Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 5 юли 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на нидерландското председателство (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2016 г. (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.2.Пределни стойности за извънпътната техника (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  4.3.Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (гласуване)
  4.4.Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (гласуване)
  4.5.Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (гласуване)
  4.6.Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
  5.1.Резултат от референдума в Обединеното кралство (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Пределни стойности за извънпътната техника (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (разискване)
 10.Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (разискване)
 11.Европейска гранична и брегова охрана (разискване)
 12.Състав на комисиите: вж. протокола
 13.Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (разискване)
 14.Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (разискване)
 15.Европейска агенция по морска безопасност - Агенция на Общността за контрол на рибарството (разискване)
 16.Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2653 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (8995 kb)
Правна информация - Политика за поверителност