Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot (keskustelu)
 14.Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (keskustelu)
 15.Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)
 16.Energiatehokkuusmerkintä (keskustelu)
 17.Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu - Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (keskustelu)
 18.Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (534 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2307 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö