Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 23 juni 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)
 5.Högtidligt möte - den palestinska myndigheten
 6.Välkomsthälsning
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  8.2.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Massakrer i östra Kongo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Lägesrapport om förnybar energi (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
  9.2.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd
  9.9.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Massakrer i östra Kongo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Lägesrapport om förnybar energi (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2834 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9225 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy