Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 22 юни 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Тържествено заседание - Държавата Израел
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Състав на делегациите: вж. протоколи
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Трансфер на бюджетни средства
 15.Ред на работа
 16.Кланетата в Източно Конго (разискване)
 17.Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм (разискване)
 18.Състав на комисиите: вж. протоколи
 19.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)
 20.Санкции от страна на САЩ, имащи отражение върху търговските дейности на ЕС в Иран (разискване)
 21.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (разискване)
 22.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (разискване)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (591 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2607 kb)
Правна информация - Политика за поверителност