Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 5. juuli 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.2.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (hääletus)
  4.3.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (hääletus)
  4.4.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (hääletus)
  4.5.Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (hääletus)
  4.6.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemused (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (arutelu)
 10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (arutelu)
 11.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (arutelu)
 12.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 13.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (arutelu)
 14.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (arutelu)
 15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet - Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (arutelu)
 16.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2653 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (8995 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika