Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 22 juni 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Plechtige vergadering - Israël
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Samenstelling delegaties: zie notulen
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Bloedbaden in Oost-Congo (debat)
 17.Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme (debat)
 18.Samenstelling commissies: zie notulen
 19.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 20.Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor EU-bedrijven in Iran (debat)
 21.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels - De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (debat)
 22.Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (debat)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (591 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2607 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid