Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 5. heinäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Katsaus Alankomaiden puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2016) päätelmät (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.2.Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (äänestys)
  4.3.Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (äänestys)
  4.4.Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (äänestys)
  4.5.Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (äänestys)
  4.6.Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (keskustelu)
 10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (keskustelu)
 11.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto (keskustelu)
 12.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa (keskustelu)
 14.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (keskustelu)
 15.Euroopan meriturvallisuusvirasto - Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (keskustelu)
 16.OLAFin valvontakomitean sihteeristö (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2653 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8995 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö