Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 9 juni 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Kambodja
  3.2.Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan
  3.3.Vietnam
 4.Omröstning
  4.1.Kambodja (RC-B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016) (omröstning)
  4.2.Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (RC-B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016) (omröstning)
  4.3.Vietnam (RC-B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016) (omröstning)
  4.4.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (A8-0156/2016 - Mady Delvaux) (omröstning)
  4.5.Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (A8-0167/2016 - Mady Delvaux) (omröstning)
  4.6.En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (B8-0685/2016) (omröstning)
  4.7.Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (B8-0677/2016) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (A8-0156/2016 - Mady Delvaux)
  5.2.Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (A8-0167/2016 - Mady Delvaux)
  5.3.En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (B8-0685/2016)
  5.4.Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (B8-0677/2016)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 9.Information om förhandlingar om internationella avtal (debatt)
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1161 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3964 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy