Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 5 iulie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului (dezbatere)
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (vot)
  4.2.Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (vot)
  4.3.Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (vot)
  4.4.Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (vot)
  4.5.O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (vot)
  4.6.Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (vot)
 5.Explicații privind votul
  5.1.Rezultatul referendumului din Regatul Unit (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 9.Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (dezbatere)
 10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (dezbatere)
 11.Paza europeană de frontieră și de coastă (dezbatere)
 12.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 13.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (dezbatere)
 14.Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)
 15.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (dezbatere)
 16.Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2653 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8995 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate