Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Καμπότζη
  3.2.Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν
  3.3.Βιετνάμ
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Καμπότζη (RC-B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016) (ψηφοφορία)
  4.2.Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (RC-B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016) (ψηφοφορία)
  4.3.Βιετνάμ (RC-B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016) (ψηφοφορία)
  4.4.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων (A8-0156/2016 - Mady Delvaux) (ψηφοφορία)
  4.5.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE (A8-0167/2016 - Mady Delvaux) (ψηφοφορία)
  4.6.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0685/2016) (ψηφοφορία)
  4.7.Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (B8-0677/2016) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων (A8-0156/2016 - Mady Delvaux)
  5.2.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE (A8-0167/2016 - Mady Delvaux)
  5.3.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0685/2016)
  5.4.Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (B8-0677/2016)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες (συζήτηση)
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1161 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3964 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου