Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 5. julij 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pregled dela nizozemskega predsedstva Sveta (razprava)
 3.Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016 (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  4.2.Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (glasovanje)
  4.3.Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (glasovanje)
  4.4.Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (glasovanje)
  4.5.V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (glasovanje)
  4.6.Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (glasovanje)
 5.Obrazložitev glasovanja
  5.1.Izid referenduma v Združenem kraljestvu (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 9.Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (razprava)
 10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (razprava)
 11.Evropska mejna in obalna straža (razprava)
 12.Sestava odborov: gl. zapisnik
 13.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (razprava)
 14.Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (razprava)
 15.Evropska agencija za pomorsko varnost - Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (razprava)
 16.Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2653 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8995 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov