Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej - Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)
 3.Powitanie
 4.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej - Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debat)
 5.Uroczyste posiedzenie - Narodowa Władza Palestyńska
 6.Oficjalne powitanie
 7.Skład Parlamentu: patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  8.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Masakry we wschodniej części Konga (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
  9.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby
  9.9.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Masakry we wschodniej części Konga (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2834 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (9225 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności