Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 8 juni 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 6.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Halvtidsöversyn av investeringsplanen (debatt)
 9.Makroekonomiskt stöd till Tunisien (debatt)
 10.Högtidligt möte – Bulgarien
 11.Meddelande från talmannen
 12.Omröstning
  12.1.Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (B8-0745/2016) (omröstning)
  12.2.Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  12.3.Avtal EU-Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  12.4.Avtal EU-Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  12.5.Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (omröstning)
  12.6.Underställa α-PVP kontrollåtgärder (A8-0175/2016 - Michał Boni) (omröstning)
  12.7.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  12.8.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  12.9.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (omröstning)
  12.10.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (omröstning)
  12.11.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (omröstning)
  12.12.Makroekonomiskt stöd till Tunisien (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (omröstning)
  12.13.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (omröstning)
  12.14.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (omröstning)
  12.15.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (omröstning)
  12.16.Utveckling av rymdmarknaden (B8-0739/2016) (omröstning)
  12.17.Situationen i Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (omröstning)
  12.18.Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (omröstning)
  12.19.Invändning enligt artikel 106: godkännande av genetiskt modifierad majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (omröstning)
  12.20.Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (B8-0745/2016)
  13.2.Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Avtal EU-Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Avtal EU-Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Underställa α-PVP kontrollåtgärder (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makroekonomiskt stöd till Tunisien (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Utveckling av rymdmarknaden (B8-0739/2016)
  13.17.Situationen i Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Invändning enligt artikel 106: godkännande av genetiskt modifierad majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (debatt)
 20.Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (debatt)
 21.Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Det turkiska parlamentets beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten för 138 ledamöter (debatt)
 24.Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (debatt)
 25.Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (debatt)
 26.En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (debatt)
 27.EU:s ekonomiska diplomati (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4738 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (18568 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy