Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 4 juli 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (debat)
 14.Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (debat)
 15.Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 16.Energie-efficiëntie-etikettering (debat)
 17.Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (debat)
 18.Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (534 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2307 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid