Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2340(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0205/2016

Texte depuse :

A8-0205/2016

Dezbateri :

PV 04/07/2016 - 18
CRE 04/07/2016 - 18

Voturi :

PV 05/07/2016 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0300

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 5 iulie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

5.7. Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről az uniós külkapcsolatok terén” a jelentésnek a címe. Hát kérem szépen ez a küzdelem az emberkereskedelem ellen, ugye a „trafficking in human beings”, „trafficking in women” – ez a küzdelem zajlik már, amióta az eszemet tudom. Nem csak azóta a hét év óta, amióta itt már mindenféle küzdelmekről állandóan hallok, hanem már jóval előtte. Valaki mutassa már meg ennek a rengeteg küzdelemnek az eredményét. Úgy, hogy bevétel-kiadás, hogy így mondjam. Tehát hány álláshely keletkezett? Most már lassan ott tartunk, hogy az egyik leggusztustalanabb kvázi iparág ez az emberkereskedelem, egy szörnyű formája a bűnözésnek. De kialakul egy párhuzamos iparág álláshelyekkel, hatalmas nemzetközi szervezetekkel, küzdenek az emberkereskedelem ellen, a nőkereskedelem ellen.

Hol vannak az eredmények? Mert csak egyre romló számokról hallunk, egyre több tragédiáról. Mit hozott ez a rengeteg befektetés és küzdelem – 1-es pont. 2-es pont, ugye mi a konklúzió állandóan? Nagyon nehéz helyzetben lévő emberek lesznek az emberkereskedelem áldozatai, úgymond a harmadik világban. Mi a megoldás? Legális migráció. Itt van a trükk, ami miatt nem tudtam megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm! Merthogy ez nem megoldás.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vítam, že prijaté uznesenie pokrýva rôzne formy tohto zločinu a tiež volá po stíhaní klientov, ktorí sa vedome podieľajú na zneužívaní obetí obchodovania s ľuďmi. Taktiež sa zdôrazňuje nutnosť spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti na tomto poli.

Aj u nás na Slovensku sa tejto závažnej problematike venujú mnohé mimovládne organizácie za nezištnej pomoci zástupov dobrovoľníkov. Úloha týchto organizácií je nezastupiteľná, a preto si zasluhujú nielen naše docenenie, ale tiež konkrétnu pomoc a podporu pre svoju prácu.

Správa sa okrem iného dotýkala náhradného materstva ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi, no schválený text, žiaľ, odsudzuje iba nútené náhradné materstvo. Je však treba zdôrazniť, že aj akékoľvek dobrovoľné (či už komerčné alebo tzv. „altruistické“) formy náhradného materstva robia z detí požadovaný tovar a zo ženských materníc výrobňu takýchto detí. Preto sú tu všetky formy náhradného materstva neprípustné, lebo podrývajú ľudskú dôstojnosť a súčasne človeka ponižujú na predmet dopytu.

Niektoré návrhy tiež zasahovali do kompetencií členských štátov, predovšetkým v otázkach migrantov, ďalšie zas kládli neprimerané a nerealistické nároky na súkromné spoločnosti. Preto som sa pri hlasovaní zdržal.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, profitul traficului de ființe umane a ajuns la 150 de miliarde de dolari. În mai puțin de 1 % din aceste cazuri se finalizează urmărirea penală și avem o decizie definitivă a justiției. Asta înseamnă că în mai puțin de 1 % din cazuri se poate confisca sau victimele pot fi salvate.

Femeile și fetele constituie 79 % din victimele exploatării sexuale. Bărbații constituie 83 % din victimele muncii forțate. Acum să ne referim și la copii: directorul Europol a declarat că, în Europa, au dispărut peste 10 000 de copii, refugiați și migranți.

Am votat acest raport pentru că statele trebuie să acorde o atenție deosebită, o importanță deosebită – și aceasta să fie o prioritate – înregistrării refugiaților, urmăririi acestora, tocmai pentru a nu fi furați, a nu fi supuși traficului de ființe umane. În special minorii, care sunt o categorie defavorizată și nu se descurcă singuri, prezintă un risc ridicat să fie exploatați și, ca atare, ei sunt pe primul loc să fie protejați.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Zapytałem w debacie komisarz Malmström, czy dzisiaj – pół roku po ujawnieniu tragedii 10 tysięcy dzieci zaginionych na drogach nielegalnych imigracji – Komisja może powiedzieć, co stało się choćby z niektórymi z nich. Niestety, Komisja nie odpowiada. Zginęło 10 tysięcy dzieci, a Europie praw człowieka nie psuje to dobrego samopoczucia. Oczywiście Komisja Europejska może milczeć, ale my milczeć nie będziemy. To wydarzenie, ten dramat, na który ciągle nie znajdujemy odpowiedzi, pokazuje prawdę o nielegalnej imigracji. Pamiętajmy o tym, że to deklaracje kierownictwa Komisji Europejskiej o Europie otwartej na bezgraniczną imigrację stworzyły wyjątkową koniunkturę dla działań mafii przemytu ludzi. I pora pokazać, co naprawdę kryło się za tymi frazesami.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Je mi veľmi ľúto, že predložená správa neprijala návrhy z uznesenia Výboru pre životné prostredie týkajúce sa náhradného, teda surogátneho materstva. Pretože prenajímanie maternice a kupovanie si dieťaťa od kliniky spĺňa všetky charakteristiky obchodovania s ľuďmi. Žiaľ, odsek 31 tejto správy hovorí len o nútenom náhradnom materstve, pričom základné ľudské práva a dôstojnosť žien a detí porušuje každá forma náhradného materstva.

Žena nie je továreň na deti a dieťa nie je tovar, ktorý si môže hocikto kúpiť. Náhradné materstvo v každej podobe musí byť súčasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ak chceme odstrániť obchodovanie s ľuďmi, musíme si hovoriť pravdu. Tento text zatvára oči pred miliardovým obchodom, ktorý prebieha už aj v Európe, a preto som v záverečnom hlasovaní nemohla text podporiť a zdržala som sa.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, it could be said that human trafficking is the modern example, despicable as it is, of man’s inhumanity to man – or perhaps man’s inhumanity to woman and child, because it is nearly always women and children who are exploited and trafficked. Ms Morvai asked a question on what the European Union has been doing and where the results of all its efforts are. Well, in fairness, if we look at what was happening in the Mediterranean prior to action by the European Union in dealing with the people-smugglers from North Africa, at least there has been a reduction in that area. But, within Europe, the fact that 12 000 children have disappeared is a cause for major concern and obviously means that Europol and the Member State security forces have to cooperate far more in the future to try and bring these perpetrators of man’s inhumanity to fellow man to justice and, hopefully, custodial sentences.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor Presidente, en esta Cámara denunciamos y rechazamos firmemente la trata de seres humanos, que representa un negocio en alza a costa del sufrimiento humano y afecta a todas las sociedades y economías de manera profunda y persistente.

Sin duda, estamos ante un negocio extremadamente lucrativo y se precisa unidad, colaboración y firmeza para erradicar estas prácticas y las diferentes formas de explotación. Por eso, la política de la Unión sobre la trata de seres humanos, según hemos aprobado en un informe en este propio Parlamento, debe estar conectada con la acción exterior comunitaria, a fin de establecer una cooperación más coherente y eficaz a la hora de desarrollar sistemas para identificar, proteger y asistir a las víctimas, mejorar la prevención de la trata, facilitar el enjuiciamiento de los traficantes y crear una red que permita responder rápidamente a las dificultades que puedan surgir.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Adaktusson (PPE), skriftlig. ‒ Europaparlamentet röstade idag för ett icke-lagstiftande betänkande "om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser". Jag stödde detta, då människohandel genom sitt sätt att förvandla människor till varor är ett av de värsta brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det handlar om de svagaste och mest utsatta människorna i Sverige, Europa och världen.

Jag välkomnar de konstruktiva förslag till åtgärder som återfinns i resolutionen. Då KD motsätter sig ett europeiskt åklagarämbete vill jag betona att så alltjämt är fallet, då det finns skrivningar om utökande av mandatet för ”det framtida unionsgemensamma generalåklagarämbetet”.

I betänkandet fördöms dessutom helt riktigt påtvingat surrogatmoderskap, men parlamentet uppmanar samtidigt medlemsstaterna ”att överväga följderna av sin egen restriktiva reproduktiva politik”. Denna skrivning förvånar mig, eftersom s.k. altruistiskt surrogatmoderskap är ett omstritt fenomen. Frågan hör dessutom, i likhet med andra medicinsk-etiska frågor, tydligt hemma på nationell nivå. Eftersom ledamöterna i Europaparlamentet tidigare haft synpunkter på EU-ländernas abortlagstiftning, så det är det ju förvisso logiskt att anlägga synpunkter på övrig medicinsk-etisk lagstiftning i medlemsländerna. Men det är, inte desto mindre, fel. Jag vill därför betona att Kristdemokraterna intar en kritisk hållning till surrogatmoderskap.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il traffico di esseri umani può essere definito come il reclutamento e il trasferimento illecito di una o più persone, da un territorio ad un altro, a fini di lucro. La relazione presentata adotta, invece, una definizione molto ampia di tale crimine, permettendone l'applicazione a varie forme di prostituzione, lavoro minorile e traffico di organi. Si tratta di un fenomeno purtroppo strutturale, non di certo transitorio, creato e fomentato da guerre, corruzione, povertà e disfunzioni nel sistema migratorio. Considerando la richiesta di canali legali d'immigrazione, del riconoscimento di specifici diritti alle vittime e, infine, di un sistema di lotta alla corruzione, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative report. We are strong supporters of any measures to combat the trafficking of people, however we do not support the European Union taking actions on these measures. The free movement of people and Schengen has contributed to an increase in people trafficking within the EU. We think it is hypocritical of the EU to discuss measures outside of the EU when it refuses to acknowledge this. However out of respect for the sensitivity of the subject and our support for measures to combat it we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es una iniciativa con intenciones positivas, pero no ofrece soluciones concretas y específicas que aporten a la lucha real contra el tráfico de seres humanos. No se da prioridad a las medidas urgentes que deben involucrar acciones de los países de tránsito que son cruciales para combatir este flagelo. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte sur la lutte contre des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union. En effet, à travers ce texte, l'UE utilise la lutte contre la traite des êtres humains pour renforcer son pouvoir à l'international. Nous ne pouvions cependant nous opposer à ce texte par rapport au sujet abordé qui mérite évidemment un vrai combat.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ The report has some commendable aspects; it calls for cooperation in combatting human trafficking, it is strong on the impact for women and children, calls on the EU to do more to find missing refugees, etc.

However, the inclusion of calls for greater EU military presence in the Mediterranean, claims that exploitation does not occur in transit countries, some questionable suggestions regarding refugees, and calls for an EU cross-border labour mechanism, make the report impossible to support.

Therefore, on this basis, I abstained on the final roll-call vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui souligne que la traite des êtres humains est une activité très lucrative et le produit de cette activité criminelle est en grande partie réinjecté dans l'économie mondiale et le système financier. Ce rapport met par ailleurs en évidence le lien clair qui existe entre trafic des migrants et traite des êtres humains.

Je condamne avec la plus grande fermeté toutes ces formes d'exploitation. Il est fondamental d'inclure la lutte contre ce phénomène d'un autre âge, mais aussi les droits des victimes, y compris le droit à la réparation, dans les politiques de l'UE vis-à-vis des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing.I voted in favour of the report on the fight against trafficking in human beings. The trafficking of human beings is a modern kind of slavery and a serious crime which constitutes one of the worst forms of human rights violations.

Trafficking in human beings represents a highly lucrative business, therefore it is important to fight against the corruption which facilitates it. The EU and its Member States shall increase cooperation with third countries and improve the exchange of information with the aim of investigating and combating transnational trafficking. At EU level, the report recognises and supports the work of the EU Anti-Trafficking Coordinator, established to improve coordination and coherence among the EU institutions, agencies and Member States and third countries and international bodies, and urges the Coordinator to further develop concrete joint action and measures by all these protagonists.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης η οποία αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, υπογραμμίζει τα τεράστια οικονομικά έσοδα από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα και πως αυτά επανεισέρχονται στη παγκόσμια οικονομία και στο οικονομικό σύστημα. Αναφέρονται διαφορετικές μορφές εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμα των θυμάτων στην αποκατάσταση και η ανάγκη συνεργασίας των χωρών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Der Menschenhandel gehört zusammen mit dem Drogenhandel und dem Waffenhandel zu den gewinnträchtigsten kriminellen Tätigkeiten. Die Flüchtlingskrise hat ein erhöhtes Risiko des Menschenhandels mit sich gebracht, vor allem für unbegleitete Minderjährige. Im Rahmen von Sensibilisierungsprogrammen soll das Personal der Mitgliedstaaten, welches für den Empfang der Flüchtlinge und Asylbewerber zuständig ist, auf den Unterschied zwischen Schleusern und Menschenhändlern aufmerksam machen. Zudem sollen Vormundsysteme für unbegleitete Minderjährige gestärkt werden.

Schätzungen zufolge werden weltweit 35,8 Millionen Menschen in einer Form der modernen Sklaverei gehalten, weshalb es auch notwendig ist, dafür Sorge zu tragen, dass in Drittstaaten tätige europäische Unternehmen arbeitsrechtliche Standards einhalten.

Ich stimme dem Vorschlag zutiefst zu, da eine bessere internationale Zusammenarbeit für die Bekämpfung des Menschenhandels essenziell ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue de voter sur ce rapport car l'UE se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoir à l'international. Le thème fait que l'opposition est politiquement sensible.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing.I support most of the aims and objectives of this report, but not all should fall within the European Union’s sphere of responsibility. I therefore abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle fortement que la traite des êtres humains est une forme moderne d'esclavage, un crime international extrêmement lucratif et l'une des pires formes de violation des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ O meu voto favorável neste relatório sobre a luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE ficou a dever-se ao bom documento elaborado pela minha colega relatora, especialmente quando solicita à Comissão que avalie a necessidade de uma eventual revisão do mandato da futura Procuradoria Europeia, para que a luta contra o tráfico de seres humanos seja integrada nas suas competências.

Gostaria de salientar a atenção pedida relativamente ao tráfico de seres humanos no diálogo político da UE com os países terceiros, assim como através dos seus programas de cooperação. E ainda o facto de considerar fundamental que as estratégias de prevenção do tráfico de seres humanos abordem os fatores que o facilitam, bem como as causas e as circunstâncias desse fenómeno, e que sigam uma abordagem integrada, congregando diferentes intervenientes, mandatos e perspetivas nacionais e internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ Cooperation and coordination between Member States is crucial in the fight against human trafficking, and this report is an important step in that direction. The report urges the EU and the Member States to deal intensively with the crime of human trafficking. This growing illicit industry of human suffering affects all societies in a profound and enduring manner. The trafficking of human beings is a transnational issue of global nature that is a modern form of slavery. To combat this, we need measures that fight the issue at the root causes and global trends. The EU and Member States should take necessary efforts to combat forced labour in EU industries abroad, particularly in third countries. International cooperation is crucial in the case of trafficking in human beings, where there is currently an insufficient level of cooperation. The EU Anti-Trafficking Coordinator needs further coordination, joint action, and coherence among the EU institutions, agencies, Member States, third countries, and international actors. This report is a great step in the fight against all forms of human trafficking, However, the EU should develop a new post-2016 anti-trafficking strategy with a stronger and more targeted external dimension.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl kovos su prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis yra viena iš baisiausių žmogaus teisių pažeidimų formų, nes ja žmonės paverčiami prekėmis, ji iš esmės ir nuolat pažeidžia nukentėjusių asmenų orumą ir teises ir daro poveikį ištisoms šeimoms ir bendruomenėms. TDO skaičiavimais, nelegalus metinis pelnas iš priverčiamojo darbo, įskaitant pinigų plovimą, sudaro maždaug 150 mlrd. USD, 90 proc. nukentėjusių asmenų, kaip numatoma, išnaudojama privačiosios ekonomikos sektoriuose ir du trečdaliai pelno gaunama iš seksualinio išnaudojimo komerciniais tikslais. Pritariu raginimams Komisijai įvertinti interneto naudojimą vykdant prekybą žmonėmis, ypač seksualinį išnaudojimą pasitelkiant internetą. Svarbu, kad Europolas sustiprintų kovą su prekyba žmonėmis internetu. Pritariu raginimams Komisijai ir valstybėms narėms stiprinant kovos su prekyba žmonėmis teisines priemones taip pat išplėtoti prekybos žmonėmis apibrėžtį, įtraukiant į ją nuorodas į naujus prekybos žmonėmis būdus. Taip pat svarbu peržiūrėti būsimosios Europos prokuratūros įgaliojimus, kad ją įsteigus ji būtų įgaliota kovoti su prekyba žmonėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne la participation de l'UE à des programmes internationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Si je suis totalement acquis à cette cause, je ne puis que constater que l'UE se sert d'un sujet vraiment crucial pour acquérir plus de pouvoir en termes de politique étrangère.

De plus, il n'est qu'à constater les différents échecs qu'ont pu connaître d'autres initiatives de ce genre, une fois menées par l'UE, pour comprendre à quel point cette prétention de Bruxelles est illégitime. Je me suis par conséquent abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle que, selon le rapport mondial sur la traite des personnes (2014) de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 70 % du total des victimes identifiées sont des femmes et des filles.

La Parlement dénonce dans son rapport ce qu'il considère comme un type d'esclavage moderne ainsi qu'un crime grave constituant l'une des pires violations des droits de l'homme.

Rappelant que la traite des êtres humains est un crime transnational à caractère mondial, le rapport souligne l'importance d'une approche cohérente des aspects internes et externes des politiques de l'UE destinés à lutter contre la traite et déplore l'absence chronique de législation adéquate qui permettrait d'ériger en infraction pénale la traite des êtres humains dans de nombreux pays du globe.

Face à ce fléau, le rapport demande notamment à l'UE et aux États membres:

- de déployer les efforts nécessaires pour lutter contre le travail forcé dans les entreprises de l'Union implantées à l'étranger en faisant respecter le droit du travail et des normes de protection des travailleurs;

- de soutenir davantage les organisations caritatives qui s'impliquent dans l'accompagnement psychologique des victimes de la prostitution forcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Lochbihler sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione. Si tratta di un tema importante che mostra come l'impegno internazionale dell'UE debba andare di pari passo con il contrasto di crimini che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani. Il testo, partendo da un'analisi attenta delle tendenze mondiali, sottolinea l'esistenza di una forte dimensione economica del fenomeno e definisce alcune possibili linee d'intervento. In primo luogo, la Commissione e gli Stati membri devono potenziare le misure giuridiche contro la tratta di esseri umani, ampliandone la definizione e prevedendo un suo inserimento tra le competenze della futura Procura europea. Gli sforzi dell'Unione devono tener conto della forte dimensione di genere del fenomeno, che assume la forma dei matrimoni infantili, dello sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze e del turismo sessuale, in particolare in alcuni paesi con i quali l'UE intrattiene relazioni. Spetta all'Europa porre un'enfasi particolare sulla lotta alla tratta degli esseri umani, chiedendo soprattutto ai paesi terzi di perseguire maggiormente gli esecutori e aumentare i meccanismi di protezione delle vittime.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe. A pesar de que el texto contiene elementos que apoyo, en lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas en situación de movilidad forzada y en especial de las más vulnerables, no comparto el enfoque general del texto, que exime a los países europeos de toda responsabilidad en las causas primeras y estructurales, así como, de las consecuencias dramáticas de las migraciones masivas, al concentrar las acciones únicamente sobre las redes de trata y tráfico, que no son sino la consecuencia de un sistema de asilo e inmigración fallido. No compartimos tampoco la visión securitaria frente a la crisis humanitaria, que por una parte victimiza doblemente a los/as refugiados/as y por la otra genera un muy lucrativo negocio vinculado a las grandes empresas armamentísticas, cuya expansión está ligada a la prevalencia de guerras que originan éxodos masivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer a la ponente su labor y buen hacer en este informe sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE. En él se considera que los Gobiernos deberían fomentar el diálogo y las asociaciones entre diferentes partes interesadas con el fin de emprender acciones conjuntas contra la trata de seres humanos y velar por el respeto de los derechos de los trabajadores. Se pide además que se introduzcan medidas jurídicas que garanticen la transparencia y la trazabilidad de los productos en la cadena de suministro. Hay que garantizar que los productos estén exentos de explotación a lo largo de toda la cadena de suministro y establecer responsabilidades en los casos de trata de seres humanos que se produzcan en cualquier punto de la cadena, incluidas las empresas filiales y subcontratistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai préféré m’abstenir sur ce rapport relatif à la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l’Union européenne.

Certes, je suis moi-même écœurée de la marchandisation des êtres humains – et je m’étonne d’ailleurs que celle-ci soit dénoncée dans ce rapport mais que les députés ne s’émeuvent pas d’autres formes de marchandisation comme la GPA.

Par ailleurs, je salue la lucidité du rapporteur sur ce type d’esclavage moderne.

Cependant, je condamne cette habitude qu’ont les institutions européennes d’utiliser des sujets sensibles, voire émotifs, pour s’arroger plus de pouvoir et notamment se substituer aux États membres dans le domaine des affaires étrangères; les États membres sont parfaitement capables de nouer des partenariats bilatéraux, notamment dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, afin de lutter contre ce fléau moderne qu’est la traite des êtres humains, en particulier pour appréhender les responsables des trafics et réseaux qui sévissent dans ce domaine.

De plus, le rapporteur semble vouloir utiliser ce drame afin de légitimer toujours plus de voies légales d’immigration. Je dénonce une telle instrumentalisation des tragédies humaines par les instances européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Pur condividendo gli obiettivi che inizialmente il testo si prefissava, cioè la lotta alla tratta degli esseri umani, ritengo alcune delle proposte portate avanti in questa relazione non siano condivisibili e che potrebbero aprire a future criticità per il nostro tessuto socioeconomico; per questi motivi ho deciso di esprimermi con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ner rösten.

Betänkandet har många positiva förslag för att motverka människohandel. Genusaspekter finns med och det visar en tydlig länk mellan prostitution och människohandel. Problemet är stödet i texten för Fort Europa-politiken. EU:s inhumana och allt restriktivare flykting- och migrationspolitik dyker upp på flera ställen i betänkandet. Arbetet mot människohandel används till och med som ursäkt för samarbetet med diktaturer inom ramen för Khartoum-processen samt för att legitimera EUs militära insatser i Medelhavet (EU Med Nav For). Detta är inte acceptabelt. Vad som behövs är att motverka efterfrågan, kriminalisera sexköp, motarbeta sexindustrin som drar in stora vinster på utsatta kvinnors bekostnad, och framför allt skapa säkra och lagliga vägar in i EU så att kvinnor inte ska bli offer för människohandel. Därför lägger jag ner rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La trata de seres humanos constituye una de las peores formas de abuso de los derechos humanos, pues reduce a las personas a meras mercancías, viola la dignidad, la integridad y los derechos de la víctima y afecta a familias y comunidades enteras, aprovechándose deliberadamente de situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza o el aislamiento. Constituye asimismo un negocio extremadamente lucrativo, cuyos ingresos se reinyectan en la economía y el sistema financiero mundiales.

Ante esta situación, el informe, que he apoyado, pide a la Comisión y los Estados miembros, entre otros aspectos, que refuercen la cooperación con terceros países con el fin de investigar todas las etapas de la trata de seres humanos, mejoren el intercambio de información y emprendan operaciones, investigaciones (financieras) y actuaciones judiciales con carácter preventivo. Igualmente; pide que adapten su cooperación con terceros países a la nueva situación creada por el desarrollo de la trata por Internet y que se refuercen los regímenes nacionales de tutela de menores en Europa como parte de la estrategia de la Unión de lucha contra la trata. Y alienta a la UE a que desarrolle una nueva estrategia de lucha contra la trata para después de 2016 con una dimensión exterior reforzada y más selectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes būtina kovoti su prekyba žmonėmis, palaikant Europos Sąjungos išorės santykius. Europos Parlamentas šiame pranešime pabrėžia, kad prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinės vergovės rūšis ir sunkus nusikaltimas bei pripažįsta, kad prekyba žmonėmis vykdoma tiek už išorės, tiek tarp vidaus sienų, todėl būtini tvirti vidaus įstatymai dėl kovos su prekyba žmonėmis ir šalių bendradarbiavimas. Europos Parlamentas smerkia tai, kad prekyba žmonėmis yra labai pelningas verslas ir kad didžioji šios nusikalstamos veiklos pajamų dalis reinvestuojama į pasaulinę ekonomiką ir finansų sistemą. Pabrėžiama, kad prekyba žmonėmis apima seksualinį išnaudojimą, prostituciją, organų prekybą, prievartinę surogatinę motinystę ir kitus atvejus. Priverstinė santuoka irgi gali būti laikoma prekybos žmonėmis forma. Pastebima, kad vaikai ir neįgalūs asmenys laikomi labiausiai pažeidžiamais nuo prekybos žmonėmis. Todėl raginama skirti didelį dėmesį šioms žmonių grupėms bei stiprinti nacionalines vaikų globos sistemas Europoje ar toliau dėti pastangas kovojant su vaikų-kareivių reiškiniu. Reikia pripažinti, kad informacinės ir ryšių technologijos, vykdant prekybą žmonėmis, tampa vis svarbesnės ir atlieka tam tikrą vaidmenį, todėl Parlamentas prašo Komisijos savo bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis pritaikyti taip, kad būtų atsižvelgta į naujas aplinkybes – prekybą žmonėmis internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az emberkereskedelem egyre fontosabb probléma az Európai Unióban. A személyek erőszakkal történő kényszerítése a lakhelyváltoztatásra mindig is létezett, de a határok átjárhatóságának javulásával újabb lendületet kapott. Szeretném felhívni az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy az Unió alapvető értékeivel összhangban az Unión belül és kívül egyaránt folytassanak következetes politikát azáltal, hogy az emberi jogokat központi elemként kezelik az Unió valamennyi harmadik országhoz fűződő kapcsolatában, és az emberi jogok érvényesülését előmozdító eszközként használják, különösen a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat.

Fontos a veszélyeztetett lakossági csoportok között végzett felvilágosító és oktató munka, mert ennek révén az esetek jelentős része megelőzhető lenne. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo o boju proti trgovini z ljudmi sem podprl.

Trgovina z ljudmi je ena najhujših oblik kršitev človekovih pravic ter ni sprejemljiva v družbi, ki temelji na spoštovanju teh pravic. Je sodobna oblika suženjstva, ki jo je treba obravnavati celovito - od spolnega izkoriščanja, prisilnega dela, trgovine z organi, prisilnega prosjačenja, prisilnih porok, do nečlovečnosti, kot je prisilno vključevanje otrok v vojaške strukture in trgovina z dojenčki.

Evropa ne sme biti imuna na ta odvratna dejanja, moramo jih jasno obsoditi ter se jim odločneje zoperstaviti. Najprej moramo pomesti pred svojim pragom, kjer se nabira čedalje več umazanije. Bistveno premalo naredimo pri preprečevanju zgoraj navedenih dejanj nad državljani EU, ki prav tako postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

Zato se strinjam, da je treba okrepiti sodelovanje med državami na področju organiziranega kriminala in izboljšati zakonodajo, ki bo omogočala učinkovitejše spopadanje z njim.

Begunsko-migrantska kriza predstavlja večmilijardni posel za trgovce z ljudmi in bolj bomo učinkoviti pri spopadanju s krizo, slabše bo za te trgovce. Naše aktivnosti moramo razširiti tudi izven meja EU, predvsem na manj razvite države, kjer je trgovina z ljudmi najbolj razširjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani rappresenta una delle forme più gravi di violazione dei diritti fondamentali ed è solitamente legata ad altre tipologie di reato e forme di sfruttamento, come lo sfruttamento sessuale, il traffico di organi, il lavoro forzato e la messa in schiavitù. Siamo dinnanzi, purtroppo, a un fenomeno sempre più diffuso e che non può lasciarci indifferenti. Con la risoluzione votata oggi, che ho sostenuto, il Parlamento ha voluto infatti denunciare a gran voce ogni forma di crimine connessa alla tratta, evidenziando la necessità, da parte dell'Unione, di porsi in maniera coerente e decisa rispetto a un fenomeno che è, oggi più che mai, transnazionale. Adottare un approccio condiviso a livello europeo e che garantisca coerenza fra dimensione interna ed esterna delle politiche dell'Unione è pertanto fondamentale. È inoltre opportuno investire in risorse sufficienti e appropriate per contrastare questo crimine, sviluppando le tecnologie e le competenze necessarie per la sua prevenzione, per rintracciare e perseguire le reti criminali ma anche per fornire l'adeguata assistenza e pieno accesso alla giustizia alle vittime di tale fenomeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a. Izvješće opisuje svjetske trendove u trgovini ljudima, te naglašava da je trgovanje vrlo unosan posao i da se polazi od toga kako se ova kaznena djela uvelike ubrizgavaju u globalno gospodarstvo i financijski sustav.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce texte préconise la participation de l'UE aux programmes internationaux contre la traite des êtres humains, ce qui est louable.

Mon sentiment est qu'au-delà des bonnes intentions, ces propositions ne visent en fait qu'à renforcer les pouvoirs de l'UE à l'international.

Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – The report has some commendable aspects; it calls for cooperation in combatting human trafficking, it is strong on the impact for women and children, and calls on the EU to do more to find missing refugees etc.

However, the inclusion of calls for greater EU military presence in the Mediterranean, claims that exploitation does not occur in transit countries, some questionable suggestions regarding refugees, and calls for an EU cross-border labour mechanism, make the report impossible to support.

Therefore, on this basis, I abstained on the final roll-call vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La UE e i suoi paesi membri non possono accettare in alcun modo la tratta degli esseri umani né lo sfruttamento di persone in qualunque forma esso avvenga. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro circa 21 milioni di persone in tutto il mondo sono vittime delle forme più diffuse di schiavitù moderna, tra cui il lavoro forzato, che genera profitti superiori a 30 miliardi di euro annui, il traffico di organi e lo sfruttamento sessuale forzato, che riguarda l'80% di tutte le vittime di tratta di esseri umani; rileva che gli uomini non fanno eccezione, ma i gruppi più vulnerabili, come gli anziani, le donne, i malati, le persone con disabilità e bambini, sono più ampiamente colpiti, visto che i minori oggetto di tratta sono stimati in 5,5 milioni. Stime prudenti dell'Organizzazione internazionale della migrazione quantificano gli utili del traffico di minori in circa 7,6 miliardi di euro l'anno. Dai dati dell'Interpol risulta inoltre che oltre diecimila minori sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa, divenendo vittime della tratta a fini di accattonaggio, di sfruttamento sessuale o di compravendita in adozione illegale. Dobbiamo agire per fermare questi eventi indegni.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la participation de l'Union européenne à des programmes internationaux contre la traite des êtres humains. Si nous sommes bien évidemment favorables à tout mettre en œuvre pour éradiquer les organisations criminelles qui s'adonnent à ces pratiques barbares, nous considérons que l'Union européenne n'a aucune légitimité et crédibilité pour traiter cette problématique. C'est la raison pour laquelle je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Traficul de ființe umane reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz asupra drepturilor omului, încălcând în mod profund și pe termen lung demnitatea, integritatea și drepturile victimei.

Unul dintre obstacolele din calea combaterii traficului de persoane are în vedere aplicarea necorespunzătoare a cadrului juridic la nivel național, precum și lipsa unui cadru juridic corespunzător în țările terțe. Avem nevoie de o acțiune europeană și globală, ținând cont că această problemă este una care transcende granițele și astfel este extrem de dificil să fie soluționată la nivel național.

Se estimează ca 53,8 milioane de persoane din întreaga lume au căzut în capcana sclaviei moderne, ceea ce înseamnă că traficul de ființe umane este de natură endemică și afectează toate regiunile lumii. Aceste date nu ne pot lăsa impasibili, avem nevoie să reacționăm și să combatem acest fenomen care se află într-o continuă expansiune.

Având în vedere cele menționate mai sus, am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Lupta de azi împotriva tuturor formelor de abuz asupra drepturilor omului vizează și traficul de ființe umane, una dintre cele mai grave acțiuni care încalcă profund demnitatea și integritatea oamenilor.

Cel mai adesea cad victime persoane vulnerabile, prin amenințări sau forță, cu scopul exploatării, fie ea sexuală, reproductivă, de muncă forțată, de sclavie sau de practici asemănătoare sclaviei. În plus, traficul ființelor umane ascunde și o covârșitoare problemă de gen, întrucât, conform raportului Eurostat pentru 2015, peste 80 % dintre victime sunt femei.

Acest fenomen este prezent pretutindeni în lume, atât în statele bogate (destinația multor victime sexuale, în cerșetorie sau în transplanturi ilicite), cât și în statele aflate în curs de dezvoltare (țara de pornire a multor victime și de exploatare prin sclavie modernă).

Această activitate criminală internațională constituie o afacere profitabilă și extrem de dezvoltată, încălcând grav demnitatea umană. Consider că statele ar trebui să facă eforturi și să coopereze îndeaproape pentru a schimba traficul dintr-o afacere cu risc redus și profit mare într-una cu risc mare și profit redus.

Rolul UE în relațiile externe în combaterea traficului de ființe umane este decisiv, iar acest raport vine să întărească legislația în această privință.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union européenne. La traite des êtres humains est un type d'esclavage moderne. Elle constitue l'une des pires formes de violation des droits de l'homme. Elle est l'une des activités criminelles les plus lucratives du monde. Dans de nombreux pays, l'absence de législation ne permet pas de combattre efficacement la traite. Ce fléau touche également l'Europe. À titre d'exemple, plus de 10 000 enfants réfugiés non accompagnés ou migrants ont disparu ces dernières années. L'Union européenne doit renforcer la coopération, la coordination et l'échange d'informations avec les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del párrafo 41 del informe ya que, aunque condenar lo ilícito es superfluo y puede llevar a confusión, no puedo permitirme votar en contra para eliminar una referencia explícita a lo negativo de llevar a cabo negocios ilegales.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato sì alla relazione sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione perché ritengo che la tratta di esseri umani che è la schiavitù dei nostri tempi vada contrastata in ogni modo. Si tratta di un'enorme violazione dei diritti umani e di un complesso fenomeno transnazionale che affonda le proprie radici anche nella disuguaglianza di genere. Si deve fare ogni sforzo, oggi più che mai, per prevenire e contrastare il traffico di esseri umani, proteggere le vittime e stabilire normative comuni da applicare in tutti gli Stati membri. Il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'Unione europea deve essere quello di identificare e comprendere meglio quali sono i legami tra crimine organizzato e lo sfruttamento di esseri umani, perché per combattere un fenomeno criminale bisogna anzitutto delinearne in modo chiaro le caratteristiche. I paesi membri devono fare ogni sforzo per combattere questa pratica odiosa anche con il concorso e il sostegno della società civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ The report has some commendable aspects; it calls for cooperation in combatting human trafficking, it is strong on the impact of trafficking on women and children, and it calls on the EU to do more to find missing refugees etc.

But the inclusion of calls for greater EU military presence in the Mediterranean and claims that exploitation does not occur in transit countries make the report impossible to support.

For these reasons I abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report which addressed trafficking in human beings and called for effective measures to combat it. I welcome the EU engaging in the anti-trafficking fight as our fundamental principles are based on respect for human rights and gender equality. To fight the well-organised criminal chain, I call for regional and international cooperation in drawing up specific legislation and ensuring uniform implementation as it is the only effective way of fighting cross-border crime. Moreover, women and children are more vulnerable to those crimes and should be given special care and attention.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione in oggetto definisce in maniera molto ampia il crimine di tratta di esseri umani coprendone tutte le forme correlate, quali ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di organi e lo sfruttamento del lavoro. Viene inoltre posta la dovuta attenzione sulle cause profonde del fenomeno, nonché evidenziati anche gli aspetti economici del traffico degli esseri umani. Condivisibile la previsione che la lotta a tale fenomeno avvenga su più fronti, ovvero tramite la lotta alla corruzione e alla confisca delle risorse e dei proventi relativi al fenomeno. Alla luce di tutti questi aspetti ho votato con grande convinzione a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ It is unacceptable that practices like human trafficking still exist in the modern world; they have to be fought against. Thus, such motions as in this report have to be supported. It is our duty to not only protect our citizens, but also to promote human rights and to fight inhuman treatment all over the world. Our political and economic capacity is the tool.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani procura ingenti profitti al crimine organizzato, riducendo di fatto le persone a merci. Tale crimine colpisce i soggetti più vulnerabili, come dimostrano le stime delle Nazioni Unite, per cui le donne rappresentano il 70% delle vittime.

L'Unione deve compiere gli sforzi necessari a livello internazionale per impedire e reprimere la tratta degli schiavi, per giungere quanto prima alla completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme, ratificando tutti gli strumenti internazionali pertinenti e creando vie d'accesso legali verso l'Europa così da evitare ogni possibile sfruttamento.

Occorre, poi, rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi più interessati dalla tratta, considerato che in molti di questi la mancanza di un quadro giuridico adeguato in materia di tratta di esseri umani costituisce uno degli ostacoli principali alla lotta contro tale grave reato.

La risoluzione individua le azioni necessarie da intraprendere a livello internazionale, e per questo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και τονίζουμε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα σύγχρονο είδος δουλείας και ένα σοβαρό έγκλημα που αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των δύο φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση του trafficking ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με προσοχή. Η ανάγκη προστασίας των πολιτών είναι συνεχής και ανάλογες εκθέσεις περιέχουν θετικά στοιχεία. Το γεγονός, όμως, πως η έκθεση δεν καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ παράλληλα δεν εστιάζει όσο θα έπρεπε στην προστασία των προσφύγων, με οδήγησε στην απόφαση να απέχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla "lotta contro la tratta di essere umani nelle relazioni esterne all'Unione" poiché ritengo che la tratta di esseri umani possa essere considerata una nuova forma di schiavitù, un serio crimine in forte aumento. Credo inoltre che la risposta comune a questa lotta debba essere la cooperazione regionale ed interregionale e che sia fondamentale promuovere azioni di coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, incrementando anche il sostegno finanziario e tecnico degli stessi in risposta al problema, congiuntamente ad un rafforzamento a livello legislativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Sono convinto che la strategia presentata dalla Commissione in materia di orientamenti nel commercio internazionale abbia un ottimo potenziale. La proposta porta infatti alla luce fenomeni importanti, tra i quali il crescente utilizzo dell’economia digitale. A questo proposito il relatore ha ragione a sottolineare che è fondamentale che la politica commerciale dell'Unione europea stia al passo con le tendenze digitali e tecnologiche poiché, a mio parere, restare indietro significherebbe perdere una parte di mercato che andrebbe a finire a paesi non europei. Un secondo punto che mi sta molto a cuore è l'inserimento di un capitolo in cui si esorta di riservare maggiore attenzione alle specifiche esigenze delle piccole e medie imprese cosicché esse possano trarre pieno vantaggio dagli accordi commerciali e di investimento e in questo modo condurre attività internazionali, anche al di fuori dell'Unione europea. Sono dunque convinto che questa sia una buona proposta e pertanto ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported this report on the fight against trafficking in the EU’s external relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e é uma das atividades de criminalidade organizada mais rentável, afetando na sua maioria mulheres para a exploração de serviços sexuais mas não só.

Apoio o Relatório Lochbihler sobre a luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE que repudia esta atividade e que não pode ser tolerada à luz dos valores e padrões societais europeus e que infelizmente ocorre também dentro das nossas fronteiras internas.

Lamento a falta de legislação adequada para combater este flagelo e a falta de cooperação entre os países sendo ainda elevado o número das vítimas conhecidas que não têm acesso a proteção e apoios adequados sendo o acesso à Justiça limitado ou inexistente.

Especial atenção deve ser dada aos fluxos migratórios ilegais que aumentam o risco de tráfico devido à sua vulnerabilidade e situação irregular, em especial menores não acompanhados tais como as 10.000 crianças que desapareceram na Europa de acordo com a Europol.

É premente que a UE prossiga com todos os seus esforços para combater este fenómeno em todas as suas modalidades (sexual, escravatura, mendicidade forçada, tráfico de órgãos) em especial na sua relação com países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La tratta degli esseri umani è un fenomeno che richiede specifici provvedimenti ed è fondamentale distinguere tra il concetto di tratta di esseri umani e quello di traffico di migranti. È opportuno sviluppare programmi mirati di sensibilizzazione volti a distinguere il traffico dei migranti dalla tratta di esseri umani, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la protezione dei minori vittime della tratta e dei minori non accompagnati a rischio di tratta. La tratta di esseri umani, in quanto crimine organizzato, si verifica a livello sia transfrontaliero che nazionale, per cui occorrono solide leggi interne contro la tratta nonché la cooperazione tra paesi. L'UE e gli Stati membri devono adottare un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulla prevenzione del reato e sulla protezione delle vittime. Ho votato a favore della relazione perché mira a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio sistematico di informazioni allo scopo di indagare e combattere la tratta di esseri umani, mediante il potenziamento dell'assistenza finanziaria e tecnica e il rafforzamento della comunicazione, della cooperazione e dell’istituzione di capacità transfrontaliere a livello dei governi e delle autorità di contrasto.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This report focuses on the victims of human trafficking and takes cognisance of the geo-political circumstances and socio-economic factors that drive people to fall victims to human trafficking. It proposes European action addressing causes of human trafficking. It also focuses on trafficking networks, takes cognisance of their impact on the human rights of the victims, on societies and economies. It proposes stronger internal laws against human trafficking and cooperation between countries. It asks the EU to engage with third countries and to ensure enforcement of legislation and to invest in technology and expertise to identify, trace and combat misuse of the internet by criminal networks who recruit victims and sell victims online. It identifies different purposes of exploitation including sexual exploitation, forced labour, organ trafficking, forced begging, forced marriages, child soldiers and trafficking of babies, and proposes measures to enhance the role of authorities as well as civil society organisations in assisting victims to walk away from the abuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. ‒ I fully supported the report on the external dimension of trafficking in human beings because this modern slavery is a global challenge that needs a global response. We need to step up our police and judiciary cooperation to fight traffickers and combat impunity. The majority of victims of trafficking are women and girls to be exploited for prostitution. Countries need to reduce demand, and criminalising the use of services of a victim of trafficking is crucial. We need to do more on prevention, to identify early potential victims of human trafficking, even by using the internet to raise awareness. Protection of victims is also essential, with shelter and psychological assistance. Particular attention should be given to children, abused, trafficked all over the world to be exploited for child labour, child soldier, child marriage and other kind violence. Let’s join forces to eradicate this atrocity. It is time for women, children and men to be freed!

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es una iniciativa con intenciones positivas, pero no ofrece soluciones concretas y específicas que aporten a la lucha real contra el tráfico de seres humanos. No se da prioridad a las medidas urgentes que deben involucrar acciones de los países de tránsito que son cruciales para combatir este flagelo. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani costituisce una delle forme peggiori di violazione dei diritti umani. Le donne e i bambini costituiscono le principali vittime di forme tradizionali di tratta - sfruttamento sessuale, lavoro forzato, schiavitù infantile, prelievo di organi - e di forme nuove come lo sfruttamento forzato in settori quali il lavoro domestico, la produzione e i servizi di pulizia. Questa risoluzione riporta l'attenzione globale su una questione transfrontaliera, che tende ad aumentare e ad alimentarsi dei flussi migratori, dei conflitti internazionali, delle situazioni socio-economiche represse che fungono da incubatore. È importante ribadire che la domanda di servizi sessuali nei paesi sviluppati e il lavoro forzato nelle imprese europee ai danni di cittadini dei paesi terzi alimentano la tratta di esseri umani dai paesi in via di sviluppo, e che l'utilizzo di Internet può facilitare la tratta. Votando a favore, auspico che la risoluzione incoraggi tutti i paesi del mondo, e in primis gli Stati membri, a dotarsi di una legislazione adeguata per prevenire questo fenomeno, punire i colpevoli dei reati e garantire alle vittime accesso alla giustizia, oltre che a cooperare nell'ambito delle indagini finanziarie che recuperano beni e denaro ricavati dalla tratta e reimmessi nell'economia mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W sprawozdaniu zawarto bardzo jasne stanowisko przeciwko handlowi ludźmi we wszystkich formach: zmuszaniu do pracy, wymuszonemu macierzyństwu surogacyjnemu, zmuszaniu do żebractwa, torturom i wymuszaniu, pozyskiwaniu narządów itd. Dane liczbowe są szokujące: liczbę ofiar na świecie szacuje się na 35 milionów, a roczne zyski z nielegalnego handlu ludźmi sięgają setek miliardów euro. W sprawozdaniu zawarto szereg zaleceń, z których większość należy popierać. Obejmują one apel o ściślejszą współpracę międzynarodową, wezwanie do nasilenia działań w celu odzyskania nielegalnych zysków oraz postulat ograniczenia ogólnego zapotrzebowania na ofiary handlu i ich „usługi”. Handel ludźmi to wyjątkowo poważny problem, któremu należy przeciwdziałać, między innymi w ramach stosunków zewnętrznych UE. W sprawozdaniu został również zawarty postulat, aby UE i państwa członkowskie obarczały firmy, a także firmy powiązane i podwykonawców w ich całym łańcuchu dostaw, odpowiedzialnością za handel ludźmi. Wszystkie firmy oczywiście powinny zachowywać czujność, ale powyższe żądanie jest nierealistyczne i niesprawiedliwe. Z tych powodów wstrzymałem się od głosu w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Trafficking of human beings is a violation of human rights. We need to address all types of trafficking in order to fight this reality and safeguard all citizens. We need to make sure that the rights each citizen is entitled to are safeguarded, and that we ensure a solid framework of cooperation between the Member States and with third countries. It is also fundamentally important to understand and acknowledge the difference between trafficking in migrants and the trafficking of human beings. For these reasons I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani, intesa come sfruttamento sessuale, lavoro forzato, traffico di organi, bambini soldato o tratta di neonati, colpisce oggi tutte le società e non deve essere più tollerata. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti i trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani, condannano la tratta di esseri umani, in quanto costituisce una delle forme peggiori di violazione dei diritti umani, poiché viola la dignità e l'integrità della persona. Voglio invitare l'UE a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, il potenziamento dell'assistenza finanziaria e la comunicazione tra i governi degli Stati membri e i paesi terzi. Inoltre, considerato l'insufficiente livello di cooperazione internazionale sulla tratta di esseri umani, l'UE deve rafforzare al più presto la cooperazione con le ONG e altre organizzazioni internazionali e dotarsi di una legislazione adeguata che permetta di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani in tutte le sue forme. Per tutti questi motivi ho votato in modo favorevole alla risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport d'initiative porte sur la traite des êtres humains et reconnaît cette traite comme une nouvelle sorte d'esclavage moderne, crime contre l'humanité.

Cependant, le rapport insiste sur la distinction nécessaire entre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, considérant que ces concepts impliquent différentes réponses juridiques et différentes obligations des États membres. Le rapport met particulièrement l'accent sur la coopération régionale et internationale contre la traite des êtres humains, appelant à renforcer la coordination et l'échange systématique d'informations.

Considérant que la politique externe de l'Union européenne doit apporter des réponses contre la traite des êtres humains en lien avec nos partenaires, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative report. We are strong supporters of any measures to combat the trafficking of people, however we do not support the European Union taking actions on these measures. The free movement of people and Schengen has contributed to an increase in people trafficking within the EU. We think it is hypocritical of the EU to discuss measures outside of the EU when it refuses to acknowledge this. However out of respect for the sensitivity of the subject and our support for measures to combat it we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union. Ce rapport met l'accent sur la coopération régionale et internationale contre la traite des êtres humains. Cela me semble primordial compte tenu de la nature de plus en plus transfrontalière de ce crime. L'Union européenne se doit de renforcer l'échange d'informations mais aussi la coopération avec les États tiers pour démanteler les réseaux criminels de la traite des êtres humains. De plus, les victimes, qui sont dans leur très grande majorité des femmes et des enfants, doivent pouvoir se faire connaître et bénéficier d'un accès à la justice et aux informations sur leurs droits.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA-delegatie heeft voor het verslag gestemd. Het grensoverschrijdende karakter van mensenhandel vraagt een internationale en Europese aanpak. De cijfers zijn onthutsend, naar schatting zijn al 35 miljoen mensen wereldwijd slachtoffer geworden.

De N-VA is tevreden dat in het verslag een heel duidelijk standpunt wordt ingenomen tegen mensenhandel, en dit in al zijn vormen: seksuele uitbuiting, dwangarbeid, marteling en afpersing, het illegaal wegnemen van organen en weefsels. Bovendien wordt een integrale aanpak van mensenhandel voorgesteld. De voorgenomen initiatieven hebben betrekking op zowel de preventie van mensenhandel, de bijstand aan slachtoffers als op de opsporing en vervolging van mensenhandelaars.

Toch wenst de N-VA drie kritische kanttekeningen te maken bij het verslag. Ten eerste beschouwen wij een strikte scheiding tussen immigratieautoriteiten en arbeidsinspecties als een contraproductieve maatregel. Veel lidstaten proberen immers net om het werk van hun verschillende overheidsinstanties te coördineren opdat mensenhandel efficiënter zou kunnen worden aangepakt. Ten tweede vindt de N-VA het onrealistisch dat bedrijven aansprakelijk zouden worden gesteld voor de activiteiten van gelieerde ondernemingen. Tot slot verkiest ze niet-bindende aanbevelingen om de bedrijfswereld te responsabiliseren, in plaats van een internationaal juridisch bindend instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'UE parce qu'elle contient une série de recommandations que je soutiens avec énergie et conviction.

Même si la plupart des pays dans le monde ont des législations interdisant la traite des êtres humains, ces législations ne sont malheureusement pas correctement mises en œuvre ou sont très superficielles. De plus, certaines entreprises situées dans l'Union européenne profitent du travail forcé opéré dans d'autres pays. La résolution soutient l'idée que la politique commerciale de l'UE doit être utilisée comme instrument pour demander davantage d'efforts de la part des pays tiers.

Enfin, concernant les victimes, il est nécessaire de garantir qu'elles bénéficieront d'une protection juridique adéquate et qu'elles ne seront pas menacées d'être renvoyées là d'où elles viennent. Pour le moment, seules quelques rares victimes vont devant les tribunaux car nous ne les protégeons pas suffisamment.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ La traite des êtres humains constitue l'une des formes les plus inacceptables de la criminalité organisée. À l'initiative de réseaux désormais globalisés, ce crime contrevient aux valeurs fondamentales des droits de l'homme. Selon le dernier rapport sur l'esclavage dans le monde, 35,8 millions de personnes seraient prises au piège de conditions d'esclavage moderne.

La législation antitraite n'est pas encore suffisamment mise en œuvre dans le monde. Pour lutter contre ce fléau, l'Union européenne doit renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres et avec les pays tiers – en particulier les pays d'origine et de transit des victimes – en matière de prévention et de poursuites. Elle doit aussi inciter plus fortement ses partenaires à agir contre ce crime et continuer à promouvoir les droits de l'homme dans ses politiques extérieures – politiques de développement, politiques commerciales, investissements, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte sur la participation de l'UE à des programmes internationaux contre la traite des êtres humains. Il apparaît que l'Union européenne instrumentalise la lutte contre la traite des êtres humains pour accroître ses prérogatives au plan international. Pour autant, eu égard au caractère grave et sérieux de ce sujet, j'ai préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Нелегалният трафик на хора е престъпление, което се преследва както от международното, така и от националното право. Днес обаче милиони хора стават жертва на трафик както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.

Този трафик пряко ни засяга, тъй като сме външна граница на Съюза и първото място, където преминават нелегалните имигранти. Аз и моята група сме твърдо в подкрепа на борбата с трафика на хора, но не можем да приемем част от предложенията в доклада, като например предложението да се създадат „легални“ и сигурни пътища за имигрантите, които заливат Европейския съюз.

Поради изброените причини гласувах „въздържал се“ по доклада относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Δυστυχώς, ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα και έτσι οι ιδεοληψίες συγκεκριμένων ατόμων επέτρεψαν να μετατραπεί το παρόν ψήφισμα σε εργαλείο νομιμοποίησης της λαθρομετανάστευσης.

Ο συγγραφέας αγνοεί ότι τα κυκλώματα διακινητών λαθρομεταναστών σε πολλές περιπτώσεις εμπορεύονται και ανθρώπους, επίσης αγνοεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των λαθρομεταναστών δηλώνει ψευδή ηλικία στις χώρες εισόδου, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τρύπιες διατάξεις όπως τη συγκεκριμένη.

Παράλληλα, η επιπλέον χρηματοδότηση των χωρών στις οποίες εντοπίζεται το φαινόμενο των παιδιών - στρατιωτών σε καμία περίπτωση δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το εντείνει, όπως άλλωστε συμβαίνει με πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν στις συγκεκριμένες χώρες. Επίσης, κρίνεται τουλάχιστον αντιφατικό το γεγονός ότι η ΕΕ θέλει να πατάξει το εμπόριο ανθρώπων και οργάνων και ταυτόχρονα το Κόσοβο θεωρείται χώρα προς ένταξη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I welcome this report. There is an urgent need to tackle human trafficking. It is one of the worst forms of human rights abuses and affects millions of people worldwide. I have worked on this issue for several years and I’m sure that my constituents in Wales would expect me to support action to protect the victims, and ensure the prosecution of perpetrators. This is best done on a European level.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ För mig är det otroligt viktigt att vi i det internationella samfundet tillsammans arbetar för att motverka att människor utnyttjas och blir utsatta för brott. Det är viktigt att EU och dess medlemsstater aktivt arbetar mot att människor utnyttjas, och i de internationella sammanhang där vi agerar arbetar för att få fram internationella instrument som motverkar denna typ av utnyttjande. För mig är det resultatet som är viktigt och att vi tillsammans hittar de bästa verktygen för att motverka att människor utnyttjas, och inte att dessa verktyg måste se ut på ett specifikt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Cerca de 70 % das vítimas detetadas são mulheres e raparigas e constituem 79 % das vítimas detetadas de exploração sexual. Os homens constituem 83 % das vítimas detetadas de trabalho forçado. O lucro anual ilegal gerado pelo trabalho forçado, designadamente por meio do branqueamento de capitais, é de cerca de 150 mil milhões de dólares, calculando-se que 90 % das vítimas sejam exploradas na economia privada e dois terços dos lucros derivem da exploração sexual com fins comerciais, o que a torna a forma mais lucrativa de exploração. Por isso, votei favoravelmente o relatório que exorta a UE e os Estados-Membros a seguirem uma abordagem baseada nos direitos humanos e centrada nas vítimas e a colocarem as vítimas e as populações vulneráveis no centro de todos os esforços envidados no sentido de combater e prevenir o tráfico de seres humanos, bem como de proteger as suas vítimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Abstention: l'UE se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoirs.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani rimane uno dei crimini più atroci e attuali che colpisce, attraverso forme moderne di schiavitù e la violazione dei diritti umani, diverse categorie di soggetti vulnerabili. Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, traffico di organi sono solo alcuni degli aspetti di cui si alimenta un fenomeno globale che richiede un approccio olistico e risposte e strategie altrettanto globali. Il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni anche con i paesi terzi risulta indispensabile per la lotta contro il traffico transnazionale di esseri umani, da perseguire sia attraverso un efficace contrasto e la repressione del crimine di sfruttamento sia con la creazione di sistemi per identificare, proteggere e assistere le vittime, affrontando tutti i fattori che concorrono a facilitare tale esecrabile fenomeno.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório apresenta de forma exaustiva ao longo de mais de cem pontos, as tendências mundiais em matéria de tráfico de seres humanos; a economia do tráfico de seres humanos, os direitos das vítimas e a questão da sua compensação, a defesa da cooperação em matéria de combate ao tráfico a nível regional e internacional. Finalmente, aborda a política que a UE deve seguir em matéria de tráfico de seres humanos no contexto das suas relações externas.

Lamentavelmente, o relatório evita tratar algumas das causas na origem no fenómeno - como o comprova a rejeição das alterações que propusemos, sobre as guerras, a exploração e as desigualdades na distribuição da riqueza. Por outro lado, parte do pressuposto - erróneo - de que o fenómeno não existe dentro da própria UE, estando circunscrito a outros continentes.

Ignora-se o papel e a ação da NATO no despoletar de fenómenos deste tipo, por exemplo a guerra da Líbia - que reforçou atividades criminosas, incluindo redes de tráfico de seres humanos. Adota-se uma postura complacente com as multinacionais que fazem uso do trabalho escravo ou forçado que vem do tráfico de seres-humanos.

Contendo aspetos positivos, o relatório não busca verdadeiramente as causas do fenómeno. Por essa razão fundamental, falha nas orientações para o seu combate.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Obchodovanie s ľuďmi je stále najhoršia forma porušovania ľudských práv a je súčasťou organizovanej trestnej činnosti. Obchod s ľuďmi ponižuje ľudí na tovar, narúša ich integritu, dôstojnosť a práva. Častokrát je pritom zneužívaný stav, akým je chudoba. Podľa správy o obchodovaní s ľuďmi z roku 2014 tvoria 75 % obetí dievčatá a ženy a to najmä v oblasti sexuálneho vykorisťovania. Obchodovanie s ľuďmi je preto možné charakterizovať ako rodovo motivovaný trestný čin. Podľa Europolu celosvetové rozšírenie prístupu na internet umožňuje narastajúci rozvoj obchodovania s ľuďmi v online prostredí. Rovnako existuje väzba medzi prevádzaním migrantov a obchodovaním s ľuďmi, keďže práve skupiny prevádzačov ponúkajú svoje služby cez internet a nejde o prechodný jav. Práve nelegálne migračné toky zvyšujú riziko obchodovania s ľuďmi a hrozí, že obchodníci sa zameriavajú cielene na maloletých bez sprievodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Δυστυχώς, ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα και έτσι οι ιδεοληψίες συγκεκριμένων ατόμων επέτρεψαν να μετατραπεί το παρόν ψήφισμα σε εργαλείο νομιμοποίησης της λαθρομετανάστευσης. Ο συγγραφέας αγνοεί ότι τα κυκλώματα διακινητών λαθρομεταναστών σε πολλές περιπτώσεις εμπορεύονται και ανθρώπους, επίσης αγνοεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των λαθρομεταναστών δηλώνει ψευδή ηλικία στις χώρες εισόδου ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τρύπιες διατάξεις όπως τη συγκεκριμένη. Παράλληλα, η επιπλέον χρηματοδότηση των χωρών στις οποίες εντοπίζεται το φαινόμενο των παιδιών - στρατιωτών σε καμία περίπτωση δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το εντείνει, όπως άλλωστε συμβαίνει με πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν στις συγκεκριμένες χώρες. Παράλληλα, κρίνεται τουλάχιστον αντιφατικό το γεγονός ότι η ΕΕ θέλει να πατάξει το εμπόριο ανθρώπων και οργάνων και ταυτόχρονα να θεωρείται το Κόσοβο χώρα προς ένταξη στην ΕΕ. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The report describes the global trends in trafficking of human beings; it also underlines that the trafficking is a highly lucrative business and that the proceeds from this criminal activity are largely re-injected into the global economy and financial system.

The rapporteur reports on the different forms of exploitation, the victim’s rights including the right to remedy, the cooperation against trafficking in human beings at regional and international level and the EU policy in its external relations. Moreover, the report makes a clear link between trafficking in migrants and trafficking in human beings.

I supported the report in the Plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. – Подкрепих този доклад заради важното послание, което той отправя, като признава трафика на хора като сериозно престъпление с транснационален характер.

Докладът отчита значението на един последователен подход на вътрешното и външното измерение на политиките на ЕС за борба с трафика на хора. Подкрепям факта, че в него е направено разграничение между понятията за трафик на хора и контрабанда на мигранти, тъй като двете концепции изискват различни правни и политически отговори.

Считам, че е изключително важно да се обърне специално внимание на борбата с трафика на хора в политическия диалог на ЕС с трети страни, както и чрез програмите за сътрудничество и в рамките на многостранните и регионални форуми. Винаги съм подчертавала необходимостта от съгласуваност на вътрешната и външна политика, което предполага развитието на партньорства с трети страни в областта на борбата с трафика на хора в съответствие с основните ценности на Съюза.

Приветствам обстоятелството, че в доклада се признава и подкрепя работата на координатора на ЕС за борба с трафика на хора и се призовава за съвместни действия между ЕС, държавите членки, трети държави и международни участници с цел установяване на по-съгласувано и ефективно сътрудничество за създаване на системи за идентифициране, защита и подпомагане на жертвите на трафик.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. – According to the latest Global Slavery Index, 35.8 million persons are estimated to be trapped in situation of modern slavery worldwide, while according to the ILO around 21 million people are in forced labour globally, being trafficked for labour and sexual exploitation or being held in slave-like conditions. Therefore, the fight against trafficking in human beings should remain at the heart of the EU’s development policies and partnerships with third countries. The EU and the Member States should increase cooperation with third countries in order to investigate all stages of trafficking in human beings. With clear, firm steps against smugglers / human traffickers, the death of thousands could be prevented during the current migration crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Pozitív szavazatommal támogattam az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló jelentést. Az emberkereskedelem a bűncselekmények egyik legszörnyűbb formája, ezért az arra épülő, sajnos növekvő ágazatot teljes mértékben el kell lehetetleníteni. Egyetértek a jelentés azon elemével, hogy a mi társadalmainkban, amelyek az emberi jogok tiszteletben tartásán, ezen belül a nemek közötti egyenlőségen alapulnak, nincs helye a hasonló tevékenységeknek. Magát a fogalmat holisztikus módon kell értelmezni, és nemcsak a szexuális kizsákmányolást kell előtérbe helyezni, hanem a kényszermunkát, a szervkereskedelmet, a koldulásra kényszerítést, a kényszerházasságot, a gyermekkatonák problémáját vagy a csecsemőkereskedelmet is.

Az emberkereskedelem a globális gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek következménye is lehet, amelyet tovább súlyosbíthatnak a férfiak és nők közötti társadalmi egyenlőtlenségek. Ezt meg kell akadályozni, mivel a nők elleni erőszakot az európai uniós stratégia az emberkereskedelem kiváltó okaként határozza meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe con la firme determinación de posicionar una vez más a la UE en la lucha contra la trata de seres humanos, una de las peores formas de abuso de los derechos humanos. Según el último Índice Mundial de Esclavitud, se estima que en todo el mundo 35,8 millones de personas se encuentran atrapadas en situaciones de esclavitud moderna, lo que confirma el carácter endémico de la trata de seres humanos y su incidencia en todas las regiones del mundo. Debemos trabajar para erradicar una práctica deleznable que constituye un delito transnacional de carácter mundial y adoptar un planteamiento orientado a las víctimas y a los grupos vulnerables que los ponga en el foco de todos los esfuerzos para su prevención y protección.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ The trafficking of human beings is one of the most serious issues that the EU is facing in the present moment and this lucrative business need to be fought at every level of governance. Since the start of the refugee crisis in Europe, more than 10 000 unaccompanied migrant children have disappeared. This cannot be tolerated and we must do everything within our capabilities to stop these activities. In terms of external actions, we need to strengthen our regional and international cooperation in order to put pressure on the human traffickers and we must include this aspect in our dealings with third countries in our neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione europea perché sono fermamente convinta che tale nuova forma di schiavitù vada condannata e combattuta con tutti gli strumenti a disposizione. Tale moderna tratta di esseri umani, che consiste nel ridurre le persone a merci e ad oggetti e che colpisce principalmente le persone più vulnerabili, come donne e bambini, è la nuova tragica frontiera del business della criminalità organizzata internazionale e costituisce la peggiore delle forme di sfruttamento e violenza umana. Per tratta, sfruttamento e schiavitù si intende praticamente ogni genere di violenza ai danni dei più inermi: dalla prostituzione, ai lavori forzati, dal reclutamento di bambini sodato, al prelievo e al traffico di organi. Tutte pratiche ripugnanti, degradanti che la comunità internazionale deve combattere con tutti gli forzi possibili. Come sostenuto nella risoluzione del PE, è di fondamentale importanza che l'UE rafforzi la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e i paesi di origine e transito delle vittime della tratta di esseri umani, oltre a compiere maggiori sforzi in materia di scambio delle informazioni e per individuare situazioni di lavoro forzato nelle imprese UE all'estero.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den Außenbeziehungen der EU gestimmt. Der Text setzt bei diesem so wichtigen Thema vollkommen falsche Akzente. Zudem werde ich es als christlicher Politiker nie akzeptieren, wenn offizielle Dokumente des Europäische Parlaments Abtreibung zu einem generellen Menschenrecht erklären.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den Außenbeziehungen der EU. In dem Bericht wird der Menschenhandel als eine moderne Form der Sklaverei anerkannt.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Nelle ultime sedute del parlamento abbiamo più volte affrontato tematiche inerenti situazioni di guerra, donne violate, bambini soldato, lo sfruttamento di intere popolazioni e il loro assoggettamento a volontà assurde di spietati governi dittatoriali formalmente democratici. Mi pare sia arrivato il tempo purtroppo di uscire dai particolarismi e prendere atto che ci sono realtà, anche a noi molto vicine, in cui le persone sono trattate alla stregua di oggetti, senza dignità né meritevoli di rispetto. Abbiamo un'arma potentissima per promuovere i diritti umani qualora inserissimo questo tema come priorità nelle relazioni internazionali che l'Unione intraprende con i paesi terzi. Dovremmo ricordarci che le persone valgono più delle merci e la tutela dei più deboli è un pilastro di questa Unione. È con grande convinzione che sostengo questa relazione: credo che ogni rapporto con i paesi terzi debba da oggi in poi considerare i risvolti in termini di lotta alla tratta, alla criminalità organizzata che fa merce delle donne e dei bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe. A pesar de que el texto contiene elementos que apoyo, en lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas en situación de movilidad forzada y en especial de las más vulnerables, no comparto el enfoque general del texto, que exime a los países europeos de toda responsabilidad en las causas primeras y estructurales, así como, de las consecuencias dramáticas de las migraciones masivas, al concentrar las acciones únicamente sobre las redes de trata y tráfico, que no son sino la consecuencia de un sistema de asilo e inmigración fallido. No compartimos tampoco la visión securitaria frente a la crisis humanitaria, que por una parte victimiza doblemente a los/as refugiados/as y por la otra genera un muy lucrativo negocio vinculado a las grandes empresas armamentísticas, cuya expansión está ligada a la prevalencia de guerras que originan éxodos masivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ This report, which I voted for, condemns all forms of human trafficking and addresses challenges linked to it, such as migration, modern information technology and lack of legislation. The report underlines the links between trafficking in migrants and trafficking in human beings. The report further recommends enhanced cooperation with third countries and highlights the importance of using existing instruments to prevent and combat human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Member States should do more to protect victims of human trafficking, especially women who make up 80% of trafficked persons, yet their specific needs are not being taken into account. EU legislation meant to protect victims of trafficking is not being properly implemented. Trafficked people must be treated as victims, not criminals, and given enough support to recover and return to a normal life.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην έκθεση υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία και προτάσεις για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Γίνεται ευρεία ανάλυση για το τι είναι η εμπορία προσώπων, ποιες μορφές παίρνει και ειδικά ποιες κατηγορίες του πληθυσμού είναι πιο ευάλωτες. Γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσφυγες, μετανάστες, γυναίκες και παιδιά.

Στην έκθεση καλείται η Επιτροπή και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέτουν το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και να επιχειρηθεί διεθνή συνεργασία για καταπολέμηση του φαινομένου, αλλά και στήριξης των θυμάτων εμπορίας. Ωστόσο, οι αναφορές στην επιχείρηση Sophia με την οποία ως ομάδα διαφωνούμε, όπως επίσης και για μέτρα ενίσχυσης των συνόρων και των ελέγχων, μας αναγκάζουν να τηρήσουμε θέση αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ Given the transnational nature of human trafficking, there is need for a consistent approach to the internal and external dimensions of the EU’s policies for combating it. There has been a lack of adequate legislation to criminalise and effectively combat trafficking in human beings in many countries worldwide. As well as this, there is a wide gap between the legislation that does exist and implementation thereof, including on the one hand the limited or non-existent access to justice for victims and on the other hand the lack of prosecution of perpetrators.

I support enhanced coordination, cooperation and the systematic exchange of information to investigate and combat transnational trafficking in human beings by stepping up financial and technical assistance and strengthening cross-border communication, and capacity building at government and law enforcement level, including border guards, immigration and asylum officials, criminal investigators and victim support agencies, civil society. The EU should enhance police and judicial cooperation between Member States and with third countries – in particular with countries of origin and transit of victims of trafficking in human beings – in the prevention, investigation and prosecution of trafficking in human beings.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing.I voted in support of this report as it takes an in-depth look at the current fight against trafficking in human beings in areas where the EU has built relations with external parties. The report makes important distinctions between human trafficking and migrant smuggling, whilst also clarifying a number of issues that have developed in the fight against human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den EU-Außenbeziehungen richtet sich, wie der Name schon nahelegt, gegen Menschenhandel in all seinen Formen. Es werden Zahlen und Fakten über sexuelle Ausbeutung und Versklavung, Organhandel, Kindersoldaten etc. genannt und durchaus sinnvolle Vorschläge unterbreitet, wie die EU in Kooperation mit internationalen Organisationen und Drittstaaten aktiv gegen diese kriminellen Machenschaften vorgehen kann.

Die ursprüngliche Version wurde mit Ziffer 12 ergänzt. Darin wird gefordert, dass alle Unternehmen sowie Subunternehmen haftbar gemacht und dementsprechend auch sanktioniert werden müssen, wenn entlang ihrer gesamten Liefer- und Produktionskette in irgendeiner Form Menschenhandel oder Ausbeutung eine Rolle gespielt haben. Diese Forderung ist völlig inakzeptabel, da ein Unternehmen oder gar Subunternehmen aus naheliegenden Gründen keinen Überblick über jeden einzelnen Schritt in der Liefer- und Produktionskette haben kann und auch nicht für jeden einzelnen dieser Schritte verantwortlich ist. Die Forderung läuft daher darauf hinaus, Verantwortung umverteilen zu wollen.

Obwohl ich die Bekämpfung des Menschenhandels persönlich sehr unterstütze, habe ich wegen Ziffer 12 gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ The trafficking of human beings is a scandal in the twenty-first century affecting millions of people worldwide. EU cooperation has a vital role in tackling this issue and this report makes a number of important recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. ‒ Voto a favor de este informe que expone las tendencias de la trata de seres humanos en el mundo, como asimismo la dimensión económica de la trata de seres humanos, subraya los derechos de las víctimas, incluido el derecho de recurso, promueve la cooperación contra la trata de seres humanos a nivel regional e internacional y propone una justa política de la Unión sobre la trata de seres humanos en su acción exterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The report talks about different forms of exploitation, the victim’s rights including the right to remedy, the cooperation against trafficking in human beings at regional and international level and the EU policy in its external relations. One major problem underlined in the report is that the level of international co-operation is insufficient on cases of trafficking in human beings, particularly where countries of origin and countries of transit are involved. The report indicates that the EU should develop a regional approach, concentrating on the so-called ‘trafficking routes’ and should offer responses which are adapted to the type of exploitation in the different regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (2015/2340(INI)), s obzirom da podržavam napore EU-a, država članica i partnerskih zemalja u suzbijanju ove vrlo raširene i nažalost lukrativne kriminalne aktivnosti. Posljedice trgovine ljudima su zastrašujuće. Tu se radi o modernom ropstvu, iskorištavanju djece, prostituciji, prosjačenju, potencijalnoj sigurnosnoj opasnosti, ugrožavanju osnovnih ljudskih prava, jednom od najgorih oblika negiranja ljudskog dostojanstva, ubojstvima, trgovini ljudskim organima, te sve većem jačanju kriminalnih organizacija. S ovim se problemom nije dovoljno baviti samo na unutarnjem području država EU-a. EU treba razviti vlastitu politiku, donijeti strategiju i provoditi aktivnosti te jačati suradnju s trećim državama gdje se nalazi izvorište ovog problema. Treba pomoći izgradnji funkcionalnih država, pravnog, zakonodavnog i sigurnosnog sustava najugroženijih zemalja osobito onih u susjedstvu kako bi se mogle suočiti s kriminalnim skupinama koje trguju ljudima. Borba protiv kriminalnih mreža koje se bave trgovinom ljudi zahtjeva međunarodni odgovor gdje EU treba imati vodeću ulogu osobito u suradnji sa zemljama iz neposrednog okruženja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport fait référence à la participation de l'UE à des programmes internationaux contre la traite des êtres humains. Au regard du caractère sensible que porte politiquement ce thème, l'Union européenne s'en sert de prétexte pour accroître toujours plus ses pouvoirs auprès des acteurs étatiques, mais aussi à l'international. Dans cette mesure, j'ai préféré m'abstenir pour ne pas permettre à l'Union d'étendre encore ses prérogatives.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Obchodování s lidmi v jakékoli formě je bezesporu odsouzeníhodným businessem a v podstatě druhem moderního otrokářství, které nejen v dnešní Evropě, ale obecně ve světě nemá své místo. Bohužel jde stále o rostoucí průmysl, kdy ženy bývají převážně obětmi sexuálního zneužívání, muži jsou využíváni k nucené práci. V roce 2014 se navíc v Evropě ztratilo více než 10 tisíc nezletilých uprchlíků a dětí bez doprovodu a nevíme, zda také neskončili v rukou obchodníků s lidmi. Hlasoval jsem proto ve prospěch zprávy, která vyzývá k intenzivnější spolupráci mezi členskými státy při boji proti obchodu s lidmi jako součásti zahraničních vztahů Unie. Klíčem v tomto boji je si uvědomit, že obchod s lidmi má mnoho forem a je třeba aktivně bojovat s nimi všemi. Stejně tak se musíme zaměřit na práva obětí a prosazovat EU strategii v této otázce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Barbara Lochbihler sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'UE. Ce rapport rappelle que le trafic d'êtres humains est une forme moderne d'esclavage de plus en plus fréquente. Le texte identifie plusieurs formes d'exploitation et appelle à conférer aux victimes plusieurs droits. Il encourage une plus grande coopération régionale et internationale contre ce trafic au travers du partage d'informations, de la lutte contre la corruption dans les secteurs publics et de la responsabilisation du secteur privé.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing.The Lochbihler report has many positive proposals on how to combat trafficking in human beings. It contains many good ideas but the overall language and spirit of the report, when it comes to migration and asylum issues, is very much that of Fortress Europe.

The gender perspective is present and a clear link is made between prostitution and human trafficking. The problem is the ‘hidden’ support in the text for a Fortress Europe policy. The EU’s inhumane and increasingly restrictive refugee and migration policy pops up in several places in the report. Efforts to combat human trafficking are used as an excuse for cooperation with dictatorships, under the Khartoum process, and to legitimise EU military operations in the Mediterranean (EU with NAV). This is not acceptable.

Therefore, since there are many positive points but also some which are not that positive, EH Bildu abstained in the final vote on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui reconnaît la traite des êtres humains comme une forme moderne d'esclavage, un crime international extrêmement lucratif et l'une des pires formes de violation des droits de l'homme. Par ailleurs, le texte opère une distinction essentielle qui doit être faite entre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, indiquant que chaque concept exige des réponses juridiques et pratiques différentes.

Si le Parlement avait évalué la mise en œuvre de la législation européenne en mai dernier, il était temps de prendre davantage en compte ce phénomène dans les relations extérieures de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. – I voted for the report on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations as it addresses a universal need to tackle human trafficking in all of its dimensions. For that, a coordinated interdisciplinary approach is needed, and this report attempts to encompass all the various aspects of the problem with a multi-dimensional solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht stellt richtig fest, dass der Menschenhandel Teil der organisierten Kriminalität ist und der Kampf dagegen in der außenpolitischen Strategie der EU einen prominenteren Platz einnehmen muss. Die hohe Zahl an verschwundenen minderjährigen Migranten innerhalb der EU zeigt das besondere Schutzbedürfnis dieser Gruppe, außerdem werden vor allem Kinder, die Opfer des Menschenhandels werden, oft für Kinderpornografie missbraucht. Ich stimme dem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it condemns all forms of human trafficking and addresses challenges linked to it, such as migration, modern information technology or lack of legislation.

It makes clear recommendations, encouraging enhanced cooperation with third countries and pointing out the importance of all existing instruments to prevent and combat human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Μολονότι η παρούσα έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ειδεχθούς μορφής σύγχρονης δουλείας που αποτελεί η εμπορία ανθρώπων, αποφάσισα να απέχω.

Θεωρώ ότι το κείμενο παρουσιάζει μια σειρά καλών πρακτικών, αλλά παράλληλα δεν εμβαθύνει σε συγκεκριμένα μέτρα. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να αποσαφηνιστούν ορισμένες αναφορές σχετικά με την προτεινόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων σε επίπεδο κυβέρνησης και αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των ικανοτήτων των συνοριοφυλάκων, υπαλλήλων μετανάστευσης και ασύλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на доклада относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС. Трафикът на хора представлява една от най-тежките форми на нарушение на правата на човека. Това сериозно престъпление трябва да се разглежда по цялостен начин, като акцентът се поставя не само върху сексуалната експлоатация, но също така и върху принудителния труд, трафика на телесни органи, принудителната просия, принудителните бракове, децата войници и трафика на бебета.

ЕС трябва да насочи инструментите на външната политика, за да разбие този доходоносен и неморален модел и да увеличи защитата на жертвите на престъплението. По данни на статистиката на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, 70% от жертвите са жени и момичета и най-често са от Източна Европа, в 53% от случаите трафикът се извършва с цел сексуална експлоатация, а в 40% от случаите трафикът се извършва с цел принудителен труд.

Смятам, че финансовите разследвания, които проследяват, изземват и отнемат имущество, придобито от престъпна дейност, както и действията за борба с изпирането на пари, играят решаваща роля в борбата срещу това престъпление.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il traffico di essere umani è un fenomeno in continuo aumento a seguito della crisi migratoria che affligge l'UE. Tale crisi ha anche creato una confusione fra le diverse definizioni di questo fenomeno ed è essenziale che, per risolvere il problema efficientemente, vengano date le adeguate risposte. La proposta del Parlamento, infatti, riconosce la tratta degli essere umani come una forma di schiavitù, quindi un reato grave. Inoltre, sottolinea l´importanza di creare una distinzione fra la tratta degli esseri umani ed il traffico di migranti, chiedendo risposte giuridiche certe. Vede, altresì, la necessita di combattere la corruzione a livello delle istituzioni nazionali e internazionali. Riconosce infine il lavoro svolto sino ad ora, ma afferma l'obbligo di una maggiore cooperazione fra le istituzioni e l'attuazione di linee guida europee per l'identificazione delle vittime di tali violazioni. Fiducioso che tale documento contribuirà alla protezione dei diritti fondamentali, voto a favore della proposta del Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur le rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union européenne. Il s'agit d'un problème extrêmement sérieux, mais il faut se poser la question de savoir ce qu'apporte la participation de l'Union européenne à des programmes internationaux contre la traite des êtres humains, en plus des États membres. Ce texte comporte des éléments valables. Je pense notamment à la traçabilité des produits pour éviter le travail forcé. Cependant, l'UE se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoirs au niveau international.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le texte soumis au vote s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Union européenne dans les programmes internationaux. Il s'avère qu'elle participe à un projet pour la lutte contre la traite des êtres humains. Or, à travers ce sujet délicat qu'il convient de défendre, l'UE demande davantage de compétences internationales et j'y suis opposé. Par conséquent, je me suis ABSTENU.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe porque destaca que la trata de personas es un negocio altamente lucrativo y los ingresos de esta actividad delictiva regresan a la economía mundial y al sistema financiero. El informe pasa revista a las diferentes formas de explotación. Describe los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho a compensación o indemnización.

El informe igualmente se ocupa de la cooperación contra la trata de seres humanos a nivel regional y mundial, y de la política de la Unión en sus relaciones exteriores. Se establece una relación clara entre tráfico ilegal de inmigrantes y la trata de seres humanos en general.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Aun siendo una iniciativa con intenciones positivas, no ofrece soluciones concretas y específicas que aporten a la lucha real contra el tráfico de seres humanos. No se da prioridad a las medidas urgentes que deben involucrar acciones de los países de tránsito que son cruciales para combatir este flagelo. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El informe trata sobre la responsabilidad de la Unión en su labor contra la trata de seres humanos, y tiene el fin de mejorar las relaciones de coordinación entre instituciones y para impulsar la creación de medidas conjuntas.

El objetivo es no sólo que se consiga poner en marcha estas medidas dentro de las fronteras de la Unión Europea, sino mejorar las relaciones con terceros países para facilitar la identificación de las víctimas y poder así protegerlas y asistirlas. Además incluye la necesidad de poner medios para controlar los casos de matrimonios forzosos, ya que éstos en ocasiones pueden tener un carácter transnacional y una relación directa con la trata.

Asimismo, el informe manifiesta que las personas con discapacidad son especialmente vulnerables y por tanto, pueden ser el punto de mira de estos grupos.

Debido a la necesidad de adoptar una política coherente tanto a nivel interno como externo, y que la misma sea un reflejo de los valores fundamentales de la Unión, voto a favor de su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den EU-Außenbeziehungen richtet sich, wie der Name schon nahelegt, gegen Menschenhandel in all seinen Formen. Es werden Zahlen und Fakten über sexuelle Ausbeutung und Versklavung, Organhandel, Kindersoldaten etc. genannt und durchaus sinnvolle Vorschläge unterbreitet, wie die EU in Kooperation mit internationalen Organisationen und Drittstaaten aktiv gegen diese kriminellen Machenschaften vorgehen kann.

Die ursprüngliche Version wurde mit Ziffer 12 ergänzt. Darin wird gefordert, dass alle Unternehmen sowie Subunternehmen haftbar gemacht und dementsprechend auch sanktioniert werden müssen, wenn entlang ihrer gesamten Liefer- und Produktionskette in irgendeiner Form Menschenhandel oder Ausbeutung eine Rolle gespielt haben. Diese Forderung ist völlig inakzeptabel, da ein Unternehmen oder gar Subunternehmen aus naheliegenden Gründen keinen Überblick über jeden einzelnen Schritt in der Liefer- und Produktionskette haben kann und auch nicht für jeden einzelnen dieser Schritte verantwortlich ist. Die Forderung läuft daher darauf hinaus, Verantwortung umverteilen zu wollen.

Obwohl ich die Bekämpfung des Menschenhandels persönlich sehr unterstütze, habe ich wegen Ziffer 12 gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which recognises the rights of victims of all kinds of human trafficking, recognises the links between human trafficking and corruption, and calls for international cooperation to stop human traffickers.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Zpráva vyslovuje politování nad obchodováním s lidmi, zdůrazňuje důležitost boje s obchodníky s lidmi a pašeráky lidí. Nepovažuji tuto zprávu za přínosnou, ani za škodlivou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Trgovina ljudima je, uz ilegalnu trgovinu drogama i oružjem, jedna od najunosnijih aktivnosti organiziranog kriminala u svijetu. Prema najnovijem svjetskom indeksu ropstva 35,8 milijuna ljudi u svijetu žrtve su ropstva suvremenog doba. Oko 14,2 milijuna primorano je živjeti u uvjetima prisilnog rada, 4,5 milijuna trpi prisilno seksualno izrabljivanje, a 2,2 milijuna je u državno nametnutom položaju prisilnog rada.

Izvješće osuđuje praksu trgovine ljudima i žali zbog toga što u mnogim državama svijeta još uvijek nije doneseno odgovarajuće zakonodavstvo kojim bi se ozakonila djelotvorna borba protiv trgovine ljudima. Trgovanje ljudima razlikuje se od krijumčarenja migranata, stoga je potrebno primijeniti drugačiji pravni i praktični okvir. Važno je da se u okviru strategija za sprječavanje trgovine ljudima povede računa i o čimbenicima koji potpomažu to trgovanje.

EU mora razraditi novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima sa snažnijom i naglašenijom vanjskom dimenzijom za razdoblje nakon 2016. Pritom je važno priznanje žrtava trgovine ljudima kako bi oni mogli ostvariti svoja prava, uključujući pristup pravdi, zakonsko priznanje identiteta i državljanstva, povrat imovine, odgovarajuću odštetu te medicinsku i psihološku skrb i dugoročnu pomoć pri integraciji. Slažem se s navedenim točkama i stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепям доклада за борбата срещу трафика на хора във външните отношения на Европейския съюз. В световен мащаб близо 36 милиона души са в капана на съвременните форми на робство. Факт е също, че 10 хиляди деца са безследно изчезнали в Европа след започването на бежанската криза, като се предполага, че са станали жертви на трафикантите.

На фона на тези данни ЕС няма друг избор, освен да вземе лидерската роля, като се ангажира с мерки, директно атакуващи мрежите на трафика и първопричините за съществуването им. Този проблем е от глобално естество и затова ЕС трябва да увеличи финансовата и техническата си помощ, както и да подобри ефективността на Европол.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ I support asking the EU Anti-Trafficking Coordinator to further develop concrete joint action and measures among the EU, the Member States, third countries and international actors so as to set up a more coherent and efficient cooperation in establishing systems that identify, protect and assist victims of trafficking, step up the prevention of trafficking in human beings, seek increased prosecution of traffickers and establish a network capable of responding to emerging concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Obchodovanie s ľuďmi patrí popri nezákonnom obchodovaní s drogami a zbraňami k najziskovejším organizovaným trestným činnostiam na svete. Táto nadnárodná globálna trestná činnosť upiera ľuďom akékoľvek práva, ponižuje ľudskú dôstojnosť. Stavia ich na úroveň tovaru a zdroja nezákonného finančného zisku. Najohrozenejšou skupinou sú ženy a deti, kde sa intenzívne zneužíva fyzická slabosť, nevedomosť a závislosť. Podporujem uznesenie, v ktorom vyzývame členské krajiny a orgány Únie, aby zintenzívnili vyhľadávanie a vyšetrovanie tejto závažnej trestnej činnosti, analyzovali jej rôznorodé formy, aktualizovali súvisiace legislatívne normy a aby podporili a zefektívnili medzinárodnú koordináciu a pomoc so všetkými zainteresovanými krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα κατά την Ψηφοφορία της Έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, διότι η εν λόγω Έκθεση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte.

Ce texte porte sur la participation de l'Union européenne à des programmes internationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Même s'il s'agit d'un vecteur d'ingérence européenne dans les affaires intérieures d'autres États membres, nous ne saurions faire obstacle à un texte sur un sujet aussi grave.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. – On the report on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations, I voted in favour. Due to human trafficking’s enormous profit, the supply of it has flourished tremendously, which has hugely harmed human rights and people’s safety. According to the report, child trafficking in Africa is the highest in the world, which is intolerable as children are the future of a country, and child soldiering is cruel and grievous which must be stopped. The fight against human trafficking is certainly necessary and inevitable to sustain people’s safety and defend human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il traffico di esseri umani è un problema terribile, ma spesso ignorato in Europa e in tutto il mondo, quindi sono felice di votare a favore di questo rapporto. Spesso le vittime della tratta sono le più vulnerabili nella società, compresi i bambini e le persone in povertà. Per combattere la pratica, abbiamo bisogno di una forte partnership internazionale di cooperazione e sostegno alle persone che sono state sfruttate.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Diese Entschließung verdeutlicht, welche Gefahren mit unüberlegten und voreilig gewährten Visaliberalisierungen einhergehen können. Gerade die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Maßnahmen Sextourismus und Menschenhandel unbeabsichtigt fördern können. Deshalb ist es sinnvoll, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei deren Bekämpfung auszuweiten sowie die Bedeutung eines Herkunftslandes für die illegale Einwanderung festzustellen, bevor Visa an entsprechende Personen ausgegeben werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Avec les guerres, la traite des êtres humains s'accroît (travailleurs domestiques au noir, trafic d'organes, rançonnage des migrants).

Ce rapport dresse de nombreuses propositions pour améliorer l'arsenal juridique et la protection des victimes. C'est un marché juteux qui rapporte 150 milliards de dollars aux criminels. La lutte contre le blanchiment d'argent et la traque des réseaux criminels sont donc capitales.

Mais les grandes entreprises tirent aussi parfois profit de cette exploitation au noir. Le rapport souligne les conventions de l'OIT non respectées et l'importance de prendre activement part aux travaux de l'ONU pour l'élaboration d'un traité contraignant pour les multinationales.

La droite a évidemment mis son grain de sel et demande de renforcer l'Europe forteresse pour pouvoir "trier" les migrants intéressants pour le marché du travail européen et faire tomber les passages concernant l'aide aux réfugiés.

Je regrette également la timidité du texte sur la question de prostitution dite "exploitation sexuelle forcée" et surtout sur les "causes profondes" de la traite passées sous silence: la responsabilité des interventions militaires et d'une politique commerciale européenne qui pillent, forcent à l'exil et livrent à la traite des populations entières. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur ce rapport car l'UE se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoir sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ The current crisis of migration has created new channels for deplorable acts of human trafficking, especially concerning the trafficking of women and children. I am in support of this report as combating human trafficking within the European Union is a priority for the promotion of safety and the protection of human rights for all peoples.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La traite des êtres humains doit être considérée comme un type d'esclavage moderne constituant une grave violation des droits de l'homme. Il faut donc condamner fermement les pratiques de traite d'êtres humains menant à d'autres pratiques illégales telles que le trafic d'organes humains ou encore l'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants.

Afin de lutter contre ces pratiques intolérables, il faut encourager une approche cohérente des États membres de l'Union dans le domaine des entreprises qui se doivent d'adopter les mesures juridiques nécessaires qui permettront d'éradiquer la traite des êtres humains dans leurs chaînes d'approvisionnement. Pour ce faire, les États membres doivent mettre en place une législation à caractère intergouvernemental et juridiquement contraignante définissant la traite des êtres humains comme infraction pénale. J'appelle donc les États membres à procéder à un échange systématique des informations en établissant une meilleure communication avec les pays tiers concernant le trafic transfrontalier qui permettra de renforcer les efforts au niveau des relations extérieures de l'Union.

Dans cette optique, d'autres solutions concrètes visant à mettre fin à la traite d'êtres humains sont nécessaires afin de permettre aux migrants de pouvoir rejoindre l'Union de façon légale, et ce, sans devoir faire l'objet d'exploitation quelconque.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je jednou z najhorších foriem porušovania ľudských práv, pretože hlboko a trvalo narúša dôstojnosť, integritu a práva obete a postihuje celé rodiny a spoločenstvá, pričom tiež úmyselne zneužíva stav zraniteľnosti, akým je zväčša chudoba či izolácia. Zložité a vzájomne prepojené faktory, ako napríklad systémová a štrukturálna diskriminácia, porušovanie ľudských práv, chudoba, nerovnosť, korupcia, násilné konflikty, chýbajúce vzdelávanie, nezamestnanosť a nefunkčné režimy pracovnej migrácie zvyšujú zraniteľnosť osôb a ich vystavenie vykorisťovaniu a zneužívaniu. Ide o zložitý regionálny a globálny problém, ktorý nemožno riešiť výlučne na vnútroštátnej úrovni. Zločinecké siete čoraz viac využívajú internet a sociálne siete na nábor a vykorisťovanie obetí, preto musia členské štáty v rámci svojho úsilia dostatočne investovať do technológie a odbornosti na identifikáciu a vysledovanie zneužívania internetu zločineckými sieťami na nábor obetí a tiež na ponuku služieb, ktorých cieľom je vykorisťovať obete. Členské štáty musia posilniť spoluprácu s tretími krajinami s cieľom bojovať proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi a s osobitným dôrazom na rodový rozmer obchodovania s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations, which describes the global trends in trafficking of human beings. The report also underlines that the trafficking is a highly lucrative business and that the proceeds from this criminal activity are largely re-injected into the global economy and financial system. Moreover, the report makes a clear link between trafficking in migrants and trafficking in human beings.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Külügyi Bizottság jelentése hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája és az emberi jogok megsértése egyik legsúlyosabb formájának minősülő bűncselekmény, amely az emberi szenvedésből kovácsol tőkét, ezért azt egyértelműen elítéli. Rámutat, hogy a szexuális kizsákmányoláson túl idetartozik a kényszermunka, a szervkereskedelem, a koldulásra kényszerítés, a kényszerházasság, a gyermekkatonák toborzása és a csecsemőkereskedelem is. Számba veszi az emberkereskedelem globális trendjeit, annak gazdasági aspektusát és a kizsákmányolás különböző formáit. Kitér az áldozatok jogaira, beleértve a jogorvoslathoz való jogot is. Ajánlásokat fogalmaz meg az EU külső fellépései során érvényesítendő politikájára az emberkereskedelemmel kapcsolatosan. A jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos constitui uma grave violação aos direitos fundamentais e uma ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo que esta atividade criminógena é uma das mais lucrativas no quadro da criminalidade organizada a nível internacional.

Este flagelo reveste uma magnitude mundial pelo que a resposta deve ser também ela perspetivada de um ponto de vista global.

Neste quadro, devem ser envidados esforços de forma a melhorar a estratégia de combate, nomeadamente através da cooperação com países terceiros por forma a combater o tráfico de seres humanos desde o recrutamento até aos locais de chegada; de uma melhor distinção do conceito de tráfico de seres humanos face ao conceito de introdução ilegal de migrantes; a adoção e execução de medidas de combate à corrupção e à introdução dos lucros provenientes da exploração comercial desta atividade no sistema financeiro; e ainda uma melhor execução da legislação existente em matéria de proteção das vítimas da criminalidade organizada, sobretudo os grupos mais vulneráveis, como seja as mulheres e as crianças.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, pois considero que é necessária uma abordagem coerente das políticas da UE, quer a nível da sua política interna quer a nível externo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ L’Union se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoirs en matière de relations internationales. Je m'abstiens donc sur ce texte, même si son objectif reste louable.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which condemns all forms of human trafficking and addresses challenges linked to it, such as migration, modern information technology or lack of legislation. The report highlights the link between trafficking in migrants and trafficking in human beings.

The rapporteur makes clear recommendations, encouraging enhanced cooperation with third countries and pointing out the importance of all existing instruments to prevent and combat human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte dont l'une des dispositions souligne l'obligation pour l'Union de se doter d'un dispositif législatif contraignant et obligatoire en matière de réinstallation des réfugiés. J'ai toujours voté contre la politique irresponsable des quotas de migrants menée par la Commission européenne, qui constitue un appel d'air à l'immigration illégale et qui a, entre autres, pour résultat l'émergence de bidonvilles comme celui de la jungle de Calais.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Considerata l'assoluta e imprescindibile necessità di rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tenuto conto che la tratta di esseri umani costituisce, oggi, una forma di moderna schiavitù, manifestazione di una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani, non posso che accogliere con favore una proposta che miri a promuovere la lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione. Al fine di prevenire, impedire e reprimere tale pratica, è necessario che l'UE rafforzi la cooperazione giudiziaria ed esprima preoccupazione per l'insufficiente livello di coordinamento internazionale sui casi di tratta di esseri umani. L'invito è di rafforzare azioni congiunte e misure concrete tra Unione europea, Stati membri, paesi terzi e attori internazionali in modo da istituire una cooperazione coerente e promuovere lo scambio sistematico di informazioni che permettano di indagare e combattere la tratta di esseri umani, mediante il potenziamento dell'assistenza finanziaria e tecnica e il rafforzamento della comunicazione e della creazione di capacità transfrontaliere a livello governativo. Inoltre, poiché è necessario che l'Unione presti particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno in contesti di crisi umanitaria, quali il fenomeno migratorio, la proposta istituisce una netta correlazione tra il traffico di migranti e il traffico di esseri umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore della relazione sulla lotta contro la tratta di essere umani nelle relazioni esterne all'Unione poiché ritengo che oggi sia un reato grave che costituisce una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani non tollerabile in una società che si fonda sul rispetto dei diritti umani. È necessario promuovere azioni di coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, incrementando anche il sostegno finanziario e tecnico degli stessi in risposta al problema.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm a jelenést, mivel az emberkereskedelem és a modernkori rabszolgaság minden formáját súlyos és szörnyű bűncselekménynek tartom, mely a világ minden részét érinti. Az emberi élet áruba bocsájtása súlyosan sérti az emberi élet méltóságát. Ennek ellenére azonban ez az ágazat növekszik és a modernkori technológiáknak köszönhetően egyre nagyobb területeken hódít. Az emberkereskedelem áldozatai gyakran láthatatlanok, mivel ahol kizsákmányolják őket, ott kulturális és a nyelvi sokféleség által okozott nehézségekkel szembesülnek, emiatt pedig nehezebben tudnak tiltakozni vagy a külvilág számára bármiféle jelzést küldeni. Fontosnak tartom, hogy minden meglévő és új eszközzel is fellépjünk a bűncselekmény ellen, illetve hogy preventív módszereket alkalmazzunk, például az oktatás területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that denounces and rejects human trafficking. The report stresses that human trafficking is a modern kind of slavery, a serious and transnational crime of global nature, calling for measures aimed to fight its root causes through robust laws against as well as improved cooperation between countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că drepturile omului sunt universale și trebuie apărate la nivel mondial. În acest sens, așa cum afirmă și documentul adoptat astăzi, combaterea traficului de ființe umane trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană și pentru partenerii ei.

Salut propunerea cuprinsă în raport de a intensifica colaborarea dintre Uniunea Europeană, statele membre și țările terțe în vederea investigării și combaterii rețelelor de trafic.

Nu în ultimul rând, apreciez faptul că raportul încurajează Comisia Europeană și statele membre să adopte, în ceea ce privește transplantul de organe, o legislație care să prevadă obligativitatea cunoașterii provenienței acestor organe, cu scopul de a preveni și stopa practicile de achiziții ilegale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu, u které se ztotožňuji mimo jiné s výzvou, aby EU a členské státy vyvinuly nezbytné úsilí s cílem potírat nucenou práci v průmyslových podnicích EU v zahraničí a ve vztahu ke třetím zemím, a to pomocí uplatňování a vymáhání pracovních standardů a podporování vlád při přijímání pracovních právních předpisů zajišťujících minimální standardy ochrany pro pracovníky, včetně zahraničních pracovníků, a aby zajistily, že evropské společnosti působící ve třetích zemích budou tyto standardy dodržovat. Považuji za důležité, aby vlády vymáhaly pracovněprávní předpisy a zaručily stejná práva všem pracovníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost či původ a aby věnovaly náležitou pozornost vymýcení korupce.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – The report has some commendable aspects; it calls for cooperation in combatting human trafficking, it is strong on the impact for women and children, and calls on the EU to do more to find missing refugees etc.

However, the inclusion of calls for greater EU military presence in the Mediterranean, claims that exploitation does not occur in transit countries, some questionable suggestions regarding refugees, and calls for an EU cross-border labour mechanism, make the report impossible to support.

Therefore, on this basis, I abstained on the final roll-call vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesem Bericht ausgesprochen, da der Bericht sehr gute Ansätze beinhaltet und beispielsweise die Ausweitung grenzüberschreitender Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Kinderehen und Sextourismus fordert. Ein weiterer Punkt ist die Bekämpfung des illegalen Menschenhandels.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Inimkaubanduse vastane võitlus eeldab piiriülest koostööd kuritegelikul teel saadud raha avastamiseks ja konfiskeerimiseks, suuremat teabevahetust, rohkem rahalist ja tehnilist abi ning suuremat koostööd politsei- ja korrakaitseorganite vahel (sh Europol jne) ning oluline on keskenduda ka ohvrite aitamisele ja nende julgeoleku tagamisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam pranešimui.

Prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinės vergovės rūšis ir sunkus nusikaltimas, kuriuo padaromas vienas iš sunkiausių žmogaus teisių pažeidimų, ji negali būti priimtina visuomenėms, kurios grindžiamos pagarba žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę.

Pažymėtina, kad viena iš didžiausių kliūčių, trukdanti kovoti su prekyba žmonėmis – netinkamas teisinės sistemos, susijusios su prekyba žmonėmis, įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu ir atitinkamos teisinės sistemos stoka trečiosiose šalyse.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog prekyba žmonėmis yra labai pelninga neteisėta veikla, ir didžioji šios nusikalstamos veiklos pajamų dalis reinvestuojama į pasaulinę ekonomiką ir finansų sistemą. Šis organizuotas nusikalstamumas vykdomas tiek už išorės, tiek tarp vidaus sienų, todėl būtini tvirti vidaus įstatymai dėl kovos su prekyba žmonėmis ir šalių bendradarbiavimas. Yra būtina kovą su prekyba žmonėmis padaryti matomesne visuomenei.

Manau, jog nepaprastai svarbu, kad nelydimų nepilnamečių atveju būtų geriau ir aktyviau nustatomi nuo prekybos žmonėmis nukentėję vaikai, visų pirma sienos perėjimo punktuose ir priėmimo centruose, taip pat būtų sustiprintas tarpdisciplininis bendradarbiavimas siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų interesų apsaugą.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων, από τα πιο αποκρουστικά παράγωγα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η έκθεση, όμως, κρύβοντας συστηματικά την αιτία της με όσα προτείνει, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την εμπορία ανθρώπων, αλλά αντίθετα κινείται πάνω στο έδαφος εκείνων των παραγόντων που την γεννούν και την αναπαράγουν.

Ζητάει ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής της ΕΕ, που έχει αποδειχτεί ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, επιδιώκοντας τη νομιμοποίηση στις λαϊκές συνειδήσεις των μηχανισμών αυτών που αναπτύσσονται με κύριο στόχο το λαϊκό-εργατικό κίνημα. Προωθεί την αντικατάσταση της ευθύνης του κράτους και των δομών του για την καταπολέμηση της και τη στήριξη των θυμάτων από αμφιλεγόμενες έως ύποπτες ΜΚΟ, που οδηγεί μαθηματικά σε γιγάντωση των εγκληματικών επιχειρήσεων.

Γιατί η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία τεράστια εγκληματική επιχείρηση που αποδίδει αμύθητα κέρδη. Αποτελεί συνέπεια της μετατροπής της εργατικής δύναμης σε εμπόρευμα στον καπιταλισμό, που γεννάει αυτόματα και την μετατροπή των ίδιων των ανθρώπων σε εμπορεύματα, για να υπηρετούν τη μοναδική αξία που αναγνωρίζει το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης: το κέρδος του κεφαλαίου.

Η μάχη για την οριστική εξάλειψη, αλλά και την αποφασιστική καταπολέμηση της απάνθρωπης αυτής επιχείρησης είναι αξεδιάλυτα δεμένη με την πάλη για την εξάλειψη της ίδιας της μήτρας που το γεννάει, το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative report. We are strong supporters of any measures to combat the trafficking of people, however we do not support the European Union taking actions on these measures. The free movement of people and Schengen has contributed to an increase in people trafficking within the EU. We think it is hypocritical of the EU to discuss measures outside of the EU when it refuses to acknowledge this. However out of respect for the sensitivity of the subject and our support for measures to combat it we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho ritenuto opportuno pronunciarmi a favore della proposta in esame, in quanto concordo pienamente con la collega nel considerare la tratta degli esseri umani una pratica inaccettabile e intollerabile in una società, come quella contemporanea, basata sul rispetto dei diritti umani. La dimensione mondiale della tratta degli esseri umani impone una risposta globale al fine di contrastare un fenomeno che, purtroppo, ad oggi non in tutti i paesi del mondo è considerato un reato. Inoltre, la diffusione del fenomeno online necessita di una maggiore cooperazione non solo tra gli Stati membri dell'Unione e tra questi e i paesi terzi, ma anche tra la Commissione e le agenzie europee. Ritengo, quindi, che gli Stati membri debbano intensificare i propri sforzi per combattere un fenomeno che, al di là della dimensione geografica, ha talmente tante sfaccettature da apparire estremamente diffuso. Convinto, inoltre, che spetti all'Unione promuovere una maggiore attenzione alla politica sulla tratta degli esseri umani nella sua azione esterna, ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The European Union is faced with one of the greatest challenges in its history in the face of the refugee crisis. From the refugees who are illegally smuggled in Europe by criminal organisations, through the men that work years without payment to the women forced into prostitution, these activities devaluate all basic human rights and permanently damage victims and their families. The coordination between Member States on all aspects of human trafficking should be enhanced. I voted in favour of the report of Ms Lochbihler on ‘modern day slavery’, which aims to fight money laundering in the EU and hold accountable EU companies that tolerate forced labour in their factories of supply chains.

 
  
MPphoto
 
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione si concentra sul traffico di esseri umani, un vero e proprio crimine che include lo sfruttamento della prostituzione, del lavoro minorile, nonché il traffico di organi. Si evidenziano chiaramente le cause che innescano e favoriscono tale business lucrativo controllato e gestito dalla criminalità organizzata, tra cui guerre, corruzione, povertà e disfunzioni nei sistemi di migrazione legale.

In commissione ENVI abbiamo adottato un'opinione alla cui stesura ho partecipato attivamente segnalando, per esempio, l'importanza del ruolo dei medici, degli infermieri e degli altri operatori sanitari che spesso sono il primo punto di contatto per le vittime e la necessità di imporre pene severe nel caso di un loro coinvolgimento nel traffico illecito di organi. Ho chiesto inoltre la promozione di un sistema internazionale trasparente di tracciabilità degli organi, che pur assicuri l'anonimità del donatore, e sottolineato che molti bambini orfani possono diventare un facile obiettivo per i trafficanti.

Un altro tema importantissimo è quello dei migranti climatici, altra categoria a rischio di traffico illecito. Per tali ragioni, e considerata la natura stessa della relazione, non posso che esprimermi favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Moderno vrijeme okarakterizirano je sveopćim napretkom, osobito na tehnološkom području, a ipak smo svjedoci da u zaštiti osnovnih ljudskih prava ne ostvarujemo željene pozitivne pomake. Zastrašuje pomisao da se ljude u 21. stoljeću tretira kao robu, da se na njihovu jedinstvenost i neponovljivost kojom obogaćuju društvo stavlja cijena, da se brutalno i okrutno gazi njihovo dostojanstvo i svodi ih se na predmet kojim se trguje. Podržala sam ovo Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a jer se na tom području zaista moramo boriti svim raspoloživim sredstvima i financijska dobit ne smije nikada biti iznad čovjeka i njegovog dostojanstva.

Smatram ipak da smo ovim Izvješćem mogli učiniti i više i žao mi je što nisu usvojeni moji amandmani koji jednako osuđuju trgovinu reproduktivnim stanicama te fetalnim tkivima i stanicama jer ljudski život počinje začećem i jednako je nedopustivo i monstruozno svoditi organe i stanice fetusa na kupoprodajne objekte. Tek kad stanemo na kraj ovim barbarskim i nedopustivim činima trgovine ljudima, moći ćemo se zvati društvom napretka, slobode i poštivanja čovjeka.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit de la participation de l'UE à des programmes internationaux contre la traite des êtres humains. Je suis bien sûr très sensible à la question de la lutte contre la traite des êtres humains mais ce sujet est pour l'UE un prétexte afin de demander plus de pouvoirs à l'international. Je refuse de lui reconnaître des compétences en ce domaine et c'est pourquoi je préfère m'abstenir sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani è una forma moderna intollerabile di schiavitù, un reato grave che costituisce una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani. Essa deve essere affrontata in maniera complessiva, concentrandosi non solo sullo sfruttamento sessuale, ma anche sul lavoro forzato, sul traffico di organi, sull'accattonaggio forzato, sui matrimoni forzati, sui bambini soldato e sulla tratta di neonati. La tratta di esseri umani è altresì un reato transnazionale di natura mondiale, per cui occorrono efficaci leggi nazionali combinate con un'effettiva cooperazione tra Stati. In molti paesi del mondo la legislazione in materia non è ancora sufficiente e, troppo spesso, quella esistente non è adeguatamente applicata. Il numero delle vittime individuate rimane ben al di sotto delle stime e l'accesso alla giustizia e al sostegno psicologico e materiale è limitato se non del tutto assente. Mi associo all'appello della risoluzione affinché l'Unione europea faccia della lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di persone, uno dei principi guida delle sue relazioni esterne, promuovendo l'applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite e dell'ILO nei paesi terzi e migliorando la cooperazione giudiziaria e lo scambio di informazioni tra le polizie per affrontare e sconfiggere le reti criminali internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Osuđujem i odbijam praksu trgovine ljudima, koja je sve učestalija, uzrokuje ljudsku patnju te trajno i duboko pogađa sva društva i gospodarstva. Naglašavam činjenicu da je trgovina ljudima moderna vrsta ropstva i težak zločin koji čini jedan od najgorih oblika kršenja ljudskih prava te neprihvatljiv u društvima utemeljenima na poštovanju ljudskih prava, uključujući rodnu jednakost. Štoviše, smatram da problemu trgovine ljudima treba pristupiti na sveobuhvatan način, ne fokusirajući se samo na seksualno iskorištavanje, već i na prisilni rad, trgovinu organima, prisilno prosjačenje, prisilne brakove, djecu vojnike i trgovinu novorođenom djecom.

Žalim zbog velikog jaza između postojećeg zakonodavstva i njegove primjene, u što se, s jedne strane, ubraja ograničen ili nepostojeći pristup pravdi i, s druge strane, činjenica da se protiv počinitelja ne pokreću kazneni progoni.

Osuđujem činjenicu da je trgovanje ljudima vrlo unosna poslovna aktivnost i da se prihode od te kriminalne aktivnosti u velikoj mjeri ponovno ubrizgava u globalno gospodarstvo i financijske tokove. Osuđujem to što su najstrukturiranije i najjače međunarodne kriminalne organizacije umiješane u trgovanje ljudima i što su stvorile pravu međunarodnu i razgranatu kriminalnu mrežu. Pozivam sve države i relevantne aktere u tom području da niskorizičnu/vrlo isplativu aktivnost trgovanja ljudima učine visokorizičnom/neisplativom aktivnošću.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este é um relatório que aborda a questão da luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE. O título denuncia imediato a contextualização temática na base de um pressuposto que não reconhecemos: a política externa da UE. O relatório apresenta de forma exaustiva em mais de cem pontos as tendências mundiais em matéria de tráfico de seres humanos, a economia do tráfico de seres humanos, os direitos das vítimas, consagrando a questão da compensação das mesmas, a defesa da cooperação em matéria de combate ao tráfico de seres humanos a nível regional e internacional, a política que a UE deve seguir em matéria de tráfico de seres humanos no contexto das relações externas.

Se é verdade que se apresentam alguns aspetos positivos, não nos podemos desligar de um carácter de profunda hipocrisia que está patente ao longo do extenso relatório.

Por um lado, segue uma linha de branqueamento das políticas migratórias da UE. Por outro lado, legitima as políticas estruturais que estão na origem desta crise humanitária e sanciona a política de retorno, a externalização de fronteiras e o papel da EUROPOL e da FRONTEX. Ao mesmo tempo, desresponsabiliza os Estados no seu papel de acolhimento e solidariedade.

Estas considerações inaceitáveis justificam o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu Evropského parlamentu o globálních trendech v obchodu s lidmi. Obchodování s lidmi je novodobá forma otroctví a závažný zločin, jenž představuje jednu z nejhorších forem porušování lidských práv. Je tragické, že ve 21. století je obchod s lidmi stále celosvětově lukrativním byznysem, který je napojený na další kriminalitu, jako praní špinavých peněz. Bohužel tomu napomáhají neexistující nebo nedostatečné právní předpisy v řadě zemí světa. Příjmy z obchodu s lidmi se tak vracejí zpět do finančních systémů. Zpráva nabízí přehled různých forem obchodu s lidmi, ale také navrhuje konkrétní formy spolupráce v boji proti němu na regionální i mezinárodní úrovni. Politika EU v rámci budování vztahů se třetími zeměmi, např. výměna osvědčených postupů, školení policejních orgánů a humanitárních pracovníků, jak komunikovat s oběťmi atd. Na úrovni EU vznikla pozice koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi pro zlepšení koordinace mezi orgány, agenturami a členskými státy EU se třetími zeměmi a mezinárodními aktéry. Zpráva se samostatně věnuje obchodu s migranty, kteří patří mezi nevíce ohrožené skupiny, zejména pak ženy a děti. Úřad Europol upozornil, že v Evropě zmizelo přes 10 000 uprchlíků bez doprovodu a dětí migrantů.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Nel testo della relazione si riconosce la tratta degli esseri umani come una moderna forma di schiavitù. Si tratta, purtroppo, di una pratica criminale in aumento. La relazione affronta la distinzione fondamentale che deve essere fatta tra la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti. Questi due concetti richiedono risposte giuridiche e pratiche diverse. L'Unione deve monitorare con maggiore attenzione il modo in cui gli stati terzi utilizzano i fondi destinati alla cooperazione e soprattutto a quelli legati al contrasto dell'immigrazione clandestina e al controllo delle frontiere. Ritengo che gli Stati membri debbano fare di più per contrastare, anche con operazioni militari congiunte, le reti di trafficanti di esseri umani i quali mettono a repentaglio la vita di miglia di disperati in cerca di una vita migliore. Per tutto questo, ho votato in favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ W sprawozdaniu wyrażono bardzo jasne stanowisko przeciwko handlowi ludźmi we wszystkich formach: wykorzystywaniu seksualnemu, zmuszaniu do pracy, wymuszonemu macierzyństwu surogacyjnemu, zmuszaniu do żebractwa, torturom i wymuszaniu, pozyskiwaniu narządów itd. Dane liczbowe są szokujące: liczbę ofiar na świecie szacuje się na 35 milionów, a roczne zyski z nielegalnego handlu ludźmi sięgają setek miliardów euro.

W sprawozdaniu zawarto szereg zaleceń godnych poparcia. Obejmują one apel o ściślejszą współpracę międzynarodową, wezwanie do nasilenia działań w celu odzyskania nielegalnych zysków oraz postulat ograniczenia ogólnego zapotrzebowania na ofiary handlu i ich „usługi”.

Obecnie sprawozdanie zawiera postulat, aby UE i państwa członkowskie obarczały przedsiębiorstwa, a także „przedsiębiorstwa powiązane i podwykonawców w ich całym łańcuchu dostaw odpowiedzialnością za handel ludźmi”. Przedsiębiorstwa, oczywiście, powinny zachowywać czujność, ale powyższe żądanie jest nierealistyczne i niesprawiedliwe. Trudno poprzeć apel o więcej „bezpiecznych i legalnych szlaków” dla migrantów, którzy chcą się dostać do UE. Niniejszym wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport qui rappelle l'importance de lutter contre la traite des êtres humains. Ce fléau, que l'on peut qualifier d'esclavage moderne, est malheureusement répandu. L'Union européenne et les États membres doivent davantage lutter contre la corruption, en renforçant notamment la formation des fonctionnaires européens pour faire face efficacement à cette situation. Surtout, ce sont bien les victimes de ces trafics qui doivent être assistées et accompagnées.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos (THS), que se insere na criminalidade organizada e constitui uma das formas mais graves de violação de direitos humanos, faz de homens e mulheres mercadorias, violando a dignidade, a integridade e os direitos das vítimas. Os diferentes fins do THS - mormente, a exploração sexual, o tráfico de órgãos e o trabalho forçado - são uma indústria do sofrimento humano lucrativa e em crescimento, afetando todas as sociedades e economias de forma profunda e permanente.

A atual crise migratória aumenta o risco de tráfico, devido à situação vulnerável e irregular em que muitos dos migrantes se encontram, cabendo por isso à União Europeia promover programas de apoio à inclusão dos migrantes e refugiados, com a participação de países terceiros e também de mediadores culturais, que sejam úteis para elevar o nível de sensibilização das comunidades para o tráfico e para as tornar mais resilientes à penetração da criminalidade organizada.

O THS é uma forma moderna de escravatura e um crime grave que não pode ser tolerado em sociedades firmemente fundadas no respeito dos Direitos Humanos, devendo, por isso, ser severamente punido.

Em razão do exposto, o meu voto é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative report. We are strong supporters of any measures to combat the trafficking of people, however we do not support the European Union taking actions on these measures. The free movement of people and Schengen has contributed to an increase in people trafficking within the EU. We think it is hypocritical of the EU to discuss measures outside of the EU when it refuses to acknowledge this. However out of respect for the sensitivity of the subject and our support for measures to combat it we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ La traite des êtres humains est un crime abject réduisant des millions de personnes dans le monde à l’état de marchandise.

Pour combattre ce phénomène intolérable, le rapport défend une approche globale, fondée sur les droits de l’homme, et qui suit un triple objectif: la prévention, la protection des victimes et le renforcement des poursuites pénales des criminels.

La lutte contre la traite appelle également une réponse coordonnée de l’Union et des États membres, en partenariat avec les pays tiers. Cela passe par une meilleure coopération entre les autorités de police et de justice, ainsi qu’une formation adaptée pour les professionnels amenés à être en contact avec les victimes.

Des victimes qui doivent recevoir une pleine information sur leurs droits, un accès effectif à la justice, et dont le statut doit être reconnu dans toute l’Union.

Des victimes à qui il faut assurer un soutien sans faille, notamment juridique, médical et psychologique, afin de les aider à se réintégrer dans la société.

Parmi elles peuvent se trouver des personnes ayant besoin de protection internationale, femmes et enfants surtout. Face à cette situation préoccupante, il est indispensable d’améliorer les procédures d’identification des victimes de la traite tout au long de l’itinéraire de migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette résolution qui rejette la traite des êtres humains et appelle à y mettre un terme. La traite des êtres humains demeure insupportable tant elle nie l'être humain dans ses droits et libertés, le réduit à une simple marchandise et n'est autre qu'un esclavage moderne. Les victimes doivent voir leurs droits respectés, elles doivent être accompagnées et protégées. Les criminels doivent être poursuivis et jugés. Il ne peut y avoir de répit dans la lutte contre cette barbarie.

Pour lutter contre celle—ci, il faut assurer une cohérence entre les politiques intérieures et extérieures de l'Union. Il convient notamment de renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres et avec les pays tiers. De plus, il faut combler les absences dans les législations et améliorer celles qui existent déjà, pour faire face aux nouvelles formes de la traite et à ses nouveaux canaux, à l'instar de l'internet. Il convient que les États membres ratifient l'ensemble des obligations légales et accords internationaux pertinents.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos é uma forma moderna de escravatura e um crime grave que constitui uma das piores formas de violação dos Direitos Humanos, algo que não pode ser tolerado em sociedades baseadas no respeito pelos Direitos Humanos. O tráfico de seres humanos deve ser entendido de forma holística, centrando-se não apenas na exploração sexual, mas também no trabalho forçado, no tráfico de órgãos, na mendicidade forçada, nos casamentos forçados, nas crianças soldados e no tráfico de bebés. Sendo um crime transnacional de natureza global, quaisquer medidas destinadas a combatê-lo devem ter em conta as causas profundas e as tendências mundiais. Daí a importância de uma abordagem coerente e urgente das dimensões interna e externa das políticas da UE com vista a combatê-lo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La trata de seres humanos constituye una de las peores formas de abuso de los derechos humanos, ya que reduce a las personas a meras mercancías, viola de manera profunda y duradera la dignidad, la integridad y los derechos de la víctima y afecta a familias y comunidades enteras, aprovechándose deliberadamente de situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza o el aislamiento. Constituye asimismo un negocio extremadamente lucrativo, cuyos ingresos se reinyectan en gran medida en la economía y el sistema financiero mundiales.

Ante esta situación, el informe, que he apoyado, pide a la Comisión y los Estados miembros, entre otros aspectos, que refuercen la cooperación con terceros países, con el fin de investigar todas las etapas de la trata de seres humanos, que mejoren el intercambio de información y que emprendan operaciones, investigaciones (financieras) y actuaciones judiciales con carácter preventivo. Igualmente, pide que adapte su cooperación con terceros países a la nueva situación creada por el desarrollo de la trata por medio de Internet y que se refuercen los regímenes nacionales de tutela de menores en Europa como parte de la estrategia de la Unión de lucha contra la trata.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ La traite des êtres humains, forme d'esclavage moderne, peut concerner tant l'exploitation sexuelle, le travail forcé, le trafic d'organes, la mendicité forcée, les mariages forcés, les enfants soldats ou encore le trafic de bébés. Cette traite inacceptable doit être combattue avec force dans toutes les parties du globe.

Le rapport discuté et voté lors de cette session plénière du Parlement européen a notamment mis l'accent sur le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dont se servent les réseaux pour attirer et exploiter des victimes. Il est dès lors urgent que la Commission européenne se penche sur ce nouveau phénomène afin de développer une stratégie permettant de lutter efficacement contre cette traite.

Bien entendu, cette lutte ne doit pas uniquement se faire au niveau de l'Union européenne, mais elle est également une responsabilité des États membres de l'Union et de l'ensemble des pays du globe. Il est primordial que tous les pays du monde coopèrent de manière efficace pour lutter efficacement et rapidement contre cette forme d'esclavage que je refuse de voir encore dans nos sociétés actuelles.

Étant en phase avec les recommandations faites dans ce rapport, j'ai décidé d'apporter mon soutien à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio svarbaus pranešimo, kuriame smerkiama prekyba žmonėmis. Nepaisant to, kad prekyba žmonėmis vertinama kaip nusikaltimas, daugelyje šalių nuolat trūksta tinkamų teisės aktų, kurie padėtų veiksmingai kovoti su šia šiuolaikine vergovės forma.

Pranešimas atkreipia dėmesį, kad pagal Europolo personalo skyriaus vadovo pranešimą spaudai Europoje dingo daugiau kaip 10 000 nelydimų pabėgėlių ir migrantų vaikų. O tai neįtikėtini skaičiai, žinant, kad vaikai galėjo būti įtraukti į seksualinių paslaugų teikimo ar neteisėto organų transplantacijos rinką.

Bent iš dalies problemą galėtų padėti spręsti Europos Sąjunga, kuri turėtų dalintis informacija su trečiosiomis šalimis kuriant standartizuotą sistemą, skirtą prekybos žmonėmis duomenims rinkti ir analizuoti. Taip pat būtina sukurti veiksmingas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo tinklus tiek ES viduje, tiek pasauliniu mastu, kurie galėtų padėti susekti ir užkardyti nelegalią veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório debruça-se sobre o tráfico de seres humanos enquanto nova forma de escravatura - um crime extremamente sério e altamente atentatório da dignidade humana, que tem aumentado significativamente nos últimos anos, nomeadamente através de redes criminosas internacionais. A relatora esclarece a diferença entre tráfico humano e contrabando de migrantes, acrescentando que cada conceito requer respostas legais e práticas adequadas.

Atendendo às diferentes formas de exploração existentes, algumas podem estar relacionadas com corrupção, pelo que é urgente assumir medidas eficazes, que passam, desde logo, por formar funcionários públicos capazes e devidamente preparados para responder a estas solicitações. A cooperação regional, europeia e internacional contra o tráfico de seres humanos é de extrema importância, sendo, por isso, necessária uma maior coordenação e intercâmbio sistemático de informações que permitam investigar e combater o tráfico transnacional de seres humanos, através de medidas como o reforço da assistência financeira e técnica, a par do reforço das capacidades a nível governativo e da aplicação e do cumprimento da lei.

Por concordar, genericamente, com o teor das propostas deste relatório, votei-o favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union. La traite des êtres humains est un crime grave et une des pires formes de violation des droits de l'homme. Ce texte rappelle que la traite des êtres humains est un crime transnational à caractère mondial; c'est pourquoi il doit être appréhendé par l'Union non seulement dans sa politique interne mais surtout dans ses relations avec les pays tiers.

La traite des êtres humains génère, selon l'OIT, environ 150 milliards de dollars chaque année. C'est pourquoi, comme cela est demandé par ce rapport, une attention accrue doit être portée à la lutte contre les activités de blanchiment de capitaux. L'Union doit renforcer sa coopération avec les pays tiers afin de mieux lutter contre la corruption, de mieux localiser et de confisquer les produits de ces activités criminelles.

J'ai soutenu ce rapport qui appelle à des coopérations renforcées dans le domaine judiciaire et policier ainsi qu'en matière d'échange d'informations systématique et de gestion des victimes de la traite ayant besoin d'une protection internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione discussa in commissione AFET relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione. L'oggetto del testo in esame è estremamente sensibile, esso infatti si propone di distinguere giuridicamente la tratta di esseri umani dal traffico di migranti. Questo di tipo di fenomeno non può essere risolto a livello nazionale, è bene dunque che l'Europa si doti di strumenti efficaci al fine di dare una risposta comunitaria alla tratta di esseri umani, che rappresenta ancora un problema di grande attualità. Nel caso del traffico di migranti, l'UE ha cercato di affrontare il problema attraverso missioni di PSDC come ad esempio Eunavfor Med Sophia nel Mediterraneo centrale. Sono d'accordo con la proposta contenuta nel testo di un maggiore coordinamento e di uno scambio sistematico di informazioni per indagare e combattere il traffico transnazionale di esseri umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe. A pesar de que el texto contiene elementos que apoyo, en lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas en situación de movilidad forzada y en especial de las más vulnerables, no comparto el enfoque general del texto, que exime a los países europeos de toda responsabilidad en las causas primeras y estructurales, así como, de las consecuencias dramáticas de las migraciones masivas, al concentrar las acciones únicamente sobre las redes de trata y tráfico, que no son sino la consecuencia de un sistema de asilo e inmigración fallido. No compartimos tampoco la visión securitaria frente a la crisis humanitaria, que por una parte victimiza doblemente a los/as refugiados/as y por la otra genera un muy lucrativo negocio vinculado a las grandes empresas armamentísticas, cuya expansión está ligada a la prevalencia de guerras que originan éxodos masivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. ‒ Se estimează că 35,8 milioane de persoane din întreaga lume au căzut în capcana sclaviei moderne, iar această cifră este o cifră a rușinii.

Recent, 10 000 de copii migranți au fost dați dispăruți și probabil au sfârșit în rețele de prostituție.

La câteva străzi distanță de Parlamentul European, pe renumita Avenue Louise din Bruxelles, se practică de ani de zile, nestingherită, prostituția ilegală. Este inadmisibil că acest lucru este trecut cu vederea de către autoritățile belgiene. În același timp, în Europa, site-uri care promovează pornografia infantilă sunt tolerate.

Această problemă a fost băgată sub preș prea mult timp și nu mai putem accepta tacit acest fenomen!

Cooperarea internațională în cazurile de trafic de persoane este insuficientă, în special atunci când este vorba de țările de origine și de țările de tranzit, acest lucru constituind un impediment major în combaterea eficientă a traficului de ființe umane.

Este nevoie de acțiune acum pentru salvarea de vieți omenești, acum, nu mâine!

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es una iniciativa con intenciones positivas, pero no ofrece soluciones concretas y específicas que aporten a la lucha real contra el tráfico de seres humanos. No se da prioridad a las medidas urgentes que deben involucrar acciones de los países de tránsito que son cruciales para combatir este flagelo. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos é uma forma de escravatura moderna que assola a vida de muitas pessoas. O tráfico abrange diversas formas de exploração extrema como a prostituição infantil, as crianças soldados, o trabalho forçado não remunerado e o comércio de órgãos humanos, sendo um negócio muito rentável para as organizações criminosas. É inadmissível que seres humanos sejam tratados como mercadorias, que sejam continuamente violados na sua dignidade, integridade e nos seus direitos, remetendo-as inevitavelmente para situações de isolamento, desprezo e miséria.

A UE tem contribuído, de forma notória, na luta contra o tráfico de seres humanos. No entanto, continua a ser preciso manter presente as necessidades das vítimas, nomeadamente na prestação de ajuda, terapia e indemnizações.

Votei positivamente porque se incentiva a UE a reforçar a sua atuação na proteção e prestação de assistência às vítimas, no reforço policial contra os traficantes e na melhoria da cooperação com os países em desenvolvimento.

A luta contra o tráfico de seres humanos deve ser uma responsabilidade partilhada. Porém, lamentavelmente, muitos países do mundo persistem em não adotar legislação destinada à criminalização e ao combate do tráfico de seres humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative report. We are strong supporters of any measures to combat the trafficking of people, however we do not support the European Union taking actions on these measures. The free movement of people and Schengen has contributed to an increase in people trafficking within the EU. We think it is hypocritical of the EU to discuss measures outside of the EU when it refuses to acknowledge this. However out of respect for the sensitivity of the subject and our support for measures to combat it we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing.I supported this report which condemns all forms of human trafficking and addresses challenges linked to it, such as migration, modern information technology and lack of legislation. The report highlights the link between trafficking in migrants and trafficking in human beings. I am pleased to see that the rapporteur has made clear recommendations, which encourage enhanced cooperation with third countries, and that the report points out the importance of all the existing instruments for preventing and combating human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a, budući da je trgovanje ljudima, koje je dio organiziranog kriminala, jedan od najgorih oblika kršenja ljudskih prava jer ljude svodi na robu, duboko i trajno krši dostojanstvo, integritet i prava žrtava i pogađa njihove cijele obitelji i zajednice te svjesno zloupotrebljava teški položaj ljudi kao što su siromaštvo ili izolacija.

Složeni i isprepleteni faktori kao što su sustavna i strukturna diskriminacija, kršenja ljudskih prava, siromaštvo, nejednakost, korupcija, nasilni sukobi, zapljena zemljišta, izostanak obrazovanja, nezaposlenost i ne funkcionirajući režimi za migracije radnika povećavaju izloženost osoba izrabljivanju i zloporabama jer su im zbog toga izbori suženi, a resursi umanjeni. Strategija EU-a za sprječavanje trgovine ljudima, koja se odnosi na razdoblje od 2012. do 2016. godine, nasilje nad ženama prepoznaje kao osnovni uzrok trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je regionalan odnosno globalan problem kojeg nije uvijek moguće rješavati isključivo na nacionalnoj razini. Pojava trgovine ljudima nije ograničena samo na zemlje koje se smatra manje razvijenima, nego je prisutna i u razvijenim zemljama.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Obchodovanie s ľuďmi považujem v súčasnosti za jednu z najrozšírenejších foriem medzinárodného organizovaného zločinu, ktorá je spojená so závažným porušovaním základných ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. Keďže obchodovanie s ľuďmi vnímam ako dlhodobý jav, a dokonca pripúšťam, že tento stav sa môže rozšíriť, privítala som aktuálnu správu, ktorá prichádza s konkrétnymi návrhmi v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Musím otvorene priznať, že ma veľmi znepokojujú štatistické čísla v obchode s ľuďmi, ktoré jednoznačne hovoria o najrýchlejšie rastúcom nelegálnom obchode na svete. Keďže metódy a praktiky obchodníkov sú čoraz sofistikovanejšie a spôsoby získavania nových obetí čoraz zákernejšie, podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že obchodovanie sa nedá vždy riešiť iba na vnútroštátnej úrovni. Mrzí má, že dodnes v mnohých krajinách po celom svete neexistujú primerané právne predpisy na kriminalizáciu obchodovania s ľuďmi a na účinný boj proti tomuto obchodovaniu, preto považujem za správne, že sa vytvárajú silné medzinárodné právne predpisy proti obchodovaniu s ľuďmi a na spoluprácu medzi krajinami. Očakávam, že EÚ a jej členské štáty zintenzívnia medzinárodnú spoluprácu v prípadoch obchodovania s ľuďmi, najmä ak sú zapojené krajiny pôvodu a tranzitné krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. ‒ Amikor emberkereskedelemről beszélünk, akkor minden esetben valamilyen anyagi haszon realizálódik az emberkereskedő bűnszervezetek hálózatában. A jelenlegi migrációs folyamatok során is óriási anyagi haszna keletkezik az emberkereskedőknek, akik sokszor az állami hatóságoknál is szervezettebbek és a kelet-európai bérekhez és megtakarításokhoz képest nagy összegekért cserében utaztatják a jobb életre vágyó migránsokat a fejlettebb régiókba. Sajnos nem sikerül eloszlatni a gyanút, amely szerint egyes harmadik országok hatóságai együttműködnek ezekkel a bűnszervezetekkel azért, hogy ne a területükön maradjanak a migránsok nagy csoportjai, hanem keljenek át Európába.

Ilyen körülmények között valóban nehéz elmagyarázni az európai polgároknak, hogy miközben az emberkereskedelem elleni fellépésről beszélünk, szorosan együttműködünk azokkal az államokkal is, amelyek támogatják és segítik ezt a folyamatot. Ezért azt gondolom, hogy az emberkereskedők üzleti modelljének megtörését egyetlen eszközzel, a külső határok következetes védelmével lehet elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ To je prvo poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije ter predstavlja pomemben prispevek k trudu Evropske unije in držav članic na tem področju.

Poročilo vključuje celovito in natančno analizo realnosti trgovanja z ljudmi, vključno s spolnimi zlorabami in prisilnim delom ter tudi povezave trgovine z ljudmi z migracijami in finančnimi vidiki.

Menim, da je nujno, da se izboljša situacija, saj obstaja velik razkorak med že obstoječo zakonodajo ter njeno implementacijo, vključno s podporo ter zaščito žrtev in pregonom storilcev. Boj proti trgovini z ljudmi zahteva učinkovito mednarodno sodelovanje in povečan trud na nacionalnih ravneh za naslovitev čezmejnega kriminala, tudi tako, da se poveča finančne preiskave.

Poročilo tudi poziva Evropsko unijo in države članice naj storijo več na področju identifikacije in zaščite žrtev ter tudi zahteva, da je razumljena razlika med koncepti trgovine z ljudmi ter tihotapljenjem migrantov. Varni in legalni načini vstopa v Evropsko unijo bi morali zmanjšati ranljivost migrantov in beguncev ter tako prispevati k preprečevanju trgovine z ljudmi.

Zaradi omenjenega menim, da je poročilo dobro ter sem ga na glasovanju tudi podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den EU-Außenbeziehungen richtet sich, wie der Name schon nahelegt, gegen Menschenhandel in all seinen Formen. Es werden Zahlen und Fakten über sexuelle Ausbeutung und Versklavung, Organhandel, Kindersoldaten etc. genannt und durchaus sinnvolle Vorschläge unterbreitet, wie die EU in Kooperation mit internationalen Organisationen und Drittstaaten aktiv gegen diese kriminellen Machenschaften vorgehen kann.

Die ursprüngliche Version wurde mit Ziffer 12 ergänzt. Darin wird gefordert, dass alle Unternehmen sowie Subunternehmen haftbar gemacht und dementsprechend auch sanktioniert werden müssen, wenn entlang ihrer gesamten Liefer- und Produktionskette in irgendeiner Form Menschenhandel oder Ausbeutung eine Rolle gespielt haben. Diese Forderung ist völlig inakzeptabel, da ein Unternehmen oder gar Subunternehmen aus naheliegenden Gründen keinen Überblick über jeden einzelnen Schritt in der Liefer- und Produktionskette haben kann und auch nicht für jeden einzelnen dieser Schritte verantwortlich ist. Die Forderung läuft daher darauf hinaus, Verantwortung umverteilen zu wollen.

Obwohl ich die Bekämpfung des Menschenhandels persönlich sehr unterstütze, habe ich wegen Ziffer 12 gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Prevencia obchodovania s ľuďmi je zásadnou otázkou. Je potrebné zaujať integrovaný prístup, ktorý zjednotí rozličných aktérov, mandáty a perspektívy, a to tak na vnútroštátnej, ako i na medzinárodnej úrovni v záujme znižovania zraniteľnosti možných obetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Ich verurteile ohne Wenn und Aber jede Form von Menschenhandel. Bei dieser Entschließung habe ich mich jedoch enthalten, weil – wie so oft in diesem Europäischen Parlament – ein richtiger Anlass genutzt wird, um unvertretbare politische Forderungen aufzustellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Trgovanje ljudima, koje je dio organiziranog kriminala, jedan je od najgorih oblika kršenja ljudskih prava jer ljude svodi na robu, duboko i trajno krši dostojanstvo, integritet i prava žrtava i pogađa cijele njihove obitelji i zajednice te svjesno zloupotrebljava teški položaj ljudi kao što su siromaštvo i izolacija. Prema procjeni Međunarodne organizacije rada, ilegalna godišnja zarada od prisilnog rada iznosi oko 150 milijardi USD-a, pri čemu se procjenjuje da se oko 90 % žrtava izrabljuje u privatnom sektoru i da dvije trećine zarade dolazi od komercijalnog seksualnog izrabljivanja.

Podržavam prijedlog ove Rezolucije jer smatram da se u okviru ovih novih strategija za sprječavanje trgovine ljudima treba voditi računa o čimbenicima koji je potpomažu te o uzorcima i okolnostima zbog kojih dolazi do te pojave. Trebamo stvoriti integrirani pristup kojim će se obuhvatiti različiti akteri na nacionalnom i međunarodnom planu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU.

V okviru boja proti trgovini z ljudmi bi želela opozoriti na trgovino s človeškimi organi, ki predstavlja eno od desetih največjih nezakonitih dejavnosti zaslužkarstva. Kljub temu, da se o trgovini s človeškimi organi premalo govori, pa predstavlja velik problem v nekaterih državah in si pred njo ne smemo zatiskati oči.

Slovenija je predvsem tranzitna država za tovrstne kriminalne dejavnosti, zato imajo organi pregona toliko večjo odgovornost pri odkrivanju dejavnosti kriminalnih združb.

Pisno izjavo Amber Alert, ki jo je v Evropskem parlamentu podpisalo daleč najvišje število poslancev v zadnjih petih letih, sem z namenom priključitve Slovenije v Evropsko mrežo za opozarjanje o reševanju otrok in policijske mreže za pogrešane otroke poslala predsedniku države, predsedniku vlade in notranji ministrici, pa vse do danes še nisem prejela odgovora, kar me ne navdaja z optimizmom, da se slovenska vlada zaveda resnosti problema.

V EU je namreč vsako leto pogrešanih 250.000 otrok in številni med njimi so tudi žrtve trgovine s človeškimi organi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Δυστυχώς, ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα και έτσι οι ιδεοληψίες συγκεκριμένων ατόμων επιτρέπουν να μετατραπεί η παρούσα έκθεση σε εργαλείο νομιμοποίησης της λαθρομετανάστευσης.

Ο συγγραφέας αγνοεί ότι τα κυκλώματα διακινητών λαθρομεταναστών σε πολλές περιπτώσεις εμπορεύονται και ανθρώπους. Επίσης, αγνοεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των λαθρομεταναστών δηλώνει ψευδή στοιχεία στις χώρες εισόδου ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί νομικά κενά προς όφελός του, εις βάρος των ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, mert előmozdíthatja azt a pozitív változást, amelyet más politikusok, EP-képviselők társaságában magam is régóta szorgalmazok: az EU kül- és biztonságpolitikájának nagyobb koherenciáját, az Unió elvei és normái nemzetközi érvényesítésének szolgálatába állítását. Ez a jelentés ehhez az eddigi legátfogóbb uniós érvanyagot nyújtja az emberkereskedelemhez fűződő kérdések sürgősségének alátámasztásával és eszközeinek felvázolásával. A nemzetközi szempontok mellett okkal hangsúlyozza: az emberkereskedelem az EU-n belül is gyakori jelenség, az elkövetők nagy arányban uniós állampolgárok, az áldozatok pedig jellemzően nők és gyermekek.

Ez számomra azért is fontos, mert ráirányíthatja a figyelmet korábbi kezdeményezésemre a különösen sérülékeny áldozatok – nők, gyermekek, idősek – fokozott jogi védelmének intézményesítésére, az elkövetők szigorúbb büntetésére a tagállamok igazságszolgáltatásában. Meggyőződésem, hogy a globális emberkereskedelem embertelen gyakorlatának visszaszorítása érdekében a most elfogadott jelentésben foglalt célok és javasolt megoldások végrehajtását szoros és konstruktív intézményközi együttműködés keretében a jövőben is az EP napirendjén kell tartanunk, számon kell kérnünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Traficul de ființe umane este una dintre practicile cele mai abominabile care persistă încă în lumea contemporană.

Din păcate, există un nivel important de fonduri implicate în acest domeniu și care pătrund apoi în sistemul financiar internațional și în economia globală. În ciuda măsurilor luate de statele lumii, acest tip de trafic reușește să aibă un caracter preponderent transfrontalier, afectând o mare parte din țările în curs de dezvoltare.

În același timp, traficul de ființe umane implică și o serie de migranți care încearcă să se îndrepte către țările dezvoltate, dar care sunt exploatați de traficanți. În aceste condiții, Uniunea Europeană are datoria de a acționa pentru a consolida cooperarea internațională, în vederea combaterii acestui fenomen de crimă organizată și pentru a proteja victimele rezultate din acest proces.

Actualul raport identifică problemele din acest domeniu și consideră că politica UE dedicată combaterii traficului de persoane trebuie să fie o parte integrantă a politicii externe a Uniunii. Doar în acest fel, Uniunea poate dobândi credibilitatea necesară la nivel mondial, în calitate de actor relevant în stoparea acestui tip de fenomene. Susțin adoptarea acestui document important pentru viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ La traite des êtres humains est un type d'esclavage moderne et un crime grave, qui constitue l'une des pires formes de violation des droits de l'homme et ne saurait être tolérée dans des sociétés fondées sur le respect des droits de l'homme, et notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle doit en outre être appréhendée dans sa globalité, en mettant l'accent non seulement sur l'exploitation sexuelle, mais aussi sur le travail forcé, le trafic d'organes, la mendicité forcée, les mariages forcés, les enfants soldats ou le trafic de bébés.

L'Union européenne doit renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres et avec les pays tiers – en particulier les pays d'origine et de transit des victimes de la traite des êtres humains – en matière de prévention, d'enquêtes et de poursuites de la traite des êtres humains, en particulier par l'intermédiaire d'Europol et d'Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Human trafficking is a growing industry that constitutes one of the worst forms of human rights violations. Women are mostly victims of sexual exploitation, men are forced into labour, and in 2014, more than 10 000 unaccompanied refugee and migrant children disappeared in Europe. This is why I voted in favour of the report on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations, which suggests concrete ways to counter this crime. One key element is to understand that human trafficking encompasses many types of exploitation beyond sexual exploitation. The report also stresses the need to focus on victims’ rights including the right to remedy, to increase cooperation against this crime at regional and international level and to promote an EU strategy on this issue with a more targeted external dimension.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (ECR), in writing. ‒ The report takes a very clear stand against human trafficking in all its forms: sexual exploitation, forced labour, forced surrogacy, forced begging, torture and extortion, organ removal, etc. The numbers are staggering as an estimated 35 million people worldwide are victims and the annual profits of the illegal human trafficking trade are hundreds of billions of euros.

Closer international cooperation, exchange of information, not only on fighting human trafficking itself, but also in recovering the illegal profits made are important elements towards fighting human trafficking. The development in a growing number of Member States to criminalise the knowing use of sexual services of trafficked persons is very important in order to fight human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ La tratta di esseri umani è uno dei reati più gravi a livello mondiale e costituisce una grave violazione dei diritti fondamentli. I paesi dell'Unione europea sono chiamati a perseguire tutti i cittadini per reati commessi in un altro paese dell'UE e ricorrere a tutti gli strumenti investigativi necessari. È inoltre necessario sottolineare la dimensione dello sfruttamento di minori, vittime spesso inconsapevoli di atti violenti, per il corpo e per la psiche. Le donne e i minori, bambini e adolescenti, sono le categorie più vulnerabili e devono poter beneficiare di misure complementari agli aiuti umanitari. Aiutare le donne e i minori significa scoraggiare la domanda e considerata la complessità delle questioni e l'interconnessione dei diversi fattori che favoriscono la tratta di esseri umani, è necessario adottare un approccio olistico, multidisciplinare ed integrato.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Visiškai palaikiau parlamento narės B. Lochbihler pranešimą, nes prekyba žmonėmis – tai smerktinas elementas organizuoto nusikalstamumo pasaulyje. Tai vienas iš blogiausių žmogaus teisių pažeidimo būdų, nes žmogus yra traktuojamas kaip prekė, pažeidžiamas jo orumas, be to, tai turi neigiamą poveikį visuomenei ir šeimoms. Europos Sąjunga turi aktyviau dalyvauti kovoje su šia nusikalstama veikla, ypač kai jos aukos – vaikai ir moterys. Šia tema turėtų būti pasiektas bendras visų politikų sutarimas, nes prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinė nepriimtina vergijos forma. Pasiektas sutarimas turi būti taikomas visuose žemynuose. Todėl ES turėtų tvirtai raginti trečiąsias šalis ratifikuoti ir įgyvendinti Europos Tarybos Konvenciją šiuo klausimu. Tik visapusiškas požiūris, paremtas tarptautine teise, leis efektyviau kovoti su vienu iš blogiausių nusikaltimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Krijumčari i trgovci ljudima iskoristili su izbjegličku krizu i znatno pojačali svoje kriminalne aktivnosti. Podatak EUROPOL-a o 10 tisuća izbjeglica i djece migranata bez pratnje nestalih u Europi od početka krize doista je šokantan i obvezuje nas na donošenje dodatnih mjera koje će ozbiljnije ugroziti lance krijumčarenja i trgovine ljudima.

No, kao što sam više puta naglašavala u ovome domu, mislim da rješenje ne leži u otvaranju granica jer bi takvo što privuklo nove valove migranata koji do naših obala mogu doći samo uz pomoć krijumčara kojima bi posao doslovno procvjetao.

Europska unija mora dodatno ojačati Frontex i puno tješnje surađivati s trećim zemljama odakle kriminalne skupine operiraju i preko čijeg teritorija pristižu ilegalni migranti.

Istovremeno potrebno je konačno uvesti reda u migracijsku politiku i politiku azila kako bi se obeshrabrilo nove valove ilegalnih migranata i zaustavilo potražnju za krijumčarskim uslugama.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU sem podprla.

Poročilo priznava trgovino z ljudmi kot sodobno vrsto suženjstva, kot hudo kaznivo dejanje, ki je v porastu. Določa različne oblike izkoriščanja in žrtvam priznava pravice. Med drugim izpostavlja tudi potrebo po boju proti korupciji, ki bi lahko prispevala k trgovini z ljudmi in v zvezi s tem poziva k zagotavljanju ustreznega usposabljanja za uslužbence javnega sektorja.

V boju proti trgovini z ljudmi je pomembno sodelovanje med regionalno in mednarodno ravnjo. Potrebno je okrepljeno usklajevanje in sistematična izmenjava informacij za preiskovanje in boj proti transnacionalni trgovini z ljudmi ter okrepitev finančne in tehnične pomoči, skupaj z izgradnjo zmogljivosti na ravneh vlade in organov pregona.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe. A pesar de que el texto contiene elementos que apoyo, en lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas en situación de movilidad forzada y en especial de las más vulnerables, no comparto el enfoque general del texto, que exime a los países europeos de toda responsabilidad en las causas primeras y estructurales, así como, de las consecuencias dramáticas de las migraciones masivas, al concentrar las acciones únicamente sobre las redes de trata y tráfico, que no son sino la consecuencia de un sistema de asilo e inmigración fallido. No compartimos tampoco la visión securitaria frente a la crisis humanitaria, que por una parte victimiza doblemente a los/as refugiados/as y por la otra genera un muy lucrativo negocio vinculado a las grandes empresas armamentísticas, cuya expansión está ligada a la prevalencia de guerras que originan éxodos masivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Bekämpfung des Menschenhandels in den EU-Außenbeziehungen richtet sich, wie der Name schon nahelegt, gegen Menschenhandel in all seinen Formen. Es werden Zahlen und Fakten über sexuelle Ausbeutung und Versklavung, Organhandel, Kindersoldaten etc. genannt und durchaus sinnvolle Vorschläge unterbreitet, wie die EU in Kooperation mit internationalen Organisationen und Drittstaaten aktiv gegen diese kriminellen Machenschaften vorgehen kann.

Die ursprüngliche Version wurde mit Ziffer 12 ergänzt. Darin wird gefordert, dass alle Unternehmen sowie Subunternehmen haftbar gemacht und dementsprechend auch sanktioniert werden müssen, wenn entlang ihrer gesamten Liefer- und Produktionskette in irgendeiner Form Menschenhandel oder Ausbeutung eine Rolle gespielt haben. Diese Forderung ist völlig inakzeptabel, da ein Unternehmen oder gar Subunternehmen aus naheliegenden Gründen keinen Überblick über jeden einzelnen Schritt in der Liefer- und Produktionskette haben kann und auch nicht für jeden einzelnen dieser Schritte verantwortlich ist. Die Forderung läuft daher darauf hinaus, Verantwortung umverteilen zu wollen.

Obwohl ich die Bekämpfung des Menschenhandels persönlich sehr unterstütze, habe ich wegen Ziffer 12 gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing.I voted in favour of the report about the fight against human trafficking in the EU’s external relations (2015/2340(INI), with the strong commitment to find global solutions to this dramatic situation. Human trafficking is one of the most profitable businesses in the world, generating profits of between USD 600 million and 1.2 billion.

Young women, who are used for sexual exploitation, and young men, used for forced labour, are mostly vulnerable. The same report notes that, according to the Director of Europol, more than 10 000 unaccompanied, under-aged refugees and migrants have disappeared from Europe and that it is highly likely these young people have been forced into mafias, prostitution, slavery or organ trafficking.

This report, which I support, calls on the Commission, the Council, the European External Action Service and Member States to commit, inter alia, to Directives 2011/36/UE, 2012/29/UE and 2004/23/CE and to the Convention of 1951 on the Status of Refugees in order to send a clear message abroad and put an end to the infringement of basic human rights on Europe’s borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Il est très important d'avoir à l'esprit que la traite des êtres humains existe encore de nos jours et que nous devons la combattre de toutes nos forces.

Cependant, par ce texte, l'UE se sert de la lutte contre la traite des êtres humains pour demander plus de pouvoirs à l'international.

Le rapport propose que l'Union soit partie prenante dans des programmes internationaux contre la traite des êtres humains, ce qui n'est pas son rôle.

J'ai donc choisi l'ABSTENTION.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A szervezett bűnözés részét képező emberkereskedelem az emberi jogi visszaélések egyik legsúlyosabb formája, mivel az embereket árucikké alacsonyítja, és súlyosan és tartósan megsérti az áldozat méltóságát, integritását és jogait, és egész családokra és közösségekre hatást gyakorol, továbbá szándékosan visszaél a kiszolgáltatott helyzettel, például a szegénységgel és az elszigeteltséggel. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe. A pesar de que el texto contiene elementos que apoyo, en lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas en situación de movilidad forzada y en especial de las más vulnerables, no comparto el enfoque general del texto, que exime a los países europeos de toda responsabilidad en las causas primeras y estructurales, así como, de las consecuencias dramáticas de las migraciones masivas, al concentrar las acciones únicamente sobre las redes de trata y tráfico, que no son sino la consecuencia de un sistema de asilo e inmigración fallido. No compartimos tampoco la visión securitaria frente a la crisis humanitaria, que por una parte victimiza doblemente a los/as refugiados/as y por la otra genera un muy lucrativo negocio vinculado a las grandes empresas armamentísticas, cuya expansión está ligada a la prevalencia de guerras que originan éxodos masivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinės vergovės rūšis ir sunkus nusikaltimas, kuriuo padaromas vienas iš sunkiausių žmogaus teisių pažeidimų, ji negali būti priimtina visuomenėms, kurios grindžiamos pagarba žmogaus teisėms; taip pat manau, kad prekyba žmonėmis turi būti vertinama holistiškai, dėmesį skiriant ne tik seksualiniam išnaudojimui, bet ir priverstiniam darbui, prekybai organais, priverstiniam elgetavimui, priverstinėms santuokoms, vaikams-kariams ir prekybai kūdikiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations. The report denounces and explicitly rejects trafficking in human beings, which represents a growing industry of human suffering, affecting all societies and economies in a profound and enduring manner. The report equally underlines the fact that trafficking in human beings is a modern kind of slavery, and a serious crime, which constitutes one of the worst forms of human rights violations that cannot be accepted in societies that are based on the respect for human rights including gender equality. I voted in favour because I believe that trafficking in human beings has to be understood in a holistic manner, focusing not only on sexual exploitation, but also on forced labour, organ trafficking, forced begging, forced marriages, child soldiers and the trafficking of babies.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La lucha contra la trata de seres humanos es un ámbito de actuación clave para la Unión Europea. Para luchar contra esta conducta abominable es necesario prevenir el tráfico de seres humanos, proteger a las víctimas y perseguir a los delitos y a los delincuentes en sus diversas modalidades y personificaciones. Este informe reconoce el trabajo realizado por la Unión Europea en la materia y pide un mayor apoyo en el área para luchar contra esta lacra. Por todo ello creo necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es una iniciativa con intenciones positivas, pero no ofrece soluciones concretas y específicas que aporten a la lucha real contra el tráfico de seres humanos. No se da prioridad a las medidas urgentes que deben involucrar acciones de los países de tránsito que son cruciales para combatir este flagelo. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Mensenhandel herleidt mensenlevens tot nummers en commerciële goederen. Mensenhandel is naast illegale drugs- en wapenhandel een van de meest winstgevende georganiseerde misdaadactiviteiten ter wereld. De jaarlijks illegale winst uit gedwongen arbeid – witgewassen geld inbegrepen – bedraagt volgens de meest recente ramingen van de IAO rond de 150 miljard USD, waarbij naar schatting twee derde van de winst afkomstig is uit commerciële seksuele uitbuiting.

Ik stemde voor dit verslag, omdat het bedrijven verantwoordelijk stelt voor mensenrechtenschendingen binnen hun werkomgeving en bij hun onderaannemers. Ik ondersteun zeker de oproep om meer aandacht te schenken aan seksuele en reproductieve rechten van de vrouw.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La traite d'êtres humains est une des pires formes de violations des droits de l'homme car elle réduit l'être humain à une marchandise. Elle revêt différentes formes d'exploitations: prostitution, services et travaux forcés, esclavage, enfants soldats, trafic d'organes...

Les femmes et les filles en sont majoritairement victimes notamment en matière sexuelle (79 % des victimes). À l'inverse, les hommes sont majoritairement victimes du travail forcé (83 %).

La traite des êtres humains est un fléau de plus en plus lucratif: ses profits illicites sont estimés à 150 milliards de dollars.

Le rapport pointe le manque ou les limites des législations existantes et demande notamment le renforcement des législations nationales et des coopérations internationales en la matière.

Si les propositions de ce rapport globalement sont justes, notamment en ce qui concerne l'application des normes de l'OIT, certains éléments ne sont pas acceptables. Le rapport salue notamment l'opération "Eunavformed" qui vise à renvoyer les embarcations vers le pays d'où elles viennent et notamment en Lybie.

Je regrette donc le soutien du rapport aux politiques répressives en matière de migration et j'ai choisi de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O tráfico de seres humanos (TSH), que se insere na criminalidade organizada, constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, uma vez que converte seres humanos em mercadorias, viola de forma flagrante e duradoura a dignidade, a integridade e os direitos das vítimas e afeta famílias e comunidades inteiras, abusando deliberadamente de situações de vulnerabilidade, como a pobreza ou o isolamento.

Contudo, este TSH não pode ser desligado das políticas neoliberais e belicistas que espalham a miséria em vários continentes e que fomentam este tipo de práticas. Vivêssemos nós num mundo de paz, de progresso social, de genuína solidariedade e respeito pelas diferenças de cada povo e certamente os números apresentados seriam outros.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Im Bericht wird gefordert, den Kampf gegen Menschenhandel breiteren Raum im außenpolitischen Handeln beizumessen. Demzufolge wird Menschenhandel als Bestandteil organisierter Kriminalität thematisiert, bei der Definition orientiert sich die Berichterstatterin am (VN—) Protokoll von Palermo. Zwar soll einerseits den besonderen Bedürfnissen von Flüchtlingen Rechnung getragen werden, indem insbesondere auf die große Anzahl angeblich verschwundener minderjähriger Migranten innerhalb der EU rekurriert wird. Andererseits richtet sich der Bericht aber auch gegen Kinderpornografie und ähnliche heikle Themen, die ich auf das Schwerste verurteile. Deswegen habe ich dem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. ‒ Handel ludźmi zalicza się do przestępczości zorganizowanej. Jest to jedna z najgorszych form naruszania praw człowieka, która określa człowieka jako towar. Co więcej, poważnie narusza zarówno godność, jak i prawa ofiary, i ma negatywny wpływ na całą społeczność. Uważam, że niezbędne jest wdrożenie ram prawnych, które będą dotyczyły handlu ludźmi. Należy zwrócić uwagę na bariery utrudniające walkę z handlem osób zarówno w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej, jak i państw trzecich. Ten rodzaj przestępczości dotyczy każdego miejsca na ziemi, więc należałoby skupić się na wdrożeniu odpowiednich kroków nie tylko na poziomie lokalnym, ale i międzynarodowym. Współpraca między państwami członkowskimi, Europolem i innymi państwami wszystkich kontynentów jest ważnym narzędziem walki z istniejącymi siatkami przestępców, które zajmują się handlem ludźmi. Głosowałem za podjęciem działań w kwestii zacieśniania i usprawniania współpracy w obronie godności ofiar handlu ludźmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this resolution because human trafficking is a malicious activity that needs to be countered both within and outside the EU. This is a problem that can only be resolved at a global level. It is therefore important for this resolution to call upon the Commission to take into account certain risks with regard to human trafficking, when negotiating visa liberalisation agreements with third countries. Besides third countries, I do agree that we also need the help of our companies.

This resolution offers solutions to some specific problems. For example, I understand the need to place firewalls between immigration authorities and labour inspectorates. It also calls for safer and legal ways for migrants to enter the EU and enhance their integration by strengthening integration programmes. Other important aspects that are related to this problem also get attention, such as the right to sexual and reproductive health. In addition, it stresses the need to search for those refugees that are missing. Finally, I applaud the call for better cooperation with Europol, especially when it concerns child abuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE.

Raportoarea invită UE și statele sale membre să adopte o abordare bazată pe drepturile omului și axată pe victime și să plaseze victimele și populațiile vulnerabile în centrul tuturor eforturilor depuse în lupta împotriva traficului de persoane, pentru prevenirea acestuia și protejarea victimelor.

De asemenea, în raport se arată că traficul de ființe umane, ca formă de infracționalitate organizată, survine atât la frontierele externe, cât și la frontierele interne, necesitând, așadar, o legislație națională puternică împotriva traficului de ființe umane, precum și cooperarea între țări.

În același document este denunțat traficul de ființe umane care constituie o afacere extrem de profitabilă, produsele provenind din această activitate criminală fiind, în mare măsură, reintroduse în economia și sistemul financiar mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Το ψήφισμα λαμβάνει υπόψη του διαφορετικές παραμέτρους του φαινομένου που δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να καταπολεμήσουμε. Η παρούσα πρωτοβουλία, την οποία και υποστήριξα, θέτει ένα πλαίσιο από ζητήματα που αφορούν την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων ως προς τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου, τις διαφορετικές μορφές εκμετάλλευσης, τη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία καθώς και τα δικαιώματα των θυμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ Estoy muy de acuerdo con este informe: la trata de seres humanos es un fenómeno comparable a la esclavitud moderna y una de las peores formas de abuso de los derechos humanos.

Con la globalización, este tipo de criminalidad ha ido aumentando, ya que ha proporcionado nuevos instrumentos para facilitar sus delitos y dificultar su persecución. Por esta razón, es cada vez más necesario que la legislación europea sea lo más contundente y determinante posible.

Considero que la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016) debería dar continuidad a las líneas de actuación de cara a su revisión. Creo que son clave aspectos como la identificación de los grupos más vulnerables, la ampliación de las vías de la lucha contra quienes trafican con seres humanos y la recuperación de los bienes obtenidos por esta delincuencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων, από τα πιο αποκρουστικά παράγωγα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η έκθεση όμως, κρύβοντας συστηματικά την αιτία της με όσα προτείνει, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την εμπορία ανθρώπων, αλλά αντίθετα κινείται πάνω στο έδαφος εκείνων των παραγόντων που τη γεννούν και την αναπαράγουν.

Ζητάει ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής της ΕΕ, που έχει αποδειχτεί ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, επιδιώκοντας τη νομιμοποίηση στις λαϊκές συνειδήσεις των μηχανισμών αυτών που αναπτύσσονται με κύριο στόχο το λαϊκό-εργατικό κίνημα. Προωθεί την αντικατάσταση της ευθύνης του κράτους και των δομών του για την καταπολέμηση της και τη στήριξη των θυμάτων από αμφιλεγόμενες έως ύποπτες ΜΚΟ, που οδηγεί μαθηματικά σε γιγάντωση των εγκληματικών επιχειρήσεων.

Γιατί η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία τεράστια εγκληματική επιχείρηση που αποδίδει αμύθητα κέρδη. Αποτελεί συνέπεια της μετατροπής της εργατικής δύναμης σε εμπόρευμα στον καπιταλισμό, που γεννάει αυτόματα και τη μετατροπή των ίδιων των ανθρώπων σε εμπορεύματα, για να υπηρετούν τη μοναδική αξία που αναγνωρίζει το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης: το κέρδος του κεφαλαίου.

Η μάχη για την οριστική εξάλειψη, αλλά και την αποφασιστική καταπολέμηση της απάνθρωπης αυτής επιχείρησης είναι αξεδιάλυτα δεμένη με την πάλη για την εξάλειψη της ίδιας της μήτρας που το γεννάει, το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Předloženou zprávu jsem nemohl podpořit, přestože odsuzuji a výslovně odmítám obchodování s lidmi. Dle mého názoru a názoru celé řady odborníků je možné považovat obchodování s lidmi za novodobé otroctví a představuje jednu z nejhorších forem porušování lidských práv. Je nutné si uvědomit, že obchodování s lidmi je nadnárodním zločinem globálního charakteru, a proto jsem přesvědčen o nutnosti jednotného přístupu k vnitřní a vnější dimenzi politik EU pro boj proti obchodování s lidmi. Konkrétně je pak nutné zajistit bezpečí obětem obchodování s lidmi, které svědčí u soudu proti obchodníkům s lidmi. Tato zpráva však výslovně podporuje přerozdělování uprchlíků na základě trvalých systémů kvót, jejichž jsem dlouhodobým odpůrcem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu pani poslankyne Lochbihlerovej o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ som napriek nespornej závažnosti témy podporiť nemohla. Správa zaujala veľmi jasné stanovisko odmietnutia voči akejkoľvek forme obchodovania s ľuďmi, pričom podotkla, že tento problém sa netýka iba menej rozvinutých krajín. Správa taktiež prináša sériu odporúčaní na zabránenie obchodovania s ľuďmi, ako napríklad posilnenú medzinárodnú spoluprácu či kriminalizáciu dopytu po službách, ktoré sú obete obchodovania s ľuďmi často nútené poskytovať. Veľká časť odporúčaní sa zameriava aj na pomoc a podporu obetiam obchodovania s ľuďmi a na riadne vyškolený personál, ktorý sa s nimi dostáva do kontaktu. Nemenej dôležité sú aj odporúčania, ktoré sa týkajú detských obetí. Napriek týmto pozitívam však správa obsahovala niekoľko článkov, ktoré som nemohla podporiť, medziiným výzvy na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, odkazy na povinný systém kvót v súvislosti s migračnou agendou či na vyvodzovanie zodpovednosti podnikov za vykorisťovanie, bez ohľadu na to, v akom článku dodávateľského reťazca k nemu dôjde, prípadne, či k nemu dôjde v pridružených podnikoch alebo u subdodávateľov. Posledné spomenuté opatrenia totiž nepovažujem za realistické a najmä spravodlivé, kvôli čomu som sa v záverečnom hlasovaní rozhodla zdržať sa.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Poročilo označuje trgovino z ljudmi kot novodobno suženjstvo in opozarja, da je to hudo kaznivo dejanje v zadnjem času v porastu. Po ocenah najnovejšega globalnega indeksa suženjstva po vsem svetu v razmerah novodobnega suženjstva ujetih 35,8 milijona ljudi.

Trgovina z ljudmi in tihotapljenje ljudi žal nista prehoden pojav in bi se lahko v prihodnjih letih še zaostrila, saj konfliktna žarišča, represivni režimi in gospodarske razmere v svetu ustvarjajo ugodne razmere za kriminalne dejavnosti trgovcev z ljudmi in tihotapcev ljudi.

Strinjam se, da je neustrezno izvajanje pravnega okvira za trgovino z ljudmi na nacionalni ravni in neobstoj ustreznega pravnega okvira v tretjih državah ena od najpomembnejših ovir za boj proti trgovini z ljudmi. Zato je potrebno okrepljeno sodelovanje med državami članicami, Europolom ter izvornimi in tranzitnimi državami žrtev trgovine z ljudmi v boju proti tihotapskim mrežam.

V skladu z navedenim sem podprl Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU.

 
  
 

Presidente. – Con questo si concludono le dichiarazioni di voto.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate