Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.2.Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (ψηφοφορία)
  4.3.Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (ψηφοφορία)
  4.4.Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)
  4.5.Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)
  4.6.Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (συζήτηση)
 10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (συζήτηση)
 11.Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (συζήτηση)
 14.Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα - Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (συζήτηση)
 16.Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2653 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8995 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου