Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 4 juli 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (debatt)
 14.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (debatt)
 15.Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 16.Energieffektivitetsmärkning (debatt)
 17.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (debatt)
 18.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (534 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2307 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy