Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2321(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0204/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0204/2016

Rasprave :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Glasovanja :

PV 05/07/2016 - 4.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0297

Doslovno izvješće
Utorak, 5. srpnja 2016. - Strasbourg Revidirano izdanje

5.4. Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione è messa ogni giorno a dura prova dalla pressione umana che la crisi migratoria esercita sui confini e in particolare sulle sponde europee mediterranee. L'esito del referendum inglese è una delle conseguenze istituzionali di questo esodo verso il vecchio continente di milioni di persone che sono in fuga da guerre, malattie e fame.

Mi associo al relatore nel sottolineare l'importanza del punto di vista della creazione di opportunità di lavoro per i rifugiati, non solo per garantire loro un reddito e quindi non essere di peso al sistema sociale comunitario e dei singoli paesi, ma soprattutto per evitare quell'orribile fenomeno che il dumping sociale. I dati sulla disoccupazione giovanile in Europa sono allarmanti: l'età media di chi giunge sulle nostre coste è molto bassa. Il numero crescente di minori stranieri non accompagnati è un segnale fortissimo.

Occorre quindi tener ben presente i principi della parità di trattamento e delle pari opportunità, quali bussola per le politiche in materia di inclusione sociale e di integrazione. Si deve evitare, però, al tempo stesso che sorga qualsiasi tipo di concorrenza tra i gruppi più svantaggiati della nostra società.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Az egyik legelképesztőbb jelentés, pedig kemény a verseny. Néhány idézet: „A menekültek sikeres integrációjához nemcsak a munkaerőpiaci beilleszkedés szükséges, hanem nyelvtanfolyamok elérhetősége érkezéskor, valamint lakhatás, oktatás, képzés, szociális védelem és egészségügyi ellátás.” – írja a k) pont. Majd az n) pont, mintegy provokációként, odaírja az igazságot, hogy továbbá az Európai Unió teljes lakosságának 24,4%-a a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatával néz szembe és majdnem 10%-a súlyos anyagi nélkülözéssel küzd. Mi következik ebből az EU számára? Hogy a jogszerű migrációs csatornákat tovább kell fejleszteni, vagyis még több migráns szükséges. Állandó áthelyezési mechanizmust kell bevezetni minden tagállamra vonatkozóan.

Sürgősen létre kell hozni a közös menekültügyi rendszert. Valamint a 38-as pontban aggodalmának ad hangot egyes tagállamok azon döntése miatt, hogy lezárják belső határaikat. Én egy ilyen ország polgára vagyok és büszke vagyok rá.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu nepodpořil, a proto chci podat vysvětlení. To samotné téma, které má být hlavním předmětem zprávy, uplatnění uprchlíků na pracovním trhu je správné a je dobře, že na půdě Parlamentu o něm debatujeme.

Na druhou stranu mě mrzí, že se v samotném textu nakonec objevila celá řada jiných ustanovení, která přímo s uplatněním uprchlíků na pracovním trhu a jejich integrací ve společnosti nesouvisí. A to je důvodem, proč jsem nemohl tuto zprávu podpořit, protože zkrátka a dobře mám problém s úvahami, které se dotýkají jednotného společného azylového systému, mám problém s tím, aby se vytvářel trvalý mechanismus přerozdělování, tak zvané kvóty.

To jsou silná politická témata, která rozdělují tuto sněmovnu. Jsou zde na to různé pohledy a je trošku škoda, že bod, který se měl týkat opravdu toho, jak věcně pomoci uprchlíkům a lépe je integrovat a zajistit jim práci, obsahuje tato pro mě politicky těžko přijatelná konkrétní ustanovení.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Podporujem hľadanie riešení týkajúcich sa problémov spojených s migráciou, predovšetkým pokiaľ ide o tých, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Zároveň však trvám na tom, aby sme naďalej dôsledne rozlišovali medzi tými, ktorí prichádzajú do Európy hľadajúc prácu a lepšie podmienky na život, a tými, ktorí spĺňajú podmienky udelenia azylu.

Aj jedni aj druhí sú rovnako ľuďmi ako my a je našou povinnosťou rešpektovať ich dôstojnosť. No politiky, ktoré budú riešiť ich situáciu, musia byť odlišné. Obávam sa, že táto správa nedostatočne rozlišuje medzi týmito dvomi skupinami migrantov. A rozdeľovanie migrantov medzi členské štáty na základe vzorca, ktorý nezohľadňuje významné rozdiely medzi nimi, ako to žiada aj táto správa, považujem za nesprávny krok. Preto som ju nemohla podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, social inclusion and integration into the labour market are crucial aspects of immigration and, in the case of the European Union today, the integration of the great number of refugees we have seen come over the past few years, fleeing wars and atrocities. Integration is a challenge one way or another. We have to have our hearts open to those fleeing wars, but our national and European systems also need to be ready for a great number of refugees.

This is the responsibility of both Member States and the EU. As Europeans, we cannot and will not turn our back on our moral and international legal obligation to those who need it. Professional integration is a major stepping stone towards social inclusion. It is a two-way street, and the effort needs to be made as well by those who are being integrated. First and foremost, it has to be a humanitarian but also sustainable approach to tackling the issue of increased migration, and in that regard I think that the European Commission, especially led by President Juncker, have done an awful lot to give leadership and to help solve this unprecedented problem.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Mr President, I have supported this report because I think that access to work is the highway to integration, social inclusion and dignity for refugees and asylum seekers. I think, too, that asylum seekers should not live on subsidies, but should have the right to work in accordance the Qualifications and Reception Conditions Directives, which should be law in the Member States and should be enforced there.

At the same time, let us be clear: the labour market is a national competence and we should respect the fact that the way the labour market is organised is decided by the Member States. I also think it is important to make the distinction between access to the labour market and general access to other social benefits: and here we cannot give equal status to refugees who have obtained international protection and all the asylum seekers who might also be economic migrants and persons not entitled to international protection. It should be up to the Member States to decide what social protection – what level of social security – should be given to them.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor Presidente, he votado a favor del informe, a fin de favorecer la inclusión social e integración en el mercado laboral de las personas que buscan refugio en Europa ante la situación de guerra o amenaza en su país de origen, porque es urgente buscar soluciones para afrontar con más garantías una situación para la que no estábamos preparados, pero ante la que no podemos cerrar los ojos.

Por eso, es preciso realizar acciones inmediatas, aplicando siempre los principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad necesarios para abordar este problema común a toda Europa y que requiere, por tanto, una respuesta común de toda Europa.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La profonda crisi migratoria che l'Europa sta vivendo rende impellente trovare soluzioni in armonia coi principi europei di solidarietà e di rispetto dei diritti umani. Predisporre un comune sistema d'asilo, uniformare le procedure di riconoscimento, gestire e legalizzare i flussi migratori, sono soltanto alcune delle proposte avanzate. Infatti, favorire il processo d'inclusione sociale e d'integrazione dei profughi è di prioritaria importanza, non solo per sostenere gli Stati membri più colpiti dal fenomeno, ma soprattutto per evitare ulteriori tensioni sociali. Per queste ragioni, ritenendo l'emergenza migratoria una problematica europea, ho espresso voto favorevole, auspicando un impegno chiaro e risoluto da parte di tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing.UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. It included calls for more EU interference and rules on asylum and immigration policy. The report also criticised Member States that have tried to control their borders externally and internally in the Schengen area. The only people who should take decisions on these things are elected national governments in compliance with the 1951 Geneva Convention on refugees. None of this should be decided on or dictated by unaccountable EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ A través de este informe se pretenden realizar una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas refugiadas en el ámbito laboral. Este es un buen modo para acabar con la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las personas refugiadas en la Unión Europea, además de luchar por su empoderamiento y contra la xenofobia que no para de extenderse por el continente. Por ello, he votado a favor del informe, que contiene una serie de elementos que valoramos muy positivamente, como la reivindicación al acceso a derechos como la vivienda, la sanidad, la educación, o la involucración en el proceso de organizaciones sociales y sindicatos. Además, se demanda que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral tras un máximo de seis meses en la Unión y que se les aplique el mismo salario mínimo que al resto de la población. Estos son dos elementos centrales para la revisión de la Directiva 2013/33/UE sobre la acogida de solicitantes de asilo, una de las principales normativas europeas que han de modificarse para garantizar que las personas refugiadas que viven en nuestra sociedad disfrutan de una igualdad efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport sur l'intégration des "réfugiés" sur le marché du travail. Ce texte contient plusieurs problèmes. Tout d'abord, il ne fait aucune distinction entre les réfugiés et les migrants économiques, alors que cette distinction est primordiale dans un contexte de crise migratoire. Le deuxième problème repose sur la stratégie de l'UE d'intégration professionnelle des réfugiés: Bruxelles désire mettre tout en place pour leur trouver un travail dans les 6 mois, alors qu'elle s'est vue incapable d'offrir cela aux citoyens européens. Notons enfin que l'arrivée des migrants est présentée comme une "chance" pour les citoyens européens, mais les risques sécuritaires que ces flux peuvent engendrer évoqués à aucun moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this report, which provides a good starting point for a process to assist refuges in integrating better, and also in participating in the basic human right to work. Moreover, the report contains references to facilitating refugees and asylum seekers in having access to housing, health care, education, social protection and family reunification.

For the majority of refugees in Europe, integration is the most relevant durable solution, and EU Member States have a responsibility to ensure that there are programmes and associated support available to facilitate immigrant integration, and also to identify effective practice.

Employment is often the key concern for refugee respondents. Regarding entering the labour market, specific barriers exist for refugees in addition to the challenges that other migrants face. Challenges often include loss of identity documentation and qualification certificates, non-acceptance of qualifications or educational attainment, trauma and uncertainty, anxiety over family separation, the long period of inactivity in the asylum system, and limited social networks.

It is, therefore, very positive that this report provides such a compassionate and empathetic approach to the needs of people who are fleeing war.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Nous saluons le travail de la Commission pour une approche commune afin de favoriser l'intégration des réfugiés sur marché du travail et une plus forte inclusion sociale de ces derniers. Nous appelons les États membres à mettre en place sans délais des politiques d'intégration efficaces et de mettre à disposition des ressources financières suffisantes afin de garantir une intégration rapide et complète des réfugiés sur le marché du travail et leur inclusion sociale, dans le respect du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing.I voted in favour of the report on the social inclusion and integration of refugees into the EU labour market. The humanitarian crisis represented by the arrival of refugees constitutes one of the main challenges the European Union has to face today. In 2015, a new European Agenda on Migration was adopted with the aim of addressing the difficult management of an unprecedented influx of people. In this regard, cooperation with third countries, humanitarian aid and development aid are some of the main tools available in addressing the root causes of migration (e.g. conflicts and poverty). This crisis has been made more complex by the high number of children, including unaccompanied children, who are involved. Moreover, the crisis is occurring at a time of severe economic conditions in many EU countries, including high unemployment rates.

The aim of the report is to outline the issues connected to the refugee crisis and to provide some proposals, recommendations and suggestions for achieving the objective of social inclusion and integration of refugees into the labour market of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τους πρόσφυγες, για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, διότι είναι αναγκαίες τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ίση μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die berufliche Integration begünstigt auch die soziale Inklusion. Aus genau diesem Grund ist es vonnöten, Flüchtlingen und Asylbewerbern die Möglichkeit zu geben, aktiv am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Dabei ist es wichtig, keinen Sonderarbeitsmarkt speziell für Flüchtlinge zu errichten. Von Bedeutung ist auch die Sprachförderung, denn die Sprache ist eines der größten Hürden, die ebenjene vom Arbeiten abhalten.

Bildung ist ein weiteres wichtiges Thema. Die meisten Kinder und Jugendlichen aus Krisengebieten konnten über längere Zeit die Schule nur eingeschränkt oder gar nicht besuchen. Es ist wichtig, ihnen bei Beginn ihrer Ankunft zur Seite zu stehen und ihnen die Möglichkeit der Bildung wiederzugeben.

Der Bericht zielt auf wichtige Punkte der sozialen Inklusion und der Integration in der Arbeitsmarkt, weshalb ich ihm auch zugestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’ensemble du rapport car il est saupoudré de théorie du genre (protéger les réfugiées car elles sont plus soumises aux risques, qu’elles sont plus menacées, qu’il leur est plus difficile de trouver un emploi…) et de lutte anti-extrême (le rapport note la montée des propos xénophobes, du racisme ambiant et des comportements anti-migrants). En revanche, rien n’est dit sur les risques sécuritaires: on ne parle jamais des risques que les migrants représentent pour les citoyens européens, ni de la menace terroriste. Pire, le rapport soutient la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n’ont pas (pu) mettre en place les dispositions d’accueil des migrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against the final resolution, essentially because there were too many calls for the European Commission to take action: issues relating to immigration and asylum should be the responsibility of the Member States. Many of the individual roll-call votes made little, if any, distinction between those who have claimed asylum, and those who have been granted asylum. I believe that there is a substantive difference between the two.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui appelle les États membres à favoriser l'inclusion sociale des réfugiés via leur intégration sur le marché du travail. Je note que le travail et le meilleur moyen pour apprendre une langue et la culture du pays d'accueil. Cependant, je tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation des réfugiés comme de la main d’œuvre bon marché (notamment au sein des industries agroalimentaires et le bâtiment). Cet état de fait cause un dumping social inacceptable que l'on doit dénoncer et résoudre impérativement par la mise en place d'un droit européen des demandeurs d'asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ A resposta à crise dos refugiados com que a Europa se confronta necessita de ser respondida a vários níveis: por um lado, a União Europeia deve empenhar-se em contribuir para a estabilização política e o desenvolvimento social e económico dos países de origem; por outro lado, impõe-se que a Europa ponha em prática o acordo de recolocação acordado e crie condições para integrar no seu seio os milhares de seres humanos que fogem da guerra, do terror e da morte.

Cingindo-me à questão da integração social e laboral, é importante que a União Europeia e os seus Estados-Membros permitam o acesso dos refugiados aos sistemas de proteção social (ex: políticas de habitação, saúde, educação, proteção social e laboral), que garantam condições de aprendizagem da língua e da cultura do seu novo país e que acompanhem os processos de integração social na comunidade. É igualmente importante que ao mesmo tempo se promovam ações de sensibilização junto das comunidades que os acolhem de forma a prevenir e reprovar qualquer tipo de discriminação, xenofobia e racismo.

O relatório contou com o meu voto favorável por considerar que todas estas preocupações e propostas se encontram nele vertidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing.With the great numbers of refugees arriving in Europe, there is a tremendous need for an appropriate framework for their inclusion in the labour market. We should spare no effort to ensure their social, cultural and economic integration: those migrants who were forced to leave their homes usually suffer from physical and psychological trauma and must be helped. A sense of humanity is crucial and an appreciation of the hardships that migrants have to go through.

Secondly, with due regard to high rates of unemployment, refugees should be allowed to contribute to the process of reviving the labour market, and here they can be of great help. If refugees are properly trained and educated, demand and supply on Europe’s labour market will be met. It is clear that the refugee inclusion process is vital for both migrants and their host countries, and therefore their integration must be properly effected and immediate.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl pabėgėlių socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką. Pritariu, kad pabėgėlių krizė – tai pirmiausia humanitarinė pasaulinio masto krizė, tačiau tai yra ir politikos krizė, tad politikos formuotojai turi imtis skubių lemiamų veiksmų ir ilgalaikių priemonių, atitinkančių visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Pirmiausia būtina, kad ES išorės politikos priemonėmis, pvz., bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis, humanitarine pagalba ir parama vystymuisi būtų įmanoma naikinti gilumines migracijos priežastis: konfliktus ir skurdą. Svarbu nedelsiant nustatyti bendrą prieglobsčio sistemą siekiant patobulinti pripažinimo procedūras, o kartu užtikrinti pabėgėliams ir ES piliečiams aukščiausią saugos lygį. Pritariu, kad galimybė pabėgėliams dirbti ne tik padėtų atkurti jų orumą, bet ir būtų ekonomiškai efektyvu – jie apsirūpintų patys, mokėtų mokesčius ir sumažintų pabėgėlių išlaikymo išlaidas. Taip pat pritariu raginimams pabėgėliams pasiūlyti kalbos ir profesinio orientavimo kursus. Būtina iš anksto sąžiningai, skaidriai ir nemokamai įvertinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų formalius ir neformalius gebėjimus ir pripažinti bei patvirtinti jų kvalifikacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Mardi 5 juillet, en adoptant à une large majorité une résolution sur l'"inclusion sociale et intégration sur le marché du travail" des "réfugiés", les euromondialistes qui président aux destinées de notre Vieux Continent à la dérive ont une fois de plus confirmé la loi de Murphy: avec eux, le pire est toujours certain.

Voilà en effet un texte qui, entre autres délires immigrationnistes, favorise le développement des associations bénévoles et services d'entre-aide communautaires (§18), demande aux États membres de "veiller à ce que les demandeurs d'asile soient traités de la même manière que les ressortissants de l'Union" dans leur accès au marché du travail (§32), "souligne les effets positifs de la mobilité des réfugiés" (§36)... et "se déclare préoccupé par la décision de certains États membres de fermer leurs frontières" (§38) à ces généreux migrants qui nous constitueraient une "chance" pour notre civilisation en plein déclin démographique. Un texte qui bien sûr confond sans cesse "réfugiés" et "migrants" pour mieux les installer durablement sur nos territoires et voilà la directive des travailleurs détachés étendue à tous les migrants d'aujourd'hui et de demain.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui appelle à des mesures visant à l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile au logement, aux soins de santé, à l’éducation, à la protection sociale et au marché du travail afin de rétablir leur dignité et de favoriser leur intégration.

Les députés y soulignent que les conditions sur le marché du travail des pays d’accueil sont un des facteurs déterminants d’une intégration réussie et durable des réfugiés.

À cet égard, le rapport rappelle l’importance d’une intégration complète et rapide sur le marché du travail conformément au principe d’égalité de traitement et d’un accès rapide, facile et égal à la formation.

À cet effet, Il demande notamment à la Commission européenne d’envisager une révision ciblée de la directive relative aux conditions d’accueil afin de veiller à ce que les personnes demandant une protection internationale aient accès au marché du travail le plus rapidement possible et au plus tard 6 mois après le dépôt de leur demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al trabajo. El trabajo, además de un derecho, es el instrumento fundamental para la integración y el desarrollo de cualquier persona. La Unión no sólo debe cumplir con la Política Común de Asilo permitiendo la acogida de los refugiados, sino que además debe facilitar su inclusión en el mercado laboral como la vía necesaria a su plena integración en nuestra sociedad.

Este informe contiene una gran cantidad de medidas destinadas a lograr este objetivo. Asimismo, presta especial atención a grupos vulnerables como las mujeres o los menores.

Considero positivo que denuncie la situación existente en los campos de refugiados, incida en la importancia de la educación como un factor vital para la integración y el acceso al mercado laboral, y persiga evitar cualquier tipo de discriminación hacia los solicitantes de asilo.

Desde el inicio de la crisis de refugiados siempre he defendido la necesidad de dar una respuesta solidaria a la misma así como la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo. Creo en una Europa donde haya espacio para quienes sufren los conflictos y la miseria que asolan sus países. Por todo ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ L'economia europea, ancora afflitta da una grave crisi, vede il permanere di alti tassi di disoccupazione, in particolare giovanile. In questo contesto difficile, la presenza di un numero eccezionale di rifugiati e richiedenti asilo rischia di innescare, se non gestita in maniera opportuna, processi di disgregazione sociale e conflitto. Il rapporto sull'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, che ho redatto, ha come scopo quello di fornire un'analisi aggiornata della situazione, proponendo politiche e buone pratiche per la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società. Il testo sottolinea in primo luogo la necessità di restituire loro dignità umana e autostima permettendo ai rifugiati di ottenere l'indipendenza economica. Le misure di integrazione non devono sottrarre risorse finanziarie già destinate ai programmi per altri gruppi svantaggiati, ma richiedono invece investimenti sociali aggiuntivi. Occorre riportare il Fondo sociale europeo a una quota pari al 25% del bilancio della politica di coesione, modificando anche la direttiva sulle condizioni di accoglienza, permettendo un accesso più rapido al mercato del lavoro; bisogna incrementare gli investimenti pubblici disponibili e fornire ulteriori risorse finanziarie da destinare direttamente alle amministrazioni pubbliche locali, regionali e alle organizzazioni della società civile e del volontariato.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es un primer paso para mejorar las políticas de inclusión social e integración de las personas refugiadas. El texto habla de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar, todos ellos derechos irrenunciables de las personas que solicitan protección internacional y que nuestra delegación defiende.

Incrementar la inversión pública con un aumento del FSE, tal y como recoge el informe, es una buena noticia, como también lo es el garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como tarde a los 6 meses de la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparado al resto de nacionales, evitando el dumping y la explotación de las personas más vulnerables. En el párrafo sobre la Tarjeta azul, sin embargo, he votado en contra ya que hay que evitar premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación. No obstante, en su conjunto es un informe positivo y en ese sentido he votado.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer al ponente su trabajo en este informe sobre la inclusión social y la integración en el mercado laboral de los refugiados. He votado de forma diferente a mi grupo en relación con el apartado 79, en el que se habla de la recomendación de que se prevean para los menores refugiados clases adicionales de lengua en la lengua de su país de origen. De la misma manera, también he apoyado el considerando en el que se hace referencia a las condiciones infrahumanas en las que viven los refugiados en campamentos, sin acceso a recursos y servicios de calidad suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Me alegro de que este informe se haya aprobado por gran mayoría.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Comme je l’avais fait en commission culture qui a rendu un avis sur ce texte, je me suis farouchement opposée à ce rapport sur l’inclusion sociale des réfugiés et leur intégration sur le marché du travail.

Notons tout d’abord la confusion volontaire du rapporteur entre les termes réfugiés et migrants – les premiers ayant vocation à un simple séjour temporaire du fait d’un conflit. Ce rapport entretient l’amalgame afin de plaider pour toujours plus d’immigration légale, et ce, au détriment des populations européennes: on préfère en effet utiliser l’immigration pour répondre à l’enjeu démographique plutôt que de mettre en place des politiques de natalité intelligentes.

Alors que l’Union européenne souffre déjà d’environ 10 % de chômage, le texte appelle à tout mettre en place (cours de langues, aides sociales, emplois aidés) pour l’intégration des migrants sur le marché de l’emploi, ce qui montre une nouvelle fois que les tenants du mondialisme préfèrent toujours «l’autre» à soi, nos chômeurs n’ayant, de leur côté, qu’à continuer de se paupériser.

Enfin, le rapport relève d’un prétendu humanisme sur la situation précaire des migrantes, mais rien n’est évoqué sur les enjeux sécuritaires ou les problèmes de capacité d’accueil pour les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ In Europa ci sono 22 milioni di cittadini disoccupati e 122 milioni di poveri. Non esiste nessun bisogno di nuova forza lavoro in Italia e in Europa. Nella relazione Benifei invece prevale il finto buonismo della sinistra che non sottolinea per nulla come i veri profughi, i veri rifugiati, siano soltanto il 30% degli immigrati clandestini che arrivano in Italia. Inoltre, il termine “rifugiati” significa che si tratta di persone che non sono destinate a restare in Europa ma che faranno ritorno al proprio Paese di origine una volta finiti i conflitti in corso. Per questo le discussioni sull’integrazione a lungo termine sono inutili. La verità è che il business degli immigrati fa il gioco delle multinazionali: tanta nuova manodopera a basso costo che farà ridurre ancora di più i salari dei nostri cittadini. Per questi motivi mi sono espressa contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame Europos Parlamentas nagrinėja pabėgėlių situaciją ir jų integraciją į darbo rinką. Pabėgėlių krizės valdymas yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos ir jos visuomenės šiandienos iššūkių. Tai ne tik humanitarinė, bet ir politinė pasaulinio masto krizė. Naujoji Europos migracijos darbotvarkė buvo priimta siekiant įveikti atvykstančių asmenų srauto valdymu susijusius sunkumus – tam reikia papildomai stiprinti sienų valdymą, paieškos bei gelbėjimo operacijas, atnaujinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Taip pat reikia pastangų sudarant reikiamas sąlygas integruoti prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius į visuomenę. Siekiant įgyvendinti holistinį požiūrį į migraciją būtina, kad ES išorės politikos priemonėmis būtų įmanoma naikinti gilumines migracijos priežastis, ir kad vidaus politikos priemonės būtų atviros ir darnios. Kitas pabėgėlių socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką sudėtingumo veiksnių rinkinys susijęs su dabartine Europos Sąjungos makroekonomine padėtimi. Rekordinis nedarbas, skurdo, darbo rinkos susiskaidymo ir lėto ekonomikos atsigavimo duomenys rodo, kad tai gali tapti pabėgėlių integracijos ir įtraukties kliūtimi. Remiantis duomenimis, sveika darbo rinka atvykimo šalyje yra vienas iš sėkmingą ir ilgalaikę pabėgėlių integraciją lemiančių veiksnių. O socialinės paramos priemonių ar kitų paramos priemonių mažinimas turėtų neigiamų socialinių ir politinių padarinių.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Szeretném hangsúlyozni, hogy az oktatás elősegíti a társadalmi befogadást és a munkaerő-piaci integrációt. Minden jogilag elismert menekült számára, különösen a lányok és a nők számára biztosítani kell az iskolarendszerű oktatáshoz, az informális tanuláshoz és az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, valamint a munkatapasztalattal összekötött, egész életen át tartó képzésekhez való hozzáférést. Szükséges továbbá a külföldön, az Európai Unión kívül megszerzett képesítések elismerésére irányuló megbízható és átlátható eljárások megvalósítása. A tagállamoknak olyan nyelvi képzést kell kialakítaniuk, amelyben az általános és szakmai nyelv oktatása szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Ugyanakkor a jelentésben a gazdasági bevándorlókra vonatkozó egyes megfogalmazások miatt szavazatommal nem támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo sem podprl. Že od samega začetka begunsko-migrantske krize opozarjam na absorpcijsko sposobnost Evrope v zvezi z begunci, predvsem z vidika njihove integracije v družbo ter vključevanja v trg dela. Ob trenutnih trendih brezposelnosti vzdolž celotne EU je sledenje še toliko bolj pomembno in pri teh vprašanjih si moramo nalivati čistega vina.

Poročilo je po mojem mnenju ustrezen kompromis med pravicami, odgovornostmi in solidarnostjo. Poročilo med cilji opredeljuje naslednje: pojasniti obravnavano vsebino, natančno opredeliti, kaj pomeni biti begunec, in upoštevati glavne elemente trenutne razprave; opozoriti na najpomembnejše težave, izzive in priložnosti, ki jih prinašata vključenost in vključevanje beguncev v družbo in na trg dela; preučiti razvoj in vpliv nedavnih ukrepov, dejavnosti ter praks na ravni Unije in držav članic za prilagoditev vključevanja in vključenosti naši družbi, idr.

Problem prekomernih migracijskih procesov bomo dolgoročno rešili le z ustrezno zunanjo in varnostno politiko EU ter ostalih globalnih igralcev, cilj katere mora biti vzpostavitev miru na območjih, od koder so migracijski pritiski največji. Pomembno je sodelovanje s tretjimi državami, humanitarna in razvojna pomoč, naložbene, varnostne in obrambne politike.

Hkrati z zmanjšanjem migracijskih pritiskov v normalne okvire, bo treba prilagoditi ostale politike, kot so zaposlovanje, izobraževanje, socialno skrbstvo in zdravstvena politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ La crisi dei rifugiati a cui assistiamo ogni giorno non deve essere considerata solamente una sfida senza precedenti, ma anche un'opportunità, sia per i rifugiati stessi che per le nostre società. La situazione economica in Europa è ancora molto fragile, con livelli di disoccupazione molto alti e una crescita economica lenta. In questa situazione particolarmente complessa, l'integrazione dei rifugiati è fondamentale: dall'educazione all'apprendimento della lingua, dall'accesso al servizio sanitario all'accesso al mercato del lavoro, dal pieno riconoscimento dei loro diritti e dei diritti dei loro familiari al riconoscimento delle loro competenze fino alla definizione dei loro doveri. In questo senso condivido la relazione del collega Benifei, dove si identificano gli strumenti per raggiungere questi obiettivi, in particolare investimenti a livello europeo con un più ampio utilizzo dei fondi strutturali, l'aggiornamento delle direttive in merito per evitare lo sfruttamento di queste persone col lavoro nero e garantirgli accesso legale al mercato del lavoro, la più forte partecipazione dei partner sociali nella definizione delle politiche di integrazione a livello europeo. Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o uključivanju izbjeglica u društvo i njihovoj integraciji na tržište rada. Pozdravljam rad Komisije o zajedničkom pristupu integracije na tržište rada i socijalnoj uključenosti izbjeglica. Pozivam isto tako na učinkovite integracijske politike, osiguravanje financijskih sredstava kako bi se zajamčila brza i potpuna integracija izbjeglica na tržištu rada i njihova socijalna uključenost u skladu s načelom jednakog tretmana i nediskriminacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Si je suis favorable à assurer un accueil digne de ce nom aux vrais réfugiés, ce rapport fait trop souvent l’amalgame entre ces vrais réfugiés et les migrants le plus souvent motivés par des raisons économiques.

Par ailleurs, comment assurer un emploi à tous ces migrants alors que nous n’arrivons pas à fournir des emplois pérennes à nos propres jeunes?

Je lis aussi dans ce rapport que cette immigration massive serait une chance pour la France, alors que l’installation de ces populations sur le territoire pèse fortement sur les équilibres financiers de nos comptes publics.

Enfin, l’argument avancé de l’avantage démographique pourrait avantageusement être remplacé par une politique nataliste incitative.

Par conséquent, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this report, which provides a good starting point for a process to assist refuges in integrating better, and also in participating in the basic human right to work. Moreover, the report contains references to facilitating refugees and asylum seekers in having access to housing, health care, education, social protection and family reunification.

For the majority of refugees in Europe, integration is the most relevant durable solution, and EU Member States have a responsibility to ensure that there are programmes and associated support available to facilitate immigrant integration, and also to identify effective practice.

Employment is often the key concern for refugee respondents. Regarding entering the labour market, specific barriers exist for refugees in addition to the challenges that other migrants face. Challenges often include loss of identity documentation and qualification certificates, non-acceptance of qualifications or educational attainment, trauma and uncertainty, anxiety over family separation, the long period of inactivity in the asylum system, and limited social networks.

It is, therefore, very positive that this report provides such a compassionate and empathetic approach to the needs of people who are fleeing war.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La gestione della crisi dei rifugiati è uno degli elementi che maggiormente ha colpito l'opinione pubblica in questi anni. È un problema reale che interessa milioni di vite nel Mediterraneo, un fatto storico che non può essere risolto dai singoli Stati ma che deve essere affrontato dall'Unione nel suo complesso: riguarda tutti, non solo i paesi del sud Europa, e solo se tutti collaboriamo possiamo superarlo. È necessario un approccio globale in materia di immigrazione incentrato sulle politiche esterne dell'UE, quali cooperazione con i paesi terzi, aiuti umanitari e allo sviluppo, commercio, investimenti e politiche di sicurezza e difesa, per affrontare in modo integrato le cause profonde della migrazione: i conflitti, la povertà, la mancanza di libertà, le disuguaglianze, le condizioni ambientali estreme; successivamente occorre che la nuova agenda tematica di cui si deve dotare la UE assicuri che le politiche interne, quali l'occupazione, l'istruzione e l'assistenza sanitaria, siano accessibili, armoniche e sufficientemente flessibili per trasformare le sfide poste dalle pressioni migratorie in una risorsa per lo sviluppo economico e culturale delle nostre società. I migranti possono essere una risorsa, non solo un problema, sia per i paesi di accoglienza che per le aree di transito e d'origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Alors que les États membres de l’Union européenne subissent un afflux migratoire insoutenable, le rapport considère que l’arrivée de ces migrants clandestins constitue une opportunité économique et culturelle pour nos sociétés occidentales. Le rapporteur va même jusqu’à expliquer que leur inclusion sociale et leur intégration économique permettraient de remédier à la crise démographique européenne, caractérisée par un vieillissement de la population résultant notamment d’une baisse de la fécondité.

Il est proprement scandaleux que l’Union européenne préfère s’attacher à intégrer professionnellement ces migrants clandestins plutôt que de lutter contre le chômage de masse dont sont victimes des millions de nos concitoyens. En réalité, la Commission européenne utilise cette crise humanitaire comme prétexte pour satisfaire les exigences du grand patronat qui voit dans ce drame humain l’opportunité de faire venir de la main d’œuvre à bas coût. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat împotriva raportului referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii, având în vedere faptul că nici de această dată nu se ține cont de capacitatea statelor de a primi refugiați și mai mult, apreciez că se impunea, în principal, intensificarea eforturilor în zonele de conflict, astfel încât fenomenul să poată fi stopat.

Precizez și de data aceasta că trebuie să se țină seama de capacitatea statelor membre de a-și îndeplini în mod obiectiv obligațiile asumate atunci când aducem în discuție relocările refugiaților și cotele obligatorii.

De asemenea, consider necesară concentrarea eforturilor în țările furnizoare de imigranți, pentru a fi eliminate cauzele care generează acest fenomen migraționist, deoarece sistemul de cote, fie el voluntar sau obligatoriu, reprezintă doar o soluție temporară care nu face decât să amortizeze pentru o scurtă perioada avalanșa, acesta nefiind soluția finală pentru a trata atrocitățile războiului purtat în afara granițelor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro, perché l'Unione europea deve innanzitutto farsi carico di guidare e sostenere in modo sicuro, nel rispetto dei diritti umani e degli accordi internazionali, coloro che entrano nello spazio politico e giuridico europeo e allo stesso tempo avviare programmi di cooperazione volti a ridurre le cause dell'immigrazione. Coloro che fuggono da povertà e persecuzioni non possono essere considerati solo soggetti che peseranno sulla nostra economia. Ci sono studi che dimostrano come le migrazioni generano anche nuova ricchezza, e nuove opportunità di sviluppo. La popolazione in età lavorativa nell'UE diminuirà di 7,5 milioni entro il 2020 e l'afflusso di immigrati in Europa, se gestito in modo corretto con una visione globale e a lungo termine può essere considerata anche una opportunità. Gli Stati membri devono facilitare l'integrazione dei rifugiati in campo economico, riducendo ad esempio le restrizioni al mercato del lavoro, riconoscendo e valorizzando le competenze professionali dei richiedenti asilo in modo da poter rispondere ai bisogni del nostro sistema economico.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing.This report provides a good starting point for a process to assist refuges in integrating better, and also in participating in the basic human right to work. Moreover, the report contains references to facilitating refugees and asylum seekers in having access to housing, health care, education, social protection and family reunification.

For the majority of refugees in Europe, integration is the most relevant durable solution, and EU Member States have a responsibility to ensure that there are programmes and associated support available to facilitate immigrant integration, and also to identify effective practice.

Employment is often the key concern for refugee respondents. Regarding entering the labour market, specific barriers exist for refugees in addition to the challenges that other migrants face. Challenges often include loss of identity documentation and qualification certificates, non-acceptance of qualifications or educational attainment, trauma and uncertainty, anxiety over family separation, the long period of inactivity in the asylum system, and limited social networks.

It is, therefore, very positive that this report provides such a compassionate and empathetic approach to the needs of people who are fleeing war.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing.I voted in favour of this report, which addresses challenges related to the refugee crisis in Europe, especially the social inclusion of refugees and their integration into the labour market.

The report proposes a scheme that invites both refugees and host countries to exercise their rights and duties in order to ensure smooth and effective integration. I would like, for the purpose of cost-effectiveness, to encourage the use of existing financial instruments to provide support to regions with difficulties. Also, there must be a proper waiting period for a work permit before entry to the labour market, so that refugees can receive enough training and host countries can assess their abilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione, chiariti con precisione i termini della questione e la problematica per come si presenta oggi, affronta in maniera completa le opportunità e le sfide dell'inclusione sociale e dell'integrazione nel mercato del lavoro dei profughi, per finire con la presentazione di proposte e raccomandazioni. Tra queste, la necessità, a monte, di una riforma del regolamento di Dublino e di azioni di sostegno agli Stati membri che – per posizione geografica – sono maggiormente impegnati nell’accoglienza. L'impronta della relazione è assolutamente condivisibile, così come i suggerimenti di intervento. Ho votato certamente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing.Although I believe it is necessary to help people in need who are eligible for humanitarian aid and who are considered as refugees under international law, I could not support this resolution. The quotas for sharing refugees are regarded by many Member States as invalid – and I do not agree with them in principle. The answer to the crisis must be found at EU level but we need to concentrate on measures which really help individuals.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La risposta dell'Europa alla crisi migratoria non può limitarsi a misure di emergenza per la gestione dei flussi, ma deve contemplare questioni altrettanto importanti come l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati.

È fondamentale, infatti, rispettare il principio di non discriminazione in tutti gli aspetti che caratterizzano la vita dei rifugiati una volta giunti in Europa, dall'istruzione all'ingresso nel mercato del lavoro.

Per questo occorre aiutare i rifugiati ad apprendere la lingua e gli usi del Paese di accoglienza fin dal loro arrivo, così che possano esprimere le proprie capacità e competenze, integrarsi in modo dignitoso e contribuire alla società. E, per fare ciò, occorre applicare tutte le garanzie previste a protezione dei lavoratori internazionali, impedendo ogni forma di sfruttamento e di lavoro in nero.

La questione migratoria potrà non essere più vista solo come un problema, ed anzi essere considerata come un'opportunità, soltanto se l'Unione sarà in grado di adottare le misure necessarie a realizzare un progetto di integrazione che dia dignità ai rifugiati e ne valorizzi il contributo alla società europea. Per queste ragioni ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και υπογραμμίζουμε ότι απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να βρεθούν γρήγοροι, αποτελεσματικοί και δίκαιοι τρόποι για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην κοινωνία μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες, την κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας αποτελεί μια καλή προσπάθεια διαφύλαξης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ευρώπη.

Καθώς οι μαζικές ροές προσφύγων αποτελούν ένα πρωτοφανές φαινόμενο για την Ευρώπη, οφείλουμε να προβούμε σε ενέργειες που θα εξασφαλίζουν κοινωνική ισορροπία και ευκαιρίες για όλους. Ως εκ τούτου ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato negativamente perché ritengo che una tematica di tale complessità meriti un maggior approfondimento e una più ampia fase di discussione tra i gruppi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Penso che la crisi dei rifugiati sia uno dei temi più ardui che l'Unione europea stia attualmente affrontando. Ritengo giusto impegnarsi ad aiutare coloro che richiedono asilo poiché una volta scappati dal loro paese si trovano ad affrontare molte difficoltà in un posto nuovo con stili di vita e culture diverse. Tuttavia, l'Unione europea sta affrontando una grave crisi economica che, in molti paesi, si traduce in un elevato tasso di disoccupazione e povertà. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, un numero elevatissimo di giovani emigra ogni anno in cerca di opportunità che il suo paese non può offrirgli. Pertanto, sono d'accordo ad aiutare i richiedenti asilo, ma questo deve avvenire all'interno di un quadro più ampio di risanamento economico e nel rispetto di priorità che devono necessariamente favorire i cittadini-contribuenti rispetto ai terzi, ai quali dobbiamo umanamente riconoscere la necessità di vivere. Per questi motivi ho deciso di votare contro questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this report on integrating and promoting the inclusion of refugees in the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O processo de acolhimento de um refugiado pode caracterizar-se em 3 fases: a receção do pedido, a atribuição do estatuto de refugiado e, por fim, a sua integração. Apesar da natureza temporária do estatuto de refugiado, este estatuto pode prolongar-se largamente no tempo e vir até a converter-se num vínculo mais permanente, o que aumenta a importância de uma boa integração.

Dado o estado dos conflitos na nossa vizinhança - e o seu provável prolongamento no tempo -, bem como o número de refugiados e requerentes de asilo que vão chegando ao nosso território, a componente integração reveste-se ainda de mais importância no contexto europeu. Saliente-se, em todo o caso, que aqui os Estados-Membros são primariamente competentes e que a União apenas pode prestar apoio.

Neste contexto, a resolução apresenta um conjunto de medidas. Sublinhe-se a reorientação e o reforço do financiamento aos Estados-Membros, a revisão da Diretiva «condições de acolhimento» ou o funcionamento expedito do mecanismo de recolocação. Por outro lado, elenca um conjunto de boas práticas, como seja o tratamento expedito dos pedidos de proteção internacional - sem descuidar a natureza individual de cada caso - e o acesso ao ensino, nomeadamente da língua.

Apoio, por isso, esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn wir müssen schnell Lösungen finden, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren und damit auch sozial einzubinden. Ich begrüße dementsprechend ausdrücklich die Aufstockung der Finanzmittel im EFS. Die verpflichtende Einführung von Sprachkursen halte ich ebenso für ein gutes Mittel, um Flüchtlingen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing.Significant differences still exist in the modalities of processing requests for international protection in Member States. This report indicates that slow and excessively bureaucratic procedures may hinder refugees and asylum seekers’ access to education and training, employment guidance and the labour market and consequently their integration. These shortcomings increase the refugees and asylum seekers’ vulnerability to undeclared work and precarious working conditions.

The report thus calls for an integrated approach to EU migration policy and for greater emphasis on culture, education and training in those operational measures undertaken as part of the European Agenda on Migration. Member States need to show more commitment in developing initiatives that facilitate integration through the use of language, education, social and cultural programmes and the recognition of refugees’ competences.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Con tale relazione si è voluta chiarire la problematica dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, prendendo in esame gli elementi principali delle discussioni in corso su tale tema. L'obiettivo era quello di proporre raccomandazioni e suggerimenti per ottenere la massima inclusione sociale e integrazione dei rifugiati. Con gli emendamenti che abbiamo presentato abbiamo voluto sottolineare alcune azioni urgenti, tra le quali la necessità di istituire un sistema comune di asilo, la necessità di avere azioni di sostegno adeguate per gli Stati membri maggiormente impegnati nell'accoglienza primaria, azioni per il raggiungimento dei paesi di accoglienza in modo sicuro, una migliore gestione delle domande di protezione internazionale, un sistema per agire in relazione alle diverse esigenze, distinguendo tra quelle emergenziali e quelle di medio o lungo periodo. Inoltre riteniamo fondamentale utilizzare gli investimenti pubblici per l'inserimento nel mercato del lavoro europeo. La relazione non presenta enormi criticità e per questo motivo mi esprimo con voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ A través de este informe se pretenden realizar una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas refugiadas en el ámbito laboral. Este es un buen modo para acabar con la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las personas refugiadas en la Unión Europea, además de luchar por su empoderamiento y contra la xenofobia que no para de extenderse por el continente. Por ello, he votado a favor del informe, que contiene una serie de elementos que valoramos muy positivamente, como la reivindicación al acceso a derechos como la vivienda, la sanidad, la educación, o la involucración en el proceso de organizaciones sociales y sindicatos. Además, se demanda que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral tras un máximo de seis meses en la Unión y que se les aplique el mismo salario mínimo que al resto de la población. Estos son dos elementos centrales para la revisión de la Directiva 2013/33/UE sobre la acogida de solicitantes de asilo, una de las principales normativas europeas que han de modificarse para garantizar que las personas refugiadas que viven en nuestra sociedad disfrutan de una igualdad efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La crisi dei rifugiati è innanzitutto una crisi umanitaria che ha ripercussioni a lungo termine sui mercati del lavoro e sulla società civile dei paesi di origine così come dei paesi di destinazione e che, pertanto, richiede risposte durature e efficaci per garantire la coesione sociale e l'effettiva integrazione dei nuovi arrivati nelle nostre società. Ho votato a favore di questa risoluzione, perché condivido l'approccio proposto di non creare mercati del lavoro speciali per i rifugiati, ma includerli nelle società di accoglienza con misure efficaci a livello locale che affrontino questioni fondamentali quali: le varie forme di discriminazione, le barriere linguistiche, l'accesso all'alloggio, all'istruzione e al sistema sanitario, il diritto al ricongiungimento familiare. In merito a ciò, in linea con la risoluzione, ritengo che sia inaccettabile il fatto che esistano ancora differenze sostanziali tra gli Stati membri nelle tempistiche e nelle modalità di trattamento delle richieste di protezione internazionale; differenze che impediscono il riconoscimento dei diritti ai rifugiati nei settori sopra individuati. Perciò, credo che il punto da cui partire per arrivare a un'efficace inclusione dei rifugiati nelle società europee sia l'attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni specifiche per paese fissate nel quadro del Semestre europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma jóváhagyta azt a saját kezdeményezésű jelentést, amely a menekültek társadalmi befogadásával és munkaerő-piaci integrációjával kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. Tény, hogy a menekültügyi válság kezelése az egyik fő kihívás jelenleg az Európai Unió számára, méretét, összetettségét, ütemét, illetve társadalmi, politikai és gazdasági hatásainak bonyolultságát tekintve. Elsősorban globális méretű humanitárius válság, de szakpolitikai válság is, amelyre az Európai Unió nem volt felkészülve. Vitán felül áll, hogy a migrációs válsággal, és ezen belül az Unióban tartózkodó menekültekkel foglalkozni kell.

Az is tény, hogy a jelenlegi tarthatatlan és felesleges feszültséget szító helyzetre sürgősen megoldást kell találni. Viszont a jelentéstevő több olyan ajánlást fogalmazott meg, amelyet szavazatommal nem tudtam támogatni. egy részük a szubszidiaritás elve ellen ment, míg más javaslatokkal nem értettem egyet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie dotyczy wielu kwestii, m.in. takich jak zapewnienie całościowego podejścia UE, współpraca z państwami trzecimi, finansowanie UE poprzez EFS, EFRR oraz pomoc humanitarną, definicje, przetwarzanie, uznawanie kwalifikacji, dostęp do unijnych rynków pracy i włączenie społeczne (w tym mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i ochrona socjalna). W sprawozdaniu najpierw przedstawiono kontekst polityczny i strategiczny, a następnie nakreślono szereg zaleceń, obejmujących między innymi wezwanie do zwiększenia budżetu EFS, utworzenie jednolitego wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz zmianę dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania i dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Od początku procedowania istniały pewne obawy związane z kierunkiem niektórych propozycji, spowodowane w szczególności łączeniem polityki z zakresu legalnej migracji z polityką zmierzającą do rozwiązania obecnego kryzysu. Grupa ECR złożyła szereg poprawek, w których wezwano do większego skupienia się na wdrożeniu istniejących środków, stosunkach UE z państwami trzecimi oraz zwalczaniu handlu ludźmi i dyskryminacji. Grupa ECR również zaapelowała o wyraźne rozróżnienie między legalną migracją, osobami ubiegającymi się o azyl a uchodźcami, aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek między różnymi kategoriami, wykorzystując przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej karty jako potencjalne rozwiązanie (co oznacza, że bardziej legalna migracja, zwłaszcza wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający niebieską kartę, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego). Niestety z uwagi na bezkompromisową postawę grupy S&D, która nie zamierzała uwzględnić najważniejszych postulatów grupy ECR, zagłosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Increasing the European Social Fund share in cohesion policy is an important basis to really and truly integrate refugees in our societies. A common approach to labour market integration and social inclusion of refugees is required in order to have effective integration. This approach is in accordance with the principle of equal treatment and non—discrimination, which shall be safeguarded in all scenarios. I voted in favour of this report as it takes into account the current realities and seeks to address them positively whilst safeguarding human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport d’initiative vise à apporter des réponses au défi de l’intégration sociale des réfugiés dans le cadre de la crise migratoire, ainsi que leur intégration dans le marché du travail et de l’éducation. Le rapport invite notamment les États membres à garantir une intégration complète et rapide sur le marché du travail et une inclusion sociale des réfugiés, conformément au principe d'égalité de traitement, mais également à la situation nationale du marché du travail et à la législation nationale et européenne.

Il demande de favoriser leur intégration pour le temps de leur séjour en Europe via l’accès aux services publics, notamment au logement, aux soins de santé et à la protection sociale, à des cours d'intégration, ainsi qu'à des modules d'apprentissage des langues et d'autres mesures d'éducation et de formation. Enfin, il appelle dans le cadre du budget européen, à la mobilisation d’un nouvel instrument financier pour l’intégration des réfugiés.

Considérant que cette intégration des réfugiés sur le marché du travail est une condition primordiale pour leur inclusion sociale, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing.UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. It included calls for more EU interference and rules on asylum and immigration policy. The report also criticised Member States that have tried to control their borders externally and internally in the Schengen area. The only people who should take decisions on these things are elected national governments in compliance with the 1951 Geneva Convention on refugees. None of this should be decided on or dictated by unaccountable EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, sans valeur législative contraignante, sur l’inclusion sociale et l'intégration sur le marché du travail des réfugiés. Il est primordial de bien faire la distinction entre réfugiés, qui doivent pouvoir s’intégrer à nos sociétés par l’éducation et l’accès à l’emploi, et migrants économiques, que nous ne pouvons plus accueillir en Europe et qui doivent être reconduits vers leurs pays d’origine.

Parce que les réfugiés doivent pourvoir accéder au marché du travail et ne pas être une charge financière pour le pays qui les accueille, je suis particulièrement favorable à ce que les mineurs et les jeunes puissent avoir accès à une formation adéquate, des modules d’apprentissage et des cours de langue indispensables à leur intégration.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai décidé de m'abstenir sur le vote de ce rapport car trop de points sont problématiques à mes yeux. Tout d'abord, les termes de "réfugiés", "demandeurs d'asile" et "migrants économiques" ne sont pas clairement différenciés, ce qui peut fausser l'interprétation du texte. De plus, si je suis bien sûr favorable à l'inclusion sociale et à l'intégration sur le marché du travail des réfugiés, je ne pense pas que des cours dispensés dans leur langue maternelle soient bénéfiques: au contraire, cela pourrait représenter un sérieux obstacle à l'intégration de ces populations, qui est pourtant l'objectif de ce rapport! Je ne suis pas favorable non plus à la révision de la règlementation sur les conditions d'accueil des migrants: elle a déjà été révisée en 2013 et il n'appartient qu'aux États membres de l'appliquer!

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ritengo che la risoluzione faciliti l'accesso al mercato del lavoro per i rifugiati e restituisca loro dignità umana e indipendenza economica. Inoltre, tale risoluzione promuove l'uguaglianza sociale e non incide sulle fasce deboli colpite dalla crisi economica, ma prevede investimenti sociali aggiuntivi e fornisce ulteriori risorse finanziarie da destinare direttamente alle amministrazioni pubbliche locali, regionali e alle organizzazioni di volontariato. Per questi motivi ho deciso di votare a favore della risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de la Commission emploi sur les réfugiés concernant leur inclusion sociale et leur intégration sur le marché du travail.

Le texte souligne la nécessité d’offrir aux réfugiés et demandeurs d'asile un réel accès au logement, aux soins de santé, à l'éducation, à la protection sociale et au marché du travail. L’accès au marché du travail leur permettra de devenir économiquement indépendants et de contribuer à la société qui les accueille. Ce qui non seulement réduira la charge sur les budgets publics mais contribuera également à rétablir leur dignité et leur estime de soi. Il est donc crucial d'évaluer de manière rapide et équitable leurs compétences, ainsi que de reconnaitre et valider leurs qualifications, afin de leur permettre de travailler au plus vite.

La résolution insiste également pour que l'assistance apportée aux réfugiés et demandeurs d'asile ne soit pas financée par les ressources destinées à des programmes ayant pour cible d'autres groupes défavorisés et que des investissements supplémentaires soient donc prévus. Elle s'oppose également à l'idée de créer des marchés de l'emploi spécifiquement destinés aux réfugiés et est favorables à ce que les salaires minimaux respectifs des États leur soient applicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Il est nécessaire d’harmoniser les procédures administratives et judiciaires entre les États membres afin que toute demande d'asile dans l'Union soit traitée dans les mêmes règles et dans les mêmes délais.

Cette harmonisation est souhaitable également en ce qui concerne l’accès au marché du travail des réfugiés ayant obtenu le droit d’asile en Europe. Pour favoriser leur intégration, il est nécessaire d'évaluer de manière rapide et équitable leurs compétences, ainsi que de reconnaître et de valider leurs qualifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Dlabajová (ALDE), písemně. ‒ Vítám snahu kolegy Benifeie přispět k efektivnímu začleňování uprchlíků do pracovního trhu EU. Zpráva obsahuje mnoho důležitých doporučení a návrhů. Mezi nimi například podporu jazykového i odborného vzdělávání a gramotnosti, stejná práva uprchlíků na mzdu v daném státě, zapojení občanské společnosti i dobrovolnických organizací apod. Tuto rezoluci jsem však nemohla podpořit, neboť obsahuje zásadní problematické body, se kterými se neztotožňuji. Jedná se především o přijetí systému trvalých přerozdělovacích kvót. Domnívám se, že trvalý relokační mechanismus ani navrhovaný azylový systém nejsou vhodnými nástroji přinášejícími trvalé a přijatelné řešení migrační krize a nepřispějí ani k pracovnímu a sociálnímu začlenění příchozích uprchlíků.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte opère un amalgame entre les termes de "réfugié" et de "migrant". Or, la notion de "réfugié" présuppose à terme un retour dans le pays d'origine, à la fin du conflit. Par ailleurs, l'UE présente l'arrivée des migrants comme une "chance" pour nos sociétés, en termes d'ouverture socio-culturelle et comme solution à la crise démographique et au vieillissement de la population européenne.

En outre, Bruxelles souhaite offrir un emploi aux réfugiés dans les 6 mois après leur demande, avec à la clé des formations en langues, des aides sociales, des emplois aidés ou encore l'interprétation sur le lieu de travail. Enfin, le rapport est pollué par la théorie du genre quand, dans le même temps, les risques terroristes sont passés sous silence. Il va jusqu'à soutenir la Commission lorsque celle-ci condamne les États membres qui n'ont pas mis en place les dispositions d'accueil des migrants. Pour ces raisons, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Работих върху становището, което Комисията по култура и образование представи, но както в моята комисия, така и в основната комисия, моите и измененията на моите колеги от групата на Европейските консерватори и реформисти не бяха приети. За нас беше много важно да се разграничат понятията бежанци, легални имигранти и такива, търсещи убежище, а това не беше прието от другите групи.

Едно такова неразграничаване на понятията може да доведе до много големи грешки в моментното кризисно положение. Изходът от това положение е труден, а този доклад не помага с нищо, дори мога да кажа, че само може да навреди. Затова и гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Γνωρίζοντας ότι η Σύμβαση της Γενεύης δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την προστασία των Ευρωπαίων προσφύγων μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, ότι το 24,4% του συνολικού πληθυσμού βρίσκεται στα όρια της φτώχιας και διατρέχει κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ 10% αντιμετωπίζει σοβαρή υλική στέρηση, καταψηφίζουμε την έκθεση και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τους πρόσφυγες, που αφορά την Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας.

Είναι γεγονός, πως ο πρωτοφανής αριθμός αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, αλλά κυρίως ο ευάλωτος χαρακτήρας των προσφύγων απέναντι στην αδήλωτη εργασία, όχι μόνο θα επιβαρύνει φορολογικά την ΕΕ, αλλά θα αυξήσει και το ποσοστό ανεργίας των νέων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση τα πλέον ευάλωτα άτομα.

Αναμφίβολα, η προσαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εκάστοτε κράτος, διότι εκτός του ότι αφορά μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που αδυνατούν να ενσωματωθούν με το Ευρωπαϊκό στοιχείο, απαιτεί άμεση χρηματοδοτική στήριξη, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση και κυρίως η αγορά εργασίας απειλούνται από το μεταναστευτικό πρόβλημα, που σαν Δαμόκλειος σπάθη κρέμεται πάνω το κεφάλι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ El informe hace hincapié en la necesidad de que la Unión base su respuesta inmediata a la situación en la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, como se indica en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en un enfoque integral que tenga en cuenta la necesidad de mejora de los canales de inmigración legal y segura. Resalta la necesidad de agilizar los procedimientos burocráticos excesivamente que puedan obstaculizar el acceso de los solicitantes de asilo a la educación y la formación, la orientación para el empleo y el mercado laboral.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing.I strongly support the call for the establishment of a common asylum system, as well as the improvement of safe and legal migration channels. My constituents in Wales have persistently expressed their concern over the refugee crisis, and will be pleased to see the promotion of social protection standards and support for those who need it most.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Le sfide che l'UE si trova ad affrontare oggi, ed in particolare quella dei rifugiati, necessitano un maggiore impegno da parte di tutti gli Stati membri, nel rispetto dell'imprescindibile applicazione dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità. La relazione riporta le sfide e le opportunità che l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro dei profughi comportano, sia a livello comunitario che dei singoli Stati membri. Nella relazione sono state accolte alcune tra le proposte presentate dal Movimento 5 Stelle, tra cui l'urgente necessità di istituire un sistema comune di asilo e vie legali di accesso, un meccanismo equo di ripartizione e di distribuzione dei migranti, azioni di sostegno adeguate per gli Stati membri che maggiormente sono impegnati nell'accoglienza primaria per ragioni geografiche, ma anche la necessità di adottare ulteriori programmi, finanziati dall'UE, e maggiori investimenti pubblici per facilitare in primo luogo l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini europei, anche per evitare tensioni sociali, specialmente dove il tasso di disoccupazione è più elevato. Ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Jag har valt att rösta mot skrivningar om att öronmärka 25 % av budgeten i europeiska socialfonden till insatser för att integrera flyktingar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att avsätta pengar till detta ändamål, men den exakta summan måste beslutas i den ordinarie budgetprocessen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Esta é uma crise humana à escala mundial, mas, de forma mais específica, também uma crise política para a qual a União Europeia não estava preparada e que exige, portanto, que os responsáveis políticos adotem medidas urgentes e decisivas, bem como medidas a longo prazo que respondam às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho.

Todos os migrantes humanitários, enquanto requerentes de asilo e refugiados, abandonam os seus países de forma abrupta e, por conseguinte, são o grupo mais vulnerável entre todos os migrantes, sofrendo frequentemente de graves problemas de saúde e de perturbações de ordem psicossocial e de stress pós—traumático ou evidenciando certas formas de deficiência.

Depois, o que torna complexa a questão da inclusão social e da integração dos refugiados no mercado de trabalho é a atual situação macroeconómica da União Europeia.

Finalmente, o que torna mais problemática a adoção de medidas de inclusão e integração social eficazes está ligado à sua natureza muitas vezes impopular aos olhos do público.

Por isso, votei favoravelmente os contornos vertidos no relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: projet utopique d'offrir aux réfugiés un emploi dans les 6 mois sans tenir compte de millions de chômeurs européens et amalgame entre réfugiés et migrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ La realizzazione di un concreto processo di inclusione sociale e integrazione dei rifugiati è una sfida complessa e impegnativa, da basare sui principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, poiché richiede un percorso graduale che investe aspetti interconnessi di natura economica, sociale e culturale. Pur nella consapevolezza del grave periodo di crisi dell'economia europea e dell'alto tasso di disoccupazione di alcune aree, l'accesso al mercato del lavoro dei rifugiati, attraverso risorse aggiuntive, che non devono essere sottratte da programmi ed obiettivi relativi ad altri gruppi svantaggiati, può ridurre i costi dell’accoglienza e le conseguenze sociali negative della dipendenza da misure meramente assistenziali. Inoltre aiuterebbe a contrastare il lavoro irregolare, ad avere formazione e acquisire competenze professionali tali da creare le migliori condizioni e le opportunità di reintegrazione una volta tornati nel paese di origine nonché per contribuire all'economia dei paesi ospitanti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório reflete a necessidade de uma inclusão dos refugiados nos Estados-Membros que passe necessariamente pela integração no mercado de trabalho.

Apresentámos alterações ao relatório focadas na melhoria das condições de trabalho e de proteção social, na rejeição do critério “qualificações” como fator excludente, na rejeição dos enquadramentos legislativo e institucional vigentes (Regulamento de Dublin, Diretiva Cartão Azul, Acordo UE-Turquia), e na defesa do alargamento dos apoios e das estratégias de integração não apenas aos refugiados e solicitadores de asilo, mas também aos migrantes. Lamentavelmente, estas propostas não foram aceites.

O relatório apresenta, assim, algumas limitações, como ser acrítico relativamente aos critérios com que a UE propõe a “distribuição” dos refugiados (solicita uma revisão do Regulamento de Dublin, mas não aborda a razoabilidade dessa “distribuição”); apela a uma distinção entre refugiados e migrantes, não refere os responsáveis pelos conflitos nos países de origem, as condições desumanas dos campos de detenção nem a crueldade do repatriamento.

Apesar disso, a generalidade do documento contém orientações que, a serem aplicadas, teriam consequências positivas, nomeadamente ao nível da promoção da inclusão social dos refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ L'immigrazione è un fenomeno enorme e complesso, capace di cambiare il volto di una società. Se in meglio o in peggio, sta a noi deciderlo. Il "fenomeno" immigrazione, infatti, presenta notevoli implicazioni economiche, sociali, culturali, di ordine pubblico. Ho votato contro la relazione del collega Benifei perché ritengo che non prenda in considerazione le questioni fondamentali per una inclusione e integrazione sociale attuabili dei migranti nel mercato del lavoro, come la distinzione netta tra rifugiati e migranti economici, migrazione legale e illegale. Inoltre, la relazione non tiene conto delle differenze significative esistenti tra gli Stati membri sui ritardi burocratici e le modalità di trattamento delle domande di protezione internazionale, creando un paradosso nell'accesso dei migranti al mercato del lavoro. Occorre un approccio più realista, capace di affrontare la problematica nella sua globalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. ‒ För oss moderater är det en självklarhet att EU:s medlemsstater ska ha en ändamålsenlig lagstiftning som ger flyktingar goda förutsättningar att integreras på arbetsmarknaden. Många av de förslag som lyfts fram här är både rimliga och bra. Men vi motsätter oss försöken att föra över makt över dessa frågor till EU-nivå. Situationen ser olika ut i olika medlemsstater, och därför bör det finnas utrymme för EU:s länder att anpassa sina integrationsverktyg till de nationella omständigheterna. Vi har trots det valt att stödja betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour because it clarifies what it means to be a refugee and highlights the most relevant issues, challenges and opportunities that the social inclusion and integration into the labour market of refugees bring along.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Riešenie utečeneckej krízy ostáva pravdepodobne jednou z hlavných výziev pre Európsku úniu, jej inštitúcie, ale aj v celej spoločnosti, nakoľko dochádza k zložitým dopadom aj v oblasti sociálnej politiky, či hospodárstva. Väčšina humanitárnych migrantov, teda žiadatelia o azyl a utečenci museli zo svojich krajín odísť nútene, často so závažnými zdravotnými problémami. Trpia rôznymi stresovými poruchami, či formami zdravotného postihnutia a sú preto najzraniteľnejšou skupinou migrantov. Obzvlášť znepokojujúcim a závažným aspektom je vysoký počet detí a aj detí bez sprievodu, ktoré potrebujú urgentnú pomoc a musíme sa o nich postarať prednostne. Nevyhnutné je tiež prihliadať k rodovému rozmeru utečeneckej krízy. Všetky tieto fakty sú dôležité pre otázky sociálneho začleňovania a integrácie utečencov na trh práce. Európska únia sa nachádza v procese prekonávania najvážnejšej hospodárskej krízy a navyše bojuje s vysokou nezamestnanosťou, čo môže vytvárať prekážky integrácie a začleňovaniu utečencov na trh práce Európskej únie, ak sa tento problém nebude riešiť komplexne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario alla relazione in quanto aiuta solo i migranti e non tiene conto dei 22 milioni di cittadini disoccupati. Ancora una volta i nostri cittadini vengono dopo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τους πρόσφυγες, που αφορά την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός, πως ο πρωτοφανής αριθμός αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, αλλά κυρίως ο ευάλωτος χαρακτήρας των προσφύγων απέναντι στην αδήλωτη εργασία, όχι μόνο θα επιβαρύνει φορολογικά την ΕΕ, αλλά θα αυξήσει και το ποσοστό ανεργίας των νέων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση τα πλέον ευάλωτα άτομα (ΑμΕΑ). Αναμφίβολα, η προσαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εκάστοτε κράτος, διότι εκτός του ότι αφορά μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που αδυνατούν να ενσωματωθούν με το Ευρωπαϊκό στοιχείο, απαιτεί άμεση χρηματοδοτική στήριξη, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση και κυρίως η αγορά εργασίας απειλούνται από το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο σαν Δαμόκλειο σπάθη κρέμεται πάνω το κεφάλι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.I support the call for the swift and full integration of refugees into the labour market and into European societies. I welcome the Commission’s work on the common approach to labour market integration and the social inclusion of refugees and I support the call for effective integration policies to be put in place without delay.

Sufficient financial resources must be allocated in order to guarantee the swift and full integration of refugees into the labour market and their social inclusion in accordance with the principle of equal treatment and non-discrimination. Integration policies must be part of a holistic approach to migration, improving safe and legal migration channels and ensuring respect for fundamental rights. A common European approach must address key issues such as non-discrimination, access to education and training, housing, health care, labour market and social protection, recognition of qualifications and the validation of skills, as well as family reunification and the situation and needs of vulnerable groups.

These are essential measures for restoring the human dignity of refugees, as they enable them to gain economic independence and contribute significantly to their successful integration in the host societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe convencido de que la gestión y la integración de los refugiados representan uno de los mayores retos a los que debemos dar respuesta como sociedad. Es que la Unión no está respondiendo a la altura de las expectativas de sus valores. No hay ni habrá integración de los refugiados si no pueden acceder al mercado laboral. Todo ello, sin embargo, debe poder hacerse sin menoscabo del combate que estamos llevamos a cabo para reducir el paro en todos los países europeos, también el paro juvenil, en especial en Catalunya y en España. El informe abre puertas para actuar en el buen sentido, y por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser clave para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Guardare il fenomeno migratorio non più solo come una difficoltà pressante da saper affrontare ma anche come opportunità: questa è la sfida proposta dall'ottimo lavoro della relazione che il collega Benifei ha portato egregiamente a termine e che volentieri ho sostenuto. Uno sguardo lungimirante e largo sulla migrazione e sull'urgente necessita dell'Unione di ribadire la propria identità di garante dei diritti e delle dignità umane, di Europa solidale e responsabile, che fa dell'inclusione sociale il suo punto di forza trasformando le fragilità in potenzialità, di sviluppo e di crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione non legislativa del PE sull'inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati, perché introdurre questa prospettiva, a cui fin qui non si era dato abbastanza importanza, potrà costituire il passo ulteriore per passare dall'emergenza dell'accoglienza al riconoscimento della dignità che spetta loro. Inoltre, trasformando i rifugiati in contribuenti, si potrà ridurre l'onere sui bilanci pubblici e favorire la crescita economica. Sono, pertanto, necessarie politiche di inclusione sociale, che riconoscano ai rifugiati i diritti all'assistenza sanitaria, all'alloggio, all'istruzione, e politiche finalizzate alla loro integrazione nelle realtà locali, nei mercati del lavoro senza produrre dumping retributivo. Tali politiche dovranno essere funzionali alla gestione del più ampio problema della migrazione, al fine di rafforzare nel contempo i canali della migrazione legale e sicura e il rispetto dei diritti fondamentali. Per affrontare in modo efficace, sicuro e solidale l'emergenza migrazione è necessario mettere in campo finanziamenti nuovi a sostegno dei programmi di inclusione e integrazione sociale dei rifugiati, in modo da non creare concorrenza fra questi e altri gruppi svantaggiati presenti nella società europea e soprattutto non si devono creare mercati del lavoro speciali per rifugiati, attraverso il riconoscimento del salario minimo nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei der Abstimmung zum Bericht über das Thema „Flüchtlinge – soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt“ enthalten. Zwar ist es meiner Kollegin Helga Stevens gelungen, wichtige Impulse einer realistischen Politik zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu setzen. Insgesamt aber geht der Text schon in seiner Grundannahme an den realen Umständen vorbei: Es stimmt einfach nicht, dass ein Großteil der Flüchtlinge hoch ausgebildet ist und sofort in allen Positionen einsetzbar wäre. Selbst wenn sie es sind: Sprachbarrieren und die fehlende Anerkennung ihres Ausbildungsgrades sind definitiv erschwerende Hürden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich befürworte den Berichtsentwurf über die soziale Inklusion und Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen möglichst schnell eine klare Perspektive für diese Menschen. Der Zugang zu Bildung ist dabei einer der grundlegenden gesellschaftlichen Schlüssel zu einer funktionierenden Integration.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur l'intégration et l'inclusion des "réfugiés", terme inapproprié en l'espèce, puisqu'un réfugié est en principe supposé retourner dans son pays une fois le conflit résolu.

En réalité, le texte évoque les migrants, dont la Commission estime qu'ils sont une chance pour les États membres, car ils seraient la solution miracle contre la crise démographique et le vieillissement de la population. La Commission préfère en effet accueillir des millions de migrants, sans se soucier de savoir s'ils vont s'intégrer et surtout s'assimiler, plutôt que de développer des politiques natalistes.

La Commission prétend aussi mettre en place des dispositions pour offrir un emploi aux réfugiés dans les 6 mois suivant leur demande, alors que la plupart des pays européens sont en crise et que le chômage persiste, notamment pour les jeunes.

Pour ces raisons, notre groupe a déposé une proposition de résolution alternative et j'ai bien sûr voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport Benifei. Il propose ni plus ni moins qu’une priorité généralisée dans l’accès au logement, à l’emploi, à la formation professionnelle, la reconnaissance facilitée des diplômes ou des qualifications... pour les réfugiés, tout en entretenant une confusion entre réfugiés et simples immigrants.

Je peux comprendre que des personnes forcées de quitter leur pays pour se réfugier dans un autre aient besoin d’une aide particulière pour faciliter leur séjour, forcément temporaire, et ne pas vivre aux crochets de la société qui les accueille. Mais dans le contexte de chômage de masse, notamment chez les jeunes, de restrictions budgétaires et surtout d’arrivée massive en Europe de centaines de milliers de migrants, cette priorité aux derniers arrivés est plus que critiquable, elle est indécente.

Nous n’avons pas à subir collectivement les choix que l’Allemagne a faits parce qu’elle a peur que sa démographie ne finisse par tuer sa croissance et sa suprématie économique.

Continuez à voter ce genre de rapport: vous finirez de convaincre même les citoyens les plus eurobéats que vos politiques sont folles et qu’il est temps de quitter l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es un primer paso para mejorar las políticas de inclusión social e integración de las personas refugiadas. El texto habla de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar, todos ellos derechos irrenunciables de las personas que solicitan protección internacional y que nuestra delegación defiende.

Incrementar la inversión pública con un aumento del FSE, tal y como recoge el informe, es una buena noticia, como también lo es el garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como tarde a los 6 meses de la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparado al resto de nacionales, evitando el dumping y la explotación de las personas más vulnerables. En el párrafo sobre la Tarjeta azul, sin embargo, he votado en contra ya que hay que evitar premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación. No obstante, en su conjunto es un informe positivo y en ese sentido he votado.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport deoarece reprezintă un pas important în gestionarea fluxului de persoane care sosesc pe continentul european, prin implementarea unor măsuri care au în vedere atât nevoile societății, cât și pe cele ale pieței muncii.

Identificarea unor modalități eficace și echitabile de creare a condițiilor necesare pentru integrarea solicitanților de azil și instituirea unui mecanism european de relocare și transfer sunt probleme presante și extrem de importante pe termen lung. Urgența și necesitatea găsirii unei soluții, alături de aplicarea principiilor solidarității și partajarea echitabilă a responsabilității, sunt etape necesare pentru combaterea acestei probleme europene comune, care impune o soluție europeană comună.

Toate aceste măsuri trebuie să aibă în vedere respectarea integrală a dreptului internațional și a drepturilor omului, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile de migranți - refugiații și solicitanții de azil -, pentru a asigura o mai bună incluziune socială și integrare a acestora pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing.I voted for this report which calls for the full integration of refugees into the labour market and for improved safe and legal migration channels. It addresses the need for a common asylum system to improve recognition procedures as well as ensuring decent conditions upon arrival, with facilitated access to housing, health care, education, social protection and the labour market.

Any approach, European or otherwise, must ensure that families are able to reunite and that vulnerable groups (particularly those with disabilities, women and children, and especially unaccompanied children) are protected. We must have a strategy which will restore and secure the human dignity of refugees: they must be allowed to gain economic independence and significantly contribute to their successful integration into the host societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il me paraît essentiel d’encourager l’accès au marché du travail des réfugiés, que l’on ne doit pas confondre avec les migrants économiques! D’une part afin qu'ils puissent rapidement s’intégrer par le travail, et d’autre part afin qu’ils ne deviennent pas une charge supplémentaire pour nos systèmes d’indemnisation chômage. Je me suis cependant prononcée contre un transfert additionnel de 23% à 25% des allocations des fonds de cohésion vers le Fond social européen. Il me semble en effet inacceptable de prendre sur le budget du développement de nos territoires les fonds destinés à l’intégration des réfugiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing.I voted in favour of the report. The swift integration of refugees through their participation in the labour market and social inclusion will bring benefits for the refugees (economic independence and a sense of belonging and usefulness) and for society as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση Benifei είναι από τις πιο ισορροπημένες εκθέσεις που πέρασαν από την ολομέλεια τον τελευταίο καιρό και αφορά τους πρόσφυγες. Είναι μια κοινωνικά ευαίσθητη έκθεση, στην οποία παρόλους τους φανερούς συμβιβασμούς που έκανε ο εισηγητής, το κείμενο παραμένει μακριά από εμμονές της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Για αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing.I voted in favour of this resolution. European integration has been tested in recent months because of the refugee/migration crisis. Refugees should be integrated successfully into the European labour market to help ensure their economic security and to contribute to the economics of the host Member State. I believe that public spending investing in social inclusion and labour-market integration measures and programmes is likely to have a positive effect on national GDPs.

With active, large-scale support from microenterprises and small and medium-sized enterprises in the EU, the integration of refugees into the labour market can be successful. I agree with the provision that supplementary language classes be provided for refugee children in their home-country languages, and therefore I support the role of teachers in integrating refugee and migrant children and young people into the education system. The benefits of integrating refugees into the labour market are self-evident and I believe that this would help to secure further unity through the Member States at a time when it is badly needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report as I believe understanding the current situation is a necessary step to managing today’s immigration crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ In diesem Bericht des sozialdemokratischen Abgeordneten Brando Benifei aus Italien werden umfassende Forderungen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Europäischen Union aufgestellt. Im Text heißt es wörtlich, eine erfolgreiche Integration sei nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern sie bedeute auch einen umfassenden Zugang zu Sprachkursen, Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterstützung im Bereich psychischer Gesundheit, weshalb hierfür Kommission und EU-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Auch Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden. Diese Forderungen hören sich zwar gut an, sind aber angesichts klammer Kassen in Städten und Gemeinden in Deutschland – von anderen EU-Ländern mit weit geringerer Wirtschaftskraft als Deutschland ganz zu schweigen – völlig unrealistisch. Zudem werden keine steuerbaren Obergrenzen hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gefordert. Vielmehr steht der Bericht im Zeichen einer propagierten Willkommenskultur, welche geltende Regelungen wie die Dublin-Verordnung und den Schengen-Besitzstand ignoriert und trotz großer sozialer Probleme in Europa mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten der wirtschaftlich motivierten Migration nach Europa Tür und Tor öffnen möchte. Aus diesem Grund habe ich den Bericht klar abgelehnt.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J’ai décidé de m’abstenir sur ce texte fourre-tout qui évoque tour à tour réfugiés, migrants et demandeurs d’asile.

Je suis tout à fait favorable à l’inclusion sociale et à l’intégration sur le marché du travail des réfugiés dans le respect des réglementations nationales. Je pense aussi qu’un réfugié qui travaille est un coût moindre pour les finances publiques et que la mise en place de cours de maîtrise de la langue du pays d’accueil et de programmes de formation ou d’apprentissage peut favoriser l’intégration.

En revanche, je rejette toutes les propositions faisant obstacle à la possibilité d’un État membre de renforcer les conditions et modalités du regroupement familial, l’affirmation selon laquelle le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est nécessairement mauvais, les injonctions à revoir la réglementation sur les conditions d’accueil des migrants alors qu’elle a été révisée en 2013 et doit seulement être bien mise en œuvre par les États membres ainsi que la recommandation d’organiser des cours supplémentaires dans la langue du pays d’origine pour les enfants réfugiés, ce qui freinerait leur intégration et augmenterait les dépenses publiques si les cours devaient désormais être dispensés en tigrinya ou en afar...

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing.This report correctly notes the legal and moral duties that the EU and its Member States have with regard to refugees. It is vital that people with refugee status are able to integrate fully into the labour market at the earliest opportunity. The UK’s recent referendum saw the Leave side using refugees as part of the wider racist discourse against the EU. This report shows a sharp contrast to those attitudes and I was happy to support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. ‒ Voto a favor de este informe que intenta poner de manifiesto la complejidad y el carácter polifacético de la necesidad de la inclusión social e integración en el mercado de refugiados y, por otra, la urgencia y la necesidad de encontrar una solución, aplicando siempre los principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, necesarios para abordar este problema común a toda Europa y que requiere una respuesta europea común.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing.The Commission’s work on the common approach to labour market integration and the social inclusion of refugees should be encouraged. There is a need for effective integration policies to be put in place without delay. This will include sufficient financial resources in order to guarantee the full integration of refugees into the labour market in accordance with the principle of equal treatment and non-discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za izvješće o izbjeglicama: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (2015/2321(INI)), s obzirom da se ovim izvješćem nastoji razjasniti vrlo kompleksan postojeći problem te ponuditi rješenja u pogledu uključivanja izbjeglica u društvo i na tržište rada. Problem izbjeglica je vrlo slojevit te se s njime EU susreće u trenutku kad i sama ima problema s nezaposlenošću, osobito mladih, i padom društvenog standarda najugroženijih skupina građana. S druge strane, EU je suočena sa strahovima i jačanjem ksenofobije. Stoga pitanje uključenosti u društvo te tržište rada predstavlja problem koje treba brzo rješavati. U tom pogledu držim da je potrebno uključiti gradove i regije, dakle lokalne sredine koje najbolje poznaju potrebe tržišta, potrebe prije svega malih i srednjih tvrtki te najbolje mogu odgovoriti na izazove integracije. Unatoč velikoj nezaposlenosti, postoje brojni sektori u kojima se osjeća nedostatak radne snage i koji već desetljećima ovise o migracijama. Osim toga postoje i zanimanja za koja postoji pad interesa kod lokalnog domaćeg stanovništava. Posebnu pažnju treba obratiti na brzo usvajanje jezika i obrazovanje najmlađih kao i na prihvaćanje lokalnih običaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ L’ensemble du rapport se fonde sur l’idée du genre (protéger les réfugiées car elles sont plus soumises aux risques, qu’elles sont plus menacées, qu’il leur est plus difficile de trouver un emploi…) et de lutte anti-extrême (le rapport note la montée des propos xénophobes, du racisme ambiant et des comportements anti-migrants). En revanche, rien n’est dit sur les risques sécuritaires: on ne parle jamais des risques que les migrants représentent pour les citoyens européens, ni de la menace terroriste. Pire, le rapport soutient la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n’ont pas ou pu mettre en place les dispositions d’accueil des migrants. Je m’oppose donc à ce texte et c’est pourquoi j’ai voté contre lui.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. ‒ Szanowni Państwo! Kluczowym wyzwaniem związanym z kryzysem uchodźczym jest skuteczna integracja nowoprzybyłych do Unii osób, a ta nie będzie możliwa bez włączenia ich w europejski rynek pracy. Dlatego też zgadzam się ze sprawozdawcą, iż obok nowego europejskiego programu w zakresie migracji potrzebne są szybkie działania mające na celu włączenie uchodźców i osób starających się o azyl w rynek pracy. Integracja zawodowa jest bowiem fundamentem włączenia społecznego i bez niej to ostatnie raczej nie będzie możliwe. W tym obszarze pojawiają się dwa wyzwania, które wymagają szybkich działań. Pierwszym z nich są kompetencje językowe uchodźców. Drugim problemem jest uznawanie posiadanych przez uchodźcę wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności. Osoby przybyłe do Unii bardzo często mają potrzebne na naszym rynku kwalifikacje, ale nie są one ze względów prawnych uznawane. Dlatego też warto zwrócić uwagę na przeszkody ku temu, które wynikają z europejskich ram kwalifikacji.

Głosowałam natomiast przeciwko permanentnemu mechanizmowi relokacji uchodźców zaproponowanemu przez sprawozdawcę, jak i traktowaniu na równi uchodźców z osobami ubiegającymi się o azyl. Osoby, które nie ukończyły procedury azylowej, nie powinny uzyskiwać pełnego zakresu praw w państwach członkowskich, dopóki ich sytuacja i tożsamość nie będą ustalone.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Ačkoliv naprosto souhlasím s tím, že začlenění na trh práce a sociální inkluze jsou nejlepší způsoby, jak přispět k dobré integraci migrantů v dlouhodobém horizontu, hlasoval jsem proti dané zprávě. Obsahuje totiž některé prvky, které jsou dle mého názoru v rozporu s cílem dosažení koherentní migrační politiky. V tuto chvíli je totiž podle mě nesmyslné mluvit o permanentním relokačním schématu povinném pro všechny členské státy a společném azylovém systému, když ještě nejsou dokončeny dohody ohledně širšího rámce řešení migrační a azylové politiky a efektivní organizace vnějších hranic. Nesdílím ani názor, že by Evropský parlament měl státům nařizovat rychlejší přístup na trh práce pro žadatele o azyl, než umožňuje stávající směrnice. To státy totiž dnes udělat mohou, ale nemělo by jim to být nařízeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Benifei portant sur l'intégration professionnelle et l'inclusion sociale des réfugiés. Dans le contexte de crise migratoire que nous connaissons, ce rapport émet plusieurs propositions pour faire face plus efficacement aux défis politiques, économiques et sociaux auxquels l'Europe est confrontée et que nous ne pouvons ignorer. Pour autant, alors que les taux de chômage sont élevés en France et en Europe, la question de l'intégration des réfugiés sur le marché du travail ne peut pas être traitée à la légère.

C'est pourquoi mon groupe politique, le PPE, a fait en sorte que les termes de "réfugiés", "demandeurs d'asile" et "migrants économiques" soient clairement différenciés. Ainsi, ce rapport ne concerne pas les migrants économiques. Par ailleurs, si des actions sont nécessaires, j'ai voté en faisant en sorte que les propositions avancées par le rapporteur ne se fassent pas au détriment des fonds destinés au développement de nos territoires et de nos PME, ni au détriment de la lutte contre le chômage qui frappe une grande partie de notre population et notamment les jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui différencie clairement les termes de "réfugiés", "demandeurs d'asile" et "migrants économiques". Ce rapport ne concerne pas les migrants économiques. De plus, la situation des demandeurs d'asile est quant à elle différenciée de celle des réfugiés qui ont obtenu le statut et donc peuvent intégrer le marché du travail. Ce rapport se concentre donc sur les défis qui accompagnent l'inclusion sociale des réfugiés sur le marché du travail et vise à améliorer leur intégration. Le texte plaide notamment pour que les procédures d'intégration mettent davantage l'accent sur l'apprentissage des langues.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης είναι χωρίς αμφιβολία η βασικότερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον τελευταίο χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινωνία της. Αποτελεί πρωτίστως μια ανθρωπιστική κρίση παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά, ειδικότερα, και μια κρίση πολιτικής, η οποία βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστη και, συνεπώς, απαιτεί από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προβούν σε επείγουσες και αποφασιστικές ενέργειες και να λάβουν μακροπρόθεσμα μέτρα με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Υπερψήφισα την έκθεση διότι είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίσουμε την επαρκή στήριξη μέτρων τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη δημιουργία οποιασδήποτε μορφής ανταγωνισμού μεταξύ των πλέον μειονεκτουσών ομάδων των κοινωνιών μας ως αποδεκτών αυτής της υποστήριξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht über soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt fordert die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, Zugang zu Sprachkursen nach der Ankunft sowie zu Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit und Gesundheitsfürsorge. Dabei wird aber nicht ausreichend auf die derzeitige Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit, in der EU Bezug genommen. Diese befindet sich immer noch auf einem alarmierenden Niveau, und ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem europäischen Arbeitsmarkt stellt weiterhin eine enorme Herausforderung für die Mitgliedstaaten dar. Daher stimme ich gegen den vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Eiropas Parlamenta sesijā Strasbūrā es balsoju pret ziņojumu par bēgļu sociālo iekļaušanu un integrāciju darba tirgū. Uzskatu, ka bēgļu integrācija sabiedrībā šobrīd ir ļoti aktuāls un svarīgs jautājums, bet ņemot vērā, ka katrā dalībvalstī sociālā un ekonomiskā situācija krasi atšķiras, uzskatu, ka bēgļu integrācijas politika ir katras atsevišķas dalībvalsts kompetencē. Darba tirgus un nodarbinātība ir specifiski katrai dalībvalstij, tāpēc ES viena pieeja visiem nav piemērojama. Bēgļu integrācijas politika būtu jāveido katrai dalībvalstij pašai, jo tikai dalībvalsts skaidri apzinās savu iekšējo situāciju un iespējas.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing.I voted today in favour of this report. A European approach must address key issues such as non-discrimination, access to education and training, housing, health care, labour market and social protection, the recognition of qualifications and the validation of skills, as well as family reunification and the situation and needs of vulnerable groups (mostly women, children and people with disabilities, etcetera), as these are essential aspects with a view to restoring the human dignity of refugees and allowing them to gain economic independence and contribute significantly to their successful integration in the host societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ In diesem Bericht des sozialdemokratischen Abgeordneten Brando Benifei aus Italien werden umfassende Forderungen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Europäischen Union aufgestellt. Im Text heißt es wörtlich, eine erfolgreiche Integration sei nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern sie bedeute auch einen umfassenden Zugang zu Sprachkursen, Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterstützung im Bereich psychischer Gesundheit, weshalb hierfür Kommission und EU-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Auch Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden. Diese Forderungen hören sich zwar gut an, sind aber angesichts klammer Kassen in Städten und Gemeinden in Deutschland – von anderen EU-Ländern mit weit geringerer Wirtschaftskraft als Deutschland ganz zu schweigen – völlig unrealistisch. Zudem werden keine steuerbaren Obergrenzen hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gefordert. Vielmehr steht der Bericht im Zeichen einer propagierten Willkommenskultur, welche geltende Regelungen wie die Dublin-Verordnung und den Schengen-Besitzstand ignoriert und trotz großer sozialer Probleme in Europa mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten der wirtschaftlich motivierten Migration nach Europa Tür und Tor öffnen möchte. Aus diesem Grund habe ich den Bericht klar abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Návrh usnesení Evropského parlamentu o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu jsem nemohla podpořit, a to zejména kvůli bodu 39, který „s politováním konstatuje, že dohoda o rozdělení uprchlíků mezi členské státy ze září 2015 není uspokojivě plněna; zdůrazňuje, že většina členských států neplní kvóty na přijímání uprchlíků; vyzývá Komisi a členské státy, aby začaly co nejrychleji uplatňovat příslušné dohody a urychlily proces přijímání a přesídlování uprchlíků“. Jsem i nadále přesvědčena, že kvóty jsou krok špatným směrem a že nepřispívají k vytvoření atmosféry klidu napříč evropskou společností. Usnesení sice konstatuje, že „uprchlická krize je především humanitární krizí, k níž došlo mimo jiné destabilizací zemí v sousedství EU“, ale už zapomíná pojmenovat hlavní viníky této situace (NATO, a zejména USA). Domnívám se, že hledání řešení této situace není možné bez toho, abychom podrobili činy, které k ní vedly, kritické analýze.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing.The report adopts a practical approach, attempting to clarify the socio-economic facet of the refugee crisis. It is crucial to identify the elements of complexity for the social inclusion of refugees and their integration into the labour market. These elements are mostly connected to the current macroeconomic situation of the Union and the record levels of unemployment, and also to the suspicious stance that the public may adopt towards asylum seekers and refugees who claim access to employment.

The report constitutes a good starting point, as it puts forward a series of proposals specifically focused on addressing these aggravating factors, in line with society and labour market needs. Therefore, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Ha kitartunk amellett, hogy a döntően fiatal férfiakból álló tömegek nem gazdasági bevándorlók, hanem politikai menekültek, akkor egyrészt el kell gondolkodni azon, miért nem próbálják megvédeni szeretteiket, akik a háborúban álló országukban maradtak, vagy egyáltalán a hazájukat. Kérdés az is, miért csörtetnek át több biztonságos országon, a zöldhatárokon, útközben elégetve a dokumentumaikat. Majd el kell gondolkodni a közelmúlt merényleteinek fényében azon, hogy vajon hány százalékuk lehet kiképzett terrorista, és hogy ezeket miért nem sikerült eddig eredményesen kiszűrniük az EU-s hatóságoknak, vagy egyáltalán kiszűrhetők-e a rendelkezésükre álló lehetőségekkel.

Továbbá el kell gondolkodni azon is, hogy ezeknek a szegény szerencsétlen, európai nyelveket nem ismerő menedékkérőknek milyen óriási sokkot okozunk azzal, ha őket a számukra teljesen idegen európai közegbe kényszerítjük integrálódni, miközben például az Arab-félsziget dúsgazdag és velük azonos vallású, kultúrájú országaiban, melyekben óriási területek hevernek kihasználatlanul, sokkal jobbak lennének az esélyeik. Európának politikai ráhatással és tanácsadással segítenie kellene ebben a folyamatban Szaúd-Arábiát és a környező országokat és megfelezni velük a menedékkérőket.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. ‒ W sprawozdaniu na temat włączenia społecznego i integracji uchodźców do rynku pracy głosowałam przeciwko poprawkom popierającym wydawanie zezwoleń na pracę dla oczekujących na decyzję w sprawie azylu. Włączenie migrantów do rynku pracy jest oczywiście potrzebne, ale ze względów bezpieczeństwa nie powinno dotyczyć osób dopiero oczekujących na rozpatrzenie wniosku o azyl, ani narzucać państwom zbyt krótkich terminów, ponieważ istnieją różnice w stosowanych procedurach między państwami członkowskimi, a w indywidualnych przypadkach czas rozpatrywania wniosku może potrwać dłużej. Byłam też przeciwna wykreśleniu z ust. 1 przymiotnika „europejskich” w odniesieniu do wartości i praw, które powinny być szanowane przez migrantów przybywających do UE. Poparłam natomiast artykuły i poprawki mówiące o konieczności wzmocnienia ochrony kobiet i dzieci oraz podkreślające znaczenie edukacji językowej dla skutecznej integracji uchodźców na rynku pracy.

Nie zgadzam się z alternatywną rezolucją wydaną przez ENF, która kwestionuje wysiłki na rzecz integracji z powodu tymczasowości statusu uchodźców. Nie można przewidzieć, jak długo potrwa kryzysowa sytuacja w krajach pochodzenia. Samodzielność ekonomiczna osób korzystających z ochrony w UE jest kluczowa nie tylko dla jakości ich życia, godności i akceptacji w społecznościach lokalnych, ale także dla budżetów służb socjalnych i bezpieczeństwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепям доклада за бежанците и тяхното социално приобщаване и интеграция на пазара на труда. Приемането му е от особена важност за осигуряване на дългосрочното планиране на мерките за справяне с миграционната криза. Трябва да се има предвид, че тя е преди всичко хуманитарна криза, породена от дестабилизацията на съседни на ЕС държави. Всичко това има дългосрочни последици в ЕС и изисква дългосрочни решения, които гарантират социалния мир и сигурност и отговарят на очакванията на европейските граждани.

Професионалната интеграция може да помогне за социалното приобщаване на емигрантите. Техните умения, познания и квалификация биха могли да генерират положителна възвращаемост в страните, които ги приемат. От особена важност е ясната дефиниция на понятието бежанец, за да се подобрят безопасните и законни миграционни канали и да се осигури пълното спазване на съществуващите закони и основните европейски права и ценности.

Особено важно е да бъдат взети адекватни контролни мерки, които да ограничат нерегламентираните миграционни потоци. Категорично подкрепям политика на нулева толерантност към радикално поведение и криминални прояви, включително разпространението и изповядването на радикални идеологии. Доказването на вина в подобни случаи трябва да води до експулсиране, независимо от статута на засегнатите лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi quest'aula lancia un forte monito agli Stati membri affinché garantiscano una piena e rapida integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale dei rifugiati. Per fare ciò occorre tuttavia che gli ordinamenti nazionali si impegnino maggiormente nell'affrontare alcune questioni in particolare legate alla lotta contro ogni forma di discriminazione, all'eliminazione delle barriere linguistiche, alla convalida delle competenze. Sottolineiamo l'assoluta necessità di garantire per tutti i rifugiati, in particolare per le ragazze e le donne, l'accesso all'istruzione formale, informale e non formale, nonché alla formazione lungo tutto l'arco della vita associata all'esperienza lavorativa. Invitiamo la Commissione a rivedere quanto prima la direttiva sull'accoglienza al fine di garantire che i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro il prima possibile dalla presentazione della domanda; esortiamo la Commissione a promuovere una convergenza verso l'alto delle norme in materia di protezione sociale e una rapida concessione dei permessi di lavoro negli Stati membri. Il mercato del lavoro è unico e tutti devono godere di una parità di trattamento, anche salariale; non accettiamo l'idea di crearne di speciali per i rifugiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – I supported the resolution because refugees’ social inclusion and integration into the labour market should not be further delayed. We should find a common approach and strengthen our efforts to integrate the refugees as soon as possible after their arrival in the EU. That will be highly beneficial for their swift adaptation to the host county and will help their personal development. At the same time integrating refugees into the labour market will generate growth and foster Europe’s competitiveness.

I am convinced that the best means to achieve this are through education, training, cultural and sport activities and effective and easily accessible recognition procedures to ensure that refugees will get proper recognition of their prior training and the qualifications they have obtained. Furthermore, they should receive proper pedagogical support, guidance and language courses. It is essential to use the full potential of formal and informal education, training and lifelong learning in order to integrate refugees and asylum seekers fully and in a sustainable way.

Our commitment to achieving the swift integration and social inclusion of refugees and asylum seekers must find its reflection in the development of different measures for combating racism, xenophobia and extremism in order to build a more inclusive society, based on our cultural diversity.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ Favoriser un réel accès des réfugiés à l’éducation et au marché du travail contribue à la réussite du processus d’intégration, qui doit fonctionner de façon réciproque entre les réfugiés et la communauté d’accueil, en impliquant pour chacun des droits mais aussi des devoirs. J’ai donc voté cette semaine en faveur du rapport Benifei pour l’inclusion sociale et l’intégration sur le marché du travail des réfugiés. Cette résolution va permettre aux réfugiés et demandeurs d’asile de travailler dans leurs pays d’accueil, tout en réduisant également les pressions sur nos budgets publics, les réfugiés devenant des contribuables.

Ce rapport prévoit de plus la création d’un programme de formation linguistique professionnelle, ainsi que l’accès à des cours d’orientation sur les valeurs, la culture et les droits fondamentaux européens. Nous avons donc répondu aux demandes de nos concitoyens, en incluant dans cette résolution que l’assistance apportée aux réfugiés et demandeurs d’asile ne soit pas financée par des ressources destinées à des programmes ayant pour cible d’autres groupes défavorisés, grâce à une augmentation du fond social européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport sur l'inclusion sociale et l'intégration sur le marché du travail des réfugiés. L'amalgame est trop souvent fait entre "réfugié" et "migrant", et le rapport lui-même passe de l'un à l'autre sans explication. Il serait par conséquent nécessaire de faire la part des choses. Le texte présente l'arrivée des migrants en Europe comme une "chance" pour nos sociétés, une opportunité pour nos citoyens, qui vont bénéficier de cette ouverture culturelle et sociale.

Bruxelles veut mettre en place toutes les dispositions pour leur offrir un emploi dans les 6 mois après leur demande: formations en langues, aides sociales, emplois aidés pour les migrants, interprétation sur le lieu de travail… alors que l'UE connaît une crise économique et qu'elle n'est même pas capable d'offrir tout cela aux citoyens européens, et en particulier aux jeunes européens arrivant sur le marché du travail. On ne parle jamais des risques que les migrants représentent pour les citoyens européens, ni de la menace terroriste. Pire, le rapport soutient la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n'ont pas (pu) mettre en place les dispositions d'accueil des migrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre. Face à la crise migratoire qui submerge l’Europe, le rapport s’évertue à proposer des solutions pour améliorer la situation. Cependant, dès le départ, il ne fait pas de distinction entre migrants et refugiés. Un réfugié est une personne bénéficiant d’une protection subsidiaire temporaire parce que son pays est en guerre, et a vocation à y retourner une fois la paix rétablie. Ce manque de précision dans le texte montre la rupture de l’UE avec la réalité.

Les solutions que propose le rapport tendent donc à établir durablement les migrants, tous confondus, en facilitant leur accès au marché de l’emploi, au détriment des citoyens européens. L’immigration est présentée comme une chance pour l’Europe pour redresser la courbe démographique, développer l’ouverture culturelle et sociale... En outre le rapport est ponctué d’idéologies relatives à la théorie du genre, et fait l’impasse sur le problème majeur de l’immigration, à savoir la sécurité.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ A través de este informe se pretenden realizar una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas refugiadas en el ámbito laboral. Este es un buen modo para acabar con la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las personas refugiadas en la Unión Europea, además de luchar por su empoderamiento y contra la xenofobia que no para de extenderse por el continente. Por ello, he votado a favor del informe, que contiene una serie de elementos que valoramos muy positivamente, como la reivindicación al acceso a derechos como la vivienda, la sanidad, la educación, o la involucración en el proceso de organizaciones sociales y sindicatos. Además, se demanda que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral tras un máximo de seis meses en la Unión y que se les aplique el mismo salario mínimo que al resto de la población. Estos son dos elementos centrales para la revisión de la Directiva 2013/33/UE sobre la acogida de solicitantes de asilo, una de las principales normativas europeas que han de modificarse para garantizar que las personas refugiadas que viven en nuestra sociedad disfrutan de una igualdad efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ In diesem Bericht des sozialdemokratischen Abgeordneten Brando Benifei aus Italien werden umfassende Forderungen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Europäischen Union aufgestellt. Im Text heißt es wörtlich, eine erfolgreiche Integration sei nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern sie bedeute auch einen umfassenden Zugang zu Sprachkursen, Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterstützung im Bereich psychischer Gesundheit, weshalb hierfür Kommission und EU-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Auch Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden. Diese Forderungen hören sich zwar gut an, sind aber angesichts klammer Kassen in Städten und Gemeinden in Deutschland – von anderen EU-Ländern mit weit geringerer Wirtschaftskraft als Deutschland ganz zu schweigen – völlig unrealistisch. Zudem werden keine steuerbaren Obergrenzen hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gefordert. Vielmehr steht der Bericht im Zeichen einer propagierten Willkommenskultur, welche geltende Regelungen wie die Dublin-Verordnung und den Schengen-Besitzstand ignoriert und trotz großer sozialer Probleme in Europa mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten der wirtschaftlich motivierten Migration nach Europa Tür und Tor öffnen möchte. Aus diesem Grund habe ich den Bericht klar abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing.I voted in favour of this report which addresses the challenges faced by refugees attempting to integrate into the labour market and education system in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím se sjednocením azylové politiky EU („je naléhavě nutné zavést společný azylový systém“), ani s výzvou k přijetí trvalého mechanismu přerozdělování migrantů („je nezbytné zavést co možná nejdříve trvalý mechanismus jejich přemísťování v rámci všech členských států“).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Izbjeglička kriza prvenstveno je humanitarna kriza do koje je došlo zbog destabilizacije u susjedstvu EU-a. Ona zahtijeva dugoročna rješenja koja jamče socijalnu koheziju na lokalnoj razini i uspješnu integraciju novih migranata u naše društvo.

Ovo izvješće naglašava važnost solidarnosti svih država članica u integraciji izbjeglica u društvo i na tržište rada, budući da izbjeglice gospodarskom aktivnošću mogu pozitivno doprinijeti društvima domaćina. Za cjelovit pristup migracijama potrebna je sinergija vanjske politike EU-a i unutarnjih politika država članica, poput politike zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Budući da je stabilno tržište rada u zemlji odredišta odlučujući čimbenik za uspješnu i trajnu integraciju izbjeglica, potrebne su politike i ulaganja s ciljem otvaranja novih kvalitetnih radnih mjesta i poticanja gospodarskog rasta. Cilj ovog izvješća je istaknuti najvažnija pitanja, izazove i prilike koje nosi uključivanje izbjeglica u društvo i razrada mjera, postupaka i prijedloga kojima se to želi postići.

Za učinkovitu integraciju izbjeglica važno je sudjelovanje svih dionika društva i jačanje razmjene najboljih praksi u tom području, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing.Members rejected the idea of creating special labour markets for refugees, advocating instead that the respective national minimum wage should be valid for refugees as well as other workers. I support the call for measures to facilitate effective access for refugees and asylum seekers to housing, health care, education, social protection and the labour market, in order to restore their human dignity and self-worth.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Utečenecká kríza a jej dôsledky patria v súčasnosti k najväčším výzvam Únie. Európania sa cítia ohrození utečencami aj z dôvodu nedostatočnej prípravy Únie na tento problém. Žiaľ, vďaka nezodpovednosti politikov voči svojim občanom sa nachádzame v stave, keď viac riešime následky ako príčiny. V Únií naďalej pretrvávajú regionálne rozdiely, ekonomické, hospodárske, sociálne aj náboženské. Napriek tomu treba hľadať účinné, racionálne a efektívne opatrenia a spôsoby začlenenia prijatých utečencov do spoločnosti s dôrazom na solidaritu a skutočné možnosti krajín.

Je potrebné zásadne oddeľovať migrantov a utečencov. Rozdiel je v dôvodoch opustenia svojej krajiny. Utečenecká kríza nesmie byť zneužívaná na špekulácie zo strany migrantov a ani zo strany politických a obchodných záujmov. Orgány ochrany práva by mali zintenzívniť odhaľovanie a analyzovanie nekalej činnosti, keď sa utečenecká a migrantská kríza stáva predmetom a cieľom nezákonného obchodu. Zároveň Únia nesmie rezignovať na svoju povinnosť obmedziť nežiadúcu migráciu ľudí do Európy. Problémy je potrebné riešiť v krajinách pôvodu, musíme dôkladne strážiť svoje hranice a zabezpečiť, aby sa nelegálni migranti vrátili do krajiny pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ L’Union européenne fait face au plus important flux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondial. La réponse européenne a pris la forme, en septembre 2015, d’un mécanisme temporaire de répartition de 120 000 réfugiés dans 23 États membres.

Ce rapport vient donc nourrir le débat sur un sujet encore insuffisamment traité au niveau européen: l’inclusion sociale et l’intégration des réfugiés sur le marché du travail au sein de l’Union européenne.

Parmi les nombreuses propositions contenues dans ce rapport, ce texte appelle notamment à la définition d’une approche commune des États membres en matière de non-discrimination et d'accès à l'éducation, au marché du travail, à la formation et à la protection sociale.

Je souhaite résolument que ces femmes, ces hommes et ces enfants qui fuient actuellement les zones de conflits voisines à notre continent fassent partie intégrante et contribuent pleinement à la vie économique et sociale des pays européens. Je vote donc en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 4/7/2016, καθώς και διότι η εν λόγω Έκθεση δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. ‒ Am votat împotriva raportului referitor la refugiați - incluziunea socială și integrarea pe piața muncii, deoarece măsurile de integrare pe piața muncii a refugiaților și solicitanților de azil nu trebuie să fie finanțate din resursele destinate altor programe europene și, implicit, în detrimentul acestor programe prestabilite.

Consider că deficitul de forță de munca din unele sectoare europene nu este un motiv pentru finanțarea incluziunii sociale a refugiaților. Cetățenii europeni trebuie să continue să aibă prioritate pe piața muncii, precum prevede principiul preferinței comunitare.

În plus, nu trebuie pierdut din vedere că UE se confruntă în continuare cu niveluri alarmante ale șomajului, în special în rândul tinerilor, iar un sfert din populația totală din UE se confruntă cu excluderea socială și cu riscul de sărăcie.

Europa trebuie să se focalizeze și pe investiții sociale pentru proprii cetățeni, pe cheltuirea mai eficientă a fondurilor UE și pe o mai bună corelare a ofertei cu cererea de pe piața muncii europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte sur lequel notre groupe a proposé une résolution alternative.

Ce rapport égraine les poncifs sur les réfugiés dont l'arrivée massive contribuerait à résoudre le vieillissement démographique européen. Il fait l'amalgame entre réfugiés et migrants économiques, alors même que la notion de "réfugié" est un statut de protection essentiellement provisoire. Plus grave, ce rapport incite les États membres à adopter des mesures fortes en faveur d'une intégration sur le marché du travail des réfugiés dans les six mois à compter de leur arrivée sur le territoire des États membres. Ces mesures incluent des formations, notamment en langue, des aides sociales ainsi que des emplois aidés.

Nous condamnons fermement ce rapport aussi bien dans ses présupposés idéologiques que dans les mesures imposées aux États membres. Cette politique immigrationiste à marche forcée est d'autant plus condamnable au regard des forts taux de chômage observés dans certains États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht fordert ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Meiner Meinung nach würde der vorliegende Bericht aber hauptsächlich zu mehr Zentralisierung beitragen und dabei die Mitgliedstaaten entmündigen. Gerade im Bereich des Arbeitsmarktes werden hier Forderungen formuliert, welche jeder Realität entbehren. So ist für mich nicht nachvollziehbar, wie die Forderung nach der Öffnung des Arbeitsmarktes für Flüchtlinge gegenüber den unzähligen arbeitslosen Jugendlichen in Europa verantwortet werden soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport tente d'exposer la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile au sein de l'UE. Il se penche particulièrement sur les aspects d'accès au marché de l'emploi.

Le document réclame ainsi la reconnaissance et la validation "des qualifications existantes des réfugiés", ou bien la garantie "d'un accès rapide, facile et égal à la formation". Néanmoins malgré les accents généreux du texte qui " invite les États membres à garantir une intégration complète et rapide sur le marché du travail et une inclusion sociale des réfugiés", on peut raisonnablement douter de la réalisation de cet objectif "conformément au principe d'égalité de traitement" quand on observe le sort actuel des travailleurs détachés. Je vote pour ce texte, sans illusion quant à son application.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’ensemble du rapport car il est saupoudré de théorie du genre et d’antipatriotisme. Par ailleurs, le rapport soutient la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n’ont pas mis en place de dispositifs d’accueil des migrants. Enfin, et c’est le cœur du sujet, le rapport vise à intégrer durablement les migrants, ce qui va à l’encontre de la volonté des peuples et de la capacité des États à les accueillir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A gestão da crise dos refugiados é, provavelmente, um dos principais desafios que a União Europeia e a sua sociedade enfrentam atualmente, por força da sua dimensão, da sua cadência e da complexidade das suas implicações sociais, políticas e económicas.

Trata-se, acima de tudo, de uma crise humana à escala mundial, mas, de forma mais específica, também de uma crise política para a qual a União Europeia não estava preparada e que exige, portanto, que os responsáveis políticos adotem medidas urgentes e decisivas, bem como medidas a longo prazo que respondam às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing.I voted in favour of this resolution as the social inclusion and labour integration of refugees is important for the well-being of all community members and the efficiency and prosperity of the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L’inclusion sociale et professionnelle des réfugiés représente un droit fondamental dont chaque citoyen doit bénéficier mais aussi une nécessité si l’Union européenne veut améliorer à long terme la compétitivité de son marché. Pour assurer le respect de la dignité de ces réfugiés, il est indispensable de passer de la dépendance de l’aide à l’indépendance.

L’intégration des réfugiés sur le marché du travail un devoir d’humanité. Il représente aussi un atout considérable pour l’Union en termes de diversification des compétences, de connaissances et de qualifications. Afin que le processus d’inclusion sociale et professionnelle se déroule dans les meilleures conditions, il est important de promouvoir des initiatives comme l’apprentissage linguistique qui permettront aux réfugiés de s’intégrer rapidement dans notre société.

Une intégration basée sur l’égalité des chances doit donc être promue afin de procurer aux réfugiés un accès facilité aux soins de santé, à la protection sociale, au marché de l’emploi ou encore à l’éducation. Enfin, une révision de la carte bleue européenne leur permettra de bénéficier d’une meilleure protection contre toute forme de discrimination à l’emploi.

Je félicite le rapporteur Benifiei qui a fait de ce rapport un plaidoyer en faveur d’une intégration juste et égalitaire des réfugiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Jednou z hlavných výziev, ktorej Európska únia v súčasnosti čelí, je utečenecká kríza. Ide o humanitárnu krízu, ale aj politickú krízu, ktorá Úniu zaskočila nepripravenú, a preto vyžaduje, aby tvorcovia politiky prijali urýchlené a rozhodné opatrenia v súlade s potrebami spoločnosti a trhu práce. Samotný trh práce v Európskej únii prináša so sebou potrebu konať súčinne vzhľadom na vysoké percento nezamestnanosti mladých ľudí v Únii. Už túto dosť komplikovanú situáciu zhoršuje fakt, že je potrebné integrovať na trh práce aj utečencov žiadajúcich o azyl. Je potrebné nájsť rýchle, účinné a spravodlivé možnosti na vytvorenie potrebných podmienok na integráciu občanov Únie, hlavne mladých ľudí, do pracovného procesu a rovnako tak žiadateľov o azyl do našej spoločnosti. Toto možno dosiahnuť len vtedy, keď budú vonkajšie a vnútorné politiky Únie a jej členských štátov súčinné, komplementárne a v plnom rozsahu a včas implementované, založené na solidarite a plnom dodržiavaní medzinárodného práva a ľudských práv. Zdravý trh práce v krajine príchodu je určujúcim faktorom pre úspešnú integráciu utečencov, preto musia politiky a investície zamerané na kvalitu pracovných miest a hospodársky rast zostať prioritou. Oslabenie sociálnych nástrojov alebo iných podporných opatrení zameraných na znevýhodnené skupiny by malo negatívne sociálne a politické dôsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of the report on the common approach to the labour market integration and social inclusion of refugees, which calls for effective integration policies to be put in place without delay, and for sufficient financial resources to guarantee the swift and full integration of refugees into the labour market and their social inclusion, in accordance with the principle of equal treatment and non-discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság állásfoglalás-tervezete arra hívja fel a figyelmet, hogy az új európai migrációs menetrend elfogadása után további, esetleg még nagyobb erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy gyors, hatékony és igazságos módon meg lehessen teremteni a menedékkérők és menekültek társadalmunkba való integrálásához szükséges feltételeket, és számot vet az ennek útjában álló nehézségekkel. A menedékkérők és menekültek a migránsok legsérülékenyebb csoportját alkotják. Különös gondot kell fordítani a gyermekeknek, mindenekelőtt a felnőtt kísérő nélkül utazó gyermekeknek nyújtandó segítségre.

Az Unió másfelől most lábal ki a II. világháború óta legsúlyosabb gazdasági válságból, az uniós szinten rendelkezésre álló eszközök és programok pedig nem elegendőek ahhoz, hogy megbirkózzanak ezzel a nagyszabású feladattal. A társadalmi befogadásra és integrációra irányuló intézkedések ráadásul gyakran népszerűtlenek, az emberek fenyegetve érzik magukat a menedékkérőktől és menekültektől, mivel fokozott verseny lehetőségét látják a szolgáltatásokhoz vagy a foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén, különösen azokon a helyeken, ahol magas a munkanélküliség és a szociális körülmények különösen nehezek. A jelentés javaslatokat, ajánlásokat és észrevételeket fogalmaz meg a menekültek jobb társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása érdekében. Elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport pêche par de nombreux aspects. L’amalgame est trop souvent fait entre "réfugié" et "migrant", et le texte passe de l’un à l’autre sans explication. Il serait par conséquent nécessaire de faire la part des choses avant même l’entrée sur le territoire de ces migrants, ce que l’Europe ne semble pour l’instant pas pressée de faire.

Ensuite, il présente l’arrivée des migrants en Europe toujours comme une "chance" pour nos sociétés. En revanche, rien n’est dit sur les risques sécuritaires: on ne parle jamais des risques que les migrants représentent pour les citoyens européens et l’identité européenne, ni de la menace terroriste.

Le rapport soutient enfin la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n’ont pas pu mettre en place les dispositions d’accueil des migrants. Vote défavorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O elevado número de refugiados constitui um verdadeiro teste à capacidade de resposta da União face a cenários de emergência.

Neste quadro, a reposta à crise dos refugiados deve ser delineada de forma coerente e coordenada pela União e pelos seus Estados-Membros num espírito de verdadeira solidariedade.

Neste sentido, a estratégia de resposta à crise dos refugiados deve abranger não só o apoio à chegada, nomeadamente através de distribuição de comida, apoio ao resgate das embarcações naufragadas, apoio na prestação de cuidados de saúde, entre outros, mas igualmente em matéria de integração dos migrantes nas comunidades de acolhimento.

O combate à exclusão social e a integração dos refugiados no mercado de trabalho são um desafio para o qual a União tem de desenvolver ferramentas de resposta adequadas e atempadas, sob pena de contribuir para os cada vez mais eminentes movimentos de segregação social, como sejam os movimentos xenófobos e de anti-imigração.

Neste sentido, voto a favor deste relatório, pois considero crucial que a União Europeia tenha uma estratégia comum e coerente para a crise dos refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Dans ce rapport, rien n’est dit sur les risques sécuritaires liés aux migrants: pour les citoyens européens, et également en termes de menace terroriste. Pire, le rapport soutient la Commission quand celle-ci condamne les États membres qui n’ont pas pu ou voulu mettre en place les dispositions d’accueil des migrants. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing.I voted in favour of the report, which calls for the swift and full integration of refugees into the labour market and for the improvement of safe and legal migration channels, and highlights the need for a common asylum system to improve recognition procedures as well as ensuring decent conditions upon arrival, with facilitated access to housing, health care, education and social protection and to the labour market.

Furthermore the report identifies the need to tackle all forms of discrimination to ensure a better integration of refugees. Anti-discrimination policies and also civil society initiatives, sport and culture are identified as offering potential solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport relatif à l'intégration professionnelle et à l'inclusion sociale des réfugiés. Certaines dispositions constituent une fois de plus un appel d’air à l’immigration illégale. Ce texte sous-entend que nous pouvons dignement les accueillir en Europe, alors que la réalité démontre que nous ne sommes pas en mesure de leur fournir un logement, un emploi ni les moyens de s'assimiler correctement.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore la relazione sui rifugiati, che ha l'ambizione di approfondire le tematiche dell'inclusione sociale e integrazione del mercato del lavoro. Il nostro gruppo ha lavorato alacremente alla stesura di un rapporto che possa stimolare maggiormente il dibattito e che chieda primariamente più azione da parte dei leader europei. La relazione ne sottolinea la necessità. L'inclusione sociale, l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro europeo, un accesso equo all'istruzione e alla formazione, al mercato del lavoro coniugato agli strumenti di protezione sociale e ai diritti associati, oltre che la fruizione dei servizi sanitari europei e di quelli abitativi, quando la necessità lo richieda, sono tutti strumenti necessari a creare un sistema di accoglienza d'avanguardia, capace di consentire un processo di integrazione graduale e omogeneo in tutta l'Europa. Come già dimostrato, un'integrazione riuscita permette agli Stati di beneficiarne, soprattutto a livello fiscale e demografico. La nostra ambizione europea è di creare modelli di integrazione multinazionali vincenti e, per fare ciò, abbiamo bisogno di essere coraggiosi nelle scelte. Per questa ragione esprimo il mio voto in favore di questo rapporto, invitando l'Unione europea a proseguire su questa strada.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom a jelentés azon részeit, amelyek az inklúziót, azaz a társadalmi befogadást erősítik. Az inklúzió rendkívül fontos szerepet játszik a békés és befogadó társadalom kialakításában, hiszen az integrációval ellentétben nem a csoportok beolvasztására, hanem az egyénre fókuszál. A társadalmi befogadás és a munkaerő-piaci integráció fontos szerepet játszik a menekültek emberi méltóságának és önértékelésének helyreállításában, emellett jótékony hatása van a gazdaságra is, hiszen lehetővé teszi, hogy gazdaságilag függetlenedjenek. Továbbá felelősségteljes megközelítés az államháztartás szempontjából is, mivel csökkenti a tagállamok és a helyi hatóságok által viselt költségeket, úgy integrálja a menekülteket, hogy közben lehetővé teszi számukra, hogy aktív adófizetőkké váljanak.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing.I voted for this report, examining the challenges and opportunities for refugees during their social inclusion and integration in the labour market. The report also analyses the development and impact of recent measures, actions and practices.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Новата Европейска програма за миграцията зададе рамка за преодоляване на трудностите, свързани с управлението на големия поток пристигащи хора. Трябва да помислим обаче и за ефикасни мерки за интегрирането на бежанците и лицата, търсещи убежище, както на пазара на труда, така и в нашите общества.

Смятам, че за да се случи това, в програмата трябва да залегнат повече оперативни мерки, свързани с образованието и обучението. Първата бариера пред успешната интеграция е преодоляването на езиковата изолация. Бързото научаване и разбиране на езика и на културата на приемащата държава е от първостепенно значение за успеха на този процес. Образованието е ключът към бързото социално приобщаване и интеграцията на пазара на труда. Точно затова трябва да гарантираме стабилни и прозрачни процедури за признаване на квалификациите, придобити извън ЕС.

Тук е мястото да отбележим, че сред пристигналите в Европа бежанци през 2015 г. значителна част са деца, които идват от зони на конфликт и за дълъг период от време не са имали достъп до никаква форма на образование. Важно е и да кажем каква би била алтернативата – създаването на гета и на капсулирани общности, неспособни да се впишат в приемащата среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Zdržel jsem se hlasování, protože spolu se svou frakcí nesouhlasím s některými body, které se nepodařilo vyřadit při odděleném hlasování. Jde například o požadavek na vyčlenění 25 % prostředků v rámci kohezní politiky na Evropský sociální fond, což je otázka související s nastavením rozpočtu EU a neměla by být řešena v takovéto zprávě. Sporné jsou pro mne i některé návrhy ohledně přístupu na trh práce pro žadatele o azyl. Za velký problém, který můj přístup ke zprávě ovlivnil, považuji ochotu některých politických skupin zahrnovat do podobných zpráv i oblasti, které s jejich zaměřením přímo nesouvisí, což považuji za velmi špatnou praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ Támogattam a jelentés elfogadását, mert különösen fontosnak tartom, hogy az Európába érkezett menekültek megfelelő lehetőséget kapjanak arra, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Minél gyorsabban sikerül ezeknek a háború elől elmenekült embereknek munkába állniuk, annál korábban járulhatnak majd hozzá az európai gazdaság teljesítményéhez, ez a növekedés pedig újabb munkahelyeket teremt. Minél több lehetőséget kapnak a menekültek a munkába állásra, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikeres lesz a társadalmi integrációjuk is. A munkaerő-piaci befogadás szempontjából különösen fontosnak tartom a hiányzó oktatás pótlását, a képzést és átképzést, a nyelvoktatás, mert ezek teszik lehetővé a foglalkoztatást.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this report, which provides a good starting point for a process to assist refuges in integrating better, and also in participating in the basic human right to work. Moreover, the report contains references to facilitating refugees and asylum seekers in having access to housing, health care, education, social protection and family reunification.

For the majority of refugees in Europe, integration is the most relevant durable solution, and EU Member States have a responsibility to ensure that there are programmes and associated support available to facilitate immigrant integration, and also to identify effective practice.

Employment is often the key concern for refugee respondents. Regarding entering the labour market, specific barriers exist for refugees in addition to the challenges that other migrants face. Challenges often include loss of identity documentation and qualification certificates, non-acceptance of qualifications or educational attainment, trauma and uncertainty, anxiety over family separation, the long period of inactivity in the asylum system, and limited social networks.

It is, therefore, very positive that this report provides such a compassionate and empathetic approach to the needs of people who are fleeing war.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesem Bericht ausgesprochen, da innerhalb der Europäischen Union eine enorme Jugendarbeitslosigkeit herrscht. Des Weiteren verfehlt der Bericht jede Art und Weise der sozialen Integration. Ich kann diesem Bericht nicht zustimmen und bin dagegen, dass Flüchtlinge einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Põgenikekriisi puhul on oluline pagulaste võimalikult kiire sotsiaalne ja majanduslik integreeritus ühiskonda. Raport toetab liikmesriikide vahelist koostööd selles vallas, soodustamaks võrdseid võimalusi, ning võtab arvesse põgenike tervishoiuvajadusi, erinevat sotsiaalset tausta, majutusvajadust, puuetega inimeste, eakate ja naiste suurt koguarvu jm. Sealhulgas kutsub raport üles looma keeleõppesüsteeme, toetama riikliku miinimumpalga kehtimist kõigile ning rõhutama hariduse olulisust.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ El Parlamento Europeo ha impulsado la redacción de numerosas iniciativas y de distintos planes integrales de actuación, incluyendo vías seguras para que los refugiados no tuvieran que jugarse la vida en su necesidad de escapar de la muerte e intentar llegar a nuestras fronteras.

Este informe sobre la inclusión social y la integración de los refugiados es fundamental para determinar cuáles son los mecanismos de intervención temprana necesarios en el apoyo a la inclusión y la integración de los refugiados, así como para evaluar la manera más eficiente de utilizar los fondos que la Unión pone a disposición de los Estados.

No es una tarea fácil, pero debemos ser capaces de articular una política cohesionada a nivel europeo en este ámbito, basada en los principios de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidad. Sólo así, generando propuestas y respuestas, seremos capaces de dar solución al problema de la integración y haremos frente a los prejuicios de los populistas y xenófobos.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Nepritariu pateiktai rezoliucijai dėl pabėgėlių socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiandien ir be šių dalykų beveik 25 procentams Europos žmonių gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Apie 10 procentų iš jų patiria didelį materialinį nepriteklių. Nieko nepadaryta, kad padėtis pasikeistų, o čia svarstoma, kokias lengvatas įsidarbinant migrantams turėtų suteikti Bendrijos šalys. Neturime kurti specialiai pabėgėliams skirtų darbo rinkų. Kiekvienas atvykęs turi paklusti konkrečios valstybės tvarkai ir teisei. Valstybėms narėms neturi būti taikoma prievolė sudaryti palankesnes sąlygas lengviau priimti pabėgėlius studentus į visų lygmenų švietimo įstaigas ar organizuoti papildomas kilmės šalies kalbos pamokas.

Pažymėtina, kad bendra privaloma prieglobsčio sistema nepadės išspręsti esamų problemų. Reikia atsisakyti bet kokios kvotų politikos. Ji buvo, yra ir bus akivaizdi migracijos į Europą paskata. Nes taip siunčiamas signalas – jūs čia laukiami, jumis bus pasirūpinta.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing.UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. It included calls for more EU interference and rules on asylum and immigration policy. The report also criticised Member States that have tried to control their borders externally and internally in the Schengen area. The only people who should take decisions on these things are elected national governments in compliance with the 1951 Geneva Convention on refugees. None of this should be decided on or dictated by unaccountable EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che la crisi dei rifugiati è la principale sfida che l'Unione europea sta affrontando e che la nuova agenda europea in materia di migrazione è volta a superare le difficoltà di gestione di tale emergenza, che una maggiore sinergia tra le varie politiche europee permetterebbe di gestire il problema della migrazione a partire dalle cause che spingono migliaia di persone ad abbandonare il proprio paese per arrivare in Europa, che infine la disoccupazione e la crisi finanziaria che ha investito l'Unione europea rendono ancora più difficile l'integrazione e l'inserimento dei rifugiati nella nostra società e che una migliore comprensione del fenomeno può rivelarsi estremamente utile per una più efficace gestione dello stesso, ho ritenuto opportuno esprimermi a favore della proposta del collega. Pertanto, ho votato positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The integration of refugees into the labour force is beneficial for the EU, as asylum seekers would thus have more opportunity to be financially independent, hence requiring less or no social benefits. Furthermore, making refugees part of the labour market will be favourable for national budgets and economic growth. Therefore I voted in favour of the report by Brando Benifei addressing the challenges of integrating refugees into the labour market and into education. However, I have concerns about the proposed lowering of the waiting period for work permits from nine to six months.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za sprejem poročila, ker je glede na aktualne razmere vsebinsko sprejemljivo in ponuja vrsto možnosti in odgovorov.

Kot je zapisano v poročilu, je potrebno najprej jasno razlikovati med terminom begunec in ekonomski migrant, sploh za namene izvajanja različne evropske in mednarodne politike.

Za lažje vključevanje v družbo je pomembno izobraževanje in usposabljanje, predvsem jezikovno, kar je za vstop na trg dela izrednega pomena. Integracija mora potekati na temeljih enakih možnosti za vse begunce, pri čemer je treba biti pozoren na dekleta in ženske kot ranljivo skupino.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Iznimno velik izbjeglički val koji je zahvatio Europu sve nas je zatekao nespremne i nismo u svim segmentima primjereno odgovorili na zahtjeve izbjegličke krize. Brojne izbjeglice pate od mnogostrukih zdravstvenih problema, psihosocijalnih i posttraumatskih poremećaja, brojne obitelji su razdvojene, a velik je i broj djece koja su došla potpuno sama, bez pratnje. Uz to se u zemljama u kojima pokušavaju izgraditi novi život suočavaju s mnogostrukim problemima.

Podržala sam prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o uključivanju izbjeglica u društvo i integraciju na tržište rada jer smatram da je svim ljudima koji su došli u Europu spašavajući svoje živote i tražeći utočište potrebno pružiti pomoć i priliku za dostojanstven život. Moramo utjecati na strah koji je zarobio naše građane i zbog kojega se brojne izbjeglice suočavaju s diskriminacijom što im otežava integraciju u društvo u ionako teškom položaju u kojem se nalaze.

Također je osobito važno djeci omogućiti pristup obrazovanju i što bezbolnije ih integrirati u obrazovni sustav država članica, a olakšavanjem priznavanja kvalifikacija stečenih izvan zemalja Europske unije dati priliku radno sposobnima da pronađu zaposlenje kako bi svojim radom mogli prehranjivati svoju obitelj, čime bi im se postepeno vraćalo izgubljeno samopouzdanje i nada da je bolje i sigurnije sutra moguće.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport lui-même souligne l’utilisation très large qui est faite du terme "réfugié". L’amalgame est trop souvent fait entre "réfugié" et "migrant", et le rapport passe de l’un à l’autre sans explication. Il s'agit de mettre en place toutes les dispositions pour leur offrir un emploi dans les six mois après leur demande: formations en langues, aides sociales, emplois aidés, interprétation sur le lieu de travail… Le tout alors que les pays membres connaissent des taux de chômage terribles, en particulier pour les jeunes et les séniors, encore aggravés par les politiques d'austérité imposées par Bruxelles. Rien n’est dit sur les risques pour la sécurité, alors que les agressions du Nouvel An à Cologne et la présence de plusieurs terroristes parmi les migrants ont montré l'ampleur du problème posé. Ce rapport ne tient compte ni de la volonté ni des intérêts les plus basiques des peuples d'Europe. Je vote bien sûr contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ L'accoglienza dei rifugiati che arrivano in Europa è una delle sfide più impegnative che ci troviamo di fronte e che, se affrontata nel modo giusto, può trasformarsi in una grande opportunità, sia per i rifugiati sia per le società europee. L'impegno della Commissione verso un approccio comune all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del lavoro dei profughi è sicuramente positivo, ma è necessario agire tempestivamente, mettendo in campo tutte le risorse necessarie. Sostengo questa risoluzione perché evidenzia bene l'importanza e l'urgenza della questione, fornisce un'analisi accurata dell'azione espressa finora dall'Unione europea e dagli Stati membri, e presenta, allo stesso tempo, un quadro dettagliato delle misure da adottare per conseguire una migliore inclusione sociale e integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. Garantendo sempre i principi di non discriminazione e di pari opportunità ed evitando di creare ulteriore concorrenza tra rifugiati e settori più svantaggiati delle nostre società, per evitare che questi ultimi si sentano minacciati dall'arrivo (anche limitato) di profughi, l'Europa deve assicurare ai rifugiati l'accesso all'educazione e alla formazione professionale, all'alloggio, all'assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e alla protezione sociale, tutelando in particolare i gruppi più vulnerabili come donne, bambini (specialmente quando non accompagnati) e persone disabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Smatram da se neposredan odgovor EU-a na ovu situaciju treba temeljiti na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, kao što je utvrđeno u članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te cjelovitom pristupu kojime se uzima u obzir potreba za poboljšanjem sigurnih i zakonitih migracijskih kanala te koji jamči potpuno poštovanje postojećih zakona te temeljnih europskih prava i vrijednosti. Ističem da je radi upravljanja priljevom izbjeglica i tražitelja azila potrebno odmah uspostaviti trajni mehanizam premještanja primjenjiv u svim državama članicama.

Ističem činjenicu da je radi olakšanja uključenosti u društvo i integracije izbjeglica na tržište rada potrebno razviti pristup koji propisuje odgovarajuću prilagodbu i pretpostavlja suradnju te riješiti niz ozbiljnih i višedimenzionalnih pitanja, kao što su: svi oblici diskriminacije, jezične barijere kao prva prepreka u integraciji, vrednovanje vještina, različiti društveno-ekonomski, obrazovni i kulturni korijeni, smještaj, zdravstvene potrebe, uključujući psihosocijalnu potporu i potporu nakon proživljenih trauma, spajanje obitelji, te znatan dio osjetljivih skupina među izbjeglicama, posebno zabrinjavajući broj djece, uključujući i djecu bez pratnje, osoba s invaliditetom, starijih osoba i žena, a svima su potrebni odgovori prilagođeni njihovim posebnim potrebama.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório reflete a necessidade de uma inclusão dos refugiados nos Estados-Membros que se articule com a integração no mercado de trabalho.

Apresenta limitações na crítica necessária, mas inexistente, aos mecanismos de recolocação e ao Regulamento de Dublin, à distinção entre refugiados e migrantes, ou à não responsabilização da UE pelos conflitos nos países de origem, as condições desumanas dos campos de concentração, ou a criminosa política de retorno.

Acompanhamos, contudo, algumas das preocupações e propostas do relatório de que destacamos:

- O aumento das sinergias entre os instrumentos financeiros disponíveis e a proposta de destinar 25 % do orçamento do Fundo Social Europeu para o apoio aos refugiados;

- A proteção dos grupos vulneráveis, como crianças e mulheres, nomeadamente da exploração sexual e da violência;

- A proteção laboral dos refugiados contrariando práticas de trabalho não declarado e formas de exploração grave ou discriminação no trabalho;

- A garantia efetiva do acesso a serviços de habitação, saúde, educação, segurança social e mercado de trabalho;

- O papel fundamental de uma educação pública gratuita, do ensino da língua, da cultura, do diálogo intercultural e inter-religioso, da educação não formal e informal, da aprendizagem ao longo da vida e das políticas da juventude e do desporto no fomento da integração e inclusão.

Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Řízení uprchlické krize je jednou z hlavních výzev, s níž se Evropská unie a její společnost snaží aktuálně vypořádat. Situaci lze řešit pouze komplexním přístupem, a proto zprávu, kterou dnes Evropský parlament přijal, považuji za další důležitý prvek v mozaice celostního řešení. Je nezbytné, aby se v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociální a zdravotní péče proměnily výzvy vzniklé z migračních tlaků ve zdroj hospodářského a kulturního rozvoje naší společnosti. Jako sociální demokrat jsem se rozhodl podpořit nový evropský program pro migraci, který má řešit problémy související se zvládnutím nebývalého přílivu osob přicházejících na území EU. Toho se dá docílit jenom v případě, že vnější a vnitřní politiky Unie a jejích členských států budou součinné a budou se vzájemně doplňovat. Jednoznačně rovněž podporuji, aby byl posílen Evropský sociální fond, který by mohl pomoci se začleněním uprchlíků do společnosti a jejich uplatněním na pracovním trhu. Podle mého názoru je to ta správná cesta, která by měla pomoci zvládnout situaci ve všech členských zemích EU. Naopak škrty ve výše zmíněných fondech či trestání malusy a podobné nesmysly by vedly pouze k poškození celoevropského růstu a významně omezily zvládání situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Nel testo della relazione si chiede di investire maggiori risorse pubbliche per favorire l'occupazione dei rifugiati che giungono in Europa e si invita la Commissione europea ad esaminare l'opportunità di introdurre una quota minima del 25% del bilancio della politica di coesione del Fondo sociale europeo (FSE) al fine di garantire la disponibilità di risorse adeguate per l'integrazione nel mercato del lavoro di queste persone. Inoltre, la relazione sottolinea che, per garantire uno stanziamento rapido nell'ambito del FSE, gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, adeguare le relative norme nazionali, al fine di assicurare che i richiedenti asilo godano di pari trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione che hanno accesso al mercato del lavoro. Sebbene si tratti di un testo non vincolante il segnale che emerge dal Parlamento europeo è fortemente negativo. Viste le percentuali di disoccupazione giovanile presenti sul nostro territorio sarebbe davvero paradossale far passare il messaggio che l'UE mette sullo stesso piano i giovani disoccupati europei e i rifugiati. Esistono delle priorità e la nostra priorità deve essere quella di dare lavoro ai giovani europei. Per tutte queste ragioni, ho votato contro l'approvazione di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La crise que traversent les pays de l’Union européenne en faisant face à l’afflux de migrants est sans précédent. Tous les réfugiés ou candidats à l’asile ne peuvent être accueillis sur nos territoires. Cependant, il est du devoir des États membres d’accueillir dans des conditions dignes les réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont respecté les procédures légales. J’ai donc voté en faveur de ce rapport qui insiste sur la nécessité d’insérer ces personnes sur le marché du travail, en passant notamment par l’apprentissage fondamental de la langue du pays d’accueil, pour leur permettre de s’intégrer dans nos sociétés, de contribuer à l’économie et, ainsi, de diminuer la pression sur les budgets publics dédiés à l’accueil temporaire de migrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A hodierna crise dos refugiados é uma crise humanitária à escala mundial, mas é, também, uma crise política em que urge adotar medidas urgentes e eficazes. O presente relatório tem em vista a integração dos refugiados nas sociedades, no mercado de trabalho e nos sistemas educativos dos respetivos Estados-Membros.

Com efeito, considero de extrema relevância a consagração do princípio da igualdade de tratamento nesta matéria. Os Estados-Membros devem garantir, aos refugiados o acesso aos serviços públicos, bem como a cursos de integração, módulos de aprendizagem de línguas e outras medidas no domínio da educação e da formação.

Ora, a meu ver, neste âmbito, o relatório dá uma resposta satisfatória, sem prejuízo de ressalvar a devida repartição equitativa da responsabilidade, tal como disposto no artigo 80.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Entendendo que a base para o sucesso da gestão da crise migratória passa pela inclusão e integração social que respeite a igualdade de tratamento e a igualdade de oportunidades, voto favoravelmente no presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (ENF), în scris. ‒ Prioritatea principală a Uniunii Europene sunt cetățenii europeni. Siguranța și bunăstarea acestora trebuie să fie principala noastră preocupare.

În ultimii ani, problema integrării pe piața muncii a fost prezentă în mod constant pe agenda de lucru a Uniunii. Întregi generații de tineri europeni, foarte bine pregătiți din punct de vedere academic, întâmpină dificultăți majore în a-și găsi un loc de muncă pentru care, de cele mai multe ori, sunt supra-calificați.

Ambiția politică de a integra refugiații pe o piață care nu poate oferi un loc de muncă cetățenilor europeni reprezintă mai mult decât o decizie irațională, înseamnă un act de indiferență față de proprii cetățenii și nevoile acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing.UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. It included calls for more EU interference and rules on asylum and immigration policy. The report also criticised Member States that have tried to control their borders externally and internally in the Schengen area. The only people who should take decisions on these things are elected national governments in compliance with the 1951 Geneva Convention on refugees. None of this should be decided on or dictated by unaccountable EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l’adoption du rapport de mon collègue Brando Benifei, qui appelle à inclure pleinement les réfugiés à la société et à favoriser leur intégration sur le marché du travail européen.

Mettre en place une approche commune sur l’intégration implique des mesures de lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité de traitement, ainsi qu’un accès à l’éducation, la formation, un logement, des soins de santé, ou encore la protection sociale. Cela signifie également d’assurer la reconnaissance des qualifications des ressortissants de pays tiers et de garantir la réunification familiale. Dans ce cadre, il est particulièrement important de tenir compte des besoins des groupes vulnérables, surtout des femmes et des enfants.

L’accès au marché du travail pour les réfugiés est la clé pour la réussite des politiques d’intégration. Permettre aux personnes ayant besoin de protection internationale de pouvoir bénéficier d’une carte bleue est une avancée, mais cela n’est pas suffisant, car il faut s’ouvrir à tous les niveaux de compétences.

Les défis actuels liés aux migrations ne doivent pas être perçus comme des problèmes. Au contraire, l’intégration des réfugiés représente une réelle opportunité. C’est une chance pour l’avenir, qui aidera à relancer l’économie et à enrichir nos sociétés.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu cette résolution qui porte sur l’inclusion sociale et l’intégration sur le marché du travail des réfugiés. Il est nécessaire de leur proposer les meilleures conditions d’intégration et d’inclusion afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins, de devenir indépendants économiquement et de participer pleinement à l’activité de nos sociétés. À cet égard, il convient notamment de réviser la directive relative aux conditions d’accueil afin de veiller à ce que les personnes demandant une protection internationale aient accès au marché du travail le plus rapidement possible, et au plus tard six mois après leur demande. Il est d’ailleurs regrettable que cette disposition sur les six mois n’ait pas été acceptée. Par ailleurs, il convient de mettre en place pour les réfugiés des cours de langue obligatoires tant généraux que professionnels.

Les États membres et les sociétés européennes doivent afficher un engagement solidaire et commun.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ É nosso dever intensificar os esforços a fim de encontrar formas rápidas, eficazes e equitativas de criar as condições para a integração dos requerentes de asilo e dos refugiados na nossa sociedade. Tal só é possível se as políticas externas e internas da União e dos seus Estados—Membros forem sinérgicas, complementares, plena e atempadamente implementadas e alicerçadas na solidariedade, na partilha equitativa de responsabilidades e no respeito do Direito Internacional e dos direitos humanos.

Uma abordagem holística da migração requer que as políticas externas da UE demonstrem ser capazes de atacar as causas profundas da migração, como são os conflitos, a pobreza, a ausência de liberdades, as desigualdades e as condições ambientais extremas.

Por outro lado, também é preciso que as políticas internas de emprego, educação, proteção social e saúde sejam abertas, harmoniosas e suficientemente flexíveis para transformar os desafios colocados pelas pressões migratórias num recurso ao serviço do desenvolvimento económico, social e cultural das nossas sociedades.

A igualdade de tratamento e a igualdade de oportunidades devem ser sempre os princípios orientadores das políticas em matéria de inclusão e integração social. A integração dos refugiados é um desafio, mas pode também ser uma oportunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Si des femmes et des hommes quittent pays et famille, ce n’est pas par plaisir. C’est parce qu’ils fuient les situations dramatiques dans lesquelles ils sont plongés. Nous devons faire preuve de solidarité et assurer leur protection. Il est de notre devoir de réussir cette intégration, notamment sur le marché de l’emploi. C’est une question de respect des droits internationaux, une question d’humanité mais également une question de bon sens

Ce débat est trop important pour le polluer par des propos démagogiques prônant le rejet des autres. Nous devons mettre en place les dispositions nécessaires afin de faire de cette intégration une réussite et une plus-value pour l’ensemble de la société.

À ce sujet, je me réjouis de l’orientation prise par ce rapport qui consiste à ne pas créer un deuxième marché du travail pour les réfugiés. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions sociales que nos citoyens européens. Il est également important d’assurer un apprentissage de la langue du pays d’accueil dès les premiers jours, de mettre en place un système de reconnaissance des compétences et plus largement d’allouer les moyens nécessaires pour assurer pleinement leur intégration.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuris aptaria būtinybę aktyviau dirbti, kad pabėgėliai būtų integruojami į darbo rinką. Pranešime nurodomos ir konkrečios priemonės, kurių reikia imtis: sukurti kalbų mokymo sistemą, užtikrinti geresnį prieinamumą mokymams, greičiau parengti integracijos planus ir pan.

Vienas svarbiausių darbų – būtinybė nustatyti tvirtas ir skaidrias užsienyje, už Europos Sąjungos ribų, įgytų kvalifikacijų pripažinimo procedūras. Būtent tai leistų pabėgėliams geriau išnaudoti jau turimus įgūdžius, juos taikyti darbo vietose, kuriose jie jau turėtų tam tikrų profesinių žinių.

Kartu pranešime aiškiai išsakoma mintis, kad pabėgėliai negali būti diskriminuojami ar išnaudojami darbdavių, jiems negali būti sudaromos blogesnės sąlygos, nei vietiniams gyventojams. Pranešime minimos ir būtinos specifinės pastangos integruojant mergaites ir moteris – pirmiausia per prieigą prie formaliojo ir neformaliojo švietimo ir savišvietos. Tai leistų paspartinti integraciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A gestão da crise dos refugiados é um dos principais desafios que a União Europeia (UE) enfrenta atualmente, por força da sua dimensão e da complexidade das suas implicações sociais, políticas e económicas. Esta é uma crise humanitária à escala global, mas também uma crise política e que exige medidas urgentes, firmes e de carácter permanente que respondam igualmente às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho dos países, regiões e comunidades de inserção.

A nova Agenda Europeia da Migração foi adotada com o objetivo de dar resposta às dificuldades resultantes deste extraordinário afluxo de pessoas e para a criação de um regime de recolocação/reinstalação europeu. Resta assim intensificar os esforços desenvolvidos, através de mecanismos já adotados neste sentido, ou envidando esforços adicionais e eficazes, capazes de criar as condições necessárias para a integração dos requerentes de asilo e dos refugiados.

O presente relatório descreve a complexidade e natureza desta realidade, sublinhando a urgência de encontrar uma solução, assente na aplicação dos princípios de solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades, necessária para fazer face a este problema comum que exige, também ele, uma resposta comum.

Por concordar, maioritariamente, com as medidas apontadas pelo relator, votei-o favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La relazione presentata dall'onorevole Benifei concerne l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati. In quanto deputato europeo e cittadino italiano, ho deciso di votare contro il testo proposto. Sebbene sia consapevole dell'urgenza di regolare e risolvere in maniera efficace l'integrazione delle persone che per motivi politici trovano rifugio in Europa, guardo all'attuale situazione del mio paese con forte preoccupazione. Quei diritti che il Parlamento europeo chiede oggi di estendere ai rifugiati sono gli stessi diritti che l'Italia non riesce a garantire ai suoi stessi cittadini. Parliamo di integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, quando la percentuale di disoccupazione del nostro paese è tra le più elevate in Europa e quando i nostri stessi giovani faticano a entrare in quel mondo del lavoro al quale l'UE propone di facilitare l'accesso ai migranti. Per questo motivo ho deciso di votare contro il testo presentato.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es un primer paso para mejorar las políticas de inclusión social e integración de las personas refugiadas. El texto habla de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar, todos ellos derechos irrenunciables de las personas que solicitan protección internacional y que nuestra delegación defiende.

Incrementar la inversión pública con un aumento del FSE, tal y como recoge el informe, es una buena noticia, como también lo es el garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como tarde a los 6 meses de la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparado al resto de nacionales, evitando el dumping y la explotación de las personas más vulnerables. En el párrafo sobre la Tarjeta azul, sin embargo, he votado en contra ya que hay que evitar premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación. No obstante, en su conjunto es un informe positivo y en ese sentido he votado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht über die Inklusion und Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gestimmt. Schon existierende Systeme und Strukturen sollten so ausgebaut werden, um Flüchtlingen auch langfristig eine bessere Chance zur Integration und zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zu geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ A través de este informe se pretenden realizar una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas refugiadas en el ámbito laboral. Este es un buen modo para acabar con la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las personas refugiadas en la Unión Europea, además de luchar por su empoderamiento y contra la xenofobia que no para de extenderse por el continente. Por ello, he votado a favor del informe, que contiene una serie de elementos que valoramos muy positivamente, como la reivindicación al acceso a derechos como la vivienda, la sanidad, la educación, o la involucración en el proceso de organizaciones sociales y sindicatos. Además, se demanda que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral tras un máximo de seis meses en la Unión y que se les aplique el mismo salario mínimo que al resto de la población. Estos son dos elementos centrales para la revisión de la Directiva 2013/33/UE sobre la acogida de solicitantes de asilo, una de las principales normativas europeas que han de modificarse para garantizar que las personas refugiadas que viven en nuestra sociedad disfrutan de una igualdad efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ O fenómeno sem precedentes da crise dos refugiados que fustiga as fronteiras europeias constitui um dos maiores desafios da atualidade. A UE tem procurado corresponder a esta crise humanitária através de uma intervenção reforçada em áreas fundamentais - económica, política e social - como forma de garantir uma adequada integração dos refugiados no mercado de trabalho, a fim de promover a coesão social e uma integração plena dos mesmos nas sociedades europeias.

Uma estratégia europeia abrangente neste domínio passa pelo respeito dos direitos fundamentais europeus, proporcionando acolhimento adequado e condições de vida dignas, evitando a constituição de comunidades fragmentadas. Há que investir em educação, nomeadamente no acesso a cursos linguísticos, e no acesso à proteção social.

Adicionalmente, a migração pode vir a representar para a Europa oportunidades em matéria de crescimento e desenvolvimento económico e rejuvenescimento. É necessário que se aumentem os recursos do Fundo Social Europeu como meio de facilitar a integração plena dos refugiados nas sociedades europeias.

Votei positivamente porque esta legislação garante a implementação de políticas de inclusão social dos refugiados e sua integração no mercado de trabalho, restaurando, deste modo, a dignidade daqueles que buscam refúgio e segurança no continente europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing.UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. It included calls for more EU interference and rules on asylum and immigration policy. The report also criticised Member States that have tried to control their borders externally and internally in the Schengen area. The only people who should take decisions on these things are elected national governments in compliance with the 1951 Geneva Convention on refugees. None of this should be decided on or dictated by unaccountable EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing.This report calls for swift and full integration of refugees into the labour market and for their social inclusion in accordance with the principle of equal treatment and non-discrimination. Along with my Labour colleagues I voted in favour of the report, which calls for a much-needed European approach to address key issues such as access to education and training, non-discrimination, health care, labour and social protection, and the recognition and validation of skills and qualifications.

Any approach, European or otherwise, needs to ensure that families are able to be reunified and that the situation of vulnerable groups (particularly those with disabilities, women and children, and especially unaccompanied children) is addressed. We must have a strategy which will restore and secure the human dignity of refugees: they must be allowed to gain economic independence and significantly contribute to their successful integration into the host societies. This report goes some way to address these issues and I can support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa spravodajcovi za predloženú správu o utečencoch a ich sociálnom začleňovaní a integrácií na trhu práce. Aj keď názory na aktuálnu situáciu utečencov sa rôznia, utečeneckú krízu vnímam ako jednu z hlavných výziev, ktorým v súčasnosti čelí EÚ a jej spoločnosť. Mrzí má, že utečenecká kríza nie je doteraz vyriešená, a pri snahe o jej odvrátenie došlo na rôznych úrovniach politík k mnohým chybám, v dôsledku čoho trpia aj samotní utečenci, ktorí do EÚ prišli. Na druhej strane však oceňujem úsilie Komisie pre zlepšenie situácie a hľadanie nových možných riešení, ktoré by utečencom mohli pomôcť pri sociálnom začleňovaní a integrácií na trhu práce. Podporila som uznesenie, lebo verím, že aj vďaka navrhovaným opatreniam nájdeme nové, rýchle, účinné a spravodlivé možnosti pre vytvorenie potrebných podmienok na integráciu žiadateľov o azyl a utečencov do našej spoločnosti, ktoré pre oprávnené osoby zabezpečia dostatočné možnosti ako sa dostať do hostiteľskej krajiny. Verím, že aj Slovensku ako predsedajúcej krajine v Rade Európskej únie sa podarí presadiť udržateľnú migračnú a azylovú politiku, ktorá prinesie prospech nielen občanom Slovenska, ale aj celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Usnesení o sociálním začleňování a uplatnění na pracovním trhu uprchlíků jsem nemohla podpořit.

Souhlasím s tím, že uprchlíky je nutné integrovat do našich společností. Při této integraci se musíme poučit z chyb z minulosti a nedopustit vznik nových ghett a sociální vyloučení vedoucí k radikalizaci. Usnesení vychází ze správného předpokladu, že integrace je nejúčinnější přes trh práce. Nicméně jak se často u nezávazných parlamentních rezolucí stává, do smysluplného textu proniknou paragrafy, které text jako celek diskvalifikují. Rezoluce vyzývá na zkrácení lhůty, po uplynutí které mají mít žadatelé o azyl, o jejichž žádosti nebylo rozhodnuto, přístup na pracovní trh. Naše skupina PPE neúspěšně hlasovala proti tomuto bodu a podařilo se nám těsně prosadit alespoň vynechání explicitního volání po šestiměsíční lhůtě. Nepovažuji takovéto výzvy za šťastné, měli bychom případné zkrácení ponechat členským státům, jak dnešní legislativa umožňuje. Rovněž nemohu podpořit volání po účelovém zvýšení rozpočtové alokace pro Evropský sociální fond. Změny v rozpočtu vyžadují důsledné odborné posouzení ze strany Evropské komise, ne politicky motivované výzvy.

Největším problémem textu je, že vyjadřuje podporu návrhu na permanentní systém přerozdělování žadatelů o azyl. Tato otázka zjevně nepatří do debaty o přístupu uprchlíků na trh práce. Bohužel se nám ji ale nepodařilo z textu vypustit.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Begunska kriza je zaradi obsežnosti, faz poteka in kompleksnosti njenih družbenih, političnih in gospodarskih posledic verjetno eden največjih izzivov, s katerimi se danes soočajo Evropska unija in njene države članice.

Gre predvsem za globalno humanitarno krizo, a tudi krizo politike, ki je Evropsko unijo ujela nepripravljeno. Zaradi tega je potrebno, da oblikovalci politike sprejmejo nujne in odločne ter tudi dolgoročne ukrepe, skladne s potrebami družbe ter zahtevami trga dela.

Namen poročila je opozoriti na najpomembnejše težave, izzive in priložnosti, ki jih prinaša vključevanje beguncev v družbo in na trg dela ter preučiti razvoj in vpliv nedavnih ukrepov, dejavnosti ter praks na ravni Evropske unije. Poročilo vsebuje tudi sklop predlogov, priporočil in pobud za doseganje boljše vključenosti beguncev v družbo in na trg dela.

Kar mi je v poročilu še posebej všeč, je to, da poziva k zagotavljanju varnosti tistih, ki so upravičeni do prihoda v države gostiteljice, ter tako k izboljšanju pravnih in zato tudi varnih kanalov migracij. Poročilo tudi poziva k ustanovitvi sistema učenja jezikov, ki bodo poskrbeli za lažjo integracijo migrantov. Dodatno je izpostavljen položaj žensk ter skrb za njihovo varnost.

Zaradi omenjenega menim, da je poročilo dobro in sem ga tudi podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (NI), per iscritto. ‒ Oggi ho espresso voto favorevole sulla risoluzione con la quale il Parlamento formula alcune proposte concrete per facilitare l'inclusione sociale dei rifugiati e i richiedenti asilo, attraverso la loro integrazione nel mercato del lavoro, l'apprendimento della lingua e cultura locale e l'orientamento verso la comprensione dei valori europei. Ritengo, in particolare, che consentire ai rifugiati di lavorare nei paesi di accoglienza, anche tramite un rapido riconoscimento delle loro qualifiche professionali, costituisca un passo fondamentale affinché essi possano ritrovare la propria dignità e una protezione sociale adeguata, partecipando al contempo come contribuenti al sistema economico del paese ospitante. In questo modo, il processo di integrazione nel paese che li accoglie sarebbe caratterizzato da un'interazione attiva tra rifugiati e comunità e autorità locali in cui tutte le parti hanno pari diritti e doveri. Tuttavia, la risoluzione considera le differenze esistenti tra i vari Stati membri e in particolare quelli in cui si registra un tasso di disoccupazione giovanile e di lunga durata estremamente elevato: in tali casi, servono nuove risorse finanziarie per assicurare l'assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo mantenendo i finanziamenti già previsti per i programmi finalizzati a sostenere altre categorie svantaggiate di cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ In het vandaag gestemde verslag over de sociale inclusie en integratie in de arbeidsmarkt van vluchtelingen wordt de huidige situatie beschouwd als een humanitaire crisis. In het verslag wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijk asielsysteem met een permanent hervestigingsmechanisme en tot het verbeteren van veilige en legale migratieroutes. We doen ook een oproep aan de Commissie om opwaartse convergentie van sociale beschermingsnormen te bevorderen, alsook om te ijveren voor een efficiënte toekenning van werkvergunningen in de lidstaten. Een trage en langdradige bureaucratische procedure maakt vluchtelingen en asielzoekers namelijk extra kwetsbaar voor zwartwerk en precaire arbeidsomstandigheden.

Voorts wordt in het verslag ook opgeroepen om rekening te houden met bestaande wetgeving zoals de kwalificatierichtlijn en de richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Deze wetgeving stelt dat asielzoekers en mensen die recht hebben op internationale bescherming recht hebben op toegang tot de arbeidsmarkt en taalonderwijs. Daarnaast wordt ook het belang van middenveldorganisaties en vrijwilligers benadrukt die asielzoekers en vluchtelingen versterken in hun veerkracht en integratie.

Dit is uiteindelijk een heel constructief verslag geworden, met oog voor de mensen zelf, wat dan weer onze gehele maatschappij ten goede komt. Dat is waarom ik aan politiek doe en daarom stemde ik voor deze tekst.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ In diesem Bericht des sozialdemokratischen Abgeordneten Brando Benifei aus Italien werden umfassende Forderungen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Europäischen Union aufgestellt. Im Text heißt es wörtlich, eine erfolgreiche Integration sei nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern sie bedeute auch einen umfassenden Zugang zu Sprachkursen, Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterstützung im Bereich psychischer Gesundheit, weshalb hierfür Kommission und EU-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Auch Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden. Diese Forderungen hören sich zwar gut an, sind aber angesichts klammer Kassen in Städten und Gemeinden in Deutschland – von anderen EU-Ländern mit weit geringerer Wirtschaftskraft als Deutschland ganz zu schweigen – völlig unrealistisch. Zudem werden keine steuerbaren Obergrenzen hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gefordert. Vielmehr steht der Bericht im Zeichen einer propagierten Willkommenskultur, welche geltende Regelungen wie die Dublin-Verordnung und den Schengen-Besitzstand ignoriert und trotz großer sozialer Probleme in Europa mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten der wirtschaftlich motivierten Migration nach Europa Tür und Tor öffnen möchte. Aus diesem Grund habe ich den Bericht klar abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Boj proti sociálnemu vyčleneniu a chudobe je jednou z priorít EÚ. Je potrebné dať politickú prioritu takým opatreniam, ktoré budú podporovať hospodársky rast a sociálne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce v záujme lepšieho prijímania utečencov v našej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zum Thema „Flüchtlinge – soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt“ habe ich nicht zugestimmt.

Dem Bericht mangelt es schon an treffenden Begrifflichkeiten. Flüchtlinge müssen nicht integriert werden, weil sie nach Wegfall des Fluchtgrundes das Glück haben, in ihre Herkunftsländer zurückkehren zu dürfen. Anders ist es für Migranten. Doch Migration darf nicht unter dem Deckmantel des Asyl- und Flüchtlingsrechts stattfinden.

In Bezug auf Migranten ist es zudem nicht Aufgabe der Politik, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das können nur Unternehmen, die entsprechende Arbeitsplätze bereithalten. In erster Linie wäre es allerdings Aufgabe der Migranten selbst. Denn Integration ist eine höchstpersönliche Leistung, die jedem selbst abverlangt ist. Schließlich sollte das Migrationsrecht von den Mitgliedstaaten geregelt werden, sodass es auf die EU gar nicht ankommen sollte. Nach alledem muss ich nicht einmal auf die Blüten des Berichts – wie etwa die Forderung, dass Kunst als Integrationsinstrument besser gefördert werden sollte und die Teilnahme von Flüchtlingen an künstlerischen Aktivitäten vereinfacht und unterstützt werden sollte – zurückgreifen, um den Bericht abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Upravljanje izbjegličkom krizom zbog njezine veličine, tempa i složenosti jedan je od glavnih izazova s kojim se suočavaju Europska unija i europsko društvo. Izbjeglička kriza prije svega je humanitarna kriza, koja ima dugoročne učinke na tržište rada i civilno društvo. Treba se ostvariti socijalna kohezija na lokalnoj razini i uspješna integracija novih migranata u društvo. Integracija izbjeglica u društvo i na tržište rada može se postići samo ako postoji solidarnost među svim državama članicama i njihovim društvima.

Podržavam prijedlog rezolucije jer smatram da je izbjeglicama i tražiteljima azila važno omogućiti pristup tržištu kako bi mogli povratiti svoje ljudsko dostojanstvo i samopoštovanje. Integracija tražitelja azila i izbjeglica u naše društvo može se postići samo ako su vanjske i unutarnje politike Unije i njezinih država članica u sinergiji, ako su komplementarne i ako se u potpunosti i pravodobno provode na temelju solidarnosti, pravedne podjele odgovornosti i uz puno poštovanje međunarodnih i ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela.

Begunska in migrantska kriza, s katero se sooča Evropska unija v zadnjih mesecih, je močno vplivala tudi na trg dela.

Evropska unija mora zagotoviti varno in zakonito migracijo ter spoštovanje veljavnih predpisov ter evropskih pravic in vrednot. Še posebej v ranljivem položaju so ženske, ki se soočajo z nasiljem na podlagi spola ter kulturnimi ovirami pri dostopanju do zdravstvenega sistema.

Z lažjim dostopanjem beguncev do stanovanj, zdravstvenega varstva, izobraževanja, socialne zaščite in trga dela, bodo postali bolj vključeni, s tem pa jim bomo povrnili njihovo osnovno človeško dostojanstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Při dnešním hlasování o zprávě nazvané „Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu“ jsem se hlasování zdržel, jelikož se nedomnívám, že je efektivní, abychom o podobě azylového systému EU diskutovali ve zprávě týkající se začlenění a uplatnění uprchlíků na pracovním trhu. Jsem si vědom toho, že zejména diskuse o společném azylovém systému se problému sociálního začlenění uprchlíků dotýká, nicméně jsem toho názoru, že zde jsou důležité parametry budoucího společného azylového systému. O těchto zde však nyní nemluvíme. Pokud jde o ideu společného azylového systému, a priori ji neodmítám. Je především třeba říci, že společný azylový systém v žádném případě neznamená, že členským státům bude odebrána kompetence k posuzování žádostí o azyl. Takovou změnu nikdo nenavrhuje. Diskuse probíhá pouze o tom, na základě jakých pravidel budou žádosti o udělení azylu posuzovány, ale tyto budou stále posuzovány orgány členských států, nikoli žádnou z unijních institucí či agentur. Domnívám se tedy, že tato diskuse je legitimní, je podpořena článkem 78 Smlouvy o fungování EU, který uvádí, že „Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu“, a v důsledku může přispět k redukci některých tzv. pull-faktorů, které nyní v rámci EU registrujeme. Je však třeba dále diskutovat přesné parametry tohoto uvažovaného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Είναι γεγονός, πως ο πρωτοφανής αριθμός αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, αλλά κυρίως ο ευάλωτος χαρακτήρας των προσφύγων απέναντι στην αδήλωτη εργασία, όχι μόνο θα επιβαρύνει φορολογικά την ΕΕ, αλλά θα αυξήσει και το ποσοστό ανεργίας των νέων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση τα πλέον ευάλωτα άτομα (ΑμΕΑ).

Αναμφίβολα, η προσαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εκάστοτε κράτος, διότι εκτός του ότι αφορά μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που αδυνατούν να ενσωματωθούν με το Ευρωπαϊκό στοιχείο, απαιτεί άμεση χρηματοδοτική στήριξη, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση και κυρίως η αγορά εργασίας απειλούνται από το μεταναστευτικό πρόβλημα, που σαν Δαμόκλειο σπάθη κρέμεται πάνω το κεφάλι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, amely pozitív szemlélettel és konstruktív megközelítéssel, ugyanakkor a problémakör súlyosságát sem leplezve járja körül a migrációs válság következtében jelentkező európai kihívások egyik legsúlyosabbikát. Szocialista politikusként különösen egyetértek azzal, hogy kiindulópontként kezeli a tagállami szolidaritást, a menekülőkkel szembeni humánus bánásmódot, az azonos emberi és munkavállalói jogok biztosításának szükségességét, illetve a kulturális, társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítésének kötelezettségét. Támogatásomat nem megkérdőjelezve kétségeim vannak azonban az alapelvek és a kívánatos célok és eljárások gyakorlati megvalósíthatósága tekintetében.

Vannak ugyanis olyan tagállamok, amelyek ebben a kérdésben megtagadják az uniós szolidaritást, ahol a kormányzati politika részeként utasítják el a menekülők befogadását, nem kívánatosnak, vagy egyenesen lehetetlennek tartják a más kulturális és vallási közegből érkező emberek társadalmi integrálását, elzárják előlük munkaerőpiacukat, egyes esetekben pedig menekült- és idegenellenes uszító kampányt folytatnak. Ilyen körülmények között csak remélni lehet, hogy ez a jelentés, illetve határozat is hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU képes legyen az ilyen tagállami jelenségeket visszaszorítani és a menekültválságot a munkavállalás és a befogadó társadalmi közeg kedvező befolyásolása tekintetében is sikeresen kezelni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Tämän mietinnön osalta äänestin osittain tyhjää, sillä mietintö puuttui osittain jäsenmaiden kompetenssissa oleviin teemoihin. Yhtenäinen linja pakolaisten kotouttamisessa ohjaa pakolaisten jakautumista tasaisesti jäsenmaiden välillä, mikä estää muutamalle jäsenmaalle syntyvää ylimääräistä taakkaa. Jäsenmaiden tulee kuitenkin itse saada päättää, miten käyttävät esimerkiksi aluekehitykseen tarkoitetut varat sekä miten kotouttaminen suoritetaan tehokkaimmin kansallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Criza refugiaților constituie în acest moment una dintre principalele provocări la adresa structurilor Uniunii Europene. Diversele abordări ale statelor membre au dus la agravarea crizei din cauza tendințelor discriminatorii și protecționiste. În schimb, la nivel european, această criză ar putea constitui o nouă oportunitate pentru dezvoltarea UE în toate domeniile, dacă accentul abordărilor este mutat dinspre tentația defensivă a statelor membre către o abordare incluzivă. Această nouă abordare are în vedere adoptarea unor politici integraționiste pe piața muncii din cadrul Uniunii, în vederea sprijinirii canalelor legale ale migrației și pentru asigurarea respectului drepturilor fundamentale și a nediscriminării. În același timp, trebuie garantat accesul la educație și instruire, locuințe, asistență medicală, protecție socială, recunoașterea calificărilor și reunificarea familiilor. De asemenea, este nevoie de accelerarea procesării aplicațiilor pentru protecție internațională, în special în privința grupurilor vulnerabile (femei, copii, persoane cu dizabilități), dar și a persoanelor înalt calificate și trebuie combătută munca la negru și exploatarea, inclusiv cu ajutorul societății civile.

Atitudinea ostilă a societății față de refugiați nu servește nimănui și de aceea ar trebui abandonate și condamnate ferm formele populiste de exploatare a fricilor cetățenilor statelor membre. Documentul de față reprezintă o abordare corectă a problemei și are susținerea mea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé pour le rapport. Celui-ci vise à réaliser les objectifs suivants: préciser le sujet exact à l'examen en rappelant de manière explicite ce que signifie être un réfugié ainsi que les principaux éléments du débat actuel; mettre en lumière les questions pertinentes, les défis et les chances qui accompagnent l'inclusion sociale et l'intégration des réfugiés sur le marché du travail; analyser le développement et les incidences des mesures, actions et pratiques adoptées récemment à l'échelon de l'Union et des États membres afin d'obtenir la réussite de l'intégration et de l'inclusion dans notre société; enfin, présenter une série de propositions, de recommandations et de suggestions pour améliorer l'inclusion sociale et l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. La structure esquissée dans le texte essaie de refléter cette approche.

De manière plus générale, le rapport tente d'exposer d'un côté, dans les grandes lignes, la complexité et le caractère multidimensionnel du sujet et de l'autre, l'urgence et la nécessité de trouver une solution, en gardant à l'esprit qu'il est absolument indispensable d'appliquer les principes de solidarité et de partage équitable des responsabilités pour résoudre ce problème européen commun qui appelle une réponse européenne commune.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing.While I fully agree that participation in the labour market and social inclusion are the best ways to ensure long-term integration for migrants, I voted against the report on the social inclusion and integration into the labour market of refugees. This is because it contains certain elements that are counterproductive to our efforts to achieving a coherent migration strategy for Europe.

In fact, agreeing on a permanent relocation mechanism and a common asylum system makes little sense so long as we have not yet agreed on the larger common approach to migration and organised our external borders effectively, and it might even jeopardise our efforts to find compromises on controversial issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Εleni Theocharous (ECR), in writing.I decided to vote in favour of this report since it touches on numerous issues, including providing a holistic EU approach, cooperation with third countries, EU funding including the ESF, ERDF, and humanitarian aid, definitions, processing, recognition of qualifications, access to EU labour markets and social inclusion (including housing, health care and social protection) which are of great importance if we want to deal with the migration crisis.

The report first outlines the political and policy landscape and secondly sets out in a clear manner a number of recommendations including calls for an increase in the budget of the ESF, the creation of a uniform Common European Asylum System and a revision of the Reception Conditions Directive and the Blue Card Directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Condivido pienamente l’obiettivo principale della relazione di integrare i rifugiati nelle nostre società e nel mercato del lavoro, credo che sia importante per trasformare l'attuale crisi migratoria in un'opportunità. L'integrazione lavorativa dei rifugiati, permette di restituire dignità alle persone, li renderebbe indipendenti e membri attivi delle nostre società e capaci di contribuire ai bilanci pubblici del paese di accoglienza. Inoltre, come stabilito nella relazione, le politiche di inclusione dovrebbero comprendere anche l'apprendimento della lingua e avere un'attenzione particolare ai tassi di disoccupazione locale, soprattutto delle categorie più vulnerabili come i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i disabili. Sia da parte dell'Unione europea che degli Stati membri è necessario un maggiore sostegno finanziario diretto agli enti locali, alle organizzazioni della società civile, alle associazioni di volontariato che sono in prima linea sul fronte delle politiche di accoglienza e integrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o vključevanju beguncev v družbo in na trg dela sem podprla, saj naslavlja izziv socialnega vključevanja beguncev in njihovega vključevanja na trg dela ter v sistem izobraževanja.

Begunska kriza je eden izmed največjih izzivov, s katerim se danes sooča EU. Kot socialna Evropa smo dolžni nuditi pomoč tistim, ki to pomoč potrebujejo. Najti delo in postati ekonomsko neodvisen, to je najboljši način vključevanja beguncev v družbo. V nekaterih državah članicah EU bi lahko rekordne ravni brezposelnosti, revščina in počasno okrevanje gospodarstva ovirali vključevanje beguncev v družbo.

Razvoj ukrepov za učinkovito vključevanje beguncev v družbo je bolj problematičen tudi zaradi pogoste nepriljubljenosti beguncev v očeh javnosti. Oblike diskriminacije, ksenofobije in rasizma še vedno obstajajo ali celo naraščajo, zato mora biti Evropa dejavna v boju proti tovrstnim pojavom.

Za spopad s tako obsežno nalogo moramo pri načrtovanju ukrepov za vključevanje beguncev v družbo in na trg dela bolje uporabiti že obstoječe instrumente na ravni EU, predvsem pa se moramo reševanja tako kompleksnega izziva lotiti na enoten način. Res pa je, da mora biti želja po integraciji obojestranska.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es un primer paso para mejorar las políticas de inclusión social e integración de las personas refugiadas. El texto habla de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar, todos ellos derechos irrenunciables de las personas que solicitan protección internacional y que nuestra delegación defiende.

Incrementar la inversión pública con un aumento del FSE, tal y como recoge el informe, es una buena noticia, como también lo es el garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como tarde a los 6 meses de la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparado al resto de nacionales, evitando el dumping y la explotación de las personas más vulnerables. En el párrafo sobre la Tarjeta azul, sin embargo, he votado en contra ya que hay que evitar premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación. No obstante, en su conjunto es un informe positivo y en ese sentido he votado.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ In diesem Bericht werden umfassende Forderungen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Europäischen Union aufgestellt. Im Text heißt es wörtlich, eine erfolgreiche Integration sei nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern sie bedeute auch einen umfassenden Zugang zu Sprachkursen, Unterkünften, Bildung und Weiterbildung, sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterstützung im Bereich psychischer Gesundheit, weshalb hierfür Kommission und EU-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Auch Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden. Diese Forderungen hören sich zwar gut an, sind aber angesichts klammer Kassen in Städten und Gemeinden in Deutschland – von anderen EU-Ländern mit weit geringerer Wirtschaftskraft als Deutschland ganz zu schweigen – völlig unrealistisch. Zudem werden keine steuerbaren Obergrenzen hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gefordert. Vielmehr steht der Bericht im Zeichen einer propagierten Willkommenskultur, welche geltende Regelungen wie die Dublin-Verordnung und den Schengen-Besitzstand ignoriert und trotz großer sozialer Probleme in Europa mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten der wirtschaftlich motivierten Migration nach Europa Tür und Tor öffnen möchte. Aus diesem Grund habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing.It is well known that having a job is a good way for foreign people to integrate into our societies. It also means that governments should have solved many other areas of their lives, such as learning a new language, having a place to live, health care, education, etcetera, but having access to the labour market is the final proof of the successful integration of refugee people to our countries.

I support this resolution because it would help to accelerate this process as much as possible, in order to give an immediate response to the emergency situation of refugee people in European countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce que nous vivons actuellement et que nous appelons la "crise des migrants" se transforme petit à petit en une grave crise humanitaire en France et dans le reste de l’Europe. Dans ce rapport, le terme migrant est remplacé par le terme de réfugié. Ce qui signifie bien que les députés européens dans leur grande majorité considèrent tous les migrants clandestins comme des réfugiés.

Cet amalgame volontaire illustre en fait l’idée que se font les autorités européennes de cette crise: les migrants sont une chance pour nos sociétés européennes, ils vont nous permettre de nous ouvrir à d’autres cultures et de remplacer nos populations vieillissantes par de jeunes individus.

Il me semble que penser d’abord à nos familles et à une politique de natalité volontariste est primordial. Enfin, ce rapport aborde la stratégie à mettre en place pour l’accueil de ces jeunes migrants, ou comment leur donner un emploi en six mois tout en les protégeant des extrêmes.

Il n’est nulle part question de sécurité nationale ou de troubles de l’ordre public, pourtant constatés par nos concitoyens.

J'ai voté CONTRE ce rapport idéologique.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Uważam, że to sprawozdanie nie jest w pełni wyważone. Owszem, musimy inwestować w integrację, aczkolwiek integracja musi zawierać również prawa i zobowiązania. Jestem zdania, że sukces możemy osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy obie strony wyrażą chęć ponoszenia odpowiedzialności i zobowiązań, w związku z czym jestem przeciwny sprawozdaniu w proponowanym kształcie. Zagłosowałem przeciw przyjęciu dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es un primer paso para mejorar las políticas de inclusión social e integración de las personas refugiadas. El texto habla de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar, todos ellos derechos irrenunciables de las personas que solicitan protección internacional y que nuestra delegación defiende.

Incrementar la inversión pública con un aumento del FSE, tal y como recoge el informe, es una buena noticia, como también lo es el garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como tarde a los 6 meses de la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparado al resto de nacionales, evitando el dumping y la explotación de las personas más vulnerables. En el párrafo sobre la Tarjeta azul, sin embargo, he votado en contra ya que hay que evitar premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación. No obstante, en su conjunto es un informe positivo y en ese sentido he votado.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Pabrėžiu teigiamą poveikį, kurį pabėgėlių judumas turėtų sprendžiant darbo jėgos poreikio ir trūkumo, taip pat pabėgėlių integracijos į darbo rinką klausimus, įskaitant tokius aspektus kaip valstybių narių skatinimas leisti susijungti šeimai; pabrėžiu, kad siekiant sukurti tikrai vienodą bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir visapusišką bei tvarią teisėtos migracijos Europos Sąjungoje politiką, atitinkančią gebėjimų paklausą darbo rinkoje, būtinos tolesnės pastangos, tarp kurių itin svarbų vaidmenį atlieka socialinės įtraukties ir aktyvios integracijos politikos priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on refugees: social inclusion and integration into the labour market. Procedures for granting asylum and labour market conditions differ markedly across the EU. In addition, refugees have a wide variety of ages, education, skills and abilities to work. Social inclusion schemes should therefore aim to be a dynamic, two-way process between refugees and host communities, in which all partners have rights and duties, while the process itself adapts to the situation on the ground. I voted in favour because I believe that access for refugees and asylum seekers to the labour market, housing, health care, education and social protection restores their human dignity and self-worth. Moreover, employment enables them to become economically independent and to give something back to society by becoming taxpayers.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque considero que el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales debe ir acompañado de una integración digna de los refugiados y solicitantes de asilo en nuestras sociedades. En este sentido, estamos convencidos de que la integración social y laboral es la punta de lanza para conseguirlo.

El informe exige, en este sentido, que se aumente la inversión que la Unión realiza en políticas sociales y laborales, para atajar esta situación, evitando que esta circunstancia vaya en detrimento de aquellos ciudadanos europeos que ya se encuentran en una situación vulnerable en nuestros países. Pide por lo tanto, que aumente la participación del Fondo Social Europeo en los Fondos Estructurales y de Inversión hasta el 25 %. Exige que se reduzca el tiempo máximo para que un refugiado pueda adquirir el derecho a participar en el mercado laboral del país de acogida a tan sólo seis meses. Y que pueda garantizarse su acceso a formación, vivienda, salud, educación, así como el reconocimiento de sus habilidades y a la reunificación familiar.

Un informe completo y sólido con recomendaciones que pueden ser claves para manejar a largo plazo la crisis que estamos sufriendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ A través de este informe se pretenden realizar una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas refugiadas en el ámbito laboral. Este es un buen modo para acabar con la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las personas refugiadas en la Unión Europea, además de para luchar por su empoderamiento y contra la xenofobia que no para de extenderse por el continente. Por ello, he votado a favor del informe, que contiene una serie de elementos que valoramos muy positivamente, como la reivindicación al acceso a derechos como la vivienda, la sanidad o la educación, o la involucración en el proceso de organizaciones sociales y sindicatos. Además, se demanda que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral tras un máximo de seis meses en la UE y que se les aplique el mismo salario mínimo que al resto de la población. Estos son dos elementos centrales para la revisión de la Directiva 2013/33/UE sobre la acogida de solicitantes de asilo, una de las principales normativas europeas que han de modificarse para garantizar que las personas refugiadas que viven en nuestra sociedad disfrutan de una igualdad efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted today with my EPLP colleagues in favour of this report which calls for a swift and full integration of refugees into the labour market and their social inclusion in accordance with the principle of equal treatment and non-discrimination. A European approach must address key issues such as non-discrimination, access to education and training (including an emphasis on language learning from arrival), housing, health care, labour market and social protection, recognition of qualifications and validation of skills, as well as family reunification, the situation and needs of vulnerable groups, mostly women, children (in particular the worrying number of unaccompanied children), and people with disabilities, etc., which are essential to restore the human dignity of refugees, allow them to gain economic independence and significantly contribute to their successful integration in the host societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag omdat ik vind dat we ons als Europa meer moeten inspannen met betrekking tot ons antwoord op de vluchtelingencrisis. In het verslag wordt eerst en vooral gepleit voor één Europees asielsysteem (een liberale eis). Verder kan het niet zo zijn dat we een speciale arbeidsmarkt zouden creëren voor vluchtelingen. Dit herinnert me aan zwarte tijden in onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis. Hoe beter vluchtelingen en asielzoekers geïntegreerd worden op de arbeidsmarkt, hoe beter ook de sociale aanpassing verloopt, en hoe beter de fiscale ontvangsten zijn. Ook in dit verslag wordt aandacht besteed aan het lot van de niet-begeleide minderjarigen en de specifieke behoeften van vrouwelijke vluchtelingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paavo Väyrynen (ALDE), kirjallinen. ‒ Äänestin tänään mietinnöstä ”pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille” useissa kohdissa vastoin ALDE-ryhmäni äänestyslinjaa. Mietinnössä esitetyt kohdat, muun muassa pysyvä taakanjakomekanismi ja yhteinen turvapaikkajärjestelmä, eivät mielestäni ratkaise Eurooppaa koettelevaa pakolaisongelmaa. Jokaiselle jäsenvaltiolle on suotava mahdollisuus kantaa vastuunsa omien lähtökohtiensa pohjalta, joka takaa parhaat edellytykset myös maahantulijoiden kotoutumiselle. Tarvitsemme yhteistä koordinaatiota, mutta emme sanelua. Jokainen jäsenvaltio on itse parhaiten selvillä myös kotouttamiseen ja työllisyyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, joissa EU:n tehtävänä tulee olla vain huolehtia, että EU:n perusperiaatteita noudatetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório reflete a necessidade de uma inclusão dos refugiados nos Estados-Membros que passe necessariamente pela integração no mercado de trabalho.

O PCP apresentou 8 alterações, focadas na melhoria das condições de trabalho e de proteção social, na rejeição do critério «qualificações» como fator excludente, na rejeição dos enquadramentos legislativos da questão dos refugiados (Regulamento de Dublim, Diretiva Cartão Azul, Acordo UE—Turquia) e do alargamento dos apoios e das estratégias de integração não apenas aos refugiados e solicitadores de asilo, mas também aos migrantes. Essas propostas não foram aceites em Comissão.

O relatório apresenta, nesse sentido, algumas limitações, como ser acrítico relativamente aos critérios com que a UE propõe a «distribuição» dos refugiados (solicita uma revisão do Regulamento de Dublim, mas não aborda a razoabilidade dessa «distribuição»), de apelar a uma distinção entre refugiados e migrantes, de não referir os responsáveis pelos conflitos nos países de origem, as condições desumanas dos campos de concentração nem a crueldade do repatriamento.

No entanto, a generalidade do documento contém informação que, a ser aplicada, teria consequências no aumento da inclusão destas pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Im Bericht wird nach einem gemeinsamen europäischen Asylsystem verlangt, das zu einer weiteren Zentralisierung führen und den nationalen Staaten ihr Recht auf Souveränität entreißen würde. Außerdem wird gefordert, dass Flüchtlingen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden soll. Im Falle Österreichs würde das ein Aufheben der Sechs-Monate-Frist bedeuten. Anscheinend soll der Arbeitsmarkt Flüchtlingen offenstehen, während es innerhalb der EU immer noch eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt. Daher ist der Bericht auch abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro. La relazione propone di integrare velocemente i rifugiati nella società e nel mercato del lavoro tramite diverse azioni e un adeguato finanziamento. Le azioni più significative sono rappresentate da politiche più efficaci di integrazione, decisioni più veloci di ammissibilità delle domande di asilo e una risposta europea per le problematiche relative all'accesso all'educazione, al sistema sanitario e al mercato del lavoro. Inoltre, la relazione propone di aumentare la spesa pubblica e, in particolare, le risorse finanziarie dedicate alle politiche UE di coesione. Sono fermamente convinto che queste azioni siano necessarie per risolvere al più presto la crisi dei rifugiati e garantire una veloce integrazione a questi ultimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I welcome the excellent work of my colleague Brando Benifei on this report and accordingly I voted in favour of it. The report includes the perspective of the Culture and Education Committee of which I am a member, highlighting the key role played by culture and education. Indeed, education is the key to both the economic and social inclusion of refugees and asylum seekers, in particular young people. That is why the CULT Committee has put forward the notion of ‘education corridors’ and calls for further supporting the cooperation between EU universities and universities in places of conflict, to ensure that children and young people who have to flee their country can still pursue their education. It is not only important for the welcoming countries, who will benefit from the economic contribution of educated newcomers, it is a moral/human duty for European societies to guarantee that those young people have the opportunity of a brighter future. I particularly advocate a proper recognition of the role of informal learning, including lifelong learning, sport, volunteering, culture and the arts which, by providing spaces for intercultural dialogue and exchange, not only facilitate the social inclusion of refugees into their new communities, but also address stereotypes, prejudices and discrimination by the majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this resolution. The recent refugee crisis has shown us that something needs to change. The EU needs stronger and more coherent guidelines on how to deal with such a crisis.. It is an EU-wide holistic approach on how to improve migrant integration processes. It recognises that one of the best tools for integration is education. This will enable us to include migrants in the labour market. As a result they will have the opportunity to become an active member of society and contribute to it. In addition, this will enable the most vulnerable groups of migrants, namely children, to pursue a vital part in their development. Finally, I welcome the fact that the resolution recognises the big challenges in this area, such as budget cuts, the aftermath of the financial crisis, and the worrying rise of xenophobic movements.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Το προσφυγικό είναι μια πραγματικότητα που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά και με ρεαλισμό. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, που έχει δεχθεί και την μεγαλύτερη πίεση λόγω της γεωγραφικής της θέσης, πρέπει να δίνεται η αναγκαία βοήθεια και να εφαρμοσθεί μια βιώσιμη στρατηγική προς όφελος όλων. Η παρούσα πρωτοβουλία λαμβάνει υπόψη σημαντικές παραμέτρους με αμοιβαία οφέλη για τους πρόσφυγες, τις χώρες υποδοχής και την ΕΕ συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ Estoy muy de acuerdo con este informe, ya que, teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa la Unión por lo que respecta al flujo de inmigrantes que escapan de zonas en conflicto como Siria, veo totalmente necesario estudiar soluciones.

Sin duda, la integración de estas personas es clave, y creo que utilizar vías como la del reconocimiento de sus cualificaciones para facilitar su acceso al mercado de trabajo son grandes ideas para lograr el objetivo de inclusión social.

Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que un gran porcentaje de estas personas pasará un largo periodo en la Unión y, por tanto, no podemos dejar que se creen guetos, sino que hay que lograr que, mediante inversión y trabajo, la llegada de estas personas sea positiva para la Unión a medio/largo plazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo testo perché ritengo che l'accoglienza dei rifugiati non può essere lasciata allo spontaneismo, ma necessita di una politica basata sul binomio diritti e doveri e di politiche interculturali e sociali efficaci miranti a favorire il dialogo e l'integrazione tra gli immigrati e la comunità di accoglienza. Abbiamo dei doveri legati ai valori della nostra civiltà e al diritto internazionale. Inoltre il trend demografico europeo non lascia spazio a dubbi: la popolazione in età lavorativa nell'UE diminuirà di 7,5 milioni entro il 2020 e quindi è importantissimo avere una politica coordinata dell'immigrazione che consideri gli immigrati come un enorme patrimonio da valorizzare.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Iniciativní zprávu o začlenění uprchlíků v EU jsem nemohl podpořit, přestože mimojiné vytváří nátlak na členské státy, aby zavedly a dodržovaly systémy přerozdělování. Ty však podle mého názoru uprchlickou krizi nevyřeší. Tyto návrhy jsou již zastaralé a neodpovídají aktualnímu vývoji situace migrace do EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu pána poslanca Benifeia o sociálnom začleňovaní utečencov a ich integrácií na trhu práce som nepodporila. Správa identifikovala množstvo odporúčaní na sociálne začlenenie utečencov a ich integráciu na trhu práce, ako napríklad ich prístup k jazykovým kurzom, bývaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či uznávanie ich kvalifikácií, ale dotýkala sa aj problematiky rodového násilia, diskriminácie alebo zlučovania rodín utečencov. Na druhej strane však obsahovala odkazy na povinné prerozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi členské štáty na základe kvót, či jednotný európsky azylový systém, ktoré s témou tejto správy, ktorá mala byť zameraná na inklúziu a integráciu, nemajú nič spoločné. A práve preto, hoci si myslím, že vo svetle množstva utečencov, ktorí prekročili hranice Európskej únie, je potrebné zvažovať situáciu a otvoriť diskusiu na túto tému, pre už spomenuté dôvody som hlasovala proti správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Benifei por entender ser necessário uma abordagem comum no que toca à integração e à inclusão social dos refugiados. Considero que a integração dos refugiados deve ser vista como uma oportunidade para a nossa sociedade, isto porque integrá-los no mercado de trabalho é não só importante para restaurar a sua dignidade e autoestima, mas também trará benefícios para o bem comum, uma vez que lhes permite obter independência económica e tornarem-se membros ativos da nossa sociedade.

Destaco, por isso, a necessidade de a UE basear a sua resposta imediata à situação na solidariedade e na repartição equitativa da responsabilidade, tal como disposto no artigo 80.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como numa abordagem abrangente que tenha em conta a necessidade de melhorar os canais de migração segura e legal e o respeito integral dos valores e dos direitos fundamentais europeus.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti