Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych (debata)
 14.Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy (debata)
 15.Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)
 16.Etykietowanie efektywności energetycznej (debata)
 17.Normy społeczne i środowiskowe, prawa człowieka i odpowiedzialność biznesu - Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (debata)
 18.Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (534 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2307 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności