Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 22. juuni 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Pidulik istung - Iisraeli Riik
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Tapatalgud Kongo idaosas (arutelu)
 17.Vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamine (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 19.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 20.USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (arutelu)
 21.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades - Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (arutelu)
 22.Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (591 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2607 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika