Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 22. jūnijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Svinīgā sēde - Izraēlas Valsts
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 9.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (debates)
 17.Tādas radikalizācijas novēršana, kura izraisa vardarbīgu ekstrēmismu un terorismu (debates)
 18.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 19.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)
 20.ASV sankciju ietekme uz ES uzņēmējdarbību Irānā (debates)
 21.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās - Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (debates)
 22.Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (debates)
 23.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (591 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2607 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika