Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 5 juli 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Evaluatie van het Nederlandse voorzitterschap (debat)
 3.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.2.Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (stemming)
  4.3.Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (stemming)
  4.4.Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (stemming)
  4.5.Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (stemming)
  4.6.Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (stemming)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (debat)
 10.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2) (debat)
 11.Europese grens- en kustwacht (debat)
 12.Samenstelling commissies: zie notulen
 13.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie (debat)
 14.Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (debat)
 15.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid - Communautair Bureau voor visserijcontrole (debat)
 16.Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2653 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8995 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid