Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Uusiutuvan energian tilannekatsaus - Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus (keskustelu)
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Uusiutuvan energian tilannekatsaus - Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus (jatkoa keskustelulle)
 5.Juhlaistunto - Palestiinalaishallinto
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista (äänestys)
  8.2.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.EU:n ja Libanonin välisen Euro-Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Joukkomurhat Kongon itäosissa (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Uusiutuvan energian tilannekatsaus (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista
  9.2.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.EU:n ja Libanonin välisen Euro-Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
  9.9.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Joukkomurhat Kongon itäosissa (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Uusiutuvan energian tilannekatsaus (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Poslanecký mandát
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2834 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9225 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö