Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Juhlaistunto - État d'Israël
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Joukkomurhat Kongon itäosissa (keskustelu)
 17.Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen (keskustelu)
 18.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 20.Yhdysvaltain pakotteiden vaikutukset unionin taloudelliseen toimintaan Iranissa (keskustelu)
 21.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (keskustelu)
 22.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (591 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2607 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö