Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 5 juli 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.2.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (omröstning)
  4.3.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (omröstning)
  4.4.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (omröstning)
  4.5.En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (omröstning)
  4.6.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2.Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6.En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (debatt)
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (debatt)
 11.Europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)
 12.Utskottens sammansättning: se protokollet
 13.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (debatt)
 14.Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (debatt)
 15.Europeiska sjösäkerhetsbyrån - Gemenskapens kontrollorgan för fiske (debatt)
 16.Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2653 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8995 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy