Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
 3.Υποδοχή
 4.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή
 6.Υποδοχή
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (ψηφοφορία)
  8.2.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου (συμφωνία-πλαίσιο) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση του 2004 (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
  9.2.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου (συμφωνία-πλαίσιο) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση του 2004 (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
  9.9.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2834 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (9225 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου