Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 4. juuli 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid (arutelu)
 14.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (arutelu)
 15.Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (arutelu)
 16.Energiamärgistus (arutelu)
 17.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus - Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (arutelu)
 18.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (534 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2307 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika