Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 5. juli 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det nederlandske formandskab (forhandling)
 3.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016 (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Aftale mellem EU og Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.2.Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (afstemning)
  4.3.Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (afstemning)
  4.4.Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (afstemning)
  4.5.En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (afstemning)
  4.6.Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Aftale mellem EU og Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (forhandling)
 10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med llgnende virkning (TAXE 2) (forhandling)
 11.Europæisk grænse- og kystvagt (forhandling)
 12.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 13.Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (forhandling)
 14.Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (forhandling)
 15.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed - EU-Fiskerikontrolagenturet (forhandling)
 16.Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2653 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (8995 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik