Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 9. juni 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Cambodja
  3.2.Samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan
  3.3.Vietnam
 4.Afstemningstid
  4.1.Cambodja (RC-B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016) (afstemning)
  4.2.Samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (RC-B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016) (afstemning)
  4.3.Vietnam (RC-B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016) (afstemning)
  4.4.Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU (A8-0156/2016 - Mady Delvaux) (afstemning)
  4.5.Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager (A8-0167/2016 - Mady Delvaux) (afstemning)
  4.6.En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (B8-0685/2016) (afstemning)
  4.7.Den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne (B8-0677/2016) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU (A8-0156/2016 - Mady Delvaux)
  5.2.Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager (A8-0167/2016 - Mady Delvaux)
  5.3.En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (B8-0685/2016)
  5.4.Den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne (B8-0677/2016)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 9.Oplysninger vedrørende forhandlinger om internationale aftaler (forhandling)
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Andragender (jf. protokollen)
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1161 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3964 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik