Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 22 juni 2016 - Brussel Herziene uitgave

24. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid