Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

15. Διάταξη των εργασιών
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

Presidente. – Il progetto definitivo di ordine del giorno, fissato dalla Conferenza dei presidenti giovedì 9 giugno 2016 a norma dell'articolo 149, è stato distribuito.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου