Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 23 iunie 2016 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (dezbatere)
 3.Urări de bun venit
 4.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)
 5.Ședință solemnă - Autorité nationale palestinienne
 6.Urări de bun venit
 7.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)
  8.2.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Masacrele din estul Congo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  9.2.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
  9.9.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Masacrele din estul Congo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 13.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (2834 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (9225 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate