Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 4 iulie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Declarația Președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
 5.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (dezbatere)
 14.Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (dezbatere)
 15.Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 16.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică (dezbatere)
 17.Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor - O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (dezbatere)
 18.Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (534 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2307 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate