Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 4. juli 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner (forhandling)
 14.Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (forhandling)
 15.Ungdomsgaranti og ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)
 16.Energieffektivitetsmærkning (forhandling)
 17.Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar - En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (forhandling)
 18.Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (534 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2307 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik