Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 4. júla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Emisné limity necestných pojazdných strojov (rozprava)
 14.Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava)
 15.Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 16.Označovanie energetickej účinnosti (rozprava)
 17.Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (rozprava)
 18.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (534 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2307 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia