Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid