Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (keskustelu)
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne
  3.3.Vietnam
 4.Äänestykset
  4.1.Kambodža (RC-B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016) (äänestys)
  4.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne (RC-B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016) (äänestys)
  4.3.Vietnam (RC-B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016) (äänestys)
  4.4.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä (A8-0156/2016 - Mady Delvaux) (äänestys)
  4.5.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle (A8-0167/2016 - Mady Delvaux) (äänestys)
  4.6.Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (B8-0685/2016) (äänestys)
  4.7.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (B8-0677/2016) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä (A8-0156/2016 - Mady Delvaux)
  5.2.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle (A8-0167/2016 - Mady Delvaux)
  5.3.Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (B8-0685/2016)
  5.4.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (B8-0677/2016)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 9.Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (keskustelu)
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Poslanecký mandát
 12.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1161 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3964 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö