Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Pārskats par Nīderlandes prezidentūras paveikto (debates)
 3.Eiropadomes 2016. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.ES un Peru nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.2.Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (balsošana)
  4.3.Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (balsošana)
  4.4.Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (balsošana)
  4.5.Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (balsošana)
  4.6.Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
  5.1.Apvienotās Karalistes referenduma rezultāts (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.ES un Peru nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (debates)
 10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) (debates)
 11.Eiropas robežu un krasta apsardze (debates)
 12.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 13.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā (debates)
 14.Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (debates)
 15.Eiropas Jūras drošības aģentūra - Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (debates)
 16.OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2653 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8995 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika