Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 9 juni 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

5. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid