Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 2607k
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση
1. Επανάληψη της συνόδου
 2. Δηλώσεις της Προεδρίας
 3. Πανηγυρική συνεδρίαση - Κράτος του Ισραήλ
 4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διάταξη των εργασιών
 16. Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (συζήτηση)
 17. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (συζήτηση)
 18. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 20. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)
 21. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων (συζήτηση)
 22. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)
 23. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Λήξη της συνεδρίασης


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

(Die Sitzung wird um 15.10 Uhr eröffnet.)

 
1. Επανάληψη της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Der Präsident. – Ich erkläre die am Donnerstag, dem 9. Juni 2016, unterbrochene Sitzungsperiode für wieder aufgenommen.

 

2. Δηλώσεις της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Der Präsident. – Zunächst einmal heiße ich den Präsidenten von Israel, Herrn Reuven Rivlin, herzlich im Europäischen Parlament willkommen.

 

3. Πανηγυρική συνεδρίαση - Κράτος του Ισραήλ
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute die große Ehre, Herrn Präsidenten Reuven Rivlin und seine Ehefrau Nechama Rivlin bei uns zu begrüßen. Frau Rivlin, herzlich willkommen! Sie sind heute in Begleitung Ihres Ehemanns bei uns. Vielen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Reuven Rivlin, President of the State of Israel. – Mr President, Madam Vice-President of the Commission/ High Representative of the Union, honourable Members, my wife Nechama, ladies and gentlemen, with your permission I will speak my words in Hebrew.

(Official translation of President Rivlin’s speech, which was delivered in Hebrew)

A mere four hours: that is the flight time from Tel-Aviv to Brussels. I could say that four hours, and light years, separate Brussels and Tel-Aviv, but in truth there is not much difference between them, be it in awareness or in essence: two cosmopolitan cities, practically neighbours, not far from each other, both recently struck by a wave of terrorism.

Seated here are many delegates from numerous European countries. Some share the Mediterranean Sea with us, all share a rich and painful history with the Jewish People. About a month ago, the leaders of Europe marked 100 years since the Battle of Verdun, the longest battle of World War I, with 900 000 casualties, including 300 000 fatalities. Some half a million Jewish soldiers served in the armies of the countries at war, often poised against each other, firing upon each other.

But this ‘patriotic bloodletting’ did not bestow any privilege on the Jewish People. Quite the contrary: Jews in every country were accused of spying and treason. Germany started a ‘head-count’ of Jewish soldiers. In Eastern Europe, Jews were accused of Bolshevism and of Anti-Bolshevism. It is estimated that more than 170 000 Jewish soldiers were killed in World War I, and around 100 000 more were murdered in post-war pogroms.

That horrible war, World War I, was the herald of the ‘Exodus’ of the Jewish People from Europe. Many Jews saw in the United States of America their new home. Others, Zionist leaders, shaken and shocked from having had to face their own Jewish brothers as foes on the battlefield, took action to fulfil the dream of a national home for the Jewish People, in its ancient and eternal homeland, the Land of Israel.

From where we stand today, the Great War was but a promo to a much more horrendous war that followed suit: World War II. In World War II, the annihilation of the Jewish People was a defined target of the Axis powers headed by Nazi Germany. The second ‘European Exodus’ of the Jewish People occurred upon the defeat of the Third Reich. This was a traumatic emigration: one of refugees and agony, of a culture destroyed, of a people which lost one third of its sons and daughters.

Distinguished audience, even the wildest of imaginations could not have foreseen a course of events in which an ancient people returned from years of exile and rebuilt its historic homeland. A wild imagination could neither have foreseen such a convoluted historic course of events in which an utterly torn and bleeding continent, awash with the blood of war and strife, would have paved the way to a joint European parliament.

And yes, no less important are the solid, steadfast ties created between us: ties embodied today in a wide array of joint ventures and cooperation, in research and innovation, in health and the environment, education and culture and many more areas. Regardless of the perspective from which we look at this – our past, our present or the future we are awaiting – we intrinsically linked, Israel and Europe, in an unbreakable bond.

Just as humanity could not be what it is without Europe, so Europe could not be what it is without the Jewish People. It would be difficult to imagine what humanity would have been like without Plato, Thomas Aquinas, Galileo Galilei, Martin Luther or Marie Curie, just as it would be difficult to imagine what Europe would be without Maimonides, Spinoza, Freud or Einstein. Our common interests – and, moreover, our common values – dictate our present and shape our future.

Liberty, equality, justice, pluralism and religious tolerance, democracy: these are the basic tenets inscribed in Israel’s Declaration of Independence. These are the constitutive values of the European Union.

The European Union, and within it this distinguished Parliament, is an audacious endeavour of politics and statehood. Tomorrow this endeavour will be put to a complex test in the United Kingdom, while, day in day out, it stands the test of refugees and migration on a historic scale. The State of Israel too is an audacious endeavour of statehood, of a people returning to its land after two thousand years of exile. And, just like you, Israel faces difficult and complex challenges. But unlike Europe, which embarked upon a process of removing partitions between nations and states, Israel wishes, and indeed must, remain first and foremost a national homeland, a safe haven for the Jewish People.

The State of Israel is by no means a compensation for the Holocaust, but the Holocaust has posited as a basic tenet the necessity and vitality of the return of the Jewish People to history, as a nation taking its fate in its own hands. I feel that the massive criticism aimed at Israel in Europe stems from, inter alia, a misunderstanding and an impatience toward this existential need of the Jewish nation and the State of Israel.

On the other hand, and much to my regret, Israel has a growing sense of impatience when it comes to Europe. There are those who feel anger and frustration toward certain European actions, vis-à-vis what they perceive as sometimes unfair criticism, sometimes even contaminated by elements of condescension and, some would say, double standards.

My European friends, we cannot agree on everything, but, as friends and as true allies, I call upon you and ask you: let us be patient. Please respect the Israeli considerations, even when different from your own. Respect Israel’s sovereignty and the democratic process of its decision-making. Respect Israel’s staunch commitment, indeed its very duty, to protect its citizens. For us it is the most sacred commandment of all.

A few years ago, a French friend turned to me and said: ‘If we and the Germans have made peace and put an end to conflict once and for all – and, believe me, what happened between us and them overshadows any other conflict I can think of – then there is no reason for you not to succeed.’ He continued: ‘How long have you and the Arabs been fighting, all in all? One hundred years? Fifty years? We have been fighting for a thousand years, and now it is over, forever.’ This is what he said to me.

I am standing here today and saying in no uncertain manner: from 1993, the year in which the Oslo Accords were signed, the elected Israeli leadership has been – as it still is – in support of the solution of ‘two-states for two peoples’. Furthermore, being well versed in the Israeli Parliament, I know that any political agreement brought before the Israeli Knesset by an elected government will be approved. Nevertheless, and with all the difficulty and pain involved, we must look reality straight in the eye and tell the truth. Currently the practical conditions, the political and regional circumstances, which would enable us to reach a permanent agreement between us – the Israelis and the Palestinians – are failing to materialise.

First, in order to achieve a comprehensive permanent agreement, an effective leadership is required. However, the Palestinian leadership today is divided in (at least) two: the Palestinian Authority ruling over Judea and Samaria and, on the other hand, Hamas, which rules Gaza and is ideologically committed – in both its political and its military leadership – to the annihilation of Israel.

Second, in order to achieve a stable and viable agreement, a reasonable regional and economic infrastructure is required. But we are living in a reality where the plague of murderous Jihadi fundamentalism, religious fanaticism and incitement – embodied in the Islamic State and Hezbollah – are at our very borders and have not missed out Gaza and the West Bank either. We live in a reality of a chaos-stricken Middle East in which uncertainty is the only certainty.

To this worrisome picture, add the dire economic straits, poverty and lack of infrastructure in Gaza and Judea and Samaria, which in turn will continue the destabilisation and nurture violence. In this respect, Israel is making, and will continue to make, vast efforts: more than any other actor in the region, and even at the price of complex security risk-taking. But Israeli intervention alone will not suffice.

Finally, one should bear in mind the most fundamental trait of Israeli-Palestinian relations today, which is, to my deep regret, a total lack of trust between the parties on all levels; between the leaderships and the peoples.

I am afraid that, for years, the international community has been acting as a mediator between the parties based on one inflexible paradigm, that of striving to renew negotiations toward a permanent agreement. This paradigm leads to a dichotomy: ‘Two states or a bi-national state’, ‘All or nothing’, ‘Here and now or nevermore’. It is, by the way, by virtue of that same paradigm that various European states opposed the peace agreement between Israel and Egypt, claiming that it does not provide a solution for the Israeli-Palestinian conflict.

Had that concept been accepted then, imagine where we would be today. This paradigm relies on the assumption that the problem which is the crux of the matter in this bloody and painful conflict is simply the lack of good faith on both sides, and that, if only pressure is exerted on ‘them’ and on ‘us’, they will adhere to a permanent agreement and to a state of peace.

However, as years go by and rounds of negotiations fail one by one, bringing in their wake waves of murderous violence and terror, it seems that this assumption of a ‘lack of good will’ is proving not only to be fundamentally erroneous but also to ignore the circumstances, the capabilities, and the present situation on the ground. And that, by definition, would lead to the failure of any attempt to negotiate a permanent agreement.

Ladies and gentlemen, I speak before you today in the name of the citizens of Israel, grandfathers and grandmothers, fathers and mothers, sick and tired of this bloody vicious cycle which soaks up the blood of our loved ones, the blood of our sons and daughters. I speak before you in the name of these young men and women who wish to live in their country, and not die in their homeland. I speak to you today in the name of a nation that abhors war and desires life and peace. And, I must say, one cannot hope to achieve better results while resorting to the same outlooks and tools that have previously failed time after time.

The French initiative, adopted by the EU institutions only a few days ago, suffers from those very fundamental faults. The attempt to return to negotiations for negotiations’ sake not only does not bring us near the long-awaited solution, but rather drags us further away from it. This striving for a permanent agreement ‘now’, is the chronicle of a predictable failure, which will only push the two peoples deeper into despair. This despair is the hottest bed for extremism, and undermines the endeavours of moderates.

And this despair, ladies and gentlemen, today seizes not just members of my generation but also boys and girls growing up in this part of the world, whose worldview and awareness are shaped by the violent present. This despair is the gravest danger looming over us, Israelis and Palestinians alike.

If the international community really wishes and truly aspires to be a constructive player, it must divert its efforts away from the renewal of negotiations for negotiations’ sake, and toward building trust between the parties and creating the necessary terms for the success of negotiations in the future.

In the current circumstances, we must all ask ourselves ‘What can be done today?’ rather than ‘What cannot be done?’ And things can be done. This mission of creating the terms for a future agreement, creating an infrastructure for trust, and for a life of dignity for both peoples, demands of us today – the international community and Israel alike – that we invest tremendous efforts in four main avenues.

The first is harnessing the moderate powers in the region. The cooperation with Jordan and Egypt is a supreme common interest of Israel and the international community as well, with the aim of preventing military build-ups beyond our borders, and in order to eradicate extremism and preserve the stability of the region. Similarly, the involvement and effective guaranties of friendly states in the region may also reduce the violent friction and serve as a warranty for future action.

The second avenue is developing Palestinian economy and infrastructures for quality of life. One cannot speak about a future agreement when people live with a basic existential feeling of having no future, no opportunities, no hope and no horizon. With the backdrop of economic difficulties in Judea and Samaria, and the situation in Gaza, a broad economic course of action is called for. Infrastructures must be developed – gas, electricity, water, sewerage and housing – in Gaza and Judea and Samaria. At the same time, a solution must be found to the human tragedy in Gaza – whereby around 1.5 million Palestinians are held hostage by a Jihadist terrorist organisation, Hamas – just as solutions must be found to the movement of residents, the transfer of trade and the enabling the appropriate security. On this issue, the State of Israel has repeatedly stated its willingness to join hands with the international community in a joint endeavour.

Israel considers the rehabilitation of Gaza and the economic development and equalising of standards of life on both the Palestinian and Israeli sides to be both an ethical and a security interest. Sources of livelihood and employment must be developed too, as Israeli and international companies that identify the potential of investing in the human capital between the Jordan and the sea, have already begun to do. The development of a stable Palestinian economy must be carried out, laying the emphasis on developing a real, independent and vital private sector as a stabilising factor free of political interests.

Furthermore, developing the economy must take into account the need for developing infrastructures for quality of life, for a life of dignity and wellbeing. Rawabi, the first planned Palestinian city ever built in the Palestinian Authority, is a model of the power and significance of basic wellbeing in creating a breathing space and a feeling of movement and progress.

The third avenue is investing in joint ventures aimed at creating joint interests. Whether we wish it or not, we – Israelis and Palestinians – share a small and common area, with common regional resources and assets, and common regional challenges. Together, we live on what is equal to one third of Austria. In such small and crowded space, creating common interests is a crucial factor in strengthening stability, and in creating the terms needed to replace the next war with programmes benefiting both parties.

We should foster and promote joint Israeli-Palestinian development ventures in the fields of renewable energy, infrastructure and the environment, joint industrial and tourism ventures and cultural and social ventures: between Israeli and Palestinian local authorities, and between private corporations and business people on both sides. For instance, the ecological park being developed through cooperation between the regional council of Gilboa and the Palestinian city of Jenin, with the support of the international community, in which the shared Kishon River is undergoing cleaning and purification processes, with the aim of providing a solution to one of the most complex issues of the conflict – the water problem. You, ladies and gentlemen, know better than I do how joint ventures create a horizon for another reality.

Fourthly and ultimately there is the avenue of education. Increasing stability, developing infrastructures and strategic terms are essential conditions, but are not enough. Creating the conditions for any future agreement requires conditioning hearts on both sides for the possibility of living with mutual respect. Peace is made between leaders but peace is also made between peoples. Changing present trends requires addressing deep-rooted hatred and fear. Otherwise fear will have the upper hand, if only because it is, to our regret, much more tangible than hope. Building trust demands an investment in the creation of wide channels of communication, not only in security contexts but also in academic, cultural, and governance contexts – and, at the same time, educating future generations to become acquainted with our neighbours, their culture and language.

Distinguished audience, the State of Israel values the efforts invested by the international community in general, and by the European Union in particular, in seeking a peaceful future between the parties. The responsibility for building trust between us and our neighbours rests, first and foremost, on the shoulders of the two parties. But if Europe is interested in serving as a constructive factor in striving for a future agreement it will be incumbent upon you, its leaders, to focus efforts at this time in a patient and methodical building of trust: not through divestments, but through investment; not by boycotts, but by cooperation.

It is no easy task for me to stand here before you today and say that, at this time, a permanent agreement for peace between us and the Palestinians cannot be achieved – because, first and foremost, I stand before the Israeli people, before my children and grandchildren, before the Israeli and Palestinian children wherever they are. It is to them that I and we, and all of us, are to be held accountable: to ask ourselves what we have actually done to promise them, someday, another future?

I believe in the capability of both these peoples to live with each other, for the simple reason that we have no other choice. If we desire life, we must, today, invest our utmost efforts in what can be achieved, not in that which cannot – for the sake of our future, and that of our children.

I would like to thank my friend, the President of the European Parliament, Martin Schulz, for the invitation to come here, in the same week as the President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas. There can be no substitute for direct and joint conversation. In this act you have taken a step, albeit small, to bolster trust between the parties.

Distinguished audience, 100 years ago the thought of a joint European Parliament was inconceivable. Cooperation in the fields of electricity, gas and coal started this miracle of a Europe living in peace with itself. Small steps created a great reality. Help us step forward, step together with us, for the sake of the possibility that one day, an Israeli President will tell another world leader: ‘If we and the Palestinians have made peace and put an end to conflict once and for all, there is really no reason whatsoever that you cannot succeed. We fought for many dozens of years and now it is over, forever.’

On behalf of the people in Israel, I wish all Europe’s Muslims, and the Muslim believers throughout the entire world, Ramadan Karim, Kul Am Wa Antum Bikhair.

Ladies and gentlemen, ‘Pray for the peace of Jerusalem, may all who love her prosper. Peace be within thy walls and prosperity within thy palaces. For my brethren and companions’ sake, I will now say, Peace be within thee.’ (Psalm 122, 6-8).

God bless you all.

(Applause)

 
  
 

Der Präsident. – Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlichen Dank, Herr Staatspräsident, für Ihre Worte. Ich danke Ihnen für Ihre Rede. Ich danke Ihnen für den Appell, den Sie zum Schluss an uns alle gerichtet haben.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Presidente. – Il processo verbale della seduta del 9 giugno 2016 è stato distribuito.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, le procès-verbal, en son point 4.6, fait état de l'adoption du règlement pour une administration ouverte, efficace et indépendante sur le projet de nos excellents collègues, M. Swoboda et Mme Hautala.

Il s'agit d'un texte excellent qui, malheureusement, n'a pas encore valeur totalement obligatoire pour toutes les institutions de l'Union puisque le règlement n'est pas adopté. Mais j'espère qu'il a une valeur obligatoire pour ce Parlement et qu'il s'imposera à l'administration de ce Parlement, laquelle se croit autorisée à taxer de sommes considérables des députés sans même les avoir auditionnés, sans même les avoir entendus, ce qui me paraît, quelquefois, tout à fait contraire à l'indépendance que doivent conserver les députés vis-à-vis de l'administration.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Panie Przewodniczący! Nawiązując do przemówienia, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, chciałem Państwu przypomnieć, że w zeszłym tygodniu minęło dwadzieścia pięć lat od czasu podpisania traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich między Polską i Niemcami. To był owoc trudnego pojednania, które rozpoczęło się już w roku 1965, poprzez list biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym napisano to słynne zdanie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Podpisanie traktatu w roku 1991 było także możliwe dzięki powstaniu i zwycięstwu Solidarności, dzięki zjednoczeniu Niemiec, dzięki wysiłkom kanclerzy niemieckich, a także premierów i ministrów polskiego wolnego rządu, ale przede wszystkim dzięki wysiłkom obywateli po obydwu stronach granicy na Odrze i Nysie, którzy jednoznacznie uważali, że porozumienie, współpraca i wzajemne zaufanie jest im niezbędnie potrzebne. I dlatego mogło się zrealizować to, co tutaj, w Parlamencie Europejskim, już w roku 1988 zapowiedział w pewien sposób papież Jan Paweł II, który powiedział wtedy: „Oby Europa znowu mogła oddychać dwoma płucami”.

I jeszcze jedno. Ten traktat z 1992 r. był przełożeniem wspólnego losu Polaków i Niemców, sąsiadów od stuleci, na wspólne działania w Europie, a teraz stawia przed obydwoma narodami nowe zadanie: co my, Polacy i Niemcy, możemy dzisiaj zrobić dla wspólnej Europy?

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). – Gospod predsednik, dragi kolegi in prijatelji.

V čast in veselje mi je, da vas lahko spomnim, da praznuje Slovenija ta teden 25 let svoje samostojnosti. Pred 25 leti smo na podlagi plebiscitarno in demokratično izražene volje uresničili sanje slovenskega naroda o lastni in demokratični državi.

Naj vas spomnim tudi na tragično dejstvo, da je proglasitvi neodvisnosti junija 1991 sledil napad jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo, čeprav nam je jugoslovanska ustava zagotavljala pravico do samoodločbe in odcepitve.

Ker smo bili pripravljeni, smo zmagali vojno za Slovenijo in podrli z združeno Evropo svoj del železne zavese. Takrat je evropska in svetovna demokratična javnost stopila na stran Slovenije in podprla proces mednarodnega priznavanja nove države. Ključni pečat temu procesu je dala Evropska skupnost s priznanjem Slovenije 15. januarja 1992.

Izražam posebno zahvalo tistim, ki ste nas takrat razumeli in podprli, s tem ste podprli evropsko perspektivo Slovenije. Doživeli smo razdeljeno in združeno Evropo, imamo razloge, da praznujemo skupaj in delamo odločno za boljšo Evropo.

 
  
 

(Il Parlamento approva il processo verbale della seduta precedente.)

 

5. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

6. Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

9. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διάταξη των εργασιών
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Presidente. – Il progetto definitivo di ordine del giorno, fissato dalla Conferenza dei presidenti giovedì 9 giugno 2016 a norma dell'articolo 149, è stato distribuito.

 

16. Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione del Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, this House has adopted a number of resolutions on the situation in the Democratic Republic of Congo (DRC), and more specifically on the situation in the eastern border areas, including the Kivus.

We are all aware of the shocking violence which has been reported since last autumn, especially in North Kivu. Some localities have been especially badly affected. The number of dead in Beni territory alone is estimated by civil society sources at over 550 since September 2014. In addition, tens of thousands of people have been displaced. Naturally, the EU’s immediate priority is humanitarian access, and we call once again for a stop to the targeting and kidnapping of humanitarian workers. I recall, of course, that when serving the needs of afflicted populations, the European Commission Humanitarian Aid Office (ECHO) acts in accordance with the principles laid down in Council Regulation (EC) No 1257/96, notably those of impartiality and non-discrimination.

The recent violence has been made possible by an ongoing absence of state control. Institutions and services to deal with the prevention and elimination of violence, and legal action against those responsible, are missing. Regrettably, state-building activities in DRC are also held back by the current uncertainty over the organisation of elections, which are due this year under the constitution. Another aspect which continues to be relevant is the exploitation by armed groups of both wildlife and mineral natural resources. The recent report by the United Nations group of experts on the DRC underlines the ongoing involvement of the Lord’s Resistance Army in poaching, and also draws particular attention to the laundering by armed groups of gold into the supply chain and onto the international market. It is of some consolation that armed groups have had fewer opportunities to benefit from illegal involvement in tin, tungsten and tantalum, thanks to due diligence and traceability systems.

The EU will continue its effort to address the natural resources dimension of the Great Lake region stabilisation effort. While understanding the root causes of violence and instability is important, it does not excuse perpetrators, who must submit to the rule of law. This applies equally to incitement of violence and hate speech. It is individuals, not entire communities or ethnic groups, who must account for their actions. As has been stated many times before in this House, the activities of armed groups in eastern DRC are an affront to citizens, undermining their human and legal rights, holding back development, destroying peace of mind and, in short, making it difficult to plan ahead or to think of the future.

For armed groups to be put out of action, an effective and operational level of cooperation between the Congolese Armed Forces and the UN Stabilisation Mission in the Democratic Republic of the Congo (Monusco) is needed, and it is needed quickly. An agreement in principle was realised in February, but it needs to be put into practice. The justice angle is also important. As a supporter of both civil and military justice reform in DRC, the EU insists that those found to be assisting or conspiring with armed groups must be prosecuted. As regards serious atrocities committed in eastern DRC, we encourage the exploration of all legal options for the investigation and prosecution of those crimes. The primary responsibility for investigating and prosecuting lies with the state where the crime took place or the state where the perpetrator is a national. The EU will continue to offer assistance to the DRC to assure structures are established and backed up with strong legislative frameworks in order to enable this.

I want to turn now to the broader but critical issue of governance. With elections due in only a few months, DRC finds itself at a key moment.

UN Security Council Resolution 2277 (2016) is a starting point for all of us. This resolution was adopted unanimously in March. It underlines the primary responsibility of the DRC authorities to prepare and organise elections in respect of their relevant constitutional provisions. Naturally, the EU has noted the decision of the Constitutional Court of the DRC in May this year. The EU also fully respects the sovereignty of the DRC. At the same time, and within the framework not only of the Cotonou Agreement but also the African Union Charter of democracy elections and governance, we underline that a democratic government builds its legitimacy on regular elections within the deadline set out in the constitution.

To achieve a consensus leading to elections, a political dialogue is urgently needed, but time is of the essence and the dialogue should be focused. All representative political actors should be involved. Such a dialogue can produce, as its main deliverable, a clear road map, based on a calendar and financing plan, for what needs to be done to deliver elections respecting the constitution. In this context, the EU, together with the UN, the AU and the OIF, again repeated on 6 June 2016 its support for the mission of His Excellency Edem Kodjo, the EU facilitator supported by the United Nations, to implement a successful dialogue.

Let me end by saying that successful elections will depend not only on technicalities, but also on their achieving the right climate in terms of respect for rights and freedoms. Freedom of expression and peaceful assembly are the cornerstones of any democratic society. Ensuring and protecting an open political space are essential to allowing the political dialogue I have mentioned earlier to take place.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai beau chercher à commencer par les mots "démocratisation" et "processus démocratique" en parlant de la République démocratique du Congo (RDC), malheureusement, les mots qui me viennent à l'esprit sont "fragilité", "volatilité" et cela entraîne vigilance et responsabilités. Nous devons, en premier lieu, condamner les massacres dans l'est de la RDC en tant que tels, mais aussi les situer dans un contexte plus général.

J'aimerais insister sur trois éléments. En premier lieu, toute la lumière doit être faite sur les massacres commis dans l'est de la RDC, et leurs auteurs doivent être traduits en justice. Il est urgent que la coopération reprenne entre les forces armées de la RDC et la Monusco et que cette dernière puisse faire plein usage de son mandat élargi. Quant à l'Union, nous ne devons pas perdre de vue la lutte contre l'impunité et veiller à ce que les réformes du secteur de la sécurité mènent enfin à des résultats. Restons fermes aussi sur les résultats nécessaires dans le système de justice.

En deuxième lieu, s'agissant du processus électoral, veillons à ce que la détérioration du contexte sécuritaire ne soit pas utilisée pour remettre davantage en cause le processus électoral, qui devrait être directement mené et vice-versa. Dans la crise de légitimité du pouvoir qui a suivi les élections de 2011, tout événement est essentiel. Dans ce contexte, la tenue d'un véritable dialogue entre opposition et gouvernement ne doit pas non plus omettre le rôle essentiel de la société civile, car le blocage politique du pays a des conséquences directes sur les citoyens. Nous attendons une déclaration claire de la CENI quant aux échéances électorales, aux fichiers qui ne doivent pas exclure les jeunes, et au budget.

Enfin, l'Union africaine a un rôle important à jouer, et je fais notamment référence au rôle du Médiateur M. Kodjo. L'Union européenne et le reste de la communauté internationale ont déjà exprimé leur soutien en faveur de cette médiation. Nous avons maintenant besoin d'une présence plus active dans l'espace public. Chaque mot pèse. De plus, l'Union africaine doit rappeler toutes les parties prenantes à leurs engagements dans l'accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Aujourd'hui, donc, coordination, message clair, respect de l'actuelle Constitution, cela pourra nous permettre de ne pas avoir affaire à une crise humanitaire et sécuritaire à l'échelle du géant congolais.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, vi devo confessare che mi sono sentito spesso ripetere da esperti e analisti militari una definizione che mi ha fatto venire i brividi, e cioè che nel Nord Kivu esiste un conflitto, ma si tratta di un conflitto "a bassa tensione". Una bassa tensione che negli ultimi vent'anni ha provocato sei milioni di morti e un milione e mezzo di sfollati. Se facessimo un freddo calcolo, parleremmo di 300 000 morti l'anno, 800 morti al giorno, e questi esperti parlano di bassa tensione.

Io penso che invece di dire "bassa tensione" dovremmo dire "bassa attenzione", cioè scarsa attenzione da parte della comunità internazionale ad un dramma che è di proporzioni spaventose. Ecco perché noi ci rivolgiamo soprattutto all'alto rappresentante Federica Mogherini, che so e sappiamo sensibile a questi temi. Noi vogliamo fermare insieme l'escalation di violenza perpetrata sulla popolazione inerme da parte di milizie che hanno tutto l'interesse a controllare un territorio tra i più ricchi al mondo in quanto a risorse minerarie.

Abbiamo proposte concrete, molto chiare. Uno: chiediamo l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente a livello internazionale, che faccia luce sulle cause e sui responsabili del massacro. Due: chiediamo un coinvolgimento della Corte penale internazionale rispetto a quanto accaduto a Beni. Tre: vogliamo un rapporto di valutazione delle Nazioni Unite sui risultati della missione MONUSCO e soprattutto chiediamo che il contingente ONU faccia pieno uso del mandato che gli è stato assegnato e cioè quello di intervenire a protezione dei civili. Quattro: chiediamo che l'Unione africana faccia la sua parte e investa maggiori energie per la risoluzione di tale conflitto.

Il mio gruppo, come azione autonoma dei Socialisti e Democratici, invierà nella regione del Kivu la collega Elena Valenciano, presidente della sottocommissione per i diritti umani, perché possa incontrare ed ascoltare i rappresentanti della società civile congolese e tutti gli attori presenti sul territorio, raccogliendo informazioni che, al suo ritorno, condivideremo con i colleghi del Parlamento e con i vertici istituzionali europei, a cominciare dal Presidente di questa assemblea e dall'Alto rappresentante Federica Mogherini.

La comunità internazionale si svegli! Wake up! Non abbandoni al proprio destino i congolesi del Kivu e agisca per fermare una violenza che va avanti senza sosta da vent'anni.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. – "Congo is de grootste menselijke tragedie op aarde". Woorden van de Britse journalist Tim Butcher die het land door en door kent en het in zijn boek omschrijft als het gebroken hart van Afrika. Ik herlas een interview van enkele jaren geleden, waarin hij er zich over beklaagt dat er zo weinig aandacht is voor Congo en waarin hij de politieke elite daar omschrijft als roofdieren.

De boodschap is helaas nog altijd actueel. Het oosten van DRC is vandaag opnieuw een humanitair slagveld. Dorpelingen worden met machetes afgeslacht, vrouwen verkracht, kinderen ontvoerd, huizen geplunderd. En president Kabila ligt daar blijkbaar niet wakker van. Hij is druk bezig met het veiligstellen van zijn macht. Het is amper drie maanden geleden dat we hier de politieke en mensenrechtensituatie in Congo aan de kaak stelden, maar geen millimeter vooruitgang werd intussen geboekt. Integendeel, het nepproces tegen oppositieleider en presidentskandidaat Katumbi toont aan dat DRC verder wegzakt in een politieke crisis.

Wij hebben de plicht om alle mogelijke instrumenten aan te wenden om een nieuwe bloedige burgeroorlog te vermijden. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat de crisis een regionale dimensie heeft en draait om grondstof, om mineralen. De commissaris heeft het gezegd. "De grootste vloek van Congo is haar rijkdom", zegt Tim Butcher in hetzelfde interview terecht. Het is een stap vooruit dat de EU de handel in mineralen erkent als een van de oorzaken van het conflict. Bedrijven die bepaalde grondstoffen importeren moeten voortaan kunnen aantonen dat ze niet onrechtstreeks bijdragen tot geweld. Maar we moeten meer doen. De Unie moet onder meer ijveren voor de hervatting van de gezamenlijke operaties van Monusco, de VN-missie en het Congolese leger om de gewapende milities te neutraliseren.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, nous appuyons la présente résolution qui vise à mettre fin à l'indifférence et aux drames qui se produisent régulièrement dans le nord-est du Congo. Les cinq groupes qui l'ont signée en appellent à la diplomatie, aux responsables politiques de la RDC, ainsi qu'aux parties en conflit, pour mettre fin à la barbarie dont sont victimes les populations civiles et, en premier lieu, les femmes et les enfants.

Le jugement rendu hier par la Cour pénale internationale de La Haye dans l'affaire Bemba justifie que nous invitions également tous les responsables à rassembler suffisamment de preuves pour traduire devant la justice internationale les vrais responsables des massacres en question. Aussi, le Conseil de sécurité des Nations unies devrait-il se saisir des événements qui se sont produits récemment encore au Nord-Kivu, notamment pour déterminer dans quelle mesure la Monusco pourrait contribuer à mieux rétablir une situation respectueuse des droits des populations civiles les plus élémentaires.

La dégradation continue de la situation en RDC interpelle également les entreprises qui acquièrent les matières premières et, notamment, les minerais rares. Seule une entrée en vigueur rapide de la réglementation sur les minerais provenant de zones de conflit pourra contribuer à mettre fin à la criminalité organisée dont se rendent coupables les prédateurs, notamment dans la province Nord-Kivu, lesquels ne reculent devant aucune bassesse.

Le principe de la non-indifférence, si chère aux Africains, devrait nous guider dans la recherche d'une solution à ce drame.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, una vez más en este Parlamento tenemos que abordar, para rechazar, la situación en la República Democrática del Congo. Esta vez, nuestra condena más firme a las masacres en la zona oriental.

Quiero manifestar nuestro apoyo a soluciones políticas y pacíficas del conflicto. Las soluciones militares acarrean más muerte, más dolor y más violencia a la población. Queremos mostrar, también, nuestra preocupación por el refuerzo del mando militar de los Estados Unidos en África y de su papel de desestabilización en distintos países y también en la República Democrática del Congo. Pedimos el desmantelamiento y la retirada del Africom. La Unión Europea deberá también poner en marcha una investigación independiente sobre el papel de las multinacionales europeas en cuanto a la vulneración de los derechos sociales y ambientales y también de sus lazos con la financiación de grupos armados para poder seguir con la explotación del subsuelo congolés. El director ejecutivo adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2015 declaraba que el 2 % de los beneficios anuales de explotar los recursos naturales iban para financiar estos grupos armados internos.

También pensamos que debe garantizarse la no injerencia y la soberanía de la República Democrática del Congo. Y, señor Comisario, respetar esta soberanía política significa que la población pueda beneficiarse de sus recursos naturales, para lo cual es necesario instaurar el control sobre las actividades de las multinacionales mediante la revisión y la derogación de todos los contratos mineros y forestales, así como respetar el derecho a la soberanía alimentaria y la anulación de la deuda, que, entendemos, son medidas imprescindibles para dar respuesta a las necesidades más básicas y urgentes de la población.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, de nuevo nos reunimos aquí, en este hemiciclo, para condenar una situación terrible en el Congo —en este caso, las masacres que se están sufriendo en la zona del este— y comprenderá el representante de la Comisión que nos sentimos un poco frustrados, porque no hace mucho ya aprobamos otra y, sin embargo, parece que esto no tiene ninguna repercusión en la situación terrible que vive una gran parte del pueblo del Congo.

Nos congratulamos por esta Resolución común; una Resolución que nosotros firmamos en aras del consenso, pero que nos hubiera gustado que en algún punto fuera más contundente, especialmente cuando se hace una crítica al papel que está jugando la Monusco —la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo—, una misión que ha sido acusada por actores independientes de pasividad, de no hacer el papel que tiene adjudicado, que es el de defender a la población civil precisamente contra estas masacres.

Esperamos que esa investigación que pedimos también en esta Resolución se lleve a cabo y que se esclarezca exactamente si no se está cumpliendo la misión y quiénes son los responsables.

Nos congratulamos de que aparezcan algunos de los puntos clave de lo terrible que es la situación en el Congo. En primer lugar, el hecho de que las mujeres son las víctimas preferentes y de que se está utilizando la violación de mujeres y niñas como un arma de guerra masiva; que se está reclutando a niños soldados, que no tendrán ninguna oportunidad en la vida sumidos en ese horror. Y, sobre todo, que se hable del conflicto de la extracción ilegal de minerales.

Y, ahí, la Comisión tiene un papel que jugar, porque las empresas europeas tienen mucha responsabilidad en ello y sería importante que fuéramos más allá de las declaraciones y que tomáramos medidas activas de sanción, de investigación, para saber qué multinacionales europeas están involucradas en ese comercio que, al final, es la última justificación de la terrible situación que está viviendo ese territorio.

Aparece en uno de los puntos de la Resolución la posibilidad de sancionar a los que sean directamente responsables de esas masacres. ¡Que no nos tiemblen las manos! Vayamos también a por esa responsabilidad europea y demos un ejemplo de que la Unión Europea no está abandonando a la población del Congo.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbene dal 1960, dall'indipendenza ottenuta dal Belgio, di fatto il Congo è sempre stato in una spirale di violenza. La situazione non è certo migliorata negli ultimi anni, in cui il Presidente Kabila, piuttosto che pensare a risolvere i problemi legati alla violazione dei diritti umani, sembra pensare esclusivamente a come mantenere il potere in vista delle prossime elezioni.

Lo hanno già detto diversi colleghi: la situazione è tragica nelle province orientali, nel nord e nel sud del Kivu, nel Katanga. La causa è sempre la stessa, è la ricchezza di questo paese, lo sfruttamento delle risorse, delle materie prime e dei minerali.

Credo che, da parte nostra, probabilmente la cosa che possiamo fare è cercare di avere un atteggiamento più rigido nei confronti delle multinazionali europee che operano in quelle regioni, cercare appunto di portare avanti delle indagini indipendenti e chiedere conto e ragione alle Nazioni Unite su questa missione – la MONUSCO – che ha avuto appunto un mandato molto ambiguo e dei risultati che sono difficili da stabilire. Sembra strano non riuscire a capire dalla missione delle Nazioni Unite, e non riusciamo a trovare nessuna relazione sulle miniere e sul traffico di minerali di cui dovrebbero essere a conoscenza.

Questa la terza risoluzione che facciamo in giro di poco tempo sul Congo. Ritengo che sia arrivato il momento di trovare dei risultati concreti, di fare qualche passo avanti, se no ci ritroviamo a parlare sistematicamente del nulla.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence dans l'analyse du Congo et, plus particulièrement, M. Pittella.

C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président Zahidi Ngoma dans la période de transition et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs.

La difficulté de la République démocratique du Congo, c'est sa richesse. Puis-je rappeler qu'on est allé chercher Laurent-Désiré Kabila parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure – je peux donner des précisions – d'envahir le pays. Puis-je rappeler que, pendant que Laurent-Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'étaient des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que, lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici, à Bruxelles – j'ai eu l'information, je peux dire de qui car il est décédé depuis – de son élimination et on est allé également à Washington chercher l'ordre. Et il fut éliminé quinze jours plus tard! Puis-je rappeler aussi qu'alors, on est allé chercher Joseph Kabila en se disant qu'on manipulerait ce jeune parce qu'il était de nationalité rwandaise, et qu'on allait en faire un président.

Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une Monusco au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés à la criminalité organisée avec des États hypocrites liés à des multinationales.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). – Gospodine predsjedniče, kao što je već rečeno, sukobi i nestabilnost u Kongu u velikoj mjeri je povezano uz borbu za veliko bogatstvo mineralima koje ta zemlja ima. Upravo mineralni resursi koji bi trebali činiti stanovništvo Konga bogatim, ono što bi trebalo biti spas, postalo je prokletstvo te zemlje. Više od 63% populacije Konga živi ispod granice siromaštva, oko 43% djece ispod 5 godina kronično je pothranjeno. Zato ovom prilikom želim pozdraviti proces izrade regulative EU-a uspostavljanju obveznog sustava za certificiranje odgovornih izvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih područja, a u nastojanju da se razbije poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala, kao ključan element u jamčenju mira, održivog razvoja i stabilnosti. Ali nije samo borba za minerale izvor sukoba, već su tu u prvom redu i slabe institucije, korupcija, nedostatak dobre vladavine. Zato je važno da se ne manipulira i ne odugovlači s predsjedničkim izborima u Kongu. Zato također pozdravljam činjenicu da se nacionalni indikativni program za Kongo pod 11. Europskim razvojnim fondom fokusira upravo na jačanje dobre vladavine, vladavine prava, uključujući reformu pravosuđa, policije i vojske te pozivam da se jednaka strategija primijeni na ostale afričke zemlje gdje možda direktna poveznica između korupcije i demokratskog deficita kao glavnog uzroka siromaštva i nestabilnosti nije tako očigledna kao u Kongu, ali svakako postoji.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, nous sommes ici, encore une fois, pour une résolution sur la République démocratique du Congo et, comme on l'a dit, ce n'est pas la première et je crains que ce ne soit pas la dernière.

Aujourd'hui, ce qui nous amène, ce sont les massacres de Beni. Massacres de Beni qui, comme l'a dit M. Pittella, viennent s'ajouter à des millions de morts. À Beni, plus de 1 000 personnes ont été massacrées en l'espace d'un an et demi, outre les kidnappings, les maisons brûlées, les viols, les menaces, les populations massivement déplacées... C'est le drame que nous vivons aujourd'hui dans le Kivu.

Alors, on l'a dit, cette région est convoitée parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a du coltan. Je me félicite que, dans ce Parlement, nous ayons pris des positions en ce qui concerne la traçabilité des minerais mais je dois dire que nous l'avons fait en traînant quelque peu les pieds. Je dois dire aussi que le Conseil n'a pas toujours été très à l'écoute de ce que nous avons demandé. Manifestement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que nos multinationales doivent être plus attentives à ce qui se passe dans ce pays. Mais, aujourd'hui, cette instabilité est également due aux autorités congolaises. Elle est inacceptable parce qu'elle donne lieu à des crimes. Par conséquent, nous demandons que ces crimes ne restent pas impunis, qu'il y ait des enquêtes, nationales et internationales, qui permettent d'identifier les responsables et d'appliquer des sanctions à l'égard de ceux-ci.

Dans un contexte préélectoral, ce sera difficile, on le sait, et les crimes en matière de droits de l'homme sont de plus en plus importants en République démocratique du Congo. Nous devons donc en tant qu'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine et avec les Nations unies, nous unir pour que les élections dans ce pays puissent se passer dans la paix, dans la transparence, en respectant la Constitution, non pas uniquement parce que nous voulons respecter la Constitution, mais tout simplement parce que ce sera la seule garantie pour parvenir à la stabilité, éviter les crises qui sont des crises humanitaires et éviter, bien entendu, que les populations, qui sont les premières au front, souffrent de cette situation en République démocratique du Congo.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Mr President, the people of Congo have to endure once more unbelievable atrocities perpetrated by armed militias in the eastern part of the country. This was made possible by the period of political uncertainty concerning the transition of power. The Democratic Republic of Congo (DRC) constitution should be enacted as soon as possible, the free elections maintained within the country in terms of international involvement, the implementation of the March UN resolution is necessary as well as the deployment of an enhanced mandate for MONUSCO as soon as possible. I also think that in order to eradicate impunity the ICC should be involved once more.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – We spreken al zo veel jaar over de oorlog in Congo dat we bijna vergeten zijn hoe mooi het er is in tijden van vrede. Hele dorpen worden geëxecuteerd. Vrouwen worden beestachtig afgeslacht aan de poorten van de legerposten. Moeders gooien wanhopig hun kinderen over de hekken van de Monuscokampen voor ze neergemaaid worden. Sinds 1996 wordt seksueel geweld als oorlogstactiek ingezet. Elke minuut wordt er een vrouw verkracht in Congo. We kunnen bijna spreken van een seksuele genocide en dat terwijl de internationale gemeenschap al zestien jaar aanwezig is.

Kunnen de Congolezen nog op ons vertrouwen, op Monusco? 10 000 troepen passeren en laten geen vrede maar trauma's na. We moeten nadenken over het mandaat en over de impact. En we weten het allemaal: Congo is in trek. Het is hier al gezegd: de natuurlijke rijkdommen houden het gevecht brandend. President Kabila zaait twijfel over zijn ambities voor een derde ambtstermijn. Alleen vrije en eerlijke verkiezingen vormen een deel van de oplossing. We moeten een rol spelen. Vier punten: we moeten de vredesprocessen blijven ondersteunen, het mandaat en de impact van Monusco streng bekijken, de straffeloosheid bestraffen en de daders straffen, en vooral de democratie echt laten spelen. Geef alsjeblieft Oost-Congo weer een toekomst.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – Madame la Présidente, depuis des années, la RDC vit une situation dramatique: multiplication des groupes armés, pauvreté, déstabilisation, massacres, instrumentalisation de la question ethnique sur fond d'accaparement des ressources par le gouvernement, les pays voisins et les multinationales, notamment européennes. Conséquence: au moins 400 000 Congolais en exil, 1,5 million de déplacés internes – soit 7 % de la population –, plusieurs millions de morts dans une indifférence quasi générale.

C'est bien de génocide dont il s'agit, reconnu par l'ONU dès 2010, un des plus longs génocides de l'histoire, fût-il de basse tension comme dirait M. Pittella. La recrudescence de la violence, ces derniers mois, montre bien que rien n'est réglé. La question est donc: quand la communauté internationale va-t-elle enfin réagir face à ce qui se passe au Congo? La responsabilité des uns et des autres est lourde. Oui, il faut stabiliser le pays et ramener M. Kabila à la raison. Oui, il faut des enquêtes indépendantes, y compris sur le rôle de la Monusco. Oui, il faut mettre fin au financement des groupes armés et à l'utilisation des minerais du sang. Tant que nous fermerons les yeux sur ce qui se passe en RDC, les massacres continueront. Il y a urgence.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les atrocités commises au Congo vont en s'aggravant. Nous avions, rappelez-vous, décerné en 2014 le prix Sakharov au Docteur Mukwege pour son action auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Mais, aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les femmes mais aussi les enfants et les bébés qui sont les victimes des groupes armés.

La violence sexuelle a été utilisée à travers les âges parce que c'est une arme de destruction massive. L'an dernier, l'ONU a révélé un rapport accablant et a appelé à créer de nouveaux mécanismes pour briser le cercle de l'impunité. C'est un progrès d'apprendre que certains bourreaux ont été condamnés mais ce n'est pas suffisant car le pouvoir en place est complice, parce que cette barbarie est la conséquence directe de l'absence d'état de droit et du déni de justice au Congo. C'est aussi et surtout la conséquence des activités minières illégales pratiquées et protégées par des milices armées.

Nous devons faire plus et mieux pour combattre ces crimes car nous sommes tous et toutes responsables de ces minerais de sang qui finissent dans nos téléphones et autres matériels informatiques. C'est pourquoi j'apprécie que l'Europe agisse en ce sens grâce à l'accord récemment obtenu sur le règlement concernant les minerais de sang.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). – Frau Präsidentin! Zunächst eine gute Nachricht für Zentralafrika: Der ehemalige Vizepräsident der DR Kongo Jean-Pierre Bemba ist wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor wenigen Tagen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nach sechsjährigem Prozess zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Das bringt ein wenig Gerechtigkeit für die zahlreichen Frauen, Kinder und Männer, die von seinen Milizen grausam gefoltert, vergewaltigt, verstümmelt und ermordet wurden.

Darüber hinaus gibt es, was die aktuelle Lage in der DR Kongo anbelangt, nichts Positives zu berichten. Die politischen Spannungen innerhalb des Landes nehmen zu, seitdem der amtierende Präsident Kabila mit allen Tricks versucht, den Wahltermin im November auf unbestimmte Zeit zu verschieben und so seine Amtszeit künstlich zu verlängern, die eigentlich am Jahresende zu Ende gehen sollte. Es gibt Übergriffe auf Oppositionspolitiker, Demonstrationsverbote, auch wieder Tote. Zu allem Überfluss ist auch noch eine Gelbfieberepidemie ausgebrochen, die die humanitäre Krise im Land verschärft.

Besonders zu beklagen ist aber, dass im Osten des Landes die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und bewaffneten sogenannten Rebellen wieder an Intensität und Grausamkeit zugenommen haben. Hauptgrund dafür ist und bleibt der Kampf um den Zugriff auf wertvolle Mineralien wie Gold, Zinn, Kobalt und Tantal, die in dieser Region gefördert werden. Manche Menschen, die dort wohnen, werden vertrieben und ermordet oder zur Zwangsarbeit gezwungen. Die EU, auch dieses Parlament, hätte mit der neuen Verordnung über die Einfuhr und die Verwendung von diesen Mineralien aus Konfliktgebieten ein wichtiges Zeichen setzen können. Wir haben aber – leider Gottes –einen Verordnungstext verhandelt, der sehr unbestimmt ist und beispielsweise weit hinter dem, US-Amerikanischen Dodd-Frank Act, zurückbleibt, der beim Verbot von Einfuhr und Verwendung dieser Mineralien bereits Wirkung zeigt.

Wir können uns alle guten Reden sparen, wenn wir nicht selbst bereit sind, hier Konsequenzen zu ziehen und dementsprechend zu handeln.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi sono Beni. Perché proprio questa mattina sono andata oltre il mio percorso abituale, anziché restarmene tranquilla a casa con i miei bambini? Perché non ho chiesto a mio marito di accompagnarmi? Perché non ho deciso di fare come quegli oltre 400 000 connazionali, che hanno lasciato il paese proprio per sfuggire a queste violenze? Sì, ma per andare dove? In Europa? In Sudafrica? E se poi ci avessero rispediti indietro, dicendo che non siamo titolari di protezione internazionale, dove saremmo tornati? A Beni?

Eppure mi sentivo al sicuro qui. La sede della MONUSCO è poco distante. Loro hanno il mandato di proteggerci, è la comunità internazionale che gli ha voluti. Però in fondo è un bene che fossi sola, così la mia famiglia è al sicuro, almeno per il momento. E poi ho risparmiato loro lo spettacolo disumano. Queste bestie non si sono limitate a violentarmi, hanno infierito con lame e rastrelli e poi hanno completato l'opera, bruciandomi. Ero ancora cosciente, ma non ho avuto paura, ho pensato a voi e ai miei bambini e tutto è finito in un attimo.

Nonostante tutto sono felice. Sono felice perché non ho riconosciuto volti noti tra gli spettatori del villaggio, obbligati ad assistere a quei massacri. Sono felice perché in quest'ultima retata eravamo principalmente adulti, pochissimi bambini fortunatamente. In quell'inferno non hanno resistito molto, se ne sono andati quasi subito. Inoltre, sono felice perché nessuno vedrà le rotture del mio corpo, il mio corpo dopo ore e ore di torture. È una grande fortuna che alla comunità internazionale interessi poco quello che succede qui, nell'est del Congo, e che i media hanno altro di cui occuparsi.

Cari colleghi, da ottobre 2014 a marzo 2016 nei territori di Beni, Lubero e Butembo 1 200 persone sono state massacrate nell'indifferenza generale. Il rischio è il genocidio. È una vergogna. Nessuna impunità per i responsabili di questi massacri. A quando la giustizia per Beni?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Wypowiedź mojej przedmówczyni reprezentującej Włochy była bardzo poruszająca. Cóż, powiem tak: powinniśmy zrobić wszystko, aby rezolucja ONZ została wcielona w życie. Nie może być tak, że organizacja skupiająca wszystkie państwa świata wydaje rezolucję, która potem w praktyce zostaje świstkiem papieru. ONZ ma spokojne sumienie, ale nic się nie dzieje. Musimy zrobić wszystko, aby Międzynarodowy Trybunał Karny w sposób przykładny osądzał sprawców tych zbrodni. Europa w tej sprawie nie może milczeć, jest to kwestia naszego honoru, naszych powinności, zwłaszcza tych państw, które kiedyś miały kolonie na terenach, gdzie dokonywane są dzisiaj zbrodnie i okrucieństwa.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señora Presidenta, rindo homenaje a Kashetu.

La República Democrática del Congo está sumida en una de las crisis humanitarias más largas de su historia. Las masacres y los ataques, especialmente en la zona oriental, están causando más de tres millones de desplazados, de los cuales medio millón ya han huido a países vecinos. Secuestros constantes, desapariciones, abusos sexuales a mujeres y niños y más de mil violaciones diarias: hablo de agresiones indiscriminadas, reclutamiento forzoso de niños.

Quiero condenar los actos tan terribles ocurridos en Beni, Lubero y Butembo, que se cobraron la vida de 1 160 personas. Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias.

Me gustaría insistir, señora, en la necesidad de la reanudación de las operaciones conjuntas entre las fuerzas armadas de la República del Congo y la Monusco porque es la única manera, a mi juicio, de contrarrestar las abominables acciones de los grupos armados, como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda o las Fuerzas Democráticas Aliadas, entre otros.

Además, es necesario que las autoridades congoleñas hagan frente cuanto antes a la explotación ilegal de recursos, tales como wolframio, estaño o tungsteno, para cortar definitivamente la fuente de financiación de los grupos armados.

En último lugar, me gustaría llamar la atención ante la necesidad de la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, lo cual sería decisivo en el avance de la estabilidad y el progreso. Es necesario dotar al país de institucionalidad cuanto antes y reformar la justicia militar y civil para acabar con la impunidad criminal y proteger eficazmente a los ciudadanos. La condena del Tribunal de La Haya a Bemba debe ser también ejemplarizante.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione nella provincia orientale del Congo è abbastanza chiara e le risposte fornite fino ad oggi a questa crisi sono risultate inadeguate.

Devo dire con molta sincerità che ho sentito alcune lacrime di coccodrillo in questa assemblea, da parte di chi, tra l'altro, ha ostacolato il regolamento che permette di evitare il commercio di minerali provenienti dalle zone di conflitto, e molti si sono messi di traverso, in Consiglio e in Commissione. Il Consiglio e la Commissione sono un miscuglio, da questo punto di vista, di ipocrisia e di schizofrenia e forse dovrebbero essere minimamente coerenti con le cose che vengono qui a dire.

Le cose sono chiare. Ci sono alcuni punti che dovrebbero essere definiti in una piattaforma per evitare sostanzialmente che l'Unione europea dimostri di essere impotente di fronte a quanto sta succedendo. Bisogna dire che il presidente Kabila deve andarsene. Bisogna costruire le condizioni per una transizione politica. Bisogna dire che c'è una insufficienza di risposte da parte dell'esercito regolare del Congo, in cui i soldati sarebbero rimasti in più occasioni inermi. Bisogna dire che c'è una inadeguatezza della missione ONU che opera nel paese e che, nonostante sia una delle più imponenti dispiegate, non si sta dimostrando di essere in grado di fermare la crisi.

Risulta poi singolare che due Stati che sono parte della missione, Uganda e Ruanda, sono sospettati di fornire sostegno militare a quegli stessi ribelli contro cui si si combatte. Ecco, bisognerebbe dire questo, bisognerebbe dire che serve una commissione internazionale, che l'ONU deve avviare un'inchiesta proprio per realizzare gli obiettivi che ci si prefigge. Serve un forte segnale e serve soprattutto che l'Unione europea esca da questa sorta di impotenza e di incapacità a decidere.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Madam President, the Democratic Republic of Congo (DRC) lives in a constant state of superficial peace and superficial security. The latest outbreak of violence in the north of the country has left everyone shocked. We saw hundreds of murders, disappearances, rapes and the wiping out of crucial infrastructure. Unfortunately, we also saw only mild and slow international reaction to such armed violence. I extend my sincere condolences to the families of the victims.

In this situation, immediate violence must be ended, and all armed groups must lay down their arms. The international community, including the EU, should be more present, more vocal and more instrumental, and offer support to disarmament. MONUSCO also needs to be able to react faster in order to protect civilians.

Furthermore, due investigation into these crimes must be carried out and the perpetrators must be brought to justice. Without drawing clear responsibility for these crimes, the atmosphere of impunity will continue to poison the country and we can expect repeated outbursts of violence. I am sure that citizens of the DRC deserve better after 20 years of violence and armed conflicts.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madam President, I am extremely concerned about the deteriorating security situation in the northeastern part of the Democratic Republic of Congo (DRC), by the numerous reports of massacres, the recruitment and use of children by armed groups, and widespread violence. I strongly support the call on the DRC Government and the UN peacekeeping mission, MONUSCO, to conduct an investigation into the failures of the Congolese and MONUSCO forces to protect civilians in the region of Beni. A thorough, independent and transparent investigation should be launched urgently by the international community into the massacres in order to find out who is behind these attacks, besides the allied democratic forces. The neutralisation of all armed forces, safety for all citizens and stability in the territories of Beni, Lubero and Butembo has to be our priority. Perpetrators of human rights violence, war crimes, crimes against humanity and sexual violence must be reported, identified, prosecuted and punished in accordance with national and international criminal law.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhora Presidente, nas últimas décadas, a República Democrática do Congo tem estado marcada por uma história de violência que já cobrou a vida a milhões de pessoas. O cenário é muito preocupante. Há poucos dias, um grupo de especialistas da ONU alertou para a possibilidade de um processo semelhante ao que se seguiu às eleições no Burundi, com guerrilhas pró e antigo Governo a entrarem em confronto, caso se verifique o adiamento das eleições presidenciais para 2017, como, infelizmente, parece provável que venha a suceder.

Agora, chegam-nos notícias de massacres que terão vitimado soldados do exército e ex—combatentes de grupos rebeldes em centros de desmilitarização no sudeste do país. Face a tal cenário, a União Europeia tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que a situação descarrile. A carnificina que ocorreu no Ruanda em 1994, perante a inação do resto do mundo, bem como as duas devastadoras guerras do Congo, devem estar sempre presentes na nossa memória.

A União Europeia tem prestado nos últimos anos uma valiosa ajuda ao Congo, quer no combate à pobreza, quer no sentido da estabilização do país e da região. A União Europeia pode e deve usar, neste momento, o seu apoio para pressionar as autoridades congolesas a respeitarem o processo de reinserção dos ex-rebeldes e os direitos de oposição, a cumprirem o calendário eleitoral e a empenharem-se no diálogo patrocinado pela União Africana.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). – Frau Präsidentin! Sechs Millionen Tote in den letzten Jahr, Millionen auf der Flucht: Das zeigt, dass die Bekämpfung des regionalen Terrors, aber auch des islamischen Terrors in dieser Region, die Bekämpfung von Boko Haram und al-Shabaab offensichtlich gescheitert ist. Die Achse des islamischen Terrors reicht also von Somalia bis – offensichtlich – Westafrika. Unsere heutigen Worte des Bedauerns sind zwar salbungsvoll, bringen aber relativ wenig und sind somit heuchlerisch.

Europa wird aus dem großen Blabla erwachen müssen, und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich so weitergehen wird, bis dann letztlich Ressourcen und Rohstoffe wie Coltanvorkommen in den falschen Händen sind, und dann wird auch die Industrie in Europa erwachen, und dann werden wir aufschreien und letztlich Aktionen setzen müssen.

Somit glaube ich, dass wir heute viel reden, aber offensichtlich nicht bereit sind, klare Schritte zu setzen. Ich prophezeie aber bereits: Die Industrie wird uns schon sagen, wenn wir tätig werden müssen, auch im Interesse unserer Handyproduktion.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che ci occupiamo del Congo. La situazione resta drammatica in questo paese. Recentemente sono state scoperte fosse comuni con centinaia di corpi. Dal 2014 oltre 850 uomini, donne e bambini sono stati uccisi a colpi di machete, scuri e coltelli e altre hanno subito torture di ogni tipo. Ogni minuto una donna è violentata. Si contano poi più di 1 500 persone sequestrate. La popolazione è vittima di massacri, provocati da invasioni di bande armate che stanno mettendo in atto un vero e proprio genocidio. I missionari e religiosi, insieme a Rete Pace per il Congo, chiedono un'inchiesta internazionale su quanto sta accadendo nel Nord Kivu, la regione al confine col Ruanda.

Ora più che mai è necessario l'intervento della comunità internazionale e dell'Unione europea per porre fine alle stragi, occorre rispondere all'appello delle associazioni presenti nell'aria e l'ONU deve istituire una commissione d'inchiesta internazionale per porre fine a questo dramma.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η μεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Αφρικής και συνάμα μια από τις πλουσιότερες σε ορυκτά. Δυστυχώς όμως εκεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η έξαρση βίας που γνωρίζει η χώρα αυτή. Τον περασμένο Δεκέμβριο υπερψηφίσαμε πρόταση που καταδίκαζε τις παράνομες δραστηριότητες εξόρυξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα, ένα πάρκο με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Αφρική και παγκόσμια κληρονομιά της UΝΕSCΟ.

Οι βιαιοπραγίες στην περιοχή του Βόρειου Κίβου ξεκινάνε περίπου την ίδια περίοδο που διεξάγονται οι πρώτες σεισμολογικές έρευνες, στο τέλος του 2014. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα μετράμε ήδη περισσότερους από εξακόσιους νεκρούς. Αποτρόπαιες σφαγές στην περιοχή Μπένι τον Μάιο, με θύματα εγκύους, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει όχι μόνο να καταδικάσει αυτές τις απάνθρωπες πράξεις, αλλά και να λάβει αυστηρά μέτρα για να σταματήσει οποιαδήποτε ανάμειξη ευρωπαϊκών πολυεθνικών στις παράνομες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ανατολικό Κονγκό. Ιδιαίτερα, πρέπει να εξετάσει τις καταγγελίες συνεργασίας πολυεθνικών εταιρειών με ομάδες ενόπλων με στόχο την τρομοκράτηση και τον διωγμό των ντόπιων πληθυσμών.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, nažalost Demokratska Republika Kongo je jedan od najboljih primjera kada bogatstvo postane prokletstvo, kada bogatstvo koje jedna država ima ne stigne do njenih građana nego ostaje limitirano u političkoj eliti, u onom uskom krugu ljudi koji upravljaju bogatstvom te države. Zato, želim potpuno jasno predložiti da u ovom slučaju trebamo učiniti najmanje dvije stvari. Istina, ovo je već treća rezolucija o kojoj raspravljamo s nekim rezultatima koji su i postignuti, ali trebamo učiniti dvije stvari. Haški sud treba donositi jasne odluke kao što je nedavno učinio jer to je odličan put kako bi se neke stvari napokon mogle završiti. Govorim i s nekakvim iskustvom s područja bivše Jugoslavije gdje su se vodili ratovi i gdje su zločinci završili na Haškom sudu. I drugo, treba kazniti one multinacionalne kompanije, pogotovo europske, koje i dalje krše one propise koje smo mi donijeli, a to je da se ne koriste minerali i rudna bogatstva s područja koja su u ratnim sukobima.

 
  
 

A „catch the eye” eljárás vége

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, I think it has been a very useful exchange and I thank the honourable Members for the clarity of their interventions. Some of the honourable Members of the European Parliament missed the repercussions of the EP Resolutions and the Commission’s measures, how the EU adopted at the Foreign Affairs Council on 23 May Council conclusions on the Democratic Republic of Congo (DRC) that show a remarkable convergence with the EP resolution on the DRC of 10 March, including language on the individual responsibility of those responsible for the security and justice sector. In the Council conclusion of 23 May we made it clear that we will react to any downturn in the political situation and we will review the use of all the tools at our disposal.

 
  
 

Elnök asszony. – Hét állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – La situazione in Congo, nonostante gli sforzi del governo, rimane drammatica. Vengono perpetrate gravi violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il conflitto in corso sta inoltre costringendo la popolazione a fuggire, minacciata da un numero sempre crescente di gruppi armati che controllano diversi villaggi. La zona nord-orientale del paese, in particolar modo, continua ad essere la più colpita. In più occasioni sono stati denunciati massacri, reclutamento di minori e violenze sessuali. In alcune zone vi sono restrizioni all'accesso finanche per gli aiuti umanitari. Inoltre, il tutto si sta consumando nell'indifferenza della comunità internazionale e nel quasi totale silenzio dei media. Bisogna avviare un'indagine approfondita e predisporre sanzioni mirate ed efficaci, mettendo fine all'indifferenza che, fin ora, ha caratterizzato il conflitto.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – È sotto gli occhi di tutti noi il dato drammatico per il quale la situazione nella Repubblica democratica del Congo continua a peggiorare nella parte nordorientale del paese, dove decine di gruppi armati rimangono attivi e sono sistematicamente denunciati massacri e ogni sorta di crimini di guerra, tra cui violenze sessuali e di genere, nonché episodi di reclutamento e impiego di minori da parte dei gruppi armati. L'Unione europea deve adoperarsi in maniera concreta per porre fine all'escalation di violenza perpetrata sulla popolazione inerme da parte di milizie che hanno interesse a controllare un territorio tra i più ricchi del mondo. Anzitutto, tramite l'istituzione immediata di una commissione di inchiesta indipendente a livello internazionale che operi concretamente per attuare il principio per il quale nessuna violazione dei diritti possa rimanere impunita, men che meno la commissione di veri e propri crimini di guerra. Inoltre, vogliamo un rapporto di valutazione delle Nazioni Unite sui risultati della missione MONUSCO e soprattutto chiediamo che il contingente ONU faccia pieno uso del mandato che gli è stato assegnato e cioè quello di intervenire a protezione dei civili. Questa missione ha avuto un mandato molto ambiguo e dei risultati che sono difficili da stabilire.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Politické napätie, vnútorné ozbrojené konflikty, korupcia, porušovanie ľudských práv, priepastné rozdiely medzi bohatými a chudobnými a neexistencia strednej vrstvy, to všetko spojené s hladom a nedostatkom základných potrieb pre väčšinu obyvateľstva tvorí dnešný obraz Demokratickej republiky Kongo. Paradoxne ide o krajinu, na území ktorej sa nachádzajú obrovské zásoby nerastného bohatstva. Pritom 75 % obyvateľov žije z príjmu menej než 1 USD denne. 60 % všetkých minerálov na svete tvoria práve minerály z Konga. Pritom len 30 % diamantu a tantalu sa vyváža riadnou obchodnou cestou, so zvyškom sa obchoduje nelegálne, z čoho sa potom financuje aj ozbrojovanie rôznych vzájomne bojujúcich skupín. Podporujem návrh, aby Európska únia využila všetko diplomatické a obchodné úsilie o dosiahnutie a zabezpečenie vnútornej stability v Kongu, nastolenia a rozvoja demokracie a princípov právneho štátu a politikami rozvojovej spolupráce pomohla odstrániť korupciu a nelegálne obchodovanie s nerastným bohatstvom tejto krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), in writing. – In less than two years more than 1 160 people have been killed. That is two people per day. Almost the same number of people have been abducted. Over 400 000 people have had to flee the country, 1.5 million are internally displaced and 7.5 million people are in need of assistance. Rape and sexual violence is widely used by both armed groups and government forces. Humanitarian workers can only offer limited help, since they and their convoys are being attacked themselves. And the security situation in the north-eastern part of DRC continues to deteriorate: massacres occur and children are recruited by the armed groups. To stop this horror, all parties to the conflict must be brought together to try to work out a solution. Abuses must be examined and, where needed, must be brought to the ICC. MONUSCO must become more effective in protecting the civilians and must be more rapid in its reactions where needed. The safety of humanitarian workers must be guaranteed.

 
  
  

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

 

17. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Elnök asszony. – A következő pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az erőszakos szélsőségességhez és terrorizmushoz vezető radikalizálódás megakadályozásáról (2016/2795(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Bert Koenders, President-in-Office of the Council. – Madam President, President, Mr Commissioner, honourable Members, I think we all felt the same sorrow and outrage when we learned about the attack on the nightclub in Orlando or the killing of a police chief and his wife in their home in Paris. Once more, innocent people have become victims of an act of terrorism in a place no one expected. Of course, we have seen this kind of horrendous violence before in our European cities, in Turkey, in Lebanon, in Tunisia, the United States, the Middle East and all over the world. It is a most distressing fact that these attacks were aimed at innocent civilians while they were having a drink in their neighbourhood bar, ready to go on a well-deserved holiday, buying their daily groceries, when they were at home with their family. The attack against a nightclub bringing together homosexuals was the last shocking event that took place in the United States. Another worrying fact is that most of these atrocities were executed by citizens who grew up in our own cities, among us, in our midst, sometimes in a process of self-radicalisation. We are faced with individuals who turned their back on our societies and the universal values of freedom, equality and free speech. It is no use talking only about foreign terrorist fighters. Foreign is now also in our own society, and if we truly want to stop terrorism in its tracks we need to show persons on the brink of radicalisation that their society, our society, offers better alternatives.

So we are faced with a tremendous task to step up our efforts to prevent radicalisation, to counter violent extremism, to stop hate speech and fight discrimination. Of course we are fully committed to that cause. The European Union, its Member States, we are engaged in a balancing act between repression and prevention and to ensure that we understand really what is going on. The Heads of State and Government already highlighted the importance of preventing radicalisation and safeguarding our values in their statements of February 2015. Since then the European Union has not been sitting on its hands, how could we? We are currently implementing a range of measures to prevent radicalisation with a specific focus on detecting and removing internet content promoting terrorism, for instance.

Let me give you a number of examples. The Europol Internet Referral Unit works together with internet companies to remove terrorist material from the internet, very important. Second, the European Union Internet Forum facilitates a dialogue with the private sector to combat illegal online hate speech. I think we cannot do without this cooperation of all actors, including the private sector. Certainly we work on the development of communication strategies to promote tolerance, non-discrimination, fundamental freedoms and solidarity throughout the Union.

Then we have the Radicalisation Awareness Network supporting Member States with expertise and helping them to develop prevention programmes. We have the Syria Strategic Communication Advisory Team which is helping, assisting, working with Member States, to develop counter narratives against Da’esh. Another example that the EU is working on is rehabilitation for foreign fighter returnees and the prevention of radicalisation in prisons. A ministerial conference took place in October 2015 and is now being followed up with the support of funding from the Commission.

Next to countering the hateful narratives of extremists, our efforts on prevention are also directed at strengthening the resilience of our communities. Maybe that is even the most important. That requires a much more holistic but at the same time effective approach involving different policy areas and many different actors.

Educational citizenship, universal values and mutual respect must start at an early stage. Our young people are the ones most vulnerable and the ones who need to stay on board and it is our responsibility to give them the civic, social and cultural competence they need in our societies. This was also underlined in a joint declaration of the EU Ministers for Education and yourself, Mr Commissioner. Very important, building on this declaration, the Council adopted conclusions on developing media literacy and critical thinking and the role of youth policy in the fight against radicalisation. Following the first fundamental rights colloquium last year the Commission has appointed coordinators on anti-Islam hatred, on anti-Semitism and on tolerance to engage with all the relevant stakeholders. An advisor on religious freedom has also been appointed. Also, this is important in the context of promoting intra- and interfaith dialogue.

Honourable Members, terrorism is in nature global and it does not stop at the EU borders. In complementarity with the work we are doing within the European Union, there is of course a continuous need to work together with our international partners to combat and prevent radicalism and terrorism. Let me give you also a few examples of our activities. In the Middle East and North Africa the European Union is supporting several projects on prevention of radicalisation, countering terrorism financing and working on judicial capacity. The European Union has developed on the Slovenian lead a so-called Western Balkans Counterterrorism Initiative and we also work with the Radicalisation Awareness Network in third countries like Tunisia, like Turkey, with first-line practitioners to prevent radicalisation. Also the global Counterterrorism Forum is an excellent example of a multilateral effort of countries around the world coming together and joining their efforts to combat and prevent terrorism in a very concrete plan of action. We have expended the network of our security and CT experts in the European Union delegations to work in the field and with civil society on preventing radicalisation and countering threats of terrorism.

So, to summarise, combating and preventing terrorism is at the top of the European agenda. We are and we will remain fully committed to preventing radicalisation, countering violent extremism, stopping hate speech and fighting discrimination. I know there is a very strong will also among you and in this Parliament to make progress on de-radicalisation and countering violent extremism measures. We welcome in particular your Resolution of November 2015 as an important contribution. We share this determination and we look forward to working with you in order to advance as quickly as we can.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, the recent horrendous attacks in Europe remind us that terrorism is global and yet extremely local, as a majority of recent perpetrators have been our own citizens: born and raised on our territories, educated in our schools, now radicalised and inspired by an ideology of destruction, given into propaganda of hate and turning against their own fellow citizens and our common values.

The fact that these Europeans were radicalised into violent extremism on our soil says something about the social fabric of our societies and the need to strengthen its resilience.

Our response needs to be holistic. This is the approach you expressed in the reports prepared by your colleagues Julia Ward and Rachida Dati, and we have taken in our most recent communication on supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism.

It is part of our larger Commission effort to implement the European agenda on security and it builds on existing capabilities and efforts. We have put forward an ambitious set of initiatives ranging from research and evidence-building to countering terrorist propaganda and hate speech online, addressing prison radicalistion, promoting inclusive education and reaching out to young people in general.

And since violent extremism has no borders and several third countries face very similar challenges, we also foresaw measures to support third countries in their endeavour.

We have several operational as well as security tools at hand. While prevention has to be our first priority, our security approach needs to be reinforced at the same time. We need to enhance our capability to disrupt terrorist activity, stem the flow of finance, prevent access to weapons and disrupt terrorist travel.

Those returning to Europe from conflict areas are a particular concern. That is why we will propose a review of the Schengen Information System and why we have proposed systematic checks at the external borders for everyone entering and exiting the EU whether they are EU or non-EU citizens.

Then there is the internet, which certainly appears to be accelerating the radicalisation process and where our young people are exposed to the poisonous and barbaric rhetoric of violent extremists. Recent investigations also demonstrate how the internet is playing a more prominent role in attacks themselves. This is precisely why we launched the EU Internet Forum in December 2015. We brought together ministers, Europol and high-level representatives of major internet companies. We agreed on two key objectives: that we must reduce accessibility to terrorist content online; and that we must empower civil society partners to increase the volume of positive alternative narratives online.

In addressing the first objective an Internet Referral Unit has been established at Europol. In addition to providing substantive operational support to Member States, in just under a year it has referred over 8 000 pieces of terrorist content to the companies. In the vast majority of cases the material has been swiftly removed.

We are now taking this one step further through a joint referral mechanism which is being developed by the internet companies to improve the speed and volume of referrals and prevent removed material from being re-uploaded elsewhere. In addressing the second objective, namely to create positive alternative narratives to that of the violent and divisive terrorist narrative, we have committed EUR 10 million to help equip civil society partners with the technical skills and training that they require to ensure their voices are seen and heard online.

Those efforts start primarily at local level. Police officers, youth counsellors, prison and probation staff, and teachers are the practitioners best placed to identify the early warning signs of radicalisation. But they are also brought together at the European level through the Radicalisation Awareness Network Centre of Excellence. Through this network of networks more than 2 400 local practitioners from all over Europe are working together. We committed a budget of EUR 25 million for the next four years to help the network fulfil its mission, while under our internal security funds over EUR 314 million is available for anti-radicalisation projects for the period 2014-2020.

Let me now turn to another key pillar of prevention – education. Education, both inside and outside the classroom, and youth activities in general, are crucial for this comprehensive approach. Education plays a vital role in the socialisation of children, in developing social and emotional skills. Fundamental values can be best internalised from an early age. We need solid foundations which help young people to be resilient against extremist ideologies and violence, and have a common sense of belonging. That is why, in cooperation with France, I called for an extraordinary meeting of the education ministers in Paris in March 2015 and we together adopted the Paris Declaration. On that basis we proposed a series of concrete measures to reach out to teachers, educators, youth workers and, most importantly, young people on the ground. We are working towards a comprehensive policy framework in the form of a Council recommendation to promote inclusion and fundamental values in education. It will offer policymakers and practitioners concrete policy guidance and facilitate mutual learning, building on research evidence of what works.

We are mobilising the Erasmus+ programme where we are making available this year EUR 400 million for transnational cooperation projects. Projects aiming at inclusion and fundamental values will be given priority. In addition, with EUR 13 million we will upscale and disseminate successful grassroots initiatives. Horizon 2020 will also be further mobilised to support research into violent radicalisation.

Teachers and trainers are key and we will step up our efforts to support them. e-Twinning, the world’s biggest teachers’ network, which is supported by the Erasmus+ programme, enables 300 000 teachers across the EU to run joint projects and link pupils from different countries and backgrounds. We will extend e-Twinning further to selected neighbourhood countries so that pupils and classrooms can better know and understand each other from an early age.

We will also set up a network to encourage direct contact between young people and positive role models, for instance, entrepreneurs, artists, sports persons and even formerly radicalised people. They will be selected at local level and invited to visit schools, youth clubs, sports clubs and prisons to share their experiences.

Finally, we will set up Erasmus+ virtual exchanges between young people both within and outside the EU. Our aim is to bring 200 000 of them together through structured and moderated online discussions by 2020 to raise empathy and promote intercultural dialogue.

Honourable Members, resilience against violent radicalisation will come through a combination of these actions and partners. The Commission is determined to help and support in every way we can in order to find a holistic solution to this urgent challenge we are all faced with.

Together with all my fellow Commissioners, I stand ready to work with you in the European Parliament, with Member States and civil society to implement these measures. I trust that I can count on your support.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Minister, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal darf ich mich dafür bedanken, dass wir diese Debatte heute führen, denn ich glaube, das Thema Radikalisierung und Deradikalisierung ist einer der wichtigen Bausteine, um den Terrorismus, der derzeit die Europäische Union in Beschlag nimmt, zu verringern beziehungsweise ihm vielleicht auch ganz den Boden entziehen zu können.

Wir sehen derzeit bei den stattfindenden Attentaten, dass wir es mit neuen Formen der Radikalisierung zu tun haben, neben den bereits bekannten älteren Formen der Radikalisierung. Ich glaube, dass wir dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Ich denke an Bereiche, die man nicht so oft diskutiert. So müssen die Mitgliedstaaten beispielsweise im Bereich der Gefängnisse ernsthaft Maßnahmen ergreifen, um Radikalisierung in den Gefängnissen zu vermeiden, damit diejenigen, die mit kleinen Straftaten beginnen, nicht am Ende als Attentäter – gut rekrutiert durch terroristische Netzwerke – innerhalb der Europäischen Union zu operieren beginnen.

Zweitens ist auch in den letzten Attentaten sehr deutlich geworden, dass wir es mit neuen Formen der Selbstradikalisierung zu tun haben, das heißt, mit Menschen, die über Internetprogramme, die ganz gezielt von der Propagandamaschinerie des IS ins Netz gestellt werden, Anleitung erhalten, wie man Schwerstverbrechen begehen kann, und dementsprechend muss man sowohl diese Propagandamaschinerie bekämpfen als auch entsprechende Strafen sehr strenger Art für diejenigen aussprechen, die diese Propagandamaschinerie in Gang setzen. Außerdem muss man Hilfen anbieten für diejenigen, die bereits in die Netzwerke hineingeraten sind, und auch eine Löschung von Seiten veranlassen, die junge Menschen dazu bewegen könnten, sich an einem solchen Netzwerk zu beteiligen, weil sie dort regelrecht als Helden dargestellt werden – was wir in unserem Strafgesetzbuch als Terrorismus bezeichnen.

Des Weiteren ist es ganz wesentlich, dass man die neuen Plattformen umgekehrt auch zum Positiven nutzt. Das Internet kann nicht nur zum Negativen, sondern von uns aus auch zum Positiven genutzt werden. Das heißt, wir müssen eine ganz klare Gegenstrategie entwickeln gegen diese Art von Propaganda, wie sie der IS oder Al-Kaida betreiben. Ich glaube, dass die Kommission hierzu auch wichtige Maßnahmen ergriffen hat im Rahmen der Internet Referral Unit und im Rahmen des EU Internet Forums, und auch die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen in diesem Sektor ist außerordentlich wichtig. Darüber hinaus dürfen wir aber nicht übersehen, dass IS und andere terroristische Organisationen versuchen, auch in den sozialen Raum einzudringen und junge Menschen anzusprechen, die sich in der Gesellschaft unsicher fühlen, nicht akzeptiert und nicht angenommen fühlen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Mitgliedstaaten die besseren Gegenangebote bieten beziehungsweise soziale Organisationen so stützen, dass sie tatsächlich auch jungen Menschen gute Angebote machen können.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, de facto, em novembro, o Parlamento aprovou um relatório sobre este tema com medidas concretas, a par da cooperação, na coordenação, na partilha de informação entre forças de segurança e de informação, que apontavam justamente para a importância de medidas na prevenção da radicalização nas prisões e nos nossos guetos, nos Moolenbeeks que vão por essa Europa fora. Mas, em vez disso, acabamos com o PNR europeu que foi apresentado como uma bala mágica contra o terrorismo, que está esburacado contra voos charter e privados, ilustrando, portanto, a inconsistência de políticas ditas securitárias que, realmente, não dão segurança nenhuma, e nem vou falar do que se passa no financiamento do terrorismo.

Acresce que continuamos a pagar o preço da falta da Europa na descoordenação, na inação, nas contradições na nossa política externa e nas contradições relacionadas com a nossa segurança interna face a conflitos: Síria, Iraque, Líbia, Turquia, Ucrânia e outros na nossa vizinhança.

A nossa segurança depende de um combate ideológico e político dentro e fora das nossas fronteiras, mas não saberemos travá—lo se continuarmos a deixar espaço para que a extrema-direita fascista e nazi insufle os ventos da xenofobia e do ódio contra refugiados e migrantes, e se continuarmos a negação falando de foreign fighters quando são, na verdade, jovens europeus, nossos, nascidos, criados e empurrados para a pequena criminalidade e radicalizados nas nossas prisões, quem nos tem atacado, como atacam outros povos nas fileiras do Daesh, porque alimentam ressentimentos contra as sociedades em que cresceram, sentindo-se excluídos e discriminados.

Falta aos nossos Governos, ao Conselho e à Comissão reconhecer que as políticas neoliberais falharam miseravelmente e fomentaram insegurança e populismos na Europa ao criar desemprego, guetos, exclusão, mais desigualdades e injustiça social, criando condições para que os Estados islâmicos e os grupos de hooligans nazis fascistas venham recrutar os nossos jovens e transformá-los em lobos assassinos.

Foram estas mesmas políticas que cortaram em capacidades e no treino das nossas forças de defesa e de segurança, que cortaram nas capacidades de reabilitação das nossas prisões, deixando que se transformassem em centros de radicalização, e que nunca, de facto, investiram em programas de prevenção da radicalização.

Agora, a Comissão vem falar nisso. Muito bem! São precisos então recursos, mas também políticas sociais inteligentes, que envolvam estruturas municipais, escolas, clubes, organizações não governamentais, sector privado, e que impliquem ativamente nesse esforço as famílias e as comunidades religiosas, em especial as muçulmanas europeias que sofrem a dobrar o efeito devastador do ataque e do comportamento terroristas.

Temos que impedir reações de curto prazo como as que sugerem a retirada da nacionalidade a suspeitos de terrorismo ou a criminalização do uso da Internet. É preciso...

(A Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Radicalisatie is een grensoverschrijdend fenomeen en dat gebeurt overal. In de 28 EU-lidstaten zouden er volgens experts minstens 6 000 geradicaliseerde moslims zijn. Het is daarbij zeker fout om de oorzaak enkel bij sociale achterstelling te leggen. De motieven zijn zeer divers, waaronder een afkeer van het Westen en iets te willen betekenen. Indien dergelijke personen grijpen naar geweld en hier aanslagen willen plegen, eventueel na terugkeer uit conflictgebieden, dan wordt de situatie kritiek. Individuen die het nodig vinden om met bruut geweld een ander staatsmodel op te leggen, moeten wij bestrijden. En met wij bedoel ik alle burgers van goede wil, inclusief rechtgeaarde moslims. Samen moeten wij strijden voor de gelijkheid van man en vrouw, de rechten van homokoppels en andere verlichtingswaarden.

Terroristen bestrijden is voorts niet enkel politiewerk. Het RAN-antiradicaliseringsnetwerk bijvoorbeeld kan als Europees project ook toegevoegde waarde bieden. Dit netwerk brengt eerstelijnswerkers bij elkaar die elke dag werken met geradicaliseerde personen of personen met een gevoelig profiel. Cipiers, gezondheidswerkers en anderen delen hun ervaringen via dat netwerk. Zij beschikken over alle cruciale informatie die de veiligheidsdiensten kan helpen bij vroegtijdige detectie.

Een OCMW-medewerkster bijvoorbeeld kan bij een intakegesprek een verdachte thuissituatie opmerken. Een man bijvoorbeeld die weigert de vrouwelijke medewerkster een hand te geven of leerkrachten die merken dat jonge kinderen door imams tijdens weekendlessen islam worden gedwongen de ramadan te volgen. Die medewerkers kunnen dan de informatie doorgeven aan de politiediensten. Terreur bestrijden is een zaak van ons allemaal.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta. Gracias a los representantes de la Comisión y del Consejo, queridos colegas. Guardo el selfie del asesino de Orlando en el despacho y me preguntan por qué. No quiero olvidar el rostro de la banalidad y de la crueldad en estos tiempos en internet.

Yo no creo que nadie tenga dudas sobre la necesidad de impedir y detener la capacidad de acción y expansión de las organizaciones terroristas. Ahora bien, para vencer al terrorismo y los distintos fanatismos violentos de estos tiempos, la prevención es tan importante como la inteligencia policial o la actividad judicial. Debemos ser capaces de cuestionar eficazmente una lógica política que camina sobre el sufrimiento humano y para ello lo más importante en el largo plazo es desactivar el odio, la deshumanización y la legitimación de la crueldad.

Por otra parte, la ideología que recluta a los fanáticos también genera otras formas de odio. Por tanto, combatir los delitos y conseguir la prevención resulta crucial, y no es fácil.

Los jóvenes necesitan obtener ideas que prevengan la legitimación de la violencia contra los demás. Necesitan prevenir la tentación de odiar a otros colectivos humanos, sean estos inventados o reales; prevenir la tentación de ver como enemigos a los propios vecinos, a su propia familia.

En este mundo globalizado, bajo el dominio de las tecnologías de la comunicación, ha cambiado nuestra forma de percibir la realidad. Especialmente las nuevas generaciones deben desarrollar una visión propia pero coherente de lo que significa la dignidad y humanidad de cada persona.

Por eso, agradecemos las nuevas medidas de la Comisión, puesto que la estrategia de la Unión Europea aprobada en el año 2005 había quedado obsoleta y los yihadistas europeos están estadísticamente sobrerrepresentados entre los que van a entrenarse desde cualquier sitio del mundo.

Los expertos insisten en relacionar los estudios de calidad sobre el fenómeno de la radicalización violenta con la elaboración de políticas públicas. Los expertos, las autoridades locales y los ciudadanos nos piden que no nos quedemos en una retórica de limitada efectividad.

Quienes aspiran a la desintegración moral de nuestras sociedades para doblegarnos e imponernos sus obsesiones sexuales deben saber que vamos a vencerlos con la ley y con el respeto de los derechos fundamentales.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Francia come in Nord America siamo di fronte a una mutazione del terrorismo e della radicalizzazione. Spesso l'ISIS ci mette il cappello, ma gli atti che subiamo nascono in casa, sono concittadini a deciderli, soli.

La scelta dell'assassino di Joe Cox di difendere le proprie idee col coltello è stoffa delle nostre città, della nostra cultura. La partecipazione politica è giudicata strumento morto, la violenza diventa un male banale. "Avevo bisogno di riconoscimento" ha detto l'assassino dei poliziotti a Magnanville.

Dobbiamo cercare di capire come avviene questo passaggio, senza concentrarci ossessivamente su singoli fattori scatenanti: Internet, le prigioni, le scuole. Ancora più deleterio è rispondere con democrazie sempre più sorvegliate, con l'islamofobia e con le guerre a violenze che non sono belliche, ma legate a sradicamenti individuali o sociali difficilmente decifrabili.

L'omicidio di Joe Cox ricorda l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando nel 1914: lo sparo contro un impero multietnico non cade dal cielo, è il risultato di decenni di diserzione politica delle élites. Se al terrorismo si risponde con la politica della paura, avendo paura dei conflitti, sarà il terrorismo a vincere.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, ich möchte hier noch einmal, wie wir es auch zu Beginn dieser Sitzung heute gemacht haben, meinen Schock, meine Trauer und meinen Zorn aussprechen über das Attentat in Orlando vor etwas mehr als einer Woche, wo 49 Menschen brutal umgebracht wurden, mindestens noch einmal so viele verletzt wurden und Hunderte von Angehörigen, von Freunden und Freundinnen trauern und nicht verstehen, wie das sein konnte. Aber auch über Frau Jo Cox, die, bevor sie Abgeordnete wurde, hier in diesem Haus arbeitete, sozusagen eine von uns war, und die ebenfalls brutal ermordet wurde, auch über das Polizistenehepaar in Frankreich vor kurzem – all die, deren wir heute zu Beginn dieser Sitzung gedacht haben. Wie kann es sein, dass Menschen so einen Hass entwickeln und irgendwohin gehen und losschießen oder Menschen erstechen, die einfach andere Werte vertreten, die für Vielfalt eintreten, für gleiche Rechte – egal, ob es Migranten und Migrantinnen sind, egal welcher Hautfarbe, egal welcher sexuellen Orientierung –, Menschen, die sich einfach ihres Lebens, ihrer Liebe freuen wie in Orlando in der Lesben- und Schwulenbar? Das war ein klar homophobes Attentat unter dem Namen des IS.

Heute geht es darum, wie wir verhindern können, dass Menschen, die sich radikalisieren, dann zu gewaltbereiten Extremisten werden. Das bedarf zum einen Bildung, Beschäftigung, Inklusion, denn ganz oft liegen die Ursachen darin, dass es keinen Sinn im Leben gibt, keine Arbeit, keinen Job, keine Hoffnung. Menschen wieder Chancen und Freude am Leben zu geben, das Gefühl, ich kann etwas tun in meinem Leben, das ist notwendig.

Und ein Zweites – das wurde zum Teil schon angesprochen: Die Arbeit in Jugendzentren, in Schulen, aber auch in Gefängnissen, wo oft junge Menschen hinkommen aufgrund von kleineren oder größeren Delikten und dort die Gefahr besteht, dass sie radikalisiert werden und dann auch gewaltbereit werden.

Ich möchte zwei Beispiele kurz ansprechen, die genau das machen: Den Europäischen Bürgerinnenpreis 2015 hat für Österreich das Netzwerk sozialer Zusammenhalt gewonnen, dessen Mitarbeiter in Gefängnisse gehen und dort erfolgreich arbeiten, um Jugendliche, junge Leute, aber auch ältere zu deradikalisieren. Und ein anderes Beispiel, ganz aktuell: Gestern gab es hier in Molenbeek ein Zusammentreffen zwischen einem Kampfsportzentrum aus Wien mit Kampfsport-Champions und Leuten aus Molenbeek. Sie wurden eingeladen, hier zu zeigen, was sie in dem Zentrum in Wien machen. Über Kampfsport, der sehr oft junge Menschen anzieht, die sich sozusagen austoben wollen – in diesem Umfeld wird Neues geschaffen. Das muss gefördert werden, das sind positive Beispiele. Wenn die zusammenarbeiten und sagen „IS steht nicht im Koran“, wenn Muslime die Hand gegen den IS heben, auch im Sport – das sollten wir weiter fördern, und dann wird es hoffentlich weniger dieser Attentate geben.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg, för EFDD-gruppen. – Fru talman! Hur ska vi förhindra radikalisering? Ja, det är en extremt viktig och högaktuell fråga. Men mycket mer angeläget är att prata om varför problemet har uppstått.

Jag vill börja med att rikta hård kritik till kommissionen som under 2014-2015 lät miljontals migranter ta sig in i EU utan att i princip ha någon kontroll alls på vilka som besteg europeisk mark. Det är ju ingen hemlighet att många jihadister kom med flyktingbåtarna; det har vi sett många bevis på.

Tusentals jihadister finns redan i EU idag vad vi vet, och det finns säkert många fler som vi inte känner till. Vi har ju hört talas om en mobilisering av sovande celler, som verkar vakna upp lite här och där. Och med tanke på att många av detta avskum beträder europeisk mark är det ju inte förvånande att de försöker locka över nya mördare i våra medlemsstater. Dessutom åker många från Europa för att strida för islamismen; bara den senaste veckan har vi hört rapporteras om många som har anslutit sig till terrornätverk.

Inom kort kommer säkerligen de styrande att beordra medlemsstaterna att öppna upp sina gränser igen. Vad händer då?

Jag tycker att det är bra att det tas fram ett EU-direktiv som riktar in sig specifikt på att stoppa terrorism, istället för dumma förslag som att förbjuda innehav av vapen för jägare och sportskyttar. Äntligen ett förslag som angriper problemet från rätt håll.

Jag kommer att arbeta i detta parlament för att tre steg ska genomföras: HYPERLINK "x-apple-data-detectors://embedded-result/321" \t "_blank" Kontroll av våra gränser, hårdare straff för dem som har utfört eller planerat terrordåd och fråntagande av medborgarskap i samband med terrorresor.

Det måste vara slut på daltandet och snacket om att om vi bara får fler fritidsgårdar och mer pengar till utanförskapsområdena så löser vi nog problemet med radikalisering. Det är dags att vi tänker på våra egna medborgare i EU.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, avec Charlie Hebdo, Le Bataclan, Bruxelles, Orlando et maintenant Magnanville, la liste des attentats perpétrés par l'État islamique ne cesse de s'allonger. Si les peuples d'Europe ont raison de rendre hommage aux victimes, les politiques, eux, doivent agir. Or, à ce jour, les actions engagées contre le terrorisme islamiste ne brillent pas par leurs résultats, au contraire. Malgré les niveaux d'alerte, que l'on dit pourtant élevés, il est toujours possible de prendre l'avion à Bruxelles sans être contrôlé, comme j'ai pu moi-même le constater la semaine dernière. Même chose pour les contrôles aux frontières nationales qui n'existent toujours pas. Bref, les terroristes djihadistes peuvent circuler en toute quiétude dans cette belle Europe.

Pour terrasser la menace, il faut d'abord avoir le courage de la nommer. Or, en programmant aujourd'hui un débat que vous intitulez "Prévenir la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent et au terrorisme", vous pratiquez la politique de l'autruche car vous niez volontairement le terme d'"islamistes". C'est la preuve, non seulement, de votre naïveté mais aussi de votre peur et de votre faiblesse parce que notre modèle de civilisation n'est pas négociable.

Nous devons tourner le dos au laxisme et mettre aujourd'hui en œuvre des mesures fortes et fermes. Tout d'abord, suspendre immédiatement Schengen, renforcer les effectifs et les moyens des forces de sécurité et, enfin, déchoir de leur nationalité les binationaux faisant l'apologie du terrorisme.

Dans cette affaire, nous n'attendons rien de la Commission européenne, si ce n'est qu'elle fiche la paix aux États seuls légitimes capables de combattre efficacement l'État islamique.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι η ριζοσπαστικοποίηση των νέων, δηλαδή η τάση τους να ανατρέψουν με βίαιο τρόπο τα υφιστάμενα δεδομένα για να επιλυθούν τα προβλήματα. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος γίνεται όμως με εσφαλμένο τρόπο. Αντί να δώσουμε παιδεία στους νέους, διδάσκοντας τους την ιστορία, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τις αρχές και τις αξίες των χωρών τους, ανεχόμαστε την οικονομική εξαθλίωση και την καταστροφή της μεσαίας τάξεως, πράγμα το οποίο μάς γυρίζει εξήντα χρόνια πίσω, οπότε η παιδεία ήταν προνόμιο μόνο των πλουσίων.

Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί σε πολλές χώρες και ιδίως στην Ελλάδα υποχρεώνουν πολλά παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο και, μέσα σε μια λαίλαπα ανεργίας, να προσπαθήσουν να βρουν μια οποιαδήποτε δουλειά, προκειμένου να επιβιώσουν. Με αυτό τον τρόπο όμως οι νέοι απομονώνονται, περιθωριοποιούνται, δυστυχούν και μισούν την κοινωνία, η οποία τούς έχει στερήσει κάθε ελπίδα για το μέλλον. Έτσι, λοιπόν, γίνονται εύκολα θύματα εξτρεμιστικών προπαγανδών και κυρίως του φανατικού ισλαμισμού και της τρομοκρατίας. Επίσης, ορισμένες χώρες παραβιάζουν βασικές αρχές της δημοκρατίας.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). – Allow me first to add my voice in tribute to Jo Cox, a tough mother of two who got into politics to make a difference for all the right reasons, and who was so brutally killed while doing her duty. I know all of us here would want to ensure that her legacy in fighting hate is preserved.

We must do what we can to find the right balance between allowing our freedoms and ensuring citizens’ safety. One of the hardest lessons learned from the attacks in Europe was that our information-sharing capabilities are still not being fully utilised. Europe cannot afford to play catch-up. Radicalisation, whether online or on land, is one of the toughest challenges our enforcement agencies face. We need Europol to have the resources it needs, and we need to come down harder on those who preach hate and use religion as a disguise for their message of evil.

It is not only law enforcement. We also need a new approach to integration in our societies, where we see this as a two-way process of respect for people’s rights but also respect for European values. Work to overcome obstacles to revoking passports of so-called ‘foreign fighters’ – particularly dual nationals who travel to conflict zones before coming back to Europe to radicalise and recruit – must continue. They do not deserve any protection an EU passport may give them.

If the horrific attack in Orlando showed anything it is that terrorism knows no borders, no nations. It is a global struggle that requires a global partnership for its defeat. Notwithstanding the horror of the crime in Florida, the worst of times brought out the best in people who stood up, scared but undeterred, and shouted that while today we mourn, in the end, love always wins over hate, and those voices echoed around the world. It is this that will be the lasting tribute to the victims of terror everywhere.

Terrorism may well still cast its shadow on our lives. It will not however define us. It is the determination to continue to live our lives as we see fit, despite apprehension, that will show the true character of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Hvala, predsedujoča, spoštovani plenum!

Jo Cox je minuli teden umrla zaradi prepričanj in načel, v katera je verjela. Verjela je v to, da nas različnost lahko združuje. Verjela je v vrednote, ki bi človeštvu, če bi vanje verjeli vsi, prinesle mir in sožitje.

Radikalisti so pripravljeni umirati za ideje, v katere verjamejo. A njihove ideje so nasprotne osnovnim človekovim pravicam in evropskim vrednotam, saj temeljijo na poveličevanju enih na račun drugih.

Evropska unija se v luči terorističnih napadov in groženj trenutno ukvarja s problemom radikalizacije ljudi, posebej mladih, ki se pridružujejo islamskim skrajnežem in njihovim idejam. In ja, to je nujno, potrebujemo evropsko sodelovanje in izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona, da bi se borili proti nevarnostim radikalizacije in terorizma. A sami dobro veste, da je radikalizacija možna še na številnih drugih poljih. Zato ne smemo pozabiti, da se v kriznem času, v katerem živimo, sočasno in kaj hitro lahko odvije tudi radikalizacija drugih skupin. Delno se to že izkazuje v odnostu določenih skupin do LGBTI, priseljencev, beguncev, posameznih verskih skupin, Romov, invalidov itd.

Da bi preprečili radikalizacije, bi morali največ pozornosti posvetiti prvič: naslavljanju vzrokov zanje in reševanju socialno-ekonomske situacije ter, drugič, dialogu z državljani in boju proti sovražnemu govoru – zlasti na spletu.

Na to je politična skupina socialistov in demokratov posebej poudarjala in poudarjamo še danes. Pisanje in širjenje informacij po spletu, kot da se je prelevilo v novo evropsko svoboščino, ki pa je popolnoma neregulirana. A države članice nujno potrebujejo ukrepe, s katerimi bodo lahko omejile in kaznovale sovražni govor in nestrpnost, rak rano razdora v družbi.

Države članice oz. Svet Unije moramo pozvati, naj takoj prenehajo blokirati direktive o boju proti diskriminaciji. Tudi tu žal kažemo, da ne govorimo z enim glasom, kar je nevzdržno. Jutri bo rezultat referenduma, ne glede na to, kakšen bo, bo dobra šola, da ugotovimo, kam pelje precej razcefrana politika Evropske unije.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Madam President, I personally did not know Jo Cox, but I want to say how grateful I am that the President today took the opportunity to pass sympathy. As I come from Northern Ireland, I went through 40 years of this type of terrorism, and I know that today we have a husband left without a wife, and two children without a mother. I do not think any words can actually say how terrible that is to the family.

I feel that every time we meet in this Parliament to debate this topic, atrocities have happened in the intervening period. They have all been referred to, be it in Orlando, be it in this city, be it in Paris or wherever. And quite clearly the terrorists involved and the terrorist attacks in those cities by the so-called Islamic State are not simply a foreign policy problem, it is often a home-grown problem, often involving troubled young individuals radicalised in the countries they mercilessly attack. We need to strengthen the preventive strategies in our prisons, as well as engage in civil society, religious leaders and local communities. Radicalisation towards any terrorist group or violent activity regardless of religion or ideology is unacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek (ALDE). – Madam President, since I have been shadowing the directive on combating terrorism and have gathered more and more information, I am afraid a terrorist threat is even more worrying than I thought before. Also the recent terrorist attacks showed how easy it can be to conduct them, and to become radicalised is even easier, regardless of the nature of the radicalism, and there are numerous types of terrorism and radicalisation. Especially, religiously-inspired terrorists have continued to demonstrate their intent and capacity to conduct violent acts.

The terrorist threats from those groups is increasingly acute. There were around 5 000 Europeans fighting alongside ISIS and 30% of them have returned to their countries of departure after having gained combat experience. This poses a risk in the sense that they may have the intention to carry out terrorist attacks, but also because of the possibility that they will initiate or engage in recruitment cells. We need to be prepared for this, and in order to adopt efficient measures we must be aware of the magnitude of the problem. To prevent radicalisation leading to violent extremism is an enormous task, particularly when it comes to effective action. The Commission made a step in the right direction and ... (President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora Presidenta, si se combina la radicalización yihadista con el odio hacia la comunidad musulmana o con la islamofobia, se tiene un cóctel explosivo. Los antecedentes están ahí para no repetirlos: la desestabilización de la zona por razones geopolíticas de control de los hidrocarburos, que algunos de nuestros aliados utilizan —o nosotros mismos utilizamos—; el «divide y vencerás», lanzando unas comunidades contra otras... Por no hablar de alguno de nuestros aliados, como Arabia Saudí, que practica una difusión sistemática y sostenida del wahabismo, doctrina radical emparentada con el takfirismo que profesan Al-Qaeda, Al-Nusra o el mal llamado Estado Islámico.

Arabia Saudí, además, tiene bula: de 2008 a 2011, 17 300 millones en exportación de armas por parte de la Unión Europea. Soluciones: cortar financiación, cortar el suministro de armas, ahondar en las soluciones negociadas con los actores regionales en el marco de la ONU ‒es decir, la no injerencia‒, y combatir, además, con planes reales la pobreza y la exclusión social en nuestros barrios, convertidos en guetos donde los wahabistas o los takfiristas encuentran el caldo de cultivo.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Frau Präsidentin! Heute hörten wir eine Stellungnahme der Kommission zum Thema Radikalisierung und Terrorismus. Maßnahmen dagegen müssen vor Ort getroffen werden, wo die Menschen leben: in Brüssel oder München. Sie leben nicht „in der EU“.

Wir haben in Brüssel gesehen, dass Parallelgesellschaften islamische Brutstätten und Rückzugsräume für Terroristen sind, weil sie abgeschottet sind und weil dort vor unseren Gesetzen die Scharia gilt.

Die Alternative für Deutschland hat ganz konkrete Forderungen dazu formuliert: Auslandsfinanzierungen von Moscheen müssen verboten werden, Imame müssen bei uns ausgebildet werden – keine Salafistenprediger mit Petrodollars aus Saudi-Arabien! Alle Islamverbände müssen sich bedingungslos von rechtsrelevanten Teilen der Scharia distanzieren und verfassungsfeindlichen Vereinen muss Bau und Betrieb von Moscheen untersagt werden.

Erdoğan hat gesagt, die Moscheen seien seine Kasernen und die Gläubigen seine Soldaten. Räumen wir Erdoğans Kasernen auf, wenn sie Kasernen sind, und entwaffnen wir seine Soldaten, wenn sie Soldaten sind!

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). – De EU is de een na grootste financier van de Palestijnse Autoriteit, een instituut van Jodenhaters en terroristen. Het Europees Parlement nodigt holocaustontkenner en terreurbeloner Abbas uit. Deze man geeft vaste maandsalarissen aan daders van terreur tegen Joden. Joods bloed kleeft aan zijn handen en de heer Schulz zal deze handen morgen hartelijk schudden. De EU financiert Palestijnse radicalisering. Palestijnse kinderen leren Joden te haten en terreur te verheerlijken en de taal van de Palestijnse Autoriteit is de taal van geweld. Het is een schande en in de EU heerst een welkomscultuur. Moskeeën worden als kazernes volgeladen met oorlogswapens. Honderden, zo niet duizenden terroristen bereiden hier aanslagen voor. Ik zeg deze commissie: stop islamisering, stop met geld sturen naar Abbas en Erdogan, sluit de nationale grenzen.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη ( PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα που εξετάζουμε σήμερα, για μια ακόμη φορά, συναρτάται με τα απανωτά χτυπήματα, τα τρομοκρατικά χτυπήματα που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Οι τελευταίες έρευνες στην Ευρώπη έχουν δείξει μια δραματική αύξηση της εγκληματικότητας των εφήβων και νέων ανθρώπων. Θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί συμβαίνει· είναι άνθρωποι απελπισμένοι, άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι που δεν έχουν καμιά ελπίδα, και σ’ αυτό οφείλονται κάποιες πολιτικές που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι, όταν δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν θέσεις εργασίας, δεν έχουν προοπτική, προτυποποιούν τους εγκληματίες και αισθάνονται ήρωες, όταν προκαλούν το μίσος και τον πανικό.

Θα πρέπει να μας απασχολήσει πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο, πού ριζοσπαστικοποιούνται οι νέοι άνθρωποι. Ένας δρόμος είναι οι φυλακές, τα καταστήματα κράτησης, όπου, σε μεγάλο βαθμό, μόνο σωφρονισμός δεν γίνεται και άλλη οδός είναι το Διαδίκτυο, όπου δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτες οι οδοί, ανεξέλεγκτοι μέχρι στιγμής οι έλεγχοι και οι τρόποι με τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι εξελίσσονται μαζικά, οπλίζονται με μίσος και στρέφονται κατά της κοινωνίας.

Φίλες και φίλοι, η απάντηση σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που θέλουν να προκαλέσουν τον θάνατο συνανθρώπων τους, σ’ αυτούς τους ανθρώπους που κατατρύχονται από μίσος και από οργή, είναι περισσότερος ανθρωπισμός, περισσότερη αλληλεγγύη, επιτέλους ανάληψη ευθυνών απ’ όλους μας, που οδηγεί σε μια καλύτερη Ευρώπη.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μιας ρητορικής που πρέπει να αλλάξει σ’ αυτή την αίθουσα: «Δεν υπάρχουν αθώα θύματα». Όλα τα θύματα της τρομοκρατίας είναι αθώα. Ένοχα θύματα δεν υπάρχουν, κι αυτή η ρητορική ενός διαχωρισμού αντιλαμβάνεστε ότι οπλίζει χέρια και αφυπνίζει εσφαλμένες νοσηρές συνειδήσεις που τροφοδοτούν το χέρι του τρομοκράτη. Η απάντηση στο μίσος και στον φόβο είναι αγάπη και περισσότερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). – Niemand wordt op een dag wakker als radicale salafist die zijn huis en familie achterlaat en naar het strijdveld in Syrië vertrekt om zich bij IS te voegen. Daar gaat een proces aan vooraf. Radicalisering voltrekt zich in onze woonwijken. Dat betekent dat het signaleren en het aanpakken ervan juist op dat lokale niveau moet beginnen bij de buurtbewoners, de leraren, de ouders, de imams en de jeugdwerkers.

Niet iedere moslim die arm is en zich gediscrimineerd voelt, wordt een jihadist of een terrorist. De oorzaken van radicalisering zijn niet alleen sociaaleconomisch van aard. Radicalisering is ook een religieuze ontsporing en dat feit wordt in dit Parlement nog te vaak ontkend. En waarom is het een Europees probleem en moeten wij hier in het Europees Parlement ook aandacht aan besteden? In een Europese Unie zonder interne grenzen is radicalisering in Den Haag, Molenbeek of de banlieues van Parijs een probleem voor ons allemaal, en met meer dan 4 000 Europese jihadstrijders, de recente terroristische aanslagen in Parijs en Brussel is het duidelijk dat we een ernstig probleem hebben.

Het is van groot belang dat alle lidstaten die met radicaliserende jongeren te maken hebben, ook daadwerkelijk een gemeenschappelijke strategie hebben en uitvoeren. Het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid voor Europese regeringen om radicalisering effectief aan te pakken. Op dit moment worden Europese landen nog te weinig aangesproken op deze verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt ook voor het uitwisselen van informatie en inlichtingen tussen de nationale veiligheidsdiensten. Er zijn tal van databases opgericht die ervoor moeten zorgen dat iemand die door een land als gevaar wordt gezien voor de samenleving niet zomaar kan afreizen naar een andere lidstaat, waar hij niet in een database staat. Maar helaas worden deze middelen nog onvoldoende gebruikt en blijkt het veel te eenvoudig voor geradicaliseerde jongeren, maar ook voor bijvoorbeeld haatpredikers, om tussen Europese landen heen en weer te reizen.

Daarom is het in ons gezamenlijk belang dat elk Europees land haar deradicaliseringsprogramma op orde heeft. En laat ik hier nog zeggen: het blind blokkeren van websites zonder tussenkomst van een rechter is wat mij betreft dan ook een schijnmaatregel die wel een ernstige inperking van onze vrijheid betekent. Die kant moeten we niet opgaan en ook in de strijd tegen terrorisme: laten we zuinig zijn op onze vrijheid.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Pani Przewodnicząca! W zasadzie każdy kraj ma swoją tożsamość narodową, bogatą i dumną historię i tradycje narodowe. I każdy kraj chroni te wartości. Obecnie Europa i świat przeżywają dramatyczny czas: niepohamowana migracja, radykalny ekstremizm, terroryzm. Bardzo wielu ludzi traci życie. Bardzo wielu ludzi cierpi. Ale musimy mieć też świadomość, że integracja mieszkańców Europy z uchodźcami nie jest możliwa, jeśli nie ma chęci asymilacji i adaptacji ze strony uchodźców. Integracja bez asymilacji to czysta utopia, to pobożne życzenia. Ponadto nawet miliony przyjętych do Europy uchodźców nie rozwiążą tego dramatycznego problemu. Zatem Europa musi pomagać u źródła konfliktu, a więc świadczyć pomoc finansową, żywnościową, społeczną, prawną, pomoc w budowie szkół, szpitali, infrastruktury itd. Ponadto należy pamiętać o zasadzie ordo caritatis – najpierw zapewnić pomoc, bezpieczeństwo i miłosierdzie swojej rodzinie, potem swojej ojczyźnie, a następnie innej wspólnocie.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che accade un fatto tragico, come Orlando e l'omicidio della deputata Cox, ci troviamo qua a parlare. Ci troviamo qua a parlare e ci troviamo, magari in commissione, anche a lavorare sui documenti sul contrasto al terrorismo.

Mentre noi cerchiamo di curare gli effetti di quello che è un fenomeno estremamente più alto, ci dimentichiamo che prima vanno affrontate le cause, bisognerebbe comprendere le cause. Ne vorrei citare alcune: abbiamo la povertà, il disagio sociale, l'emarginazione, la mancanza di prospettive lavorative, l'alienazione culturale, i legami familiari spezzati. Queste sono le cause che creano il terreno fertile per la radicalizzazione.

Non dimentichiamoci che molti dei nuovi terroristi, di quelli che si formano attraverso un social media, sono persone nate e cresciute nel nostro continente, sono persone che sono vissute ai margini, perché oggi non sappiamo affrontare una crisi, un'emergenza sociale che pesa in questa Europa e non solo sui cittadini europei, ma anche su quelli che sono arrivati e che noi non abbiamo saputo integrare e, a volte, non abbiamo neanche voluto integrare.

Quindi dobbiamo ricordarci sempre quali sono le cause, perché solo capendo le cause curiamo gli effetti. Oggi è importante, oggi continuiamo a parlare, risolviamo le cause della povertà, perché solo attraverso lo smantellamento della povertà, la presa in carico dei poveri, di tutti i poveri, si può affrontare il problema della radicalizzazione.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME SYLVIE GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, quando molti anni fa noi lanciavamo l'allarme per il pericolo di un'immigrazione sconsiderata, di apertura a tutti e di espansione in tutta l'Europa di una predicazione islamista radicale che era politica, che non aveva niente a che fare col Corano, ma aveva molto a che fare con l'odio verso la nostra civiltà, ci beccavamo solo processi, accuse di razzismo e xenofobia.

Adesso, finalmente, sentiamo la Commissione e il Consiglio dire che si sono accorti che c'è un pericolo, c'è addirittura l'"uberizzazione" del terrorismo, in mezzo alle nostre case, sparano ai poliziotti, sparano persino ai gay.

Ci sarebbe da essere tranquilli ascoltando le voci della Commissione, che ci dice che stanno esaminando il modo con cui prevenire il terrorismo. Quando però si leggono le parole che ha pronunciato addirittura il coordinatore antiterrorismo UE, Gilles De Kerchove, che ha detto testualmente, a proposito dei foreign fighters, che dovremmo inevitabilmente poterli reintegrare, perché non possiamo chiuderli tutti nelle carceri, che bisognerà offrire loro una nuova alternativa di vita... Siamo matti! Qui in Europa non si hanno le idee chiare, bisogna buttarli fuori dall'Europa...

(La Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). – Frau Präsidentin! Die jüngsten Anschläge in Orlando aber auch in Paris haben mehrere Auffälligkeiten gezeigt. Das eine ist, dass wir es auf einmal mit einem ganz individuellen Terrorismus hier zu tun haben. Sie haben gezeigt, dass die Anschläge massiv mit Schusswaffen vorgenommen werden. Sie haben gezeigt, dass diese individuelle Selbstradikalisierung durchs Internet oder im Gefängnis stattfindet, und es ist eben auch auffällig, dass es sich hier um heimische Terroristen handelt, weil sie auch Bürger unserer Mitgliedstaaten sind. Deshalb müssen wir auf diesen verschiedenen Ebenen auch entsprechend vorgehen. Da geht es zum einen – und das ist in den letzten Debatten auch schon oftmals erwähnt worden – um die Bekämpfung der illegalen Waffen und des Waffenschmuggels.

Zweitens – und das hatten Sie auch erwähnt, Herr Kommissar – geht es um die Frage, wie wir über das Internet und die sozialen Medien entsprechend eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft hinbekommen und herausfinden, wie wir diese Radikalisierung dort runterfahren können. Wir bräuchten drittens aber auch eine Art Programm für die Gefängnisse, um das dort besser in den Griff zu kriegen. Es ist ja kaum verständlich, dass die sich dort noch weiter radikalisieren können.

Dann müssen wir meines Erachtens mehr Aufklärungsarbeit insbesondere für die Lehrkräfte leisten, und auch das hatten Sie schon angesprochen. Die Lehrkräfte an den Schulen werden hier eine Schlüsselrolle spielen. Wir bräuchten vielleicht eine Art einheitliche Meldestelle für Auffälligkeiten, auch für die Familienmitglieder. Dann bräuchten wir – das wurde in den letzten Diskussionen in Straßburg auch erwähnt – die Interoperabilität von Datenbanken, die sich auch auf biometrische Daten bezieht. Dazu vielleicht auch wieder eine Änderung des Schengener Grenzkodexes, aber darüber hinaus eben auch das zügige Aufbauen des PNR-Systems, die Überprüfung von Koranschulen oder auch der Bezahlung von Imamen aus dem Ausland.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Vor zwei Wochen war ich im Sindschar-Gebirge im Nordirak, wo die Jesiden monatelang dem Ansturm der IS-Terrorristen standgehalten haben. Inmitten dieser zerstörten Landschaft zeigte uns ein Soldat auf seinem Handy Dokumente erschossener foreign fighters, darunter ID, Sozialversicherungs-ID und Führerschein eines Landsmannes, eines Österreichers, eines dreiunddreißigjährigen Kranführers. Seither lässt mich die Frage nicht mehr los, was diesen Mann getrieben hat. Offensichtlich hat er sich freiwillig dazu entschlossen, es musste irgendein Ereignis gegeben haben, das ihn dazu brachte. Jemand muss ihn rekrutiert und nach Syrien geschleust haben, und mit ziemlicher Sicherheit musste er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Reihe von Verbrechen und Gräueltaten begangen haben.

Es handelt sich um keinen Einzelfall, es handelt sich um ein Massenphänomen. Nur wenn wir diese Fragen beantworten können, dann können wir auch dem Phänomen Einhalt gebieten. Es ist ein komplexes Problem, weil die Terrorristen vor nichts zurückschrecken und wie es Rückschläge geben wird, die unsere Geduld herausfordern werden. Ich begrüße die Initiative der Kommission, weil sie nicht im symbolischen Handeln stecken bleibt, sondern versucht, die Probleme an der Wurzel zu lösen.

Eine nachhaltige Lösung des Problems erfordert Weitsicht, Differenzierungsvermögen und Kombination von militärischen, nachrichtendienstlichen, polizeilichen, sozialarbeiterischen und erzieherischen Maßnahmen. Die Strategie der Kommission baut auf bewährten Instrumenten auf, RAN wird erwähnt, auch die Internetbeobachtungsstelle, die wir bei Europol eingerichtet haben. Das ist sehr wichtig, aber wir brauchen auch besonderes Augenmerk auf eine internationale grenzüberschreitende Zusammenarbeit, daran mangelt es. Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Rekrutierung von foreign fighters besonders leicht vor sich geht, wo die Lebensumstände schlecht sind. Jugendarbeitslosigkeit, schlechte Wohnbedingungen sind Inkubatoren für die foreign fighters.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι πρόκληση που απαιτεί ευρείες δράσεις, αναφορικά με ζητήματα ασφάλειας και αντιμετώπισης των γενεσιουργών παραγόντων. Όπως καθορίζεται και στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη και στην παρεμπόδιση της διάδοσης της τρομοκρατικής ισλαμικής προπαγάνδας και της ρητορικής του μίσους. Η παιδεία και η πολιτική αγωγή πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας και προστασίας των ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, εντός των ορίων και των αρμοδιοτήτων της, να βοηθήσει τις εθνικές δράσεις να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία in situ.

Δυστυχώς, κύριε υπουργέ, η Τουρκία δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, γιατί ασκεί η ίδια κρατική τρομοκρατία και, δυστυχώς, η Τουρκία ιδρύει σε ευρωπαϊκά εδάφη, και συγκεκριμένα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τζαμιά φονταμενταλιστών και ισλαμικά σχολεία που αποτελούν θερμοκήπια ισλαμικής τρομοκρατίας και εξτρεμισμού. Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι μεγίστης σημασίας η προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señora Presidenta, dos palabras iniciales: solidaridad y rechazo. Solidaridad con las víctimas de Magnanville, del Reino Unido —nuestra amiga Jo Cox—, y con las víctimas de Orlando. Y rechazo. Rechazo sin paliativos a cualquier forma de terror.

Aplaudo y agradezco la Comunicación publicada por la Comisión el 14 de junio sobre la prevención de la radicalización. Nos encontramos ante una amenaza nueva y muy compleja. Lamentablemente, los últimos atentados nos han demostrado la facilidad que tienen estos individuos para formarse a través de las redes sociales y la agilidad y velocidad de la difusión de la propaganda terrorista en línea.

Por eso, yo, como ponente de Europol, y junto con todo el Parlamento, hemos dotado a la IRU de la base jurídica necesaria para el desarrollo de su actividad. Pero, además, quiero decir que considero necesaria la realización de investigaciones continuadas sobre las causas y las formas de este fenómeno para que podamos actuar coherentemente y, sobre todo, rápidamente.

Apoyo la necesaria interoperabilidad de los sistemas de información, dando acceso con debidas garantías a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, en especial, revisando cuanto antes el Sistema de Información Schengen. Debemos aprovechar más la SRS —la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización— y dotarla de mayores competencias y medios, mejorar la formación del personal de los centros penitenciarios, tanto para identificar y prevenir como para contribuir a la reintegración de los presos, promover y animar una mayor coordinación y cooperación entre todos los Estados miembros, especialmente con Europol y Eurojust, y mejorar la inclusión social y los valores de la Unión.

Por ello, señor Comisario, apoyo la propuesta de la Comisión para la utilización de Erasmus+, la educación y los foros juveniles de debate intercultural. En conclusión, la Unión y todos los Estados deben reforzar y mejorar todas las herramientas necesarias en la lucha y prevención contra cualquier forma de radicalización.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Madam President, while 9/11/2001 was the work of teams of Al-Qaeda operatives sent to the United States, today most acts of terrorism are the result of radicalised nationals who one day decide to kill as many people around them as possible. Why and how do they get radicalised and, even more important, how can we prevent that radicalisation?

However, let us not forget that radicalisation does not come out of the blue, usually it is the result of increasing pressure exerted through siren calls and propaganda instigating hate and praising mass killing as a pressure-release, using in most cases the relative anonymity of the net.

Some people, usually from outside our countries, are doing that and we must, apart from countering their narrative and even discrediting it, find those people and deal with them according to our laws. Because letting those people get radicalised and not interfering with that and concentrating our efforts on preventing them from committing the horrible crimes they are determined to commit is not enough. Sooner or later they will find a way. But if we actively engage in dismantling those sources of radicalisation both in mosques and on the net, in cooperation with the Muslim communities themselves, and engage in the active countering of their narratives of hate for a long period to come, then we stand the chance to do away with this phenomenon.

After all, some years ago a well-known author of espionage books, Tom Clancy, if I am not mistaken, described exactly such a case when a recruiter of Jihadists was discredited in the eyes of his followers ended up being captured. His imaginary plot has become reality today, why not his recipe?

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Frau Präsidentin! Die Europäische Kommission nimmt offenbar an, dass die Terroristen zuerst einen Psychotest absolvieren, sich dann den Waffenschein besorgen, die Einkaufsgenehmigung, dann die Waffe kaufen und von der Polizei registrieren lassen, um danach einen Terrorangriff zu verüben. Und darum haben die Genies von der Kommission vorgeschlagen, den legalen Waffenbesitz massiv zu beschränken. Unter dem Vorwand „Kampf gegen den Terrorismus“ werden anständige Menschen ihrer Freiheiten beraubt. Und dann wundern sich die Damen und Herren von der Kommission, dass die EU immer weniger Zustimmung findet.

Frau Kommissarin Bieńkowska behauptet sogar, die EU muss dies tun, weil jährlich hunderttausend Menschen mit legalen Waffen getötet werden. Das ist nicht wahr. Die wirkliche Zahl liegt bei circa 1500 für ganz Europa. Ich fordere daher die Kommission auf, diese Novelle der Schusswaffenrichtlinie ganz zurückzuziehen. Sie hilft im Kampf gegen den Terrorismus kein bisschen.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Comissário, saúdo a Comissão pelo documento apresentado na semana passada sobre a prevenção da radicalização, respondendo assim aos apelos deste Parlamento.

Esta comunicação torna claro que a radicalização não é o resultado de um único fator. É um fenómeno complexo, a que a sociedade da informação veio acrescentar ainda mais elementos.

Temos, por isso, de abordar este fenómeno na sua totalidade. Ou seja, olhando para a prevenção, para o sancionamento e para a reintegração. Mas também desenvolvendo um conjunto de medidas transversais, em vários domínios, e cuja eficácia será maior quanto maior for a proximidade aos cidadãos: seja por regiões, câmaras, escolas ou centros comunitários.

Neste quadro, as prisões são um elemento central. Não queremos que as prisões se tornem nem nas universidades do crime nem nos novos centros de radicalização. Sabemos que se trata de competências iminentemente nacionais, mas a União tem de apoiar medidas destinadas à prevenção no sistema prisional e investir numa reinserção com mais sucesso. E a União também deve apoiar políticas de longo prazo, nomeadamente no âmbito educativo.

Como é evidente, a radicalização conducente ao fundamentalismo violento tem também de ser sancionada, responsabilizando-se os culpados e dissuadindo potenciais instigadores. A proposta de alteração do SIS II, do Sistema de Informação de Schengen, a apresentar no final deste ano, deverá introduzir um conjunto de melhorias que permitam ao SIS contribuir para uma ação mais concertada e eficaz dos Estados-Membros, tanto ao nível preventivo como sancionatório.

Por último, não descuremos a reintegração. Desde crianças expostas a ambientes radicalizados até adultos condenados, necessitamos de procurar a sua reintegração, devolvendo-os à sociedade, reaproximando-os dos seus valores fundamentais. Por isso, o Parlamento e a Comissão podem e devem trabalhar em conjunto. Apresentei em sede de Orçamento para 2016 propostas para um projeto-piloto no âmbito da desradicalização de crianças e jovens. Espero que tenha sucesso.

(O orador aceita responder a uma pergunta "cartão azul" (n.º 8 do artigo 162.º)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Úr! Nem lesz abban vitánk, hogy valóban közös európai fellépésre van szükség. Sőt, még abban is mérhetetlenül egyetértek, hogy bizony az oktatásnak, a nevelésnek rengeteg szerepe van ebben az egész kérdéskörben. Épp ezért kérdezem: mikor jön el az a pillanat Önöknél, az Európai Néppártban, hogy szóvá teszik azt a végtelenül undorító propagandát, amit az Orbán-kormány, a magyar kormány csinál, és minden terrorizmust a migrációra vezet vissza?

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Falando em termos pessoais e falando em termos de PPE, nunca confundimos imigração com terrorismo. Antes pelo contrário, dissemos sempre que a nossa resposta para a imigração obrigava a dois pontos: primeiro, a tentar solucionar os problemas na origem; segundo, a termos uma resposta humanitária. Confundir as duas coisas é um discurso que não pode deixar de merecer a nossa reprovação.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – W opublikowanym ostatnio komunikacie Komisji Europejskiej, który dotyczy zapobiegania radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu połączonego z przemocą, formułuje się wiele zaleceń. Duży nacisk kładzie się na edukację w Unii Europejskiej, bazującą na wspólnych wartościach. Obok wskazówek dotyczących wychowywania dzieci w duchu różnorodności nauczyciele mieliby wychwytywać pierwsze oznaki radykalizacji wśród uczniów. Celem jest wpajanie młodzieży wspólnych wartości, ale niestety nie jest to wystarczająco doprecyzowane.

O ile Komisja Europejska dostrzega iunctim pomiędzy radykalizacją postaw a ostatnimi zamachami terrorystycznymi, to jednak nie mówi wprost, że dokonywane są one przez islamskich ekstremistów. Komisja Europejska powinna lepiej zdiagnozować sytuację, odżegnując się od źle pojmowanej politycznej poprawności, i wrócić do korzeni Europy, czyli wartości chrześcijańskich, i głośno je artykułować.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – V evropskih družbah je svoboda najbolj zaščitena vrednota.

Enako ne bi mogli zaključiti za neko drugo vrednoto, ki je usodno povezana s svobodo in ki postaja vse bolj pomembna za Evropejce, in, zgodovinsko gledano, rekordno dolgo živijo v miru, govorim seveda o varnosti.

Na žalost se je v zadnjih letih močno povečal občutek ogroženosti. Svobodo in evropski način življenja ogroža mnogo dejavnikov, tako imenovana hibridna vojna, vse nasilnejši ekstremisti, negotove varnostne situacije z begunci in migranti, radikalizacija. Med vsemi nas najbolj ogroža terorizem – ne samo uvoženi, ampak tudi domači.

Evropa je torej varnostno ranljiva, od hladne vojne naprej živi v nekem varnostnem vakuumu. Zato potrebuje novo koherentno varnostno strategijo, učinkovitejšo uporabo varnostnih in obrambnih potencialov, predvsem pa več proračunskih sredstev domala v vseh državah članicah.

Tukaj ne gre le za naložbe v varnostne in obrambne strukture, ampak tudi v kakovostno vzgojo in izobraževanje, ter druga področja, ki omogočajo boljšo družbeno integracijo, še posebej mladih.

Čestitam komisarju Navracsicsu, ki je v izjavi Evropske komisije podal konkretne ukrepe, podprte tudi s finančnimi sredstvi. Sedaj so na vrsti države članice.

Na področju varnosti bo torej EU pokazala svojo učinkovitost, ko bo razbila teroristične mreže in organizacije, 4.000 naj bi jih bilo v Evropski uniji, ko se bo učinkoviteje soočila s sovražno propagando, ko bo uspela zaščititi svoje zunanje meje, ko bo zagotovila mir in varnost v svojem sosedstvu, ko bo široko zastavila koncept deradikalizacije v vseh evropskih družbah, ne samo na internetu in v zaporih.

Naj zaključim, ne moremo se trajno zanašati na pomoč drugih, ko govorimo o varnosti, čas je, da Evropejci zanjo prispevamo več kot doslej.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председателстващ, уважаеми колеги, нищо сложно няма в борбата с радикализацията, но едно е ясно: тя не се бори с празни приказки и с хубави лозунги. Причината за радикализацията и основите ѝ са много простички, те са две. На първо място някой трябва да плаща за нея и на второ място трябва да има кой да се радикализира. Кой плаща за нея? Саудитска Арабия, Катар, Турция – държави, които изповядват радикален ислям, които плащат за салафистки крайни радикални организации.

Кой се радикализира? Тези, които са отишли в европейските държави и там са били посрещнати по погрешен начин. Било им е казано: „Вашата различност е много ценна. Бъдете си различни. Стойте си заедно, стойте на едно място. Изповядвайте своите ценности.“ Това е грешката.

На тези хора трябва да се каже: „Ако искате да дойдете в Германия, ще правите като германците. Ако искате да отидете в Полша – ще правите като поляците“. А останалото са празни приказки и едно много сериозно дълго и празно говорене и политическо лицемерие.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señora Presidenta, de nuevo, en los minutos de silencio, las velas, el llanto y la rabia ante este terrorismo que nos azota sin descanso y del que debemos defendernos sin saber realmente cuándo volverá a golpearnos. Ayer fueron los jóvenes en Orlando o una pareja de policías que cumplían con el deber de protegernos. A todos ellos quiero darles un enorme «gracias» porque han dado sus vidas para que yo pueda ejercer mi libertad.

Los terroristas quieren atemorizarnos. Lo sabemos bien aquí, en Bruselas, cuando repiten sus amenazas y no sabemos dónde estaremos seguros. No podemos renunciar a nuestro modo de vida, porque eso sería lo mismo que decirles que han ganado esta nueva guerra que es el terrorismo.

Pero para que los europeos podamos seguir viviendo en un espacio de libertad y seguridad, necesitamos tomar medidas para prevenir el terrorismo y combatir la radicalización. Tenemos que hacerlo sin complejos, como lo hace el Partido Popular, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo una prioridad, contrariamente a quienes aquí en esta Cámara parecen no comprender que, en el terrorismo, la prevención es importantísima, pero también lo son las medidas de seguridad, el intercambio de información y el defendernos, con todos los medios permitidos por la ley, de quienes solo tienen en mente acabar con nosotros.

Necesitamos combatir el reclutamiento por internet de aquellos que se unen al ISIS; también la radicalización en las cárceles; y necesitamos potenciar la educación. Pero, sobre todo, necesitamos unidad y voluntad política para luchar eficazmente contra el terrorismo, esa voluntad que se desvanece rápidamente después de un atentado, poniendo en riesgo la seguridad de los europeos.

Termino recordando a todas las víctimas europeas, dentro y fuera de nuestras fronteras y pidiendo a la Comisión lo que llevo pidiendo desde hace siete años: una directiva europea sobre víctimas de terrorismo, porque las víctimas del terrorismo son asesinadas para atemorizar a toda la sociedad. Todos somos víctimas del terrorismo.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, radikalizace, stejně jako terorismus nebo extremismus, nezná hranic. A právě všechny tyto tři fenomény jsou pro nás velikou a nepředvídatelnou hrozbou. V boji proti nim je úloha Evropské unie důležitá a nebojím se říct, že nezastupitelná. Důležitější je totiž než kdykoli předtím. Jejím úkolem a úkolem jejích agentur musí být propojit jednotlivé členské státy, informace a složky.

Bohužel to v minulosti, jak jsme mohli vidět při útocích v Paříži nebo v Bruselu, prostě nefungovalo. A nejen uvnitř Evropské unie samotné, ale také ve spolupráci se třetími zeměmi. Propojujme a spolupracujme se zeměmi z Afriky, spolupracujme s Tureckem, spolupracujme s dalšími státy na boji proti radikalizaci, extremismu a násilí.

Boj proti radikalizaci samotné není tak jednoduchý. Podle mého názoru vyplývá především z nezvládnuté integrace a dlouhodobé frustrace a ze ztráty nebo úplné absence evropských hodnot. Je tedy nadmíru důležité adresovat právě tyto příčiny, a tím zabránit dalšímu šíření radikalismu. Především se musíme zaměřit na mladé lidi, jak už řekli moji předřečníci z Evropské lidové strany: my máme určitý plán a Evropská lidová strana chce aplikovat svoji strategii, kterou přijala nedávno při svých zasedáních.

Pokud zde totiž role Evropské unie selže, budeme v budoucnu svědky událostí jako v minulých měsících a nebudeme nikdy schopni mít radikalizaci a s tím spojený terorismus nebo extremismus pod kontrolou. Proto vyzývám ke společné spolupráci. V tom je alfa i omega veškerého úspěchu s radikalizací.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident! Ich stimme dieser Mitteilung der Kommission zu und halte es für wichtig, dass wir in Europa, zwischen den Mitgliedstaaten, vor Ort in den Schulen – da ist wahrscheinlich das Entscheidende zu machen –, sowie international gegen die Radikalisierung und gegen Extremismus arbeiten. Aber geben Sie mir auch die Gelegenheit, dies zu sagen: Das ist vor allem auch eine Aufforderung an uns selbst und unser Beispiel, das wir geben. Ich habe vorhin in einer Rede von der Rechten gehört, dass man über andere Menschen als Abschaum sprach. Wenn solche Reden aus unseren Reihen heraus gehalten werden, ist das schon der Beginn der Radikalisierung.

Wir als Politiker haben ein Beispiel zu geben, dass wir demokratische Prozesse erleben wollen, und dass wir in diesen Prozessen die Meinung des Anderen akzeptieren. Die Freiheit der anderen Meinung als eine Selbstverständlichkeit, ohne den anderen zu diskriminieren und als Persönlichkeit anzugreifen, ist ein Beispiel, das wir unserer Gesellschaft geben können. Was heute in diesen Tagen in politischen Äußerungen läuft, was in Medien läuft, ist eine Aufforderung zur Radikalisierung in manchen Bereichen. Und ich glaube, wir werden dies nur hinbekommen, wenn wir in der Lage sind, diesem zu widerstehen und zur Normalität auch in unserer Sprache zurückzukommen.

Das ist eine Frage, die wir uns innerhalb Europas stellen müssen, das ist aber auch eine Frage – das sage ich als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten – zwischen Völkern. Diese Generalisierung „das andere Volk ist faul“, „es sind Muslime, und deswegen ist es generell eine schlechte Angelegenheit!“ – diese Art von Generalisierung mit Vorwürfen transportiert Radikalisierung in unsere eigene Gesellschaft und Radikalisierung zwischen Religionen, zwischen Staaten und Völkern. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir ein besseres Beispiel geben, als es in mancher Debatte zum Ausdruck gekommen ist. Und deswegen ist die Vermeidung von Radikalisierung auch eine Forderung an die Politik.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, radikalismus a násilí není nic nového, ale to, co je nové, je jeho četnost a brutalita a také to, že jej páchají lidé, kteří v zemích Evropské unie vyrůstali a v Evropské unii, kde stavíme na hodnotách lidskosti, byli vychováváni.

Důvodem, bylo to tady již zmíněno, je frustrace mladých lidí, kteří nemají perspektivu a podléhají propagandě, fanatickým ideologiím. A řešení, pan komisař správně navrhoval posílit společnost, jistě, musíme k tomu mít nástroje, ať už tady bylo zmíněno: Internal security fund, práce ve věznicích a tak dále. Nástroje na úrovni EU i členských zemí.

Ale já se domnívám, že klíč je v řešení, v posilování osobnostní a sociální výchovy. Klíč je v posilování sebedůvěry mladých lidí, kteří musí mít perspektivu a pozitivní hodnoty. Jsem také ráda, že pan komisař pro tyto hodnoty má pochopení a má pochopení pro jejich podporu.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli attentati di Parigi e Bruxelles ripropongono in modo drammatico il problema del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche e la necessità di prevenire i fenomeni di radicalizzazione. Si tratta di uomini e donne, spesso giovani, che hanno in comune un sentimento di rottura con la società e che rappresentano una minaccia per la sicurezza, in Europa e nei paesi vicini.

Ma, per difenderci da questo fenomeno, oltre alla repressione dobbiamo mettere in campo efficaci politiche di prevenzione, rafforzando il dialogo interculturale con tutte le comunità religiose, potenziando lo scambio di informazioni tra i paesi dell'Unione e naturalmente smantellando le reti del terrorismo, puntando a colpire il riciclaggio del denaro che, come è noto, finisce per finanziare queste reti. Insomma, una strategia per contrastare l'estremismo e la radicalizzazione potrà funzionare solo se sviluppata parallelamente ad una strategia di integrazione e di inclusione sociale.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης έχουν πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο. Στο πολιτικό πεδίο η ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμανικών πληθυσμών ενισχύεται από τις επεμβάσεις της Δύσης στον αραβικό κόσμο. Ενισχύεται από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, που χρηματοδοτούν τους τζιχαντιστές.

Στο κοινωνικό πεδίο, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν λίπασμα για τους τζιχαντιστές και, ενώ η Κομισιόν προτείνει μέτρα για το χτύπημα της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, ταυτόχρονα έρχεται να προτείνει την κατάργηση της βίζας για το Κόσοβο· μια περιοχή η οποία έχει διαβρωθεί κυριολεκτικά από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία· μια περιοχή στην οποία η βίαιη ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση οδήγησε, σύμφωνα με την ίδια την τοπική αστυνομία, στην ταυτοποίηση 314 Κοσοβάρων τζιχαντιστών, μεταξύ των οποίων δύο βομβιστές αυτοκτονίας και 44 γυναίκες.

Κύριε Επίτροπε, κύριε Navracsics, στην Κομισιόν επιδιώκετε αντιφατικές πολιτικές, αλλιώς δεν εξηγείται από τη μια να λέτε ότι θα χτυπήσετε την τρομοκρατία και από την άλλη να ανοίγετε την πόρτα στους κοσοβάρους τζιχαντιστές. Δέστε το αυτό το θέμα, γιατί είναι σοβαρό.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, zastrašujući je niz terorističkih napada: Pariz, Orlando, Bruxelles. Možemo nabrajati puno gradova u zapadnom dijelu europske civilizacije, možemo nabrajati u mnogim drugim gradovima i državama na Bliskom istoku i drugdje. Međutim, ja bih okrenuo priču. Da, trebaju nam obavještajne informacije, trebamo sprječavati zastrašujuće stvari na internetu, trebamo učiniti puno represivnoga, ali ja se pozivam na stotine, tisuće, stotine tisuća sjajnih primjera tolerancije, sjajnih primjera ljudi koji žive zajedno, koji su primili imigrante, na vjerske zajednice koje žive zajedno, jezične zajednice koje žive zajedno. Imamo fantastičnih primjera. Pokažimo to! Pokažimo to i povedimo na taj način politiku u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (ENF). – Madame la Présidente, les attentats de Paris et de Bruxelles ont montré la défaillance de votre Europe; votre idéologie vous aveugle. L'Union européenne, Monsieur Brok, est devenue une passoire. Il faut prendre des mesures et ces dernières sont simples: il faut rétablir les frontières nationales et les contrôles aux frontières. La sécurité, Monsieur Brok, est la première des libertés.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, πριν προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού στην Ευρώπη, ας κοιτάξουμε καλύτερα τα του οίκου μας: φίμωση ευρωβουλευτών με απαγόρευση εκδηλώσεων, έλεγχοι ευρωπαϊκών εθνικιστικών κομμάτων με σκοπό τη διάλυσή τους, παράβαση των κανονισμών και αποβολή ευρωβουλευτών από την Ολομέλεια για να μην ψηφίσουν, χλευασμός δηλώσεων και συμπεριφορών συγκεκριμένων ευρωβουλευτών. Αν αυτό δεν είναι πολιτικός εξτρεμισμός και τρομοκρατία, τότε τι είναι; Με πρόφαση τη δημοκρατία και φορέα την κοινή σας συμμαχία προσπαθείτε να εξολοθρεύσει τα εθνικιστικά κινήματα.

Δυστυχώς, οι βαθιές αγκυλώσεις σε φιλοχρήματες πολιτικές, οι προτεραιότητες σε συστήματα εις βάρος ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προσκόλληση πολιτικών ομάδων για χρόνια στην εξουσία οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση της σημερινής πολιτικής που πραγματοποιείται σε αυτό το Κοινοβούλιο. Όμως αυτό πρέπει να σταματήσει. Καλώ τους συναδέλφους που τοποθετούν την πατρίδα τους πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα, που αντιστέκονται στην αλλοίωση των εθνών, που σέβονται την Ιστορία και πιστεύουν στον Θεό, να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική τρομοκρατία.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, let me first thank you, honourable Members of the European Parliament, for that interesting and very constructive debate. It was good to feel your unanimous support for the communication, almost all elements of the communication, and it was good to feel your support for the security policy measures.

But I would like to emphasise now my particular happiness about your support for prevention, because education is the most efficient area and platform in prevention. We can educate good practices, good examples for peaceful coexistence just as Mr Jakovčić mentioned. We can show our power and the communities’ power and we can concentrate on the local specialties in education as well, because I think the local level is decisive in prevention. That is why we support role models. That is why we support NGOs and local projects and that is why we support reintegration and integration projects in prisons, for instance.

We have very good plans for developing new programmes in education, in vocational education, in prisons and outside the prisons, in local communities, in schools and beyond schools, in sports clubs, youth centres and all other platforms where young people live and where they socialise. So thank you for your support and I rely on you in our further work and I hope that we will be successful in tackling radicalisation in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Bert Koenders, President-in-Office of the Council. – Madam President, thank you very much and thank you honourable Members for a very constructive an interesting debate. Let me just repeat that I am grateful for the Parliament’s and support and for your contribution. I think we share the same objectives in our common fight against radicalisation and violent extremism. We must live up to the expectations of our citizens to improve their safety.

Fighting terrorism, preventing radicalisation and increasing the resilience of our societies requires a long-term approach, strong commitment and a sustained effort from the European Union and its Member States. So it is something that we have to do every day. It is work in progress, but we have no time to lose because our enemies are very quickly, if we do not watch out, in front of us.

That means we have to be innovative. I have heard many contributions on the different levels of the debate both in the analysis and in the prescriptions. In the analysis, most of you have mentioned both social as well as religious and criminal sources for this process of a radicalisation, and I think you are right. It is a multi-faceted problem of which you have different characteristics and we have to make sure that we have tailor-made prevention and repressive measures to deal with this very complex issue. We cannot wait. The paper is always very patient but we need to act, and I feel very much the support in this Parliament for these actions taken by the Council and others.

We simply cannot allow those who want to hurt our system or our way of living to win. In the end, democratic societies will always win against terror and extremists. It is, in the end, believing in your values and defending them. What terrorists want is, in the end, to instil fear by violence, and our vulnerability to that fear is the determining factor, and I think that is something that we have to realise every day we are dealing with this issue. With every step we take, every measure we adopt, it is important that we strike the right balance between security on the one hand and protecting our freedoms and the rule of law on the other. That is sometimes a precarious balance, but I think we have kept our values straight, including the rule of law, while being effective in the struggle against radicalisation. We must be strong and continue to repeat that same message over and over again. Our basic freedoms will not be compromised by terrorism nor by individuals with guns. The Council is determined to reach tangible results in the coming weeks and months.

 
  
 

La Présidente. – Le débat est clos.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. – We all feel the same sorrow and outrage in wake of the horrific attacks in Orlando and Paris. Innocent lives have become victims of an act of terrorism, and this horrific violence has become almost commonplace recently all over the world. We are faced with the great task of improving our efforts to prevent radicalisation and counter violent extremism. The fact that many of these attacks are conducted by European radicals show that radicalisation is easier and more of a threat than ever. The return of radicalised Europeans from conflict areas in Africa and the Middle East pose a significant risk to Europe. We need to adopt effective measures and we must be aware of the magnitude of the situation. The Commission has made great progress on this issue in its security policy measures. We must educate our population and highlight the many examples of peaceful coexistence, tolerance, and the large numbers of cultures that live together in harmony. This fight requires a long-term approach with commitment from the European Union and the Member States. In the end, democratic societies will always win against terror and extremism.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Après les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan en France, ceux de Bruxelles ou d’Orlando aux États-Unis, l’UE en est toujours à se contenter de déclaration et de belles résolutions sur la radicalisation ou le terrorisme. Or, face au danger qu’est l’islamisme radical et face aux menaces grandissantes envers nos nations, nous devons réagir sans plus attendre. Nous devons refuser ce laxisme ambiant qui s’installe au nom de "l’humanisme européen" et engager des mesures fortes dès aujourd’hui: suspension de Schengen, redonner aux États leur souveraineté en matière d’immigration et de sécurité, rétablir les effectifs de nos polices ou de nos armées nationales mais surtout oser nommer l’ennemi contre lequel nous nous battons, l’extrémisme islamiste.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être en mesure d’expulser de nos États tous les terroristes et criminels qui sont autant de menaces permanentes sur le sol européen. Seules les Nations peuvent tenter de garantir notre sécurité face à la menace terroriste; l’UE, elle, a déjà lamentablement échoué.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Becslések szerint jelenleg 4000 kiképzett, a Közel-Keleten radikalizálódott harcos tartózkodik jelenleg Európában. Az elmúlt napok hírei szerint pedig ezek száma folyamatosan nő. Ez pedig azt jelenti, hogy napról napra nő az európai állampolgárok fenyegetettsége, hogy esetleges terrortámadások, erőszakos cselekmények áldozataivá váljanak. Mindennek pedig a kiindító oka a radikalizálódás, különösképpen a másod-, harmadgenerációs bevándorló fiatalok körében. Határozottan fel kell lépnünk ez ellen a jelenség ellen. Üdvözlöm a bizottsági közleményt ebben a tárgyban, hiszen meghatároz hét olyan konkrét területet, ahol közös uniós fellépéssel csökkenthető a radikalizáció mértéke. Úgy gondolom, hogy a jelenség ellen csak átfogó stratégiával lehet hatékonyan fellépni.

Legfontosabb teendő a radikalizálódott egyének azonosítása és kiemelése közösségeikből, hogy ne terjeszthessék gyilkos eszméiket, és vissza kell őket küldeni származási országukba. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő, uniós szintű információcsere. Másrészt szükséges a radikalizáció megelőzése például az oktatás, a társadalmi ellenállóképesség megerősítése terén, illetve megfelelő lépéseket kell tenni a deradikalizáció és rehabilitáció terén is. Elsődleges feladatunk, gyermekeink iránti felelősségünk, hogy visszaadjuk állampolgárainknak a biztonságérzetüket. Ehhez pedig mindent meg kell tennünk, hogy sikerrel vívjuk meg a radikalizáció elleni küzdelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos -nacidos y criados en los Estados Miembros- que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, tal y como contiene la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados Miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por esta razón, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados Miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), in writing. – It is of utmost importance to treat radicalisation and violent extremism as social phenomena and not as problems of a single religion or ideology; therefore, I believe that we should treat the real root causes behind radicalisation, namely marginalisation, discrimination and inequality. The EU and the Member States should focus on local capacity-building, awareness raising, integration and education instead of expanding their surveillance measures or deciding to build walls. Moreover, I cannot emphasise enough not to link the recent influx of asylum seekers with the extremist attacks that took place: asylum seekers more often than not have been forced to flee from the same kind of people that carried out these horrendous crimes, and the purpose of these attacks is to divide our societies.

Last but not least, I would also like to highlight the gender perspective of the issue. Recent research not only underlines the trend of extremist groups creating targeted propaganda to attract women, but also emphasises the underestimated role women can play in tackling extremism in their families and local communities, which was also enshrined in the Resolution on the prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations adopted last November by the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – Még ha félelemmel is tölt el annak a gondolata, hogy a terrorizmus egy állandóan aktuális téma, fontos, hogy ezt mindannyian tudatosítsuk, mert csak így tudnunk időben reagálni a felmerülő kihívásokra. Most a terrorizmus egyik legkegyetlenebb eszközével, a radikalizálódással kell felvennünk a küzdelmet. Az orlandói mészárlás is megerősítette, hogy ez a jelenség nem csak a külföldről érkezőket, de ugyanúgy az Európában és Amerikában született állampolgárokat is érinti. Különös veszélyt jelent a mára óriási méretett öltött internetes radikalizálódás, amin keresztül a terrorista csoportok emberek ezreit érik könnyedén utol. Szem előtt kell tartanunk a terrorizmus elleni fellépés három alapfázisát: a megelőzést, a harcot és a deradikalizálódást, majd ezekre megfelelő eszközöket kialakítanunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Los recientes ataques terroristas en Europa han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo. La mayoría de los presuntos terroristas implicados en los ataques eran ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados miembros, que se radicalizaron y se conjuraron contra sus conciudadanos para cometer atrocidades. La prevención de la radicalización es una parte clave de la lucha contra el terrorismo, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad. El diseño e implementación de las medidas de lucha contra la radicalización recae principalmente dentro de la competencia de los Estados miembros. La UE ha apoyado su trabajo en este ámbito desde hace más de una década. En 2005, la estrategia antiterrorista de la UE identificó la prevención como uno de los cuatro pilares de sus acciones. Esta última Comunicación también complementa el Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento presentado en enero de 2016. Por estos motivos, la Comisión ha lanzado esta Comunicación que aborda la contribución de la UE para apoyar a los Estados miembros en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento en forma de terrorismo.

 

18. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

19. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la Commission sur le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (2016/2780(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. –Madam President, Honourable Members, on behalf of the European Commission and of course Commissioner Karmenu Vella who is responsible for the file. In the college? I would like to thank the rapporteur, shadow rapporteur and the Committee on Fisheries for all the hard work they have done to enable agreement to be reached for the multiannual plan for the management of the stock of cod, herring and sprout and fisheries in the Baltic Sea. The Baltic plan is the first of its kind; a landmark. It is the first of a new generation of multi-annual plans. These are important tools for the further implementation of our reformed common fisheries policy and for implementing its most ambitious element, the obligation to end wasteful discarding of fish and land all catches. In addition, these multiannual plans provide an important framework for the development of a more decentralized way of fisheries management, which what we called regionalisation.

With regionalisation in mind, I would also like to take the opportunity to needed to state formally our declaration in relation to regional cooperation. When proposing and adopting delegated acts under their regionalisation provisions of this plan, the Commissioner will comply with the framework set out in the basic regulation, in particular Article 18, and the practice established under the basic regulation implementing the regionalisation process will continue as it has since 2014.

The Baltic plan is the culmination of a process that has involved many players working together to reach consensus across many interests of involved parties. This process has included the Baltic fishing industry and the fishery ministers of concerned countries as well as the legislators of course, and their interests. The outcome is a balanced regulation that has incorporated the key concerns raised throughout the process. The agreement of both legislators has provided the blueprint for this new generation of multi-annual plans. This is very important for other marine regions for which the development of these plans will allow for sustainable long-term management.

I will look forward to cooperating with you as we present the next set of proposals for further fisheries management plans for your careful consideration.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa, on behalf of the PPE Group. – Madam President, this first fisheries management plan under the new common fisheries policy (CFP) was hard fought and was the result of very difficult, long negotiations, in which Parliament had to make many concessions. We did it in the trust that the provisions included would be enough to uphold sustainable fisheries in the Baltic Sea. This new plan must be put into action as soon as possible for setting total allowable catches (TACs) and quotas for the year 2017. It is crucial that the EU institutions act responsibly and show, now, that commitment to the principles is still alive.

Parliament has shown its commitment to sustainable fishing in the EU and to the future of the industry, and I must ask the Commission and the Council to do the same. That is why I have two questions: will the proposals from the Commission for next year’s total allowable catch in the Baltic be based on the scientific advice and the rules established in this new management plan; and is there any scenario where this new management plan and the rules within it to settle catches could not be used?

It is crucial to use the new rules immediately, as the scientific advice regarding the western cod stock is very alarming. The stock has been under too much stress for a very long time, and so far the Council has failed to follow the scientific advice. The results of this failure have now led to a piece of advice from the scientists more or less closing this fishery. Luckily, the new Baltic management plan has some new rules in place and safeguards to deal with such situations.

After 10 months of difficult negotiations with the Council and the Commission, these negotiations gave us a plan that upholds and respects the objectives of the basic regulations. In the end, this plan will ensure that fishing activities in the Baltic are conducted in a sustainable, reasonable and economically viable way, which will not put unnecessary strain on the environment – and now we will closely monitor the implementation of the plan.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Es waren intensive, lange Verhandlungen. Der morgen zur Abstimmung stehende Text zum ersten Mehrjahresplan gemäß der reformierten gemeinsamen Fischereipolitik ist das Ergebnis von acht Trilogen. Es bedurfte einiger Energie, um die Wogen zwischen Rat und uns als Parlament zu glätten. Wogen, die meiner Meinung nach gar nicht so hoch hätten sein müssen, hätte man sich gleich strikt an die Reform gehalten. Ich möchte dem Berichterstatter Herrn Wałęsa für seine Arbeit und Vorgehensweise danken. Diese hat dazu geführt, dass sich die Position des Parlaments hinreichend wiederfindet.

Das Parlament, die Kommission und der Rat waren sich in fast zehn Monaten andauernden Verhandlungen insbesondere in Bezug auf die Festsetzung der Fischereisterblichkeiten nicht einig. Das Parlament ist mit klarer Botschaft in die Verhandlungen gegangen: Die Vorgaben der Grundverordnung müssen umgesetzt werden. Der Rat lehnte dies ab und beharrte auf Flexibilität. Herausgekommen ist am Ende ein Kompromiss. Was die Wertebereiche für die Fischereisterblichkeit angeht, sind wir dem Rat entgegengekommen. Flexibilität besteht nun unter bestimmten Bedingungen. Dafür hat das Parlament auf striktere Sicherheitsmechanismen gepocht.

Nach einer positiven Abstimmung morgen muss aus unserer Sicht dieser Mehrjahresplan bei der Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Oktober greifen. Das heißt, der Rat muss in den nächsten Tagen die formelle Abwicklung erledigen, damit dieses Gesetz spätestens im August im Amtsblatt erscheint. Denn der Ostseemanagementplan wird sogleich seine erste Feuertaufe haben. Dem westlichen Dorsch in der Ostsee geht es sehr schlecht, und so auch den Fischern. Nur der neue Ostseemanagementplan wird helfen können, und deshalb muss er Grundlage für die Quotenentscheidung im Oktober sein. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation in der Ostsee bin ich froh, dass wir in dem vorliegenden Plan eine Unterstützung für eine vorübergehende Einstellung von Fischereitätigkeiten durch den EMFF aufgenommen haben.

Ich sehe diesen Ostseeplan als Blaupause für nachhaltiges Fischereimanagement. Nachhaltig im Sinne von ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Es ist gut, dass wir im jetzigen Text nun sichere Grenzen setzen, an die sich die Fischereiminister halten müssen. Das sichert die ökologische Nachhaltigkeit. Langfristig ist ein ökologisches Vorgehen auch ein Garant für wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Für mich stellt dieser Plan einen entscheidenden Schritt zur Implementierung der Fischereireform dar. Dafür bin ich sehr dankbar.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Wieloletni plan zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota to dokument kluczowy dla przyszłości ponad 94% zasobów ryb odławianych w regionie. To pierwszy wieloletni plan w Unii Europejskiej stworzony w oparciu o nową wspólną politykę rybołówstwa. Główną dobrą nowością jest tak zwane zarządzanie wielogatunkowe, które bierze pod uwagę interakcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryb. To bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, że obecnie istnieje pilna potrzeba biologicznej odbudowy bogactwa Bałtyku i że obecny system musi być efektywny. Zarządzanie musi mieć charakter zrównoważony, oparty na wiarygodnej wiedzy naukowej. Oto kilka moich uwag: należy uwzględnić konieczność podejścia regionalnego w formułowaniu przepisów wykonawczych do planu, utrzymać obszar zamknięty dla rybołówstwa w celu ochrony tarlisk i siedlisk narybku w oparciu o uaktualnioną wiedzą naukową, a także określić źródła finansowania w razie czasowego zaprzestania połowów, jeśli takie rozwiązania ochronne będą miały zastosowanie; po czwarte, należy wyraźne ograniczyć tak zwane połowy paszowe, czyli przemysłowe, i po piąte – przynajmniej w Polsce – jeśli mają być budowane farmy wiatrowe na Bałtyku, to nie można tego czynić w miejscach najlepszych łowisk i tarlisk oraz w miejscach rozrodu ryb. Dziękuję. Pragnę pogratulować generalnie bardzo dobrego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Det var meningen att det här skulle vara en enkel match. Det blev allt annat än en enkel fråga, men jag vill ändå inleda med ett speciellt tack till två personer.

För det första till Jarosław Wałęsa. Han har visserligen gått för att titta på fotboll tror jag, men han lyssnar på oss i de avgörande ögonblicken, och därför kom vi fram till ett någorlunda hyggligt resultat.

Den andra jag ville speciellt tacka var Ulrike Rodust för hennes insats alldeles under det första skedet när vi försökte genomföra den nya politiken för europeiskt fiskeri. Hon var en central figur och ett stöd och en stötta för mig under de avgörande förhandlingarna. Vielen Dank!

Varför var det så svårt? Det var svårt av den orsaken att Östersjön är ett svårt innanhav. Det är lätt nedsmutsat, medeldjupet är mindre än i något annat stort fiskeområde, vi har en låg salinitet där och vi har många stater med olika intressen längs Östersjöns stränder. Det var dessutom första gången, och alla vi som är någorlunda fullvuxna vet att första gången alltid är svårare än den andra gången.

Det finns alltså olika intressen, det fanns tekniska svårigheter och fisken har en underlig förmåga att inte alltid följa våra instruktioner eller direktiv. Ett av problemen vi hade var att skarpsillen och strömmingen numera går i samma stim i delar av Östersjön. Det gör det svårt för fiskarna att fiska något som är viktigt för deras näring. Men vi har kommit fram till ett mål och vi hoppas att det här målet ska hålla också för de andra regionala planerna.

Vi vet att det under förhandlingen alltid fanns osynliga närvarande. Andra fiskeintressen som gjorde det ganska svårt att komma fram till målet, men ännu en gång tack.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. – Niemand kan volgens mij echt blij zijn met dit meerjarenplan voor de Oostzee want dit plan beschermt de vissers niet en dit plan beschermt de vissen niet. Dit plan verhoogt de maximum sustainable yield, het punt waarop wateren maximaal worden bevist. En maximum sustainable yield is dus niets anders dan in beleid gegoten hebzucht. De beschikbare voorraad vis zoveel mogelijk plunderen. En we hebben het hier niet over strijkijzers, we hebben het hier over levende wezens die pijn en angst kunnen voelen.

En zelfs het maximale uit de zee vissen is nog niet genoeg. Dit plan gaat nog een flinke stap verder: het verhogen van de maximum sustainable yield, en daarvoor heb ik maar één woord: overbevissing. En daarmee verzwakt dit Oostzeeplan het hele gemeenschappelijke visserijbeleid. En daarmee wordt ook de deur opengezet om andere wateren, zoals de Noordzee, structureel te blijven leegvissen. Een groot deel van u heeft zich samen met mij verzet tegen dit overbevissingplan. En ik ben dan ook verbaasd dat u vandaag dit plan verdedigt. Ik kan dat in elk geval niet. De rapporteur heeft ons morgen uitgenodigd voor een glas champagne en, collega's, ik vraag u: kunt u morgen met opgeheven hoofd het glas heffen? Als dit het maximale is wat Europa wil doen, dan zal de overbevissing pas stoppen als de zeeën echt leeg zijn, en helaas zullen de meesten van ons dat nog moeten meemaken. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Jag vill börja med att tacka kollegan Wałęsa och hans team för det arbete som ni har lagt ner på att slutföra förhandlingarna. Östersjöplanen är den första förvaltningsplanen där parlamentet och ministerrådet gemensamt sätter en gräns för hur mycket vi får fiska.

 

Förhandlingarna har varit hårda och jag är besviken för att vi inte nådde hela vägen fram med att försvara parlamentets ambitiösa position som skulle ha inneburit ett stopp för överfisket inom EU.

Ett hav är ju inget akvarium där alla faktorer går att kontrollera. I vårt känsliga innanhav Östersjön är situationen dessutom ytterligt svår. Denna osäkerhet kräver säkerhetsmarginaler när vi bestämmer ett maximalt hållbart uttag av fisk.

För att nå målet om att Östersjön ska vara ett friskt hav med livskraftiga fiskbestånd kan vi inte hela tiden fiska på maxgränsen för vad som är hållbart - FMSY. Vi måste ligga på en lägre nivå så att fiskbestånden kan återhämta sig.

Istället för att bestämma hur mycket under FMSY vi ska fiska kom förhandlingarna att handla om i vilka situationer man får fiska över FMSY och hur mycket över FMSY.

Därför kan jag tyvärr inte rekommendera min grupp att rösta för den här överenskommelsen. Den håller sig inte inom det mål som anges i grundförordningen för EU:s fiskeripolitik.

Vi lyckades i alla fall få med ett antal skyddsmekanismer i planen. Nu kommer ett första test: för tre veckor sedan kom en alarmerande rapport om tillståndet för torsken i västra Östersjön som hotas av kollaps på grund av dålig föryngring.

 

Bollen ligger nu hos kommissionär Vella. Kommissionen ska nu ta fram ett förslag för nya fiskekvoter utifrån Östersjöplanen. För att skydda torsken i västra beståndet förväntar jag mig att kommissionen föreslår kvoter som är i enlighet med de skyddsåtgärder som beskrivs i planen.

Vi har allt att vinna på att sätta ett stopp för utfiskningen av europeiska vatten, och från ett medborgarperspektiv är det viktigt att EU:s institutioner respekterar och följer de beslut vi tar och inte urholkar dessa genom att driva igenom motstridiga beslut. Att säga att vi ska skydda våra hav från överfiske och samtidigt tillåta det, är hyckleri. Det, om något, undergräver förtroendet för politiken och det europeiska samarbetet.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señora Presidenta, señora Comisaria, frente a algunas intervenciones catastrofistas que hemos escuchado, a mí me gustaría destacar que en los últimos años estamos dando pasos fundamentales en la Unión Europea para garantizar una gestión más sostenible y eficaz de nuestros mares y de nuestra actividad pesquera.

El Acuerdo que debatimos hoy no es solo importante para asegurar un buen plan plurianual de gestión pesquera del bacalao, arenque y espadín en aguas del norte de Europa: estamos ante un Acuerdo que va a servir de ejemplo y de base para elaborar otros planes de gestión regionales, que aprobaremos en el futuro, para poblaciones de peces en diferentes zonas del continente.

Y en este plan, hemos hablado de muchas cosas —de rango de mortalidad por pesca, de biomasa; también después de los TAC y de cuotas pesqueras—, pero hemos hablado sobre todo de competencias. Y ahí quiero resaltar la competencia que tiene cada una de las instituciones y que tenemos que ser estrictamente respetuosos con ello.

Por tanto, el objetivo es establecer planes plurianuales que tengan en cuenta todos los aspectos que rodean la gestión de esta actividad, garantizando, por un lado, una explotación equilibrada y sostenible de las poblaciones de peces, pero a la vez que protegemos la actividad de nuestros pescadores, también muy importante.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, gostaria de felicitar os relatores que representaram o Parlamento neste processo. O Sr. Walesa, a Sra. Rodust e, certamente, os restantes relatoressombra arguiram durante muitos meses para que a posição do Parlamento fosse, tanto quanto possível, espelhada na versão final deste regulamento. Enquanto autor de algumas alterações mais «controversas», admito que a solução encontrada poderá contribuir para «manter as unidades populacionais das espécies exploradas a níveis de biomassa que possam gerar o rendimento máximo sustentável».

A abordagem utilizada poderá agora inspirar os planos nas restantes zonas geográficas. Mas, mais do que encerrar o processo com esta redação, penso que deveremos verificar, em permanência, se esta se ajusta aos objetivos da nova Política Comum de Pescas.

Apesar deste passo positivo, tenho que enfatizar que, para além do autêntico descalabro que se passa no Mediterrâneo, muitas das restantes pescarias europeias não estão saudáveis. Há que garantir a robustez das populações exploradas e promover também a resiliência dos seus habitats e das suas cadeias alimentares. Para isso, é urgente implementar verdadeiras áreas marinhas protegidas. A introdução de quotas para os recursos marinhos explorados é um instrumento necessário, mas inconsequente na ausência de uma política preventiva e mitigadora de efeitos negativos nos ecossistemas.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Eindelijk hebben we dan nu overeenstemming over een visserijplan voor de Oostzee. Het ontwerpplan werd in oktober 2014 gepresenteerd, in mei 2015 begonnen de onderhandelingen, en dan nu na anderhalf jaar ligt er eindelijk een wetgevend akkoord. Het was een lange weg en het meerjarenplan werd eigenlijk ook voor dit Parlement een meerjarenplan. Ik verwacht dat de behandeling van andere meerjarenplannen, met name dat van de Noordzee, nu een stuk sneller kan gaan.

De kaders zijn immers duidelijk: we hebben gekozen voor bandbreedtes, waarbinnen de lidstaten vangstquota mogen vaststellen. Deze bandbreedtes zijn vooral voor de Noordzee hard nodig want daar kennen we veel gemengde visserij. En met die bandbreedtes kunnen we de maximale duurzame opbrengst bereiken en ook alle visbestanden kunnen daar dan van genieten. En dat is immers de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ten slotte wil ik collega Wałęsa en zijn team hartelijk bedanken. Het waren pittige onderhandelingen. Maar we zijn er met elkaar goed uitgekomen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora Presidenta, quiero felicitar al señor Wałęsa y al equipo negociador por su empeño en sacar adelante este plan plurianual para el bacalao, arenque y espadín del mar Báltico, el primero tras la reforma de la PPC. Espero que, de una vez, la transparencia y la objetividad sean la clave en la fijación de las cuotas pesqueras. La resistencia del Consejo a aceptar que el Parlamento tiene codecisión en este terreno bloqueó ya tres planes plurianuales, el de la anchoa, del que fui ponente, el del jurel y el de la merluza.

Esta actitud de los Estados miembros, que incumple el Tratado de Lisboa, ha permitido mantener la opacidad en la determinación de las cuotas pesqueras y en la adjudicación de las mismas. Métodos incompatibles con la objetividad que defendemos y con la actual reforma pesquera. Las víctimas han sido los profesionales del mar y en no pocas ocasiones el estado de las pesquerías. Por eso, estamos a favor de que se generalice este sistema de planes de gestión a largo plazo. Es mejor para el mar y su equilibrio y para quienes viven de lo que pescan en él.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señora Presidenta, es un avance que analicemos la situación de la pesca en el mar Báltico de manera conjunta y no por especies, porque eso es cierto que ayuda a buscar soluciones para mejorar la biodiversidad. Pero queremos recalcar que es fundamental que todas estas regulaciones respondan realmente a las especificidades de los territorios y de sus gentes porque, desgraciadamente, las necesidades de los pescadores no siempre son recogidas por las políticas de la Unión.

Nuestros pescadores y, sobre todo, las artes de pesca de bajo impacto deben estar en el centro de estas políticas. Por eso es imprescindible respetar su modo de vida y su cultura. No se pueden hacer políticas pesqueras sin contar con la gente de la mar para asegurar su presente y su futuro.

Creemos que es necesario dar un paso más hacia la gestión de un modelo más sostenible dentro de los propios Estados. Debemos ser vigilantes con el reparto de los cupos de pesca asignados para impedir que los grandes buques, que destruyen los recursos marítimos, pesquen a sus anchas y, sobre todo, para conseguir que quienes de verdad respetan la mar puedan vivir dignamente de la pesca, que son las y los pescadores.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE). – Frau Präsidentin! Ich möchte mich auch bei allen Beteiligten und Verhandlern bedanken für ihre Beharrlichkeit und dafür, dass eine praktikable Lösung mit dem Mehrarten-Mehrjahresplan für die Ostsee geschaffen worden ist. Er bringt auch Planungssicherheit für die Fischereien direkt, und in schwierigen Situationen – wir haben es vorhin gehört – auch Möglichkeiten eines finanziellen Ausgleichs.

FMSY – der maximal mögliche Dauerertrag: Ein Dauerertrag zieht sich über mindestens fünf, sechs oder auch zehn Jahre eines biologischen Zeitablaufs hin. Und da muss es möglich sein, dass man eben auch mit ganz bestimmten Kriterien wie der Laicherbiomasse hier für die Fischereien eine vernünftige Planungssicherheit bieten kann.

Zum anderen bin ich froh darüber, dass auch einige Dinge geändert worden sind, die eigentlich viel Bürokratie mit sich gebracht haben: die Ein-Netz-Regel zum Beispiel, der Wegfall der Seetage, die Dokumentation des fischereilichen Aufwands und die Möglichkeit, bei Stilllegungszeiten dann tatsächlich auch den Fischern einen finanziellen Ausgleich zu zahlen.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhor Presidente, congratulo-me com este plano, já que o último fora aprovado nos idos de 2008, e felicito todos aqueles que trabalharam para a sua conceção, nomeadamente o relator e os relatores adjuntos.

Entendo, porém, que a Comissão Europeia devia ter sido mais ambiciosa na sua proposta, pois está em causa o declínio continuado dessas espécies: do bacalhau, do arenque e da espadilha, no Mar Báltico.

A Política Comum de Pescas deve contribuir para a preservação de todas as espécies exploradas, mas também para a proteção do ambiente marítimo, pois só assim se logrará a realização do primeiro grande objetivo dessa política que é o rendimento máximo sustentável.

Para um país como Portugal, em que largos sectores da população vivem do mar, nomeadamente a comunidade de pescadores, todas as medidas que contribuam para a proteção da qualidade da vida dos oceanos são sempre bem-vindas!

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Mehrjahresplan für die Ostsee erhalten endlich auch Fischer in meinem Wahlkreis Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Planungssicherheit. Es wird eine ausgewogenere und nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände im Sinne der gemeinsamen Fischereipolitik möglich.

Als Linke unterstützen wir ausdrücklich das Ziel, eine langfristige, ökonomische und ökologische Verträglichkeit von Fischfang und Aquakultur sicherzustellen. Der Internationale Rat für Meeresforschung schlägt eine Reduzierung der Fangquoten für den Dorsch in der westlichen Ostsee um mindestens 85 Prozent vor. Damit kann die jahrelange falsche Praxis, Fangquoten entgegen den wissenschaftlichen Empfehlungen festzulegen, beendet werden, und ich meine, mit einer tatsächlichen Umsetzung des Mehrjahresplanes sollte es das künftig nicht mehr geben.

Wir setzen endlich das viel und lang diskutierte Ziel um, nach dem nur so viel gefischt wird wie nachwachsen kann. Der soziale Aspekt sollte auch beachtet werden. In der jetzigen Form sieht der Mehrjahresplan ausdrücklich Möglichkeiten der Unterstützung vor, und sie sind im Sinne von Beschäftigung an der Küste unkompliziert anzuwenden.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone le basi per una gestione sostenibile dei più importanti stock ittici nel Mar Baltico. È il primo piano del suo genere dopo la riforma della politica comune della pesca e penso che il piano sia coerente e pienamente in linea con i principi della riforma. Sottolineo l'importanza di garantire che la gestione degli stock ittici nel Mar Baltico sia basata su dati scientifici aggiornati; è essenziale infatti che il nuovo piano si avvalga del contributo di coloro che conoscono meglio la regione, in quanto saranno in grado di adattare le misure a livello regionale alla specificità dell'attività di pesca.

L'accordo in questione apre la strada all'elaborazione di analoghi piani pluriennali con lo stesso modello per la pesca in altre zone geografiche. I piani di gestione pluriennale si sono rivelati molto utili per la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, perché stabiliscono regole chiare per lo sfruttamento degli stock ittici, basato sull'approccio precauzionale e sul principio del rendimento massimo sostenibile, garantendo in tal modo condizioni di stabilità e prevedibilità.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η ολλανδική Προεδρία κατέληξε στις 15 Μαρτίου του 2016 σε μια προσωρινή συμφωνία με την οποία επιδιώκεται η θέσπιση πολυετούς σχεδίου για την αλιεία βακαλάου, ρέγγας και σαρδελόρεγγας, που αποτελούν σημαντικά είδη αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση της θάλασσας, οι σημερινοί ρυθμοί εκμετάλλευσης ορισμένων αποθεμάτων δεν συνάδουν με την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα, ώστε τα αποθέματα αυτών των τριών ειδών στη Βαλτική να αλιεύονται σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Ταυτόχρονα όμως, κυρία Bienkowska, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξει και στον Νότο και να λάβει μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των ελλήνων αλιέων, που έχουν φτωχοποιηθεί από την τρόικα και τα μνημόνια. Σας μεταφέρω, κυρία Bienkowska, την κραυγή διαμαρτυρίας των ελλήνων αλιέων, που δεν αντέχουν άλλο την φοροεπιδρομή της τρόικας, τη διάλυση του πρωτογενούς τομέα και τη μερκελική λιτότητα.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, htio bih svakako na početku čestitati kolegicama i kolegama koji su uspjeli nakon osam trijaloga doći do zajedničkog dogovora i uskladiti višegodišnje planove za izlov bakalara, haringa i papalina u Baltičkom moru. I to je dobar primjer, to je dobar put. Baltik je zatvoreno more i trebamo imati višegodišnje planove. Ali, želim istaknuti hitnu potrebu da se sličan višegodišnji plan za izlov razne riblje biomase u Jadranskom moru učini čim prije. Neki su rekli da je trebalo zabraniti izlov nekih riba u Baltičkom moru, da je to govorila znanstvena zajednica. Možda je već kasno za neke riblje vrste u Jadranskom moru. Molim vas, krenimo kao komisija, kao zastupnici, počnimo čuvati Jadransko more.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, first, of course, I want to thank the honourable Members for all their comments and contributions and I will pass all of the information and questions to Commissioner Vella and they will be answered in detail.

But let me just shortly, very shortly, touch upon two points. First I would like to reiterate that the Baltic multiannual plan is the first of the new generation of such plans. And as we will present the next set of proposals for fisheries soon, and as you all know it is a legal obligation of the Commission to draft the proposals on the basis of the existing law, it has to be said that the proposal for fishing opportunities in the Baltic Sea is usually adopted by the Commission at the end of August / beginning of September, in order to prepare in a timely manner the discussion and agreement at the fisheries Council in October. If the new multiannual management plan is in force by then – and it is currently under the co-responsibility of the co-legislators – then our proposal will be based on this plan. So I do hope this will be the case, and strongly encourage Parliament and Council to organise formal signature to make this possible.

And the second point, on the safeguards in the plan, I want to assure you know that the Commission will make appropriate use of the provisions in force such as targets and safeguards. So from my side, this is everything.

 
  
 

La Présidente. – Le débat est clos.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. – Dorsz, śledź i szprot są podstawowymi gatunkami poławianymi w warunkach naturalnych i stanowią istotne elementy ekosystemu Morza Bałtyckiego. Jak wynika z badań naukowych, istnieją między nimi silne interakcje biologiczne. Dlatego popieram bardziej elastyczne podejście do zasobów. Polska od kilku lat opowiadała się za koniecznością opracowania wielogatunkowego planu zarządzania zasobami w Morzu Bałtyckim. Ponieważ podczas połowów dorsza, rybołówstwo ma wpływ na zasoby ryb płaskich, uważam, że prawidłowe jest włączenie w ramy planu możliwości reagowania na pogorszenie się stanu zasobów ryb płaskich. Sygnały płynące ze środowiska rybackiego są alarmujące, szczególnie katastrofalnie wygląda sytuacja dorsza. Niezwykle szkodliwe są tutaj połowy paszowe. Dlatego szczególnie krytykuję przepisy artykułu 13, pozostawiające zbyt szeroką tolerancję dla połowów pelagicznych na dużą skalę, w tym połowów przemysłowych. Konieczne jest zwiększenie ich przejrzystości oraz podjęcie takich działań, aby ich wpływ na środowisko morskie Bałtyku był jak najmniejszy. Komisja musi brać pod uwagę wspólne rekomendacje państw regionu Morza Bałtyckiego. Działania Komisji muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1380/2013 dotyczącego WPRyb oraz wynikami prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej do spraw planów długoterminowych. Analizie prawnej i merytorycznej powinien być poddany zakres uprawnień Komisji do wydawania aktów delegowanych z traktatowym podziałem kompetencji w UE oraz zawartymi w rozporządzeniu 1380/2013 przepisami dotyczącymi regionalizacji.

 

20. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur les répercussions des sanctions américaines sur les activités commerciales de l'Union européenne en Iran, de Bernd Lange et Marietje Schaake, au nom de la commission du commerce international (O-000082/2016 - B8-0706/2016) (2016/2677(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Verfasser. – Frau Präsidentin! Entschuldigung, aber ich hatte die Information, dass wir 16 nach 7 mit der Debatte starten. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, in der Tat, die Anfrage betrifft die Auswirkungen der Sanktionen der Vereinigten Staaten gegenüber dem Iran auf europäische Unternehmen. Wir haben ja glücklicherweise den sogenannten Atomdeal mit Iran erreicht und damit auch das Aufheben von Sanktionen verhandelt. Es ist gut, dass das Atomprogramm des Iran auf einen vernünftigen Weg gebracht wird und im Gegenzug die wirtschaftlichen Erholungsprozesse eingeleitet werden.

Wir haben allerdings das Problem, dass viele US-Sanktionen schon vor der Diskussion über den Atomweg Irans verhängt worden sind, 1979 schon. Diese Sanktionen sind nicht aufgehoben worden, und sie haben natürlich in gewisser Weise auch eine exterritoriale Wirkung auf europäische Unternehmen. Insofern gilt es noch einmal der Frage nachzugehen, wie die europäischen Firmen damit umzugehen haben. Es hat nachweislich Probleme bei einigen Unternehmen gegeben. Einige andere haben nach heftigen Diskussionen mit den amerikanischen Behörden eine Ausnahmeregelung bekommen, aber nichtsdestotrotz wird hier einer Ungleichbehandlung zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen Tür und Tor geöffnet.

Deswegen ist es wohl umso wichtiger, hier wirklich mal Klarheit in das Feld der exterritorial wirkenden Sanktionen zu bringen. Insbesondere gilt das für den Bankensektor für den Zugang zu Finanzmitteln. Es kann nicht sein, dass hier europäische Firmen von einen vernünftigen Finanzierung ihrer Projekte ausgeschlossen sind. Wir alle wissen, wie viel die neuen Möglichkeiten mit dem Iran bedeuten gerade für die Stabilisierung dieser Region und auch für die Entwicklung der iranischen Gesellschaft, und insofern haben wir als Handelsausschuss entsprechend die Fragen formuliert, wie die Kommission, Frau Kommissarin, wie Sie die konkrete Situation beurteilen und welche entsprechenden Maßnahmen Sie ergriffen haben, um die Implementierung der commitments wirklich sicherzustellen.

Wie gedenken Sie insbesondere gegenüber den Vereinigten Staaten nochmals klarzumachen, dass diese exterritoriale Betroffenheit eben nicht Auswirkungen auf die europäischen Firmen haben darf? Eine weitere Frage ist, ob Sie schon mal mit den Amerikanern geredet haben und was die Antwort der Amerikaner gewesen ist, und wie Sie letztendlich in Zukunft die Aktivitäten europäischer Unternehmen in diesem Kontext sicherstellen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, five months after the lifting of UN, EU and US economic sanctions in return for the implementation of Iran’s nuclear-related commitment, it is really timely to debate the impact of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the relations between Iran and EU businesses. This is really important.

Let me first of all stress that the lifting of sanctions was a key element of the nuclear agreement and an effective implementation of the sanctions lifting is a condition for sustainability and success of the plan. It is in our interests, and Iran can reap the economic benefits of it. It is undeniable that we are at a very critical juncture where we need to make sure that all remains on track during the visit of the High Representative and seven other commissioners, including myself, to Tehran in April. We could witness the domestic debate in the country about the merits of the plan, and international engagement is still vital.

Successful implementation of the deal is also a key here in the EU. The EU continues to be closely engaged, including through the High Representative’s coordinating role of the Joint Commission overseeing the implementation of the deal.

Let me assure you that we have faithfully met our commitments, as agreed under the plan of action, by lifting the sanctions and publishing guidance on implementation day, providing clarity on the subject. But we have also engaged with the private sector to provide clarity and reassure operators wanting to go back to Iran.

Let us be clear, there are still challenges we need to overcome. The financial and banking issues we are experiencing should not be underestimated, but they should be put into perspective. Iran has been isolated from the world economy for more than 10 years. Iranian banks have been cut off from the international financial system for the same period of time. We have always known that the full reintegration of Iran into the world economy would not happen overnight, but I am confident it will succeed. There are other elements that banks take into consideration in their assessment: the full and correct comprehension of the scope of US sanctions, as well as Iran’s banking regulations and anti-money-laundering and counter-terrorist financing controls.

We are engaging very actively on both fronts: the EU with the Member States has been holding regular consultation with Washington since 16 January this year; the US has updated twice its guidance, publishing additional frequently asked questions. This has demonstrated ongoing commitment to provide clarity to business operators and to keep the guidance a living document. We also invited the Director of the Office of Foreign Assets Control to inform our finance ministers and encourage him to further reach out to the private sector. In addition, we are planning to hold a symposium in Brussels on the lifting of sanctions for business operators, with contributions from both EU and US experts.

In the same spirit, the High Representative chaired a ministerial meeting on 19 May 2016 with the Foreign Ministers of Germany, France, the UK and US. The release of the joint statement on post-JCPOA business with Iran was a clear signal to reassure financial operators and to encourage them to engage with Iran.

Let me also take this opportunity to share with you how appreciative we are of the US efforts to provide clarity about the scope of the remaining US primary sanctions and to reach out to the banking sector in Europe. In addition, it is important that Iran takes the necessary steps on the regulatory framework and business environment. Companies are concerned about these issues, in particular on anti-money laundering and countering financing of terrorism and of course, more needs to be done. Cooperation and consultations in the Financial Action Task Force framework should be treated as a priority. Our visit to Iran has served as an opportunity to establish the basis for cooperating and providing assistance in these domains.

Despite all the challenges, the results of the plan are already positive, with a 22% growth in trade between the EU and Iran in the first quarter of 2016, compared to the same period last year. Thirty-three Iranian banks have been reconnected to SWIFT so far. More recently, it was reported that 200 small and medium-sized international banks, including European ones, have started correspondent relationship with Iranian banks. Major banks are becoming more comfortable as they start to comprehend the new rules in practice. To enhance the economic dialogue and cooperation, in October we are planning a European economic mission to Iran with representatives of European SMEs and businesses. As an element of the trade promotion role of the Member States, another promising avenue is the use of national credit insurance companies, which could provide cover and additional reassurance to investors.

All of these issues together form the complex reality. It will still require, of course, some time as the international business community needs to adjust to the new reality of the post-implementation deal. While we cannot force banks or other businesses to take certain decisions in commercial matters, we will continue to be committed to ensuring that Iran can reap the benefit of the plan of action. With that in mind, we can better continue our consultations with the US in order to get as much clarity as possible, continue reaching out to the European business community and provide assistance to Iran’s banking and financial system. Dialogue and persistence are the way forward.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would like to tell the Commissioner how glad I was, one year ago, to see a breakthrough on the Iranian nuclear deal after difficult and long negotiations. The EU played a crucial role in this success, and as I said at that time, the deal has to be beneficial to all parties involved. The Joint Comprehensive Plan of Action, adopted in October, can be a significant step forward for the security, stability and development of the entire region. But it remains extremely important that it is implemented thoroughly and in good faith by all partners and all sides as soon as possible.

We should not forget that the significance of this deal extends beyond its technical details: it has been celebrated by the Iranian people, following its conclusion, with the hope that it will improve their living standards. It is essential that we deliver on that. Only successful implementation will allow us to show the benefits of diplomacy and negotiation over the politics of obstructionism and confrontation.

In spite of the partial lifting of sanctions, EU companies still face substantial difficulties in accessing the Iranian market, and this is mostly due to the fact that many US financial sanctions are still in place and have an extra-territorial impact. Much as we are aware of some of the remaining US and regional partners’ concerns on issues such as security, in particular, and the use of ballistic weaponry, it is important to use all our channels of cooperation with the USA in order to remove, or at least find a temporary solution to, the difficulties faced by European companies and to ensure in the long term, together with our Iranian partners, the security and legal certainty of European investments in Iran.

Finally, the Commission should explore, as soon as possible, the adoption of new mechanisms and measures to lessen the dependence of European companies on US credit and insurance institutions.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, za skupinu ECR. – Vážená paní předsedající, já se obávám, že máme k Íránu pořád ambivalentní postoj. V mém výboru INTA je mnoho poslanců, kteří se zabývají stavem lidských práv v různých zemích a jsou ochotni podporovat nejrůznější sankce nebo ekonomická opatření vůči zemím, které porušují lidská práva, ale mám pocit, že u Íránu to neplatí a že bohužel podstatu tohoto teokratického diktátorského režimu stále podceňujeme. Tam dochází k posunu ve společnosti, který není ještě reflektován v těch vládnoucích kruzích. Je to teokratická diktatura, je to součást antizápadní koalice společně s Ruskem, s Asadem a hnutím Hizballáh, například v Sýrii. Je to stát, který usiluje o regionální hegemonii, což by bylo zcela jistě nevýhodné pro Evropu, pokud by se něco takového stalo, a je to stát, který nikdy neopustil své jaderné ambice. Takže já bych doporučoval, abychom byli k Íránu i po ekonomické a obchodní stránce velmi ostražití.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, Commissioner and colleagues, this debate is about creating more clarity for EU-based companies looking to trade with or invest in Iran after the lifting of sanctions as a result of the nuclear deal. But ongoing as well as new US-based sanctions for human rights violations or to deter Iran’s missile programme – regardless of the validity of those goals, and I think they are valid – have led to uncertainty for European companies. As a result of the extraterritorial impact, an estimated half of interested companies are holding back. The need for financing, insuring and transporting products going to Iran can lead to a chain reaction where banks do not trust that their services, even if fully legal in Europe, will not be punished in the US or by the US: not only billion-dollar fines, but also new visa requirements that hinder access, or undermine trust in being able to access, the US after doing business with Iran.

Since we requested this debate, Secretary Kerry has met with EU-based banks and the question is this: has this sufficiently clarified their concerns, according to the Commission? And what has the Commission or the External Action Service done to address these concerns with US officials to get more predictability and clarity for European companies? And have you engaged in the underlying problem and addressed it with the Iranian authorities – namely the fact that a significant role for the Revolutionary Guard in the Iranian economy hinders the emergence of a truly private sector, and also risks that the benefits after the deal will go to a few and not to the many. Does the current situation of uncertainty jeopardise the deal at all?

Key for our group, and key for the EU to be effective and credible is for us to be able to make our own policies – in tandem with the US when needed, as we successfully did to bring Iran back to the negotiating table – but always independently, based on our own assessments and decisions of which foreign policy tools benefit our interests and, most importantly, our values.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora Presidenta, la Unión Europea sigue siendo rehén de los intereses estadounidenses y se encuentra, una vez más, supeditada a sus políticas exteriores y económicas. Las sanciones estadounidenses restringen el espacio político y comercial de la Unión Europea y afectan a sus intereses. Unas sanciones que son contrarias al Derecho internacional y que atentan, sobre todo, contra la población. Como pasó con las sanciones contra Irak en 1990, que, según la Organización de Naciones Unidas, causaron más de medio millón de niños muertos.

Desde la aprobación del plan de acción integral conjunto, la Unión Europea anunció que levantaría las sanciones económicas, incluyendo el embargo del crudo y la prohibición para el comercio y el transporte. Pero las empresas europeas siguen teniendo dificultades para acceder al mercado iraní como consecuencia del impacto extraterritorial de las acciones estadounidenses. Muchas empresas, que también desarrollan actividades empresariales en los Estados Unidos, pueden ser acusadas de violar las sanciones estadounidenses con consecuencias negativas. ¿Dónde está la soberanía de Europa?

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir haben jetzt eine historische Chance, die jahrzehntelange Isolation des Iran zu beenden und in Kontakt mit dem Land zu kommen. Das ist dringend nötig, wenn wir dort die Menschenrechtslage verbessern wollen, wenn wir auch die Situation des Terrorismus im Nahen Osten beeinflussen und verbessern wollen.

Die Gesellschaft im Iran braucht die Aufhebung der Sanktionen, denn dort gibt es Arbeitslosigkeit, dort leben viele Menschen unterhalb der Standards, die wir für nötig halten. Das kann sich nur ändern, wenn durch Handel, durch Aufhebung der Sanktionen die wirtschaftliche Lage im Land verbessert werden kann. Deswegen ist es, auch um den Trend zum Terrorismus innerhalb des Landes, sprich zu den radikaleren Strömungen, zu stoppen, unbedingt nötig, den Lebensstandard im Land zu verbessern. Deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als jetzt die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken und die Sanktionen aufzuheben, mögen sie auch aus Sicht der USA aus historischer Entwicklung heraus berechtigt sein.

Trotzdem meine ich, dass es nicht tragbar ist, wenn sich deutsche, europäische Unternehmen an die Sanktionen der USA halten müssen. Das ist ein fundamentaler Widerspruch zur Souveränität der Europäischen Union.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Do you not think that the Commission should address the extra-territorial impact of US sanctions with the American officials and make sure that EU companies can do business, in line with EU policies, without fear of violating US sanctions and of possible fines?

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE), – Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ja, ich meine natürlich, dass diese Sanktionen in Verhandlungen geklärt werden müssen, in Verhandlungen zwischen der EU und den USA selbstverständlich. Ich stimme dem voll zu.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mia domanda è: ma chi decide le regole per le imprese europee? Siamo noi o è Washington? Dall'ottobre 2015 la Commissione europea ha progressivamente rimosso le sanzioni e permette di nuovo alle nostre imprese di commercializzare con l'Iran, mentre gli Stati Uniti non hanno ancora rimosso le loro sanzioni e, oltre a vietare alle loro imprese di fare affari in Iran, stanno multando in modo salato le imprese europee che ne fanno, in virtù di una legge che permette agli Stati Uniti un'applicazione extraterritoriale delle loro sanzioni. Questo perché il governo americano ritiene che chiunque usi il dollaro nelle transazioni riconosca implicitamente la sua sovranità.

È ovvio che l'Iran ha ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, ma da quando le sanzioni non bloccano più il commercio le imprese europee stanno velocemente riempendo i vuoti lasciati nel mercato iraniano da anni di embargo e trovo quanto meno ridicolo che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dei vari governi europei, le nostre imprese siano bloccate da quello americano.

Per quanto riguarda l'Italia, per adesso solo una grande banca italiana è stata colpita dalle multe americane, mentre un'altra grande banca sta ancora aspettando il responso e un'impresa italiana è stata investigata dagli USA ma senza ricevere multe. Lo stesso però non si può dire per altre imprese europee che dovranno pagare. La procedura per chiedere a Washington una deroga a queste sanzioni è lunga e molto complessa, non facilmente accessibile, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Quindi non voglio negare, lo ribadisco, che la strada dell'Iran dal regime a democrazia sia ancora molto lunga, ma questa strada passa anche per una progressiva integrazione nel sistema commerciale internazionale e soprattutto, se l'Europa ha deciso di dare il via libera agli investimenti delle nostre imprese in Iran, l'ultima parola non deve certo spettare agli Stati Uniti.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla vigilia del voto su Brexit di domani ci si sarebbe aspettati una posizione più energica da parte dell'Unione europea, almeno su questi temi, quando si tratta di difendere le imprese europee, ma non abbiamo nemmeno chiaro quali siano le sanzioni contro l'Iran che gli Stati Uniti hanno tolto.

È una situazione di completa incertezza, anche nelle parole della Commissione, mentre da parte dall'Iran si ripetono gli inviti alle imprese europee ad entrare in quel mercato che è spettacolare, specialmente per un paese come il mio, l'Italia, che era il primo dei partner prima delle sanzioni. A Genova, ci dicono i trasportatori, ci sono decine di migliaia di container fermi, pronti per partire con merci, che potrebbero sollevare notevolmente la nostra economia.

È incredibile che l'Unione europea si fermi, si mostri così debole, così incerta, di fronte a un problema di questo genere, che è, direi a colpo d'occhio, collegato con un interesse diffuso delle nostre imprese e quindi anche dei nostri lavoratori. Il Parlamento, a differenza della Commissione, si mostri unito e parli chiaro sull'abolizione di queste sanzioni e dei rischi di ammende sulle nostre imprese da parte degli organi di controllo americani.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Madame la Présidente, je suis ravi de ce débat sur la répercussion des sanctions américaines contre les activités des entreprises européennes en Iran parce que, d'abord, j'ai posé moi-même, il y a deux mois, une question écrite en ce sens à la Commission, dont j'attends toujours la réponse; ensuite, parce que l'actualité de ces derniers jours montre que l'administration américaine favorise ses entreprises nationales contre leurs concurrentes européennes. L'administration américaine a levé les sanctions pour les entreprises américaines et elle maintient la menace pour les entreprises européennes. Voilà la réalité.

Le secrétaire d'État, John Kerry, proclame partout que les Européens peuvent faire des affaires en Iran mais Airbus, par exemple, attend depuis cinq mois le feu vert de l'OFAC, l'Office of Foreign Assets Control, pour pouvoir concrétiser la vente d'avions conclue en janvier. Sans ce feu vert, aucune banque, échaudée par l'amende faramineuse imposée à la banque BNP Paribas – ce ne sont pas des millions de dollars, ce sont des milliards de dollars, neuf milliards pour la seule banque BNP Paribas dans l'indifférence complète de la Commission et de toutes les autorités européennes. C'est une honte, c'est un véritable scandale qui révèle l'état de vassalité dans lequel vous êtes à l'égard des autorités de Washington.

 
  
MPphoto
 

  Damiano Zoffoli (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi di Vienna e il conseguente e progressivo ritiro delle sanzioni che, ricordiamolo, hanno contribuito a diminuire del 70 %, dal 2005 ad oggi, l'interscambio commerciale fra l'Iran e l'Unione europea, aprono nuove opportunità per le aziende europee in un paese di 80 milioni di abitanti, che rappresenta la più grande attrazione per gli investimenti internazionali dopo la caduta del muro di Berlino.

Penso alla meccanica, ai trasporti, al campo dell'ambiente, alla lotta all'inquinamento e alla fornitura di tecnologie per lo sfruttamento delle rinnovabili. Il cammino è stato tracciato, ora tutti gli attori coinvolti in questo processo – Unione europea, Stati Uniti, Iran – devono percorrerlo insieme, per costruire rapporti solidi basati sulla fiducia reciproca e non solo sul rispetto degli accordi sottoscritti.

Dall'Iran ci si aspettano segnali concreti di apertura e cambiamento, a partire dal tema fondamentale dei diritti umani, mentre sul fronte economico è indispensabile lavorare soprattutto sul sistema bancario, ancora oggi poco trasparente, anche alla luce delle raccomandazioni della task force di azione finanziaria, per evitare il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento delle attività terroristiche.

L'Unione europea chiede d'altra parte agli Stati Uniti d'America di favorire la possibilità di investimenti in Iran; ad oggi è impossibile per qualsiasi azienda con almeno il 10 % di azionariato statunitense fare affari commerciali con l'Iran, a causa delle sanzioni ancora in essere che limitano la libertà di azione.

Chiediamo quindi con forza alla Commissione che si faccia portatrice di questo messaggio nei confronti delle autorità americane. È indispensabile che i tanti memorandum d'intesa fino ad oggi sottoscritti da aziende pubbliche e private europee si trasformino in contratti e in azioni concrete.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). – Както знаете, г-жо Председателстващ, аз отговарям за Иран в делегацията, както и в комисията по енергетика. Европа е длъжна да се възползва икономически и политически от договора за ядрената програма. Европейският бизнес географски и икономически е най-близко до възобновяване на връзките с иранския бизнес, особено в областта на енергетиката.

Трябва да регламентираме тези отношения в триъгълника Америка – Европа – Иран. Това е работа на Европейската комисия. Има оставащи неясноти, които са със срока на прекратяването на санкциите, както с този срок, така и с допълнителните финансови санкции от страна на Съединените Щати.

По искане на Европейския съюз България прекрати своята ядрена програма за втора централа. Българската държавна компания беше осъдена миналата седмица за близо 650 милиона евро от руската държавна компания. Появи се предложение на българския премиер правителството да продаде руския ядрен реактор на Иран.

И тук задавам въпроса: Ще имаме ли подкрепата на Европейската комисия, като се има предвид, че иранското правителство очевидно не бърза с демократизацията на страната и все още има пречки за пълното покриване на капацитета в отношенията Иран – Съединени Щати?

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, today the Commissioner has given us an answer to the question, which I would say was twofold.

Commissioner, you have given us an answer on the efforts that you personally, the Commission, your colleagues and also Member States’ representatives are making vis-à-vis Iran. I think that it was rich in information. I am sure that you are making an effort. I think that we have a double agenda there. We have got an economic agenda and we still have an agenda that has to do with the quality of ‘democracy’ in Iran, human rights abuse, etc. On that part I must say that I found your response satisfactory.

To be absolutely frank with you, I do have difficulties with the second part of the twofold answer, namely with the US part. You also took somewhat less time in answering that question. You said that there is progress on getting clarity on the guidelines and that there is an effort on the US side. I am sure that this is the case, but the fact is that we do have cases which have concrete implications. I am Czech. I do not come from a country where Airbus would have a production line, but I think that is one really flagrant case, Airbus versus Boeing. Boeing, which clearly started negotiations with Iran much later than Airbus, has signed a deal – I think it was last week – while Airbus has now been waiting for five months for US Treasury clearance. I think that is unacceptable. So we do not just need to hear what efforts are taking place, but we really need results. Tell us how we can assist you, but let us be more concrete on those issues in the future.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Frau Präsidentin! Der Iran hat den Atomdeal unterschrieben und deswegen haben die EU und die USA die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, wie wir gehört haben, aber nur zum Teil. Die USA machen wieder Handel mit dem Iran und General Electric beispielsweise könnte Geschäfte mit den Persern machen, wenn aber Siemens das gleiche tut, drohen Sanktionen durch die USA.

Also Handel mit dem Iran oder mit den USA. Das ist die aktuelle Position der USA, und Sie haben, wie es gerade schon angemerkt worden ist, im Prinzip nichts dazu gesagt, wie Sie daran arbeiten wollen. Ich frage mich, warum die Amerikaner machen das, und was tun Sie? Das amerikanische Ölunternehmen ExxonMobile kann im Iran einkaufen, und jedes andere Unternehmen, das das tut, verbaut sich damit den amerikanischen Markt.

Die USA sind für Freihandel, wir sind für Freihandel, also schlage ich vor, dass die USA aufhören, den freien Handel zu bestrafen, sonst verfestigt sich nur der Eindruck, dass sie nur Freihandel sagen, letztlich aber ihre eigene Vormachtstellung auf Kosten aller anderen verteidigen, so wie beim TTIP.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Madame la Présidente, l'Iran a donné toutes les garanties exigées par le traité du 14 juillet 2015 en ce qui concerne son programme nucléaire. En contrepartie, les sanctions européennes ont donc été levées en janvier 2016. Plus rien ne devrait théoriquement s'opposer à la reprise de relations commerciales normales entre l'Iran et le reste du monde.

Les banques européennes hésitent toutefois à financer les projets commerciaux avec l'Iran, car elles craignent de se voir infliger des amendes par les États-Unis. C'est ainsi que le contrat de vente de 118 Airbus, signé récemment par les présidents français et iranien, est paralysé. Les États-Unis doivent s'engager par écrit à ne plus infliger de telles amendes et à rompre ainsi avec leurs pratiques antérieures à 2015. L'Union européenne doit, pour une fois, prendre son courage à deux mains et exiger des États-Unis cet engagement écrit. À défaut, la France devra prendre son destin en main et demander à sa banque centrale de financer les projets français en Iran.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony! 2015 júliusában megállapodás született a nemzetközi közösség és Irán között. Irán korlátozta és ellenőrizhetővé tette atomprogramját, cserében pedig elvileg feloldották az ellene irányuló szankciókat. Azért csak elvileg, mert az Egyesült Államok mindent megtett azért, főleg a bankszektorban, hogy a szankciók fönnmaradjanak. Az EU-nak alapvető érdeke, és nem csak gazdaságilag, a migráns ügy kapcsán is, a jó, kiegyensúlyozott kapcsolat Iránnal és az egész térségnek a stabilitása. Ehhez az Egyesült Államoknak valóban meg kell szüntetnie a szankciókat, és nyomást kell gyakorolnia kiemelt partnerére, Szaúd-Arábiára. Mert Szaúd-Arábia jelenleg Jemenben háborús bűnöket is elkövetve avatkozik be, és ennek kapcsán tovább nő a feszültség Iránnal, és ennek a feszültségnek az enyhítése, megszűntetése az EU-nak is az alapvető érdeke.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, ovaj slučaj dobro opisuje delikatnu poziciju Europske unije u globalnim diplomatskim, vojnim i trgovinskim odnosima. Mi smo ključan partner Sjedinjenim Američkim Državama i zbog toga smo dugi niz godina, pa čak i desetljeća, uživali određene povlastice, no to partnerstvo može imati i negativnih strana kao u slučaju poslovanja naših tvrtki u Iranu u trenutku kad SAD još uvijek nije u potpunosti ukinuo sankcije toj zemlji.

Neki kolege će ovo iskoristiti kako bi propitkivali partnerstvo s Amerikom, a ja mislim da je to pogrešno. Ovo je situacija na kojoj treba graditi novu poziciju Europske unije kao snažnog samostalnog aktera na globalnoj razini koji uživa povjerenje svojih američkih partnera, a u očima istočnih sila im dodaje potrebnu dobronamjernost i vjerodostojnost.

Isprepletenost europskih i američkih vrijednosti i interesa je konstanta koju nema smisla nijekati, ali to ne znači da Europa ne može igrati konstruktivniju ulogu i u određenim slučajevima biti ta koja udara tempo i određuje smjer politike Zapada.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ENF). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das ist wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür, dass in der Europäischen Union und im Übrigen auch in der US-amerikanischen Administration zwar sehr gern über den freien Handel geredet, aber ganz wenig dafür unternommen wird. Die Kommission sieht dabei zu.

Während Banken aus Europa weiterhin fürchten müssen, Finanzierungen von Deals im Iran durchzuführen, weil sie mit Sanktionen in den USA zu rechnen haben, und damit praktisch für alle kleinen und mittleren Unternehmen Geschäfte im Iran unmöglich gemacht werden, erleben wir jetzt, dass das Ganze auch im großen Spiel funktioniert. Airbus wartet seit Januar auf eine Freigabe für einen Deal mit dem Iran und heute – nein, gestern – gibt die Firma Boeing einen 25-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Iran bekannt. Es ist vollkommen offensichtlich, was hier passiert: Das ist ein Wirtschaftskrieg der Amerikaner, nicht gegen den Iran, sondern gegen die Europäische Union, und die Kommission sieht dabei tatenlos zu.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνειδητά επιλέγουν να εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν. Ο λόγος είναι προφανής και φυσικά δεν έχει τίποτα να κάνει με δήθεν ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το βασικότερο που τους απασχολεί είναι η προώθηση των αμερικανικών εμπορικών συμφερόντων στη χώρα αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Αirbus, που όπως γνωρίζετε έχει κλείσει συμφωνία με την κρατική IranΑir για την προμήθεια 118 αεροσκαφών από τα τέλη Ιανουαρίου. Λόγω όμως της χρήσης κάποιων υποσυστημάτων αμερικανικής προέλευσης, απαιτείται έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση για την πώληση των αεροσκαφών, η οποία, πέντε μήνες μετά, δεν έχει δοθεί ακόμα. Φυσικά, η κωλυσιεργία αυτή ωφέλησε την αμερικανική Boeing που πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την προμήθεια 100 δικών της αεροσκαφών.

Με αυτές τις επιδείξεις συμμαχικής αλληλεγγύης και εμπορικών συναλλαγών, όπως τις εννοούν οι Αμερικανοί, φροντίζουν να ξεκαθαρίζουν κάθε φορά το ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη συμμαχία.

Αυτό ας το λάβουν υπόψη τους οι θιασώτες των συμφωνιών τύπου TTIP, για το ποιο θα είναι το μέλλον της Ένωσης, διότι θέματα όπως του Ιράν είναι απλά μία εικόνα από το διατλαντικό εμπόριο, μέλλον που κάποιοι εδώ πέρα υποστηρίζουν.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli effetti extra-territoriali delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran continuano a creare difficoltà alle imprese europee nell'accesso al mercato iraniano. A seguito delle sanzioni tra il 2012 e il 2013, le importazioni totali dell'Unione europea dall'Iran sono diminuite dell'86 % e il totale delle esportazioni è diminuito del 26 %.

I paesi europei hanno dato seguito agli impegni previsti dal piano d'azione congiunto globale, ora spetta agli Stati Uniti revocare le misure restrittive. Dopo l'impegno iraniano ad adoperare il nucleare solo per scopi civili occorre consolidare i segnali di apertura che giungono da Teheran e indirizzarli verso un dialogo costruttivo a livello internazionale, che apra la strada ad una piena reintegrazione dell'Iran nella comunità internazionale. È del tutto evidente, infatti, che riallacciare i rapporti commerciali con una parte importante del mondo arabo ha una valenza fondamentale per la stabilizzazione dell'area e per un miglioramento dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν αποτολμούν να ανοίξουν δουλειές με το Ιράν, παρά τη συμφωνία του περασμένου χρόνου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αυτό συμβαίνει επειδή φοβούνται ότι θα τους επιβληθούν πρόστιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν, που συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα, που περιορίζει την ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων του Ιράν με κράτη μέλη της Ένωσης.

Η χώρα αυτή των 80.000.000 κατοίκων βρίσκεται σε κατασκευαστικό οργασμό. Στα άμεσα σχέδια είναι η κατασκευή επτά αεροδρομίων τα επόμενα χρόνια, ενώ οκτώ πόλεις γνωρίζουν ραγδαία επέκταση. Αυτό το γεγονός ανοίγει τον δρόμο και μπορεί να αποτελέσει ανάσα επιβίωσης, τόσο για τις κατασκευαστικές από την Ελλάδα, που έχουν πληγεί από τις πολιτικές της τρόικας, όσο και για ελληνικές εταιρείες προμήθειας στον χώρο τεχνολογιών αιχμής, των φαρμάκων, των παραφαρμακευτικών προϊόντων αλλά και των ιατρικών ειδών. Αναμένουμε, κυρία Bienkowska, τη δράση της Κομισιόν.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, kada sam svojedobno posjetio Iran sankcije su još uvijek bile na snazi, ali uvjerio sam se koliko je iranskom gospodarstvu stalo do suradnje s europskim gospodarstvom, koliko je iransko gospodarstvo u prilici da pruži mnoge mogućnosti za ulaganje u europsko gospodarstvo. I zato sam uvjeren da je ova situacija u kojoj se sad nalazimo ništa drugo nego jedna igra s Europskom unijom od strane naših američkih prijatelja. To upravo pokazuje događaj oko Boeinga i prodaja Boeinga, iako je Airbus također bio u prilici da napravi dobar posao, ali on ga neće napraviti.

Ja zato kažem da ovdje imamo dvije situacije: imamo ekonomski interesantnu situaciju za Europsku uniju i politički interesantnu situaciju za Europsku uniju. Iskoristimo obje situacije jer nam idu u prilog.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι η απόλυτη και ανεξήγητη σύμπλευσή της με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμμονή αυτή έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έχει στραφεί πολλές φορές και εναντίον των συμφερόντων της Ενώσεως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της καταστάσεως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών που δραστηριοποιούνται στο Ιράν, εξαιτίας των κυρώσεων που δεν έχουν άρει ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη χώρα αυτή.

Έτσι δημιουργείται μια κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και παράλληλα, εάν αυτές έχουν συναλλαγές και με τις ΗΠΑ, κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις, δηλαδή να δεχθούν πρόστιμα. Αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαλλαγεί τάχιστα από αυτή την άτυπη κηδεμονία, για να μπορούν οι ευρωπαίοι επενδυτές να δραστηριοποιηθούν στην ιρανική αγορά αλλά και στον τομέα της ενέργειας.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, I think this was a very useful exchange and I want to thank all Honourable Members for the clarity of their interventions. I assure you that we are analysing all of the subjects, especially particular cases. Later on I will refer to Airbus-Boeing very briefly. But as far as this debate is concerned, I conclude that we share a common interest in ensuring that the plan of action works for all participants, especially for European companies and businesses, and leads to Iran’s reintegration into the world economy. Let me again reiterate that the EU is fully committed to providing all necessary assistance and the necessary references to the private sector on the lifting of sanctions, both business opportunities in Iran and, of course, defending the interests of European companies.

On Airbus, I can only say that Airbus signed a deal months ago. At the end of January, during the visit of the Iranian President to France, it signed a deal with Iran on 28 January for the export of aircraft. As for Boeing, they only signed a memorandum of understanding, so not a contract, also for the export of aircraft, very recently. So the situation of both companies is almost the same, but with Airbus it is a deal and with Boeing it is just a memorandum of understanding. Of course, we all know that the implementation is an ongoing task and we need to be diligent with our joint efforts, but I will of course pass all of your concerns and your comments to High Representative Mogherini. Again I want to thank you for bringing the topic to the agenda. Hopefully we will also discuss it in the future because it is really important for our European economy.

 
  
 

President. – The debate is closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. – Je soutiens la réintégration de l'Iran dans la communauté internationale et leur demande d'adhésion à l'OMC. Il est fondamental que les Iraniens constatent que l'accord fonctionne. Par conséquent, nous devons travailler à l'élimination de toutes les barrières des deux côtés afin de lever les sanctions établies par le plan d'action global conjoint.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. – Nell'ottobre 2015 l'Unione europea, le Nazione Unite e gli Stati Uniti siglavano un accordo di portata storica con l'Iran e adottavano un piano d'azione congiunto globale (PACG). Il suddetto piano comprendeva un impegno in base al quale il programma nucleare iraniano avrebbe avuto unicamente scopi pacifici, in cambio della revoca progressiva delle sanzioni contro Teheran. Un nuovo capitolo delle relazioni internazionali che apriva ad un dialogo costruttivo tra l'Unione europea e l'Iran, con il positivo risultato di dare sicurezza alle imprese europee che intendono investire in quel paese e consentire condizioni favorevoli per la stabilizzazione e lo sviluppo sociale ed economico della società iraniana. Questo processo di ricostruzione delle relazioni commerciali e del dialogo con l'Iran è oggi ostacolato dalle mancata revoca delle sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti; un impegno politico finora disatteso che ha un impatto extraterritoriale grave sulle imprese europee, che non soltanto affrontano un difficile accesso al mercato iraniano ma spesso sono costrette a subire ammende o addirittura il divieto di operare liberamente. Sono dunque convinto che nei prossimi mesi l'Unione europea debba agire attivamente per garantire che anche gli Stati Uniti applichino in pieno quanto previsto nel PAGC.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – In January 2016 the Council lifted all nuclear related economic and financial EU sanctions against Iran. This follows verification by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on the same date that Iran had implemented the agreed nuclear-related measures as set out in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The EU has been joined by the US and the UN which also lifted their sanctions against Iran upon verification. However, the US has suspended not terminated its nuclear-related sanctions on Iran while at the same non-nuclear US economic sanctions remain in place, notably the ban on US citizens and companies trading with Iran. Recently, the US imposed fresh sanctions on Iran over an Iranian ballistic missile test. Continuing US sanctions represent a real trade barrier for many European companies which want to access the Iranian market especially since many of them have business activities in the US. The EU should discuss this issue with our American partners in order to find a working solution that will benefit all sides. Trade with Iran is important for the EU, but a transatlantic partnership with the US is vital for the Union and its Member States since it is the largest bilateral trade and investment relationship in the world.

 

21. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

President. – The next item is the joint debate on

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada, rapporteur. – Madame la Présidente, on m'avait annoncé six minutes, je vais essayer de respecter votre temps. Monsieur le Commissaire, chers collègues, la mobilité des citoyens de l'Union européenne n'est pas une illusion. Elle est réelle et c'est pourquoi l'Union européenne compte en effet seize millions de couples qui sont multinationaux ou internationaux.

Ces couples possèdent des biens – c'est-à-dire voiture, maison – ou bien sont titulaires de comptes bancaires dans divers pays. En cas de problème, c'est, jusqu'à présent, un vrai parcours du combattant pour trouver une juridiction qui soit efficace et acceptée et, d'autre part, pour aboutir à un juste partage des responsabilités.

Ces deux règlements vont mettre fin aux incertitudes juridiques que ces couples rencontrent avec, naturellement, les frais que les procédures de divorce et les séparations entraînent ou en cas de décès et, surtout, vont mettre fin aux décisions conflictuelles qui découlent parfois de ces difficultés judiciaires.

Ces textes s'appliqueront aussi bien aux couples mariés qu'à ceux ayant conclu un partenariat enregistré. Il était très difficile pour ces couples de savoir quelle juridiction allait être compétente pour régler les litiges concernant leurs biens situés dans un autre État membre, les règles variant beaucoup d'un pays de l'Union à l'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces règlements seront adoptés, les époux ou bien les partenaires pourront choisir, sous certaines conditions, la juridiction qui sera appelée à se prononcer. Il pourra s'agir du droit du pays de résidence ou bien du pays dont les couples ou les partenaires ont la nationalité. Ceci est une disposition très claire en même temps qu'elle est très souple. Le droit qui aura été choisi sera celui qui s'appliquera pour l'ensemble des biens, même s'ils sont situés dans des pays différents. Cependant, j'insiste bien sur le fait que ces règles juridiques de chaque pays seront bien appliquées et que le principe de subsidiarité sera bien respecté.

En effet, ces deux règlements ne concernent pas la définition du mariage ou bien la définition du partenariat, et les droits et obligations découlant d'un mariage ou d'un partenariat enregistré continueront à être régis par le droit national. C'est ainsi qu'un État membre qui ne reconnaît pas le partenariat enregistré sera tout à fait libre de ne pas juger un litige qui surviendrait sur son sol et, notamment, au vu des conséquences liées à une séparation ou à un décès de partenaires enregistrés. Il pourra donc confier l'affaire aux tribunaux d'un autre État membre qui, lui, reconnaît leur partenariat.

Les négociations sur ces deux règlements ont été très délicates, vous le savez bien. L'accord entre les États membres devant être unanime en matière de droit de la famille, il a fallu, pour débloquer cette situation qui faisait souffrir beaucoup de gens, avoir recours à la procédure de la coopération renforcée.

Je vous annonce, ou plutôt, je vous confirme que dix-huit États membres ont accepté d'instaurer et d'appliquer entre eux ces différentes dispositions. Le Parlement a donné son approbation lors de la dernière plénière, en juin 2016, à la décision d'utiliser la coopération renforcée pour ces deux règlements.

Les deux règlements, c'est-à-dire régimes matrimoniaux et partenariat enregistré, ont, quant à eux, été votés à une large majorité la semaine passée en commission des affaires juridiques. Il n'y avait donc aucune difficulté majeure. Il y a un amendement qui est un peu cosmétique, qui demande à ce que la définition initiale des États membres soit complétée et devienne "les États membres participant à la coopération renforcée". C'est une précision qui n'aura pas d'effet juridique. En tout cas, cet ajout est à mon avis quelque peu inutile et superflu mais, de toute façon, il n'influence pas la décision de fond.

En conséquence, je vous informe que mon groupe et moi-même recommandons et avons décidé de voter contre cet amendement car il nous paraît essentiel de ne pas mettre en cause l'intégralité de l'accord négocié difficilement par ces dix-huit États-membres qui participent à la coopération renforcée.

En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais dire que le vote de demain en faveur de ces deux règlements est absolument important, car il permettra de tenir le calendrier prévisionnel, afin que les textes puissent être adoptés au niveau du Conseil par les États membres qui participent à cette collégialité de la coopération renforcée dans les meilleurs délais.

Madame la Présidente, chers amis, chers collègues, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un certain nombre de couples, c'est-à-dire environ seize millions de couples, ce qui fait 32 millions de personnes; si l'on compte deux parents pour chacune de ces 32 millions de personnes, vous voyez un peu le nombre de familles et de personnes concernées.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam Chair, honourable Members, as European cities ask to make use of their right to free movement, the number of international couples increases. Today, as Mr Cavada mentioned, there are an estimated 60 million international couples in the Union. Currently, these couples face difficulties when managing their property or, in cases of divorce or death, when having to divide it.

These new rules in relation to the property regimes of international couples, covering both marriages and registered partnerships, aim to remove such difficulties. These rules will provide international families with legal certainty and will reduce the costs associated with proceedings when things go wrong. Couples will know, with clarity, which courts will deal with matters concerning their property and which national law should apply to such matters.

These new rules also complete the programme on mutual recognition of decisions in civil and commercial matters adopted by the Council on 30 November 2000, and fill an important gap in the field of Union family law.

I would like to thank the rapporteur, Mr Cavada, for his excellent cooperation in pushing forward this difficult file. I also wish to thank the Dutch Presidency for treating enhanced cooperation in this area as a priority. We would all have wished that these important matters could have been addressed with all Member States taking part, but it is important that we move forward now with those who can. And, of course, the enhanced cooperation system always remains open to other Member States to join, if and when they feel ready to participate. In the meantime, the enhanced cooperation rules contain provisions ensuring that agreements on property regime matters concluded between Member States participating in the enhanced cooperation and those not participating will remain unaffected.

It is important that these new rules apply for people in both marriages and registered partnerships, but I wish to reassure Parliament that the draft regulations also contain safeguards aimed at respecting the legal traditions of all Member States. They do not require recognition of marriages or registered partnerships concluded in another Member State.

This is a good example of how, by working together constructively, we can make life simpler for citizens throughout the EU.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal auch meinen Dank an den Berichterstatter und die Vorgängerin, die dieses ganze Dossier sehr gut behandelt haben.

Es ist eigentlich kaum zu fassen, dass wir erst heute mit solchen Dingen hantieren, auch als Gesetzgebung, weil wir ja die Freizügigkeit nun schon um einiges länger haben. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir das jetzt haben. Ich glaube schon, dass der eine oder andere sich sehr alleingelassen gefühlt hat. Wenn man in einer solchen Situation ist und sehen muss, wie man im internationalen Privatrecht irgendwie zu einer Gütertrennung kommt, ist das hochkompliziert. Deshalb ist es sehr schön, dass wir darüber jetzt auch eine Regelung vorfinden werden.

Auch die Abstimmung morgen über die verstärkte Zusammenarbeit einiger Mitgliedstaaten in diesen Fragen des Güterrechts, sowohl für Ehen als auch für eingetragene Partnerschaften, ist deshalb ein wichtiger Schritt am Ende von mehrjährigen Verhandlungen. Und wir brauchen eben dringend diese Regelungen, auch in unserem Interesse als Ko-Gesetzgeber.

Dass wir dieses Dossier nun entsprechend im Plenum abschließen können, freut mich. Wir befinden uns ja lediglich, ich sag mal, im Verfahren der Anhörung hier. Ich möchte deshalb betonen und mich auch bedanken dafür, dass der Rat eben doch die ganzen Anregungen des Europäischen Parlaments weitgehend übernommen hat und wir deshalb mit unserer Position am Ende sehr zufrieden sein können. Wir haben das auch – das wurde schon erwähnt – selbst im Ausschuss entsprechend angenommen.

Wir haben natürlich – ein Glück – auch dafür gesorgt, dass es keinerlei rechtliche Auswirkungen hat hinsichtlich der Anerkennung von Formen des Zusammenlebens, die manche Staaten so noch nicht kennen. Das hätte wohl höchstwahrscheinlich zu weiteren Blockaden geführt. Insofern ist es auch gut, dass der Text zu den eingetragenen Partnerschaften eine Ordre-public-Klausel enthält. Ich glaube, wir sind hier insgesamt auf einem sehr guten Weg. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich die Diskussion um dieses Verfahren hier zum Abschluss bringen können. Ich war in der letzten Legislaturperiode die Berichterstatterin, in dieser Legislaturperiode Schattenberichterstatterin, und das war ein sehr langwieriger Prozess, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass für die Bürger und Bürgerinnen eine Lösung gefunden wird, die ihnen in der Internationalität, in der sie leben, auch hilft, wirklich vernünftig leben zu können.

Nach dem Sorgerecht bei gescheiterten Ehen, nach den Fragen des Erbschaftsrechtes haben wir jetzt das Güterrecht, und ich denke, dass damit wieder ein Schritt vorwärts gemacht wird, indem wir eine Hilfe geben, gerade den Menschen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die einfach gesagt haben: „Wir leben dieses Europa, so wie es ist, in der ganzen Internationalität.“ Das ist eine gute Sache.

Dem Europäischen Parlament war es von Beginn an ganz wichtig, auch dafür zu sorgen, dass die zwei Gesetzesvorschläge, die vorliegen – nämlich zum einen für die eingetragenen Partnerschaften, zum anderen für die Ehen –, beide im Grundsatz die gleichen Rechte beinhalten, aber gleichzeitig – und das ist immer ganz wichtig gewesen – die unterschiedlichen Traditionen und Kulturen in den Mitgliedstaaten respektieren. Deswegen ist eben gerade diese Klausel, dass kein Staat gezwungen wird, zum Beispiel eingetragene Partnerschaften einzuführen – wenn es die in seinem Land nicht gibt – oder anzuerkennen, eine richtige und wichtige Formel.

In dem Zusammenhang dieses Gesetzes war es uns als Sozialdemokraten auch immer wichtig zu sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass es kein Forum Shopping gibt. Wir haben allzu häufig in diesen Bereichen gesehen, dass der stärkere, der reichere der beiden Partner – wenn es ein Problem gab oder eine Scheidung oder Trennung –sich hat durchsetzen können und der schwächere das Nachsehen hatte. Auch das musste man verhindern, und ich glaube, mit diesem Recht ist uns das gelungen. Da gebe ich meinen Vorrednern auch recht. Es ist uns gelungen, ein Recht zu schaffen, in dem sowohl die Europäische Kommission wie auch der Rat den Vorschlägen des Europäischen Parlaments gefolgt ist. Deswegen ist es mir gar nicht mehr so wichtig, dass wir nur noch angehört werden, denn schließlich haben wir dann doch mitbestimmt, was in diesem Gesetz steht. Ich denke, mit diesem Stück Arbeit haben wir erneut dafür gesorgt, dass wir für tatsächliche Probleme, die Menschen haben, auch wirklich vernünftige Lösungen finden können.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-жо Председателстващ, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, уважаеми колега Кавада, семейното право е чувствителна тема и винаги трябва да се разглежда по начин, предвиждащ възможно най-голяма грижа и внимание и възможно най-голяма деликатност към тази обществена сфера, която обикновено се регулира от местните обичаи, от местните традиции.

През последните няколко години сме свидетели на усилено сътрудничество в много правни сфери. Една от тях е свързана с трансграничните аспекти на правните спорове, пораждани от семейни двойки или съжителства от различни държави. Националните разпоредби по отношение на семейното право често се различават. Например концепцията за партньорство без брак не е известна и не е част от правната система на част от държавите членки, като Италия, Полша, Румъния и България.

Често се срещаме със случаи на конфликтни разпоредби, които могат да доведат до допълнителна правна врата и могат да доведат до още повече главоболия. Има силни политически течения при такива правни спорове и предупреждавам, че тези предложения могат да доведат до съществени разлики в правната уредба на държавите членки. Аз съм застъпник за по-добро сътрудничество в много отношения, но не трябва да забравяме и принципа на субсидиарността.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, δίνουμε σήμερα την έγκρισή μας για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων στα ζητήματα περιουσιακών σχέσεων συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων. Οι νέοι κανόνες μεταξύ των 18 κρατών μελών που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχυμένης συνεργασίας αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή ζευγαριών υπηκόων διαφορετικών κρατών μελών με την επιλογή ενός νομοθετικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και με την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που εκδίδονται σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Είναι πραγματικά λυπηρό ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2011 δεν προχώρησε λόγω έλλειψης ομοφωνίας στο Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσει πέντε χρόνια να θεσπίσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Επίσης λυπηρό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει απλώς τη γνώμη του στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως αυτό που συζητούμε σήμερα και που έχει άμεσες επιπτώσεις σε χιλιάδες ζευγάρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ανάλογα ζητήματα θα έπρεπε να εμπίπτουν στον τομέα της συναπόφασης, ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο άμεσος εκπρόσωπος των ευρωπαίων πολιτών, να έχει λόγο σαν ισότιμος εταίρος στη νομοθετική διαδικασία και να επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam Chair, Commissioner, how can we tolerate a situation in which families – parents with their beloved children, or partners who have promised to be there for each other for the rest of their lives – lose their rights in relation to one another if they move to another European Union country?

How can we tolerate a situation where parents cannot sit next to their children’s hospital beds after they have had an accident, just because they have crossed borders? And how can we tolerate families losing their property rights just because some Member States still do not understand that family and couples and love know many different forms?

We need to change all of this, and I believe that this proposal is a tiny first step in that direction. Rainbow families and same-sex couples can no longer be treated like second-class citizens in the European Union. We deserve full rights and equal protection. We want to be free to move within the European Union to work and to study wherever we want, and to be protected from discrimination. That is not too much to ask: it is a right granted to all EU citizens.

Let us end the discrimination that same sex couples are still facing. Let us end legal uncertainties for rainbow families and for such couples. Let us create a European Union that gives support and protection to all families.

The current proposal is one piece of a much bigger puzzle in the effort to make this a reality. Let us take this as a starting point for creating a European Union where all families and all couples can live the life they want, can be free to move and to live wherever they want, and have equal rights in this European Union.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch, im Namen der EFDD-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir sprechen über zwei brisante Vorlagen, in denen es um die Definition von Ehe und Familie geht. Schon Ende letzten Jahres hat der Ministerrat eine Verordnung vorgelegt, um Vermögensfragen für Ehepartner zu regeln – genauer: für homosexuelle Ehepartner. Ungarn und Polen haben das blockiert, weil es dort diese Ehen nicht gibt und sie die auch nicht wollten. Aber das ist das Technokratenprinzip: Über die gegenseitige Anerkennung von Personenstandsdokumenten soll die Homo-Ehe durch die Hintertür europaweit eingeführt werden. Acht Mitgliedstaaten hatten in ihren Verfassungen geregelt, dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Die gegenseitige Anerkennung von Personenstandsurkunden sollte durch die EU die nationalen Verfassungen aushebeln. Das ist genau das EU-Prinzip, das immer mehr Menschen ablehnen und nicht mehr wollen. Hier in Europa werden Werte definiert, die dann alle akzeptieren und anerkennen sollen. Und wenn Staaten das nicht wollen, dann werden sie beschimpft, und die EU kommt durch die Hintertür.

Genau deswegen gibt es jetzt eine europaweite, eine europäische Bürgerinitiative. Sie heißt „Mutter-Vater-Kinder“, und sie sammelt europaweit Unterschriften, damit auch in der EU die Institutionen gezwungen werden, die Ehe nur als Ehe zu verstehen. Die eingetragene Lebenspartnerschaft besteht aus zwei Männern oder aus zwei Frauen, und die Ehe besteht aus Mann und Frau – um genauer zu sein: aus einem Mann und einer Frau. Hören Sie auf, das als Diskriminierung zu beschimpfen oder zu verunglimpfen oder als krank, als Phobie. Akzeptieren Sie, dass die Ehe etwas anderes ist als eine eingetragene Partnerschaft. Sie ist nicht besser oder schlechter, sie ist etwas anderes.

Allen, die Ehe und Familie schützen wollen, sage ich: Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie engagiert! Von dieser EU und von dieser Kommission können wir nichts Gutes erwarten. Die Institutionen der EU sind mächtig, aber die Bürger sind am Ende mächtiger.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, selon la Commission de Bruxelles, il existe près de 16 millions de couples internationaux au sein de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit réellement, l'Union en prend prétexte pour s'immiscer à deux reprises dans le droit de la famille.

Un premier texte concerne la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Mais il existe déjà, en la matière, la convention de La Haye du 14 mars 1978. Il vaudrait mieux inciter les États à la ratifier plutôt que de la concurrencer avec un règlement européen.

Le second texte concerne la reconnaissance des décisions en matière de partenariats enregistrés. Or, il pose un problème de fond, car chaque État a sa propre conception des partenariats au sein d'un couple. Vouloir imposer la reconnaissance des partenariats étrangers équivaudra donc, tôt ou tard, à contourner les règles nationales dans ce domaine. C'est pourquoi 10 États sur 28 ont refusé d'accepter ces deux textes, et c'est pourquoi je voterai contre eux.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora Presidenta, efectivamente debatimos un tema de especial importancia. Quería dar la enhorabuena a su rapporteur, el señor Cavada.

Ha habido muchas dificultades prácticas y jurídicas, cuando ha habido una pareja internacional y se ha producido una separación por fallecimiento o porque ha habido una separación o un divorcio, por la disparidad de normativas que existen en este momento en la Unión.

De hecho, hubo un acuerdo en el año 2015, y una de las prioridades para la Unión tenía que ser el tratamiento de estos regímenes matrimoniales o «unidades» registradas. No hubo unanimidad, y eso condujo a que posteriormente diecisiete Estados miembros pidieran una cooperación reforzada para facilitar básicamente la vida de los ciudadanos. Y es lo que debatimos hoy: dos Reglamentos que pretenden clarificar jurídicamente el tema, establecer quién tiene la competencia, quién es el órgano competente judicialmente, cuál es la ley aplicable. Y, luego, también, el reconocimiento y la ejecución de todas las resoluciones.

Si hay una organización, se facilita la libre circulación de los ciudadanos, que es una de las prioridades de la Unión. Se hace también más fácil la vida de los ciudadanos; el procedimiento es mucho más rápido y mucho más seguro.

Sin duda, la Unión Europea es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, dentro del respeto a los derechos humanos y, por supuesto, a los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros. Se pondrá fin a muchos casos de confusión y a muchos casos de dificultades jurídicas.

Esta cooperación reforzada es voluntaria; en cualquier momento, cualquier otro Estado miembro podrá adherirse, y, por lo tanto, se trata de facilitar la vida a todos los ciudadanos de la Unión.

En realidad, es un instrumento de Derecho internacional privado que viene a completar los muchísimos instrumentos que existen hoy en el Derecho civil y, especialmente, en el Derecho de familia, y, sobre todo, un tema muy importante que es otro de los valores de la Unión: conseguimos, de alguna manera, asegurar el principio de no discriminación.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Manželstvo jedného muža a jednej ženy považujem za najpodstatnejší zväzok, na ktorom musí stavať každá spoločnosť. Ochrana a posilnenie tohto inštitútu by malo byť naším politickým a legislatívnym cieľom. Môžeme tak vyslať občanom Európskej únie – mužom a ženám – dôležitý signál, že ženiť sa, vydávať sa, zakladať rodiny a mať deti je správne, zdravé, a my ako poslanci Európskeho parlamentu vás v tom budeme vždy podporovať. Ale bolo by zlé, keby sme sa snažili cez európske nariadenia prepašovať do členských krajín nepriechodnú legislatívu, ako napr. registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, pretože viaceré krajiny to zatiaľ neprijímajú. Bolo by to zhubné. Zvýšený nárast extrémizmu a skepsy voči Únii je priamym následkom takýchto krokov. Občania sa cítia podvedení a nevypočutí. Podobný prípad predstavuje ratifikácia Istanbulského dohovoru. Európska únia ho chce schváliť en bloc, a tak bude len ďalšou ranou pre dôveru občanov v spoločný európsky projekt. Počúvajme hlas občanov, lebo len vďaka nim tu sme. Vypočujme hlas členských štátov, pretože ony tvoria toto spoločenstvo a nie zopár osôb na predsedníckych stoličkách.

(Rečník súhlasil s tým, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku).)

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), ceist "cárta gorm". – Ba mhaith liom an cheist a chur. Is cearta daonna atá i gceist anseo agus tá tusa ag rá nár chóir go mbeadh na cearta seo deimhnithe ag rialacháin ón Aontas Eorpach agus go bhfuil sé suas ansin do gach aon Bhallstát a chearta féin a chur san áireamh, cé go bhfuil sé go huile agus go hiomlán ag imeacht i gcoinne cearta daonna. Ní aontaím leis an méid atá ráite agat agus ní dóigh liom go bhfuil sé sásúil gur chóir dúinn glacadh leis an méid atá ráite agat. Cad a déarfá mar gheall ar chearta daonna?

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. – Pani kolegyňa, určite vám nie je neznáme, že práve táto oblasť spadá v rámci subsidiarity do rozhodovania jednotlivých členských štátov – takisto môjho vlastného štátu. O akom ľudskom práve hovoríte? Všetci máme rovnaké ľudské práva. Žiadne iné práva na základe cítení sa nedajú vymyslieť.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Paní předsedající, dovolte mi především poděkovat panu Cavadovi za práci odvedenou na obou návrzích. Navržená spolupráce, posílená spolupráce se mi jeví jako účelná.

Podle Komise například v roce 2007 bylo z 2,4 milionu nových manželství uzavřených v Evropské unii celých 13 % s mezinárodním prvkem. Je proto vhodné těmto občanům zajistit přehledná přeshraniční práva. Toto zpřehlednění může také podle Komise ušetřit ročně až 1,1 miliardu eur, která je dnes vydávána na paralelní soudní řízení v různých členských státech.

Domnívám se také, že obavy členských států o nenarušenost jejich vnitrostátních úprav v dané oblasti jsou ošetřeny, a to hned dvojmo.

Zaprvé: účelem dokumentu není harmonizovat hmotné právo členských států týkající se majetkových poměrů mezinárodních párů. Návrhy neříkají, že registrované partnerství je totéž jako manželství. Účelem návrhu je pouze zajistit jednotná pravidla pro správu majetku mezinárodních párů nebo pro případ dělení tohoto majetku. Návrh je tedy v souladu s principem subsidiarity.

Zadruhé: součástí úpravy je pro jistotu i doložka veřejného pořádku. Ta v každém případě dovoluje zúčastněnému státu navrženou úpravu neaplikovat, pokud na jeho straně vznikne konkrétní důvod veřejného pořádku, například rozdíl v koncepci registrovaného partnerství.

Volný pohyb v rámci Evropské unie vnímám jako největší pozitivum samotné Unie, ale musí nám jít nejenom o to, nekomplikovat prohlubování tohoto pohybu mezivládní spoluprací, ale vytvářet skutečný společný prostor se společnými pravidly, například jako jsou ta, která projednáváme.

 
  
MPphoto
 

  Enrico Gasbarra (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anch'io il collega Cavada per il lavoro e soprattutto il consenso raggiunto in seno alla commissione giuridica su questo dossier.

Approvando questo regolamento si compie finalmente un passo in avanti, come hanno detto i colleghi, per i diritti reali. Questo regolamento, infatti, dà una risposta finalmente concreta ai bisogni di certezza del diritto e di semplificazione a circa sedici milioni di coppie europee che vivono in situazioni transfrontaliere. Sarà finalmente più facile conoscere la legge, applicare la giurisdizione competente e le modalità di applicazione dei diversi regimi di proprietà esistenti.

L'auspicio è che ora, dopo l'entrata in vigore del regolamento nei diciotto Stati che hanno sostenuto la cooperazione rafforzata, se ne possano aggiungere altri, in modo da rendere ancora più efficace e coerente l'ordinamento europeo.

Ringrazio infine la Presidenza olandese per esser riuscita a chiudere in modo positivo il negoziato e invito in questo senso la futura Presidenza slovacca a lavorare per estendere il consenso all'intero Consiglio su questa riforma.

 
  
MPphoto
 

  Therese Comodini Cachia (PPE). – Madam President, only in the last plenary this Parliament voted in favour of decreasing bureaucracy for Union citizens, especially when exercising their right to free movement and establishment, when we voted in a system of recognition of public documents. Tomorrow, with Parliament’s vote – I hope in favour – on Mr Cavada’s reports, international couples in the EU will obtain a clearer framework within which they can manage their property. To date, international couples at their most vulnerable moments in their personal lives – that is upon the demise of a spouse or partner, or the dissolution of their marriage or partnership – have been burdened even further by complex legal rules regulating which courts could determine issues relating to their property regimes and which law should apply. Often, after obtaining a decision on divorce, separation or dissolution of a partnership, the couple have needed to institute separate and distinct proceedings in another jurisdiction to have issues related to their property regime determined.

These two proposals for Council regulations on enhanced cooperation will ensure clarity and certainty. Couples will enjoy simplified procedures so that if they are involved in divorce, separation or succession proceedings, it will be the same court ruling on these proceedings that will determine issues related to their property regimes. Couples will no longer need to institute proceedings in different states and get embroiled in complex legal issues to obtain justice. Laws should be there to assist citizens in obtaining access to a remedy and to a judicial determination. These proposals will ensure just that.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Doamnă președintă, prezentele propuneri de regulament al Consiliului privind regimurile matrimoniale și efectele patrimoniale sunt rezultatul unor discuții instituționale ce datează deja de prea mult timp.

Cu toate că regretăm blocajul negocierilor între statele membre, ne bucurăm că aceste propuneri revin la Parlament sub forma unei cooperări consolidate, ce conține numeroase modificări propuse de legislativul european.

Regulamentul va fi un instrument foarte util pentru cuplurile internaționale din Uniunea Europeană și ne referim aici la peste 16 milioane de cupluri, stabilind în mod clar care este instanța competentă să se pronunțe cu privire la cererile în materie de regimuri matrimoniale.

Cu toate acestea, aceste drepturi trebuie extinse în toate statele membre pentru a asigura un tratament egal pentru familii, oriunde în Europa. Din păcate am întâlnit multe cupluri formate și din cetățeni români, care au întâmpinat astfel de dificultăți din cauza diferențelor de legislație. Astfel, acest regulament va permite eliminarea a numeroase cazuri de confuzie și dificultăți de ordin juridic, ajutând cuplurile și familiile internaționale să beneficieze de o protecție clară și, de ce nu, de un sprijin în plus pentru mobilitatea în spațiul european.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). –Pani Przewodnicząca! Rozmawiamy dzisiaj na bardzo ważny temat. Wydawałoby się, że jest on – przynajmniej w porównaniu z ogromem problemów, z którymi boryka się Unia Europejska, kryzysów, które nami targają, jutrzejszego referendum w Wielkiej Brytanii – marginalny, ale uważam, że jest on jednak zasadniczy. Pokazuje on bowiem właściwie, czym jest Unia Europejska i w którym kierunku idzie, oraz jaka będzie w przyszłości. Wspólnota, która chwali się i szczyci na całym świecie, że jest tak humanistyczna, i która mówi, że jej fundamentem jest równość i tolerancja, dochodzi do takiego dnia jak dzisiaj, kiedy cieszymy się, że jutro być może przegłosujemy oczywistość, która dawno w Unii Europejskiej powinna obowiązywać: Właściwie po co istnieją umowa społeczna, która powołała państwa, oraz te państwa, które później – w procesie rozpoczętym sześćdziesiąt lat temu – powołały Unię Europejską? Istnieją po to, żeby dawać ludziom przynajmniej szansę na szczęście. Do tej pory w wielu zakresach działalności, nie tylko publicznej, ale i życia prywatnego, tych szans nie dajemy, albo je ograniczamy. Przepisy, o których dzisiaj mówimy, i – mam nadzieję – rozstrzygnięcia, które jutro przyjmiemy, są niewielkim, ale ważnym i potrzebnym krokiem na drodze do budowania takiej relacji między państwem a obywatelem, między Unią Europejską a społeczeństwem europejskim, gdzie to obywatel jest podmiotem, a Unia Europejska i państwa członkowskie są instytucjami, które mają mu służyć i służyć temu, żeby był szczęśliwy.

Dlatego też kończąc, pani Przewodnicząca, zwracam się z apelem do tych wszystkich państw, które tych rozstrzygnięć – drobnych przecież, ale koniecznych i potrzebnych dla szczęścia ludzi – do tej pory nie chcą przyjąć, przyjęły je.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhora Presidente, esta proposta é de facto uma mais-valia para cerca de 13 % de casais da União Europeia, segundo dados de 2007. Passados nove anos, pressuponho e imagino que serão bem mais esses casais. Se aos casamentos juntarmos os divórcios, mais ainda serão as situações que determinavam a existência de um conjunto de regras que fossem claras em relação aos direitos de propriedade para os casais da União Europeia, ficando, como já aqui foi dito, o direito de família salvaguardado, bem como os regimes matrimoniais não sendo afetados na sua matéria de fundo.

Neste sentido, o reconhecimento desses direitos é um instrumento importante. Trata-se de justiça civil, dos bens patrimoniais de casais, inclusive casais em união de facto comprovada, que assegurará a livre circulação das decisões judiciais e o reconhecimento dessas decisões nos países da União.

Lamento, no entanto, que o bom senso e, acima de tudo, a justiça não tenham vingado no Conselho a ponto de conseguir uma decisão que fosse unânime, que fosse desejável e que tenha havido a necessidade de recorrer à cooperação reforçada. Apenas dezassete de nós confiaram entre si.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já velmi podporuji tento materiál. Stejně jako moji kolegové, kteří mluvili z mé frakce přede mnou, trošku lituji toho, že ten materiál je schvalován víceméně pět či šest let od doby, kdy začal být projednáván v Radě.

Bohužel si pamatuji, tehdy jsem zastupoval Českou republiku na Radě ministrů spravedlnosti a už tehdy se ukazovalo, že bude dlouhá cesta k tomu, než materiál nakonec bude přijat. Snad konečně zítra zvítězí zdravý rozum a my tento materiál přijmeme, byť se bohužel týká pouze 18 zemí, ne celé Evropské unie, a tedy logicky jeho efektivita bude územně omezena pouze na část našeho Společenství. Je třeba tady říci, že tento materiál opravdu nijak neomezuje suverenitu členských států. Neovlivňuje jejich rodinné právo, nezasahuje do toho, zda některá země uznává či neuznává registrované partnerství. A to je třeba tady říci, protože bohužel někteří předřečníci trošičku posouvali význam toho, co dnes projednáváme.

Jedná se o soubor kolizních norem, o mezinárodní právo soukromé a o mezinárodní právo procesní. Po přijetí tohoto materiálu bude zjevné, jaké konkrétní soudy v dané kauze u mezinárodního páru, který řeší majetkové spory, budou rozhodovat. Tedy řešíme soudní příslušnost a vedle toho bude určeno jedno rozhodné právo. A jako praktik jasně říkám, že to v praxi výrazně pomůže, protože jsem měl celou řadu klientů, lidí, kteří byli z mezinárodního svazku, a jaksi byl velký problém toho, že jejich majetek byl řešen různými právními režimy. A toto mi tady dneska odstraňujeme. Tedy je to věc, která občanům objektivně pomáhá. Nechápu tedy, že někdo může být proti úpravě, která je objektivně ve prospěch našich občanů, není to žádná regulace z Bruselu, která naše občany omezuje. Takže já jsem velmi rád, děkuji panu zpravodaji, podporuji ten materiál a doufám, že zítra bude přijat, byť, jak už jsem řekl, byl bych rád, kdyby platil pro celé území Evropské unie.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η διαχείριση και η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών, λόγω χωρισμού του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ των συζύγων, εμπίπτει αρχικά στην αποκλειστική εθνική δικαιοδοσία. Όμως το Συμβούλιο προτείνει την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Θέλει να δημιουργήσει ένα ενιαίο καθεστώς, ώστε το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών να υπάγεται σε ένα διεθνές δίκαιο. Όμως έτσι ο υπό ψήφιση κανονισμός ακυρώνει τα εθνικά δίκαια· ακυρώνει τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν μέχρι σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στο τέλος οδηγούν στη δημιουργία ενός διεθνούς δικαίου.

Η ρήτρα δημόσιας τάξης αντιμετωπίζει μεν το πρόβλημα που έχει σχέση με τη μη αναγνώριση ορισμένων σχέσεων συμβίωσης σε ορισμένες χώρες, δεν θεωρώ όμως ότι επιλύει τα νέα προβλήματα που δημιουργεί ο νέος κανονισμός, αφού παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας και δεν σέβεται τις πολιτισμικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ένωσης. Επομένως, θεωρώ ότι ο κανονισμός δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, konačno dobra vijest za čak 16 milijuna građana Europske unije. Zaista, predugo je trajala pravna neizvjesnost za tako veliki broj građana koji imaju registrirano partnerstvo ili su bračni parovi iz različitih zemalja. Nedopustivo je da još deset članica, deset zemalja Europske unije ne prihvaća ovaj prijedlog Komisije i našega izvjestitelja gospodina Cavade. Neprihvatljivo je zato što neovisno o tome što je ljubav najljepša stvar na svijetu i što ja volim reći ljubav nema alternative, ipak se događaju razvodi, događaju se nesreće, ljudi umiru i trebamo omogućiti takvim građanima pravnu sigurnost. Nema nam druge jer ako to ne učinimo, ne znam na kojim vrijednostima ćemo onda do kraja izgraditi Europsku uniju.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato ad un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi. Ben sedici milioni di coppie internazionali sono costrette ad affrontare difficoltà tanto nella gestione quotidiana dei loro beni, quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del partner. Le difficoltà spesso derivano dalla grande disparità tra le norme applicabili, sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato, in materia di effetti patrimoniali del matrimonio.

Ben venga quindi una regolamentazione che affermi, in modo unitario e rispettoso delle scelte degli Stati membri, le delicate questioni riguardanti la capacità dei partner, la validità o il riconoscimento di un'unione, le obbligazioni alimentari e la successione del partner premorto.

Il grande passo avanti è il principio dell'unità del diritto applicabile, che prevede che il diritto dei regimi patrimoniali tra i coniugi si applichi alla totalità dei beni detenuti nell'ambito dell'Unione, ovunque essi si trovino. È necessaria, insomma, una regolamentazione omogenea che sia di reale aiuto allo sviluppo dei temi della famiglia.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam Speaker, after several years of complex negotiations 18 Member States have expressed their wish to participate in the enhanced cooperation. I trust that more will join. I would like to invite the Parliament to give its positive opinion on the two regulations implementing the enhanced cooperation. We are removing legal complications, making the lives of EU citizens simpler. International couples in the Union, whether in a marriage or a registered partnership, will benefit from Union common rules in handling their property matters.

I would also like to invite Member States who have not yet done so to join the enhanced cooperation, because the more Member States that join, the greater number of citizens will benefit from the regulations.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada, rapporteur. – Madame la Présidente, je ne sais pas si ce sera le dernier mot, mais en tout cas pour ce soir, probablement, sur ce sujet. Je veux remercier publiquement le Conseil, ses services et ceux de la Commission européenne d'avoir mis un terme à six ans – je dirais – d'inégalités.

Pourquoi est-ce que j'emploie ce terme? Si 18 pays ont accepté de souscrire à une sorte de pacte – le même règlement en tout cas – pour des couples ou des "partenaires enregistrés" – comme on dit pudiquement –, c'est-à-dire soit des couples homme-femme non mariés soit des couples homosexuels vivant ensemble, c'est bien parce qu'ils ont constaté une demande dans leur pays, et parce qu'on ne pouvait pas laisser ces citoyens hors-la-loi et, qui plus est, en conflit avec des systèmes internationaux dont aucune personne toute seule, même avec un bon avocat, ne peut venir à bout, parce que c'est extrêmement compliqué d'être enfermé dans cette souffrance.

Les 16 millions de couples dont je parlais tout à l'heure représentent 32 millions d'individus mariés ou enregistrés, et en réalité 64 millions de personnes – parce que chacun a deux parents – qui sont projetées dans le monde de Kafka, car on ne peut pas en venir à bout ou très difficilement. Je suis donc très reconnaissant de la volonté politique que les deux institutions ont mise à nous aider – les rapporteurs fictifs et moi-même – à faire aboutir un texte qui n'a que trop traîné.

Pourquoi n'a-t-il que trop traîné? Parce qu'il est assez étrange – et d'ailleurs quelques-uns l'ont dit tout à l'heure – que l'Union européenne, en se réclamant de valeurs – comme vous l'avez dit, cher collègue –, ait davantage favorisé la libre circulation, la libre protection, la libre défense devant les tribunaux des capitaux, des biens et des services que des situations des individus. Nous n'avons que trop traîné et je veux remercier ceux qui ont eu le courage politique de forcer les obstacles pour aboutir à cet accord.

Je terminerai en disant deux petites choses. Premièrement, ce texte remet-il en cause la subsidiarité? Mais absolument pas puisque, au contraire, il est exclusif: ceux qui ne veulent pas souscrire à ce texte ne sont pas dans les dix-huit qui l'ont accepté. Mieux encore, ceux qui ont des citoyens dans leur pays qui veulent avoir recours à un tribunal pour régler leur situation internationale, mais vivent dans un pays qui ne veut pas modifier le droit de la famille seront quand même protégés en s'adressant au tribunal d'un autre pays. C'est pourquoi mes collègues, moi-même et les deux institutions avons pu aboutir à un texte qui, en réalité, est d'une grande simplicité humaine, parce qu'il protège enfin une minorité qui a été saccagée par la volonté d'ignorance des États.

Quant aux dix qui n'en veulent pas, ils auront la latitude de regarder si cela est bénéfique pour les citoyens qui ont l'obligation de s'en servir, ou bien de le refuser.

 
  
 

President. – The debate is closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Duża mobilność obywateli Unii sprawia, że znacznie częściej wchodzą oni w związki małżeńskie w innych krajach członkowskich z osobami z innego kraju niż własny. Komisja uznała brak pewności w zakresie praw majątkowych par międzynarodowych za jedną z głównych przeszkód, jakie obywatele UE nadal napotykają w życiu codziennym, kiedy pragną skorzystać z przysługujących im praw poza granicami swojego kraju. Celem niniejszego wniosku jest przede wszystkim ustanowienie w Unii jasnych ram prawnych, regulujących warunki określania sądu właściwego do rozpatrywania sporów par międzynarodowych, prawa regulującego stosunki majątkowe oraz ułatwienie przepływu orzeczeń i dokumentów urzędowych pomiędzy państwami członkowskimi. Podsumowując, powyższe rozporządzenie obejmujące jurysdykcję i prawo właściwe oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych, będzie użytecznym instrumentem, kładącym kres licznym nieporozumieniom i trudnościom prawnym, jakie mogą napotkać pary międzynarodowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Емил Радев ( PPE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, в Европа има около 16 милиона международни двойки, които са женени или живеят в регистрирано партньорство, а бракът или партньорството на поне 650 000 от тях се разпадат всяка година. Ето защо решенията по въпросите, свързани с имуществения режим при съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства, са от изключително значение за европейските граждани. Понастоящем за международните двойки е много трудно да разберат кои са компетентните съдилища и кое е приложимото право към личното им положение и имущество. Правилата се различават значително в различните държави и понякога водят до конфликтни ситуации. Засегнатите от делби на общо имущество международни двойки са изправени пред сложни въпроси, по-специално по отношение на приложимото право, избора на съд, признаването и изпълнението на съдебни решения.

С приемането на този регламент ще се избегнат правните разлики между 18-те държави членки, които участват в засиленото сътрудничество. Така европейските граждани няма да се изправят пред правна несигурност и да понасят съпътстващите разходи, когато поделят имуществото си в случай на развод, раздяла или смърт. Решението на държавите членки да влязат в това засилено сътрудничество е особено навременно и се радвам, че то съдържа голяма част от препоръките на ЕП от 2013 г., най-вече що се отнася до регулаторната сигурност и яснота.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), na piśmie. – Żadne rozstanie nie jest łatwe. Obojętnie, jakie są przyczyny, jest to swoistego rodzaju osobista porażka. Decyzja o rozwodzie to dopiero pierwszy krok. Później, gdy dochodzi do podziału majątku, zaczynają się ogromne problemy prawne, zwłaszcza dla par międzynarodowych. Oba rozporządzenia mają poprawić tę sytuację, regulując przepisy dotyczące jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądów w sprawach podziału majątku. I, szczerze mówiąc, nie ważne, czy to są pary heteroseksualne czy nie – każdy ma prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Te rozporządzenia nie wprowadzają tylnymi drzwiami uznawania takiej czy innej definicji małżeństwa czy instytucji związku partnerskiego. Jedyna ewentualna konsekwencja to wykonanie wyroku wydanego w jednym państwie na terytorium drugiego państwa członkowskiego. I to również obwarowane jest w tekście klauzulą porządku publicznego. Dlatego szkoda mi obywateli tych państw członkowskich, które nie przystąpiły do wzmocnionej współpracy, np. Polski. Będą oni w gorszej sytuacji, nie będą mogli skorzystać z jasnego zestawu przepisów, przez co postępowania sądowe będą dłuższe i bardziej kosztowne.

 

22. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

President. – The next item is the report by Zdzisław Krasnodębski, on behalf of the Committee on Culture and Education, on follow-up of the Strategic Framework for European cooperation in education and training (ET2020) (2015/2281(INI)) (A8-0176/2016).

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! W trakcie przygotowania tego sprawozdania przeprowadzaliśmy konsultacje z Dyrekcją Generalną Kultury i Edukacji Komisji, z europejskimi stowarzyszeniami reprezentującymi różne jednostki zajmujące się procesami edukacji, z narodowymi organizacjami, także takimi, które działają na poziomie lokalnym. Przeprowadzaliśmy również konsultacje z ministerstwami edukacji kilku państw. Starałem się uwzględnić w tym sprawozdaniu również wyniki ewaluacji, które były zlecone przez Komisję Europejską, i różne position papers opublikowane przez organizacje. W związku z tym – aby to sprawozdanie nie było sprawozdaniem o wszystkim – postanowiłem skoncentrować się na trzech głównych punktach. Jak państwo zauważą, sprawozdanie to ma trzy części. Jedna dotyczy pewnych propozycji sposobu organizacji tych ram współpracy w dziedzinie edukacji. Druga część dotyczy jakości wykształcenia i szkoleń. I wreszcie trzecia dotyczy bardzo aktualnego, ale też nie ukrywam – o tym jeszcze powiem parę słów – kontrowersyjnego tematu: migracja a kształcenie i szkolenia.

Ja bym chciał podkreślić teraz tylko parę punktów, które wydają mi się bardzo istotne w tym sprawozdaniu, i warte są podkreślenia. Dla mnie one są szczególnie ważne. Po pierwsze, zwracamy uwagę w tym sprawozdaniu na rolę rodziny w edukacji. To, jak się wydaje, jest oczywistość, ale oczywistość, która dzisiaj jest często zapominana, mianowicie że te wszystkie dane pokazują, jak wielkie znaczenie ma środowisko domowe dla rozwoju podstawowych umiejętności dziecka, potem komunikacja między szkołą a rodzicami, również mająca znaczenie w takich sprawach jak kształtowanie postaw obywatelskich czy zapobieganie radykalizacji.

Innym aspektem, o którym tu jest mowa, jest podejście do edukacji oparte na roli wspólnoty, tzw. community based approach, a więc podkreślenie znaczenia wszystkich lokalnych organizacji i aktorów. Niestety nie przeszła pewna poprawka kompromisowa, w której chcieliśmy włączyć również organizacje religijne, lokalne organizacje pozarządowe. No i jeszcze raz podkreślaliśmy właśnie rolę rodziców, ich obowiązków oraz konieczność zagwarantowania wpływu na proces edukacji dzieci. To jest o tyle ważne, że w grupach roboczych, które zostały już powołane, nie ma do tej pory członków europejskich organizacji reprezentujących rodziców.

Wreszcie innym aspektem jest docenienie wszelkich sukcesów polityki europejskiej w tym względzie, takich jak proces boloński, jak program mobilności studentów czy kadry nauczającej. Chciałem zwrócić uwagę w tym sprawozdaniu – i to zdanie zostało też podzielone przez kontrsprawozdawców – na pewne słabości tego procesu, mianowicie w środowisku akademickim panuje poczucie ignorowania zastrzeżeń nauczycieli akademickich związanych z procesem bolońskim. W związku z tym zalecamy większe zaangażowanie społeczności uniwersyteckiej w cykl prac w ramach ET 2020. Potrzebna jest większa elastyczność w wykorzystaniu modułów czy systemu punktów ECT oraz – co najważniejsze – należy również opierać wyniki mobilności także na wskaźnikach jakościowych, nie tylko ilościowych.

No i wreszcie sprawa migrantów. Bardzo krótko zwracam też na to uwagę. My skupiamy się na imigrantach z zewnątrz Europy, ale wszystkie dane pokazują, że również dzieci migrantów wewnątrzeuropejskich mają wielkie trudności w adaptowaniu się do społeczeństwa, i tutaj systemy edukacyjne mają ogromne znaczenie. My postulujemy też włączenie nauczycieli pochodzących z migracji w system edukacji, oczywiście w wymianę praktyk, ale również pomoc dla migrantów, również wewnątrzeuropejskich w dostosowaniu się do wymogów i standardów nauczania w kraju przyjmującym. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czekam na opinię kolegów.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, I wish to thank the Culture and Education Committee and especially the rapporteur Mr Krasnodębski for his excellent report which follows up on the Joint Council and Commission report regarding the strategic framework for European cooperation in Education and Training 2020. Education and Training 2020 is important: it is the umbrella under which all EU-level policy exchanges on education and training between Member States take place. It covers learning in all contexts, whether formal or non-formal, and at all levels, from early childhood education and schools through to higher education, vocational education and training, and other learning.

Thanks to the joint report which the Commission and Council adopted last November, we defined our new common priorities in the field of education and training, which all contribute to the current top priorities of the EU. We now have a much more focused agenda which concentrates on key issues, namely the provision of relevant and high-quality knowledge, the recognition and transparency of skills, inclusive education including the promotion of civic competences, the promotion of innovative approaches fully embracing the digital era, strong support for our teachers and, last but not least, sustainable investment in education and training.

We have made sure that Education and Training 2020 is firmly embedded in the Union’s overall political priorities and actively contributes to the development of skills and employability. The New Skills Agenda, which the Commission adopted on 10 June, underscores this point and announces a series of actions at EU-level in which education cooperation plays a key role. Education and training are not only important for acquiring skills for jobs: education is equally important to ensure social inclusion and to make certain that our human and civic values are safeguarded and passed on to future generations. These elements have been much reinforced in the new priorities under Education and Training 2020. I am proud to announce that one of the working groups is specially dedicated to the follow-up of the Paris Declaration, and we play a key role in exchanging with Member States on how to strengthen inclusive education and our common values – a very relevant development in the light of the recent action plan for the integration of migrants, and the new Commission communication to support the prevention of violent extremism, which were adopted some days ago, both highlighting this dimension.

I am very pleased that the European Parliament is strongly supporting this increased attention to social inclusion, civic competences and common values in our work with Member States. Your voice will be important to further develop this dimension.

Your report also highlights a number of problematic issues on the European education scene. We have taken good note of your concern about a brain-drain and imbalanced mobility, for example. Of course, there are larger structural issues behind this which go beyond the education dimension, such as varying employment opportunities across Europe. The Bologna Process, which supports the provision of high-quality education in all Member States, makes a positive contribution to addressing these challenges. Also the new Education and Training 2020 working group on the modernisation of higher education will address the issues of internationalisation, recognition and mobility in a balanced perspective. Let me end by once again thanking Parliament and the rapporteur, Mr Krasnodębski, for your very valuable input and your strong support for our joint efforts in this field. I am now looking forward to what will surely be an interesting debate.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, za skupinu PPE. – Paní předsedající, v úvodu chci upřímně poděkovat zpravodaji této zprávy kolegovi Krasnodebskému, který ji uchopil systematicky a napsal ji s velkým pochopením pro hodnotu vzdělávání.

Proto také zpráva zdůrazňuje to, že vzdělávání a odborná příprava jsou hodnotou samy o sobě a neměly by být orientovány pouze na naplňování potřeb trhu práce. Zpráva respektuje subsidiaritu. Kompetence, které na úrovni EU máme, jsou relativně omezené, ale stále více se od vzdělávání očekává. Od boje proti radikalizaci až po ekonomický růst a snižování chudoby. Je to tím, že my víme, že nastavení vzdělávacích cílů a nástrojů rozhoduje o tom, jak budou naše děti v budoucnu připravené a úspěšné a zda budeme schopni zajistit jejich spokojenost a ekonomický růst v EU.

Proto se Evropský parlament hlásí k návrhu Evropské komise, která zúžila rámec ze třinácti na šest priorit, a členské státy si podle svých rozdílných situací z nich vyberou.

Za prvé je to relevance a kvalita dovedností, za druhé vzdělávání podporující začleňování, dále inovativní vzdělávání, silná podpora pro učitele, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a efektivita vzdělávání. Považuji za důležité to, že zpráva zdůrazňuje nutnost podpory učitele, dodávám, že na úrovni EU by tím nástrojem měl být program ERASMUS.

Zpráva také zdůrazňuje roli předškolního a základního vzdělávání pro celoživotní učení, zaměření na dostupnost a kvalitu, stejně jako kvalitu odborného vzdělávání a rozšíření jazykových výukových programů.

V souvislosti s hodnocením zpráva upozorňuje na riziko testování. Také zpráva realisticky hodnotí Boloňský proces a vyzývá k jeho naplnění.

Právě ve spojení s nárůstem radikalizace Evropský parlament vyzývá k průzkumu toho, jak vzdělávací systémy začleňují do svých vzdělávacích programů výuku etiky a osobnostní a sociální výchovu jako nástroj, který se v řadě škol osvědčil. Dodávám jako prevence pro vytváření dobrých mezilidských vztahů a opatření proti šikaně a násilí. Tato zpráva stojí za přečtení, ale především dobré bude se k ní vracet a naplňovat její doporučení.

 
  
  

Puhetta johti ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io penso che questo aggiornamento della strategia ET2020 per l'educazione e la formazione abbia effettivamente messo a punto dei nuovi obiettivi e si sia fatto carico delle nuove sfide che l'Europa ha.

Si parlava prima del tema non solo della radicalizzazione ma proprio anche di un'educazione che si faccia carico di almeno due sfide: l'inclusione sociale – noi abbiamo ancora troppe differenze nei panorami educativi – e una maggiore attenzione alla qualità dei sistemi educativi, da un lato, e, dall'altro, la capacità di creare le cosiddette competenze informali di cittadinanza, competenze chiave trasversali che servono anche per attivare quel dialogo interculturale, quella capacità di essere cittadini non solo europei ma anche del mondo che ormai è assolutamente necessaria.

Ringrazio molto il collega Krasnodębski per questa relazione, che mette anche in evidenza come dopo la dichiarazione di Parigi, richiamata anche dal Commissario, del marzo 2015, dopo questi fatti gravissimi, si è ricalibrata in qualche modo l'attenzione dell'intera Commissione, supportando di più quella centralità dell'educazione che finora non abbiamo visto molto forte nel programma di Juncker. Ci rendiamo conto che oggi il tema strategico dell'educazione e dell'investimento culturale è un tema che riguarda il futuro dell'Europa.

È importante che sia stata annunciata questa comunicazione sull'ammodernamento dell'istruzione superiore, anche per rendere più efficace il sistema della confrontabilità dei titoli, dei crediti e anche del processo di Bologna, che ancora ha diverse difficoltà. Penso che sia assolutamente giusto, come ha detto il relatore, sostenere anche i docenti. Penso che forse andrebbe meglio sottolineato il problema del sostegno ai docenti e che sia assolutamente necessario, per esempio, utilizzare di più il piano di investimenti EFSI per piattaforme europee che aiutino anche nel campo della scuola e dell'educazione, per esempio con riferimento all'adeguamento al digitale dei profili e dei contenuti educativi.

Resta il problema di troppe differenze che ancora ci sono in Europa per quanto riguarda la differenza di accesso, la povertà educativa, i risultati di apprendimento e la prospettiva di studio per le persone immigrate. Credo però che questa iniziativa, insieme con quella che è stata presentata dalla Commissaria Thyssen insieme con il Commissario Navracsics sull'agenda per le nuove skills, possa costruire finalmente una maggiore centralità delle politiche educative europee.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. – Κυρία Πρόεδρε, ανάμεσα στους κύριους στόχους του στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος των κρατών της Ένωσης, καθώς και η προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η στάση, βέβαια, της Ένωσης δεν φαίνεται να ενισχύει τη στρατηγική αυτή. Οι πολιτικές λιτότητας που έχει επιβάλει η τρόικα σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης έχουν οδηγήσει τις χώρες αυτές σε περικοπές δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017, οι δαπάνες για τον τομέα της εκπαίδευσης θα ανέρχονται σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από το 2009 έχουν μειωθεί κατά 35,6%. Παράλληλα, ο έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, τόλμησε να μιλήσει περί δήθεν δίκαιης ανάπτυξης και για αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τη στιγμή που στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 24,9%, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αν η Ένωση θέλει πράγματι να πετύχει τους στόχους της στρατηγικής της, θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές λιτότητας και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Ilhan Kyuchyuk, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, European cooperation in the field of education and training is voluntary but essential. Cooperation and, in particular, exchanges of best practice have proved to be very useful. Yet very little is communicated within the Member States and the various bodies participating in the framework strategy. We should encourage and further support Member States in order to ensure coherent, transparent and inclusive education providing an appropriate response to the needs of the current diverse groups of learners in both formal and non—formal educational settings.

Creating alternative ways of learning and facilitating the recognition of learning are vital means of widening access to educational opportunities. Better cooperation between Member States is needed on the establishment of new, innovative and interactive methods of teaching, training and learning, where individuals are active participants in the educational process. That will increase the attractiveness and effectiveness of the educational process and will enhance the development of students’ creativity.

Further efforts are needed with regard to improving early childhood education and fostering its modernisation, and there is also an urgent need for reinforcement of the renewed European agenda for adult learning. Better cooperation between the EU and the national authorities is required in order to find the right approach to swiftly, fully and sustainably integrating refugees, migrants and asylum seekers into education and training systems and ensuring that those who have already obtained qualifications get proper recognition for them.

To conclude, I would underline the importance of better monitoring in order to implement education and training strategies successfully.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης είναι στην ουσία συνεργασία στην αποδιάρθρωση, στην υποβάθμιση και τον κατακερματισμό της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Είναι συνεργασία για την εμπορευματοποίηση της γνώσης και την ιδιωτικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι μηχανισμός αναπαραγωγής του στρεβλού προτύπου της απλήρωτης, επισφαλούς εργασίας χωρίς δικαιώματα. Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη έχει αλλοιώσει την ίδια την έννοια της εκπαίδευσης. Αντί να προάγει ολοκληρωμένη γνώση, δημιουργεί αποστειρωμένα τεμάχια γνώσεων, έτοιμα για συναρμολόγηση, ανάλογα με τις εκάστοτε επιταγές της αγοράς και των κυρίαρχων οικονομικών συμφερόντων.

Την όλη κατάσταση επιδεινώνουν και οι πολιτικές λιτότητας. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, η παιδεία έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα. Η υποχρηματοδότηση και οι περικοπές των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση απαξιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και σε συνδυασμό με την αποεπένδυση οδηγούν σε υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μέχρι και 40% στους νέους, με αποτέλεσμα την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την όξυνση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων.

Αν θέλουμε μια παιδεία υψηλού επιπέδου, όπως αξίζει στη νεολαία μας, η στρατηγική της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει ριζικά. Για τους νέους της Ευρώπης το μέλλον δεν μπορεί να είναι η ημιμάθεια, η ανεργία, η μερική και η επισφαλής εργασία και η μετανάστευση. Η παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, οφείλουμε να τη διαφυλάττουμε, ενισχύοντας το δημόσιο, δωρεάν και κοινωνικό χαρακτήρα της σε όλες τις βαθμίδες.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, yo lo siento, señor Navracsics, pero no, it’s not an excellent report. No tanto por lo que dice como por lo que no dice, por lo que calla o por lo que no desarrolla. En una estrategia europea que revisamos, este Parlamento debería jugar un rol de estímulo, de exigencia positiva en relación con las actuaciones del Comisión Europea, y no es así.

Este informe se queda corto en contenido y aún más en ambición estratégica, por debajo de la propuesta inicial de la Comisión. Por ejemplo, hemos tenido que batallar para incluir referencias explícitas a la cuestión de los refugiados, como contra una especie de alergia incomprensible a la mera expresión del concepto. Como si no hablar de refugiados o de demandantes de asilo los hiciera desaparecer de nuestra realidad, y aún ahora, mañana tendremos que trabajar en los [ininteligible] para defender su presencia en el informe.

Lo más grave es la renuncia a considerar esta estrategia desde su posible valor añadido en términos europeos, no desde una perspectiva de simple mejora de coordinación entre Estados miembros. Familias, padres, comunidades religiosas, atención a la radicalización. No, señor Krasnodębski. Podemos entender su inquietud, procedente de contradicciones de la política nacional en su país, pero no podemos admitir que intente trasladar esa lógica a un debate propiamente europeo sobre alguna de sus estrategias centrales.

El informe formula críticas excesivas, quizá, al proceso de Bolonia, pero trata de un modo insuficiente cuestiones tan importantes como la educación preescolar, la promoción de competencias digitales, el abandono prematuro del proceso formativo y otras del mismo calibre. En todas ellas el informe expresa el correspondiente wishful thinking, buenas intenciones, pero no identifica puntos críticos ni ofrece líneas claras de mejora.

La educación y la formación no son instrumentos al servicio de la economía y el crecimiento. Son mucho más que eso. Son parte del ser o no ser de Europa. Son el molde común donde debe aparecer la natural diversidad y donde podamos aprender unos de otros para compartir, para construir, para ser país y para ser Europa, sin miedo ni suspicacia mutua.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le politiche di austerità hanno prodotto effetti devastanti, che hanno investito appieno anche il settore dell'istruzione, minandone la qualità, le condizioni dei docenti, delle famiglie, degli studenti e l'accesso alle opportunità di formazione.

Purtroppo in questa relazione non abbiamo avuto il coraggio di denunciare che la riduzione marcata dei finanziamenti e, più generalmente, l'accentuarsi delle problematiche del settore dell'istruzione e della formazione sono una diretta conseguenza delle politiche di austerità che la Commissione continua a imporre ai cittadini europei.

Dall'inizio della crisi si è riscontrato che le scelte dei modelli adottati a livello dell'Unione europea, piuttosto che far convergere verso la riduzione delle diseguaglianze, hanno drammaticamente accentuato le disparità e le discriminazioni fondate sul possesso economico. Il fatto poi che il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione sia dichiaratamente funzionale all'attuale modello economico dell'Unione, che ingloba anche il piano Juncker, è l'ennesima conferma di una cinica volontà di proseguire su un percorso che già si è dimostrato fallimentare e deleterio.

È da inizio legislatura che come Movimento 5 Stelle siamo chiedendo delle azioni tangibili finalizzate al rafforzamento della dimensione sociale dell'istruzione e della formazione. È da inizio legislatura che come Movimento 5 stelle siamo chiedendo di dimostrare una reale volontà votata all'abbattimento delle gravissime problematiche socio-economiche che affliggono la vita dei cittadini e l'accesso in condizioni di parità alle opportunità educative e formative.

Occultare la realtà servirà soltanto a essere travolti come un fiume in piena quando sarà troppo tardi. Non possiamo limitarci a sterili dichiarazioni di intenti, non possiamo continuare a vendere come panacea modelli di governance economica, austerità, iniziative e piani che hanno già creato dei disastri in mezza Europa. Per le persone che vivono in un angolo buio di dolore sociale e marginalità, a cui è negato di fatto anche il libero accesso al sapere e alla conoscenza, le vuote chiacchiere della politica risultano un esercizio insopportabile e crudelmente beffardo. Continuerò a denunciare senza sosta questa situazione assurda e a battermi affinché il cambiamento possa avere luogo quanto più rapidamente possibile.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, je suis ravie que soient mentionnées les grandes différences de situations auxquelles font face les États membres. J'approuve la nécessité de revaloriser le statut des enseignants et des professeurs, ainsi que leur salaire, vu la pression insupportable des politiques d'austérité imposées par Bruxelles. Idem pour le développement de politiques d'apprentissage de qualité ou le fait de mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Quant à l'intégration des migrants par l'éducation, je rappelle que la vraie posture humanitaire, c'est de ne pas pénaliser les pays subissant l'émigration des ressources humaines et économiques. On pourrait créer des partenariats dans le domaine de l'éducation avec des États ou des pays limitrophes ou des zones de conflit. Par exemple, établir des couloirs éducatifs afin de permettre aux étudiants en provenance des zones de guerre de pouvoir continuer à étudier au plus près de chez eux.

Malgré ces points divergents, je salue le rapporteur en citant son honorable compatriote Saint Jean-Paul II: "L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse".

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Paní poslankyně, mám na Vás jenom krátký, stručný dotaz. Můžete nám, prosím Vás, uvést k tomuto plenárnímu zasedání, co nám v oblasti vzdělávání diktuje takzvaný Brusel, jak jste zmínila ve Vašem projevu? Rád bych si rozšířil své obzory.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ENF), réponse "carton bleu". – ... (inaudible) mais je peux vous dire qu'en France, Bruxelles nous dicte beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'éducation ou dans l'économie de nos pays, puisque vous savez que systématiquement, vous avez, par exemple – je ne vais pas parler des travailleurs détachés –, des lois qui sont faites et qui sont contraires à ce que l'on voudrait.

Vous savez que nos pays ne sont pas tous égaux. Nous n'avons pas la même façon d'apprendre, nous n'avons pas le même apprentissage, nous sommes différents sur beaucoup de choses. Vouloir mettre tout le monde dans le même panier pose de graves problèmes, et c'est précisément Bruxelles qui nous dicte ces problèmes.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Pan prof. Krasnodębski mówił słusznie, że trzeba zwiększyć wpływ rodziców na edukację. Ale jest tylko jeden sposób, żeby go zwiększyć, mianowicie oddać rodzicom pieniądze – wszystko jedno: w gotówce czy w bonie edukacyjnym – po to, aby oni płacili za prywatną szkołę, bo tylko wtedy szkoła będzie robiła to, czego chcą rodzice. Póki za szkołę płaci państwo, póty będzie robiła ona to, czego domagają się biurokracja i związki zawodowe nauczycieli, a potrzeby ucznia będą kompletnie niezauważane. Poza tym czytałem kiedyś książkę o szkolnictwie w Szwajcarii, której autorka powiedziała, że w państwie tym szkoły są zróżnicowane: dwu-, trzy- i czteroletnie, z różnymi językami itd., a mimo to szkolnictwo szwajcarskie jest najlepsze na świecie. Tej idiotce nie przyszło do głowy, że jest ono najlepsze dlatego, że jest różnorodne, i Unia – chcąc nie chcąc – będzie tę różnorodność zabijała. Zresztą pani Costa powiedziała wyraźnie, że w Europie jest za duża różnorodność.

Chciałbym rozwiać złudzenia: im więcej pieniędzy jest przeznaczanych na edukację, tym gorzej. Przypominam, że najlepszy poziom był podczas okupacji narodowosocjalistycznej, kiedy szkolnictwo było tajne, przeznaczano na nie bardzo mało pieniędzy, a poziom był wtedy bardzo wysoki.

A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Therese Comodini Cachia (PPE). – Il-Gvernijiet sikwit jiftaħru biż-żidiet fil-baġits annwali għall-edukazzjoni, li huwa tajjeb, iżda nafu li l-iżjed aspett importanti tal-edukazzjoni hija l-kwalità tat-tagħlim. L-għalliema jaħdmu f’ambjent li jirrifletti d-diversità tas-soċjetà tal-lum bl-isfidi li ġġorr magħha. Ċertament, il-maġġorparti tal-għalliema, huma silent driving force li tindirizza dawn l-isfidi u jgħinu fit-tisħiħ ta’ soċjetà aktar ġusta u Ewropa iżjed b’saħħitha. Għaldaqstant min qed jiffoka fuq kif se jipprovdi lill-għalliema b’dak li jeħtieġu? Ir-rispett, il-fiduċja, l-appoġġ u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom.

Kemm qed ninvestu fl-għalliema tagħna, fis-setturi kollha tal-edukazzjoni u tul il-karriera professjonali tagħhom? Neħduha for granted li l-għalliema se jikkowpjaw, iżda għandna ninvestu aktar fl-għalliema tagħna sabiex ikunu frontrunners fit-twettiq ta’ soċjetà u Ewropa li qed naspiraw għaliha.

L-aspett ewlieni tal-Istrateġija għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ, m’għandhiex tkun biss fuq l-impjiegi u l-impjegabilità tal-persuni. Għandha tiffoka wkoll dwar kif tagħti appoġġ lill-għalliema. Irridu nħallu lill-għalliema jkunu għalliema. Irridu nagħtu s-setgħa lill-għalliema biex ikunu kreattivi, innovattivi u professjonali f’xogħolhom.

Fl-istrateġija, l-Unjoni Ewropea għandha timbotta ’l quddiem lill-Istati Membri biex:

1. jipprovdu taħriġ kontinwu ta’ kwalità lill-għalliema,

2. joħolqu strutturi li jagħtu l-appoġġ meħtieġ lill-għalliema u jafdawhom biex jindirizzaw b’mod xieraq id-diversità tal-ħiliet u l-abilitajiet li l-istudenti tagħhom  jippreżentawlhom,

3. ineħħu l-burokrazija amministrattiva sabiex l-għalliema jkunu jistgħu jiffokaw l-enerġija tagħhom biex jgħallmu,

4. jipprovdu lill-għalliema bil-mezzi u l-materjal edukattiv li b’mod effettiv jiffaċilita t-tagħlim,

5.  u jirrikonoxxu li għalliem jaħdem oltrè l-ħin fil-klassi.

L-aktar importanti huwa li nirrikonoxxu li l-għalliema huma msieħba ewlenin fl-investiment tal-kapital uman, l-edukazzjoni, u li lkoll naqblu li huwa l-aħjar investiment għal soċjetà aktar ġusta u Ewropa iżjed b’saħħitha.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhora Presidente, este relatório, sendo fundamental, não deixa, no entanto, de apresentar imprecisões na linguagem da investigação e educação e parece-me pouco ambicioso no que diz respeito à educação do século XXI.

Reparem que toca apenas uma vez nas questões de género. Numa Europa unida na diversidade, não faz sentido defendermos processos de aculturação. Faz sentido a defesa da inclusão social e cultural.

A tónica colocada no ensino e não na aprendizagem é sintoma disso. A relação subliminar entre a inovação pedagógica e as tecnologias de informação e comunicação também solidificam a minha perspetiva. A inovação pedagógica não se compadece do uso de instrumentos informáticos. As tecnologias de informação e comunicação são meros materiais pedagógicos, como a máquina de escrever já o foi no passado.

Do ponto de vista europeu, parece-me que há, em alguns momentos, uma clara cisão entre o que propomos e os resultados. De facto, é bastante positivo desejarmos que 40 % dos jovens europeus tenham um diploma de ensino superior. Mas, sejamos honestos, há em muitos Estados-Membros dificuldades imensas para a nova geração de licenciados. No meu país, Portugal, esta geração é conhecida pela geração dos 500 €.

Não tenho dúvidas da importância das ciências sociais e humanas, mas até onde está a Europa empreendedora disponível para atender o pensamento especulativo e crítico? Não foi por acaso que se deu a fuga de cérebros em alguns países. No caso de Portugal, este fenómeno foi gritante por consequência de quatro anos de duríssima austeridade. Falarmos de mobilidade desequilibrada é, para mim, um eufemismo de imigração forçada.

A desmotivação no campo da educação generalizou-se: temos professores e educadores que foram atingidos na sua dignidade por avaliações injustas e cortes salariais absurdos que tiveram a bênção da União Europeia.

Se a educação é um bem público e comum, então que não se sugira, como aparece neste relatório, que seja a banca a assegurar o futuro dos nossos jovens.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, ar an gcéad dul síos cuirim fáilte roimh ghnéithe áirithe den tuarascáil seo, go háirithe an tagairt do chiorruithe san oideachas mar aon le moltaí chun coinníollacha oibre do mhúinteoirí a fheabhsú.

É sin ráite, ceann de na gnéithe atáim buartha mar gheall air ná an tagairt d’iasachtaí do scoláirí. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh airgead ar fáil ar ndóigh do scoláirí maidir lena gcuid staidéar ach ní dóigh liom gur chóir a bheith ag cur ualach trom iasachtaí airgid ar ár scoláirí agus iad ag tosú amach ar a saol proifisiúnta tar éis dóibh coláiste a chríochnú.

Tá sé riachtanach go mbeadh scéim níos fearr againn maidir le scoláireachtaí agus deontais chun tacú le scoláirí agus iad i mbun a gcuid staidéar agus iad ag freastal ar an tríú leibhéal. Tá taiscí do chóiríocht, cíos, bia, leabhair agus ábhar ar chuid de na costais atá i gceist maidir le cur chun cinn an oideachais. Agus tá an táille chlárúcháin de EUR 3 000 in Éirinn in aghaidh na bliana ar cheann de na táillí is airde san Eoraip. Bíonn amanna ann a mbíonn ar scoláirí cinneadh a dhéanamh idir bia a cheannach agus iad féin a chothú nó ábhair agus leabhair ar chúrsaí atá riachtanach dá gcuid oideachais a cheannach. Mar sin, tá sé suas chugainne mar reachtóirí rochtain ar oideachas a chinntiú do gach duine agus ní díreach dóibh siúd a bhfuil an cumas airgid acu.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Señora Presidenta, la revisión del marco estratégico es de particular importancia, ya que con él las instituciones de la Unión Europea pueden establecer nuevas prioridades políticas.

Pero para el aprendizaje permanente no solo es importante el prisma del crecimiento económico y de la generación de ocupación: solo a partir de estrategias integrales conseguiremos resultados en términos de empleo, de inclusión social y de participación ciudadana, incluyendo, al mismo tiempo, dimensiones importantes como la tolerancia y el diálogo intercultural.

El informe que estamos debatiendo hoy no cumple con esta perspectiva ni con la ambición necesaria. Cuestiones como el bajo rendimiento de los estudiantes en algunos campos, el alto porcentaje de adultos sin posibilidades debido a la falta de competencias, la alta tasa de abandono escolar que conduce a la exclusión social, la baja participación ciudadana y la empleabilidad de los graduados: estas son las cuestiones que quería abordar nuestro Grupo.

El informe es insuficiente: hay temas clave que no aparecen o que son totalmente subestimados. Por ello, no podemos apoyar el informe.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, já chci být ve svém projevu pozitivní. Osobně vnímám vzdělání každého občana Evropské unie jako důležité pro získání znalostí a odborných schopností. Díky tomu získává přístup na trh práce, a stává se tak konkurenceschopným. Vzdělání má však i jinou úlohu než čisté nabývání znalostí a dovedností. Jeho úkolem je rozvíjet u lidí odpovědnost, nezaujatost, kritické myšlení, zvídavost, ale také empatii. A to jsou dovednosti takzvané emocionální inteligence.

Díky spolupráci mezi členskými státy a mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi mají mladí lidé možnost si rozšířit své obzory a získat jedinečné zkušenosti v zahraničí. Musíme tady říct otevřeně, že programy ERASMUS a ERASMUS+ jsou velkými úspěchy evropské integrace.

Dámy a pánové, evropské vzdělávací systémy mají však řadu nedostatků a musíme to připustit. A musíme se snažit adresovat právě ve strategickém rámci evropské spolupráce vzdělávání a odborné přípravy nápravu těchto chyb. Především se jedná o problémy způsobené zvýšenou mobilitou i současnou uprchlickou krizí. Tyto dva fenomény často mění strukturu vnitrostátních vzdělávacích systémů, které ale zároveň vykazují nedostatečnou flexibilitu. Jak reagujeme na uprchlickou krizi v rámci vzdělávacích programů?

Pokud se mnou souhlasíte, že nikoliv, musíme to změnit. Proto se domnívám, že vzdělávání je vedle svých hlavních funkcí i klíčem k integraci. Integraci, kterou Evropská unie tak nutně potřebuje ke snižování kulturních rozdílů, boji se segregací, radikalizací, extremismem a koneckonců i terorismem.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Doamnă președintă, cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale trebuie reformat. Este nevoie de o nouă listă de priorități, care să țină seama de provocările generate de noile tehnologii și de rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor. De aceea, mesajul acestui raport trebuie să fie clar: educația și formarea profesională nu sunt un cost, sunt o investiție; o investiție în viitor, în capitalul uman european, în productivitatea și competitivitatea Europei. De aceea subliniez patru elemente pentru realizarea acestui obiectiv: creșterea alocărilor bugetare pentru educația formală și non-formală, dar și pentru pregătirea cadrelor didactice, extinderea programului Erasmus pentru a include învățământul preuniversitar și profesional, dar și consolidarea aptitudinilor transversale, dezvoltarea competențelor digitale și includerea noilor tehnologii în programele educaționale sau combaterea abandonului școlar prin programe coerente și reducerea inegalităților de acces la capitalul cultural, prin introducerea unui sistem de tichete culturale pentru tineri.

Trebuie să construim o Uniune a educației, iar primul pas este să trecem peste diferențe și să utilizăm constructiv punctele forte ale fiecărui sistem educațional din statele membre.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). – Señora Presidenta, este informe, en mi opinión, no aporta nada o casi nada, solo palabras para maquillar una realidad, que es la de la idea de una educación mercantilizada. Se habla en este informe de mejorar la formación de los docentes y las docentes, cuando vemos que buena parte de nuestros investigadores e investigadoras se van al extranjero. Se habla de aplicar programas adaptados a migrantes, a clases bajas para fomentar la cohesión social, y al mismo tiempo, se obliga, como, por ejemplo, en mi país, en España, a recortar 8 000 millones en educación. Se habla de la importancia de reconocer los títulos, pero no se critica que hay titulaciones, como las de los técnicos sanitarios en España, que siguen sin homologarse.

Y, por último, me gustaría recordar que los problemas de la baja absorción laboral de los titulados no están tanto en un sistema educativo que es cada vez más rígido y orientado a la lógica de lo que se empeñan en llamar el mercado de trabajo, sino que son la escasa diversificación de la economía y la reducción pública en investigación y desarrollo en los principales problemas.

Es indudable que la orientación en la educación necesita un cambio profundo, tanto en Europa como en mi país, en España.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, vaikka on niin, että koulutus on jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla ja kuuluu sen päätösvaltaan, on tärkeää, että Euroopan tasolla on kuitenkin asetettu tavoitteita koulutuksen laadulle ja määrälle ja että näitä tavoitteita vertaillaan ja että pyritään vaihtamaan parhaimpia käytäntöjä eri jäsenvaltioiden välillä ja ennen kaikkea varmistamaan se, että myös eurooppalaisten vapaa liikkuvuus voisi toteutua siten, että opiskelijavaihto on aktiivista ja myöhemmin opiskelijoilla olisi mahdollisuus hakeutua työhön myös muualle Eurooppaan kielitaitonsa ja kulttuurituntemuksensa ansiosta.

Kun haluamme rakentaa parempaa Eurooppaa, hyvä, laadukas koulutus on ilman muuta avain parempaan tulevaisuuteen jokaiselle ihmiselle itselleen ja koko Euroopalle. Erityisesti näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina on huolehdittava siitä, että koulutuksen laadusta ei tingitä. Yksi seikka, millä kaiken parhaiten voidaan varmistaa koulutuksen hyvä laatu, ovat nimenomaan hyvät, pätevät opettajat. Toisin sanoen on olemassa yksi tapa varmistaa hyvä koulutus: varmistaa, että meillä on ammattitaitoiset, osaavat opettajat, joiden työolosuhteista pidetään huolta.

Kyse ei ole pelkästään palkkauksesta, vaikka palkkatasokin on tärkeä tekijä. On tärkeää, että opettajilla on hyvät työskentelyolosuhteet ja heillä on myös mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Tiedämme, että jokaisen lapsen kannalta on erittäin tärkeää, että hänellä on innostunut, motivoitunut ja osaava opettaja, joka osaa kannustaa lapsia eteenpäin, ja sillä on vaikutus kymmenien, satojen ja tuhansien lasten tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, nekad su učitelji bili jedan od glavnih stupova društva, cijenjeni zbog svoje važne uloge u prenošenju znanja s generacije na generaciju. Danas ih sustav javnog obrazovanja nažalost prečesto tretira kao obične birokratske ispostave i ubija im motivaciju i kreativnost.

Nekim je državama članicama, uključujući Hrvatsku, prioritet zadovoljiti formu pa i nauštrb kvalitete. Ne trebaju nas onda čuditi visoke stope nezaposlenosti među mladima jer ih obrazovni sustav oblikuje sukladno političkim odlukama, a ne potrebama modernog društva i tržišta rada.

Drago mi je da izvjestitelj prepoznaje ove probleme i nudi određena kvalitetna rješenja. Vrlo je važno poboljšati položaj nastavnika unutar sustava i društva općenito te im olakšati stjecanje novih kompetencija, osobito u području komunikacijskih i informacijskih tehnologija, kako bi naša djeca u budućnosti imala najbolje obrazovanje i bila globalno konkurentna.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, htio bih istaknuti tri područja iz ovoga Okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i treninga. Naime, prvo je pitanje mobilnosti mladih i mogućnosti razmjene iskustava kroz razne programe. Razvio se svakako jedan odličan program, ali ističem još jedan – Euroodiseja – možda malo manje poznat, ali koji je polučio sjajne rezultate, gdje je mladim ljudima, zahvaljujući ulogama koje lokalne i regionalne zajednice imaju u Europskoj uniji, zaista omogućena razmjena iskustava i novih znanja, a time i bolje i lakše zapošljavanje u gospodarstvu.

Drugo što želim istaknuti je uloga regionalnih i lokalnih zajednica. Pogotovo lokalnih zajednica koje često upravljaju školama i obrazovnim ustanovama i tu je naravno važan kontakt koji one onda direktno imaju i s roditeljima.

I zadnja stvar koja će možda čak biti i najvažnija pitanje je obrazovanja djece migranata i migranata samih, ali pogotovo djece migranata, kako bismo i njih integrirali u društvo da ne bi za 20, 30 ili 40 godina imali još veće probleme nego što ih imamo danas.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, first let me remind Members that this area which we are talking about belongs to the area of the principle of subsidiarity. That means that even if we can identify common goals and objectives, we have to make coalitions with the Member States. It is not the European Commission that can direct the Member States in those fields. We can generate a critical mass for change, but that is a different dynamic than in other areas. That is why I think it is very important to identify the common problems and define shared responses. That is what we are doing, and in this process the ET2020 monitoring and assessment system is a very important, highly appreciated instrument: highly appreciated by the Member States, because they take part in the working groups, they accept the results of the working groups and they follow the recommendations from the ET2020 mechanism, and that is why I think it is a very important instrument in our hands to generate change in European education and training systems. There is a consensus that European education and training systems have two objectives: to produce employable people and to produce good citizens. Both of them are equally important. We have to change our education systems in order to equip young citizens with better knowledge to make them good citizens and democrats and, at the same time, employable citizens as well. That is why we have to concentrate on all those issues which were raised here, and we have to find a good solution for that.

We have tangible and concrete proposals and actions. We are dismantling barriers between countries via the Bologna process, in the framework of Erasmus+, by eTraining systems, by online language courses, by student-mobility programs, by the European qualification framework... these are all instruments that can make the life of the European citizens easier.

We also give help to the Member States in handling the refugee crisis, with online courses, with social integration programmes, with funding for NGOs, local communities and teachers and schools. We are taking part in the refugee integration process. Of course we have a lot of problems, but together with you and the Member States I am sure that we can address all those challenges in the future.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Dziękuję bardzo kolegom za bardzo ciekawą dyskusję. Mam też jeszcze prośbę, zanim państwo podejmą ostatnią decyzję, jak głosować jutro. Proszę jeszcze raz przeczytać dokładnie to sprawozdanie, bo wydaje mi się, że niektóre zastrzeżenia, które państwo zgłosili, nie znajdują pokrycia w tym sprawozdaniu. Otóż na przykład o aspektach społecznych mówimy wyraźnie w motywie Q, gdzie się mówi właśnie o zubożeniu edukacyjnym, słabej integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. To samo jest w motywie D i J oraz w ustępie 42 i 41. Zatem proszę zwrócić uwagę, że ten problem jest poruszany. Również mówimy o tym, że kształcenie jest także wartością samą w sobie. Na przykład już w motywie B mówi się, że kształcenie i szkolenie nie może być ukierunkowane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb rynku, ale powinno stanowić wartość samą w sobie. No i wreszcie te same wątki pojawiają się w motywie C i w ustępach 46, 47, 48. Proszę bardzo przeczytać to sprawozdanie troszeczkę uważniej.

Pojawia się tu trzeci punkt krytyki. O tym mówił już pan komisarz. Niektórzy mówią, że za dużo przypisujemy kompetencji Komisji Europejskiej. Z drugiej strony, kolega Maragall, który jest przecież współautorem tego sprawozdania jako kontrsprawozdawca, mówi, że nie ma tutaj dodanych wartości europejskich. Któraś pani mówiła, że to za mało ambitnie europejskie. No jednak taka jest sytuacja prawna. To jest dziedzina edukacji, nieobejmowana przez traktaty europejskie. I właśnie to ET 2020 wydaje się doskonałym przykładem współpracy, w której jest jednocześnie wymiar europejski, dobrowolna, bardzo elastyczna współpraca państw członkowskich, szanująca autonomię państw członkowskich. I w zasadzie powinniśmy ten rodzaj współpracy doceniać i popierać.

 
  
 

President. – The debate is closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Europos Sąjunga ieško sprendimų ir būdų, kaip kovoti su nedarbu, ypač su jaunimo nedarbu. Šią problemą būtų galima sumažinti, atsižvelgus į pristatytas akademinės bendruomenės ataskaitas. Jose pastebima, kad dažnai rinkai paruošiami abiturientai neatitinka darbdavių lūkesčių ir kvalifikacijos reikalavimų, todėl jie susiduria su problemomis arba negali užimti net ir laisvų darbo vietų.

Turėtume atkreipti dėmesį, kad mokymo sąlygos ir kokybė neretai prastėja, tai lemia universitetų programų išsiskaidymas bei skiriamas pernelyg didelis dėmesys kompetencijai siauroje žinių srityje.

Darbdaviai skundžiasi absolventų įgūdžiais ir kritiškai vertina naują laipsnių struktūrą bei pažymi, kad studijų bakalauro laipsniui įgyti trukmė netinkama darbo rinkos poreikiams užtikrinti. Taip pat specialistų įsidarbinimui problemų sukelia nepakankamas bakalauro laipsnio profesinės kvalifikacijos pripažinimas ir milžiniškas taisyklių skaičiaus taikymas sprendimui.

Taigi, turime raginti Komisiją imtis visų būtinų priemonių ir teikti siūlymus, kurie padėtų akademinei bendruomenei tobulėti ir paruošti darbdaviams reikiamus specialistus. Taip abiturientai galėtų lengviau rasti darbą, o darbdaviai gautų norimos kvalifikacijos darbuotoją. Jau turintiems reikiamą kvalifikaciją reikėtų užtikrinti, kad profesinės kvalifikacijos pripažinimas vyktų sklandžiai bei neužimtų daug laiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), in writing. – Education and training are important in helping people to acquire the knowledge and professional skills they need to become competitive and innovative employees. Moreover, they could play important role in nurturing open-minded, empathic, inquiring human beings and responsible citizens with a strong sense of identity, a deep knowledge of their culture and heritage. We should welcome the fact that the Paris Declaration was reflected in the Joint Report and that the recalibration of ET2020 has been done by putting on an equal footing employability goals and the promotion of social cohesion, equality, non-discrimination and civic competences. ET2020 cooperation, while respecting the competence of Member States, should complement national actions and support Member States in their efforts to develop education and training systems. I welcome the ET2020 stocktaking exercise. The ET 2020’s four strategic objectives and current benchmarks remain valid as they were formulated in a comprehensive and forward-looking manner in the ET 2020 Council conclusions of 2009, providing a solid basis for ET 2020 activities up to 2020. However, the policy focus needs to be recalibrated to include both the pressing economic and employment challenges and the role of education in promoting equity and inclusion and in imparting common European values, intercultural competences and active citizenship.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Negli ultimi dieci anni il numero di persone che hanno avuto accesso a un'istruzione formale ha fatto registrare un sensibile incremento. Ma l'Europa è bloccata a spaventosi livelli di disoccupazione giovanile, anche tra laureati. È necessario aumentare l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e i livelli generali di abilità e competenza, rafforzando il collegamento tra il mondo del lavoro a quello dell'istruzione e garantendo comunicazione efficace e sviluppo di partenariati tra i settori pertinenti di intervento e i sotto-settori dell'istruzione e della formazione. L'istruzione, così come la formazione, rappresenta la condicio sine qua non per una reale crescita personale e collettiva.

Un ulteriore punto della relazione sul quale vorrei porre l'accento riguarda il sostegno a favore degli educatori, individuato come uno dei nuovi settori prioritari di ET2020. La qualità della preparazione degli insegnanti e i programmi di sviluppo professionale permanente sono, purtroppo, ancora in ritardo rispetto all'aumento repentino della molteplicità e della complessità delle competenze indispensabili all'insegnamento. Sarebbe opportuno, anche alla luce dell'accelerazione ascrivibile alla mobilità intra-europea e alla persistente crisi dei rifugiati, prestare particolare attenzione alle esigenze delle varie tipologie di studente, appartenente a minoranze etniche o religiose, provenienti da famiglie a basso reddito e da immigrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. – Uplynulá dekáda znamenala v celej Európskej únii výrazný nárast počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Súčasne s tým sa počet nezamestnaných zvyšoval najviac práve v prípade mladých vysokoškolákov. Masovosť vysokoškolského vzdelávania išla, bohužiaľ, v mnohých prípadoch na úkor jeho kvality. Jasným merítkom sú reakcie zamestnávateľov. Hovoria o nepostačujúcej úrovni vedomostí a zručností absolventov univerzít. Upozorňujú na významné rozdiely medzi ich potrebami a odbornou prípravou na vysokých školách. Nesúlad medzi vzdelávaním a požiadavkami praxe má negatívny vplyv na uplatniteľnosť a schopnosť mladých ľudí konkurovať na trhu práce. Vyhnúť sa musíme aj umelému vynucovaniu si vysokoškolského vzdelania. Existuje veľké množstvo profesií, pri ktorých je podmienka získania diplomu skutočne navyše. Stojí nás to pritom nemalé peniaze z verejných zdrojov. Úspechom v rámci európskej spolupráce medzi vysokými školami je výmenný program Erasmus. Ako problematická sa však niekedy ukazuje motivácia študentov ísť na zahraničný výmenný pobyt. Dôkazom je aj neúmerne vysoká obľúbenosť niektorých južných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. – Obrazovanje i osposobljavanje imaju važnu ulogu u razvoju građanskih vrlina i jačanju demokratskih načela na kojima se temelji EU i ne bi trebali biti usmjereni samo na zadovoljavanje potreba tržišta rada. Povećanjem mogućnosti pristupa cjeloživotnom učenju mogu se otvoriti nove mogućnosti za niskokvalificirane i nezaposlene, osobe s posebnim potrebama, starije i migrante. Budući da se sve države članice ne suočavaju s istom razinom problema, predložene preporuke za obrazovanje i osposobljavanje trebale bi biti fleksibilne i uzeti u obzir nacionalne, ekonomske, socijalne i druge faktore, s ciljem poboljšanja stanja u cijelom EU-u.

Države članice moraju poboljšati veze između visokoškolskog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, istraživačkih institucija i gospodarskog sektora, zajamčiti uključivanje socijalnih partnera i civilnog društva, kako bi pojačale učinak programa ET 2020. i važnost sustava učenja za povećanje inovativnog kapaciteta Europe. Potrebno je bolje iskoristiti potencijale digitalizacije, informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost učenja i u tom smislu treba poticati razmjenu najboljih praksi i pojačanu prekograničnu suradnju. Obrazovanjem i osposobljavanjem u Europi treba se doprinijeti strategijama i inicijativama EU-a, strategiji Europa 2020., inicijativi za jedinstveno digitalno tržište, Europskom programu sigurnosti i planu ulaganja za Europu, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Приветствам приемането на доклада относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“). Смятам, че той правилно поставя фокус върху ключовата роля на учителя в образователния процес и на необходимостта от предприемане на мерки за повишаване на привлекателността и статуса на учителската професия. Живеем в епоха, в която постоянно нарастващата нужда от нови умения вследствие на променящите се нужди на пазара на труда изисква повече от всякога инвестиции в програми за продължаващо професионално развитие на учителите.

Споделям виждането, че за да модернизираме образованието са нужни не само технологични, но и педагогически иновации. На всички ни е повече от ясно, че учебните заведения имат крещяща нужда от адекватно оборудване. Освен на инвестициите в инфраструктура, трябва да обърнем внимание и на необходимостта от повишаване на цифровите умения на преподавателите, за които дигиталната революция също е голямо предизвикателство. Нашите учители трябва не само да могат да си служат с новите технологии в класната стая, но и да умеят да ги преподават.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Europe needs skills and strategic thinking more than ever. Our future, but also our present, belongs to those with the right capabilities, to the innovation- and knowledge-based industries. It is therefore crucial to have an overarching EU-wide strategic framework for cooperation in education and training.

The Education and Training 2010 work programme provided a good basis that ET2020 can continue to build on. I particularly support the inclusive model, focused on exchanges of best practice, mutual learning, gathering and dissemination of information and evidence of what works, as well as advice and support for policy reforms. The effective application of this strategy would not only allow us to devise policies advancing the social and professional fulfilment of all citizens, but also to progress further towards sustainable economic prosperity and employability.

Fulfilling the four key objectives of ET2020 is instrumental in achieving this vision we have set ourselves. As a Member of the European Parliament working towards enhancing Europe’s innovation and entrepreneurial potential, I am glad to see that ET2020 has as one of its key aims enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training. We must indeed boost creativity and innovation, which are crucial for enterprise development and to Europe’s ability to compete internationally.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (ENF), în scris. – Consider că Europa are prea puțină grijă de resursele de care dispune deja în propria curte. Există o preocupare excesivă și ostentativă pentru integrarea școlară imediată a copiilor refugiaților. Desigur, copiii nu au nicio vină și grija față de copii trebuie să fie deasupra oricăror considerații politice. Problema e că elevii din statele membre mai sărace nu sunt încurajați în aceeași măsură să se integreze în sistemul de învățământ occidental.

Cu ce sunt mai prejos elevii din statele europene mai sărace față de imigranți? De ce se dorește cu orice preț introducerea, în spațiul european, a unor culturi care perturbă echilibrul atât de greu de păstrat in UE? Europa trebuie să își crească, în primul rând, profesorii și elevii proprii, atât înainte de intrarea în procesul educațional, cât și după ieșirea de pe băncile școlii.

Sunt multe tratate vechi care trebuie reformate și rediscutate. Din cauza acestor tratate, necorespunzătoare cu realitatea europeană, ne aflăm cu toții într-un impas istoric al Uniunii. Sunt surprins de faptul că problematica imigranților se regăsește în toate subiectele discutate și votate în plen, în timp ce acele acorduri care au dus de fapt la această criză sunt constant ocolite sau ignorate de către Parlamentul European.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Ugyan az oktatáspolitika tagállami kompetencia, az EU mégis aktív szerepet játszik az európai oktatási és képzési rendszerek fejlesztésében, támogatva a tagállamokat e téren például az Oktatás és képzés 2020 (ET2020) program keretében. Az ET2020 keretprogram, illetve az oktatás és képzés területére irányuló további bizottsági célkitűzések alapján a tagállami kormányok alapvetően azt gondolhatnánk, hogy mind érdekeltek egy modern oktatási és képzési rendszer létrehozásában. Sajnos azonban nem minden tagállam esetében van ez így. Magyarországon hónapok óta mindhiába követelik az Orbán-kormánytól a pedagógus-szakszervezetek, a tanár- és diáktársadalom, valamint a szülők a bizonyítottan káros központosított oktatási rendszer átalakítását. A kormány politikai okokból nem hajlandó a szakemberekkel, érintettekkel konzultálni.

Ebből az következik, hogy a magyar kormány szándékosan hozott létre egy olyan oktatási rendszert, amely kizárja a független oktatási szakértőket, szegregált iskolákat tart fenn és tömegével ontja a korai iskolaelhagyókat. Ezért is hívom fel a Bizottság figyelmét arra, hogy szükséges lehet megvizsgálni például Magyarország az ET2020, illetve más oktatásra és képzésre irányuló európai program keretében kapott pénzeszközeinek felhasználását, valamint azok hatékonyságát.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Strateški okvir ET 2020 smo si zastavili z namenom reševanja izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja. Vendar se na tem področju še vedno soočamo z velikimi težavami.

Ko govorimo o kakovosti in dostopnosti izobraževanja, je na evropski in nacionalnih ravneh potrebno sprejeti ambicioznejše, bolj usklajene in tudi bolj učinkovite ukrepe.

Menim, da je potrebna posodobitev sistemov izobraževanja. Že v zgodnje izobraževanje moramo vključiti učenje splošnih osnovnih spretnosti, digitalne pismenosti, matematike, tujih jezikov, saj se bodo mladi s pridobitvijo širokega nabora znanj in veščin lažje prilagodili spreminjajočemu trgu dela.

Poudariti želim tudi pomembno vlogo programov za mobilnost, kot je Erasmus+, ki spodbujajo razvoj spretnosti in kompetenc mladih, hkrati pa jim pomagajo, da postanejo bolj samostojni, odgovorni in iznajdljivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – W czasach wysokiej stopy bezrobocia młodzieży, dotykającej również absolwentów uczelni wyższych, za kluczową uznaję potrzebę przeglądu strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) w celu optymalizacji ich skuteczności. Dokonana przez Komisję Europejską w 2014 roku ewaluacja przedstawiła szereg zaleceń KE i Rady nakierowanych na krytyczną analizę złożonego podłoża dla funkcjonowania i zarządzania ET 2020. Podobnie w dyskutowanym dzisiaj sprawozdaniu PE nakreślono szereg rekomendacji i politycznych priorytetów, by wymienić tylko potrzeby wielopoziomowej koordynacji i zarządzania ET 2020, podniesienia poziomu jakości kształcenia i szkoleń oraz odpowiedzi na wyzwania, z jakimi borykają się europejskie systemy kształcenia w związku z przepływami migracyjnymi wewnątrz Europy i spoza niej. W obliczu wzrastającej w ostatnim dziesięcioleciu liczby osób podejmujących kształcenie formalne, w szczególności w odniesieniu do uczestnictwa w kształceniu wyższym, przy jednocześnie wzrastających nierównościach w systemach kształcenia, za niezwykle ważną uznaję potrzebę krytycznej ewaluacji strategicznych ram kształcenia i szkolenia oraz dążenia do osiągnięcia poziomów odniesienia w kategoriach wykształcenia, którym powinno jednak towarzyszyć również zdecydowane dążenie do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach.

 

23. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

President. – The next item is the one-minute speeches on matters of political importance (Rule 163).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Doamnă președintă, atrag atenția asupra unei situații inacceptabile din Marea Britanie, unde doi copii aparținând familiei Barbu, cetățeni români, au fost luați de la părinții lor printr-o decizie a unei instanțe pe care nu o comentăm. Dar, prin încălcarea Convenției cu privire la drepturile copilului, aceștia au fost dați spre adopție unei familii compuse din persoane de același sex, în condițiile în care, în România, nu ar fi fost posibil acest lucru. S-a încălcat, astfel, articolul 20 din Convenție, unde se arată în mod expres faptul că, în alegerea unei soluții de protejare a copilului, se va ține seama de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, dar și articolul 21, unde se arată clar că adopția internațională este posibilă doar dacă, în țara de origine, nu poate fi încredințat spre plasament familial sau spre adopție. Ori, în România era și este posibil acest lucru.

Statul britanic trebuie să înțeleagă că drepturile copilului nu pot fi călcate în picioare, așa cum a făcut cu copiii familiei Barbu, fără să suporte consecințele.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D). – Κυρία Πρόεδρε, η Κύπρος θρηνεί εδώ και τέσσερις μέρες. Μία πύρινη λαίλαπα, ένας εφιάλτης, κατέκαψε τεράστια έκταση δασικής γης και γεωργικές καλλιέργειες. Λόγω των πυρκαγιών, δύο θαρραλέοι δασοπυροσβέστες σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος και άλλοι έξι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Για να κατανοήσει κάποιος την καταστροφή αυτή για την Κύπρο, συγκρίνεται σε έκταση με την έκταση που κατέκαψε η Τουρκία σε δασική γη το 1974, κατά την τουρκική εισβολή. Είναι περίπου το 10% του δασικού μας πλούτου! Το ανάλογο για τη Γερμανία θα ήταν, σε δασική έκταση, 1.140.000 εκτάρια.

Είναι αδύνατο λοιπόν να επωμιστεί ένα μικρό κράτος όλο αυτό το οικονομικό κόστος. Υπάρχουν μηχανισμοί στήριξης, αλλά καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει ένα μικρό κράτος, όπως την Κύπρο, το οποίο μόλις πριν ένα μήνα βγήκε από τον μηχανισμό στήριξης.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, πέρασαν ήδη πέντε χρόνια εφαρμογής του μνημονίου στην Ελλάδα. Πέντε πέτρινα μνημονιακά χρόνια, που διέλυσαν τη χώρα. Πέντε χρόνια κοινωνικού Αρμαγεδδώνα, που γέμισαν την Ελλάδα με στρατιές ανέργων και φτωχών. Με το μνημόνιο τελικά αυξάνεται το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από το 123% του ΑΕΠ το 2010 θα φτάσει στο 200% στα τέλη του τρίτου μνημονίου το 2018, σύμφωνα με το ίδιο το ΔΝΤ. Ταυτόχρονα, η τρόικα μείωσε τους μισθούς και τις συντάξεις, επέβαλε φορομπηχτικό ρεσάλτο στις τσέπες και στις περιουσίες του ελληνικού λαού και υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, δρομολογώντας το ξεπούλημά της αντί πινακίου φακής. Και σαν να μην έφταναν αυτά, τώρα η τρόικα επιχειρεί να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, δημιουργώντας μια σύγχρονη εργασιακή ζούγκλα. Όμως ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται άλλο να ανεχτεί την τρόικα και τους δανειστές και σύντομα θα τους πετάξει έξω από την πατρίδα μας, για να ξαναπάρουμε πίσω την Ελλάδα. Ο αγώνας συνεχίζεται.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). – Gospođo predsjednice, pred nama su i godine pojačane ovisnosti o uvozu plina. Zato je važna strategija o ukapljenom prirodnom plinu i skladištima plina koja je na dnevnom redu Europskog parlamenta. I jedno i drugo, i ukapljeni plin i skladišta plina omogućit će sigurnu opskrbu plinom i različitost te opskrbe koja će onda dovesti do toga da ćemo imati veći utjecaj na tržište, što onda treba uzrokovati i sniženje cijena. Time bi se postiglo to da se teška fosilna goriva mogu zamijeniti s ukapljenim prirodnim plinom, što naravno treba dovesti do pozitivnog učinka na okoliš.

Dakle, višestruke su prednosti korištenja ukapljenog prirodnog plina i stoga očekujem skoro usvajanje strategije i jednako tako stvaranje zajedničke energetske unije, koja će dovesti, naravno, do zajedničke europske politike o korištenju ukapljenog prirodnog plina.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, níl aon cheist ann ach go bhfuil conspóid ann maidir le tuirbíní gaoithe ar fud na hÉireann. Tá buarthaí agus ceisteanna ann faoin bhfothrom agus faoin mbagairt don fhiadhúlra, faoi chúram sláinte agus faoin gcuma atá orthu maidir lenár dtírdhreach álainn.

Cé go dtacaíonn Sinn Féin go huile agus go hiomlán leis an úsáid is mó a bhaint as foinsí fuinnimh nua agus gan a bheith ag brath ar bhreoslaí iontaise, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil aon fhorbairt a dhéantar ar thionscal an fhuinnimh, cosúil le muilte gaoithe, déanta i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla. Caithfear próiseas trédhearcach agus comhairliúchán oscailte poiblí a chur mar thosaíocht ar gach céim d’aon fhorbairt bhonneagair – go háirithe agus sinn ag caint ar ár dtimpeallacht.

Ní tharlaíonn sé seo, is baolach, agus tá sé sin feicthe agam féin i mo thoghcheantar féin mar shampla nuair a thug Comhairle Chontae Chorcaí cead pleanála do thuirbíní gaoithe i gceantar go bhfuil aitheantas faoi leith tugtha dó mar limistéar caomhantais speisialta. Níl sé seo sásúil in aon slí. Ba chóir úinéireacht a roinnt, ar a laghad leis an bpobal, agus gurb é an pobal áitiúil atá ag baint brabúis agus tairbhe fónta as an saghas seo forbairtí. Agus níos tábhachtaí fós, go bhfuil an chumhacht ag an bpobal a bheith bainteach le haon phleanáil.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià (Verts/ALE). – Señora Presidenta, hace unas semanas celebramos en este mismo Parlamento unas jornadas cruciales para dos de las formaciones que yo represento aquí: la Chunta Aragonesista y el Partido Castellano. Cruciales, porque trataban de un tema fundamental para la supervivencia de sus territorios: la despoblación, la terrible despoblación que ha hecho perder al medio rural castellano el 75 % de su población en cien años o que ha provocado que muchas comarcas de Aragón tengan una densidad de población inferior a tres habitantes por kilómetro cuadrado, lo que según los estándares internacionales equivale a un desierto.

¿Es que Castilla y Aragón no merecen futuro? ¿Es que no son Europa?

El Estado español ha recibido más de 300 000 millones de euros para fondos de desarrollo rural y de cohesión, y no han servido para nada, se ha despreocupado de su deber y ha condenado a Castilla y Aragón a una sangría permanente de sus gentes, sin esperanza ni proyecto de vida en su tierra.

Pido a la Comisión que asuma este problema, que refuerce y vigile el uso de esos fondos, y que lo haga rápido, antes de que buena parte de Europa se convierta en un territorio fantasma.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Będę mówił w sprawie referendum, które odbędzie się jutro w Wielkiej Brytanii. Z punktu widzenia Polski byłoby oczywiście niedobrze, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii, bo tylko razem z Wielką Brytanię możemy blokować co głupsze pomysły państw osi, czyli Niemiec, Paryża i Berlina. Natomiast doskonale rozumiem, że Brytyjczycy będą kierowali się własnym interesem, a ponieważ dla Wielkiej Brytanii bezdyskusyjnie lepiej jest wyjść spod okupacji Unii Europejskiej, to nie zmartwię się, jeżeli oni to zrobią, bo ich interes jest ważniejszy niż mój interes. A więc to, że Polska nadal jest w Unii Europejskiej, nie znaczy, że inni też muszą to jarzmo dalej znosić.

A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać jak najszybciej zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Madam President, today I will be speaking about the British referendum, so I will speak in English. Tomorrow, the United Kingdom is going to decide about itself, not about the European Union. But if somebody leaves a community, it has some impact. That impact will of course be economic, but also political. Together, we are bigger, stronger and more stable. I agree that that the European Union has to be more effective and more flexible. The four British suggestions for reforming the EU agreed on by the European Council represent steps in the right direction. So if the United Kingdom remains inside our Union, I look forward to cooperation on shaping a better Europe. Before 1989, in my country, people were suffering and dreaming to be free and to be part of free society under the European Union.

Let us recall that we have a new example of sacrifice. Today, Jo Cox, the victim of the hate campaign of Brexit, would have had her 42nd birthday. So, along with our respected Czech theologian Professor Tomáš Halík, let me call on citizens of Britain to ‘opt boldly to reject the temptation to betray Europe, our common homeland’.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señora Presidenta, quiero denunciar ante este Pleno la situación de aislamiento en las comunicaciones ferroviarias que vive mi provincia y el suroeste de mi región, Andalucía. En mi provincia, en Granada, en el sur de España, desde el 7 de abril del pasado año —15 meses— se cerraron las conexiones, todas las conexiones ferroviarias por las obras de la alta velocidad a Granada. Previsto inicialmente para seis meses, continúa cerrado sin fecha por parte del Gobierno español. Les hablo de un proyecto financiado con fondos europeos, cuyos tramos fueron modificados por el Gobierno del Partido Popular en estos cuatro años. Tras los cambios de los proyectos, pasando de una conexión con las características de la alta velocidad a una conexión convencional, al cierre de las conexiones durante quince meses y a quedarnos fuera del corredor mediterráneo.

Esta situación ha sido provocada en estos cuatro años del Partido Popular en España, con la inestimable colaboración del alcalde de Granada. El daño que está causando a los ciudadanos y a los sectores económicos granadinos y andaluces es absolutamente incalculable. Este hecho lo vamos a denunciar hoy aquí, en el Pleno, pero también ante la Comisión Europea, porque estamos hablando de fondos europeos.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, veliki broj građana Europske unije živi od turizma. Imamo ogroman broj malih i srednjih poduzeća koja posluju na području turizma. Još veći broj građana koristi turističke usluge. I tu dolazimo do problema. U korištenju turističkih usluga nemamo zajedničke, jedinstvene standarde u Europskoj uniji. Veliki problem je na primjer standardizacija hotelske turističke usluge ili usluge u auto-kampovima. Imamo zajedničku oznaku od 2, 3, 4 i 5 zvjezdica kvalitete, ali nemamo istu kvalitetu u državama članicama. Gotovo da je pravilo da je u starim zemljama članicama, u osnivačicama, kvaliteta hotelskog smještaja niža nego u novim zemljama članicama, a imamo iste zvjezdice za hotelsku uslugu. To sigurno nije dobro, jer imamo jedinstveno tržište. To je na neki način pomalo i prevara potrošača, odnosno korisnika usluge. U tom kontekstu očekujem da će turizam, i da će povjerenica zadužena za turizam, zaista izaći s prijedlogom kako standardizirati turističke usluge u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, věřím, že britský lid zítra rozhodne v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, ale musím říct, že jsem zklamaná, jak kampaň ve Velké Británii probíhala. Docházelo ke lžím, manipulacím a bohužel také k násilí. Nejvíce mě ovšem zarazil výrok Nigela Farage, který označil pracovníky z východní Evropy za méně schopné naučit se anglicky, pochopit obecné právo a cítit sounáležitost s Británií.

Lidé ze střední a východní Evropy nejsou žádný necivilizovaný domorodý kmen. Jsou to lidé, kteří ve Velké Británii staví domy, hlídají děti, pracují v průmyslu a službách. Migrace z těchto zemí Británii ekonomicky pomáhá a jen blázen by to popíral. Jejich děti sní, že budou hrát fotbal jako Rooney, či zpívat jako Adele. Vážený pane Faragi, přestaňte urážet ty, kteří roky odvádí do britského systému daně a dělají poctivou práci.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Frau Präsidentin! Als Mitglied der Israel-Delegation des Europäischen Parlaments verfolge ich mit großer Sorge die Maßnahmen der israelischen Regierung, die sich gegen einen Teil der Zivilgesellschaft im eigenen Land richten. Mit einem sogenannten Transparenzgesetz will die Regierung NGOs – die Nichtregierungsorganisationen – in ihrer Arbeit einschränken. Kritisch ist hierbei die klare Ausrichtung auf einen Teil der Zivilgesellschaft im Land. So sind Menschenrechtsorganisationen überproportional von diesem Gesetz betroffen, aber auch ein Teil der deutschen politischen Stiftungen würde durch übermäßige Ausweis- und Berichtspflichten behindert. Im Ergebnis würde die Pluralität im Land in Gefahr geraten.

Zusammen mit anderen Europaabgeordneten habe ich mich bereits mit einem Brief an die israelische Regierung gewandt, um meine Bedenken mitzuteilen. Ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Druck auf die israelische Zivilgesellschaft ist der Gerichtsprozess gegen die NGO „Breaking the Silence“. Diese Organisation veröffentlicht anonymisierte Aussagen von Armeeangehörigen über ihren Einsatz in den palästinensischen Gebieten. Sollte sich der israelische Staatsanwalt mit seiner Forderung durchsetzen, dass die Organisation die Identität ihrer Quellen offenlegen muss, so würde diese Arbeit von „Breaking the Silence“ de facto unmöglich gemacht.

Die Europäische Union setzt sich im Dialog mit Israel dafür ein, dass die dortigen Zivilgesellschaften frei von unnötigen Restriktionen agieren müssen, damit Israel auch in Zukunft eine Vorreiterrolle für Pluralität und Demokratie im Nahen Osten spielen wird.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora Presidenta, quiero traer aquí la lucha de los trabajadores y trabajadoras de las empresas Lauki y Dulciora de Valladolid, que este Parlamento reconozca a los que luchan por sus derechos, por su trabajo y por su dignidad frente a las grandes multinacionales.

Lauki y Dulciora son dos empresas propiedad de las compañías Lactalis y Mondelez (antigua Kraft), empresas que amenazan con deslocalizar su producción pese a la rentabilidad de sus operaciones con el único fin de aumentar sus beneficios y su control sobre el mercado. Con estos cierres están en riesgo industrias ligadas al territorio: naves, marcas y conocimiento acumulados durante años de producción.

No saldremos de la crisis sin apoyar nuestro tejido industrial.

Pido desde aquí a las administraciones públicas, empezando por la Unión Europea, que faciliten la continuidad de la producción de Lauki y Dulciora más allá de los intereses de sus actuales propietarios, y para que impidan también despidos masivos en empresas rentables como los facilitados por la reforma laboral del Partido Popular, especialmente cuando se pone en riesgo toda una economía regional. Lauki y Dulciora no se cierran.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Paní předsedající, v poslední době jsem obdržela od autodopravců z České republiky několik rozhořčených reakcí na opatření, která se zdůvodněním nastavení rovných pravidel v oblasti silniční nákladní dopravy zavádí některé členské státy, například Německo či Francie, a další země o jejich zavedení uvažují.

Nastavení rovných pravidel nesmí znamenat a vést ve svém důsledku k roztříštění vnitřního trhu na dvacet osm různých národních úprav doprovázených naprosto nepřiměřenou administrativní zátěží dopadající zejména na malé a střední podniky. Využívám tedy této příležitosti, abych tlumočila jejich obavy, a současně vyzývám Komisy k reakci, která vyjasní pravidla pro provozování mezinárodní silniční dopravy, a k tomu, aby zabránila pokračující fragmentaci vnitřního trhu.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). – Señora Presidenta, en la lucha contra el cambio climático debemos estar todos en el mismo barco y avanzando en la misma dirección. Debemos ir hacia un modelo energético libre de CO2 y de contaminación, pero la transición debe hacerse de manera ordenada, inteligente y sobre todo, respetando los derechos humanos.

La Unión Europea pretende acabar con las ayudas del carbón europeo, argumentando que es más caro que el proveniente del exterior. Se le olvida valorar el coste que el carbón importado tiene respecto al trabajo esclavo, el trabajo infantil, el coste ecológico del transporte hasta Europa y el riesgo que genera de dependencia energética, así como el intervencionismo por parte de los países que subvencionan la extracción y el coste socioeconómico de dejar a miles de familias afectadas por la pérdida de empleos directos e indirectos, sin su plan adecuado de reestructuración.

Exijo a la Comisión Europea que ponga énfasis en los proyectos de investigación de captura y almacenamiento de CO2 y que elabore un plan de reestructuración laboral adecuado para el sector del carbón. También exigimos a nuestro Gobierno que respete los acuerdos que ha firmado hasta 2018 y que participe en la propuesta de futuros programas de apoyo más allá de esa fecha. Tenemos que dedicarnos a pensar más en las personas y en los trabajadores y dejar de favorecer intereses privados y negocios privados.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, una recente ricerca svolta dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania ha rilevato oltre duecento casi di maltrattamenti e violenza su minori. La relazione di accompagnamento alla ricerca riporta che ci sono intere zone, in quartieri molto critici, in cui l'abuso sessuale e l'incesto sono elevati a normalità. Tutti i mezzi di informazione hanno parlato di questa ricerca, a volte anche a sproposito. Non è certo un fenomeno di costume, ma sono storie di povertà, isolamento, degrado ed esclusione sociale. Si tratta di quartieri disperatamente abbandonati a loro stessi, dove la malavita gestisce il territorio e le attività illecite sono le uniche fonti di guadagno. Ho voluto prendere la parola questa sera perché le istituzioni tutte hanno il dovere di accendere i riflettori su questo fenomeno orribile e vergognoso, perché non sia solo oggetto di studi e approfondimenti, ma soprattutto oggetto di politiche di prevenzione e di contrasto. Dobbiamo fare di più e agire in modo più efficiente ed efficace per aiutare i cittadini più vulnerabili. Occorre che la Commissione lavori in maggiore raccordo con gli Stati membri per mettere in campo strumenti più efficaci per garantire crescita e lavoro, per tutelare i soggetti che hanno maggiormente bisogno di protezione e per rafforzare il sistema di garanzia dei diritti dei minori.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Doamnă președintă, Brexit, un cuvânt scurt care, din păcate, poate suna interesant pentru cei care nu vor să intre în detalii. Dar trebuie să înțelegem că o eventuală decizie de ieșire din Uniunea Europeană nu mai oferă posibilitatea unei căi de întors pentru Marea Britanie. Îi invit, astfel, pe cetățenii britanici de origine română să înțeleagă importanța acestui vot și să susțină rămânerea în Uniunea Europeană, pentru ca țara lor de adopție să rămână în continuare aproape de țara lor de origine, într-o Europă unită.

De asemenea, îi rog pe cei peste 150 000 de români, care trăiesc și lucrează legal în Regatul Unit, să își invite prietenii și rudele să-i susțină pe britanicii care vor să rămână în Uniunea Europeană. De votul celor apropiați lor depinde dreptul la muncă, dreptul la taxe reduse de școlarizare, dreptul la creditare, dreptul la beneficii sociale sau chiar la recunoașterea vechimii în muncă în Europa, dar și Marea Britanie.

Prin participarea lor activă, mâine pot combate mesajele extremiste împotriva mobilității forței de muncă în Uniunea Europeană, pot arăta că cetățenii români acționează civic, conform principiilor democratice și, mai ales, pot demonstra, încă o dată, că românilor care trăiesc în Marea Britanie le pasă de soarta acestei țări și și-o doresc puternică, în Uniunea Europeană, alături de România.

 
  
 

Puhemies. – Kohdan käsittely on päättynyt.

 

24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

25. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Istunto päättyi klo 22.05)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου