Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 22 czerwca 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Uroczyste posiedzenie - Państwo Izrael
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład delegacji: patrz protokół
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Przesunięcie środków: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Masakry we wschodniej części Konga (debata)
 17.Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata)
 18.Skład komisji: patrz protokół
 19.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata)
 20.Wpływ sankcji USA na przedsiębiorstwa UE w Iranie (debata)
 21.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych – Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (debata)
 22.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (591 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2607 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności