Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 22. júna 2016 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Slávnostná schôdza - Izraelský štát
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Masaker vo východnom Kongu (rozprava)
 17.Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (rozprava)
 18.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 19.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 20.Dosah sankcií USA na obchodnú činnosť EÚ v Iráne (rozprava)
 21.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov - Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (rozprava)
 22.Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (rozprava)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (591 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2607 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia