Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debates)
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debašu turpināšana)
 5.Svinīgā sēde - Palestīniešu pašpārvalde
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu (balsošana)
  8.2.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Pamatnolīgums) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (2004. gada paplašināšanās) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.ES un Monako nolīgums, ar ko paredz finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu
  9.2.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Pamatnolīgums) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (2004. gada paplašināšanās) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.ES un Monako nolīgums, ar ko paredz finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
  9.9.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 13.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2834 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (9225 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika