Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 8995k
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 3. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (συζήτηση)
 4. Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1. Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.2. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (ψηφοφορία)
  4.3. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (ψηφοφορία)
  4.4. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)
  4.5. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)
  4.6. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (ψηφοφορία)
 5. Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
  5.2. Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  5.3. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
  5.4. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei)
  5.5. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza)
  5.6. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)
  5.7. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler)
 6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (συζήτηση)
 10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (συζήτηση)
 11. Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή (συζήτηση)
 12. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (συζήτηση)
 14. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
 15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα - Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (συζήτηση)
 16. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (συζήτηση)
 17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Λήξη της συνεδρίασης


VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 8.40 Uhr eröffnet.)

 

2. Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Bilanz des niederländischen Ratsvorsitzes (2016/2709(RSP)).

Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass es bei dieser Aussprache kein Catch-the-eye-Verfahren gibt und auch keine blauen Karten zugelassen werden.

 
  
MPphoto
 

  Mark Rutte, President-in-Office of the Council. – Mr President, on 24 June, the morning after the night before, many Europeans woke up feeling pretty dreadful, and I was one of them. Clearly, Brexit has created a shock wave, and we do not yet know exactly what the consequences will be. We are in uncharted territory. And we must be honest: even if we find the perfect way to handle this ‘divorce’, our problems won’t simply melt away. It is not only British voters who have doubts about European cooperation. In other Member States too – including the Netherlands – there is widespread criticism and euroscepticism. And we need to address it.

As a representative of the outgoing Presidency of the Council of the European Union, I feel conflicted standing here today. I am proud of the concrete results we have achieved in the past six months. But of course I am disappointed by our British friends’ decision to leave the EU. It is a decision that creates a big problem both for the citizens of the UK and also for the other Member States. It is a decision that shapes a new reality, and we should proceed with all due caution, to minimise the damage to the Member States and the British people themselves. It is in everyone’s interests to know as soon as possible – as soon as is responsible – how we will move forward, and this will demand our full attention in the coming period.

The decision poses a whole range of broader concerns, too. Because this is not simply about a split that many people did not want. It is also about how Brexit affects the partnership between the other 27 Member States. The purpose of the European Union is to tackle issues and seize opportunities that transcend national borders. Issues and opportunities that are too big to tackle alone. The Member States all have their own interests, but to a large extent these overlap. These shared interests form the EU’s field of activity, and they provide a basis for public support and legitimacy. The EU can make a big difference. That is not a new insight, but it has been reaffirmed for me in the past six months. Because I have seen for myself how cooperation produces results that individual Member States could never achieve by themselves.

The most obvious example is, of course, the EU’s agreement with Turkey on managing the flow of refugees from Syria. A lot has been said and written about it in the past few months. And in all honesty, is the agreement ideal in every respect? No. But was it sorely needed? Absolutely. And it was a deal we could only reach jointly. Because only by acting in concert could we break the criminal business model of the people smugglers. And greatly reduce the number of migrants drowning in the Aegean Sea. Last January alone the death toll was close to 90 and since 20 March fewer than 10 people have drowned – though that is still, of course, 10 too many. Only by acting in concert could we bolster the EU’s border-control capability. And only by acting in concert can we put into practice the measures we have agreed on setting up hot spots, improving registration, redistributing refugees among Member States and improving the situation in the region. You know as well as I do that implementing all this will be a big challenge. Progress is certainly being made, though. Between March and June almost 100 000 classroom places were created for refugee children in Turkey.

Another example, of course, is the fight against terrorism – a threat that by definition transcends borders and demands an international response. We will never, never forget the attacks of 22 March, which hit Brussels, and with it the heart of Europe. Last week we were shocked once again by another dreadful attack, this time on Istanbul’s airport, and a few days ago, Baghad. In recent months the EU has taken some important decisions. On improving the exchange of information between intelligence services, for example. And on sharing passenger information without compromising privacy. It shows that both our vigilance and our willingness to join forces in this area are increasing. Which is great, because they are absolutely crucial.

So the EU is more than simply the sum of its parts, and of course the best illustration of that is the single market. During the Dutch EU Presidency we worked on the principle that our most urgent problems – like the refugee crisis – should not overshadow our most important ambitions. So we made sure that enhancing the single market remained a priority. Last week, the European Council agreed that all the measures the Commission has planned for the single market must be adopted by the end of 2018 at the latest. And every year in June we will take stock of progress, in all openness. I am pleased with this new form of self-imposed commitment, which compels us into action.

You have an important role in this, as Members of the European Parliament. Not least as legislators, of course, but also as a champion of the single market. After all, your report on ‘the cost of non-Europe’ has played a big part in the discussion in recent months. Completing the single market could add an extra EUR 1.25 trillion to the EU economy, which would mean millions of new jobs, and this argument has proved a convincing one. Besides a deeper market we also need a fairer internal market where the principle of equal pay for equal work in the same place applies. So migration, terrorism, the single market and Brexit: these issues have grabbed the European headlines in recent months. But a lot of work has gone on in other areas too, both behind the scenes and out in the spotlight. Take the agreement on a common approach to combating tax avoidance by multinationals. Take the progress we have seen on the Fourth Railway Package, national emission ceilings and the EU Action Plan for the Circular Economy. I should add that there are also areas in which progress has not been as impressive. Take the trade defence instruments and the Posting of Workers Directive. More could have been done there.

Although this short summary is perhaps a good illustration of the way European decision-making works: moving forward in small steps, with now and then a step back or sideways. The EU is still a work in progress, and in principle that is absolutely fine. But as I have said: Brexit is a signal – and certainly not the only signal – that change is needed. Indeed, it cannot be avoided. And I am certainly not the first person to say so. I firmly believe that the worst possible response to Brexit would be for ‘Brussels’ and the European capitals to continue with business as usual. This would show complete disregard for the reality in the Member States. I also believe it would be wrong to rush blindly forward towards more political integration and a more ‘federal’ Europe. Because that too would be a denial of the sentiment felt by many European people, to whom the EU is – or has become – something remote and aloof.

When it comes to the issue of ‘more’ or ‘less’ Europe, I believe that the only sensible debate is the one about less bureaucracy, red tape and regulation, and more concrete, visible results in terms of prosperity, decent work and security. And having held the Presidency for the past six months, I am well aware that we cannot just silence the critics with a magic wand. Building public support takes time and effort.

You may remember me saying in January that the Netherlands wanted a pragmatic Presidency. We wanted to serve the interests of the Member States, whose positions should be reflected in all joint decisions. We wanted to move the agenda forward. And we wanted to address the urgent challenges of migration and terrorism. I hope that this approach has been a visible one, and I hope it has contributed to the results we have achieved together. We do not have much time now to pause and reflect – and not only because of the Brexit situation. We need to implement the Turkey deal. The instability surrounding Europe and the related migration from North Africa demand urgent action. And of course there is still a lot to do on the single market. And for that reason I hope that the EU – its institutions, Member States and particularly citizens – will continue our pragmatic approach.

My experiences over the past six months have underlined that we need an EU that delivers. An EU that focuses on the essentials and on issues that transcend borders. An EU that makes and then sticks to agreements. This will be a stronger EU, and one that can grow still stronger.

In closing, I would like to express my thanks to the Commission, to our colleagues in the Council and, not least, to the European Parliament for an outstanding and constructive partnership. It was an honour and a pleasure for us to hold the Presidency, and we wish Slovakia every success for the coming six months.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, to have a true measure of the progress achieved during the Dutch Presidency, we must remember where we started. As the New Year began, the refugee crisis had reached another critical moment. Thousands of people continued to risk their lives at sea. The humanitarian situation was becoming worse each day. At the same time, the terrorist attacks in Paris were fresh in our minds. We were determined to defend our way of life, but we understood that our open society would always be vulnerable. Sadly, this was confirmed a few months later in Brussels.

These were the difficult circumstances of the Dutch Presidency, but when you began to work, I was confident that this great country, one of our founding members, would call on its best qualities in a time of need. I am thinking of your belief in freedom and openness, your attachment to the rule of law and your commitment to responsible free trade and better law—making. This, as well as your pragmatism, will continue to shape the course of our Union in years to come. I am particularly grateful to the Dutch Presidency for having been an active supporter of one of the leitmotifs of this Commission: to be big on big issues and modest and timid on smaller ones.

Allen widrigen Umständen zum Trotz hat die niederländische Ratspräsidentschaft stets Besonnenheit und Beharrlichkeit bewiesen. Diese Haltung hat Europa insgesamt gut getan. Dank der unaufgeregten und zupackenden Vermittlung der Niederländer sind uns große Fortschritte gelungen. Damit wir die Ankunft der Flüchtlinge in Griechenland steuern können, haben wir mittlerweile ein Abkommen mit der Türkei, das zu wirken begonnen hat. Die niederländische Ratspräsidentschaft hat entscheidend dazu beigetragen, dass es zu diesem Abkommen mit der Türkei kam, und entscheidend dazu beigetragen, dass diese Vereinbarungen auch nach Geist und Buchstabe umgesetzt werden.

Dies hat auch die Grundlage dafür geschaffen, längerfristige Lösungen anzugehen. Wir haben bereits konkrete Vorschläge und Fortschritte gemacht, um die Asylsysteme anzugleichen und die Verantwortung in Europa grundsätzlich solidarischer zu verteilen, weil nicht allein der Platz auf der Landkarte darüber entscheiden darf, wie viele Flüchtlinge ein Land aufnimmt.

Doch besonders hervorheben möchte ich die energische Arbeit des niederländischen Ratsvorsitzes in Sachen Schutz der Außengrenzen und der Küsten. Es ist uns innerhalb weniger Monate – sechs Monate und ein paar Tage – gelungen, dieses wichtige Stück Außen- und Innenpolitik auf die Gleise zu setzen. Dafür möchte ich mich beim niederländischen Vorsitz sehr herzlich bedanken.

Es hat einen Trilog gegeben, die Einigung steht, sie muss jetzt umgesetzt werden. Und ich hätte gerne, dass das schnell passiert, denn die Bürger Europas haben ein Recht auf den Schutz der europäischen Außengrenzen.

Monsieur le Président, l'une des grandes priorités de cette Commission est de compléter le marché intérieur là où cela est nécessaire. Grâce à l'efficacité de la présidence néerlandaise, nous avons bien progressé sur plusieurs fronts, en particulier dans notre action pour une fiscalité des entreprises plus juste, mais aussi dans le domaine du marché numérique ou bien encore en matière de financement des entreprises, surtout des petites et moyennes entreprises, avec l'indispensable mise en place d'une Union des marchés de capitaux.

À cet égard, je me réjouis de l'accord intervenu au Conseil "Affaires économiques et financières" sur une feuille de route pour l'achèvement de l'union bancaire, complément indispensable de l'Union économique et monétaire et du marché intérieur.

Pour conclure, Monsieur le Président, Meneer Eerste minister, je voudrais encore une fois rendre hommage à l'efficacité de la présidence néerlandaise, qui ne m'a pas surpris parce que je m'attendais à cette façon de travailler. Nous avons pu – la présidence et la Commission – travailler de la meilleure façon possible.

Hartelijk bedankt.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, namens de PPE-Fractie. – Laat mij inderdaad voor de laatste keer de premier en de minister van Buitenlandse Zaken en alle anderen die betrokken waren bij het Nederlandse voorzitterschap hier welkom heten. Ik denk dat een speciaal woord van waardering namens de collega's ook dient uit te gaan aan minister Hennis die hier uur na uur heeft doorgebracht in de zittingen dat u er niet kon zijn, en dat wordt door dit huis zeer gewaardeerd.

Laat ik namens de EVP-Fractie ook onze waardering uitspreken over uw voorzitterschap. Het is de twaalfde keer en een land dat dit voor de twaalfde keer doet, doet dat als een geoliede machine. U nam de voorzittershamer over op een moeilijk moment. U geeft hem waar mogelijk op een nog moeilijker moment af, waarbij ik nog niets gezegd heb over de kwaliteit van het tussenliggende voorzitterschap.

Feit is, u was voorzitter op het moment van de grootste migratie- en vluchtelingencrisis sinds de jaren negentig. Economisch gezien blijven de investeringen in Europa ver achter ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, en de situatie aan onze grenzen is instabiel. We hebben aanslagen gezien, daar is al aan gerefereerd.

De hoogtepunten, wat mij betreft, het akkoord over de grens- en kustwacht waar wij deze week over gaan stemmen. Ik durf het Turkije-akkoord geen hoogtepunten te noemen, want daar zit een aantal kantjes aan waar je vraagtekens bij kunt zetten. Aan de andere kant, het werkt. En een situatie zonder Turkijedeal, daar willen we ook niet naar terug. Maar het punt dat ik hier wil maken is: de Turkijedeal koopt tijd. Maar ondertussen blijven we chantabel door een land als Turkije, als we niet onze eigen zaken op orde krijgen. Dat betekent dat er nog meer stappen nodig zijn op het gebied van een echt asiel- en migratiebeleid: snelle beoordeling en ook terugnameakkoorden waar nodig die wat voorstellen.

Een hoogtepunt: wel degelijk het akkoord over het tegengaan van belastingontwijking. Hoogtepunt wat mij betreft ook: het delen van nationale terrorismelijsten. Dat is nog niet voldoende als het gaat om het delen van informatie, maar wel een belangrijke eerste stap. Ik weet dat ik hiermee een heleboel collega's tekort doe die op hun vakgebied hard gewerkt hebben aan het bereiken van akkoorden. Ik wil er één noemen: IORP 2 voor de liefhebbers en de techneuten, ook voor ons land een tekst die, zoals het er nu zwart op wit staat, een aantal grote verbeteringen inhoudt ten opzichte van het Commissievoorstel. Maar in plaats van dat uit te dragen, stuwt uw regering dat akkoord 24 uur voordat het Coreper erover besluit naar een Tweede Kamer en laat het in het debat met die Tweede Kamer na om de echte voordelen van dat akkoord te onderstrepen.

Daarbij ben ik aangekomen bij een van de kernpunten van de huidige malaise waarin Europa zich bevindt: besluiten nemen wij hier samen, Raad en Europees Parlement op voorstel van de Europese Commissie. Het wordt tijd dat zeker van Raadszijde daar ook op nationaal niveau verantwoordelijkheid voor genomen wordt. Want in Brussel besluiten nemen, heel collegiaal, en dan vervolgens thuis iets anders uitdragen of daar zelfs afstand van nemen, dat maakt onze samenwerking kapot. Net zoals het steeds opnieuw uitstellen van besluiten! Het heeft drie maanden geduurd – nog even dit ene punt, mijnheer de voorzitter – voordat wij van u enige indicatie kregen wat Nederland wilde gaan doen na het nee in het Oekraïne-referendum. En ook die indicatie was niet erg concreet. Duidelijkheid ontbreekt dus. Jarenlange onduidelijkheid hebben we ook niet nodig in de situatie in het Verenigd Koninkrijk.

Ik sluit af, u keert terug naar de nationale politiek. Ik ben benieuwd of u daar net zo'n warm voorstander blijft van het vervolmaken van de bankenunie als u dat als voorzitter was. Ik wil u graag één wens meegeven en dat is dat u onder die Haagse kaasstolp Europa volgend jaar bij de nationale verkiezingen in Nederland niet het eerste slachtoffer van de verkiezingsstrijd laat worden. De situatie in het Verenigd Koninkrijk heeft ons laten zien waar dat toe kan leiden.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang, namens de S&D-Fractie. – In zijn vorige toespraak in januari in dit huis sprak de minister-president over Winston Churchill, die pleitte voor gedeelde waarden, gedeelde belangen en de gedeelde behoefte aan veiligheid. Hij sprak daar vurig over en dat vuur is ook nodig. Maar dat hebben de laatste zes maanden niet gebracht. Integendeel haast, na een gevecht tussen twee Churchilladepten, Johnson en Cameron, heeft de Britse bevolking gekozen voor Brexit en is het Europese vlammetje wat zwakker gaan branden.

Het pleidooi voor de Europese Unie als markt, als snoepwinkel, heeft de Britse bevolking niet kunnen overtuigen. De ratio van groeiende economie heeft het niet gewonnen van de emoties van machteloosheid en “take back control”. In de tijd van globalisering zien te veel mensen in Europa de Europese Unie nog als een verlengstuk van de vrije markt, die het gemunt heeft op hun zekerheden, hun baan, hun sociale zekerheid en hun veiligheid. Europa moet niet bedreigen, maar moet beschermen, moet zijn als een schild. Alleen dan kunnen we het milieu verbeteren, vluchtelingen humaan opvangen, belastingontduiking aanpakken. Alleen dan kunnen we ons wapenen tegen de gevaren van de ringen van instabiliteit om ons heen.

Het Nederlandse voorzitterschap heeft daarbij met verve een rol gespeeld. Veel dank daarvoor. Het pragmatisme van dit voorzitterschap heeft juist laten zien dat Europa meer is dan die markt, meer is dan die snoepwinkel, meer is dan een verdienmodel. En dat moeten we laten zien.

Churchill zag al dat Europa meer is dan een markt, en laat het ook een les zijn voor dit voorzitterschap dat als wij referenda willen winnen, we niet alleen vertrouwen op het verhaal over die markt, maar op Europa als gemeenschap, waarin we samen, landen en wij, sterker staan.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, there is no doubt that the Dutch Presidency will go down as a historic one, but for reasons for which you, Mr President-in-Office of the Council, cannot be blamed. Six months ago, the main challenge of this Presidency was the migration and refugee crisis and, while we cannot say that this crisis is over, we can say that it is more under control than in January, and this is due in no small part to the diligent work of your Presidency, thanks to the professionalism of your officials and the commitment of your ministers.

This Chamber has benefited from the good sense of Bert Koenders and the input of our former colleague Jeanine Hennis-Plasschaert and, as a result, under your watch we have found agreement on important legislation: the new Frontex European Border and Coast Guard, the Fourth Railway Package, passenger name records, data protection and other matters. You have achieved these agreements not by seeking to deliver an abstract vision but by delivering concrete and practical results that make the EU work better. The Dutch Presidency has set an example for other Presidencies to follow.

A few years ago, Mr Rutte, you called for a policy of ‘European where necessary, national where possible’. You admitted that, all too often, agreements regarding the budget or the democratic rule of law have not been respected. You warned that Europe is being associated more and more with an anonymous, formal and impersonal layer of government in which national sovereignty is being replaced by normative rules from Brussels. Those in this House – as well as Commissioners and national leaders – who are impatient for a European army, who are impatient for a European FBI, who are impatient for European government would be advised to heed your words, and also to bear in mind the old Dutch proverb that ‘a handful of patience is worth more than a bushel of praise’. An EU with or without the UK needs to listen to those wise words now more than ever.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie. – Ik weet niet, voorzitter, beste Mark, of het zo aangenaam is geprezen te worden door degenen die ons verlaten. Ik denk niet dat dat zo leuk is. Maar ik zou u in elk geval willen bedanken, het Nederlandse voorzitterschap, de heer Koenders, ook Jeanine Hennis. Voor haar was het thuiskomen natuurlijk, dus dat was niet zo’n zware job. Maar ik wil u bedanken voor die zes moeilijke maanden voor de Unie. Het was een woelige zee maar we weten allemaal dat Nederland een zeevarende natie is, dus aan wie kon dit beter overgelaten worden dan aan het Nederlandse voorzitterschap?

Ik zal vandaag, in dit debat althans, niet ingaan op de discussie “Naar welk Europa moeten we nu toe?” Ik weet alleen één ding, namelijk dat het grootste succes dat Nederland gekend heeft de Gouden Eeuw in de zeventiende eeuw was. Dat was de Republiek der Verenigde Nederlanden, een federatie van de zeven provinciën, die geen weerstand kon bieden aan de Spaanse armada, maar toen alle oorlogsschepen en handelsvloten onder één commando plaatste en in staat was niet alleen op het voetbalveld maar ook op zee de Spaanse armada te verslaan. Dus dit gezegd hebbende denk ik dat de Nederlandse geschiedenis toch heel wat interessante lessen ook voor ons vandaag bevat.

Voor de rest en voor het overige zou ik u voornamelijk willen bedanken voor de verschillende punten die het Nederlandse voorzitterschap heeft weten te realiseren: de Europese grens- en kustwacht, een aantal Raadsbeslissingen in de bestrijding van terreur, het vierde spoorwegpakket, de wetgeving op de geldmarkten, de wetgeving tegen belastingontduiking en, misschien de grootste verdienste: de nieuwe kalender om de eengemaakte markt te vervolledigen. Want laten we het maar eerlijk toegeven: 65 procent van de eengemaakte markt is vandaag niet één, niet geliberaliseerd en niet open.

Mijn wens tot slot aan de minister-president is dat hij ook morgen in de Nederlandse politiek Europa zal verdedigen en dat hij dat niet zal overlaten aan de populisten en de nationalisten. Want als het van Geert Wilders zou afhangen, mag zelfs Spinoza Nederland niet meer in.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – Het Nederlandse voorzitterschap kan het beste getypeerd worden als groot in het kleine en klein in het grote. Op technische dossiers heeft het voorzitterschap laten zien dat ze bruggen kan bouwen. Ik heb dat zelf mogen ervaren als rapporteur voor de richtlijn rechtsbijstand. Dat was prima samenwerken en ik wil hier al diegenen bedanken die aan Nederlandse kant hard gewerkt hebben bij het vinden van oplossingen voor dit dossier, waar aanvankelijk de opvattingen van de Raad en het Parlement ver uiteen lagen.

Op strategisch-politiek niveau is het een heel ander verhaal. Natuurlijk kan minister-president Rutte niet persoonlijk verantwoordelijk gehouden worden voor de uitslag van het Brexit-referendum. Dat was en is een Britse zaak. We kunnen hem echter wel verantwoordelijk houden voor zijn reactie op de uitslag van dat referendum. Die kwam erop neer dat de burgers in de Europese Unie meer waar voor hun geld moeten krijgen door de markt te vergroten en te verdiepen. Nog meer markt dus.

Aan het begin van het voorzitterschap zei Mark Rutte dat hij niet van vergezichten hield. Ik begrijp dat want als je in een tunnel zit kun je niet ver kijken. De tunnel van het Nederlandse voorzitterschap heette markt, markt, markt, en juist die fixatie op de markt leidt ertoe dat we allemaal concurrenten van elkaar worden. De winst van de een staat gelijk aan het verlies van de ander. Vraag het maar aan het leger werklozen en de groeiende groep die al jaren in armoede leeft. Een wereld die gekenmerkt wordt door globalisering, gebaseerd op marktwerking, maakt mensen angstig en boos. Ze willen grip op hun eigen leefomgeving. Ze willen de ruimte hebben om die met elkaar in te richten voor een gemeenschappelijke toekomst. De fixatie op de markt zet mensen echter tegen elkaar op en geeft extreemrechtse wegzetpartijen ruim baan. Daarom zeg ik: Mark, je was klein in het grote, je zat klem in je marktfixatie.

Wat we nu nodig hebben is een vergezicht, zodat mensen merken dat ze beschermd worden als ze zorg nodig hebben of als ze goed onderwijs willen krijgen. Brussel moet mensen weer de ruimte geven samen te bouwen aan een nieuwe toekomst. Mark, er is al genoeg markt.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie. – Ik ben helemaal niet onder de indruk. Ik zou zelfs zeggen: ik ben uiterst ontgoocheld. En ik zal drie voorbeelden noemen van de falingen van het Nederlandse voorzitterschap.

Ten eerste: het bestrijden van belastingontwijking. Ik heb Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën van Nederland en voorzitter van de Eurogroep meermalen horen zeggen: “Wij waren onderdeel van het probleem, nu willen wij deel uitmaken van de oplossing”. Wat is het resultaat? Een minimalistische overeenkomst die lidstaten nog steeds enorme mogelijkheden biedt om met elkaar te concurreren in de strijd over wie het beste belastingparadijs voor bedrijven in Europa is.

Tweede voorbeeld: het referendum over Oekraïne. Deze overeenkomst is een belangrijk onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid. Wij hebben Nederland, die het voorzitterschap uitoefent van de Europese Unie. Waar is de premier? Aan het hoofd van de campagne? Helemaal niet! Aan de zijlijn, om te zorgen dat hij niet te veel punten verliest. Aan wie? Aan Wilders en anderen, vermoed ik.

Derde punt: vluchtelingencrisis. Nederland heeft een traditie, een eeuwenoude traditie om vluchtelingen te verwelkomen. Dus ik had van uw land verwacht de leiding te nemen over een coalitie van vrijwilligers die naast bondskanselier Merkel zou staan om te zorgen dat Europa haar fair share aan vluchtelingen verwelkomt.

Wat hebben wij gezien? Nederland aan de zijlijn. Wel op de foto, mijnheer Rutte, toen er een moreel onaanvaardbare overeenkomst met sultan Erdogan gesloten werd. Maar is dit een verrassing? Ik hoorde u zeggen, mijnheer Rutte, voor het eind van uw voorzitterschap: “Ik heb drie prioriteiten: Nederland, Nederland, Nederland”. U hebt gezegd: “Building support takes time”, maar met leiderschap zoals het uwe, maak ik mij zorgen over de toekomst van Europa.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I am sorry to hear that Mr Rutte woke up feeling dreadful on 24 June. I had been campaigning really hard for a long time before that, and I had spent at least the last two days unable to get any sleep at all. I had spent the whole night watching the results come in, drinking local beer and having a fantastic local curry, and I must say, I felt fantastic. But I think that is probably to do with the feeling of freedom. I think it does that for you.

Now is the time to embrace the democratic will of the people. Now is the time to stop with any further ‘project fear’, any talking down of the economy, any more concerns. Now is the time to be bright and positive, to look to the future, to put aside the arguments of the campaigns and to be friends, because Brexit brings hope – not just to the UK, but to all the peoples of Europe. We can have a better future, we can be different, we can have change, and we can show that through the democratic will which was shown in the UK and which, hopefully, will be shown in many countries – even in Mr Rutte’s. It is time to be positive, friendly and optimistic. The future for the UK is golden, but we truly wish the best for our friends in Europe too. There is no reason now for any further antipathy, any more of the unpleasantness that has been seen – in this place particularly, but also in other places. That time is gone. The EU is a failed project. The UK has shown the way to freedom, and I truly hope that all of our friends across Europe get the same chance that we had to embrace freedom and a bright future soon.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – Van mijn kant ook welkom aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken.

Normaal gesproken sta ik hier altijd met een betrekkelijk negatief verhaal. Maar vandaag gaat het over een historisch Nederlands voorzitterschap en kan ik positief zijn, want het voorzitterschap het afgelopen halfjaar is niet vormgegeven door de Nederlandse regering, maar door het Nederlandse volk en ook het Britse volk. Zij hebben met hun democratische stem definitief de onttakeling van de EU ingezet.

Naar de landen toe die de aankomende jaren de voorzittershamer mogen hanteren, zou ik zeggen: stop met moeilijk doen en eindeloos zoeken naar een manier om je te profileren. Zorg gewoon dat er ergens in een lidstaat een referendum gehouden wordt in jouw halfjaar, en dan ben je verzekerd van een historisch voorzitterschap.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – A holland elnökség alatt is az egyik fő feladat a bevándorlás megállítása lett volna. Ehhez képest az elnökség a hangsúlyt a migránsválság kezelésére helyezte, milyen kvóták alapján kell szétosztani a migránsokat, és hogy kell büntetni azokat az országokat, amelyek nem fogadják el ezt a kényszerbetelepítést. A Tanács sem hajlandó elfogadni a Brexit üzenetét. Az európai parlamenti választásokat figyelembe véve, a közvélemény kutatásokat figyelembe véve, az osztrák tartományi és elnökválasztást figyelembe véve a Brexit csak megerősítette, Európa lakossága elutasítja a szuperállami berendezkedést. Nem akarnak egy olyan birodalomban élni, amikor 500 millió ember életét egy központból irányítják! És a Tanács hogyan reagál?

Idézem: „Az európaiak azt várják tőlünk, hogy visszaadjuk a jobb jövőbe vetett hitüket, egységbe forrva kell megoldanunk ezt a feladatot.” Nekem, mint magyar képviselőnek visszacseng a kommunista idők frázisa, a szembenézés helyett. Az európai polgárok számára a szebb jövő akkor jön el, amikor az együttműködés a nemzetek Európája keretében valósul meg.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, having listened carefully to the contributions, I think we have a few lessons to draw from the Dutch Presidency. First of all, we can only achieve something if the three institutions involved in taking decisions all take their responsibility and do not blame the others when things do not work. We are all responsible for the end result of what we do, and we should stop claiming success in national capitals and blaming Brussels if something goes wrong. Brussels, as a metaphor, is all of us – including the Council and its members.

Secondly, I would argue, given what was said this morning here by you and by Prime Minister Rutte, that indeed it cannot be business usual, but at the same time, what was agreed between the three institutions on the priorities of the Commission is a good basis for not continuing with business as usual but rather doing the things we all agreed in the three institutions should be our priorities: getting the internal market to function better, advancing on the digital single market, doing more and better regulation, making sure the energy union gets going and making sure we get the issue of migration under control in a sustainable way. These are the priorities of a Commission that has chosen to be big on big things and small on small things, and this is also the way forward in the near future. Thanks to the Dutch Presidency, we can build on a basis that will allow us to choose these priorities and give them concrete results. The only thing that can convince wary and unconvinced citizens is concrete results in solving the problems they face every day and problems that, very often, can no longer be solved just at the national level.

If I may: if there is one thing we see after the British referendum, it is that people do not believe that they can get control of their lives back again within the European Union. That is why some chose to say, ‘OK, this is not working, let us try something else’. Whether that something else is going to work remains to be seen, but our task as Europeans is to prove that we can deliver the results for people who want to be able to be optimistic about their position, about their children’s future and about their grandchildren’s future. That should be our task. That is where I think the three institutions should be working together very closely indeed.

Thank you very much to the Dutch Presidency for a job well done.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Mark Rutte, President-in-Office of the Council. – Mr President, I would like to thank Frans Timmermans of the Commission for his very kind words.

Mr Timmermans, I do think you are absolutely right. It is about the three institutions working together, exactly as Esther de Lange also said in her short introduction. It is for the three institutions – the Council and the European Parliament, working on the basis of the proposals of the European Commission – to take the business of the European Union forward. Esther de Lange also spoke about Turkey, and I agree with her. I will now continue in Dutch, as otherwise I will be criticised in the press.

Ik ben het met haar eens dat die Turkijedeal natuurlijk onderdeel moet zijn van een “en-en-en”-aanpak. Het kan niet alleen een Turkijedeal zijn. Hierbij is het stoppen van de way through cruciaal, het afsluiten van de Balkanroute, het investeren in de opvangcapaciteit in Turkije. Griekenland, waar maatregelen worden genomen om te registreren, om op te vangen. Dus het is onderdeel van een “en-en-en”-aanpak.

Paul Tang, terecht zei hij dat Churchill ver weg is. Ik noemde hem in mijn speech in januari. Maar Churchill zou zeer ongelukkig zijn geweest met de besluiten die genomen zijn door het Britse volk vorige week. Ik heb daar geen enkele twijfel over. En ik ben het ook met hem eens, gek genoeg, als liberaal rechts van het midden en hij links van het midden, dat Europa meer is dan de markt. Maar die markt, en daar heeft Guy Verhofstadt ook over gesproken, is wel een motor om mensen uiteindelijk welvaart en dus ook banen te brengen.

Mr Kamall, thank you so much for your kind words and your compliments about our Presidency.

I am, of course, extremely disappointed about the Brexit vote, not just for economic reasons, but also geopolitically. I think it is a great loss that, in an unstable world, the European Union now faces the second biggest Member State leaving this Union. This is good news for some of those who do not wish us the best things in the world – and they are not part of the European Union – but it is not good news for those seeking protection and collective safety in the fact that we work so well together within the European Union.

Guy Verhofstadt, dank voor de vriendelijke woorden. Ik ben het als altijd zeer met hem eens, niet waar het gaat om een meer federaal Europa. Ik denk dat er misschien ook wel een verschil is in hoe Vlamingen het woord federaal zien en hoe Nederlanders dat zien. Het heeft ook wel te maken met de vertaling van het woord.

Ik ben het wel met hem eens – en ook dank voor zijn hulp tijdens ons voorzitterschap – dat een van de belangrijkste taken die we hebben het versterken van de interne markt is.

En dat zeg ik ook tegen Dennis de Jong, want het is prachtig om te praten over waarden, over allemaal mooie belangen, maar uiteindelijk, als wij er niet voor kunnen zorgen, in Nederland bijvoorbeeld waar wij meer dan 10 miljoen banen hebben, dat uiteindelijk 2 miljoen van die banen direct samenhangen met het feit dat de Europese Unie bestaat en dat de interne markt bestaat, dan zouden wij de relevantie van die Europese Unie niet kunnen uitleggen aan onze mensen.

Dan, Philip Lamberts had veel kritiek, ik kon hem niet helemaal overtuigen van de zegeningen van ons voorzitterschap, zoveel heb ik daaruit afgeleid. Veel kritiek ook op onze aanpak voor het vluchtelingenvraagstuk. Maar ik zeg hem wel twee dingen. Als wij niet de afspraak met Turkije hadden gemaakt, dan zouden nog steeds iedere maand honderd mensen omkomen op de Egeïsche Zee. Sinds 20 maart nog tien. Dat zijn er nog steeds tien te veel, maar niet meer honderd per maand! Dus dat business model van de mensensmokkelaars is nu gesloopt. Dat vind ik goed nieuws.

En het tweede is: hadden wij niet die afspraken gemaakt met Turkije, dan zou in toenemende mate in Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Nederland en België, het gevoel zijn gegroeid dat de politici het niet langer onder controle hebben, niet langer grip hebben op de situatie. En dat is uiteindelijk onacceptabel. Wij moeten het draagvlak houden, ook in onze landen, om mensen die echt op de vlucht zijn voor echt gevaar een veilig heenkomen te bieden. Maar de aantallen moeten beheersbaar zijn.

Mr Etheridge and Mr Balczó, again I believe that Brexit is extremely unfortunate, particularly for the United Kingdom. That country has now collapsed, politically, economically, monetarily and constitutionally, and you will have years of work ahead of you to get out of this mess.

En dat zou ook een antwoord zijn aan Olaf Stuger die ik eigenlijk hoor flirten met die gedachte. “Waarom niet ook andere landen zo’n exitscenario?” Ik zou zeggen, mijnheer Stuger, kijk naar het Verenigd Koninkrijk! Is dat wat u wilt, dat andere landen zich in dezelfde puinhoop storten als het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan vorige week vrijdag?

Daarom zou ik willen eindigen met een simpele uitspraak. Ik vind dat wij als politici nooit, maar dan ook helemaal nooit spelletjes mogen spelen met banen van mensen, met belangen van mensen, met de toekomst van mensen. Het flirten met exitscenario’s in andere landen is het spelen van spelletjes. Dat doe ik niet. U zult mij altijd op uw weg vinden als u dat probeert!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

(Die Sitzung wird für wenige Minuten unterbrochen.)

Schriftliche Erklarungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Dnia 1 stycznia 2016 roku Holandia już po raz dwunasty objęła przewodnictwo w Radzie UE. Priorytetem holenderskiej prezydencji było między innymi zwiększenie innowacyjności UE, ukierunkowanie na wzrost i zatrudnienie, kompleksowe podejście do migracji i bezpieczeństwa granic oraz jednolite podejście do spraw zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych elementów strategii tej prezydencji było wzmocnienie wdrażania legislacji unijnej oraz poprawa funkcjonowania rynku usług o wysokim potencjale ekonomicznym, między innymi poprzez wzmocnienie zasady wzajemnego uznawania. W tym kontekście dużym sukcesem było uproszczenie formalności, którym podlegają obywatele przenoszący się za granicę. Wprowadzenie standardowych wielojęzycznych formularzy dla większości dokumentów objętych rozporządzeniem, w tym dokumentów dotyczących pobytu, obywatelstwa, stanu cywilnego czy zaświadczenia o niekaralności, po wejściu w życie pozwoli na uniknięcie kosztownych tłumaczeń i znacznie ułatwi obywatelom Unii przemieszczanie się. Opanowanie kryzysu migracyjnego i zahamowanie przepływu uchodźców oraz zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie radykalizacji były priorytetami prezydencji holenderskiej w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Tutaj największym sukcesem było podpisanie porozumienia UE-Turcja, zgodnie z którym Turcja ma przyjmować nielegalnych migrantów przekraczających granice Grecji. W zamian za to Unia będzie systematycznie przyjmowała syryjskich uchodźców. Pozostaje mi pogratulować Holandii udanej prezydencji oraz osiągnięcia wielu zaplanowanych celów.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – During the past six months, the incoherencies at the heart of the EU’s policymaking have become sharper. Following the terrorist attacks on Brussels, the Dutch referendum on the Ukraine agreement and now Brexit, the EU construct is increasingly being seen as ineffective. We are told that the only viable way forward is by promoting ‘more Europe’; that negotiating Brexit will mean first negotiating a British exit then negotiating what arrangement to apply for relations with the UK; that managing the migration crisis involves a deal with Turkey that amounts to a hidden strategy of refoulement plus the creation of an external borders agency; that to beat terrorism the cooperation between national security services needs to be strongly reinforced.

All this is highlighting divergences within the Union, between its heterogeneous parts, divergences already accelerated by the neo-liberal austerity that is the hallmark of what passes for economic policy. It is puzzling that so many fail to recognise how, in order to stabilise the situation, we need consolidation, taking full account of national perspectives and interests, with, as first priority, the need to counter the divergences that have developed between north and south and between east and centre of the Union.

 

3. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates (28./29. Juni 2016) (2016/2711(RSP)).

Zunächst erteile ich das Wort dem Präsidenten des Europäischen Rates, Herrn Donald Tusk. Herzlich willkommen, Herr Tusk!

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, before presenting the discussion on the political consequences of the UK referendum, I will first report on the other results of the June European Council: the EU cannot stand still. The referendum in the UK does not relieve the EU of its duty to resolve the migration crisis, which has undermined the sense of security across the whole of Europe. The EU must also boost its resistance to growing hybrid and cyber threats. To that end, we have adopted a decision on increased cooperation with NATO. Even in the UK referendum campaign, few questioned the fact that economic integration among Member States benefits Europeans, as it creates jobs. That is why we have made the decision to work more closely together in the areas of digital and capital markets. The decision taken during the summit will have a positive impact on the lives of Europeans, regardless of the UK’s leaving the EU.

On migration, the leaders reviewed the situation on our external borders. Crossings from Turkey to the Greek islands have now almost come to a halt. In October 2015, that border was crossed irregularly by 7 000 people daily. Now it is around 50 per day. Given this significantly lower influx, we can now efficiently manage this part of our external border. This, in turn, should restore the sense of security in Europe, which has been our aim from the beginning.

Now our attention will focus on the Central Mediterranean route, where flows of predominantly economic migrants remain too high, although there has not been a significant rise in numbers compared to the last two years. Leaders agreed to move to a new way of working with third countries, applying the necessary leverage to ensure fast and operational returns of illegal migrants. The aim is clear: all irregular economic migrants must be returned to their countries of origin.

The High Representative is already taking negotiations with these countries forward. We also addressed Libya and what needs to be done to stabilise the situation there. More broadly, we welcomed the presentation by the High Representative of a new global strategy to guide the Union’s foreign and security policy.

The leaders thanked Prime Minister Rutte for a very professional Dutch Presidency and the hard work over the past six months. This includes the arrangement with Turkey to stem migration flows to the Greek islands and also the political agreement on the new European Border and Coast Guard. I would like to thank this House for your invaluable contribution in helping to achieve this within the necessary time-frame.

Let me now turn to Brexit, on which our discussion was calm and measured. Respecting the will of the British people, the EU leaders recognised that an orderly exit process is now in everyone’s, and especially in the UK’s, interest. Prime Minister Cameron explained why he is leaving the decision to trigger Article 50 of the Treaty on European Union to the new leadership in Britain. The leaders understand that some time is needed to allow the political landscape to settle in Britain. But they are also looking to the UK Government to specify its intentions as soon as possible.

We also considered the post-Brexit economic situation in the presence of the European Central Bank President, who reassured us about the cooperation of international financial institutions. However, it was also made clear that Brexit means substantially lower growth in the UK, with a possible negative spillover all over the world.

For the second day of our summit the leaders met informally without the UK Prime Minister to discuss our common future. I would like to reassure you that the leaders are absolutely determined to remain united and work closely together as 27. We also agreed that there will be no negotiations of any kind until the UK formally notifies its intention to withdraw from the EU. It is now up to the British Government to submit such a notification to the European Council.

We hope to have the UK as a close partner in the future. But leaders made it clear that access to the single market means acceptance of all four freedoms, including the freedom of movement. We will not sell off our freedoms and there will be no single market ‘à la carte’.

This was the first exchange of the 27 leaders after the British referendum. It is still too early to draw conclusions more broadly on our future course. But it is clear that too many people in Europe are unhappy with the current state of affairs, be it on the national or European level, and expect us to do better. The leaders recalled during our debate that for decades Europe has brought hope and that we have a responsibility to return to that. This is why the EU-27 will meet informally on 16 September in Bratislava, kindly hosted by the Slovak Presidency. We will take the opportunity then to continue our political reflection.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission. – La vérité n'est pas dans la répétition. Par conséquent, je ne vais pas répéter ce que le président du Conseil européen vient de dire, puisque que je suis en accord total avec ses propos.

La vérité n'est pas non plus dans la paraphrase; je ne vais donc pas paraphraser les conclusions du Conseil européen, puisque vous les avez attentivement étudiées – je ne vais pas vous faire l'injure de répéter ce qui a été retenu par écrit par le Conseil européen.

Je suis particulièrement content que le Conseil européen ait adopté le programme de la Commission sur l'approfondissement du marché intérieur. Je suis satisfait du fait que le Conseil européen, une fois de plus, ait souligné que la bonne réponse à la crise des réfugiés devait être européenne, et qu’il ait reconfirmé que la solution à la crise des réfugiés passait par une très nécessaire solidarité entre les États membres.

Je suis d'accord avec le Conseil européen lorsqu'il dit que la priorité, désormais, doit être la croissance et l'emploi. C'est exactement la première priorité de la Commission que j'ai l'honneur de présider, et que j'ai présentée comme une des dix priorités lorsque je me suis adressé à vous en juillet 2014. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité que, d'ores et déjà, le Conseil européen se déclare d'accord avec le prolongement du plan d'investissement sur les trois années à venir, plan d'investissement que nous avons soumis, que le Parlement a accompagné à une allure qui m'a impressionné, et qui produit d'ores et déjà des résultats. Jusqu'à ce jour, nous avons su mobiliser des investissements qui s'élèvent à 108 milliards, des investissements qui n'auraient pas été réalisés si le plan d'investissement n’avait pas existé.

Je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'il ne faut pas continuer comme avant. Mais, à vrai dire, est-ce que nous sommes en train de continuer comme avant? Nous étions tombés d'accord, le Parlement, le Conseil – qui a adopté un programme – et la Commission, pour changer de politique et de rythme. Les priorités que nous avons fixées doivent-elles être revues? Non, nous n’allons pas poursuivre comme jusqu'à présent, mais nous allons faire en sorte que les décisions prises soient appliquées.

Je voudrais que nous fassions de l'Union européenne l'Union des Européens. C'est la raison pour laquelle il faudra que, dorénavant, nous appliquions mieux les décisions que nous avons prises. Je dis qu'on ne peut pas continuer comme avant, mais je refuse de tout revoir. Je suis d'accord avec ceux qui disent que le moment n’est pas venu de procéder à des réformes institutionnelles qui porteraient loin; je suis d'accord avec tous ceux qui disent que le moment n’est pas venu de revoir les traités, mais il faut continuer à appliquer le programme.

L'union numérique, l'union de l'énergie, l'union des marchés de capitaux sont des projets qui viennent de loin et qui vont aller loin et, par conséquent, nous devons accélérer les réformes au lieu de changer leur contenu.

Wenn es um Brexit geht, habe ich auch keine Lust zu wiederholen, was ich letzte Woche im Plenum gesagt habe. Ich stelle nur fest, dass die strahlenden Brexithelden von gestern die traurigen Helden von heute sind.

(Beifall)

Diejenigen, die dieses Ergebnis in Großbritannien mit herbeigeführt haben, treten einer nach dem anderen von der Bühne ab: Johnson, Farage, andere. Das sind eigentlich – und als solche entpuppen sie sich – Retronationalisten und keine Patrioten. Patrioten gehen nicht von Bord, wenn die Lage schwierig wird. Dann bleiben sie.

(Beifall)

That is the reason we are waiting for the British notification. I could understand that the Remain camp needs weeks to reflect but I do not understand why the Brexit camp needs months before knowing what to do. I would have thought that they would have had a plan. Instead of developing a plan, they are leaving the boat.

So I totally agree with President Tusk: we are waiting for the notification. No negotiation before notification, and those who want to have free access to the internal market will have to respect the Four Freedoms, including freedom of movement. This has to be done.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den ersten Stunden nach der Brexit-Entscheidung, als sich der Europäische Rat unter der Führung von Donald Tusk getroffen hat, war zunächst einmal Stabilität das Gebot der Stunde. Ich möchte mich hier zunächst bedanken. Wir hatten Unruhe – auch auf den Märkten –, die Wirtschaft war verunsichert, und das hat Auswirkungen auf die Arbeitsplätze auf diesem Kontinent. Ich möchte mich für das kluge Verhalten, für das besonnene Verhalten aller Verantwortlichen herzlich bedanken, weil Stabilität gewahrt werden konnte, und das war wichtig.

Das Zweite: Es bleibt dabei: Das Brexit-Ergebnis gilt es zu respektieren, und der Rahmen, die Regeln für die jetzt anstehenden Gespräche sind klar. Ich bedanke mich für die Klarheit von Jean-Claude Juncker, dass es keine informellen Verhandlungen gibt. Der Binnenmarkt ist engstens verbunden mit den Grundfreiheiten. Das wurde vom Europäischen Rat und von anderen deutlich gemacht. Lassen Sie es mich in ein Bild fassen: Es ist nicht akzeptabel, dass die Lastwagen auf diesem Kontinent freie Fahrt haben, aber die Bürger vor verschlossenen Schlagbäumen stehen. Deswegen muss klar sein, dass der Binnenmarkt mit den Grundfreiheiten verbunden ist.

Es stehen jetzt keine Vertragsänderungen bevor. Trotzdem ist eine Reflexionsphase, eine Phase des Innehaltens, auch des Überlegens, wo unsere Beiträge liegen, richtig. Ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir uns jetzt nicht in eine Blockade begeben. Wenn die Briten nicht wissen, wie sie mit dem Ergebnis umgehen sollen, dann sollen sie bitte in die zweite Reihe gehen und überlegen, wie es weitergeht. Aber die restlichen 27 sollten sich nicht davon abhalten lassen, ihre Aufgaben zu erledigen.

Was ist los in Großbritannien? Wir hatten es letzte Woche bereits diskutiert: Es gibt ein Problem in London und keines in Berlin, Rom oder Paris. Vier Millionen Menschen fordern die Wiederholung der Wahl, Schottland überlegt, wie es seinen eigenen Weg gehen kann, die Wirtschaft deutet an, dass sie den Firmensitz London nicht mehr als prioritär sieht, und das Land ist führungslos. Wir haben EU-weit – und ich hoffe, dass die Bürger in Europa das sehen – nach diesem Brexit die Wirkung, dass die Menschen sehen: London hat ein Problem und nicht die Europäische Union.

Das Chaos wird verdichtet – Herr Kommissionspräsident, danke für die klaren Aussagen – durch das Vonbordgehen der Kampagnenträger, der Brexit-Befürworter. Beide Gewinner, Farage und Johnson, die im Brexit erfolgreich waren, bevorzugen jetzt ein schönes Leben. Farage ist ja heute schon nicht mehr da. Ich weiß nicht, auf welcher Insel er jetzt Urlaub macht und das Leben genießt. Aber er ist heute nicht mehr da. Aus meiner Bewertung heraus ist so ein Verhalten schlicht und einfach feige. Die Glaubwürdigkeit der Politik wird nicht durch europäische Politik, sondern durch ein solch verantwortungsloses Verhalten zerstört.

Wir müssen in Europa mit den Mythen aufräumen. „Europa kostet Souveränität“, wird behauptet. Wer sich heute die Handelspolitik anschaut – die Kommission wird beispielsweise heute über privacy shield, über Datenschutz im Internet weiter diskutieren –, dann ist Europa für die Menschen und für die Mitgliedstaaten ein Gewinn an Souveränität und kein Verlust.

Europa sei undemokratisch: Keine Entscheidung, die in Europa gefällt wird, wird ohne Mehrheit im Rat der Europäischen Union – im Großen und Ganzen sogar teilweise einstimmig – von den europäischen Ministern beschlossen und im Europäischen Parlament verantwortet. Jeder Abgeordnete hier ist seiner Heimat, seiner Bürgerschaft zu Hause gegenüber verantwortlich. Europa braucht keine Nachhilfe in Demokratie.

Ein weiterer Mythos ist „Europa handelt nicht“. Ja, manchmal bedarf es Zeit, manchmal kostet es Zeit, bis wir uns zusammenraufen. Aber diese Woche werden wir über den europäischen Küstenschutz abstimmen, den wir innerhalb von fünf Monaten auf den Weg gebracht und legislativ umgesetzt haben. Europa kann liefern, wenn der Wille da ist. Bei der Bankenunion haben wir das auch bewiesen.

Und zu guter Letzt: Europa sei schuld am Brexit. Selbstkritik ist immer angesagt, aber denjenigen, denen in den letzten Monaten verboten worden ist, überhaupt eine Meinung zu Europa haben zu dürfen, nämlich der europäischen Ebene, jetzt zu sagen, sie seien schuld am Brexit, ist hanebüchen und geradezu Wahnsinn.

Wir brauchen in Europa vor allem eine neue Kultur der Verantwortung. Schuldzuweisungen sind kein gutes Konzept, um die Aufgaben der Zukunft zu lösen. Eine Verantwortungsdemokratie wäre gefragt. Beispielsweise wenn von den Botschaftern im Rat einstimmig beschlossen wird, die Russlandsanktionen zu verlängern, dann fragt man sich manchmal, warum dann in der gleichen Woche Außenminister dieses Kontinents diese Russlandsanktionen kritisieren und hinterfragen. Verantwortung würde bedeuten, dass man sich dann zu Hause hinstellt und auch erklärt, warum der Botschafter in Brüssel diesen Sanktionen zustimmt.

Wir brauchen in Europa eine Verantwortungsdemokratie, auch im Sinne von staatstragenden Parteien. In Großbritannien ist die Stimmung erst umgeschlagen, als sich relevante Kräfte aus der Tory-Partei Richtung Populismus entschieden und versucht haben, den populistischen Weg zu gehen. Wir brauchen vor Farage und vor Populisten keine Angst zu haben, aber wir müssen Angst haben, wenn die verantwortlichen demokratischen Kräfte diesem Weg nachfolgen.

Deswegen ist unser Auftrag heute, eine neue Verantwortungsdemokratie in Europa aufzubauen und Lösungen in der Sache zu erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo lo shock del referendum, il vertice della scorsa settimana, Presidente Tusk, avrebbe dovuto essere il momento della svolta. Noi vediamo luci ma anche ombre. Cominciamo dalle luci. Bene la decisione di dire no ai ricatti, di non fare trattative prima della notifica della volontà del recesso. No a considerare l'Unione europea un menù da cui si sceglie le pietanze che si desidera: le quattro libertà vanno insieme. Se si vuole l'accesso al mercato, allora bisogna accettare anche la libera circolazione delle persone. Bene sull'immigrazione: si vada avanti sulla partnership con i paesi africani. Ma, ci sono anche delle ombre che mi farebbero dire quasi che la montagna ha partorito il topolino.

Di fronte a questa crisi l'unità che lei ha ricordato, benvenuta, dei 27 avrebbe dovuto portare, sin da subito, un progetto di rilancio, di maggiore integrazione e invece si è preferito rimandare tutto a settembre, a Bratislava, fingendo di non capire che siamo ad un punto di non ritorno. Voglio dirlo con chiarezza: questo ritardo è l'ennesima prova della debolezza non dell'Unione europea ma dell'Europa intergovernativa. Io non capisco dove viva Schäuble: ma come si fa ad affermare che il metodo intergovernativo ha funzionato bene in questi anni? Dove era Schäuble durante la crisi greca? E che ruolo aveva? Dov'era durante la crisi dei migranti? L'obiettivo di questa offensiva è evidente: provare a emarginare la Commissione europea come centro del motore comunitario.

Ma noi non ci stiamo. Noi vogliamo difendere il metodo comunitario, difendendo il Presidente Juncker e la Commissione europea, difendiamo il metodo comunitario contro un rilancio intergovernativo che è assolutamente inaccettabile, perché infruttuoso e deleterio. Io mi rivolgo quindi al Consiglio e lo invito a cambiare registro; ma mi rivolgo anche alla Commissione che su molti punti ha fatto bene: io vi invito a non avere paura. Lo so, Jean-Claude, che tu sei una persona coraggiosa. Non vi dovete lasciare intimidire, dovete andare avanti. Sì, i negoziati sul Brexit devono essere rapidi e non si può perdere tempo ad aspettare che gli iscritti del partito conservatore eleggano il nuovo leader. Ma è assurdo! Fa specie – e lo ha detto Jean-Claude, lo ha detto bene Manfred Weber – fa specie che gli eroi del disastro lascino che il disastro produca le macerie e tornano qui, nel luogo che loro hanno definito l'inferno. Alla faccia della coerenza.

Noi dobbiamo agire: sul sociale serve slancio per azzerare il dumping, serve una lotta a tutto campo contro il dumping fiscale, i paradisi fiscali; bisogna finirla, una volta per tutte, con l'austerità, applicando le regole di bilancio con flessibilità e intelligenza e lo dico, anche qui non voglio aprire polemiche con nessuno, oggi le parole e gli atti devono essere improntati a sostegno, incoraggiamento, non sanzioni, punizioni, rigorismi che prescindono dalla realtà.

Oggi è il tempo dell'azione non dei rinvii; dell'unità nel fare, non dell'unità nella nello stare a guardare.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, Winston Churchill once said that when the eagles are silent, the parrots begin to jabber. Thankfully, last Tuesday and Wednesday the eagles – the Heads of Government – spoke. Cooler and calmer heads began to prevail, drowning out the parrots. And, while the Council does not want to live in limbo forever, it is right that EU leaders are saying they must respect the Treaties and respect the right of the British Government to decide how best to respond.

In the EU it is for the respective national governments to decide how best to respond to a national referendum. This is the case even now, where the Netherlands has been given the space to decide its response to its referendum in March. The Treaties are clear, and if anyone does not like what the Lisbon Treaty says, then blame the authors and the signatories. Who knows, maybe one or two of them are in this Chamber here today!

Some here are quick to point the finger at others and accuse them of breaching the rule of law, while at the same time casting aside our own rules and precedents when it does not suit the majority: ganging up on political groups they do not agree with to deny them committee positions or responsibility for reports that they are entitled to under the D’Hondt system; or interfering in the internal affairs of Member States where they do not like the democratically elected government of that country. The more that Commissioners, the European Parliament and international leaders try to pressure the UK, the more they justify the decision that the British people have taken. The British referendum was just the latest wake-up call for the EU, and many rightly respond by calling for more reform.

The problem is, it is not the reform that Mark Rutte speaks of when he said ‘European where necessary, national where possible’. Instead, they seek to pursue the 1950s European project, to build the United States of Europe and to ask why it has not happened already. Donald Tusk was right to say that people are disillusioned with grand utopian visions of the future and just want us to cope better with the present.

Some in Brussels draw different conclusions and, instead of wanting to get on with a friendly relationship with the UK, foster hope that maybe a part of the United Kingdom can remain in the EU, rolling out the red carpet for the First Minister of Scotland. I am sure that the people of Flanders, Catalonia and the Basque country will be encouraged to see EU leaders enthusiastically embracing regional self-determination.

In this Chamber we rightly talk about the lessons of history, but what about the lessons that warn of the peril when leaders become disconnected from their people? Increasingly, decisions in the EU are not necessarily being made in an open and transparent way, especially in this Chamber. Decisions are not always made by all 751 MEPs from across the continent. Politics is about perception and there is a perception that decisions are increasingly made by five men sitting in a room and cutting deals among themselves. This is not a perception of democracy – and, if you really want to show that you are open and transparent, then stop the ‘grand coalition’ backroom stitch-ups.

My Group does not want the EU to break up, but to avoid this the EU must seriously change how it works. Whatever the challenge, ‘more Europe’ is not always the answer. Ignoring the results of national elections and referenda and saying we continue anyway is not a good enough response. EU Heads of State and Governments are rightly meeting in Bratislava this September to ask some tough questions, and that is what the ECR Group was created to do: to sometimes ask those tough questions that people in this Chamber do not necessarily want to hear.

With or without the UK, there are a growing number of people across the European Union who want change. So my plea to all of you is, listen to those who want the EU to meet the challenges of the future. Listen to those who want politicians to start addressing their legitimate concerns even where we may disagree, and listen to those who want their leaders to focus on creating jobs and growth, rather than creating political utopias.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I always find it a little difficult that Mr Kamall gives lessons to us. Mr Kamall, you are leaving the Union and you are explaining here what to do in the future: it is incredible. Would it not be better if you knew what to do in Britain? In my opinion, the Brexiteers have no clue about what needs to be done for the moment. It would be better to give lessons in London and not here in Strasbourg.

In fact, the Brexiteers remind me of rats fleeing a sinking ship. Cameron resigned, Johnson abandoned ship and Farage apparently wants more time for himself and his family to spend his European salary. So the Leave man remains – or has disappeared for the moment. I think that the last man standing in Britain will probably be a woman. That will happen and, like in the time of Margaret Thatcher, only a woman will be capable of managing a divided Tory party, as we see it today. Yes, women will rescue Britain.

My second surprise last week, Mr Tusk, was the reaction of the European Council to this political earthquake – because what happened in Britain is an earthquake. The only reaction I have heard from the Council was that we should not change anything and that it is just a question of implementing the existing European policies. I find this shocking and I also find it irresponsible. I do not think that you understand what is happening. It is not only a Brexit referendum. Before that there was a referendum in Denmark: negative. There was a referendum on the Ukraine agreement in the Netherlands: negative. Now we have had this referendum in the UK. What are you waiting for? For the next referendum in France? The next referendum in Italy maybe? When will the Council recognise that you can no longer defend the European Union of today and that Europe needs to be reformed?

In my opinion, a new project and a new vision should be presented to the citizens of Europe because the truth is that European citizens are not against Europe, they are against this Europe.

The proof of that is the Eurobarometer. I wonder why the Commission and Parliament did not published this Eurobarometer much earlier because it dates from a few weeks ago, in April. Do you know what the results are? Eighty-two per cent of people want more European action on the fight against terrorism; 77% of European citizens want more European action in the fight against unemployment; 75% of European citizens ask for more European action in the fight against tax fraud; and 74% are asking for more European action on the issue of migration. On 14 of the 15 questions put to European citizens in this Eurobarometer a few weeks ago, people are asking for more European action, not less.

The problem is that Europe has become ... what? Europe – our Europe – has become an expert on legislation on the exact measurements and colour of our cigarette packets. We have become an expert in deciding the amount of water flushing in toilets and also in the level of subsidies that a local football club can receive from local government. But what the citizens want – and that is what the European Eurobarometer tells us – is a European Border and Coast Guard, a European asylum and migration policy to tackle the migration crisis, European intelligence capacity to tackle terrorism, a European government to defend the euro and a European army to defend our borders and to end conflicts in our neighbourhood. That is what the citizens are asking for here.

The inconvenient truth is that more of the same will not get us out of this crisis, dear colleagues. That is burying our heads in the sand. People want you to work on another Europe, a Europe that delivers results. By not doing that, you are sleepwalking towards disaster, towards 27 other referendums in the near future. So let us not be naive. The real problem today – and Mr Pittella is right when he mentions Schäuble – is intergovernmentalism. A loose configuration of nation states based on unanimity cannot work. That is the reality today that you have not recognised until now.

I will conclude by saying that we are going to do our homework. Parliament will be ready in October with a global plan based on three reports on the way forward. We are not going to talk –you can be sure – about federalism, integration, deepening, widening, coordination, implementation and all these other buzzwords that are at the centre of our discussions. We are simply going to go back to the ideas of our founding fathers. That is what we have to do. That is the challenge. Now or never. Either the Union will change, Mr Tusk, or it will die. That is what is at stake.

(Applause)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. – I am confused by your comments and some of the other ones today. Are you aware of how British parliamentary democracy works? What happened was that the leaders of the main parties and of government were all EU fans – they were all on your side. The people voted the other way. It was not a change of government. You say the Brexit side has no plan, but the Brexit side is not the government: the government has to change to allow someone to be Prime Minister who will actually carry through the will of the people. That is how our democracy works, so when you say these assertions, you are missing the point of exactly what a referendum actually is.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. – I was absolutely not pointing the finger at the people, the citizens of Britain. It is their right to decide what they have decided. I was pointing the finger at your leaders in Britain: at Mr Farage, Mr Johnson and Mr Gove, who today are leaving the political scene and yet have no clue what has to happen in the future, leaving the country with the markets in turmoil. That is my criticism: the citizens are right, but your political leaders are not.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, den Herren Farage, Johnson und Cameron ist genug Aufmerksamkeit geschenkt worden. Wir sollten sie nicht mit noch mehr Ehren überhäufen. Für mich haben sie sich lediglich wie Kinder benommen, die das erste Mal mit Holzklötzchen spielen, ein Türmchen aufgebaut haben und sich diebisch freuen, wenn dieses Holztürmchen in sich zusammenfällt. Das ist aber in einem Kinderzimmer möglich, das ist nicht innerhalb der EU möglich.

Deshalb denke ich auch, dass auf der anderen Seite die Ergebnisse der Ratstagung von der vergangenen Woche skandalös waren. In einer solchen Situation zu erklären: Wir brauchen erneut eine Phase des Nachdenkens, und letztendlich nichts Konkretes zu sagen, worauf dieses Nachdenken denn hinweisen sollte, was denn zu verändern ist, das erinnert mich genau an dieselbe Reaktion nach den gescheiterten Verfassungsreferenden in den Niederlanden und Frankreich. Da haben wir hier genau dieselbe Debatte gehabt! Hat sich seit diesem Zeitpunkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der EU in die EU-Institutionen, in den Rat, in das Europäische Parlament, in die Kommission verändert? Ja, es hat sich verändert. Es ist nämlich noch weiter auseinandergegangen. In dieser Frage gebe ich auch meinem Vorredner völlig Recht. Wenn nichts verändert wird, wenn wir diese Europäische Union nicht endlich zur Union der Bürger und Bürgerinnen machen, dann wird sie scheitern, und dann tragen wir hier alle gemeinsam Verantwortung dafür!

Die Botschaften aber, die in den letzten Tagen ausgesandt wurden, das sind keine Botschaften in Richtung Veränderung. Das sind Botschaften in Richtung Austeritätspolitik weiter so, Politik der rigiden Kürzungen der öffentlichen Haushalte. Nach Griechenland werden jetzt Spanien und Portugal in die Mangel genommen, wird mit drastischen Sanktionen gedroht. Die EU wird weiter hierarchisiert. Offene Drohungen wie die vom deutschen Finanzminister Schäuble stehen im Raum: Wer nicht mitzieht, bleibt außen vor. Alleingänge von einzelnen Staaten, Staatengruppen werden angekündigt. Damit werden die Ungleichheiten innerhalb der EU und innerhalb der Eurozone weiter zunehmen.

Angesichts der Proteste von Millionen Bürgerinnen und Bürgern zu TTIP und CETA, Herr Juncker, ist es ein absoluter Missgriff zu erklären, dass CETA nicht in den nationalen Parlamenten verhandelt werden soll. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben! Sie nähren damit die Vorstellung von der undemokratischen Entscheidungsebene der EU, die sich einen Dreck darum kümmert, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Aber lassen wir den Streit um Vertragsänderungen und um einen Konvent beiseite. Solange Sie nur um Stimmrechte, Gewichtung, um unterschiedliche Geschwindigkeiten, Neugruppierung von Machtblöcken feilschen wollen, brauchen die Bürger keinen Konvent. Von Alleingängen, Machtkämpfen, Blockaden und Versagen der ökonomischen, politischen Eliten in den Mitgliedstaaten haben viele die Nase voll. Was aber ist jetzt sofort möglich? Jetzt sofort und praktisch machbar?

Es ist höchste Zeit, jetzt solidarisch als Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzustehen und zum Beispiel ein europäisches humanitäres Sofortprogramm aufzulegen. Ein solches Programm wäre ein deutliches Signal, insbesondere für die am meisten Ausgegrenzten, für diejenigen, die die Krise, die Schuldenkrise in den letzten Jahren auf ihrem Buckel wegtragen mussten, und würde spürbar helfen können. Wir wollen die sofortige Einführung von Mindesteinkommen, die oberhalb der Armutsgrenze liegen – dafür brauchen wir doch keine Vertragsänderung! Wir wollen, dass endlich der Grundsatz gilt: Gleicher Lohn am gleichen Ort für die gleiche Arbeit! Das ist auch ohne Vertragsänderung möglich. Damit wollten sie denjenigen, die die Angst vor sozialem Abstieg und die Angst vor den Flüchtlingen für sich persönlich ausnutzen, den Zahn ziehen. Damit wäre ein sozialer Mindeststandard in den Mitgliedstaaten gegeben. Damit könnten wir doch arbeiten.

Geben Sie den Gewerkschaften ihre Rechte zurück. Und vor allem erklären Sie eines noch: Erklären Sie deutlich, insbesondere der jungen Generation, dass auch, wenn Großbritannien aussteigt, notwendige Umverteilungen im EU-Haushalt nicht zur Verkürzung der Jugendarbeitshilfsprogramme führen, der Jugendaustauschprogramme und auch nicht von Erasmus. Lassen Sie die jungen Leute ihre Ausbildung in der Europäischen Union fortsetzen. Geben Sie die Opferrolle nicht an sie weiter.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. – Do you not appreciate that while you have spoken here about this great wooden tower – this Tower of Babel – it is built on a bed of straw? Its two key foundations, as we hear all the time – the two pillars that represent the European Union – are freedom of movement and the eurozone, yet the Italian banks are on the verge of an extra bailout. We see it cannot work. The big issue here, I would contend, is contagion. You really know, in your heart of hearts, that the people of the European Union supported trade, but they do not support political union.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe nicht vom Turmbau zu Babel gesprochen, sondern von dem infantilen Verhalten der Führer von Großbritannien, und zwar der konservativen Elite Großbritanniens, die nämlich mit Holzklötzchen spielt und diese Türme zusammenschmeißt und sich dann darüber freut. Die Europäische Union ist kein Spielzeug, das man an die Wand werfen kann und sich dann freut, wenn etwas kaputt gegangen ist.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich kenne Boris Johnson nicht, ich kenne aber Nigel Farage. Und ich muss sagen, bei diesem gefährlichen Maulhelden hat es mich nicht überrascht, dass er sich jetzt erst einmal seiner Verantwortung entzieht.

Die Lage in Großbritannien ist sehr viel schwieriger, als Sie das hier dargestellt haben. Aber in all dieser Widersprüchlichkeit der letzten Tage war ja doch eines überraschend, nämlich dass nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien, dass in der Niederlage der Europäischen Union zum ersten Mal eine emotionale Diskussion über die Europäische Union geführt worden ist. Da gibt es plötzlich in den Berichten aus Großbritannien die Erzählungen über Tränen, die auf den Straßen, in Unternehmen fließen. Da gibt es Wörter wie Europaschmerz oder das Wort von der neuen Lust an Europa, und ich muss Ihnen sagen: Ich habe große Lust, mich genau damit zu beschäftigen.

Wie es mit der Brexit-Entscheidung weitergeht, liegt dann wahrscheinlich in der Hand einer neuen britischen Regierung. Die Europäische Union der 27 muss die Interessen der 27 demgegenüber wahrnehmen. Aber wer sich eben das ganze Großbritannien heute anguckt, der muss sagen, dass Nicola Sturgeon mit ihrem Appell und die Redner der Demonstration am Wochenende mit ihrem Appell voll Recht hatten, nämlich dass unsere Türen für Großbritannien auch weiter offen stehen müssen.

Meine Damen und Herren! Was können wir tun, um uns mit denen zu verbinden, die da jetzt in London auf der Straße gewesen sind? Was ist eigentlich hinter dieser Brexit-Entscheidung? Was ist da passiert? Es gibt zu viele Berichte über diese Neonationalisten, über Populisten und Antieuropäer aller Couleur, die eben die Sorgen und die Verunsicherung der Bürger nicht auflösen wollen, sondern die sie einfach nur für ihre Ideen nutzen, anfeuern und ummünzen. Und wir müssen uns eben mit diesen Sorgen der Menschen, die auch zu dieser Brexit-Entscheidung beigetragen haben, politisch beschäftigen und da auch andere Antworten geben.

Wenige Orte, die ich kenne, stehen in Europa so für die neue und ungerechte Gesellschaftsordnung wie London. Da ist ja noch Platz für die Superreichen und die Reichen und einen Teil der Wohlhabenden. Normale Menschen, geschweige denn Habenichtse, wo sind die denn eigentlich noch in dieser Hauptstadt? Und diese gesellschaftliche Polarisierung, diese wachsende Ungerechtigkeit, die die Menschen auch beobachten, auf die müssen wir Antworten geben, wenn wir nicht zugucken wollen, wie das immer wieder genutzt wird von denen, die eine nationalistische und antieuropäische Hetze betreiben.

Wir haben hier in den letzten Jahren immer wieder darüber geredet, wie wir gerechte Steuern für Unternehmen setzen können, wie wir die Finanzmärkte bändigen oder zumindest regulieren können. Wir haben darüber geredet, wie mit einem New Deal, einem Green New Deal, Arbeit und Beschäftigung und Perspektiven und Innovation geschaffen werden können, und wir haben auch sehr oft darüber geredet, dass verbindliche soziale Standards in ganz Europa gebraucht werden, besonders dann, wenn man sieht, dass in ganzen Ländern der Europäischen Union die sozialen Sicherungssysteme einfach nur noch zusammenbrechen.

Was mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, das ist zu sehen, wie die Leute da, die jetzt irgendwie komisch aus der Wäsche gucken, die kleinen Leute dazu gebracht haben, gegen ihre Interessen zu stimmen. Ich bin ein Kind aus kleinen Verhältnissen, und ich habe nur noch Verachtung, muss ich Ihnen sagen, für die Farages, die Le Pens und die von Storchs dieser Welt, die kleine Leute gegen kleine Leute und gegen Schwache aufhetzen. Und ich glaube, dass es wirklich eine große Frage ist, wie Polen zum Beispiel, wie die PiS-Fraktion, die PiS-Delegation es erträgt, dass Polen in Großbritannien als Bürger, die viel für das Land getan haben, heute nicht mehr gelitten werden.

Die Europäische Union muss sich ändern. Die Europäische Union muss sich ändern, aber nur, wer bereit ist, diese Europäische Union zu verteidigen, wird auch eine Chance haben gegen diesen Neonationalismus und die Verhetzung des Kontinents.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD), blue-card question. – Ms Harms, you seemed to be a bit contradictory in your exposition, because you seemed to be saying that the EU is a construction in favour of rich people – which I would agree with, but they are very rich people at the top. Do you understand that the people in the UK who voted to leave were in fact predominantly – not all, but predominantly – those people who have been hit hardest by the European Union, who have had to bear the economic burden: the people who do not have jobs, who do not have prospects, who are seeing their living standards being driven down?

Do you understand that it was those people who voted to leave, and that, in fact, the EU is a construction for very rich people at the top: the big banks and the Goldman Sachs of this world?

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich würde jede Verantwortung, jede zentrale Verantwortung für das, wie sich London entwickelt hat, bei der britischen Regierung suchen, und zwar nicht nur bei der letzten Regierung, sondern auch bei einigen davor. Und die Tatsache, dass sie das nicht ändern konnten, den Europäern als solche in die Schuhe zu schieben und die kleinen Leute gegen die Europäische Union aufzuhetzen, finde ich wirklich verantwortungslos.

Ich finde auch, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass Sie wirklich nicht wussten, was Sie machen wollen. Denn jetzt wird ja angekündigt, dass die Unternehmensbesteuerung heruntergesetzt werden soll und dass die Sozialleistungen in Großbritannien gekürzt werden sollen. Das ist Ihre britische Brexit-Politik für die kleinen Leute!

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I want to start by really changing the tone of this debate. Ms Harms, I am not going to rabble-rouse in any way, shape or form, because I am sure that things were said in the heat of the moment, in the aftermath of Brexit, which many people regret – not only certain people in this Chamber and in the Commission, but also in the UK itself. The British people have spoken, and threats and bullying are not the answer to the questions that the UK leaving the European Union has thrown up.

I want to look forwards and not backwards, because what is needed is some fair and equitable negotiations that will ensure that the best deal is struck, both for the British people and for the European Union. As an elected representative, I have a duty to ensure that the will of our people is fulfilled.

Now, Mr Juncker, I am not here to crow. I am not here to gloat. I am not here to hector, but merely to tell you that it is in both our interests to get the best deal possible. We, in the European Parliament, should put aside the language of conflict and, as elected representatives, work towards a viable and prosperous future together. The outcome of this referendum is clear. The British people want to leave the European Union and also cease being a member of the single market which entails freedom of movement of people. We want access to the single market, like the United States, like China, like Russia and many other countries around the globe. But we will take back control of our borders, our own laws and our own money.

In the longer term, we would like to see a free trade deal between the European Union and ourselves. This makes sense not just for us, but also for the EU. We, the British, have a huge trading deficit with the European Union: GBP 60 billion alone last year. Millions of jobs on the continent are dependent on British trade. We are the French farmers’ biggest marketplace, purchasing 35 million bottles of champagne last year alone. We are the German car manufacturers’ biggest marketplace, buying 800 000 German cars last year. The last thing any of us want, in my country or here, is a tariff war, which will be mutually destructive for both our economies. The UK and Europe are joined by geography, culture, history and trade, and that will not change. Therefore, it is imperative on so many levels that we are good, healthy trading neighbours. We owe it to the citizens of both the UK and Europe to conduct these negotiations in a grown-up manner so we can get the best deal for everyone.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Olette oikeassa siinä, että syyttely ei johda mihinkään, mutta haluaisin kysyä Teiltä, että oletteko tietoinen siitä, että Iso-Britanniassa viharikosten määrä on lisääntynyt dramaattisesti tämän nationalismin nousun takia.

Mitä Te ajattelette siitä, että puolalaisilta, kenties ranskalaisilta, mutta myös suomalaisilta sinne muuttaneilta kysytään yhä enemmän arjessa, että milloin te lähdette? Mitä mieltä Te olette Brexitin aiheuttamasta henkisen ilmapiirin muutoksesta Britanniassa?

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFDD), blue-card answer. – The police have made it perfectly clear that what is happening in the UK in terms of hate crime tends to happen after any national or international event, and that the rise in hate crime is not actually that great. At the end of May, for example, there were 54 hate crimes in Britain, and there were 87 at the end of this month. But I want to say we should have no hate crimes not just in our country, but anywhere across Europe.

In terms of making it clear that people will not be moved, people are protected by something called the Vienna Convention, which predates even Britain’s membership of the European Union. Our people – pensioners in Spain and Portugal and Italy and everywhere else – are protected in the EU, just as EU citizens are protected in Britain. As I say, I want us to be good neighbours; I want us to crack on with negotiations and I want us to trade together.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, quelle haine, quelle rage de la part des européistes! Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Le lendemain du Brexit, j'avais fait une conférence de presse en disant aux Français: "Écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent, et vous verrez alors le vrai visage de l'Union européenne et de ses défenseurs." Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a été servi.

Après les gigantesques manipulations d'avant-Brexit, où on nous expliquait l'apocalypse selon Tusk – la civilisation européenne allait s'effondrer, la Bourse allait exploser et c’est à peine si le Royaume-Uni n’allait pas couler –, rien évidemment de tout cela ne s'est passé.

Alors, on est passé à la deuxième phase, celle où l'on remet en cause le peuple, sa volonté, la démocratie. Bertolt Brecht disait: "Quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple". C'est d'ailleurs peut-être ce que vous avez déjà commencé à faire depuis des années avec l'immigration massive, mais vous allez beaucoup plus loin. Vous dites: "Quand le peuple vote mal, il faut supprimer le vote". C'est tellement plus simple comme cela, en effet.

Alors, cela a été un concours: en France, on a proposé que les jeunes votent double, on a proposé d'interdire aux personnes âgées de voter; au Royaume-Uni, il y a eu des manifestations, jusqu'à cette pétition totalement bidon avec des millions de fausses signatures, dont vous vous êtes faits, évidemment, les relais dans l'ensemble des médias.

Lors du sommet des 28 et 29 juin, les chefs d'État européens n'ont trouvé aucune conclusion au Brexit: ils sont restés secs. L'Union européenne sans le Royaume-Uni n'a pas plus d'idées et d'avenir que l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Pourtant, l'enjeu des mois à venir est simple: la séparation entre l'Union européenne et le Royaume—Uni sera—t—elle menée de bonne foi ou de mauvaise foi, permettant aux partenaires de rester en bons ou en mauvais termes?

On a entendu nombre d'européistes incapables d'admettre le résultat sorti des urnes tonner que le peuple britannique devait payer chèrement ce divorce, dans le seul but de faire un exemple, bien sûr, pour dissuader les autres peuples par la terreur. Évidemment, vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous le savez bien, car cette politique du pire sera préjudiciable non seulement au Royaume-Uni, mais surtout à la France et à de nombreux pays européens. Nos exportations vers le Royaume-Uni sont largement supérieures à nos importations. Vous voyez bien qu'il n'est absolument pas dans notre intérêt de créer des tensions, mais avec vous, c'est vrai, le pire est toujours sûr.

La réalité, c'est que les liens entretenus, par exemple, entre la Suisse et les pays de l'Union européenne devraient être un modèle pour forger un partenariat réaliste et amical avec le Royaume-Uni, mais vous ne voulez pas le voir. Vous refusez d'admettre que les peuples rejettent votre Union européenne; c'est aussi simple que cela. Ils vous le disent sur tous les tons, ils vous l'ont dit à chaque fois qu'on leur a posé la question ces dernières années. Vous continuez à vouloir imposer plus d'intégration et plus d'Union européenne, et vous envisagez même – et j'ai presque envie, là encore, de vous en remercier – de faire passer le CETA et le TAFTA sans l'avis des parlements. Vous montrerez, là encore, votre vrai visage.

Les peuples veulent qu'on leur rende leur souveraineté, ils veulent coopérer librement dans une Europe nouvelle des nations et des peuples. Alors, votre choix est simple: soit vous changez radicalement, soit vous disparaissez.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, le Conseil européen des 27 et 28 juin montre que, comme ici, la plupart des dirigeants européens n'ont rien compris à la situation. Au lieu d'une Union fondée sur l'entente d'États libres développant entre eux des programmes concrets de coopération, vous voulez toujours davantage d'une intégration forcée, qui suscite de plus en plus la méfiance et l'hostilité des peuples.

Deux exemples, en effet, ont été donnés de ces conclusions: les parlements nationaux n'auront pas leur mot à dire sur le CETA, l'accord avec le Canada, et, en juillet, à Varsovie, on alignera encore plus notre politique étrangère et de sécurité sur celle de l'OTAN, c'est-à-dire sur celle des États-Unis.

Mais l'autisme n'exclut pas les contradictions. M. Weber, pour le PPE, s'indigne de ne pas voir ici M. Farage, mais M. Verhofstadt, pour les libéraux, s'indigne de ce que M. Kamall soit encore ici, et ose même s'y exprimer. M. Verhofstadt nous explique que, selon l'Eurobaromètre, les citoyens européens veulent plus d'action de l'Union, notamment en matière de migration. Mais oui, Monsieur Verhofstadt, pour contenir l'immigration massive, pas pour l'organiser, comme on le faisait encore hier ici, dans cette enceinte.

Quant au Royaume-Uni, on est passé par toutes les étapes de l'intimidation, on a essayé de faire croire à une série d'effroyables catastrophes. Elles ne se produisent pas. On essaie de les provoquer par des prophéties autoréalisatrices. On veut conserver la libre circulation des personnes, l'imposer aux Britanniques s'ils veulent maintenir la libre circulation des échanges commerciaux. Pourtant, vous continuez à négocier avec le Japon, avec les États-Unis et bien d'autres, qui n'ont pas la libre circulation des personnes. La colère vous aveugle et il semble vraiment qu'elle soit mauvaise conseillère.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). – Herr Präsident, Herr Präsident des Rates, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Ich kenne keinen hier im Saal, der dieses Ergebnis der britischen Bevölkerung nicht respektiert, akzeptiert. Das ist entschieden. Aber die Art und Weise, wie hier in den letzten Redebeiträgen diskutiert wird, macht mich fassungslos! In aller Klarheit: Wir dürfen nicht mehr zulassen – wie in den letzten Monaten oft –, dass solche Falschaussagen, solche populistischen Sprüche, Lügen, die hier verbreitet werden, einfach unwidersprochen bleiben und dass damit Völker in ihr Unglück gestürzt werden.

Die britische Bevölkerung muss doch am Ende die Zeche zahlen. Ich habe keine Lust, dass solche Sprüche in Zukunft auch noch andere Völker anstecken. Da muss eben in aller Klarheit widersprochen werden. Allerdings müssen wir auch unseren Job machen, das ist auch wahr.

(Beifall)

Das heißt einfach so weiter machen, geht auch nicht, sondern Herr Verhofstadt hat Recht: Weniger Klein-Klein-Regulierung. Das meinen wir übrigens nicht, mit mehr Europa. Europa an den richtigen Stellen machen, da, wo die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir die Probleme, die da sind, lösen, aber nicht jeden Kleinscheiß regeln, das ist wahr. Aber wir machen das morgen bei einer Datenbank für die Etiketten von Energieeffizienz wieder. Sie machen da übrigens möglicherweise mit. Ich meine, wir müssen dann auch mal bei dieser kleinteiligen Regulierung nein sagen und müssen Konzentration auf das Wesentliche machen, wie der Kommissionspräsident das mal vorgeschlagen hat und wie wir es manchmal auch nicht machen. Das ist die Wahrheit.

Flüchtlingsfrage, Wachstumsfrage, Terrorismusbekämpfung, da muss geliefert werden, das ist die Wahrheit. Da muss geliefert werden, weil die Leute erwarten, dass wir da auch Antworten finden und Lösungen anbieten und nicht nur herumerzählen und irgendwelche netten Vorschläge machen.

Im Übrigen müssen wir auch hier untereinander ein paar Unwahrheiten aus der Welt schaffen. Jetzt über Jugendarbeitslosigkeit und Austerität zu diskutieren, während Brexit war! Was hat Großbritannien mit Austerität und Jugendarbeitslosigkeit zu tun? Das ist ein riesiger Quark! Ich sehe nur, dass in Spanien eine Politik erfolgreich war, dass in Portugal eine Politik, die auf Stabilität und Wachstumsförderung gesetzt hat, am Ende erfolgreich war. Das ist doch die Wahrheit, die man hier beschreiben muss. Jetzt sagen die: Ja, das geht nicht hoppla-hopp, nicht von heute auf morgen. Wir leben hier nicht in der Traum- oder Zauberwelt, sondern das ist mühsam und geht Schritt für Schritt. Aber jede Woche den Kurs zu ändern – wie das einige Teile dieses Hauses machen –, ist auch kein Beitrag zur Verlässlichkeit und Vertrauensbildung.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Vielen Dank, Herr Reul, dass Sie die Frage zulassen. Herr Reul, Sie haben in Ihrem Redebeitrag ebenfalls den Begriff „Populisten“ benutzt, und ich stimme Ihnen zu, dass vieles, was von dieser Seite des Hauses kommt, populistisch ist. Aber ich wüsste ganz gerne: Wie bezeichnen Sie denn diejenigen Leute auf der eher linken Seite des Hauses, die die Welt in Superreiche und Habenichtse aufteilen, so wie es Frau Harms beispielsweise getan hat, die mit den übelsten Klischeevorstellungen gegen wichtige Wirtschaftszweige wie beispielsweise die pharmazeutische Industrie oder die Banken hetzen, die die EU verteidigen, die ein großes Freihandelsbündnis ist, aber gleichzeitig gegen Freihandel wie CETA und TTIP Falschinformationen verbreiten und Stimmung schüren. Sind das nicht auch Populisten?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – damit habe ich überhaupt kein Problem. Leute, die die Unwahrheit sagen, die Leute unnötig in Rage bringen und auf falsche Wege hetzen – ob links oder rechts, ist mir vollkommen wurscht –, werden von uns in aller Klarheit bekämpft. Wir müssen sachlicher werden, wir müssen problemlösender werden.

Ich will einmal ein Beispiel nennen wie jetzt das CETA: Dass sich Teile des Hauses im Moment aufregen, dass nationale Parlamente beteiligt werden müssen beim CETA, weil es nur dann demokratisch ist, ist ein merkwürdiger Vorgang. Ich habe immer gedacht, wir wären hier auch ein demokratisches Parlament. Und ich habe immer darauf gewartet, dass alle, die hier im Parlament sind, sagen würden: „Wir sind ein demokratisches Parlament, und wenn wir entscheiden, ist es genauso demokratisch, wie wenn nationale Parlamente entscheiden“.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). – Mr President, we have heard a number of voices in this debate from British people who were pleased, indeed triumphant, that Britain is leaving the European Union. Allow me to speak as one of the 48% who voted to remain, who regret this decision and who will be sad if Britain leaves this Union that we have helped to build over many years.

A referendum is normally called to settle an issue, but Britain at the moment does not seem to me to be calm and settled. It is in political turmoil. There are economic problems, with the pound falling and the AAA rating lost. Huge questions are being asked about what comes next. There are even people – perhaps surprisingly – challenging the result of this referendum. There is a petition to Parliament, started by a Leave supporter, which has had over 4 million signatures asking Parliament not to trigger Article 50. There are demonstrations. There is the Scottish Government saying that this decision should not necessarily apply to all the countries of Britain. Why do you think there are challenges to the result of a democratic referendum?

Well, partly because Nigel Farage himself said that 52% to 48% settles nothing. Of course, when he said it he thought the result would be the other way around. People now are perhaps beginning to take him at his word. Others are just shocked at the number of Leave lies that were told in the referendum campaign, the number of issues where those wishing to leave simply told, and repeated, blatant lies. Finally, there are what I would call the Remain truths – the warnings about the consequences of leaving, which were rubbished as being scare tactics.

However, the reality is beginning to show, with companies leaving Britain, what has happened to the pound and what has happened to the economy, and in these circumstances it is not surprising that many people wish to reconsider – those who voted to leave, crucially.

Above all, there is one point that is much more important. Why has the Government not triggered Article 50? Because it cannot. There is no agreed position in Britain on what it should seek as an alternative. The Leave side offered two completely different visions.

One group said ‘Let us stay in the single market’ (we heard that just now): ‘of course there will be no problem; they will let us trade with the single market.’ But then you have to follow the common rules for the common market (on which you would have no say anymore, by the way), including the principle of free movement, which is exactly what they were urging people to vote against.

Others in the Leave campaign said ‘No, no: leave the European market. We will go global.’ But then you face a tariff barrier on every British good sold in the single market. So when the Government, or the future Prime Minister, comes off the fence and chooses one of those two options, there will be people in Britain, who voted to leave, who will say ‘Hang on a minute: that is not what we were told, that is not what we voted for.’ And I will not be surprised at all if you see Leave supporters asking for a rethink. This issue is not as settled as it might appear to be at first sight.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), blue-card question. – Mr Corbett, if people here from other countries who wanted Britain to remain had been more positive about the EU, do you think you might have stayed? My example is Mr Verhofstadt, who is a European federalist integrationist, and his strongest argument in here seems to be that if you do not stay you will be a dwarf. If I said that to my wife in order to convince her to stay with me, she would leave, and she would be right. Mr Verhofstadt wants a united Europe. Do you think he has contributed to splitting it up?

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D), blue-card answer. – The range of views on what should be the future of Europe was indeed widely debated in Britain and there are many views on the future of Europe, but let us remember the basic rule book of the European Union: the Treaties are laid down by agreement among all the Member States. So the idea that the Union could go off in a direction that was unacceptable to one or another of those Member States and that could be imposed on them against their will was just one of the other Leave lies that were put about in this referendum campaign.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Apeluję o język wzajemnego szacunku. Ja znam dobrze panią Harms, byliśmy razem na Ukrainie w bardzo trudnych czasach, i wiem, że pani Harms tak naprawdę nikim nie gardzi. Ale właśnie nie mówmy o pogardzie, mówmy o tym, że się różnimy, nawet czasem głęboko. Przekonujmy brexiterów, że popełnili błąd – i dla ich kraju, i dla Europy, ale nie mówmy, że nimi gardzimy. To błąd w moim przekonaniu.

Być może Rada urodziła ostatnio mysz, ale jednak w konkluzjach Rady znalazło się słowo klucz, o które zabiegała Polska, polski rząd, i z tego słowa się cieszymy. Tam jest mowa o konieczności reformy Unii Europejskiej, bo ta reforma jest absolutnie niezbędna. Jeżeli przed chwilą tutaj pan Verhofstadt, z którym po raz pierwszy się zgodziłem w czasie tych ostatnich dwóch lat, mówi, że Unia albo się zmieni, albo umrze, no to ja tylko powiem, że jak będzie się zmieniać tak, jak chce pan Verhofstadt, to umrze jeszcze szybciej. Tu nie chodzi o to, żeby było więcej integracji, żeby było superpaństwo, tu chodzi o to, co mówił w swym świetnym wystąpieniu kolega partyjny pana Verhofstadta, premier Holandii M. Rutte, który właśnie mówił, że trzeba słuchać obywateli, że trzeba robić wszystko, aby obywatele mieli poczucie wpływu na decyzje Unii Europejskiej.

Na koniec chciałem powiedzieć, że jak pan Pittella mówi, żeby przyspieszyć wybory w partii torysów, to naprawdę Europejczycy, europejscy podatnicy jak się dowiedzą, że my chcemy regulować wybory w poszczególnych partiach, to nas po prostu zabiją śmiechem. To Unii Europejskiej nie wzmocni.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Úr! Alelnök Úr! Én mindig nagy tisztelettel hallgattam az Ön szavait. Ön most is hivatkozott a demokráciára, a nép hangjára és egyéb fontos dolgokra. De Ön korrektnek gondolja-e azt, hogy először elvárjuk, hogy Ön itt döntsön, majd utána aztán a különböző testületekben megvitatjuk, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Mert én úgy látom, hogy ez így nem demokrácia.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pańskie pytanie i czy pan dobrze zrozumiał moją wypowiedź. Ja jestem bardzo niezadowolony z tego, co stało się w Wielkiej Brytanii. Brexit nie leży w interesie Wielkiej Brytanii, choć to nie moja sprawa, ale nie leży też w interesie Europy, a Polska jest bardzo ważną częścią Unii Europejskiej.

W końcu chciałbym, żeby tutaj ludzie, którzy opowiadają się za Brexitem, potępili głośno ataki na moich rodaków, na Polaków w Unii Europejskiej, także na przykładzie innych narodowości. Tego głosu ze strony brexiterów mi tutaj brakuje. Myślę, że Brexit to problem, ale mówmy o tym innym językiem, spokojniejszym, bez emocji.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). – Madam President, there is a children’s poem that says ‘For the want of a nail, the kingdom was lost’. The British referendum was lost for the want of education and information – especially in our media – to fight the anti-European propaganda of years and years, especially by foreign—owned media bosses. For the want of governments that recognise the widening gaps in society, the haves and the have—nots and the left behind. For the want of truth. This referendum campaign was packed with exaggerations, threats and downright lies. For the want of all these things and more, the referendum was lost, and I, like the 48% who voted to stay in, am heartbroken. We’ve been overwhelmed by the support from friends across the EU who wanted us to stay, but I’m heartbroken most for the young, who will miss their opportunities; heartbroken for the entrepreneurs who see doors closing; heartbroken for scientists who see horizons shrinking; for businesses, for farmers, for bankers and for the rest, whose future is now so uncertain. I’m heartbroken. But it was all lost.

In the UK, we must mend our politics – it is chaos and embarrassment and packed with hate. But we must move our politics into the 21st century, and we must have a general election soon: we cannot allow one single party to decide the leader of our country. The 48% must not be forgotten. As a Liberal Democrat, I am a pro-European, will continue to be pro-European, and will fight for that. We need to sort out our relationship with the EU. Europe, EU, we will miss you. You have your own work to do to adjust and to go forward, but this was not just a wake—up call for the UK. Please don’t ignore what happened in the UK: take your people with you.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D), blue-card question. – Thank you so much, dear colleague, for your warm and passionate plea for the EU. I have one short question. How do you assess the collapse of the mainstream political parties in the UK after the referendum, knowing that your party was the only one to fight for Europe?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE), blue-card answer. – Not the only one, the Greens too. Yes, it’s a crazy situation: one that the government thought they would win, and it was a poor campaign that was, as I said, packed with lies. We now have an awful lot to do: we have to repair our politics of abdication and chaos, where everybody has run away because it’s too difficult to sort out. We will be there, fighting for the pro-European voice to be heard: the voice of sense and the voice of the people.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Brexit potrebbe essere più devastante per noi che per il Regno Unito: c'è xenofobia nel voto inglese ma c'è dell'altro e se fingiamo di ignorarlo la xenofobia si impadronirà dell'Europa. La nemesi del Brexit non cade dal cielo: prima venne il disprezzo con cui l'Unione seppellì il referendum greco anti-austerità. Avevamo un anno per riconoscere che era una vittoria di Pirro. Un anno sprecato! Ora che ci inventeremo? Delegare più sovranità? I paesi restanti non l'accetteranno. Colpevolizzare il suffragio universale ci punirà ancor più. La guerra di classe non è finita: le vecchie classi impoverite e le nuove che abbiamo privato di un nome, ci dicono, come il commendatore nel Don Giovanni, "tempo non v'è più" (time is up). Delegare poteri a un'oligarchia sempre più sorda al suffragio universale non serve. Solo a cambiare le politiche e democratizzarle può servire a qualcosa.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". – Όλοι γνωρίζουμε εδώ ότι το BREXIT στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα ψέματα και στον λαϊκισμό. Λυπούμαι, που η Αριστερά επαναλαμβάνεται, και ρίχνει, ουσιαστικά, νερό στο μύλο των ευρωσκεπτικιστών, ότι το BREXIT προήλθε από τη λιτότητα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς, θεωρούμε ότι είναι προσβολή εδώ, που με δημοκρατικό τρόπο αποφασίζουμε για όλα τα ζητήματα, που η Ευρωβουλή, αλλά και τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με πλειοψηφία, να προσπαθούμε να βρούμε άλλους λόγους από τους πραγματικούς, από εκείνους για τους οποίους έγινε το BREXIT.

Πιστεύω, δε, ότι ένας λόγος για τον οποίον υπάρχει ευρωσκεπτικισμός είναι γιατί συνεχίζεται η παραπληροφόρηση. Εγώ αναμένω, ιδιαίτερα από την Αριστερά, να ακούσω προτάσεις. Προτάσεις για την ανάπτυξη, προτάσεις για την ανεργία, προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δυστυχώς, μπαίνει στο ίδιο στρατόπεδο της άρνησης και του δογματισμού.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Sono d'accordo, collega: la povertà è al centro e anche l'incapacità di affrontare la migrazione. Proposte ce ne sono, avanzate dalla sinistra, proposte ce ne sono anche per quanto riguarda l'integrazione dei migranti e una crescita basata sull'ecologia. È una proposta che rimane generalmente in minoranza ma questo non significa che non esista come proposta.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Madam President, I heard Mr Weber say earlier that ‘there is a problem in London’. What an understatement that was. The absence of political leadership from Westminster is absolutely shameful in these circumstances. The UK Government has no plan, and even those who led the leave campaign have no idea what to do next. Perhaps we should not be surprised, given that their campaign was based – as many have said – upon lies, but also that it seems that they did not expect to win.

I am glad that colleagues have recognised that the UK is not one country. In fact, it is four different ones, and the Brexit referendum underlines that fact once again. The result in Scotland, my country, was a clear majority in favour of remaining in the European Union. The remain campaign in Scotland was based on the positive, outlining the many benefits which derive from EU membership and with a vision for the future. I think that the negative result in England was based on decades of failure by UK governments, decades of half—hearted approaches to EU membership, decades of blaming Brussels for anything that seems unpopular, and decades of failing to underline the fact that it is elected governments and MEPs who make the decisions in the European Union. By contrast, the Scottish Government and Nicola Sturgeon, with a cross-party mandate, seek to achieve and give effect to what Scotland voted for and, in the coming months, will be working hard and positively to that effect.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Mr Hudghton, more Scots voted to remain in the United Kingdom in the neverendum which you inflicted on our country than voted to remain in the European Union. Therefore the matter is settled. Scotland is part of the United Kingdom. There is also not a great number of people who are in favour of the European Union. I speak for the 40% of Scots who voted against the European Union. We knew when we had the referendum that the decision would be for the entire United Kingdom. Why is Mrs Sturgeon continuing to damage the Scottish economy with her nonsense, creating trouble in Europe? The Europeans are not interested. The Spanish will veto it because they do not want any trouble with Catalonia and their other regions. So you are wasting your time and I wish you would stop damaging the Scottish economy. Do you agree with me, sir?

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), blue-card answer. – I struggled to hear the question in that, but I acknowledge that Mr Coburn speaks for the 40%. I speak for the 60% in Scotland who voted in favour of remaining within the European Union. Can I remind the House of another thing that Nicola Sturgeon has said recently? That is the fact that the United Kingdom, which Scotland voted to remain a part of a couple of years ago, no longer exists. People like Mr Coburn and the others on the Unionist side of that argument promised that, if Scotland voted to remain part of the UK, our EU membership would be safeguarded. Now it is at risk.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Ponia pirmininke, kolegos, mane iš tikrųjų nustebino Europos Vadovų Tarybos požiūris, požiūris Brexit klausimu. Klausimu, kuris šiandien Europoje yra kertinis, apsiribota tiktai informacijos išklausymu. Ar tai reiškia, kad vienos Bendrijos narių piliečių sprendimas palikti tą Bendriją kitų šalių vadovams nesukelia jokių klausimų ir diskusijų? Mielieji, Brexit neprasidėjo vakar, jo pradžia buvo tada, kai lengva ranka nukirtome krikščioniškąsias Europos šaknis taip ir neįsigaliojusioje Europos Sąjungos Konstitucijoje. Ir tada, kai Europos politikai 2005 m. neišgirdo nei Prancūzijos, nei Olandijos piliečiu balso, atmetus jau tą Konstituciją. Ji biurokratiškai vingriai buvo pakeista Lisabonos sutartim. Dar vėliau – Graikijos finansų krizė, migrantų cunamis ir t. t., tačiau nieko realiai nebuvo daroma, kad išgirstume britų balsą, kad keistume Europos Sąjungą, kad ji taptų labiau demokratinė, kad visos valstybės būtų lygios, kad visi balsai būtų girdimi, kad būtų priiminėjami kolektyviniai sprendimai, kad turėtume nacionalines valstybes, nes kitaip bus blogai. Mielieji, britai nieko neišdavė. Jie suteikė paskutinę galimybę pakeisti Europos Sąjungos politiką. Nuo globalizacijos ir federalizacijos laisvų valstybių ir tautų Europos link. Kas šiandien esame mes, jei mus palieka šalis, gyvenanti pagal seniausias Vakarų politikos taisykles ir aukščiausius standartus? Tam, kad atsakytume į esminį klausimą – kokia bus ateities Europa: lygiateisių valstybių sandrauga ar Briuselio diktatūra? –būtina sušaukti visos Europos valstybių konventą, kuris nubrėžtų naujas Europos Konstitucijos gaires ir būtų naujas tikrą tautų vienybę liūdintis impulsas kelyje į klestinčią Europą.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). – Madam President, the UK is a bit like Belgium was a few years ago. We are doing OK without national leaders.

I would like to address Mr Tusk. This is directly to you, Sir. I am not here to gloat but to say that I came into politics to get my country out of the European Union and vote Brexit – and they did. I am the 52%. I believe the victory of national democracy will encourage my friends in other nations to fight for their right to determine their own national interests. And of course we condemn all the attacks on European citizens. They are most welcome and particularly the Polish.

At home we have had scaremongering by our own Prime Minister and Chancellor. They deliberately talked our economy down. That caused a little ripple in the financial markets last Friday, but luckily the FTSE has reasserted and corrected itself and the pound is now finding its true level. European businesses will recognise that they need to continue to trade with us. After all, over EUR 288 billion of EU trade is with the UK. Our Commonwealth partners, the US, South Korea and others are queuing up to do free trade deals with us. Don’t be left behind.

That is why it is imperative that Mr Juncker and the Commission take no part in this negotiation process, which my group called for last week. I actually put that motion down and my group agreed with it. Jobs and business matter, not political retribution. He has also proved over the past few weeks that he is unable and unfit to lead these negotiations. Therefore I would like you, Mr Tusk, to head up the negotiations, along with the other 27 European Heads of Government: they recognise trade. Let us take this divorce forward. Let us make it amicable and make it mutually beneficial to both my country and the European Union.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Doamnă președintă, stimată colegă, ați făcut o declarație șocantă, cel puțin pentru mine, că ați intrat în Uniunea Europeană pentru a lupta să o dezmembrați. Este absolut nenatural.

Vă întreb, mie mi se pare naiv, dumneavoastră credeți că unul este mai puternic decât 28? Dumneavoastră credeți că puteți să influențați Uniunea Europeană ieșind din Uniunea Europeană?

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF), blue-card answer. – I was elected to take us out of the European Union. I am the 52%. I do not know what some of you do not understand about democracy in this place. The 52% voted. We are going and actually the United Kingdom has the Commonwealth. Our Queen is the Head of State of many countries. You do not have that; maybe that is why you need to be part of this sclerotic Union.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – W 1918 r. Polska wychodziła spod okupacji trzech mocarstw, panował bałagan, Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość, potem przekazała władzę Piłsudskiemu, on rozwiązał królestwo, potem był jakiś zamach stanu, ale w końcu Polska niepodległość odzyskała.

Dzisiaj Zjednoczone Królestwo, które ma status obecnie sułtanatu w Malezji, walczy o wyzwolenie spod okupacji Unii Europejskiej. Bałagan jest znacznie mniejszy niż w Polsce w 1918 r. Jestem przekonany, że Zjednoczone Królestwo niepodległość odzyska.

A państwu socjalistom, którzy chcą rozciągnąć prawa socjalne na całą Europę, i panu Junckerowi, który chce mówić o Europejczykach, chcę przypomnieć, że wielki europejski filozof Lord Acton powiedział, że każdy socjalizm musi skończyć się narodowym socjalizmem. Jeżeli Wy mówicie o narodzie europejskim, to eurosocjalizm staje się narodowym socjalizmem. Musimy bronić Europy przed narodowym socjalizmem, musimy bronić Europy przed wami. Dlatego sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Pani Przewodnicząca! Wydaje mi się, że wszyscy z powagą, z przejęciem, ale i z przykrością przyjęliśmy decyzję wyrażoną w wyniku referendum, że Wielka Brytania opuszcza naszą wspólnotę. Wydaje się, że nawet sami Brytyjczycy wydają się zaskoczeni swoją decyzją, i również trochę zaniepokojeni. Ale muszę stwierdzić, że częstokroć istnieje taka pokusa, aby za problemy krajowe obwiniać odległą Unię, bo łatwiej jest powiedzieć, że to zrobiła Bruksela. Natomiast czynimy to na potrzeby debaty krajowej. Spodziewamy się w wyniku tego takich efektów jak Brexit, ale również takich efektów jak referendum w Holandii. Oto Ukraina, której moglibyśmy pomóc w wyniku zaakceptowania tego układu o stowarzyszeniu i strefie wolnego handlu, w tej chwili nie może z tego w pełni skorzystać, bo w Holandii zostało to zablokowane. Czasami mówimy, że to nie my, tylko Unia, że to nie władze państw członkowskich miały udział w tej decyzji, tylko jakaś odległa Unia. Tak naprawdę bez tej decyzji państw członkowskich żadna z tych decyzji tutaj podjętych nie może być wdrożona, więc chcielibyśmy z jednej strony poszanowania zasady subsydiarności, ale z drugiej strony też – żebyśmy mogli uczestniczyć w tych decyzjach, które w sposób rozsądny przyjmują obywatele. A więc nie koncentrujmy się na drobiazgach, tylko na strategicznych decyzjach. Wielka Brytania musi podjąć kolejny krok: wdrożyć artykuł 50, ale również po stronie Wielkiej Brytanii, jeżeli chce korzystać ze wspólnego rynku, jest również zabezpieczenie czterech swobód. Po stronie tych, którzy byli za Brexitem, jest również zabezpieczenie praw obywateli takich państw jak również Polska. Nie można naszych obywateli – a jest ich około 800 tysięcy w Wielkiej Brytanii – nazywać śmieciami. Przecież to jest również bulwersujące.

Sprawa kryzysu w rolnictwie. To jest również jeden z wielkich tematów. Dobrze, że Rada podjęła tę kwestię kryzysu na rynkach rolnych, bo jest to również kwestia, która bardzo martwi obywateli. Tu wspólnie możemy sobie pomóc, razem w Unii, a nie pojedynczo.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), Domanda "cartellino blu". – Vorrei chiedere una cosa al collega. Come si fa quando un governo nazionale, che deve avere il sostegno del Parlamento, va a Bruxelles e, come ha detto a suo tempo il Primo ministro Monti, e dichiara: "Se seguissi il parere del Parlamento nazionale italiano non potrei decidere in comune con i miei colleghi dell'Unione". I governi nazionali devono ignorare i propri parlamenti per poter giungere a una decisione europea? È una domanda sincera che le faccio.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Wydaje mi się, że ta współpraca pomiędzy instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi, ale w szczególności z parlamentami narodowymi, powinna być ściślejsza. Tę rolę parlamentów narodowych zauważyliśmy w sposób rzeczywisty w Traktacie z Lizbony. Ale wydaje mi się, że to jest niewystarczające dla wspólnego zrozumienia tych oczekiwań, które są pomiędzy państwami członkowskimi i wybranymi przez obywateli państw członkowskich przedstawicielami w parlamentach narodowych a instytucjami europejskimi, w tym również Parlamentem Europejskim. Tę debatę trzeba naprawdę pogłębić, aby zrozumieć istotę subsydiarności, aby zrozumieć istotę również polityk, które podejmujemy w imieniu i na rzecz obywateli Unii Europejskiej. Wtedy uzyskamy pożądany efekt.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). – Señora Presidenta, ha partido por la mitad a la sociedad británica; ha dividido profundamente a su país por generaciones y por territorios; ha puesto en riesgo —quizá irreversiblemente— la continuidad del Reino Unido como tal; ha despertado el canibalismo político en su propio partido; ha debilitado a la Unión Europea y ha puesto fin a su carrera política, si bien en diferido.

Este es el legado del aventurerismo político del señor Cameron y estos son los primeros frutos del primer éxito de los eurofóbicos. Frente a esto, el Consejo Europeo ha despachado el asunto en línea y media, con un tímido aplauso ha despedido al señor Cameron y se ha autoconvocado para dentro de dos meses y medio para tratar de abordar el asunto. Esto no es lo que necesitamos.

Necesitamos poner en marcha rápidamente el artículo 50 y empezar la negociación para una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión Europea lidere esta negociación y no caiga en manos de los gobiernos de forma bilateral. Necesitamos un buen acuerdo, satisfactorio para ambas partes, pero que no puede consistir en que quien se va mantenga las ventajas de quien se queda sin asumir ninguno de los compromisos.

Necesitamos previsibilidad y claridad, no confusión. El señor Juncker decía en su intervención que la verdad no saldrá de la paráfrasis ni de la repetición y yo le recuerdo lo que decía el filósofo Bacon, por cierto, británico: «La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión». Y en estos momentos estamos en una etapa de confusión.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Ja byłem jednoznacznym zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i życzę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii dobrych stosunków. A dlaczego Pan, Panie Przewodniczący, proponuje politykę demonstracji siły, wywierania presji na Wielką Brytanię, żeby bardzo szybko notyfikowała wolę wyjścia z Unii Europejskiej? Przecież to jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia właśnie odpowiedzialności za Europę i na pewno Bacon nie byłby za pana radą.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Señor Ujazdowski, sí, creo que la irresponsabilidad viene de quienes han puesto en marcha este diabólico proceso, pero, en todo caso, yo no he dicho en mi intervención que no debamos alcanzar un buen acuerdo con unas buenas relaciones: he subrayado que eso no puede ser a costa de la Unión Europea.

Se demuestra con este referéndum que se puede salir, pero ahora queda por demostrar que los 27 podemos y debemos avanzar, y eso es lo que hay que hacer.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Scheidungsrecht gibt es das Zerrüttungsprinzip: Beide Ehepartner tragen Verantwortung dafür, dass eine Ehe zerrüttet ist oder dass sie es nicht ist. Ich möchte mal die Frage an den Kommissionspräsidenten richten: Wo liegt denn eigentlich die Verantwortung der Europäischen Kommission und der Europäischen Union für die Zerrüttung im Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien? Es wird ja viel darüber gesprochen, was die Briten nun alles falsch entschieden haben, wer Schuld hat und wer Lügen verbreitet hatte und ähnliche Dinge. Aber wer, Herr Juncker, trägt denn die Verantwortung für den Zustand der Europäischen Union, der so beklagenswert ist, dass selbst Herr Verhofstadt plötzlich sagt: „Wir brauchen dringend eine EU-Reform.“?

Herr Juncker, ich habe aus Ihrem Wortbeitrag nichts gehört, was irgendwie auf Ihre politische Verantwortung rückschließen lässt, aber ich möchte gerne, dass Sie dazu einmal Stellung nehmen. Sind Sie denn mit Ihrer Vision von Europa, die von den Briten abgelehnt worden ist und die von vielen anderen Menschen in Europa ebenfalls abgelehnt wird, noch der richtige Mann, um die Europäische Kommission zu führen? Oder sollten Sie nicht die Konsequenzen ziehen, zu Ihrer politischen Verantwortung stehen und zurücktreten?

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. – Norėčiau vieną užduoti klausimą. Septynis metus teko man būti šitame Parlamente ir stebėti priešais euroskeptikų visą elgesį ir šiandieną taip pat tenka konstatuoti, kad jie yra labai keistai nusiminę ir pasimetę. Kaip, Jūsų manymu, ar jie nuoširdžiai nesuprato ir nesitikėjo, ar jie tiktai apsimetė, kad pasaulyje egzistuoja tam tikros taisyklės, kad niekas šiaip sau neįsileidžia į savo rinką produktų, nes tai yra papildomos darbo vietos ir panašiai. Ir dabar su ta bloga Europa jie nori labai nuoširdžiai draugauti, bendrauti ir pardavinėti savo prekes. Kaip? Koks, Jūsų manymu, ar jie iš tikrųjų nuoširdžiai to nesuprato?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich spreche hier nicht für die Euroskeptiker, aber ich selbst sehe die Entwicklung der Europäischen Union kritisch. Und ich bin keineswegs nur traurig über das Ergebnis des britischen Referendums, obgleich ich es bedaure. Ich sehe es aber auch als eine Chance zur Reform der Europäischen Union. Und was ich da bedaure, ist, dass ich zwar von vielen Seiten hier im Hause höre, dass diese Reform notwendig ist, aber von keiner Mehrheitsfraktion, auch nicht aus dem Europäischen Rat, kommen irgendwelche konkreten Vorstellungen darüber, wie die Europäische Union denn zu reformieren ist. Diese konkreten Vorstellungen – mehr Souveränität für die Nationalstaaten, eine freie Europäische Union – kommen in der Tat von den Euroskeptikern, und darauf bin ich stolz.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, I wanted to speak to the 52% but I am afraid that probably they have already resigned by now, so I have to skip that part and say the following: the outcome of the referendum is clear. We need to accept it and I think that whether Johnson did this, Farage did that, or whatever, they will be held responsible. It is none of our business. We have no influence.

Also, the UK will have less and less influence on how the EU will evolve and one day it will have zero influence. I do regret it, but it is a matter of fact. We need to have a good agreement, but I am still waiting for the message. What is it? We hear of a free-trade agreement, we have the internal market and the two things are different: free trade is free trade and the internal market is the internal market. Full freedoms with the acquis. I think that this needs very much to be clarified, because we, the EU, have issues at stake.

One remark concerns the European Council. We have now a lot of thoughts. We have got blame towards the Commission. The European Council leaders clearly had no responsibility. We are, here again, intergovernmentalism, federalism, whatever. We do not see a message, we do not see a signal, we do not see a direction, we do not see the issues that are on the table: five, six imminent; five, 10 less imminent for the future. The conclusions, the resolutions of those. Some of them may lead to more integration; some less. That debate is the debate of the past. That discourse belongs in the past. We need the issues and here we need the solutions. We need quick resolution and quick implementation. That is what the European Council is for, and I think that this is what we expect. Of course, the Commission has to play this role.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR), blue-card question. – In the past few weeks I must have spoken to thousands of voters in the UK. Those who voted remain voted for economic and political stability and recognise that there have been many mutual benefits from working together. Those who voted leave did so because they felt the EU was out of touch and undemocratic; they were concerned about the five presidents making decisions that they felt they were not in contact with. They saw the unemployment on the edges of the euro and were scared. They were fearful about migration. They won, and we need to listen to them. I hope we can have a mutually beneficial agreement for the long term, but we need to take time. So please, will you be calm. Take time.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE), blue-card answer. – The question was directed at me, but I am calm and I am one of the strongest advocates of an ever-closer relationship between the UK and the EU. But two things have to be said. The first is that we need to understand what the UK really wants and I am getting mixed messages on that, so I am really at a loss. The closer the relationship the better, but it has to be balanced.

The second issue is reform. We are now all reformists, we all speak of reforms, but this is what we really need. I mean we need a change but we need concrete proposals. We cannot be debating a European Border and Coast Guard for a year. I am sorry, but this is political impotence.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). – Madam President, I speak directly to Presidents Tusk, Juncker and Schulz. Brexit will damage the North of Ireland more than it will damage anywhere else, and if anyone tells you otherwise, they are living in cloud—cuckoo-land. We have farmers, SMEs, women’s groups, the community and voluntary sector, universities, foreign direct investment, construction workers and 23 000 cross-border workers and students who cross the border every day. Brexit will turn the North into an economic basket case: 1.2 billion worth of trade every week across Ireland.

The Democratic Unionist Party’s Leave campaign was reckless and it was wrong, and the political football was set up in order to get stronger links with Britain, harder borders and damage the all-Ireland economy. I say to you: the people of the North of Ireland voted to remain, and they want that accepted and to be respected.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Madam President, during the referendum campaign, I argued that the European Union has played a vital role in underpinning stability and democracy across our continent. We should not take our democratic rights for granted and I am shocked by the instability and divisions that the vote to leave, and the campaign itself, have caused in my country. Many of those who voted for the UK to leave the EU did so for principled reasons, some of which I agree with, but I think it would be dangerously politically naive to ignore the fact that, within the current wave of inarticulate hostility against the European Union, there are forces whose intention is not to reform our institutions, but to undermine democracy itself. As a result of the vote to leave the EU, my country is left without a government or opposition and with a frightening increase in the number of racist attacks. I have no doubt that we will return to a state of stable democratic governance but, in the meantime, I offer some reassurance to those who are unsettled by recent developments. As individuals, please wear the safety pin, to show that we stand together against the tiny minority of racists, whether you voted to leave or to remain. As Greens, we will fight to ensure that EU citizens already living in the UK will be allowed to stay and we insist that they are treated respectfully. We will also do our utmost to achieve an electoral system in which votes are translated into seats fairly, so that nobody feels their voice is unheard and politicians act as true representatives. Finally, we will ensure that our decision to leave the EU is not used as an excuse to launch a race to the bottom in terms of environmental standards, taxation and workers’ rights.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D), blue-card question. – You were right to point out that not all leave voters are racist. Of course not. Do you agree, nonetheless, that most racists did vote leave and the leave campaign organisers went after that vote with some notorious posters seeking to get support from the extremes on the right wing fringe?

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE), blue-card answer. – I do agree that there was some entirely reprehensible language used about other Europeans and this has led to racist attacks against people in my country. I do think that came from one side. I think there was a mobilisation of racism by some elements of the Leave campaign. I also believe it revealed how thin the veneer of civilization is in all our communities and how we must all stand up against racism and fascism as soon as we see it and give it absolutely no houseroom.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). – Paní předsedající, dámy a pánové, uvědomte si prosím bez ohledu na své politické strany jednu věc. Britské referendum dalo lidem naději, že demokracie ještě není ztracena, že hlasování může něco změnit. Nigel Farage, ať už ho máte rádi nebo ne, dal lidem naději, že obyčejný člověk nezapojený do bratrstva vládnoucích stran může zdola změnit chod dějin a též této zkostnatělé instituce. Ačkoliv Farage není v britském parlamentu, tak dokáže silou slova, silou argumentů dovést, dotlačit svoji zemi k nezávislosti. A za to si zaslouží uznání. A já chápu, že vaše nadávky jsou vlastně projevem tohoto uznání. Takže Nigele, děkuji, dal jsi nám naději, a proto v České republice povedeme hnutí za Czexit, abychom měli bezpečnou, prosperující a svobodnou Českou republiku ochotně spolupracující s dalšími národy Evropy.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). – Deze EU, deze evil Union moet worden afgebroken. Het is een Unie die zich niet kan hervormen.

De elite die deze Unie bestuurt heeft er een puinhoop van gemaakt en keert zich steeds duidelijker tegen de volkeren van Europa. De afkeer tegen de democratie blijkt nergens zo duidelijk uit als uit de oproep om referenda terzijde te leggen. Het Oekraïnereferendum, het Brexit-referendum, het referendum in Frankrijk en Nederland over de EU-grondwet, het zijn klaroenstoten dat deze evil Union moet stoppen. Het zijn harde bewijzen dat deze evil Union geen enkele democratische legitimiteit meer heeft.

Ik wil een ordelijke ontmanteling van de EU voordat het te laat is, voordat volk na volk een democratische revolutie ontketent en haar verwerpt. Daarom verzoek ik de heer Juncker opnieuw: stap op! Maak nu plaats voor een curator die de boedel kan liquideren.

[De spreker gaat in op een “blauwe kaart”-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE), "blauwe kaart"-vraag. – Mijnheer De Graaff, ik schaam me in uw plaats dat u hier zo gewoon durft zeggen: ik wil dit Europa afbreken. U zult op termijn hetzelfde doen als mijnheer Farage: wanneer het zover is, zult u het zinkende schip verlaten!

Hoe denkt u de uitdagingen als land alleen aan te kunnen, de asiel- en migratiecrisis, defensie? De eurobarometer stelt heel duidelijk: onze burgers willen een beter, een ander Europa! Graag uw mening.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF), "blauwe kaart"-antwoord. – Blijkbaar heeft mevrouw Vautmans helderziende gaven over wat ik zal gaan doen. Ik ga daar verder niet op in, dat is aan haar. Die glazen bol ken ik niet, maar ik weet wel dat voordat wij deze Europese Unie hadden, het helemaal niet slecht ging in Europa. We hadden geen financiële crisis, geen bankencrisis, geen migratiecrisis. Moet ik doorgaan? Wat dat betreft zie ik uit naar een samenwerking tussen Europese landen, een economische samenwerking zoals we die kenden, maar dan zonder dit politiek monstrueuze overhead erbovenop.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Frau Präsidentin! Herr Tusk, was haben Sie eigentlich auf der Tagung gemacht? Wir haben heute hier gehört, die 27 Staaten rücken näher zusammen, die kontinentfremde NATO soll enger eingebunden werden. Das einzige Konkrete auf der Tagung war, dass Sie davon gesprochen haben, es gibt jetzt nur noch 50 illegale Grenzübertritte statt der vorangegangenen 7000 täglich. Aber das ist doch nicht Ihr Verdienst, das ist das Verdienst der Nationalstaaten, welche im Alleingang die Grenzsicherungen wiederhergestellt haben.

Warum sagen Sie nichts zur Wiederherstellung der Außengrenzen von Schengen, warum nichts zur Umverteilung und Rückführung der Migranten? Warum sagen Sie nichts zur Umsetzung der Quotenregelung, nichts zu CETA und TTIP, nichts zur Aktivierung der Finanzen für die vielen immer noch nicht umgesetzten Beschlüsse der EU? Warum sagen Sie nichts zum Hauptproblem der Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit in ganz Europa? Gerade in Ihren Musterstaaten, in Portugal und Griechenland, ist eben diese Arbeitslosigkeit am größten.

 
  
 

La Présidente. – Mes chers collègues, on me signale que nous avons pris beaucoup de retard et la liste est encore longue, ainsi que celle pour les interventions à la demande. Je ne pourrai donc plus prendre de cartons bleus à partir de maintenant.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). – Madame la Présidente, je regrette de le constater, dans la préparation des conséquences d'un Brexit, nos trois institutions ont été gravement défaillantes.

Dans la vie politique, il y a des événements imprévisibles et nous n'en avons pas manqué, mais il y a aussi des événements prévisibles. Il y avait une chance, ou plutôt un risque, sur deux que le référendum britannique débouche sur le Brexit. Nous avions le devoir de nous y préparer pour traiter à froid les nombreux problèmes posés à chacune de nos institutions par le départ d'un État membre. Certains d'entre nous l'ont proposé, en vain. Il nous faut donc aujourd'hui traiter à chaud, dans l'émotion, des problèmes qui sont très délicats, car ils concernent des personnes, des collègues, des amis.

Exemple: pouvons-nous nous retrouver dans une situation où un membre qui quitterait la famille présiderait les réunions familiales? Pouvons-nous accepter qu'une loi européenne, qui ne s'appliquera pas au pays qui nous quitte, soit adoptée par une majorité obtenue grâce aux représentants de ce pays contre une minorité de pays à qui la loi s'appliquera? Quelle est la légitimité d'un commissaire désigné par le pays qui quitte l'Union? Jonathan Hill y a répondu avec beaucoup d'élégance, mais il aura un successeur. Et finalement, nous laissons la décision à la conscience personnelle de chacun des intéressés. C'est très désagréable pour eux et c'est désagréable pour nous.

Et les fonctionnaires? 1 900 agents britanniques travaillent dans nos institutions. Ils gardent évidemment toute leur place auprès de nous. Mais quel sera leur avenir? Peut-on les promouvoir à des positions qu'ils n'occuperaient que quelques mois? Ils ont des droits légitimes, mais leurs collègues aussi et, naturellement, c'est l'intérêt de l'Union qui doit prévaloir.

Il est urgent que nos trois institutions s'entendent pour trouver une réponse commune à ces questions, et cela ne dépend que de nous, sans attendre les décisions qui dépendent de Londres.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Evropska unija danes ni business as usual in tega se vsi zavedamo, da so nujne spremembe.

Moram reči, da sem po dolgem času zadovoljna z enotnostjo in predvsem nepopustljivostjo, ki so jo evropski voditelji izkazali ob dokončni odločitvi, da nas Združeno kraljestvo zapusti.

Britancem smo sporočili, da, žal nam je, a tokrat ne bo dodatnih britanskih rabatov. Poti nazaj ni in idejni pobudnik Cameron naj pred ljudstvom prevzame odgovornost. Ali drugače: torta je lahko cela ali načeta, ne more pa biti oboje hkrati.

Sedaj se bojimo, da bo referendumski val zajel še kakšno od članic. Zakaj se bojimo? Zato, ker se zavedamo, da del odgovornosti za britansko kuhinjo tiči tudi v preteklem ravnanju Evropske unije.

Vemo namreč, in to že dolgo, kaj je bilo in kaj je še vedno narobe. Zato predlagam, da nehamo toliko razpravljati na načelni ravni: treba bi bilo, morali bi, naj bi – in to po možnosti za nazaj. Ljudje so tega do grla naveličani in siti in nas nočejo več poslušati. Ne razpravljajmo zgolj o kriznih temah ali o sklepih prejšnjega Sveta, temveč se pripravljajmo za naprej.

Osebno predlagam tri nujne točke: – takojšnja razgrnitev načrtov in upoštevanje glasov državljanov tam, kjer so ga že jasno izrazili (denimo pravica do vode, prenehanje skrivnih pogajanj o trgovinskih sporazumih); – vseevropska razprava z državljani, kjer bodo lahko s konkretnimi predlogi sooblikovali prihodnji institucionalni ustroj Unije in določali vsebine, ki so pomembne za njihovo vsakodnevno življenje; in pa mogoče – možnost soodločanja mladim, za začetek s podelitvijo volilne pravice morda pri 16. letih (vsaj za evropske volitve), če hočemo, da mladi sodelujejo.

Ne šele jutri, danes se začnimo posvečati povsem konkretnim korakom za pot prihodnosti.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Europese Unie kleiner worden De Britten hebben gestemd. De uitslag was duidelijk: ze willen eruit. Ik zal zelfs meer zeggen: ik begrijp ook waarom zij weg willen. Deze Europese Unie is symbool komen te staan voor crisis. We hadden de eurocrisis. We hadden de veiligheidscrisis. We hebben de asielcrisis. Het Britse referendum was dan ook een wake-up call.

Alleen stel ik vast dat velen op het Europese continent nog altijd liggen te slapen. We hebben daarnet bijvoorbeeld de heer Verhofstadt gehoord. Het referendum was voor hem misschien een alarmsignaal, was even een wekker, maar intussen heeft hij allang op de snooze button gedrukt. En hij ligt alweer te dromen van zijn Europese belastingen, van zijn Europese regering, van zijn Europese transfers, van zijn Europese superstaat. Nog altijd hebben die eurofederalisten het niet begrepen. Dit debat moet gaan over het aanpakken van migratie, over meer veiligheid. Het moet gaan over identiteit, over samenwerken met respect voor soevereiniteit, en dat zijn de ideeën waar wij hier over moeten debatteren. Dat zijn ook de ideeën en het gezond verstand die de heer Tusk aan de Europese tafel hoort te brengen.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). – Señora Presidenta, leyendo las conclusiones del Consejo uno puede pensar: «¿en qué mundo viven en el Consejo?» Una línea y media para el brexit y la palabra «refugiados» ha desaparecido, pero no el problema.

Hungría acaba de anunciar un referéndum en octubre sobre la relocalización de refugiados, o sea, una tormenta más. El Consejo está desnudo, señor Tusk. Los egoísmos nacionales y el miedo a los populismos han llevado al Consejo a la parálisis. El señor Verhofstadt ha dicho que, o cambia la Unión Europea, o se hundirá. Yo voy a especificar: o cambia el Consejo, o la Unión Europea se hundirá y todas las naciones lo harán, pieza a pieza.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – Madam President, the Brexit vote has set the alarm bells ringing across Europe but the message from the British people is not just for their own government. It is for the EU, for the Council, for the Commission and for you, Mr Juncker, especially. It is good to see you are listening.

The EC that we joined with Britain back in 1973 was a worthy project, bringing peace and prosperity to Europe. The EU, with the euro to the fore, is a catastrophe undoing all that good. Look at how this so—called Union is treating Ireland. We were blackmailed and bullied into taking on debt that was not ours and given loans to the tune of EUR 67.5 billion to bail out the European banks. Most of our own banks were already dead, zombies. As a direct result of that, we are now in the process of borrowing money to destroy EUR 2 billion last year alone. Look at what the EU and its euro did to Greece, to Spain, to Portugal and to Italy. There is a saying, Mr Juncker, ‘don’t hold on to a mistake just because you spent a long time making it’. I say here: undo this union, starting with Lisbon and Nice, or else, Mr Juncker, ask not for whom that bells tolls. It tolls for you. Listen for a change.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur Tusk, nous sommes à un moment où l'Europe met en jeu sa survie même. Vous intervenez après un Conseil européen, et les trois quarts de votre discours sont consacrés à la question des migrants économiques – quasiment pas un mot sur le Brexit. Vous agissez directement, en réalité, comme fossoyeur de cette Europe.

La logique intergouvernementale a échoué et continue d'échouer. Vous avez passé des accords de couloir avec M. Cameron, et nous avons vu où cela nous a conduits. Alors, s'il vous plaît, pour le bien de l'Europe, laissez faire la Commission, laissez faire le Parlement européen pour ces négociations. Moi, je fais confiance effectivement à ceux qui défendent l'intérêt général européen, et non pas l'intérêt des États. M. Monnet avait dit: "L'Europe est là pour relier des hommes entre eux, pas pour coaliser des États". Réfléchissez-y.

Je terminerai simplement. Monsieur Juncker, je fais confiance à votre volonté de sortir l'Europe de cette crise et de défendre les Vingt-sept contre les seuls intérêts du Royaume-Uni. Juste un mot à méditer: M. Einstein disait – je sais que vous avez de l'humour – que la folie consiste à espérer, en refaisant toujours les mêmes choses, obtenir un autre résultat. Réfléchissez à ce point et essayez de sortir des politiques publiques que nous mettons actuellement en œuvre.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito di oggi appare evidente una volontà di recidere al più presto il cordone che ancora ci lega al Regno Unito, sventolando la solita scusa dell'incertezza dei mercati che ci penalizzerebbe tutti, la solita scusa dei mercati per nascondere l'unica vera verità che davvero avete a cuore: sperare che il Regno Unito, vada a fondo con la Brexit come lezione per ogni altro Stato membro cui venisse in mente di fare lo stesso.

Eppure, basterebbe ammettere le proprie colpe: come quando si è deciso di salvare le banche a spese dei cittadini senza avviare una vera riforma il sistema bancario e finanziario; come quando si sono applicate le vergognose politiche di austerity ma non si riesce a risolvere la crisi dei migranti; come quando si è lasciato che in Grecia non fossero garantiti neanche i livelli minimi di assistenza sanitaria!

Qualcuno qui dentro, dice che ci vuole più Europa, qualcun altro dice che ci vuole meno Europa. Noi diciamo che ci vogliono diversa e per averla l'unico modo è che gente come Merkel, Hollande, Renzi, Juncker e Tusk se ne tornino tutti quanti a casa.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (ENF). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ein paar Klarstellungen: Das Erste, was mir wichtig ist, ist die Unantastbarkeit demokratischer Volksentscheidungen. Wie können Sie bloß auf die Idee kommen, hier ein demokratisch getroffenes Urteil der britischen Bevölkerung zu hintertreiben, nicht anerkennen zu wollen oder, wie es ja Elmar Brok gemacht hat, zu sagen: Es hätte nur beratenden Charakter. Mitnichten. Es hat nicht beratenden Charakter, es hat entscheidenden Charakter. Selbst wenn jetzt 10 000 auf die Straße gehen und Krokodilstränen vergießen dafür, dass Großbritannien den Weg aus der Europäischen Union hier beschreiten wird, nehmen Sie zur Kenntnis, dass über 17 Millionen Briten für den Austritt gestimmt haben. Wer Demokrat ist, hat das auch zur entsprechenden Kenntnis zu nehmen.

Das Zweite, was ich Ihnen hier mit auf den Weg geben möchte, ist den Briten nicht mit Groll oder mit Rachegelüsten zu begegnen. Nein, die Briten sind Teil der europäischen Völkerfamilie. Die Briten werden es bleiben, und jetzt gilt es auf bi- und multilateraler Ebene ein Vertragswerk auszumachen, das den Bürgern auf beiden Seiten hier entsprechend zum Vorteil gereicht.

Das Letzte: Ziehen Sie nicht die falschen Lehren. Jetzt nicht, wie es Schulz hier macht, nach einer europäischen Zentralregierung zu rufen oder, wie es Juncker macht, TTIP und CETA vorbei an den Parlamenten. Geben Sie den Parlamenten und den Mitgliedstaaten wieder Rechte zurück, dann hat europäische Kooperation eine Zukunft.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señora Presidenta, no podemos fingir que no ha pasado nada: el brexit es muy grave. No podemos seguir hacia delante y poner en marcha el acelerador europeo.

El Reino Unido y Europa son ahora proyectos que caminarán en paralelo. La negociación que se abre debe ser transparente y rápida. No podemos dar la sensación de que somos incapaces de tomar decisiones difíciles con una negociación muy lenta, con una negociación muy larga. Una negociación burocrática confirmaría todos los argumentos del brexit. No podemos consentir que el Reino Unido utilice esta negociación para obtener mejores condiciones con las que celebrar otro referéndum, o mejores condiciones fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea.

El futuro de la Unión Europea no es una réplica al Reino Unido. Por eso, más Europa no es aún la respuesta: más europeísmo es la respuesta. Sin europeísmo no hay Europa, como sin patriotismo no hay patria.

No podemos aceptar que se mintiera a los británicos durante la campaña del referéndum; pero es verdad, también, que nosotros nos quedamos mudos durante la campaña del referéndum. El Consejo, la Comisión y el Parlamento no les dijimos nada a los británicos durante la campaña electoral.

No existe divorcio en el que la culpa sea al cien por cien de una sola de las partes. En este caso, la Unión Europea tendrá que aceptar también su parte de responsabilidad.

No podemos evitar hacer autocrítica: fallan los gobiernos que utilizan Europa para justificar decisiones impopulares y fallan las instituciones cuando toman decisiones crueles sin mirar a los ojos de los europeos.

Tenemos que conseguir que el Reino Unido sea el último en abandonar la Unión Europea, no el primero, y para eso lo que tenemos que construir es una mejor Europa, lo que en mi opinión es una Europa con corazón.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Brexit ist eine Entscheidung des britischen Volkes gewesen. Den bedauern wir, aber unsere Arbeit gilt in erster Linie doch den Menschen, die in der Europäischen Union immer skeptischer werden mit dem, was wir tun.

Was macht diese Menschen so unzufrieden? Es geht doch nicht in erster Linie um Institutionen, sondern es geht um Inhalte. Ich werde gefragt: „Wo ist denn eigentlich die Finanztransaktionssteuer, über die wir alle nach dem großen Bankencrash geredet haben?“ Ich werde gefragt: „Wo sind die Jobs in Griechenland bei den Jugendlichen, oder glaubt ihr immer noch, dass das reine Sparen ausreicht?“ Ich werde gefragt: „Schafft ihr es wirklich nicht gemeinsam, ein bis zwei Millionen Flüchtlinge unterzubringen und euch darum zu kümmern?“ Ich werde gefragt: „Was tut ihr konkret, um die Ursachen dieser Flucht zu beheben? Warum kreiert ihr Fonds für Entwicklungszusammenarbeit und zahlt dann nicht ein? Wann stoppt ihr endlich die Billigexporte nach Afrika, die dort das Wirtschaften so schwierig machen?“ Darum geht es den Menschen, die mich ansprechen. An guten Ideen mangelt es uns wahrlich nicht, aber es mangelt – zum großen Teil zumindest – an der Umsetzung. Das liegt in der Regel nicht an der Kommission, das liegt in der Regel nicht am Parlament.

Nun hat der deutsche Finanzminister am letzten Sonntag ein interessantes Interview gegeben. Da sagt er unter anderem: Die Institutionen sollen lieber die Initiative bei der Lösung der genannten Probleme ergreifen, und wenn sie es nicht schaffen sollten, dann werden wir diese Probleme außerhalb der Institutionen zwischen den Regierungen lösen. Aber wir wissen ganz genau, dass die meisten konkreten Vorschläge in den Hinterzimmern der Räte von den Mitgliedstaaten kaputtgeschossen worden sind und nicht von dieser Kommission und nicht von diesem Parlament. Und deshalb ist das ein Irrweg, dem wir nicht folgen dürfen.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Madam President, can I say, first of all, that now is not a time for recrimination? As Mr Juncker said, where is the plan? The truth is they never expected to win, and the truth is, neither London nor Brussels had a plan, has a plan, and they now have to go and construct that plan.

While Northern Ireland voted to remain within the European Union, I have to say I respect the United Kingdom as a whole, as a nation-state. We stand by that. There is no question of anything else for Northern Ireland, difficult though it will be for us. The UK decision must, in my opinion, be respected. There will be many twists and turns on the rocky road ahead that we now have to travel. I have to say to you, Mr Tusk, that you have a massive responsible role to play here. Mr Juncker, to date, your comments and actions have not been helpful and, Sir, you are part of the problem and maybe not part of the solution. Can I say to this House that it was a massive mistake to send David Cameron back to fight the referendum with one hand tied behind his back? Do not make that mistake again.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). – Madame la Présidente, le lâche abandon des leaders du Brexit, refusant d'affronter la situation qu'ils ont eux-mêmes créée, en dit long sur les menaces importantes qui pèsent désormais sur la Grande-Bretagne. Mais je veux dire que des risques importants menacent aussi ceux qui restent – risques de délitement, d'enlisement, d'éclatement – si nous ne sommes pas capables de changer ce qui doit l'être, de prendre des initiatives, de repenser l'Europe, ses objectifs, ses règles et son fonctionnement.

Ce que les peuples européens attendent, c'est une vision, c'est une perspective, et pas seulement celle du marché, car on ne donne pas sa vie au marché, mais celle d'une Europe politique, efficace, utile, recentrée sur l'essentiel, celle d'une Europe démocratique, dans laquelle les citoyens seront enfin associés aux décisions qui se prennent en leur nom.

C'est à cette prise de conscience que j'appelle l'ensemble des dirigeants européens, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a vraiment urgence.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Fru formand! Den britiske befolkning har sagt fra. Det er måske ikke lige rart eller lige behageligt for alle, men det har de altså gjort. Vi skal især bemærke, at det er de dårligst stillede grupper, der har sagt stop. De synes, at prisen er for høj. De oplever også massive problemer med for eksempel social dumping. Ikke fordi, der kommer arbejdstagere til fra andre EU-lande, men fordi virksomhederne bruger EU og EU’s indre marked til at presse løn- og arbejdsvilkårene. De spiller arbejdstagerne ud mod hinanden. Men vi må anerkende briternes valg. De ønsker at forlade EU, men de ønsker også at samarbejde og at fortsætte med at samhandle. Vi skal selvfølgelig sikre en god og ordentlig exit og sikre, at der ikke er nogen, der bliver isoleret, men at vi samarbejder. Der findes også samarbejde uden for EU. Og så må vi se på, at borgerne i andre EU-lande også skal have ret til at blive hørt. Vi skal ikke være bange for borgernes stemme, men i stedet lytte til den, og det er på høje tid at spørge dem.

 
  
MPphoto
 

  Laurențiu Rebega (ENF). – Doamnă președintă, domnule președinte Tusk, domnule președinte Juncker, după cum observați, aceste dezbateri sunt aproape luate în derizoriu de cele două instituții pe care le conduceți. Toată lumea, indiferent de partidul din care face parte și de grupul politic din care face parte, spune că avem nevoie de o reformă a Uniunii Europene. Altfel, Uniunea Europeană, așa cum a fost ea gândită, se va distruge.

Sper ca astăzi să fie ultima dată când nu țineți cont de ceea ce toate grupurile politice au spus aici. În rest, Consiliul a dezbătut probleme devenite cronice, ale migrației, stimulării creșterii economice, îmbunătățirii securității la nivelul Uniunii Europene.

Toate aceste probleme au devenit cumva o rutină și, sincer, nu mă aștept la acțiuni spectaculoase. Uniunea Europeană traversează, din păcate, o criză acută de identitate. Nu suntem în măsură să facem prognoze pe termen lung, însă putem spune că liderii Uniunii Europene nu pot prezenta deocamdată în fața cetățenilor un proiect care să unească prin atractivitate și fezabilitate națiunile europene.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Brexit: questo risultato è stato uno shock. Ora però abbiamo bisogno di lucidità e di lungimiranza. Ovvio che il referendum non è selettivo. "No" è "no" e non può esserci quindi un mercato unico à la carte: chi vuole libero accesso al mercato, come è stato detto, deve rispettare le quattro libertà, compresa quella di circolazione. Detto questo, però, i nostri problemi sono gli stessi perché questa Europa si trova in mezzo al guado, con un'integrazione incompleta ma sufficiente a determinare una notevole interdipendenza e in mezzo al guado, si sa, si soffre. Noi dobbiamo avere il coraggio di uscire dal guado e rapidamente.

Eurobarometro ci dice che i cittadini vogliono soprattutto cambiamento. Perché, come la vedono questa Europa? Com'è percepita? La vedono indebolita dalla crisi economica, scossa dall'imponente fenomeno migratorio, impaurita dal terrorismo, spettatrice e non protagonista di quello che accade nel mondo, anche quando accade in zone geografiche confinanti. Noi dobbiamo cambiare quello che è necessario cambiare, per tornare a crescere e garantire il benessere sociale agli europei. Pace e benessere erano le promesse di questa Europa e noi dobbiamo rafforzare la dimensione politica per scongiurare la deriva tecnica.

Servono per questo iniziative forti; bisogna rilanciare il sogno dei padri fondatori su basi nuove e concrete. Però come italiana, caro Presidente Tusk, me lo lasci dire, sono contenta con lei dei risultati sul Mediterraneo orientale anche se il Mediterraneo centrale aspetta risposte altrettanto rapide, veloci e definitive, se no questa è un'immagine di un'Europa asimmetrica. E una classe dirigente, se c'è, che ami il sogno europeo, non se lo può più permettere grazie.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Madam President, the way to deal with the UK after the British referendum has already been clearly defined by both Parliament and the European Council so we are here today to discuss the more general implications of the Brexit in terms of a European direction. The starting point is the concern expressed by European citizens when they ask how we can get control of our lives, and in fact there is a choice to be made about this. The choice I see is clear: it should be based on better European solutions because, in the face of larger migration flows, we cannot go back to national borders. We need instead to build up a real European border, to host refugees and to manage migration with the origin countries.

In the face of the problems we have regarding global challenges, we cannot just play with our little economies. We need to build up a more effective European trade policy and global strategy; and, in the face of poor recovery and job creation, we need to make the best of the European scale. This means the single market and the eurozone, provided they are really able to deliver quality jobs and more economic and social convergence. So what we need is not to go back to national borders. What we need is better European solutions, and better European solutions can only be defined by the Community method, with the Commission proposing, the European Parliament discussing and then with ongoing interaction with the European Council, the Council and the national parliaments. Tomorrow the European Parliament will deliver an initial contribution to the road map which we need to define and implement.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – De Britten vertrekken en krijgen alle schuld. Fractievoorzitter Weber deed er nog een schepje bovenop en zei dat het allemaal aan de populisten lag. Dat tekent de blindheid die hier in het huis heerst. Laat de heer Weber eens praten met een Duitse vrachtwagenchauffeur die thuis op de bank zit omdat een Estlandse collega nu voor een kwart van de prijs zijn werk doet. Laat hem eens praten met een visser die nu verplicht is alle vis tot de kleinste postzegel toe aan land te brengen. En wat gebeurt er met die vis? Die wordt dan vermalen tot vismeel. En die visser heeft extra kosten!

De afkeer tegen Europa ligt niet alleen aan de populisten. Hoe nu verder? Zelfreflectie en nederigheid, daar gaat het om. Laat de volgende top in een klooster worden gehouden zodat iedereen eens nadenkt en zich afvraagt: wat is mijn aandeel geweest in deze ramp? Want als het Europese huis onverkort wordt verder gebouwd, dan zullen anderen volgen en dan zullen niet alleen de Britten alleen staan. Dan komen er meer referenda. Het is renoveren of destructie.

Never waste a good crisis.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora Presidenta, quiero expresar mi pleno acuerdo con las líneas maestras del discurso que el Presidente Schulz pronunció en la Cumbre de la pasada semana. Decidir irse es irse, y quedarse significa apostar de verdad por liberar todo el potencial de nuestra Unión al relanzamiento económico, el empleo y la inversión y avanzar de verdad hacia una unión política que mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, apoya desde las primeras décadas del siglo XX, como pueden comprobar en este cartel, que es de 1933 (la oradora muestra una tableta electrónica con la imagen de un cartel), o comprobando el papel que jugó nuestro primer Lehendakari en los nuevos equipos internacionales o en el Congreso de La Haya en 1948.

Esta semana hemos escuchado muchos reproches a Europa por las decisiones adoptadas ante nuestras grandes crisis. Lo tremendo es que quienes las formulaban eran los mismos que las toman desde el Consejo, Estados que esconden sus miedos y evaden sus responsabilidades señalando un culpable: Europa.

Hay que cambiar de actitud y la mejor manera de defender los intereses de uno u otro Estado aquí es asumir que lo que es bueno para ese proyecto común es bueno para todos sus miembros.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Vitathatatlan, hogy a nagy-britanniai népszavazás elsősorban a brit belpolitikai körülményekről szól, de tévedés lenne a szavazás eredményét csupán a brit folyamatokra leszűkíteni. A negatív eredmény Brüsszelnek, az Európai Uniónak, illetve a Brüsszelben felhalmozódott hatalomról, hatalomgyakorlásról is mondott véleményt. Fogadjuk el, hogy nincs tökéletes közigazgatás, tévedni emberi dolog. De ez nem jelenti azt, hogy azok, akik a brüsszeli hatalmat gyakorolják, nem követtek el több komoly hibát. A restrikciós gazdaságpolitika, a túlszabályozás és legújabban a migráció, a bevándorlás kérdésének kezelése mind egy egyoldalú hatalmi helyzetre mutatnak. Az elmúlt évekre visszapillantva nagyon úgy néz ki, hogy az integrációs folyamat valahol utat vesztett. Ha az Unió és a polgárok között nem sikerül szorosabb, kétoldalú kapcsolatot létrehozni, akkor ez a növekvő távolság előbb-utóbb a mostaninál is jóval nagyobb válságot fog előidézni.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président Tusk, Monsieur le Président Juncker, mes chers collègues, les Britanniques se sont prononcés et ils ont décidé de quitter l'Union. Si nous regrettons cette décision, elle s'impose à tous et il faut la respecter. Nous devons en tirer les conséquences et aborder ce départ avec la raison et l'intérêt général comme boussoles.

Nous avons, bien sûr, une responsabilité historique, celle de redonner un sens, de bâtir un nouvel horizon européen qui ne se réduise pas au marché. Les mois qui viendront seront consacrés à cette refondation, je l'espère. Mais nous avons aussi des responsabilités immédiates, dont celle qui concerne les conséquences budgétaires du départ du Royaume—Uni.

La Commission doit évaluer rapidement les incidences budgétaires du départ de nos amis britanniques, avec la question de son chèque et celle des rabais, et ce sans attendre l'activation de l'article 50. Nous devons préparer les scénarios budgétaires qui serviront lors des négociations. Le Parlement doit en être informé en temps réel et être pleinement associé à ces travaux tout au long de la procédure.

Mais, indépendamment de ces négociations de sortie du Royaume—Uni, ces coups de semonce démontrent nos insuffisances et, en premier lieu, celle de notre budget, "budget croupion", sans ambition, pas vraiment sérieux et pas vraiment sincère.

Pas vraiment sérieux car nous ne pouvons pas continuer plus longtemps avec un budget qui repose presque exclusivement sur les contributions des États membres, qui nous conduisent à la pénurie budgétaire. Nous devons ouvrir le chantier de la mise en place des ressources propres.

Pas vraiment sincère: le chômage des jeunes, la crise des migrations et des réfugiés, la COP 21, les crises agricoles, la sécurité intérieure, la croissance, l'emploi et la cohésion territoriale et sociale, toutes ces priorités sont connues et partagées par tous et, pourtant, les moyens ne sont pas au rendez-vous.

L'Union européenne a besoin d'un budget à la hauteur de ses ambitions. Si nous ne faisons pas cela, ce sera la désagrégation pièce par pièce.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). – Esmu pārsteigts par vairāku Eiropas Savienības līderu lielo rūpi par demokrātiju Apvienotajā Karalistē. Lūk, steidzami jāīsteno Brexit un jāuzsāk 50. pantā paredzētās sarunas. Kur šie līderi bija, kad Francija nobalsoja pret Eiropas Savienības Konstitucionālo līgumu, kuru jau daudzas valstis tajā laikā bija ratificējušas? Neviens tad neteica, ka mēs turpināsim celt jauno Eiropu, bet Francija un Nīderlande var iet ārā. Kāpēc tagad ir citādi? Tāpēc, ka ir nepārprotama vēlme sadalīt, piemēram, Sitijas finanšu pīrāgu par labu Parīzei vai citām pilsētām Lamanša otrā pusē un, citiem vārdiem, paņemt no pakritušā visu vērtīgāko un ātri. Par to liecina pat cīņa par komisāra Dž. Hila portfeļa sadalīšanu Eiropas Komisijā, kas neliecina par Kopienas pieeju. Un tie kreisā flanga politiķi, kas tagad rosina visas Eiropas referendumu, kurš ar zemu dalību radīs problēmas dalībvalsts konstitūcijām, ar vienu mērķi — lai iegūtu patiesu Eiropas valdību, tā vietā viņi saņems sabrukušu, sadrumstalotu Eiropas Savienību. Nedariet to!

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). – Madame la Présidente, une fois n'est pas coutume, il aura fallu des jours critiques comme ceux-ci pour que, dans les espaces publics nationaux, l’on s'intéresse à l'Europe. Pour 27 États membres, le résultat du référendum britannique est un coup de semonce. Pour le Royaume-Uni, c'est un coup à balles réelles, et les blessures qui en résultent sont déjà visibles. Ceux qui ont promis plus de souveraineté, qui ont construit leur argumentaire sur le thème d'une Europe technocrate, se révèlent aujourd'hui être de pâles démocrates impuissants et irresponsables quant au destin de leur pays.

Mais comme le Conseil l'a clairement signifié dans ses conclusions, l'Europe doit relever bien d'autres défis – sur les plans migratoire, économique et de la sécurité  –, face auxquels nous ne saurions prendre plus de retard. Rester unis, c'est travailler à la construction de l'Union des citoyens, d'une union démocratique plus forte. Cela, nous ne pouvons pas le faire sans répondre à ce qui inquiète les citoyens au quotidien.

Deux remarques sur le Brexit: premièrement, la ligne rouge qui a du reste déjà été tracée par les présidents des institutions européennes devra être respectée, quel que soit l'accord conclu avec le Royaume-Uni: pas de rabais sur les conditions pour l'accès au marché unique, surtout les quatre libertés, y compris et en particulier la libre circulation des personnes. L'égalité de traitement est une base nécessaire pour une véritable union des citoyens.

Deuxièmement, à nous pro-européens, à nous démocrates de faire de cette crise une opportunité et, dans ce contexte, méfions-nous du réflexe de repli sur de vieilles méthodes. Oui, nous avons besoin d'un leadership, oui, nous avons des fondamentaux, mais ne créons pas des divisions entre nous là où il n'y en a pas. Le cœur de l'Europe bat en chaque citoyen qui croit en l'Europe et en la paix, en la démocratie et en la tolérance, que ce soit à Berlin ou à Paris, à Sofia ou à Bucarest.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – A Brexit győzelme rossz hír Európának és rossz hír az Egyesült Királyságnak. Már most láthatóak az első következmények: a gazdasági visszaesés, a politikai káosz, és persze a kiábrándultság, a felismerés, hogy rosszul döntöttünk. De van itt még valami, amiről beszélni kell. Arról, hogy a Brexit győzelme a hazugságoknak, a félelemkeltésnek, az idegengyűlölet gerjesztésének az eredménye. A Brexit vezetői durván, aljas módon becsapták a választókat. És most, amikor elérték céljukat, zsákutcába vezették az Egyesült Királyságot, most visszalépnek. Persze Farage úrnak egyszerűbb itt üldögélnie, mint a becsapott választópolgárok szemébe nézni. De ez a referendum annak is bizonysága, hogy a populista, Európa-ellenes erőknek nincsenek tényleges érveik.

Csak akkor tudnak győzni, ha az emberek hitelt adnak a hazugságaiknak, nagyhangú, de alaptalan ígéreteiknek. Ma mindannyiunknak tudnunk kell: Európának nincs alternatívája! Mindazok, akik a Brexit után a kilépés gondolatával játszadoznak, saját országuk legnagyobb ellenségei. Ma Európa olyan kihívásokkal, konfliktusokkal szembesül, amelyeket nem lehet megoldani tagállami keretekben. Nem a bezárkózás, a kerítések ostoba politikájára van szükség, hanem felelősségvállalásra, közös megoldásokra, közös európai politikára. A referendumnak az a tapasztalata, hogy a határozatlanság, az engedmények, a mellébeszélés nem állítja meg a populista hazudozást, az Európa-ellenességet.

Ma azt gondolom, hármas feladat előtt állunk. Egyrészt úgy kell lebonyolítani a kilépési folyamatot, hogy annak során az európai alapértékek és alapelvek nem képezhetik vita tárgyát. Másrészt az eddigieknél sokkal határozottabban és elkötelezettebben kell harcolnunk a populizmus és az Európa-ellenesség ellen. Harmadrészt pedig meg kell ragadnunk az alkalmat és határozott lépéseket kell tennünk az európai projekt kiteljesítése, egy erős és föderális alapokon álló Európai Unió mellett.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). – Г-н Юнкер, наслушахме се на празни приказки от Вашите любимци в центъра на залата. Камбаната в Европа отдавна бие, но Вие се правехте на глухи. Е, англичаните сложиха мегафона пред камбаната с Брекзит и сега разбрахте, че с тази европейска формула наистина е приключено. Трябват реформи, а не заравяне на главите в пясъка като щрауси. Не си губете времето с безсмислени и дребнави бюрократични спънки. Къде е планът Ви за действие?

Проблемът идва от там, че Европейският съюз е сбор от някои богати и други много бедни държави, корумпирани при това. Англия и България са от двете страни на фунията. Едните повече получават, другите даваха повече. Резултатът е нула, след като и двата народа са отчаяни и не ги интересува свободното движение на стоки и капитали.

Европейският съюз е бюрократична машина, която не обича промените. Българският политически елит беше корумпиран и преди членството в Европа, но сега е десетки пъти по-корумпиран и по-богат с огромните фондове, които изляхте в България и те масово бяха ограбени от няколко човека и олигархията.

Европа има само един път, г-н Юнкер, change or death (промяна или смърт).

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, it has been a really difficult and complicated week. We have a lot of things ahead, and obviously there is a slightly different agenda for our British friends than for our group of 27 if the UK decides to leave. It will take time to sort things out. I call for us to stay calm and behave correctly in the meantime and to respect the Treaty.

Our colleague from UKIP has said that he is looking for a relationship on trade like that of the US, China or Russia. If this is so, he should bear in mind that, when we negotiate such treaties, we are strongly defending the interests of European citizens and not the interests of our counterparts. There are many issues on which Europe can be made better for our citizens and these should be our priorities.

I am very happy that the Council was actually debating some of these issues. Let me stress just a few of them. A sustainable economic policy is a precondition for economic growth, and jobs and growth are our key priorities. That is why the European Semester recommendations should be respected. We should improve the functionality of the single market, for example in the digital field and in services.

Lastly, let me say that I appreciate the progress made in the area of taxation, thanks to the ability of the Council to find common ground.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, confrontados com o Brexit e com outras provas do afastamento dos cidadãos do projeto europeu, exige-se um sobressalto, abandono da austeridade ultraliberal, um caminho refundador para a União. Em vez disso, o Conselho mostra-se em negação da realidade. Parece que já não há deveres de asilo, direitos humanos, nem sequer refugiados, evaporaram-se, graças à negociata UE—Turquia, replicada com regimes opressores africanos.

O foco das conclusões deste Conselho está no retorno dos migrantes e no controlo das fronteiras. O Conselho deixa, assim, a extrema-direita xenófoba fazer-lhe a agenda, tal como deixa o Dr. Schäuble forçar a deriva intergovernamental, agora instigando injustas e imorais sanções contra Portugal e Espanha. Um Dr. Schäuble, Dr. Strangelove, que pode acabar por dar cabo da União se o Conselho e a Comissão não acordarem e rapidamente arrepiarem caminho.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, queria, em primeiro lugar, dizer que naturalmente, como português, Portugal é o país que tem o mais antigo Tratado de aliança e cooperação com o Reino Unido. Data de 1386. Naturalmente esta foi uma decisão vista com grande apreensão.

Devo, no entanto, dizer que nós nos devemos escudar em alguns princípios. O primeiro princípio é que devemos dar algum tempo ao Reino Unido para ele organizar a sua proposta uma vez que, incompreensivelmente, ele não tinha nada preparado, e aliás, fugiram do terreno todos aqueles que tinham responsabilidades na saída. A segunda ideia, que eu acho que é muito importante, é de ser muito firme com o Reino Unido: se quer ter acesso ao mercado único tem de cumprir as quatro liberdades, se quer outro tipo de acordo terá outro tipo de acordo, mas não terá com certeza uma situação melhor do que aquela que tinha hoje. Isso é absolutamente essencial manter esse princípio. E, em terceiro lugar, acho que é fundamental manter as melhores relações possíveis, o melhor acordo possível com o Reino Unido.

Obviamente que nós olhamos para os britânicos com grande, digamos, sentido de pertença comum. Nós sentimos que pertencemos à mesma civilização e à mesma comunidade e, por isso, temos todo o interesse em ter um bom acordo com os britânicos. Agora não pode ser à custa destes princípios.

E, finalmente, queria exortar os Estados-Membros e, em particular, os governos e o Conselho, a entenderem-se sobre avanços importantes em termos de integração na União, porque essa é a melhor resposta que podemos dar, em termos de globalização, a esta triste notícia que tivemos no dia 23 de junho.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señora Presidenta, a quienes sentimos a Europa en el alma nos duele ver el momento en el que nos encontramos. Con respeto, como no podría ser de otra forma, a la decisión de la ciudadanía británica, somos libres para mostrar nuestra preocupación, pero también para ser firmes en las decisiones que tenemos que tomar en estos momentos.

Claro que Europa debe cambiar, claro que hay una gran parte de la ciudadanía que hoy se siente defraudada, pero la solución no puede ser una Europa a la carta, donde cada uno decida cómo quiere formar parte de la misma, donde solo se busquen los beneficios particulares y no el bienestar común. No se puede defender la libertad de movimiento de mercancías y a la vez rechazar el libre movimiento de los ciudadanos.

El mensaje de este Parlamento debe ser rotundo. La Unión tiene que cambiar, por supuesto, pero la solución no puede ser romper con los valores que hicieron crear nuestro proyecto: más políticas comunes, una Europa más social y más integradora, dejando atrás los egoísmos. Juntos. Unidos en la diversidad.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren! Politik ist kein Spiel, und daher verlange ich mehr Ernsthaftigkeit, mehr Aufrichtigkeit, mehr Besonnenheit und mehr Entschlossenheit. Europäerinnen und Europäer, lassen wir uns von den EU-Gegnern, den Nationalisten, den Schuldzuweisern, den Feiglingen, den Zukunftsverweigerern, den Populisten nicht länger belügen, in die Irre führen, unserer Zukunft berauben. Lassen wir sie nicht länger die Tagesordnung bestimmen.

Stehen wir endlich für die europäischen Ideale auf! Bauen wir das Haus Europäische Union gemeinsam weiter!

Politikerinnen und Politiker, hören wir auf mit den Schuldzuweisungen! Stehen wir zu unserer Verantwortung für die Zukunft Europas und zu unserer Mitverantwortung für den aktuellen Zustand! Hören wir mit den parteipolitischen, taktischen Spielchen auf Kosten des Zusammenhalts in der Europäischen Union auf! Der Populismus stärkt heutzutage nur den Nationalismus. Machen wir die Bürgerinnen und Bürger zu Beteiligten! Lassen wir sie nicht mit ihren Sorgen, Ängsten, Fragen und Hoffnungen allein!

Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger und ihre Fragen ernst nehmen, dann müssen wir aufrichtig auf sie zugehen, für die europäische Demokratie kämpfen und die EU handlungsfähiger, effizienter, transparenter und zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen, besser machen – wir, die Bürgerinnen und Bürger Europas.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). – Frau Präsidentin! Lessons learnt from Brexit? Die Europäische Union wurde als gemeinsames Instrument souveräner Staaten gegründet, um gemeinsam große Herausforderungen für uns alle zu gestalten.

But not only Mr Cameron is gambling with democracy and with the interests of countries.

Finanzmarktkrise, Arbeitslosigkeit, drohende Armut – zu viele Menschen fühlen sich nicht mehr vertreten. Die Wut richtet sich scheinbar gegen die EU, doch sie richtet sich auch gegen unsere Regierungen und findet allzu oft ein Ventil in der Ablehnung von Flüchtlingen.

Jetzt endlich klare Kante zeigen? Fehlanzeige. Legale Steuervermeidung, soziale Systeme schwächen, Zäune bauen, Verantwortung auslagern, Entwicklungshilfe für Verhinderung von Flucht – wir verweigern weiter Solidarität mit Menschen.

Lessons learnt.

Kurz vor den Ferien ist die Versetzung gefährdet.

Stop gambling. Take responsibility.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospođo predsjednice, dvije su teme dominirale ovim Vijećem: jedna je pitanje migracija, druga je Brexit. Kad govorimo o migracijama, očito je, kao što je rekao g. Tusk, da smo sa 7000 migranata koji su dnevno prelazili grčko-tursku granicu danas došli na 50 i očito je da je europski odgovor jedino rješenje.

Druga tema je Brexit: moram izraziti žaljenje što je do toga došlo, ali istovremeno izražavam veselje što je 27 država pristalo i odlučno stalo u obranu zajedničke Europe. To je nešto što nas veseli, vjerujem da ćemo zajedno nastaviti raditi.

Kad se radi o Britaniji i njihovom načinu na koji oni misle upražnjavati Brexit, slažem se s onima koji kažu: „EU nije jelovnik s kojega će oni birati.” Ako žele pristup jedinstvenom tržištu, onda moraju poštivati sve četiri slobode uključujući slobodu kretanja, koja je jedna od osnovnih europskih sloboda.

Vjerujem da ćemo ostati ustrajni u tome i da ćemo mi Europljani pribjeći novoj kulturi odgovornosti za budućnost Europe. Slažem se sa svima onima koji govore da imamo dobre propise, ali propise moramo početi primjenjivati, odnosno implementirati i moramo biti sigurni da ih znamo primjeniti i da naši čelnici država ne govore jedno na Europskom vijeću, a drugo kad dođu u nacionalne države.

Slažem se da je Europa odgovor, slažem se da postoje mitovi o Europi kao što je rekao naš Manfred Weber, a ti mitovi su da Europa nije demokratska. Europa jest demokratska, jest odgovor i moramo ostati zajedno, koncentrirati se na rast i zapošljavanje, kao što ste rekli i nastaviti s planom ulaganja.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, je souhaitais que le Royaume-Uni puisse être dans le Bremain et il est aujourd'hui dans le Brexit. Je crois que, comme institution européenne, notre responsabilité est de traiter cette affaire dans les meilleurs délais et de réduire cette incertitude qui laisse flotter un doute, un flottement qui sape les bases de toute relance du projet européen. C'est l'intérêt des Britanniques et celui des Vingt-sept. Je compte sur vous, Messieurs les deux présidents, pour qu'il en soit ainsi.

Monsieur le Président Donald Tusk, Monsieur le Président Jean-Claude Juncker, vous êtes deux des cinq présidents qui avaient rédigé un rapport sur le futur de la zone euro avant le Brexit. J'entends certains dire qu'après le Brexit, il faudrait éviter d'aggraver les divisions de l'Union européenne et qu'on ne peut donc pas s'occuper en urgence de l'affaire de la zone euro. Si vous ne vous en occupez pas, il n'y aura plus d'Europe parce qu'il n'y aura plus ce socle absolu qu'est une Union économique et monétaire autour de l'euro.

J'attends de votre part des propositions rapides pour relancer et mettre en œuvre les propositions du rapport des cinq présidents, dont vous êtes les auteurs.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Državljani Združenega kraljestva so se s šibko večino odločili za svojo pot. Odločitev moramo spoštovati.

Gospodarstvo se je nemudoma skrčilo, saj so trgi negativno reagirali. Kako se bodo odzvali šele, ko bo Združeno kraljestvo uveljavilo 50. člen Lizbonske pogodbe. Gospodarstvo ne mara negotovosti, še bolj pa ne prenese osamljenosti.

Toda zdaj je čas za to, da stopimo skupaj in pričnemo z delom za boljšo Unijo. A nekaj je zagotovo jasno: nihče ne more žeti sadov Evropske unije in ob tem ne spoštovati njenih vrednot, načel in sprejetih zavez.

Pred Evropsko unijo je nedvomno čas samorefleksije, čeprav nisem privrženec dejstva, da bi ob vsaki krizi... da se sprašujemo o smiselnosti skupnostnega bivanja. Verjamem pa, da bomo našli pot k boljši Uniji, ki naj bo velika in efektivna pri velikih izzivih in majhna ter nevidna pri majhnih.

Evroskeptiki so po brexitu po celi Evropi zavohali kri. A državljani spoznavajo, da so njihove cenene rešitve na kompleksne izzive napačna pot. Celo več, pozitivna klima oziroma podpora Uniji je narasla v večini držav, kar je slabo sporočilo za protagoniste brexita.

Kljub brexitu pa moramo posebno pozornost nuditi mladim državljanom Združenega kraljestva, ki so do Unije odprti in prijazni.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D). – Κυρία Πρόεδρε, Ο ευρωσκεπτικισμός ήταν εξαρχής μέρος της πολιτικής πραγματικότητας στη Βρετανία, αλλά αυτό είναι ανήκει στο παρελθόν. Όταν μια χώρα αποχωρεί, αυτό είναι αποτυχία όλων μας, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτυχία και της ίδιας της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σήμερα, πολύ ορθά, δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Τι πρέπει όμως να αλλάξουμε; Ακούω συχνά γενικότητες, ότι πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να την επανασχεδιάσουμε.

Αυτά, όμως, είναι γενικότητες. Κατ’ εμέ, θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια βασανιστικά ερωτήματα και απευθύνομαι ιδιαίτερα και στον κύριο Tusk και στον κύριο Juncker: πόση αξιοπιστία έχουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον ευρωσκεπτικισμό στα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουμε την τραπεζική Ένωση, αλλά ο τρίτος πυλώνας παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα εφαρμοστεί και αφορά την τραπεζική εγγύηση; Πόση αξιοπιστία έχουμε όταν κλείνουμε συμφωνία με την Τουρκία και τον Erdoğan, αλλά σιωπούμε μπροστά στα εγκλήματα του Erdoğan εναντίον των Κούρδων και της Κύπρου;

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Madam President, the United Kingdom has contributed strongly to the Europe of today, and for as long as the United Kingdom is a member of the European Union, it should be respected as such. We are a legal union and I hope that the Commission, as well as everybody else, will act accordingly. But looking at the United Kingdom today, I see a governmental crisis, a political crisis, a constitutional crisis, an economic crisis, and a financial crisis. Dear colleagues, it is not a very impressive success story – to put it mildly – and I wonder which other country would like to dive into that cause. There is, however, one thing that unites all the Brexiters: either they have resigned or they are still disoriented. They are united in one thing: they want to be as close to the internal market as possible, and the internal market would not have been possible without the European Union, so they are dreaming and hoping to be as close as possible to the internal market, because of its fundamental importance. They are giving up control over its development. In Swedish there is a phase which says: you sold the butter and lost the money.

Now we need to do the best thing and that is to avoid divisive conflicts. Be proud of what we have achieved, a reunited Europe, an internal market, a common policy on climate, energy, and the environment: that is what we are, that is a good delivery. We can do better, but that is up to politicians, not to the Union. But the Union is strong.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Wenige haben wirklich mit dem Brexit gerechnet. Viele haben sich gefreut und gejubelt, aber viele waren bestürzt und verunsichert, und täglich werden es mehr, weil sie sehen, wie sie getäuscht und betrogen wurden und dass die Wortführer des Brexit keinen Plan hatten und sich einfach aus dem Staub gemacht haben. Ja, es ist eine dramatische Situation, mit ungewissem Ausgang. Es ist aber kein Grund, die Nerven zu verlieren, kein Anlass für Schadenfreude und schon gar nicht ein Grund, alte Rechnungen zu begleichen. Es ist Zeit für Besonnenheit und wohlüberlegtes Handeln.

Europa ist nicht tot, das zeigt auch die Bilanz der niederländischen Präsidentschaft. Aber es ist Zeit für grundlegende Reformen, das ist die Botschaft dieses Referendums, es ist Zeit für mehr gemeinschaftliches Europa. Zunächst aber liegt der Ball beim Vereinigten Königreich. Es hat die Verantwortung, Klarheit zu schaffen, und wir können uns keine Ungewissheit in dieser Situation leisten.

Erstens brauchen wir eine schnelle und klare Antwort über den beabsichtigten Austritt. Das ist fair gegenüber den bisherigen Partnern, aber auch gegenüber Schottland und Nordirland. Zweitens muss es allen klar sein, dass es kein Europa à la carte geben kann. Der Binnenmarkt bedeutet Freizügigkeit des Personenverkehrs, davon hat gerade Großbritannien profitiert. Drittens: Vor allem dürfen die Millionen EU-Bürger im Vereinigten Königreich nicht zu Opfern dieser Krise werden, das Ansteigen fremdenfeindlicher Übergriffe ist besorgniserregend, und die Menschen haben ein Recht darauf, ihre Lebensentwürfe zu realisieren, so wie die Millionen britischer Expats in der Europäischen Union ebenso. Wir haben Verantwortung, dass in dieser Krise nicht Menschen gegenüber Menschen ausgespielt werden und ein negativer Kreislauf in Gang gesetzt wird, den wir alle nicht wollen.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). – Κυρία Πρόεδρε, σεβόμαστε απόλυτα και απεριόριστα το βρετανικό δημοψήφισμα και σίγουρα μας λυπεί το BREXIT, όμως δεν πρόκειται να απαλείψουμε το γεγονός ότι το BREXIT ήταν αποτέλεσμα και ακραίου λαϊκισμού, καθώς και πολλών ψεμάτων τα οποία ελέγχθηκαν στο βρετανικό λαό. Παρά ταύτα, εμείς οφείλουμε όμως να μην αγνοήσουμε, ότι και η δική μας οικογένεια, η ευρωπαϊκή, έχει και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να εγκύψουμε, ούτως ώστε να αναχαιτίσουμε τον ευρωσκεπτικισμό.

Οφείλω, όμως, να διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και διαφώτιση για το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ταυτίζεται μόνο με τη λιτότητα, τις τρόικες και τα μνημόνια, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν προγράμματα σημαντικά για τους νέους, υπάρχει το Horizon 2020, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο μοιράζει 145 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορους τομείς, και αυτό το έργο να μηδενίζεται και να αφήνονται ουσιαστικά να αλωνίζουν οι ευρωσκεπτικιστές, όπως έγινε και στη Μεγάλη Βρετανία.

Ένα άλλο μεγάλο σημαντικό πρόβλημα για μας είναι η γραφειοκρατία. Κουράστηκα να ακούω νέους ανθρώπους να μου λένε ότι εγκαταλείπουν την προσπάθεια να πάρουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, να ακούω το ίδιο από τους επιχειρηματίες, να ακούω το ίδιο από αγρότες. Βλέπω ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πατρίδα μου υπέστη δύο μεγάλες καταστροφές, μία από πυρκαγιά και μία από ανομβρία, και αυτή τη στιγμή ουδείς γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορούμε να πάρουμε αποζημιώσεις. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να αναγνωρίσω τον αγώνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος, ο κύριος Juncker, για να αντιμετωπίσει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Tusk, γιατί πραγματικά είμαστε θιασώτες της ευρωπαϊκής ιδέας και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για καλύτερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, alle paure ingiustificate che la campagna per il Brexit ha alimentato, l'Europa deve dare delle risposte forti e concrete sulla giustizia sociale, sull'equità, sulla disoccupazione giovanile e su una migliore gestione del fenomeno migratorio. La migrazione non è un problema mondiale ma un fenomeno globale e, come tale, non va risolto o contrastato ma gestito in tutte le sue componenti.

Leggere nelle vostre conclusioni che il successo di una politica migratoria si misura in termini di rimpatri e di riammissioni non fa che allontanarci da un'idea di gestione comune e globale che questo Parlamento ha votato meno di tre mesi fa; ma forse ancora più preoccupante è il riferimento al modello da seguire: l'accordo UE-Turchia, grazie al quale ci ricordate che le traversate dalla Turchia alle isole greche si sono ora quasi arrestate!

Rivolgo un invito alla Commissione affinché si riappropri del vero contenuto della dimensione esterna della politica migratoria, anche attraverso la predisposizione di vere politiche di sviluppo e investimenti pubblici con la centralità della persona.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Madam President, I have only three observations to add. First, it was not a victory for Brexit as such. It was rather a victory of a campaign of disinformation and lies about the EU, which was presented in an absolutely distorted way, like a Loch Ness monster. The result, sadly, is more confusion. Actually it is a limbo. The country remains divided. But we cannot continue in the same style. We need to address the fears and uncertainties of millions of our citizens and provide clear answers to questions about their identity, cultural continuity, economic justice and defence.

Second, now it is especially crucial to keep together in the issues that remain and one of them is mutual defence. The UK continues to be our ally in NATO. The Council plan for accelerated practical cooperation with NATO is to be welcomed. In the new situation it is especially important to remain united in our common approaches toward Russian aggression in defending the credibility of our own values.

Third, our best practical answer to the crisis is completing the digital single market. This means implementing, in two years’ time, the eGovernment Action Plan, which will reduce red tape in bringing these public services to citizens. Digital by default, digital cross-border and interoperability by default should become cornerstones of an open and connected Europe.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). – Frau Präsidentin! Herr Verhofstadt hat vorher zu Recht darauf hingewiesen, in welchen Bereichen die Bürgerinnen und Bürger Europas von uns erwarten, dass wir ihnen europäische Lösungen bieten. Aber die Menschen sehen, dass diese europäischen Lösungen nicht kommen, und wenn wir uns all die Bereiche anschauen, sind das die Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten allein weiter das Heft des Handelns in der Hand haben.

Es ist an uns darauf hinzuweisen, dass nicht Europa die Dinge nicht mehr gebacken bekommt, sondern die Mitgliedstaaten es nicht hinbekommen. Und wer in dieser Situation mehr Mitgliedstaatenverantwortung fordert, der verlangt mehr schlechte Medizin. Helmut Schmidt hat uns, als er in seiner letzten Rede vor der sozialdemokratischen Fraktion hier im Brüsseler Parlament zu uns sprach, uns aufgefordert: Wir Europaabgeordnete müssen aufstehen, wir sollten – wörtlich – „die Revolution gegen die Mitgliedstaaten in die Hand nehmen“, weil so Europa kaputtginge. Ich glaube, wir treten in das Zeitalter ein, ihn beim Wort zu nehmen.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Usłyszeliśmy od premiera Camerona, że brytyjskie referendum było wielkim zwycięstwem demokracji. Jeszcze kilka takich zwycięstw demokracji, a zrujnowany może być dorobek kilku pokoleń, które pomne kataklizmów XX w. budowały europejską przestrzeń bez konfliktów, bez wojen, bez granic i bez narodowych uprzedzeń. Jeszcze kilku takich polityków jak gwiazdorzy Brexitu, z Nigelem Farage’em na czele, a może być tak, że rozproszone i poróżnione zachodnie demokracje będą bezradne w globalnym świecie, który nie uznaje naszego systemu wartości. Demokracja wygrywa wtedy, kiedy spór polityczny służy edukacji ludzi w sprawach publicznych. Natomiast triumf populizmu, sztucznie rozbudzonych lęków i uprzedzeń, trudno nazwać wygraną demokracji. Ofiarą tej kampanii byli również polscy imigranci, którzy w znakomitej większości jadą ciężko pracować, by mnożyć swój dobytek i działać na rzecz dobytku wysp brytyjskich. Nie może być tak, że mogą być w tej chwili ofiarą haniebnych incydentów. Ich interes musi być chroniony również w rozmowach z Londynem. Nie będzie zgody na otwarty rynek europejski, na towary, na usługi i kapitał bez otwartego rynku angielskiego dla kontynentalnej Europy, na przepływ pracy, na szukających pracy.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). – Herr Präsident Juncker, Herr Präsident Tusk! Wir sollten das britische Referendum auch als Chance begreifen, als Chance für eine große Debatte mit der Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern über dieses Europa, über diese Europäische Union. Da müssen wir die nationalen Silos verlassen. Über dieselbe Sache wird ja in Paris, in Berlin, in Rom, in Bratislava völlig anders geredet, obwohl wir dieselbe Problematik haben. Wir brauchen dringend europäische Plattformen für diese Europadebatte. Da reicht der Europäische Rat im September nicht aus.

Wir müssen die nationalen Parlamente, die nationalen Regierungen, aber auch die Zivilgesellschaft einbeziehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir einen Konvent brauchen, und hoffe, dass dieses Parlament auch in dieser Richtung tätig wird und Initiativrechte ausübt.

Wir brauchen einen neuen Konsens, wohin die Reise geht. Vierzig Jahre lang war das Mantra Frieden. Das neue Mantra heißt Sicherheit, die Sicherheit in allen Beziehungen, und das geht nicht mit weniger Europa, nicht mit einen intergouvernementalen Europa, sondern nur mit einem besseren, handlungsfähigeren Europa, mit der Gemeinschaftsmethode in der EU.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). – Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele Redner haben heute in der Debatte nach dem britischen Referendum betont, dass wir Reformen brauchen, dass es kein „Weiterso“ geben darf. Doch die Meinungen darüber, wie diese Reformen auszusehen haben, gehen weit auseinander. Die einen wollen mehr Kompetenzen für die Kommission, die anderen weniger, wieder andere fordern eine Rückverlagerung von Kompetenzen in die Nationalstaaten.

Ich frage mich immer, was die Menschen bei uns in den einzelnen Mitgliedstaaten erwarten. Ich kann nur sagen: Meine Leute zu Hause wollen in Sicherheit leben und einen Arbeitsplatz haben. Das, was wir alle leisten müssen, ist genau das: ihnen diese Sicherheit zu geben und dafür Sorge zu tragen, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können, oder den Jugendlichen überhaupt die Perspektive für Arbeit zu geben.

Da sind wir gefordert, da müssen wir liefern. Wir brauchen kein Konvent, lieber Herr Leinen, und keine ideologischen Debatten, sondern wir müssen liefern. Ich freue mich ganz besonders, wir liefern nämlich schon morgen, denn morgen wird das neue Mandat für Frontex hier im Europäischen Parlament verabschiedet werden. Innere Sicherheit, Grenzschutz, Außenkontrollen stärken: Da sind wir gefordert, und da liefern wir morgen. Jetzt müssen wir das den Leuten nur noch vermitteln und herüberbringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, speravo che col trauma del Brexit anche i leader europei maturassero la consapevolezza che serve una svolta radicale, uno scatto in avanti nel processo di integrazione europea, rimasto incagliato a metà, capendo che se non completiamo l'impianto, non solo è inefficace ma per molti versi controproducente. E invece non mi pare così. Leggo un'intervista del ministro Schäuble che ha lo straordinario talento di proporre la causa dei problemi, come soluzione. Se siamo in questo disastro è proprio per il prevalere del metodo intergovernativo e degli egoismi nazionali, che hanno impedito all'Unione di compiersi e funzionare, su politiche migratorie, fiscali, estere, sociali.

Nel Brexit abbiamo pagato anni in cui i governi hanno giocato d'azzardo a nazionalizzare i successi dell'Unione e ad incolparla per ogni problema, insieme all'incapacità di dare risposte alle disuguaglianze e le incertezze cresciute con la crisi. Mentre i leoni del Leave battono in vigliacca ritirata di fronte alle conseguenze delle bugie con cui hanno viziato il dibattito, bisogna, con dolore, prendere atto del voto e andare avanti, perché l'incertezza fa male ad entrambe le parti. E se il Consiglio pensa di mettere al margine Commissione e Parlamento e i cittadini europei, deve trovare la nostra più feroce opposizione.

 
  
 

Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Wenn Sie nur eine Minute Redezeit haben, ist das wenig, aber Sie kriegen in eine Minute nicht hineingepackt, was Sie in drei Minuten sagen wollen, ohne unsere Dolmetscher vor ungeheure Herausforderungen zu stellen. Deshalb mein üblicher Appell: Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihren Reden!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, it has been rightly said that Ireland has more at stake than any other Member State because of our close relationship with Britain. They are our best allies and also our biggest trading partner. Allied to that, we have the border and we do not want under any circumstances to see a hard border restored because that would lead us into the hands of the extremists once again. Having said that, Ireland is fully committed to the European Union, a European Union of equals, and that is why we have to ensure that there are no more special meetings of the original six.

I also want to say that calls for the United Kingdom MEPs either to step down or to resign from their positions or from their portfolios within the European Parliament are incorrect. They are as legitimate as any of us and they are entitled to stay until such time as the United Kingdom actually leaves the European Union. Finally, I just want to say that I welcome Mr Nuttall’s conciliatory tone this morning, but we have a dilemma. If the United Kingdom is seen to be better off outside the European Union, why would any member stay within it?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (S&D). – Monsieur le Président, à force de mentir et de dire n'importe quoi sur l'Union européenne, les Farage, Johnson et quelques autres ont obtenu une victoire dont ils ne savent aujourd'hui que faire. Ils quittent honteusement le navire.

Même pour se faire élire, M. Cameron aurait dû savoir que ce type de référendum était risqué, car il cristallise tous les mécontentements. On en a vu d'autres qui ont connu le même sort. Ces mécontentements sont, pour partie, liés au fonctionnement de l'Union européenne, parfois à juste titre, mais l'essentiel du refus est celui de la misère sociale, de la déréglementation du travail, de la pauvreté dans le monde rural. De ce point de vue, la carte du "non" est assez édifiante, particulièrement en Angleterre.

C'est donc en partie au gouvernement britannique que le "non" s'est adressé. Il n'exonère pas l'Union européenne de ses responsabilités, et des décisions rapides doivent aujourd'hui être prises pour redonner confiance aux citoyens, donner des perspectives et, comme l'a dit Mme Thomas tout à l'heure, donner aussi un budget qui permette effectivement de mettre en place des politiques.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident, Kommission- und Ratspräsident, meine Damen und Herren, auch die auf der Tribüne! Was wir in diesen letzten zehn Tagen erlebt haben, ähnelt einem Drama von Shakespeare. Jene, die da mit Lügen und mit falschen Versprechungen für den Brexit geworben haben und viele davon auch für die Zerstörung der Europäischen Union, die den Menschen in Großbritannien den Sand in die Augen gerieben haben, weil sie gemeint haben, dann kommt die gute, alte Zeit wieder, die angeblich so gut war, können jenen, die sie betrogen haben, jetzt nicht mehr in die Augen schauen. Sie verweigern die Verantwortung und treten zurück.

Herr Johnson, Herr Farage, das haben Sie gemacht. Das ist das Prinzip der Rechtspopulisten. Zuerst lügen und betrügen und dann keine Verantwortung übernehmen. Das darf es nicht sein. Wir stehen für ein Europa, das stärker werden muss, auch sozialer, politischer, ökologischer. Dazu brauchen wir einen neuen Konvent mit breiter Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Bürgerinnen und Bürger. Denn nur so wird es uns gelingen, dieses Europa, das wir geschaffen haben, auch zu stärken und dass die Menschen auch wieder daran glauben.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το BREXIT ήταν μια δημοκρατική νίκη των βρετανών πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες μαζικά και αποδοκίμασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση της γραφειοκρατίας και των τραπεζιτών, της λιτότητας και των πολυεθνικών. Δυστυχώς, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η έκβαση του δημοψηφίσματος από κάποιους αθεράπευτους, δήθεν ευρωπαϊστές, είναι απαράδεκτος, καθώς όχι μόνο αρνούνται να εγκαταλείψουν τη λιτότητα, αλλά κυρίως επειδή στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιχειρήθηκε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μόνο στόχο είχε την ανατροπή του δημοψηφίσματος.

Τόσο οι Σκοτσέζοι όσο και οι Ιρλανδοί γνωρίζουν όμως πολύ καλά ότι η δήθεν αλληλεγγύη που εξέφρασε ξαφνικά η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα, διότι όταν το 2014 έγινε δημοψήφισμα στη Σκωτία, δεν ασχολήθηκε κανένας Ευρωπαίος. Απλά, τώρα έχει δρομολογηθεί από διάφορους κύκλους, ένθεν και εκείθε, του Ατλαντικού η ουκρανοποίηση της Βρετανίας. Όμως, η προσπάθεια υπονόμευσης της Δημοκρατίας θα ηττηθεί, τόσο στη Βρετανία, όσο και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Šiandien Brexit stovyklos atstovai kalba apie daromą spaudimą, apie neva ignoruojamą Britanijos piliečių valią. Nieko panašaus nėra ir būti negali šiame Parlamente. Akivaizdu kita – Britanijos politiniai lyderiai patiria tokį spaudimą iš savo piliečių, pabrėžiu – iš Britanijos piliečių, kad nė vienas lyderis nedrįsta prisiimti atsakomybės už referendumo rezultatus ir pradėti Brexit derybų. Britanijos Parlamente nebeliko daugumos, kuri įteisintų referendumo rezultatus ir suteiktų vyriausybei mandatą kreiptis į Europos Sąjungą dėl Sutarties 50 straipsnio aktyvavimo. Esu įsitikinusi, kad dėl Britanijos sprendimo mes neišsiskirstysime į nacionalinius narvelius. Patriotizmo šūkiais padabintas nacionalizmas, Europos Sąjungos griovimas iš vidaus ir yra nacionalizmas, kurio pamokas Europa jau yra išmokusi. Geriausias sprendimas ir geriausias mūsų atsakas yra stipri ir vieninga Europos Sąjunga.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir haben heute viel über den Brexit gehört. Dem Großteil der Anwesenden hier im Raum macht die Entscheidung des britischen Volkes keine Freude. Ich glaube aber, was wir von heute an tun müssen, ist, uns nicht gegenseitig die Schuld zuzuweisen.

Ich habe das heute in diesem hohen Haus wieder erlebt. Wir finden immer Schuldige, anstatt darüber nachzudenken, dass dieses gestärkte, geeinte Europa nur dann funktionieren kann, wenn wir uns auf allen politischen Ebenen – nämlich als Europaparlamentarier genauso wie als Vertreter des Rates, aber auch als Vertreter der Regionen und Kommunen – für dieses gemeinsame Europa verantwortlich fühlen. Daher wünsche ich mir, dass wir – noch viel mehr, als wir es schon tun – dieses gemeinsame Europa auch leben, indem es Treffen gibt, und zwar nicht nur der nationalen Parlamente und Abgeordneten, sondern – noch viel intensiver als in der Vergangenheit auch mit den Vertretern der Kommunen, aber auch mit den Vertretern der NGOs. Denn nur wenn wir bereit sind, für dieses Europa gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, zu transportieren, wo es wirklich im Sinne der Bevölkerung, ist diesen europäischen Mehrwert heranzuführen, dann können wir dazu beitragen, dass wir nicht geteilt werden, sondern dass wir zusammenwachsen.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Poštovani predsjedniče, Brexit se dogodio. To je činjenica. I trebamo uvažiti ono što su građani Velike Britanije rekli. Ali i građani Velike Britanije moraju biti svjesni da se taj Brexit u velikoj mjeri dogodio temeljeći se na mnogim lažima. Zato su otišli i Johnson i Farage jer su svjesni da su na lažima dobili pozitivan rezultat. Žao mi je zbog toga, ali je činjenica da Velika Britanija, želi li i dalje zajedno s nama, mora poštovati četiri slobode Europske unije.

Međutim, trebamo se i sami pogledati u ogledalo. Europska unija treba biti više, trebamo više Europske unije kada govorimo o energetskom tržištu, o digitalnom tržištu, o bankovnoj uniji. Ali, to nije dovoljno. Nije dovoljno samo više, trebamo bolju Europu. Upravo te riječi: bolju Europu. Vjerujem u to i nadam se da ćemo zajednički stvoriti bolju Europu.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, for reasons I ignore I have been listening to the German translation for four and a half hours so I am in a German mood.

Herr Präsident! Ich habe dieser Debatte aufmerksam zugehört. Sie war hochinteressant, sehr oft bewegt, manchmal auch bewegend und hat doch mit dem Brexit-Thema nur indirekt zu tun gehabt.

Viele haben – im Übrigen auch ich – heute das gesagt, was sie immer schon mal sagen wollten, und nutzen die Entscheidung des britischen Volkes als Ursache, genau das zu sagen, was sie ohnehin sagen wollten. Man muss ja sehen, worum es beim Brexit ging. Man komme mir nicht mit neuen Lügen!

Beim Großbritannien-Votum, das wir respektieren – da braucht niemand sich hier schweißgebadet in den Ring zu werfen, um uns davon zu überzeugen, dass wir dieses Votum zu respektieren haben –, ging es doch nicht um den Euro und die sogenannte, manchmal tatsächliche Euro-Austeritätspolitik. Die Briten in ihrer Mehrheit haben doch nicht gegen die Europäische Union gestimmt, weil sie Probleme mit Schengen hatten, denn Schengen findet ja keine Anwendung in Großbritannien. Die Briten haben doch nicht gegen Europa gestimmt, weil sie gegen die europäische Verteidigungsunion wären, denn es gibt nämlich keine europäische Verteidigungsunion. Die Briten haben doch nicht gegen eine europäische Armee gestimmt, denn es gibt keine europäische Armee. Also sollte man das Votum der Briten nicht umdeuten, um in dem Zielgebiet zu landen, in dem man immer schon landen wollte.

(Beifall)

Ich höre die Botschaft sehr wohl, dass wir die Europäische Union modernisieren sollen. Ja tun wir denn etwas anderes? Diese Kommission ist doch eine Reformkommission, handelt im Rahmen eines Mandates, das sie vom Europäischen Rat erhielt. Dieses Mandat hat sich Reformagenda genannt, und diese Kommission handelt aufgrund eines Programms, das vom Europäischen Parlament in seiner überwältigenden Mehrheit als richtig empfunden wurde. Dies wird Stück für Stück umgesetzt, und ich lasse mir nicht einreden, dass das, was wir gemeinsam verabredet haben, jetzt plötzlich falsch sein soll, weil die Briten aus nicht mit Euro und Sozialunion zusammenhängenden Gründen für den Brexit gestimmt haben.

Ich sage Ihnen, wieso die Briten für den Brexit gestimmt haben: Wer vierzig Jahre lang erzählt – Politiker aller Parteien, und keine Regierung hat sich da durch besonderen Europamut in die Herzen der Menschen eingeschlichen –, die Europäische Union wäre nix, würde zu nichts führen, würde die Briten in ihrem Freiheitsdrang einschränken, wäre eine Erfindung gegen die Völker der Europäischen Union, wäre eine Kampfmaschine des internationalen Großkapitals, und soziale Rechte gebe es nicht, der darf sich nicht wundern, wenn dann am Ende des Tages viele das glauben und auch dementsprechend ihr Votum abgeben. Es wurde über Jahrzehnte gelogen, und das Resultat ist jetzt da.

(Beifall)

Und das geht so weiter. Ich lese – nicht nur in britischen Zeitungen –, was alles an neuen Erfindungen ersonnen wird. Da lese ich, die Kommission – meistens der Kommissionspräsident – würde daran denken, jetzt übermorgen den Euro in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzuführen. Ich denke nicht daran, und diejenigen, die das betrifft, denken übrigens auch nicht daran. Ich lese, ich hätte die Schotten aufgefordert, sich von Großbritannien unabhängig zu erklären. Das habe ich nicht gemacht. Die Briten wissen ja, wie sie innerbritische Probleme lösen, wie man am 23. Juni festgestellt hat. Das Problem werden sie auch lösen.

Ich lese – nicht nur in britischen Zeitungen –, Juncker möchte den Nationalstaat abschaffen. Das möchte ich überhaupt nicht! Von mir haben Sie noch nie gehört, dass ich für die Causa Vereinigte Staaten von Europa plädiert habe. Ich bin der Meinung, Europa kann man nicht gegen die Nationen und nicht ohne die Nationen auf den richtigen Weg bringen. Nationen sind keine provisorische Erfindung der Geschichte, sie sind auf Dauer eingerichtet, und das haben die Europäer zu respektieren. Und das ist im Übrigen alles andere als ein Widerspruch – Nationen und Europäische Union gehen zusammen!

Deshalb warne ich vor einer Vereinfachung der Debatte. Wir müssen das tun, was wir uns vorgenommen haben. Ich plädiere nicht für große institutionelle Reformen. Ich bin auch gegen Vertragsreformen zum jetzigen Moment, weil ich dagegen bin, dass man Gräben vertieft, anstatt die Gräben zuzuschütten. Aber dass einige Langzeitprojekte entwickeln, das darf doch nicht verboten sein! Ich werde derartige Projekte nicht entwickeln, weil ich ja für das Kurzfristige zuständig bin.

Wir hatten uns vorgenommen, groß im Großen und klein im Kleinen zu sein. Genau das tun wir. Die Kommission hat über 100 Gesetzesentwürfe zurückgezogen und bringt nur noch 23 neue Initiativen pro Jahr auf den Weg. Ist das nun Entbürokratisierung, oder ist das keine? Es ist Entbürokratisierung!

Die Kommission wird für vieles in Haftung genommen, was überhaupt nicht Sache der Kommission ist. Schauen Sie sich doch mal die Entscheidungswege in der Europäischen Union an. Sehr oft sind es die Mitgliedstaaten, manchmal sogar das Parlament, das sich im Klein-Klein verläuft, nicht notwendigerweise die Kommission. Diese Regeln müssen wir ändern, oder finden Sie es normal, dass die Kommission eine Entscheidung über Glyphosat treffen muss, obwohl es keine eindeutige Mehrheit im Ministerrat gibt? Das ist nicht normal! Das ist undemokratisch. So viele Rechte dürfte die Kommission überhaupt nicht haben. Ich würde gerne die Rechte abgeben, die nicht demokratisch fundiert sind, und davon gibt es, wie ich finde, eine lange Liste.

(Beifall)

Zum CETA möchte ich ein Wort sagen. Frau Zimmer, Sie sollten sich da nicht in Eifer reden. Wir haben einen Gipfel mit Kanada am 27. Oktober, und dort soll das CETA-Abkommen unterschrieben werden. Da darf der Kommissionspräsident doch wohl im Europäischen Rat nachfragen, ob noch alle Mitgliedstaaten zu diesem Abkommen stehen. Alle Mitgliedstaaten erklären, die Europäische Union hätte noch nie ein derartig gutes und gelungenes Handelsabkommen mit Drittstaaten abgeschlossen. Und ich muss doch darauf hinweisen dürfen – wo sind wir denn, dass man das nicht mehr darf –, dass es der Rechtsstandpunkt der Kommission ist, dass dies ein Nur-EU-Abkommen wäre! Und ich sage Ihnen Folgendes: Die Kommission wird darüber heute beraten, ich bin doch nicht stur und habe das auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, aber wer hier im Hause so tut, als ob das Europäische Parlament, von den Bürgern Europas direkt gewählt, keine demokratische Instanz wäre, die entscheiden dürfte, der soll sich überlegen, ob er hier am richtigen Platz sitzt.

(Beifall)

Nun hören wir in die Debattenlage in den Mitgliedstaaten hinein – ich bin ja nicht taub, ich höre, was gesagt wird –, und die Kommission wird dieser Tage in dieser Frage endgültig zu Werke gehen.

Der langen Rede kurzer Sinn: Wir sollen nicht weitermachen wie bisher, aber die Europäische Union kann die Probleme nicht lösen, die die Mitgliedstaaten nicht imstande sind, zu lösen. Wir brauchen die Europäische Union, die Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten.

Und im Übrigen, weil Herr Lucke wieder aufgetaucht ist: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll ich zurücktreten. Ich ziehe mir den Schuh nicht an, dass die Kommission an dem Ausgang des britischen Referendums schuld gewesen wäre.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, first of all I would like to thank the honourable Members for their contributions to today’s debate. It is fully understandable that the events of the past days have produced a lot of negative emotions, but we cannot give in to these emotions. We have to preserve the ability to make sober assessments and rational decisions.

First, I would like to stress that the EU is ready to proceed with an amicable divorce with the UK even today. In this process we will stand firmly on the grounds of the Treaties, which have prepared us for such a situation. And one thing must be clear: the Treaties have left the decision on the initiation of the divorce proceedings to the Member State that wishes to leave the EU. In other words, we cannot effectively force this decision on the UK.

Secondly, before launching the divorce proceedings we will not undertake any negotiations on the future shape of relations between the EU and the UK. Future relations will be based on a balance of rights and obligations. I would like to reassure you that, wherever there may be a conflict of interest, we will act in the interests of the EU and we will do so effectively.

Thirdly, today we have heard a lot of severe and critical comments aimed at Member States. I want to tell you that in our talks with the leaders of Member States I always repeat that there is no EU without the EU institutions. In the current situation, attacks on the EU institutions, including the Commission and Parliament, can only deepen the confusion. The national capitals must make an effort to stop accusing the EU and its institutions of weaknesses and failures.

(Applause)

The referendum in the UK was lost in part because the political elite have for years been building a negative and often unfair vision of the EU. But there is no EU without the Member States either. It is impossible to solve serious problems in the EU against the will of the Member States. Taking responsibility for one’s own words applies also to the representatives of EU institutions. Today, we must combine all our efforts to agree on what our common interest is, as opposed to constantly demonstrating our individual importance in some kind of perpetual Vanity Fair.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. – Brexit has created a political earthquake that has spread across Europe. Europe today needs to be reformed, with a new vision to be presented to its worried citizens, yet there is not enough recognition of this in the Council.

European citizens are not against the European Union, they are tired and dissatisfied with the lack of action of the current European Union. The European Union currently gets caught up too much in the little things, whereas it needs to focus more on the big issues such as the migration crisis and terrorism. We must respect the decision of the British people and move forward and let Britain figure out how to pull itself out of this crisis. The new British Government must immediately activate Article 50 and make clear the direction they plan to take. The remaining 27 EU countries need to look forward and move towards a stronger and more interconnected union that can offer more to its citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – El referéndum, el brexit y la continuidad del Reino Unido como tal ha despertado el canibalismo político en el partido de David Cameron, ha debilitado a la Unión Europea y ha puesto fin a su carrera política. Este es el legado del aventurerismo político del señor Cameron y estos son los primeros frutos del primer éxito de los eurofóbicos. Frente a esto, el Consejo Europeo ha despachado el asunto en línea y media, con un tímido aplauso ha despedido al señor Cameron y se ha autoconvocado para dentro de dos meses y medio para tratar de abordar el asunto. Esto no es lo que necesitamos. Necesitamos poner en marcha rápidamente el artículo 50 y empezar la negociación para una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión Europea lidere esta negociación y no caiga en manos de los gobiernos de forma bilateral. Necesitamos un buen acuerdo, satisfactorio para ambas partes, pero que no puede consistir en que quien se va mantenga las ventajas de quien se queda sin asumir ninguno de los compromisos. Necesitamos previsibilidad y claridad, no confusión. Y en estos momentos estamos en una etapa de confusión.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – Enquanto europeísta era favorável à manutenção do Reino Unido na União Europeia. Enquanto português mais ainda, dada a aliança antiga e mesma vocação atlântica. O resultado do referendo, contudo, não pode ser ignorado pela União Europeia. Apesar de juridicamente não vincular o parlamento britânico, esta foi uma decisão soberana do povo britânico. Bem assim, o seu impacto sobre a União Europeia não é de somenos importância. Exige-se à União que aja em conformidade com os Tratados. Ou seja, aguarde a notificação formal para - e apenas aí - iniciar as negociações de saída com o Reino Unido. É evidente que não será um processo fácil, mas não tem de ser litigioso. O Reino Unido permanece um país europeu e será um parceiro privilegiado da União. Contudo, qualquer futura relação não pode colocar em causa princípios fundamentais: o mercado interno não é à la carte e se os camiões com vinho do Porto podem entrar livremente, também os trabalhadores portugueses terão de poder aceder livremente ao mercado de trabalho inglês. Este será aliás um ponto crucial: garantir os direitos da comunidade portuguesa que vive no Reino Unido. E cabe à UE responder aos anseios dos cidadãos e não reabrir querelas institucionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. – L'incontro tra i capi di Stato e di governo del 28 e 29 giugno è stato il primo dopo il referendum del 23 giugno, che ha sancito la volontà del popolo inglese di uscire dall'Unione. Da un lato si può apprezzare il passo in avanti fatto su temi fondamentali quali la gestione della crisi migratoria e la realizzazione di un mercato unico, dall'altro è opportuno rimarcare la risposta ancora insufficiente sul fronte della Brexit. La priorità dell'Unione, oggi, è quella di gestire in maniera chiara e sulla base di una tempistica precisa questa fase, evitando di generare un periodo di incertezza che avrebbe costi molto pesanti per entrambe le parti. Il passaggio successivo dovrà essere quello avviare un processo di riforma e di rilancio del progetto di integrazione europea: una strada che deve essere tracciata con un nuovo spirito europeista, che abbia come obiettivo una più forte integrazione economica e monetaria, sociale e politica. Sulle macerie della Brexit, è giunto il momento di ricostruire un'Unione più sociale e vicina ai cittadini. Non possiamo più aspettare, coloro i quali, senza senso di responsabilità, ragionano solo sulla base di logiche e interessi prettamente nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. – Резултатът от референдума в Обединеното кралство на 23 юни ясно показа, че европейските политики и начинът на управление на Европейския съюз са погрешни и именно това подтикна британския народ да вземе демократичното решение да напусне Европейския съюз.

Виновникът за случилото се не е нито Камерън, нито Борис Джонсън, нито 17-те милиона британци. Виновникът за всичко е само и единствено Председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер, който ще остане в историята с това, че със своята арогантност и неспособност да се вслушва в проблемите на хората и да зачита интересите на отделните държави членки, доведе до загубата на една от най-важните политически и икономически държави в ЕС.

В лицето на множеството световни кризи и проблеми Юнкер не само не успя да сплоти и обедини ЕС, а с действията си и явното застъпничество на вътрешнопартийните интереси на Европейската народна партия, Партията на социалистите и демократите и Либералния алианс, започна една дезинтеграция и противопоставяне между държавите членки.

Европейските лидери трябва да предприемат реформа на ЕС с цел завръщане към идеята на Европа на нациите, зачитане и защита на интересите на всички държави членки и гарантиране на пълното спазване на принципа на субсидиарност, иначе ще последва не само Брекзит, но и Фрекзит, Спейнзит и т.н.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. – Τα όσα ακούσθηκαν σήμερα ως συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποδεικνύουν μία μεγάλη αλήθεια. Οι ηγετικοί κύκλοι της ΕΕ δεν έχουν αντιληφθεί τα πραγματικά αίτια του BREXIT. Οι περισσότεροι εστίαζαν το πρόβλημα στον οικονομικό τομέα. Το θέμα, όμως, δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό. Είναι ο περιορισμός της λειτουργίας των κρατών-εθνών με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική εξαθλίωση των λαών, να έχει καταστραφεί κάθε έννοια πρόνοιας για τον λαό, να υπάρχει ανεξέλεγκτη εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που απειλούν την ύπαρξη των Ευρωπαϊκών κρατών. Γι’ αυτό πολλά κράτη γυρίζουν την πλάτη στην Συνθήκη Σέγκεν και κλείνουν τα σύνορα τους. Είναι η απομάκρυνση της ΕΕ από τις αρχές των δημιουργών της που προέβλεπαν συνεργασία ισότιμων και κυρίαρχων εθνικών κρατών που συνεργάζονται για την προαγωγή των συμφερόντων των λαών της. Αυτό τώρα έχει αντικατασταθεί από την κυριαρχία της Γερμανίας με συνέπεια να οδεύουμε ολοταχώς σε μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Είναι η απομάκρυνση από τις αρχές και της δημοκρατίας, όσο και αν δεν το παραδέχεσθε αυτό. Είναι η καταστροφή μίας χώρας, της Ελλάδος, προκειμένου να σωθεί το Ευρώ, κάτι το οποίο κανείς δεν το αποδέχεται. Οδηγείστε, λοιπόν, την ΕΕ στον ορθό δρόμο για να συνεχίσει να υπάρχει. Διαφορετικά παραμερίστε! Έχετε περιθωριοποιηθεί από την ιστορία.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – Olhando para as conclusões deste Conselho Europeu é fácil concluir no que deram as afirmações que se sucederam ao Brexit sobre a necessidade de uma alegada refundação do (mal) chamado “projeto europeu”: estamos perante uma descarada fuga em frente, que pretende passar por cima de profundas contradições que se agravam, aprofundando os aspetos mais negativos das políticas da UE e levando mais longe a concentração de poder no seu seio.

Evidenciando - mesmo para quem dúvidas ainda tivesse - o carácter irreformável da integração capitalista europeia.

Migrações. Perante as trágicas consequências do acordo UE-Turquia, a UE propõe-se agora celebrar acordos semelhantes com outros países, designadamente em África. Chantageando-os para que aceitem submeter-se à política migratória da UE e façam o trabalho sujo de reter os migrantes (ou aceitar os que a UE resolva expulsar).

Semestre Europeu. Prossegue o cortejo de imposições - em tudo semelhantes às de anos anteriores - profundamente contrárias aos interesses dos povos e nas quais radica a arrastada crise em que mergulharam vários Estados-Membros.

Plano Juncker. Cinco grandes países concentram mais de 90 por cento dos investimentos (em parcerias público-privado). Para 22 Estados-Membros, Portugal incluído, nem um cêntimo. Está tudo dito.

“Novo ímpeto na cooperação UE-NATO”. Ou seja, novos passos na estratégia militarista e da guerra.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. – Die Abstimmung im Vereinigten Königreich hat gezeigt, dass zynische Politiker die Chance gesehen haben, die Sorge der Öffentlichkeit über ganz bestimmte Themen auszunützen, um ihre eigene Karriere zu fördern. Aber das ist nach hinten losgegangen. Sie haben aus einer sehr komplexen Fragestellung einfach ein Ja/Nein-Referendum gemacht, das von den wenigsten Menschen verstanden worden ist. Diese Fragen sind zu wichtig, als dass man sich damit auf ein brandgefährliches Spiel einlässt, wie das im Vereinigten Königreich geschehen ist. Den technologischen Wandel, die Globalisierung, das Klima in den Griff zu bekommen, all das stellt riesige Herausforderungen an das politische System dar, aber natürlich auch an die Bevölkerung, die mit entsprechenden Maßnahmen im Bereich der Bildung und Ausbildung an diese Umwälzungen herangeführt werden muss. Jetzt sehen wir: In Großbritannien haben diese Politiker ein Chaos hinterlassen, sie sind zurückgetreten, statt Verantwortung zu übernehmen. Außerdem bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, dass es zu diesem Brexit tatsächlich kommen wird. Die Verfassung macht einen solchen Schritt ungeheuer schwierig, denken wir nur an die Abstimmung im Parlament oder auch daran, wie das schottische Parlament in diese Entscheidung miteinbezogen werden soll und muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – Il Consiglio europeo della scorsa settimana ha dovuto affrontare questioni cruciali per l'Europa. All'indomani della Brexit era chiaro che la discussione e l'attenzione sarebbero state catalizzate dalla drastica scelta della Gran Bretagna che dobbiamo accettare e alla quale va dato seguito al più presto. Quello che stupisce di più è che nessuno, neanche chi quel referendum l'ha istituito, fosse davvero preparato alla Brexit e dopo la decisione si sia presentato davanti ai 27 Stati membri - e più ancora dinnanzi al popolo britannico - con un piano d'azione per la ricostruzione del Regno Unito post Unione europea. Ma se da un lato era chiaro che il caso britannico non poteva essere risolto e nemmeno solo chiarito in una riunione dei 28, dall'altro questo Consiglio europeo deve proseguire nei grandi passi avanti per risolvere altre questioni cruciali che investono l'Unione. Brexit o no, questo Consiglio ha finalmente iniziato la fase attuativa del migration compact. Ed è un passo fondamentale perché purtroppo l'accordo con la Turchia non ha inciso sulle rotte del Mediterraneo e non ha ridotto il numero delle vittime in mare, né tantomeno degli sbarchi. Che la Brexit abbia paralizzato la Gran Bretagna è un fatto, che non paralizzi anche l'Europa è un necessità

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Domnule președinte Tusk, domnule președinte Junker, ați afirmat că prima preocupare este creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Sunt total de acord, dar trebuie să avem grijă cum facem acest lucru. Putem avea creștere și ocupare concentrate în câteva țări și o pondere care ar duce la creșterea disparităților regionale. Aceasta ar conduce la nemulțumiri îndreptățite a cetățenilor aceleiași Europe și fenomenul Brexit se poate repeta, deși nu e bun!

De aceea, domnule Junker și domnule Tusk, eu doresc, în numele cetățenilor țării pe care o reprezint, să nu mai avem două Europe cu țări în Schengen și țări neadmise fără motive temeinice, să nu mai împărțiți FSI pe criterii neancorate în nevoile concrete de investiții ale Europei. Nu puteți continua să tratați țările în două moduri diferite. Este nevoie de schimbări concrete în modul de acțiune, dar și în structura măsurilor. De asemenea, mai multă transparență, comunicare și echitate în transpunerea măsurilor sunt necesare.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – El referéndum, el brexit y la continuidad del Reino Unido como tal ha despertado el canibalismo político en el partido de David Cameron, ha debilitado a la Unión Europea y ha puesto fin a su carrera política. Este es el legado del aventurerismo político del señor Cameron y estos son los primeros frutos del primer éxito de los eurofóbicos. Frente a esto, el Consejo Europeo ha despachado el asunto en línea y media, con un tímido aplauso ha despedido al señor Cameron y se ha autoconvocado para dentro de dos meses y medio para tratar de abordar el asunto. Esto no es lo que necesitamos. Necesitamos poner en marcha rápidamente el artículo 50 y empezar la negociación para una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión Europea lidere esta negociación y no caiga en manos de los gobiernos de forma bilateral. Necesitamos un buen acuerdo, satisfactorio para ambas partes, pero que no puede consistir en que quien se va mantenga las ventajas de quien se queda sin asumir ninguno de los compromisos. Necesitamos previsibilidad y claridad, no confusión. Y en estos momentos estamos en una etapa de confusión.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. – Az Európai Unió után történelme során először veszít tagot. Ez a szavazás felborította az egész brit politikai életet, de – látszatra – nem tett nagyobb károkat Európában. Az Európai Tanács tagjai együtt és külön-külön úgy tettek, mintha semmi váratlan nem történt volna vagy legalábbis semmi olyan, amit ne tudnának kezelni. Ez a higgadtság inkább a bénultsághoz hasonló. A felelősség tekintetében megkezdődött Európában is az egymásra mutogatás. Cameron politikai rövidlátása, Farage hazudozásai mellett előkerült Juncker alkalmatlansága is. Ám ezzel az ujjal mutogatással csak azt takargatják, hogy senkinek nincsen elképzelése a továbblépésről. Merkel ugyan a hétvégén találkozott az alapító hatokkal, de úgy tűnik, csak azért, hogy felmérhesse, ki mire nem hajlandó az EU reformja ügyében.

Az Európai Tanács eddigi reakciója pedig elégtelen. Az EU jövőjéről ma még csak az állam-, és kormányfők dönthetnek. Nekik kell megreformálniuk az EU-t. Ha nem kezdenek neki sürgősen, akkor előbb utóbb ránk omolhat a tető. Gyorsan és határozottan kell cselekedni, különösen azért mert Európában még mindig többségben vannak, akik hisznek az együttműködésben. Különösen a fiatalok. És valóban szükség van Európára! Ugyanis két állítás biztos: a jelenlegi Európa nem alkalmas arra, hogy egy válsághelyzetet kezeljen, de Európa nélkül a kontinensen egy válsághelyzetre nem lehet hatékony, jövőbemutató válaszokat adni.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. – Am 23. Juni stimmten 52 Prozent der Briten für einen EU-Austritt. Diese Volksentscheidung hat weitreichende standortpolitische Konsequenzen und versetzt der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas einen schweren Schlag. Frühindikatoren deuten schon jetzt auf eine Rezession hin. Im Juni schrumpfte die Bautätigkeit im Vereinigten Königreich so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Ratingagenturen haben ihre Bonitätsbewertungen gesenkt, und der angepeilte Haushaltsüberschuss wird bis 2020 nicht zu erreichen sein. Das Referendum hat negative Auswirkungen insbesondere auf die Börsenwerte britischer Banken und Fluglinien. Der Wechselkurs des Pfunds fiel auf den tiefsten Stand seit 31 Jahren. Das Pfund hat zwei Wochen nach dem Referendum zum Euro um neun und zum Dollar um elf Prozent an Wert abgebüßt. Insgesamt wurden nach dem Briten-Votum weltweit 5 000 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung vernichtet, das entspricht dem Doppelten der britischen Wirtschaftsleistung. Experten schätzen, dass im Londoner Finanzsektor 80 000 Arbeitsplätze verloren gehen, auch die Europäische Bankenaufsicht wird ihren Sitz in London aufgeben. Andere EU-Mitgliedstaaten sehen Sitzverlagerungen weg aus London als Chance für den eigenen Wirtschaftsstandort. Laut Europäischer Zentralbank hat das Votum massive Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in ganz Europa. Die EZB-Volkswirte gehen davon aus, dass das Wachstum in den nächsten drei Jahren um bis zu 0,5% abflacht.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – El referéndum, el brexit y la continuidad del Reino Unido como tal ha despertado el canibalismo político en el partido de David Cameron, ha debilitado a la Unión Europea y ha puesto fin a su carrera política. Este es el legado del aventurerismo político del señor Cameron y estos son los primeros frutos del primer éxito de los eurofóbicos. Frente a esto, el Consejo Europeo ha despachado el asunto en línea y media, con un tímido aplauso ha despedido al señor Cameron y se ha autoconvocado para dentro de dos meses y medio para tratar de abordar el asunto. Esto no es lo que necesitamos. Necesitamos poner en marcha rápidamente el artículo 50 y empezar la negociación para una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión Europea lidere esta negociación y no caiga en manos de los gobiernos de forma bilateral. Necesitamos un buen acuerdo, satisfactorio para ambas partes, pero que no puede consistir en que quien se va mantenga las ventajas de quien se queda sin asumir ninguno de los compromisos. Irlanda del Norte, parte integrante del Reino Unido, deberá inequívocamente salir de la UE de materializarse el Brexit.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Výsledky referenda v Spojenom kráľovstve sú výsledkom víťazstva egoizmu, klamstva a osobných záujmov politikov nad záujmom občanov a krajín, ktoré zastupujú. Skutočnosti posledných dní ukazujú, že populizmus a extrémizmus nemá okrem negativizmu, skepsy a kritiky skutočné riešenia na existujúce problémy. Na druhej strane nemôžeme ignorovať 51,9 % zúčastnených voličov Veľkej Británie, ktorí hlasovali za vystúpenie z Únie a vyjadrili tak nespokojnosť so súčasným stavom a nedostatočným riešením ich skutočných problémov. Je to dostatočný dôvod na to, aby vlády členských štátov a orgánov Únie začali viac počúvať svojich obyvateľov, aby dôkladnejšie analyzovali dôvody nespokojnosti a problémy svojich krajín a aby ich začali aj skutočne a bezodkladne riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – На 23 юни британските граждани решиха да напуснат ЕС и да сложат край на 43-годишното си членство. Междувременно лидерите на кампанията за Брекзит решиха да се оттеглят и показаха, че нямат план за действие.

Това обаче не е никак изненадващо. В действителност дебатът за плюсовете и минусите от членството на Обединеното кралство в Съюза беше изцяло заместен от темата за миграцията. Жителите на Острова, които гласуваха за отделяне от ЕС, всъщност изразиха отношение към липсата на адекватна европейска политика за миграцията.

Нека не забравяме, че преди няколко години българските граждани също бяха обект на целенасочена кампания от страна на същите тези противници на европейския проект. Резултатът от референдума ясно очерта и разграничителната линия между поколенията. Мнозинството млади хора гласуваха против Брекзит. Техните гласове обаче не надделяха.

Живеем в демократични общества и решението на британския народ трябва да бъде зачетено. Поуката е, че европейската интеграция може да бъде успешна, само ако се вслушваме повече в страховете на нашите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. – Η επιλογή του βρετανικού λαού εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη δυσαρέσκεια από την αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. που όμως είναι ανάγκη να απεγκλωβιστεί από επιδιώξεις τμημάτων και κομμάτων της αστικής τάξης, αντιδραστικών κι επικίνδυνων δυνάμεων και να αποκτήσει ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Τόσο το brexit όσο και οι αποφάσεις της Συνόδου αξιοποιούνται για τον εκβιασμό του ελληνικού λαού να συμβιβαστεί με τα βάρβαρα μέτρα, στο όνομα της συνοχής της ΕΕ, του στόχου της καπιταλιστικής ανάκαμψης, ενώ απειλές ήδη εκτοξεύονται και κατά των λαών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ΕΕ δεν μπορεί να διορθωθεί, να γίνει φιλολαϊκή. Υπηρετεί το κεφάλαιο και για αυτό μόνο χειρότερη για τους λαούς μπορεί να γίνει. Η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα μόνη διέξοδο έχουν με την πάλη τους να βάλουν στο στόχαστρο την καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία και να επιβάλλουν προς το συμφέρον τους την αποδέσμευση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και κάθε άλλη συμμαχία του κεφαλαίου

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Kaikki äänenpainot Brexit-äänestyksen jälkeen ovat yhtä mieltä siitä, että EU:n on uudistuttava. Joidenkin mukaan iso osa EU-sisämarkkinasääntelystä olisi jotenkin tarpeetonta, ja EU:n tulisikin palata tiukkaan "talousunioniin". Jos tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta ajatellaan pidemmälle, käy selväksi argumentin absurdius: yhtenäisillä sisämarkkinoilla myytäviä tuotteita ja palveluita tulee koskea yhtenäiset standardit, muutoin koko sisämarkkinoiden toimivuudelta putoaa pohja.

Taloudellisen yhteistyön aikana on unohdettu ihmiset, ja osittain siitä kumpuaa nykyinen kriisi. EU:n perustajajäsen Jean Monnet sanoi aikanaan, että EU:sta on tehtävä ihmisten, ei valtioiden, liitto. Lissabonin sopimuksen 2 artiklassa todetaan, että unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia. Euroopan unionin onkin oltava kansalaisten hyvinvointia varten aivan kuten valtion ja kunnankin. Nämä oikeudet ansaitsevat vapaaehtoisuuden sijasta saman lain turvan kuin vaikkapa maatalouden tuet. Kysymys on periaatteellinen, mutta myös koko yhteisön tulevaisuuden kohtalon kysymys.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – El referéndum, el brexit y la continuidad del Reino Unido como tal ha despertado el canibalismo político en el partido de David Cameron, ha debilitado a la Unión Europea y ha puesto fin a su carrera política. Este es el legado del aventurerismo político del señor Cameron y estos son los primeros frutos del primer éxito de los eurofóbicos. Frente a esto, el Consejo Europeo ha despachado el asunto en línea y media, con un tímido aplauso ha despedido al señor Cameron y se ha autoconvocado para dentro de dos meses y medio para tratar de abordar el asunto. Esto no es lo que necesitamos. Necesitamos poner en marcha rápidamente el artículo 50 y empezar la negociación para una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión Europea lidere esta negociación y no caiga en manos de los gobiernos de forma bilateral. Necesitamos un buen acuerdo, satisfactorio para ambas partes, pero que no puede consistir en que quien se va mantenga las ventajas de quien se queda sin asumir ninguno de los compromisos. Necesitamos previsibilidad y claridad, no confusión. Y en estos momentos estamos en una etapa de confusión.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Astăzi, dezbatem din nou situația creată de referendumul privind ieșirea Marii Britanii din UE.

Mă bucură nespus faptul că vineri, Consiliul European a rezistat șantajului britanicilor și s-a pronunțat ferm în legătură cu accesul la piața unică, acesta fiind strict condiționat de neîngrădirea libertății de circulație a persoanelor. Este un moment în care trebuie să înlăturam orice temeri și să regândim proiectul european, pentru a răspunde marilor provocări ale zilelor noastre.

Avem nevoie de lideri politici care să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor, iar de acum încolo, atunci când liderii populiști își ascund propriile eșecuri prin blamarea Uniunii pentru tot ce nu funcționează în țările lor, va trebui să ne ridicam și să spunem adevărul. Uniunea Europeană trebuie să devină Uniunea europenilor, iar reformarea nu trebuie întârziată.

Acum, mai mult ca oricând, cetățenii au nevoie de o Europă Unită, puternică și capabilă să înfrunte provocări precum șomajul în rândul tinerilor, terorismul, limitarea resurselor naturale, conflictele din Orientul Mijlociu și instabilitatea de la frontiera de Est.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. – Referendumas Jungtinėje Karalystėje sukrėtė Europą. Tačiau tokia šoko būsena, jeigu į ją bus tinkamai sureaguota, gali atnešti ir ilgalaikių teigiamų pasekmių. Europos vienybė priklausys ne nuo skambių tezių apie poreikį dar labiau integruotis ar nuo naivių siūlymų judėti federacinės Europos link. Turime gerbti britų priimtą sprendimą, tačiau jokiu būdu negalime skatinti kuo greitesnio jų – pagrindinės transatlantinės jungties – atsiribojimo nuo Europos, ką neatsargiai darė kai kurie aukšti pareigūnai. Nes pjauname šaką, ant kurios sėdime. Paskutiniame Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos posėdyje nuspręsta stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą tiek kontinento saugumo, tiek ir misijų už Europos ribų srityje. Tai rimtas pozityvus žingsnis, kadangi nepaisant visų Europą krečiančių krizių, geopolitinio ir „kietojo“ saugumo klausimai išlieka patys svarbiausi. Pirma, turime suprasti, kad be aktyvaus Jungtinės Karalystės dalyvavimo šis tikslas yra neįgyvendinamas. Todėl ypač matant politinį chaosą Londone, turime ne kalti pleištą, o tiesti ranką ir ieškoti geriausio abiem pusėms sugyvenimo modelio po „Brexit“. Antra, ES-NATO bendradarbiavimas neturi tapti ES galių „kietojo“ saugumo srityje didinimu. NATO turi išlikti pagrindiniu saugumo skėčiu Europoje, nes tik taip išlaikysime būtiną glaudų transatlantinį ryšį. ES gali ir turi užimti didesnį vaidmenį ekspedicinėse, taikos palaikymo misijose už kontinento ribų.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), in writing. – Regardless of the instability and uncertainty created by the UK referendum, we must not forget to deal with other pressing matters of crucial importance, such as energy security of supply. We should not increase our dependency on Russian gas by doubling the capacity of the Nord Stream pipeline. Doing so would be extremely detrimental to our energy security since Russia has demonstrated on countless occasions that it is not a reliable partner to the European Union, and that it does not hesitate in wielding energy as a political weapon.

Now more than ever, we need greater unity among the remaining Member States. For instance, we would have more bargaining power if we negotiated as a unified block, rather than individual states. The Nord Stream pipeline is currently used at only half of its capacity, and therefore the only logical reason to double the capacity is to be able to reroute all the gas that is transiting through Ukraine. Currently we do not have sufficient interconnectors to send enough gas from Germany back to eastern Member States. Therefore, unity and solidarity amongst ourselves are our best tools if we are to avoid putting eastern Member States in a precarious position.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – As afirmações que se sucederam ao Brexit sobre a necessidade de uma alegada refundação do chamado «projeto europeu» mostram que estamos perante uma descarada fuga em frente, que pretende passar por cima de profundas contradições que se agravam, relevando os aspetos mais negativos das políticas da UE e levando mais longe a concentração de poder no seu seio. Para nós, fica ainda mais claro o carácter irreformável da integração capitalista europeia. Perante as trágicas consequências do acordo UE-Turquia, a UE propõe-se agora celebrar acordos semelhantes com outros países, designadamente em África, chantageando-os para que aceitem submeter-se à política migratória da UE e fazer o trabalho sujo de reter os migrantes (ou aceitar os que a UE resolva expulsar). Prossegue, no quadro do semestre europeu, o cortejo de imposições - em tudo semelhantes às de anos anteriores - profundamente contrárias aos interesses dos povos e nas quais radica a arrastada crise em que mergulharam vários Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Britannian kansanäänestyksen tulos oli pettymys, mutta vielä ikävämpi yllätys oli se, ettei Britannian eroa EU:sta vaatineella LEAVE-kampanjan johdolla ollut minkäänlaista suunnitelmaa jatkosta. Tämä on karmea tilanne heihin uskoneille äänestäjille. Tilanne on nyt kaksi viikkoa äänestyksen jälkeen edelleen se, että Britannia on täysin sekaannuksen tilassa: pääministeri on ilmoittanut erostaan ja LEAVE-kampanjan johtajat jättäneet paikkansa. Kukaan ei ota vastuuta tuloksesta.

Britannian pitää nyt päättää, aikooko se noudattaa kansanäänestyksen neuvoa vai ei. Mitä pitemmälle epävarmuus venyy, sen haitallisempaa se on sekä EU:lle että ennen kaikkea Britannialle itselleen. Ilmeisesti ratkaisua ei nyt kuitenkaan kovin nopeasti saada. Maalle on saatava ensin uusi johto, ja pääministeriehdokkailla näyttää olevan hyvin erilaiset käsitykset siitä, kuinka ero toteutettaisiin. Neuvottelut EU:n ja Britannian välillä voivat käynnistyä vasta, kun maa toimittaa virallisen eroilmoituksen.

EU27-maiden johtajat totesivat viime viikolla, että mikäli Britannia haluaa jatkossakin pääsyn EU:n sisämarkkinoille, se edellyttää vastavuoroisesti kaikkien EU:n neljän perusvapauden, siis myös työvoiman vapaan liikkuvuuden, toteutumista. Tämä on hyvä ja selkeä linjaus. Nyt odotamme Britannialta erohakemusta. Mikäli Britannia eroaa Euroopan unionista, se tulee jatkossakin olemaan meille tärkeä ja läheinen kumppani. Selvää kuitenkin on, että nykyistä jäsenyyttä parempaa sopimusta se ei voi EU:n ulkopuolella saada.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI), γραπτώς. – Η επιλογή του βρετανικού λαού εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη δυσαρέσκεια από την αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. που όμως είναι ανάγκη να απεγκλωβιστεί από επιδιώξεις τμημάτων και κομμάτων της αστικής τάξης, αντιδραστικών κι επικίνδυνων δυνάμεων και να αποκτήσει ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Τόσο το brexit όσο και οι αποφάσεις της Συνόδου αξιοποιούνται για τον εκβιασμό του ελληνικού λαού να συμβιβαστεί με τα βάρβαρα μέτρα, στο όνομα της συνοχής της ΕΕ, του στόχου της καπιταλιστικής ανάκαμψης, ενώ απειλές ήδη εκτοξεύονται και κατά των λαών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ΕΕ δεν μπορεί να διορθωθεί, να γίνει φιλολαϊκή. Υπηρετεί το κεφάλαιο και για αυτό μόνο χειρότερη για τους λαούς μπορεί να γίνει. Η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα μόνη διέξοδο έχουν με την πάλη τους να βάλουν στο στόχαστρο την καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία και να επιβάλλουν προς το συμφέρον τους την αποδέσμευση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και κάθε άλλη συμμαχία του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był wynik brytyjskiego referendum na temat wyjścia tego kraju z UE. Z przykrością przyjąłem demokratyczną decyzję Brytyjczyków, aby opuścić UE, ale należy ją uszanować i zrealizować możliwie szybko. Przedłużający się stan niepewności nie leży w interesie żadnej ze stron. Pozostałe 27 państw członkowskich powinno natomiast wypracować lepsze rozwiązania dla wspólnych problemów takich jak kryzys migracyjny czy bezrobocie wśród ludzi młodych. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem globalną strategię UE zaprezentowaną przez Wysoką Przedstawiciel Federikę Mogherini. Przygotowując strategię polityki zagranicznej, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że zapobieganie w przyszłości podobnym problemom, jakim stawiamy dziś czoła, musi brać swój początek w konkretnej polityce zagranicznej, którą kształtujemy już dzisiaj. Dlatego globalna strategia UE musi być przede wszystkim aktualna, spójna we wszystkich elementach i wiązać zadania z odpowiedzialnością i sposobami finansowania. Ponadto w kontekście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie sposób nie wspomnieć o szczycie NATO, który rozpocznie się za parę dni w Warszawie. Lokalizacja szczytu zwraca uwagę na nasze wschodnie sąsiedztwo – trwający konflikt na Ukrainie, zbliżające się wybory parlamentarne na Białorusi. Zacieśnianie współpracy pomiędzy UE i NATO w kluczowych obszarach będzie niezbędne dla skutecznego realizowania naszych wspólnych celów.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

4. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale).

 

4.1. Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)

4.2. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini) (ψηφοφορία)

4.3. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (A8-0204/2016 - Brando Benifei) (ψηφοφορία)

4.4. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (A8-0217/2016 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)
 

- Prima della votazione sul considerando C:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Mr President, the indication on the screen was misleading. It said that we were voting on Recital C while we were still voting on paragraph 18. So I think this has to be corrected.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Bütikofer, non si tratta di un errore perché, essendo stata respinta la prima parte del paragrafo 18, la seconda parte è decaduta, ragion per cui l'appello nominala riguardava effettivamente il considerando C.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). – Was der Kollege Bütikofer meinte, ist, dass alle glaubten, noch über Ziffer 18 abzustimmen, in Wirklichkeit aber über Erwägung C abgestimmt haben und dass deshalb nochmal über Erwägung C abgestimmt werden sollte, weil versehentlich falsch abgestimmt wurde.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Tutto chiaro. Comunque se volete rivotare, rivotiamo. Votiamo quindi il considerando C.

 

4.5. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)

4.6. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (A8-0205/2016 - Barbara Lochbihler) (ψηφοφορία)
 

Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

 

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

5.1. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Gran Bretagna ha votato la sua uscita dall'Unione europea. In Parlamento ci siamo espressi con chiarezza su quanto è necessario e urgente fare adesso: nessuna esitazione, nessun tentennamento; le posizioni sono chiare, almeno per quanto ci riguarda. Ognuno scelga il suo futuro. La Gran Bretagna lo ha scelto dicendo out, noi rispondiamo in, ma noi ci riferiamo a crescita, stabilità a giustizia sociale, a integrazione vera, a valori comuni.

Parliamo di un'Europa che da questa decisione storica e purtroppo amara, deve ora ripartire per procedere spedita verso un'Unione che sia davvero al fianco dei cittadini. Una risposta forte e chiara la dobbiamo subito e senza esitazioni, per opporci a chi, sotto i colpi di un populismo a soli fini elettoralistici, vuole distruggere l'Europa e vuole mortificare la volontà di tanti giovani che nell'Europa credono e che all'Europa guardano come al loro futuro. Perciò ho votato a favore della risoluzione e chiedo che si vada avanti, presto e compatti, perché da qui ripartiamo per un'Europa migliore.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Książę Bismarck mówił, że są trzy rodzaje ludzi: pierwsi, którzy uczą się z doświadczeń historii; drudzy, którzy uczą się z doświadczeń własnego życia, no i jest trzeci rodzaj – ludzie, którzy nigdy z niczego niczego się nie nauczą. I ten trzeci rodzaj kieruje dzisiaj Unią Europejską.

Referendum brytyjskie powinno być dla nas sygnałem do koniecznych zmian. Niestety stało się tylko sygnałem do ataków na Europejczyków niezgadzających się z polityką aktualnych władz Unii Europejskiej. Dzisiaj kierownictwo Komisji prowadzi nas drogą donikąd i tylko ich odwołanie może przywrócić w polityce europejskiej zasady odpowiedzialności politycznej i dobra publicznego.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). – Monsieur le Président, nous prenons acte de la décision du peuple britannique – décision souveraine – et nous la déplorons. À titre personnel, je la déplore vivement, mais ce qui est fait est fait, ce qui est voté est voté.

Alors, après le Brexit, que fait-on? Tout d'abord, on essaye de rester fidèle, cohérent, de respecter pleinement la décision du peuple britannique souverain, et donc d'aller rapidement, dans des délais raisonnables, vers, effectivement, l'engagement d'une procédure de retrait, une négociation au cours de laquelle il nous faudra travailler à construire une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne – une relation saine, amicale, équilibrée, basée sur le bénéfice mutuel, mais sans concession. Donc pas de petits arrangements, pas de petits accommodements, pas de tergiversations ou d'atermoiements, pas de cherry picking, pas d'Europe à la carte. Nous avons besoin de clarté, de fermeté, mais aussi de stabilité et, surtout, nous avons besoin, à la faveur de ce Brexit, de réfléchir à relancer, à rénover et à refonder le projet européen.

La tâche est immense. Elle demande lucidité, courage et détermination.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα το ψήφισμα για το BREXIT γιατί στηρίζει τις δυνάμεις της νομενκλατούρας των τραπεζών και της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, τις δυνάμεις αυτές, που όπως δεν ανέχτηκαν το «όχι» του ελληνικού λαού στο περυσινό μεγαλειώδες δημοψήφισμα, έτσι δεν ανέχονται και την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τραβήξουν το δικό τους ιστορικό δρόμο. Είναι προφανές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται μια πρωτοφανή στην ιστορία του επίθεση, με στόχο να ανατραπεί η δημοκρατική βούληση των πολιτών του.

Στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την περασμένη Τρίτη, φάνηκε έκδηλα η εκδικητική στάση διάφορων πλευρών κατά της Βρετανίας και η δρομολόγηση της ουκρανοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Φάνηκε ότι αμετανόητος, ο παλιός πολιτικός κόσμος της Ευρώπης συνεχίζει το «business as usual», συνεχίζει την πολιτική της μερκελικής λιτότητας, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, της στήριξης της τραπεζοκρατίας και της ΤΤΙΡ.

Όμως, οι πολίτες της Ευρώπης αντιδρούν και ζητούν μια άλλη Ευρώπη, την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, την Ευρώπη που θα σέβεται την εθνική ανεξαρτησία των κρατών και την κυρίαρχη βούληση των λαών.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Mr President, last week we voted to urge the United Kingdom to let us know as soon as possible how they might implement and respect the vote of their citizens, but we clearly know now – because events have unfolded – that this may take some time. What I am concerned about is to reassure citizens in my constituency of Midlands North-West, which borders with Northern Ireland, that, until there is change, everything remains the same, although we know that uncertainty causes deep concern.

Community groups, businesses, schools and colleges throughout the region are deeply disturbed by what might result from the United Kingdom’s leaving the European Union. So we must ensure that, in what happens when there is a new Prime Minister, the current arrangements are respected. We will have no borders again between the Republic of Ireland and Northern Ireland. We want trade to continue, but we must respect the four freedoms and we want to ensure that the UK continues to understand the importance of the relationship with the Republic of Ireland and build on it.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem se přihlásil do tohoto vysvětlování proto, protože jsem nepodpořil usnesení, které bylo přijímáno na posledním zasedání v Bruselu.

Mě mrzí rozhodnutí Britů odejít z Evropské unie, nicméně plně ho respektuji a měl jsem pocit při tom posledním zasedání, že možná bylo vhodnější nechat trochu ochladnout emoce a jednat více věcně. A to je také hlavní důvod mé nepodpory tohoto usnesení, protože i z jednotlivých částí usnesení jsou zkrátka cítit určité emoce bez toho, že bychom se věcně bavili o tom, jak do budoucna nastavit vztahy mezi Evropskou unií a Británií tak, aby to pro obě strany bylo výhodné.

Proto jsem se také zdržel a snad k tomu ještě dodávám, že můžeme Británii vyzývat k tomu, aby rychle zahájila proces vystoupení, ale jak víme, je to plně na ní podle Lisabonské smlouvy a její vláda se musí rozhodnout, kdy sama podle článku 50 zahájí proces ukončení svého členství v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL). – Monsieur le Président, vous dites que vous avez l'intention de prendre acte du départ de l'Angleterre de l'Union européenne et qu'il faut pour cela maintenant, très tristement, réformer l'Europe, mais vous vous gardez bien de dire comment vous comptez le faire.

La seule chose qu'on ait entendue jusqu'à présent, c'est M. Schäuble nous indiquer que pour lui, le développement futur de l'Europe, c'est un nouveau durcissement du contrôle sur le budget des États-nations et un contrôle de plus en plus rigide sur les règles sociales qui sont en train de détruire nos sociétés en faveur du capital.

Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale, comme nous le voyons dans chaque pays chaque fois qu'arrive un travailleur détaché, qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place, une Europe de la violence politique, comme nous l'avons vu appliquer à Chypre et à la Grèce, et une Europe de la violence guerrière, comme celle que vous êtes en train de préparer face à la Russie.

Tout cela est une folie et, je vous le dis, cette Europe-là – les peuples ne cessent de vous le dire –, ou bien vous la changez en faveur des êtres humains, ou bien nous la quitterons tous, car personne n'a plus envie de vivre dans un espace pareil qui s'oppose au moindre effort déployé par nos citoyens pour leur propre développement et celui de leurs enfants.

En attendant, la vérité est que soit on la change, soit on la quitte. Et cette leçon, vous devez l'entendre. Non, la Grande-Bretagne n'est pas faite de citoyens racistes et xénophobes; non, le vote "non" n'est pas un vote pour la guerre et contre l'Europe. C'est tout le contraire: le vote des Anglais, comme celui de mon propre pays, est un vote pour l'union des peuples, pour la paix et pour la coordination sociale, mais vous n'en voulez pas.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, everybody has a different reason for Brexit. For some, it is globalisation, too much trade; for others, we need more trade, we need to open more markets. For some, it is the democratic deficit; for others we need ever-closer union. For some, it is all those rules from Brussels which hamper business, disrupt agriculture and annoy citizens; for others, we need more rules to protect the environment. We need to enhance health and safety at work, and we need to clamp down on tax evasion by multinationals.

In truth, it is a combination of all of those things, but if there is a common thread, it is that, for one reason or another, people in the UK were not convinced that the EU was a positive project that they wanted to be part of.

There are no easy answers, but that is our challenge in the EU. In my opinion, we can reconnect to citizens if we put Social Europe and Economic Europe side by side, and if the EU is seen as a lever that will reduce inequalities, both between and within Member States. Now, more than ever, we sink or we swim together.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Monsieur le Président, la Grande-Bretagne a voté contre la bureaucratie de l'Union européenne. Le Royaume-Uni n'a pas voté contre l'Europe. Nous ne quittons pas nos alliés. Nous demeurons engagés pour la sécurité, la prospérité et le succès de ce continent.

Il faut comprendre que, sur plus de 17 millions de citoyens qui ont voté pour la sortie, à peine un quart soutiennent le UKIP. La plupart d'entre eux veulent préserver des relations commerciales, diplomatiques et militaires étroites avec nos amis. Ils veulent simplement retrouver le droit de décider eux-mêmes de leurs propres lois.

Je souhaite vivement qu'au moment où le Royaume-Uni tisse des liens avec des continents plus lointains, nous restions engagés aux côtés de nos partenaires européens dans leur succès économique, vital pour le nôtre. Vous allez perdre un mauvais locataire, et gagner un bon voisin.

 
  
 

Le Président. – Mes compliments, Monsieur Hannan, pour votre maîtrise de la langue française et aussi pour la prononciation française, très bien. J'attends la prochaine intervention en langue française.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – A Brexitről sokféleképpen lehet gondolkodni, de egy tény: a britek történelmet csináltak. És ezt a történelmi pillanatot, ezt a történelmi helyzetet más nemzeteknek, más országoknak, más államoknak is kötelességük kihasználni. Nekünk, magyaroknak pl. arra, hogy 12 év után levonjuk azt a tanulságot, hogy becsapás áldozatai lettünk, a csatlakozási szerződésünket újra kell gondolni. Asztalhoz kell ülnünk és újratárgyalni ezeket a feltételeket, különösen is a termőföld kérdését. A termőföldnek, a magyar termőföldnek magyar kézben kell maradni! Olyan tartalommal kell újraszabályozni a csatlakozásunkat, hogy külföldi EU-s állampolgár vagy bármilyen más állampolgár Magyarországon termőföldet semmilyen jogcímen nem szerezhet. Most már látjuk a rossz csatlakozási feltételek következményeit, azt, hogy teljes megyék kerültek külföldi kézre – ezt meg kell akadályozni. Köszönjük a briteknek, hogy olyan helyzetet teremtettek, hogy formálói lehetünk mi is a saját történelmünknek.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, am votat împotriva acelei rezoluții și a fost șocant să văd că, la trei zile după acest referendum, o parte din acest Parlament s-a grăbit să-i spună Marii Britanii să iasă cât mai repede din Uniunea Europeană. Readuc aminte că Marea Britanie este singura care decide când depune și dacă depune această cerere de ieșire.

Nu trebuie să se ia decizii pe bază de emoție, așa cum foarte bine a spus reprezentanta Consiliului, când am discutat rezoluția, ci trebuie să așteptăm ca mințile să se limpezească, cei din Marea Britanie să negocieze, repet, cu mințile limpezi și clare, așa încât să rămână împreună, pentru că este o dramă ce se întâmplă. S-a rupt în patru-cinci bucăți Marea Britanie – mă refer acum și la celelalte țări, la Irlanda și la celelalte.

Important este semnalul votanților. Votanții ne-au spus, nu numai din Marea Britanie. Știm foarte bine că avem oameni din toată Uniunea Europeană, a căror încredere în Uniune a scăzut foarte mult. De ce? Pentru că suntem multe instituții, pentru că avem o birocrație excesivă, pentru că nu avem răspunsuri la situații de criză. Asta trebuie să reformăm, nu, de exemplu, propunerea Președintelui Schulz, care zice: „pe lângă Parlamentul ăsta, să mai facem încă unul, format din parlamentele naționale”. Hai să reducem, nu să înmulțim.

 

5.2. Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0197/2016 - Mariya Gabriel)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'Unione europea è fortemente impegnata nell'instaurazione di migliori relazioni economiche, commerciali e politiche col territorio del Perù. In condizioni di reciprocità, pertanto, garantire l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta un importante passo in avanti per il successivo e graduale avvicinamento delle due culture. Considerando come il Perù non costituisca minaccia alcuna in termini di sicurezza e ordine pubblico, una simile esenzione renderà certamente più facile, per i cittadini europei, soggiornare nel paese per motivi lavorativi o turistici. Per queste ragioni, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing.UKIP MEPs have voted against giving consent to this agreement. UKIP is opposed to the EU negotiating visa agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo en línea con nuestra posición favorable a la exención de los visados. A pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de negociación, de forma poco transparente y sin incluir a las instituciones democráticas como el Parlamento Europeo en el mismo, estoy de acuerdo con las medidas propuestas, que facilitan la libertad de movimiento tanto de la ciudadanía peruana hacia la Unión Europea como de la ciudadanía europea hacia Perú, reduciendo así las restricciones que aún existen a la libertad de movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’accord avec le Pérou relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

Si dans ce rapport la libéralisation des visas pour les séjours de courte durée est présentée comme une opportunité pour dynamiser le tourisme et renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements, je considère qu’à l’heure actuelle il n’est absolument pas opportun de conclure des accords de la sorte.

Face à une menace terroriste grandissante et à la politique européenne d’immigration de masse, ces accords me semblent inappropriés. En effet, même si le Pérou ne constitue pas une menace directe, je considère qu’il n’est pas judicieux de procéder à ce genre d’accord dans le contexte actuel, quel que soit le pays concerné.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing.I voted in favour this agreement, which provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special-passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Je me suis exprimé en faveur de cet accord qui est un pas en avant dans l'approfondissement des relations entre l’Union européenne et la République du Pérou. Cet accord constituera pour l’UE un outil supplémentaire dans l'intensification des relations économiques et culturelles et le dialogue politique avec le Pérou, notamment sur la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the EU-Peru Agreement on the short-stay visa waiver which was signed on 14 March 2016 in Brussels. The agreement provides for visa-free travel for the citizens of the EU and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity. The Agreement has also many other important aspects. This implementation of this agreement will bring closer the people of the EU and Peru, it will boost tourism and increase trade and investment relations. The EU is already one of the main trade partners and foreign investors for Peru. Moreover, the Agreement contains a joint declaration on cooperation on illegal immigration and will help Peru to become an important partner for the EU in the fight against organised crime, including human and drug trafficking. Respect for human rights and the values of democracy are indeed an essential element of EU-Peru relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της συμφωνίας της ΕΕ με το Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την βραχεία διαμονή, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού και είναι ένα επιπλέον μέσο για την επιτάχυνση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Damit ein Land in die Liste der Drittländer übernommen wird, dessen Staatsangehörige von der Visumspflicht in der EU befreit sind, muss dieses spezielle Kriterien erfüllen, die der Rat dann überprüft. Dieser hat dann die Kommission 2015 ermächtigt, ein bilaterales Abkommen mit der Republik Peru aufzunehmen, welches dann im März 2016 unterzeichnet wurde. Seit dem wurde es vorläufig, bis zur Zustimmung des Parlaments, angewendet. Die Befreiung gilt für einen Zeitraum von 180 Tagen, für höchstens 90 Tage und für alle Personengruppen.

Peru ist eines der wenigen Länder Lateinamerikas, welches noch der Visumspflicht für den Schengen-Raum unterliegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Vergangenheit das Land von innerstaatlichen Konflikten betroffen war und vor allem unter hoher Gewalt, Drogenherstellung und Drogenhandel litt.

Obwohl Peru noch mit einigen Problemen zu kämpfen hat, sind andere Nachbarländer, wo diese Problematik auch nicht auszuschließen ist, bereits von der Visumspflicht befreit. Da sich die wirtschaftliche und allgemeine Situation in Peru in den vergangenen Jahren erheblich verbessert hat und es zudem inkonsequent wäre, Peru als eines der wenigen Länder Lateinamerikas von der Befreiung der Visapflicht auszuschließen, habe ich dem zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car si le rapporteur invite la Commission européenne à observer les possibles développements en ce qui concerne les critères relatifs à l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, cela montre bien qu’il y a des problèmes considérables. Dans le contexte de l’immigration de masse illégale, nous nous opposons à toute libéralisation des visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs vote against these issues when they come before the European Parliament due to a belief that it should be a matter for Member States to deal with issues such as visa waivers.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation qui a pour objectif de faciliter (notamment grâce à l'allongement de la validité du visa) l'obtention de visa pour les citoyens péruviens qui ont l'intention de voyager en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl ES ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo. Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Peru Respublikos santykių plėtojimo rezultatas ir papildoma priemonė, kuria siekiama sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Šis susitarimas padės stiprinti regiono sanglaudą, nes Peru yra viena iš nedaugelio Lotynų Amerikos šalių, kurių piliečiams vis dar taikomas vizų režimas, ir bus gana svarbus Europos tautas ir Peru gyventojus suartinantis veiksnys.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte destiné à approuver un rapport signé entre l’Union et le Pérou le 14 mars dernier et qui accorde une exemption de visa à tout citoyen de l’une des deux parties contractantes se rendant sur le territoire de l’autre.

Outre que les arguments utilisés pour justifier cet accord ne me paraissent guère convaincants, cette politique d’exemption de visas tous azimuts est un vrai scandale dans le contexte de la terrible crise migratoire que traverse l’Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai approuvé cet accord relatif à l’exemption de visa de court séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour le Pérou, État démocratiquement stable.

Ceci permettra notamment de renforcer les échanges économiques et culturels, mais aussi de favoriser le dialogue politique sur les questions des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor este acuerdo que permitirá a los ciudadanos peruanos viajar sin la necesidad de poseer un visado a treinta países europeos.

Una decisión que tendrá un impacto directo en muchos ciudadanos y que, sin duda, acercará aún más a dos continentes destinados a aumentar su colaboración en los próximos años.

Que los peruanos puedan viajar por Europa sin necesidad de un visado demuestra las buenas relaciones bilaterales con un socio confiable y seguro como es la República del Perú.

Unas relaciones asentadas en el aspecto comercial, en el cual la Unión es el segundo mercado de destino de las exportaciones del Perú y la quinta fuente de sus importaciones. Datos que, tras la entrada en vigor del Acuerdo Comercial en 2013, están aumentando. En el aspecto político, la reciente Misión de observación electoral que realizó la Unión Europea con motivo de las elecciones presidenciales, y su buena acogida por las autoridades peruanas, es otro indicador del estado de dichas relaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Gabriel sull'accordo UE-Perù sull'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata. Il testo stabilisce un'esenzione per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone indipendentemente dal motivo del soggiorno, purché questo non sia legato allo svolgimento di un'attività retribuita. Il Perù è un partner fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata, un rafforzamento dei rapporti non può che favorire un'azione futura efficace in questo settore, garantendo anche un dialogo politico più regolare.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Perú, entre otros países, cuyo propósito es establecer un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de estos países que viajen al territorio de la otra Parte Contratante cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. La exención de visados cubre todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el ejercicio de una actividad remunerada.

Dicho Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y dichos países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que refuerza el Acuerdo de Asociación ya firmado con Colombia y con Perú. Esta exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la UE y Perú además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo politico sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. De este modo se reforzará la coherencia regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cet accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour. Ce texte prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

La politique de libéralisation que ne cesse de vouloir nous imposer la Commission dans le cadre de la crise migratoire que connait actuellement l’Union européenne me semble tout à fait hors de propos.

La Commission argue que la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogues et la traite des êtres humains, en sera grandement renforcée. D’un côté, je ne vois aucun avantage substantiel sur ces volets à l’aide de cet accord. De l’autre je m’inquiète que la Commission puisse, malgré un constat lucide sur les risques posés par un tel accord, s’obstiner à vouloir ouvrir les frontières de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il testo sull’Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è ben strutturato e non presenta problematicità, per questo ho inteso sostenerlo con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, kurioje Europos Parlamentas pritaria Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo sudarymui dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Šis susitarimas yra ES ir Peru Respublikos santykių plėtojimo rezultatas ir papildoma priemonė, kuria siekiama sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Šis susitarimas padės stiprinti regiono sanglaudą, nes Peru yra viena iš nedaugelio Lotynų Amerikos šalių, kurių piliečiams vis dar taikomas vizų režimas, ir bus gana svarbus Europos tautas ir Peru gyventojus suartinantis veiksnys. Kalbant apie politinę ir institucinę padėtį pasakytina, kad Peru Respublika yra gana stabilios demokratijos šalis, kaip ir Europos Sąjunga ginanti demokratijos, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principus bei vertybes ir kuri ir toliau išlieka svarbia Lotynų Amerikos partnere šioje srityje. Žmogaus teisės ir demokratija yra pagrindiniai Europos Sąjungos ir šios Andų šalies santykių elementai. Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės ir toliau yra vienas iš Peru prioritetų, o vizų režimo liberalizavimo susitarimas padės tęsti subalansuotą, nuolatinį bei išsamų politinį dialogą žmogaus teisių srityje ir konkrečiais klausimais, tokiais kaip moterų padėtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és az adott ország közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is. A mobilitás kapcsán a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a vízumkérelmezők megbízhatósága magas fokú, kevés a visszautasított kérelem.

Az ország semmilyen fenyegetést nem jelent sem a szabálytalan migráció, sem a biztonság és a közrend szempontjából. Fontosnak tartom továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az Európai Unió lakossága és az érintett ország állampolgárai közeledésének. A vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben, olcsóbban és egyszerűbben éljenek a partnerség biztosította lehetőségekkel.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano priporočilo, ki se nanaša na Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti sem podprl. Omenjeni sporazum je rezultat poglobitve odnosov med EU in Perujem in hkrati tudi sredstvo za krepitev gospodarskih in kulturnih odnosov med partnericama.

Prepričan sem tudi, da se bo po sprejetju sporazuma izboljšalo stanje v turizmu in trgovski izmenjavi. EU je namreč tretja trgovinska partnerica Peruja na področju uvoza strojev in prevozne opreme ter njegova najpomembnejša izvozna partnerica za kmetijsko-živilske in rudarske proizvode. V Peruju se močno krepi turizem, od leta 2012 dalje je ta sektor drugi najpomembnejši gospodarski sektor v državi.

Izpostavil bi še vprašanje človekovih pravic, na področju katerega ocenjujem, da bo sporazum o liberalizaciji vizumskega režima omogočil uravnotežen politični dialog na področju človekovih pravic, ki za EU predstavljajo enega temeljnih postulatov.

Peru lahko sčasoma postane tudi pomemben partner na področju boja proti organiziranemu kriminalu, zlasti trgovini z drogami in proti trgovini z ljudmi. V času, ko je izmenjava informacij o organiziranem kriminalu izredno pomembna, je zanimanje Peruja za sklenitev sporazuma o strateškem sodelovanju Europolom zelo pozitiven znak, ki bi lahko pomenil pomemben napredek pri krepitvi sodelovanja med EU in Perujem v boju proti organiziranemu kriminalu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing.I voted in favour this agreement, which provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special-passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o sporazumu između EU-a i Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak.

Ovo je značajan korak u produbljivanju odnosa između EU-a i Perua, te još jedan način ubrzanja gospodarskih i kulturnih odnosa i intenziviranja političkog dijaloga o različitim pitanjima, uključujući ljudska prava i temeljne slobode.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Compte tenu de l'immigration de masse à laquelle font face les États européens, je m'oppose à toute libéralisation de visas. J'ai, par conséquent, voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo senza riserve il nuovo accordo tra Unione europea e Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, in quanto strumento privilegiato per promuovere gli scambi economici e favorire lo sviluppo del turismo in entrambi i territori. Il Perù costituisce infatti uno dei principali paesi emergenti dell'America latina, con una crescita economica stabile e costante nel corso degli ultimi dieci anni e una democrazia relativamente solida. Dal canto suo, l'Unione europea rappresenta il terzo partner commerciale del Perù in termini di importazioni, il principale destinatario delle sue esportazioni, nonché il principale investitore estero in tale territorio, in particolare nei settori bancario e dell'industria estrattiva. Ritengo che tale nuovo dispositivo permetterà inoltre di rafforzare le relazioni culturali tra le due aree e intensificare la cooperazione su un gran numero di tematiche, non in ultimo sulla protezione dei diritti umani e sulla lotta al traffico di droga.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ L’accord du 14 mars 2016, appliqué provisoirement en attendant l’approbation du Parlement européen, prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union européenne et des ressortissants du Pérou pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette exemption de visa bénéficiera à toutes les catégories d’individus hormis pour ceux qui exercent une activité rémunérée. Cet accord est censé dynamiser le tourisme et contribuer à renforcer les relations commerciales entre les deux parties.

Bien que la situation se soit améliorée en matière de migration illégale en provenance du Pérou, il m’apparait tout à fait inopportun de conclure un tel accord à l’heure où les États membres de l’Union européenne subissent un afflux migratoire inédit. Par conséquent, je considère qu’il est essentiel que le Pérou reste un partenaire clé dans le domaine de lutte contre le crime organisé sans pour autant procéder à la libéralisation des visas en faveur de leurs ressortissants. Je me suis donc opposé à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă atât pentru UE, cât și pentru Peru o reușită în ceea ce privește aprofundarea relațiilor dintre cele două părți, dar și un mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Acest acord va contribui la dinamizarea turismului, dar și la consolidarea relațiilor în domeniul comerțului și al investițiilor.

De asemenea, printre toate acestea, oportunitatea acestui acord rezidă și în posibilitatea unui parteneriat cheie între UE și Republica Peru în domeniul luptei împotriva criminalității organizate, în special împotriva traficului de droguri și a traficului de ființe umane, care pot reprezenta domenii importante ale cooperării.

Toate aceste argumente menționate mai sus m-au determinat să votez favorabil raportul în cauză.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione in questione poiché ritengo che l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta un'importante tappa del percorso di approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù. Tale misura, non solo è utile a rafforzare le relazioni economiche e culturali, ma intensifica, al contempo, anche il dialogo politico su tematiche delicate come i diritti umani e le libertà fondamentali. L'accordo darà impulso al turismo e contribuirà a rafforzare le relazioni nel settore del commercio e degli investimenti. Il Perù, ricordiamo, con il 5% nel 2013 e il 2,4% nel 2014, ha registrato la più forte crescita economica dell'America latina. Per quanto concerne gli scambi commerciali, l'UE è il terzo partner commerciale del Perù per importazioni e il principale destinatario delle sue esportazioni, grazie soprattutto ai prodotti agroalimentari e minerari. La Repubblica del Perù sostiene numerosi progetti di investimenti, in particolare nelle infrastrutture idriche. Il settore trainante è ancora quello minerario, ma si stanno compiendo importanti sforzi di diversificazione per lanciare il più possibile il turismo. Proprio il settore turistico sta conoscendo una fortissima espansione, divenendo dal 2012 il secondo settore dell'economia peruviana.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing.I voted in favour this agreement, which provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special-passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing.I gave my consent to the conclusion of the agreement that allows visa-free travel for the citizens of the European Union and of the Republic of Peru on short-stay visits. I believe this will intensify the relationship between the EU and Peru and will effectively promote cultural communication, business collaboration and political dialogue.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'esenzione dal visto di breve durata ha un significato politico e segna una tappa importante delle relazioni dell'UE con altri paesi. È infatti anche uno strumento volto a rafforzare le relazioni economiche e culturali e a intensificare il dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali. Il Perù ha soddisfatto i requisiti per accedervi.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Nel corso dell'ultimo decennio le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù si sono notevolmente rafforzate al punto che l'UE è ormai il principale destinatario delle esportazioni peruviane oltre ad essere il maggior investitore nel Paese.

La stabilità politica ed economica sono alla base delle condizioni che hanno reso possibile riconoscere ai cittadini peruviani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri per soggiorni di breve durata.

L'accordo sui visti consentirà di rafforzare ulteriormente le relazioni tra le due parti e di dare nuovo slancio agli scambi commerciali e al settore turistico divenuto ormai il secondo settore dell'economia peruviana. Di altrettanta importanza sarà la collaborazione con tale Paese in materia di lotta alla criminalità organizzata, ed in particolare al traffico di droghe e alla tratta di esseri umani. Lascia ben sperare, infatti, la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione strategica tra il Perù ed Europol.

Ho votato a favore del mandato per la conclusione dell'accordo UE/Perù poiché ritengo non vi siano rischi legati alla migrazione illegale da parte di cittadini peruviani anche perché la campagna di informazione condotta dal governo peruviano sulle disposizioni relative ai visti mette al riparo l'UE da fenomeni di tale tipo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση καθώς πιστεύουμε πως η συμφωνία, αφενός θα ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή, και αφετέρου, παραμένει ένα μη αμελητέο μέσο για την αμοιβαία προσέγγιση Ευρωπαίων και Περουβιανών πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα ως προς τη σύσταση για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. Ανάλογες κινήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και θεωρώ πως λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un "Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata", perché ritengo che l'accordo possa rappresentare uno strumento per incrementare le relazioni economiche, culturali e politiche tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù e uno strumento per rafforzare le relazioni nel settore del commercio e degli investimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Questo accordo con il Perù arriva dopo diversi altri in materia di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata. Sono d’accordo con questa proposta poiché sono convinto che dare una maggiore libertà di spostamento possa andare a vantaggio sia dei cittadini europei sia dei cittadini del Perù. Avere maggiori possibilità di viaggiare, senza incorrere in lunghe e complicate pratiche burocratiche, a mio parere agevolerà molto sia l'affluenza di turisti in Europa sia lo spostamento degli imprenditori che per lavoro sono costretti a viaggiare spesso. Pertanto, poiché la Repubblica del Perù è una democrazia stabile nonché un partner importante in America latina, merita un trattamento alla pari. Per questi motivi ho dunque deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this report and had no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia leva a cabo uma política de vistos, nomeadamente no que respeita à isenção de vistos de curta duração. Esta isenção é definida ao nível europeu, uma vez que é válida para todos os Estados-Membros, exceto Reino Unido e Irlanda. Aliás, entre os vários requisitos para que seja possível a celebração do acordo, incluem-se a reciprocidade. Ou seja, também os cidadãos europeus deixam de necessitar de visto.

Ao Parlamento Europeu compete dar a sua aprovação ao acordo para o seu estabelecimento, que fica assim dada.

Por tudo isto e porque este Acordo é o culminar do aprofundamento de relações com a República do Peru, voto favoravelmente a sua celebração.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La conclusione dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù rappresenta uno strumento utile al rafforzamento delle relazioni economiche, politiche e culturali. Inoltre tale risultato è positivo per l'intensificazione del dialogo sui temi del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ho votato a favore dell'accordo, che permette anche l'armonizzazione del regime dei visti per lo stato del Perù con gli altri paesi dell'America latina che hanno già liberalizzato il visto per brevi soggiorni in paesi terzi. L'accordo darà impulso al turismo e contribuirà a rafforzare le relazioni nel settore commerciale e finanziario tra l'Unione europea e il Perù. In aggiunta il Perù può diventare un partner importante nella lotta alla criminalità organizzata, cooperando strategicamente con l'Ufficio europeo di polizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing.Short-stay visa waiver agreements enhance cooperation with third countries, facilitating the movement of persons and trade. Once the established criteria are fulfilled such agreements are beneficial to the EU and its citizens. This vote will enhance political dialogue and strengthen the assessment needed for the opening of negotiations on bilateral visa waiver agreements with Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo en línea con nuestra posición favorable a la exención de los visados. A pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de negociación, de forma poco transparente y sin incluir a las instituciones democráticas como el Parlamento Europeo en el mismo, estoy de acuerdo con las medidas propuestas, que facilitan la libertad de movimiento tanto de la ciudadanía peruana hacia la Unión Europea como de la ciudadanía europea hacia Perú, reduciendo así las restricciones que aún existen a la libertad de movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A Parlament ma beleegyezését adta az EU és Peru közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséhez. Peru azon kevés latin-amerikai ország közé tartozik, amelyek állampolgárainak vízumra van szükségük az EU-ba lépéshez. A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelentheti az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítését, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a politikai párbeszéd ösztönzésére. Az EU Peru harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere, és a perui export legfontosabb felvevője.

Az EU pedig a legnagyobb befektető Peruban, a közvetlen külföldi befektetések több mint fele az EU-ból származik. Fontos, hogy a megállapodás tartalmaz egy, az irreguláris migrációval kapcsolatos együttműködésről szóló közös nyilatkozatot, amelyben az Unió és Peru emlékeztetnek rá, hogy kötelezettséget vállalnak saját irreguláris migránsaik visszafogadására. Nem utolsó sorban pedig Peru kulcsfontosságú partnerré válhat a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, például a kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem elleni fellépésben. Ennek jele lehet az is, hogy az ország érdeklődést mutat egy stratégiai együttműködési megállapodás aláírása iránt az Európai Rendőrségi Hivatallal.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W Peru w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost gospodarczy przekraczający 80%, dzięki czemu kraj ten znalazł się wśród 10 najszybciej rozwijających się państw na świecie, jeśli chodzi o handel. Co więcej, UE nadal jest największym inwestorem w Peru, co uwydatnia duże znaczenie przedmiotowej umowy w kontekście dalszego wspierania tego typu możliwości rynkowych. W marcu br. UE zawarła z Republiką Peru umowę dotyczącą zniesienia wiz krótkoterminowych. Ten nowy system wizowy umożliwia obywatelom Unii podróżowanie bez wiz do Peru, a obywatelom Peru podróżowanie bez wiz do UE przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Aby udać się w podróż w ramach ruchu bezwizowego, obywatele Unii i obywatele Peru muszą posiadać ważny paszport zwykły, dyplomatyczny, służbowy, urzędowy lub specjalny. Zniesienie wiz krótkoterminowych nie ma jednak zastosowania do osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej. Przedmiotowa umowa obowiązuje już na zasadzie tymczasowości, gdyż uzyskała jednomyślnie poparcie rządów państw strefy Schengen w Radzie, lecz jej ostateczne zawarcie wymaga uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego.

Postanowienia przedmiotowej umowy nie będą miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ponieważ systemy wizowe tych państw podlegają ustawodawstwu krajowemu. Mając powyższe na uwadze, zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I support this agreement, which represents a culmination of the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru and is an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms. The visa waiver agreement will open up opportunities and advantages for EU citizens too and could have positive effects by simplifying travel for businesspeople, facilitating investment and boosting tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing.I abstained on this report as it relates to the visa regime operated by Schengen Member States, from which the UK has opted out. However, I welcome the potential commercial and tourism benefits of this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Oggi il Parlamento europeo si è espresso con una raccomandazione alla Commissione europea sull'attuazione e il monitoraggio dell'accordo siglato il 9 giugno 2015 tra l'UE e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

Questo accordo costituisce un tassello importante nell'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e il Perù, permettendo di intensificare ulteriormente le relazioni economiche, sociali e culturali tra i due continenti nonché favorirne il dialogo politico.

Attraverso questa raccomandazione, si invita oggi la Commissione ad osservare con attenzione i possibili sviluppi sul fronte dei criteri che hanno reso possibile l'accordo. Tali criteri includono non solo la sicurezza, l'ordine pubblico e il controllo dell'immigrazione clandestina, ma anche le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo interessato, comprese in particolare le questioni legate al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il provvedimento, inoltre, esorta la Commissione e le autorità peruviane a garantire la piena reciprocità dell'esenzione dal visto al fine di consentire una parità di trattamento di tutti i cittadini, segnatamente di tutti i cittadini dell'Unione. Per queste ragioni, ho espresso voto favorevole alla raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport non-législatif est une consultation du Parlement européen sur la conclusion de l’accord entre l’Union Européenne et la République du Pérou. Il vise à faciliter la délivrance des visas de court séjour et prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens européens et péruviens qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours.

Considérant que cet accord conclu entre l’Union Européenne et le Pérou permettra de renforcer leurs relations économiques et culturelles ainsi que d’intensifier le dialogue politique entre les deux parties, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing.UKIP MEPs have voted against giving consent to this agreement. UKIP is opposed to the EU negotiating visa agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai apporté mon soutien à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Pérou relatif à l’exemption de visa de court séjour. Cet accord permettra d’approfondir les relations économiques et culturelles, ainsi que le dialogue politique entre l’Union européenne et la République du Pérou. Il était toutefois important que cet accord soit accompagné de la déclaration commune relative à la coopération en matière d'immigration irrégulière au sein de laquelle l'Union et le Pérou rappellent leurs engagements relatifs à la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione del visto per soggiorni di breve durata per rafforzare le relazioni economiche, politiche e culturali tra l'Unione europea e il Perù. L'accordo faciliterà il commercio europeo nello stato peruviano in cui l'UE è già presente con numerosi progetti di investimento, in particolare nelle infrastrutture nei settori dell'acqua, dei trasporti e dell'energia. Dal punto di vista culturale, una maggiore circolazione di cittadini peruviani contribuirà a promuovere il turismo all'interno dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour. Le texte rend un avis positif sur cet accord qui permettra aux Péruviens de voyager vers UE et aux citoyens européens de voyager vers le Pérou sans avoir besoin de demander un visa pour tout séjour de maximum 90 jours sur toute période de 180 jours.

L’exemption s’applique à tous les citoyens possédant un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial valide, voyageant dans tout but légitime sauf pour accomplir une activité rémunérée. Pour ces derniers, chaque État membre pourra individuellement décider d’imposer ou de retirer l’obligation de visa pour les citoyens péruviens et le Pérou pourra choisir de faire de même pour les citoyens de chaque État membre.

Le Pérou faisait jusqu’ici partie des pays minoritaires d’Amérique Latine encore sujets à l’obligation de visa. Je souhaite que cette exemption d’obligation de visa puisse approfondir les relations économiques et culturelles mais aussi intensifier le dialogue politique incluant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ L'accord signé le 14 mars 2016, appliqué à titre provisoire en attendant l'approbation du Parlement européen, prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’UE et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante, pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes, excepté pour l’exercice d’une activité rémunérée.

Elle vise à dynamiser le tourisme et contribuer à renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements. Le Pérou peut aussi devenir un partenaire clé dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Or la coopération en la matière ne nécessite pas de libéralisation de visas, mais le contraire. Quoi qu’il en soit, étant opposée à toute libéralisation de visas, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих внесената препоръка от колежката Габриел за безвизовото пътуване на гражданите на Съюза и за гражданите на Перу. Но искам да изкажа огромното си съжаление от факта, че Комисията отново си позволи да не включи Парламента в Съвместния комитет. Все пак ние, представителите в Парламента, сме избрани от гражданите да защитаваме техните виждания и желания.

Искам да отправя един риторичен въпрос към г-н Юнкер и ръководената от него Комисия: Г-н Юнкер, ако днес не бяхме подкрепили препоръката на г-жа Габриел, каква стойност щеше да носи споразумението между ЕС и Перу подписано на 14 март 2016 г.?!?

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Το Περού, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της «Συμφωνίας του Κοτονού», αλλά και λοιπές νοτιοαμερικανικές χώρες, δεν αντιπροσωπεύει για την ΕΕ καμία απειλή, ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευσης, ούτε και από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Το χαμηλό ποσοστό απορρίψεων σε θεωρήσεις VISA, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης προς τους αιτούντες θεώρηση. Τέλος, η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού και συνιστά συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os cidadãos do Peru que se deslocam ao território da outra Parte Contratante por um período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. Este Acordo dinamizará o turismo e contribuirá para intensificar as relações no domínio do comércio e do investimento. O Peru registou um dos maiores crescimentos económicos da América Latina (5 % em 2013 e 2,4 % em 2014). O país tem registado um crescimento contínuo superior a 80 % nestes últimos dez anos, o que o coloca entre os dez primeiros países do mundo com a maior taxa de crescimento no período em referência. Além disso, a UE continua a ser o maior investidor no Peru, representando mais de 50 % do total dos investimentos estrangeiros diretos em sectores como as indústrias de extração, a banca e as finanças.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: dans un contexte d'immigration de masse illégale, nous nous opposons à toute libéralisation de visas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos de Estados-Membros da União Europeia e para os cidadãos do Peru que se deslocam ao território da outra Parte Contratante por um período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. A isenção de visto diz respeito a todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais), independentemente do motivo da estada, com exceção do exercício de uma atividade remunerada.

Tal como no caso de outros acordos semelhantes aprovados recentemente, afastando-nos da visão instrumental da relatora (centrada na promoção dos negócios) não nos opomos a esta facilitação da circulação de pessoas, razão pela qual votámos favoravelmente esta recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'UE e il Perù. Questo strumento è essenziale per dare un impulso al settore del turismo, del commercio e, più in generale, all'economia europea. La rimozione dei visti semplificherà le relazioni economiche e imprenditoriali tra UE e Perù, paese capace di offrire sicurezza giuridica e stabilità politica, garanzie essenziali per le piccole e medie imprese. La cooperazione tra i due paesi non si limiterà a rafforzare le relazioni economiche: il Perù è un partner fondamentale nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, in particolare il traffico di droghe e la tratta di esseri umani, che rappresentano aspetti molto importanti per una collaborazione efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour as I support Visa—free travel in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ S prihliadnutím na v zásade pozitívne hodnotenie z mája 2015 prijala Rada rozhodnutie o uzatvorení dvojstrannej dohody medzi EU a Peruánskou republikou. Podpísaná dohoda umožňuje občanom EÚ, ako aj občanom Peru cestovať bez víz na územia oboch zmluvných strán, a to na obdobie, ktoré nepresahuje 90 dní. Predmetné rozhodnutie o zrušení vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky osoby a cestujúcich s výnimkou vykonávania platenej činnosti. Od tejto dohody EÚ očakáva najmä posilnenie vzťahov v oblasti obchodu a investícií, ale aj zvýšenie dynamiky v oblasti cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore dell'accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη συμφωνία καθώς το Περού, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της «Συμφωνίας του Κοτονού» αλλά και λοιπές νοτιοαμερικανικές χώρες, δεν αντιπροσωπεύει για την ΕΕ καμία απειλή, ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευσης, ούτε και από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Το χαμηλό ποσοστό απορρίψεων σε θεωρήσεις VISA, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης προς τους αιτούντες θεώρηση. Τέλος, η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού και συνιστά συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.This agreement on the waiver of short-stay visas marks a significant milestone in the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru and is an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms. The agreement will strengthen regional coherence, given that Peru is one of the minority of Latin American countries whose nationals still need a visa, and will have a significant impact on rapprochement between the peoples of Europe and Peru. I therefore voted in favour of the recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a megállapodást, amely a rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosít az EU polgárainak. A megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére. Továbbá megerősítené a regionális koherenciát, hiszen Peru azon kevés latin-amerikai ország közé tartozik, amelyek állampolgárainak vízumra van szükségük, és így igencsak hozzájárulna az európai polgárok és a peruiak közeledéséhez is. A megállapodás erősíteni fogja a kereskedelmet és a beruházásokat.

Az EU Peru harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere (főként gépek és szállítóeszközök), és a perui export (agrár-élelmiszeripari és bányászati termékek) legfontosabb felvevője. Ezen kívül továbbra is az EU a legnagyobb befektető Peruban, a közvetlen külföldi befektetések több mint 50%-a az EU-ból származik. A demokrácia és az emberi jogok helyzetének megerősítése továbbra is fontos kérdés Peru számára, a vízumliberalizációról szóló megállapodás pedig hozzájárulhat egy kiegyensúlyozott és mélyreható politikai párbeszédhez az emberi jogokról, illetve konkrét kérdésekről, például a nők helyzetéről.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la decisión que establece un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de Perú cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. Espero que con la eliminación de la necesidad de visado se refuercen aún más, si cabe, los lazos de Perú con la Unión. Del mismo modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo UE-Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluyendo los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia estable que defiende, al igual que la Unión, los valores y principios de la democracia, el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la Republica de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing.I supported this report as I believe that its implementation will be mutually beneficial to the EU and Peru. In terms of economics, it will be easier for tourists to travel between Peru and the EU and it will serve to improve the trade and investment relations between us. The agreement will also serve to improve the EU’s political dialogue with Peru and it will help us cooperate in areas where we share common interests such as fighting organised crime and trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

Tale accordo rappresenta il passaggio finale di un percorso volto a rafforzare le relazioni diplomatiche, culturali, sociali ed economiche tra l'UE ed il Perù e darà una spinta piu forte al processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto nel paese andino.

L'accordo prevede, infatti, l'esenzione dal visto per i cittadini comunitari e peruviani che si recano rispettivamente in Peru e negli Stati membri dell'Unione europea per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale esenzione verrà applicata indipendentemente dalla ragione del soggiorno, a meno che non si tratti di un'attività retribuita che necessita delle normali procedure. Infine, esso contribuisce a dare un forte impulso al turismo, alle relazioni commerciali e alla crescita economica, e un maggior vigore nelle relazioni con il Perù. Nondimeno può agevolare e rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata, in particolare al traffico di droga e alla tratta di esseri umani nei territori di entrambe le parti contraenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Das Abkommen zwischen der EU und Peru über die Befreiung von der Visumpflicht ist eines von vielen in den vergangenen Wochen neu abgeschlossenen. Es handelt sich dabei um die vereinfachte Erteilung von Kurzvisa, wie man sie etwa für Urlaubs- oder Geschäftsaufenthalte benötigt. Eine solche Form der Vereinfachung halte ich für sinnvoll und habe deshalb dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze die Visumsfreiheit zwischen der Europäischen Union und der Republik Peru. Sie wird für alle Personengruppen und alle Reisezwecke gelten, auβer für Aufenthalte zur Erwerbszwecken. Die Befreiung der Visumspflicht gilt für höchstens 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing.I supported this agreement, which will allow visa-free travel between EU Member States, other than the UK, and Peru. The agreement would not affect the UK, which has its own national visa agreements with this country.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Perú, entre otros países, cuyo propósito es establecer un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de estos países que viajen al territorio de la otra Parte Contratante cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. La exención de visados cubre todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el ejercicio de una actividad remunerada.

Dicho Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y dichos países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za projektem decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych.

Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych jest niezwykle istotna dla pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Republiką Peru. Umożliwi ona zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz pogłębienie dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności. Umowa może również stanowić szansę na poprawę spójności regionalnej – ponieważ Peru należy do mniejszości krajów Ameryki Łacińskiej, których obywatele wciąż potrzebują wiz – i stanowi znaczący czynnik zbliżenia pomiędzy Europejczykami a mieszkańcami Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing.Although this agreement will not affect the UK because it has its own national visa agreements with Peru, I support the move to enable visa-free travel between other EU Member States and Peru – promoting further economic and cultural relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing.I voted in favour. The new visa regime provides for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Peru and for citizens of Peru when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την συμφωνία για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή των πολιτών του Περού. Ωστόσο στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην διαδικασία που επιλέγεται που αφήνει εκτός το Κοινοβούλιο και ζητείται απλά έγκριση από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing.I voted in favour of this agreement although the United Kingdom and Ireland will not participate in the agreement and are therefore not subject to its provisions.

This agreement on a waiver of short-stay visas marks a significant milestone in the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru and is an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms. The agreement will strengthen regional coherence, given that Peru is one of the minority of Latin American countries whose nationals still need a visa, and will have a significant impact on rapprochement between the peoples of Europe and Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement as I have no objections to the agreement’s effects.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des Europäischen Parlaments sieht eine wechselseitige Befreiung von der Visumpflicht für Kurzzeitaufenthalte – maximal 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen – zwischen den EU-Schengen-Staaten und der Republik Peru vor.

Da diese Befreiung von der Visumpflicht nur gilt, sofern der oder die Reisende während des Aufenthaltes keiner bezahlten Aktivität im Zielland nachgehen wird sowie ein offizielles Ausweisdokument vorliegen muss, ist die Gefahr irregulärer Arbeitsmigration nicht gegeben. Mit der genannten Vereinbarung werden vielmehr das Reisen vereinfacht, persönliche Kontakte gestiftet und die touristische Wirtschaft gestärkt.

Ich habe der Vereinbarung aus diesen Gründen zugestimmt.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J’ai décidé d’approuver la mise en œuvre de l’accord entre le Pérou et l’Union européenne relatif à l’exemption de l’obligation de visa de court séjour car les analyses ont montré que le risque d’immigration irrégulière en provenance de ce pays avait fortement baissé et les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas à la Guyane française. En outre, les autorités péruviennes se sont engagées à faciliter la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière.

L'accord qui a déjà été signé au mois de mars mais devait être soumis au Parlement européen dans le cadre de la procédure de consultation prévoit un régime de réciprocité. Ainsi, l’exemption de visa s’appliquera également aux citoyens européens se rendant au Pérou pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. ‒ A favor de este documento que favorece la exención de visados para estancias de corta duración y supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y la República de Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing.I believe that this agreement will deepen the relationship between the European Union and the Republic of Peru and that it is also a way of stepping up economic and cultural relations. I also believe that political dialogue should be intensified on various issues, including human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak zbog toga što se time produbljuju odnosi između ovih dviju zemalja. Boravak na teritoriju druge ugovorne stranke bez vize omogućit će jačanje gospodarskih i kulturnih odnosa, turizma, te trgovine i ulaganja. Unija je najveći investitor u Peruu, te je sklapanje ovog sporazuma iznimno važno kako bi se ojačala regionalna usklađenost, suradnja u području nezakonite migracije, te dijalog o temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Stoga podržavam ovu preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ L'accord - signé le 14 mars 2016 et appliqué à titre provisoire en attendant l'approbation du Parlement européen - prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

L’exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. Alors que l’Europe subit de plein fouet une immigration incontrôlée, il me paraissait tout à fait naturel de me porter en défaveur d’une libéralisation de visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Hlasoval jsem ve prospěch dohody mezi EU a Peru, která umožní bezvízový styk pro občany obou stran při krátkodobých pobytech v maximální délce 90 dní. Tato dohoda je milníkem v prohlubování vztahů mezi Unií a Peruánci. Peru vykazuje jednu z nejrychlejších ekonomik v Latinské Americe a země EU patří mezi největší investory. Věřím, že udělení bezvízového styku podpoří turismus a povede k ještě intenzivnějším obchodním vztahům a více investicím. Bezvízový styk též usnadní život studentům, turistům či diplomatům. Jedná se zároveň o další způsob, jak zintenzivnit i kulturní vztahy a posilovat politický dialog s Peru včetně problematiky lidských práv a základních svobod, dobrého vládnutí a právního státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition d’exemption sur l’obligation de visa pour les ressortissants péruviens. Ce texte conclut un accord avec la République du Pérou ayant pour objectif de simplifier le processus et de faciliter la délivrance de visas de séjours courts pour les ressortissants péruviens et européens. Il s’agit d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour un séjour d’une durée maximale de 2 mois sur une période de 4 mois. Cela permettra de renforcer des échanges culturels entre les européens et le Pérou, en permettant une circulation et une mobilité accrues.

Cette proposition d’exemption a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport concernant la conclusion d’un accord avec la République du Pérou visant à faciliter la délivrance des visas de court séjour.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου καθώς η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ολοκληρώνει την εμβάθυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία του Περού, και αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht behandelt das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Peru über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte. Da jedoch die Zusammenarbeit zwischen der EU und Peru bei der irregulären Migration noch unbedingt intensiviert werden sollte und die Kompetenzen einer Befreiung der Visumpflicht für Kurzaufenthalte für peruanische Bürger bei den Mitgliedstaaten verbleiben sollte, liegt meines Erachtens derzeit keine Notwendigkeit vor, dieser Befreiung zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing.I voted in favour of the report, as I support this agreement to enable visa-free travel between EU Member States, other than the UK, and Peru. The agreement would not affect the UK, which has its own national visa agreements with this country.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeppe Kofod (S&D), skriftlig. ‒ Denne aftale vil gøre det nemmere for både turister og erhvervslivet at rejse mellem og EU og Peru, og den åbner dermed yderligere op for adgangen til en af de hurtigst voksende økonomier i verden over de sidste 10 år. Samtidig sikres det, at der er tilfredsstillende kontrol med indrejsende fra Peru til EU. Sideløbende er der etableret et mere formaliseret samarbejde mellem de peruvianske myndigheder og Europol med henblik på samarbejde om bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet. På denne baggrund har jeg valgt at støtte aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des Europäischen Parlaments sieht eine wechselseitige Befreiung von der Visumpflicht für Kurzzeitaufenthalte – maximal 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen – zwischen den EU-Schengen-Staaten und der Republik Peru vor.

Da diese Befreiung von der Visumpflicht nur gilt, sofern der oder die Reisende während des Aufenthaltes keiner bezahlten Aktivität im Zielland nachgehen wird sowie ein offizielles Ausweisdokument vorliegen muss, ist die Gefahr irregulärer Arbeitsmigration nicht gegeben. Mit der genannten Vereinbarung werden vielmehr das Reisen vereinfacht, persönliche Kontakte gestiftet und die touristische Wirtschaft gestärkt.

Ich habe der Vereinbarung aus diesen Gründen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η παρούσα σύσταση πραγματεύεται την έγκριση της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού, η οποία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες του Περού όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Η εμβάθυνση των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες, εν προκειμένω με τη Δημοκρατία του Περού, μπορεί αφενός να ωφελήσει τον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των επενδύσεων και, αφετέρου, να προωθήσει τον πολιτικό διάλογο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Bár a jelentés előadója erőlködik, hogy a rövidesen szárnyaló gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elősegítése érdekében indokolt a vízummentesség megadása, én erre egyáltalán nem látok reális esélyt a perui termékek és szolgáltatások ismeretében. Sokkal valószínűbb, hogy bizonyos lobbiérdekek húzódnak meg a háttérben. Valójában sem az üzleti, sem a személyes kapcsolatoknak nem gátja a jelenlegi rendszer. Az sem elhanyagolható, hogy a peruiakkal kapcsolatos bűnelkövetési statisztikák sem rózsásak.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на препоръката от името на Европейския парламент да бъде сключено споразумение между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване, предвиждащо безвизово пътуване до територията на другата договаряща страна за период не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, обхващащо всички категории лица, пътуващи с всякаква цел, с изключение упражняването на доходоносна дейност.

Това споразумение задълбочава отношението между договарящите страни и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки, активизиране на политически диалог по ключови теми, включително свързани с правата и основните свободи на човека. Основна цел на засиленото сътрудничество е партньорството с Перу в областта на борбата с организираната престъпност и най-вече трафика на хора и наркотични вещества.

Споразумението ще съдейства за укрепването на отношенията в областта на търговията и инвестициите, като ще окаже влияние и в туристическия сектор, който е втори по значение за перуанската икономика. В същото време то съдържа ясен ангажимент за обратно приемане на незаконни имигранти и по този начин представлява допълнително средство за борба с незаконната миграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – Peru is an important political and economic partner for the EU in Latin America. The agreement on the waiver of short-stay visas is an important step in deepening EU relations with Peru, which are built on political dialogue, trade and development cooperation and cover a wide range of bilateral, regional and multilateral issues. Тhe visa waiver will deepen trade links among businesses and will facilitate investment.

In particular, visa liberalisation is likely to further increase tourist flows between the EU and Peru. Nevertheless, there are concerns that visa liberalisation will increase the level of irregular migration and human and drug trafficking. In order to prevent this from happening, the EU should further enhance and strengthen cooperation with Peru in the fight against irregular migration and organised crime. In that regard, the EU should welcome efforts made by the Peruvian Government in conducting an information campaign that explains to Peruvian citizens the key provisions of the visa waiver agreement.

I supported the EU-Peru agreement on the short-stay visa waiver because it will deepen political and economic relations between the EU and Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il presente accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare i reciproci rapporti economici e culturali e ad accrescere il dialogo politico su diversi aspetti, quali i diritti umani e le libertà fondamentali. L'accordo è in grado di fornire un forte impulso al turismo e contribuirà a rafforzare le relazioni nel settore del commercio e degli investimenti; questo ha infatti permesso al Perù, di registrare la più forte crescita economica dell'America latina negli ultimi dieci anni. Relativamente agli scambi commerciali, l'UE si classifica come il terzo partner commerciale del Perù in termini di importazioni e il principale destinatario delle sue esportazioni. Il Perù può divenire un partner fondamentale nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, in particolare il traffico di droghe e la tratta di esseri umani, che possono rappresentare aspetti importanti della cooperazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour. La rapporteure invite la Commission européenne à observer les possibles développements en ce qui concerne les critères relatifs à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, ce qui confirme, de façon larvée, qu’il y a bien d’importants problèmes.

Le rapport mentionne également que le Pérou pourrait devenir un partenaire clé dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogues et la traite des êtres humains, qui peuvent représenter des volets importants de la coopération. Il s’agit d’une observation un peu bizarre, car la coopération en la matière ne nécessite pas de libéralisation de visas, au contraire. L’exemption de visas risque plutôt d’agrandir les problèmes. En outre, dans le contexte de l’immigration de masse illégale, je m’oppose à toute nouvelle libéralisation de visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le texte valide l’accord signé le 14 mars 2016 par l’Union européenne et le Pérou. Il permet aux citoyens de se déplacer dans les deux pays sans visas, pour une durée maximale de 90 jours, sur une période totale de 180 jours (en-dehors d’une activité rémunérée). Or, bien que le rapporteur souligne les bénéfices à en tirer comme le renforcement de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, le rapport est un moyen de les amplifier, non de les contrecarrer. Certes le tourisme pourrait en profiter, mais j’estime que la situation de crise migratoire massive dans laquelle est plongée l’Europe ne s’améliorera pas, au contraire. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo en línea con nuestra posición favorable a la exención de los visados. A pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de negociación, de forma poco transparente y sin incluir a las instituciones democráticas como el Parlamento Europeo en el mismo, estoy de acuerdo con las medidas propuestas, que facilitan la libertad de movimiento tanto de la ciudadanía peruana hacia la Unión Europea como de la ciudadanía europea hacia Perú, reduciendo así las restricciones que aún existen a la libertad de movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Desde el 14 de marzo de 2016 este Acuerdo, que hasta ahora ha tenido carácter provisional, permite que los nacionales de la República de Perú no necesiten visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y por ello es necesario que se apruebe con la mayor brevedad posible, pues supone una ventaja para ambos, ya que la relación entre la Unión y Perú ya tiene raíces asentadas.

Perú es uno de los países latinoamericanos con más crecimiento, ya que en 2013 tuvo un aumento del 5 % y en 2014 del 2,4%, pero no sólo en Latinoamérica, sino que es uno de los diez países del mundo que más progresa; en 10 años ha tenido un crecimiento continuo del 80 %. Este acuerdo supone un pilar fundamental para el turismo, el comercio, las inversiones (la Unión es el principal inversor de Perú), el afianzamiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de Perú, y en general, beneficia las relaciones económicas y culturales.

Por todo ello y porque puede suponer un acercamiento a que Perú sea nuestro principal socio contra la delincuencia organizada, en términos de tráfico de drogas y trata de seres humanos, voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des Europäischen Parlaments sieht eine wechselseitige Befreiung von der Visumpflicht für Kurzzeitaufenthalte – maximal 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen – zwischen den EU-Schengen-Staaten und der Republik Peru vor.

Da diese Befreiung von der Visumpflicht nur gilt, sofern der oder die Reisende während des Aufenthaltes keiner bezahlten Aktivität im Zielland nachgehen wird sowie ein offizielles Ausweisdokument vorliegen muss, ist die Gefahr irregulärer Arbeitsmigration nicht gegeben. Mit der genannten Vereinbarung werden vielmehr das Reisen vereinfacht, persönliche Kontakte gestiftet und die touristische Wirtschaft gestärkt.

Ich habe der Vereinbarung aus diesen Gründen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing.I voted in favour of allowing a visa waiver for Peruvian and European Union citizens when travelling to the territory of the other contracting party for periods of less than 90 days. Due regard has been given to non-Schengen Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Pro bezvízový styk obvykle hlasuji v případě blízkých nebo bezproblémových zemí nebo v případech, kdy míra zamítnutých žádostí o víza byla v minulosti nízká. V případě Peru byl poměr zamítnutých žádostí relativně vysoký (6,1 % v roce 2014), navíc nyní z této latinskoamerické země hrozí šíření nákazy viru zika.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ EU je treći trgovinski partner Perua kad je riječ o uvozu (uglavnom strojeva i prijevozne opreme) i njegov glavni partner za izvoz (poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ruda). Uz to, EU je i dalje najveći investitor u Peruu i odgovoran je za više od 50 % ukupnog izravnog stranog ulaganja u sektorima kao što su bankarstvo i financije. Republika Peru ima relativno stabilnu demokraciju i u tom smislu važan je partner Unije u Latinskoj Americi.

Sporazumom o ukidanju viza za kratkotrajni boravak produbit će se odnosi između EU-a i Republike Perua i dodatno ojačati gospodarski i kulturni odnosi te politički dijalog o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Također će se omogućiti i jačanje regionalne usklađenosti jer je Peru jedna od rijetkih država Latinske Amerike čijim je državljanima još uvijek potrebna viza. Sporazum sadrži i zajedničku deklaraciju o suradnji u području nezakonite migracije, stoga Peru može postati ključan partner u području borbe protiv organiziranog kriminala, posebno trgovanja drogom i ljudima.

Smatram da je ukidanje vize za kratkotrajan boravak nužan čimbenik u procesu približavanja EU-a i Perua, stoga sam podržala ovu preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing.The agreement signed on 14 March 2016 provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. In my view, the agreement marks a significant milestone in the deepening of relations between the European Union and Peru and is an additional way of stepping up economic and cultural relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Uzavretím tejto dohody sa rušia víza pre občanov Peru pri krátkodobých pobytoch pri prekračovaní hraníc Únie a to počas obdobia najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Toto právo sa vzťahuje na všetky osoby okrem tých, ktoré cestujú pri vykonávaní platenej činnosti. Peru zaznamenalo v posledných desiatich rokoch najsilnejší nepretržitý hospodársky rast v Latinskej Amerike a to viac ako 80 %, čím sa zaraďuje medzi prvých desať krajín na svete. Dohoda posilní vzájomný obchod a investície, rozšíri cestovný ruch a pomôže konsolidácii a stabilizácii demokracie v Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

Ce rapport porte sur un accord signé le 14 mars 2016 qui prévoit un régime d’exemption de visa en faveur des citoyens de l’Union européenne et du Pérou pour les séjours de courte durée (durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours).

Le Pérou est un État relativement stable dont les ressortissants ont peu de difficultés à obtenir des visas Schengen. Malgré tout, eu égard aux dangers réels liés au trafic de drogue au Pérou, nous ne saurions approuver cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. – Regarding the recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Peru on the short-stay visa waiver, I voted in favour, as the implementation of this agreement will undoubtedly strengthen the rapprochement between the European Union and Peru.

The Republic of Peru is a democratic country and supports equivalent values to those of the European Union. Its economic growth rate has been more than 80% for the past 10 years, one of the highest rates of growth in Latin America. Around 43% of applicants received multiple-entry visas in 2014, and the visa rejection rate in 2015 was only 3%. All above, this proves the need to implement the agreement on the short-stay visa waiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o návrhu zprávy, která by rušila vízovou povinnost mezi EU a Peruánskou republikou pro krátkodobé pobyty. Tuto dohodu vnímám jako krok směrem k prohloubení vztahů mezi EU a Peru a rovněž jako prostředek k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohloubení politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek. Tato dohoda jistě přispěje i k posílení vztahů v oblasti obchodu a investic. EU představuje pro Peru třetího nejvýznamnějšího obchodního partnera a největšího investora. Dohodu jsem podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dies ist die Abstimmung über das Abkommen zur Visabefreiung für Kurzaufenthalte mit Peru. Diese Maßnahme ist aus meiner Sicht aber nicht nachvollziehbar. Denn zum einen hat Peru immer noch Probleme im Bereich der Menschenrechte, und zum anderen sollte diese Entscheidung den Nationalstaaten selbst überlassen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Lorsque la coopération avec certains pays tiers le permet, une exemption de visa court séjour réciproque (soit principalement pour du tourisme) est négociée. Le Conseil, représentant les États, tranche. Les critères observées sont autant la situation politique, le respect des droits de l'Homme, que l’absence de "risque de migration irrégulière". Il s’agit ici du Pérou avec qui l’UE a signé des accords spécifiques de libre-échange et de réadmission (de retour de migrants).

Considérant néanmoins que le Pérou est un des seuls pays de l’Amérique latine dont les citoyens ne disposent pas encore d’exemption de visa court séjour pour voyager dans l’UE, je vote pour. J’ai également voté en faveur de cette exemption pour la Colombie lors de la précédente session de vote. Je souligne néanmoins que la demande de consentement du Parlement est ici encore révélatrice du pantomime de démocratie de l’UE puisque l’accord est en réalité déjà en vigueur depuis mars dernier.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car le rapporteur invite seulement la Commission européenne à observer les possibles développements en ce qui concerne les critères relatifs à l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, alors que les problèmes sont colossaux. Dans le contexte de l’immigration de masse illégale, nous nous opposons à toute libéralisation des visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O presente acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os cidadãos do Peru que se deslocam ao território da outra Parte Contratante por um período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias.

A fim de garantir a igualdade de tratamento de todos os cidadãos da UE, foi incluída no acordo uma disposição nos termos da qual o Peru só pode suspender ou denunciar o acordo relativamente a todos os Estados-Membros da União Europeia e, reciprocamente, a União só pode suspender ou denunciar o acordo relativamente a todos os seus Estados-Membros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing.The agreement provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling in the other’s territory for a maximum period of 90 days in any 180-day period. I supported this resolution as it is an opportunity to deepen economic relations and develop tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis que le Pérou fasse désormais partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour voyager au sein de l’espace Schengen. Suite à l’évaluation positive de la situation du Pérou, l’accord entre l’Union et la République a été signé le 14 mars 2016. Cet accord représente un pas supplémentaire en direction d’une coopération accrue entre les deux parties dans des domaines tels que le commerce, les investissements et le tourisme.

Je me réjouis également qu’au titre de cette coopération ainsi renforcée, l’Union et le Pérou puissent devenir des partenaires dans la lutte contre le crime organisé et notamment la traite des êtres humains. Plus largement je salue le renforcement de la cohérence de notre politique à l’égard du continent sud-américain puisque grâce à cet accord, le Pérou quitte la minorité de pays du continent dont les ressortissants ne sont pas exemptés de visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch je výsledkom úspešného zavŕšenia prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Peru a zároveň prostriedkom na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd. Predmetná dohoda vnesie dynamiku do cestovného ruchu a prispeje k posilneniu vzťahov v oblasti obchodu a investícií. Únia je najväčším investorom v Peru, pričom predstavuje viac ako 50 % zo všetkých priamych zahraničných investícií v takých odvetviach, ako je ťažobný priemysel, banky a finančníctvo. Peru podporuje mnohé investičné projekty, najmä v oblasti infraštruktúr vo vodohospodárskom odvetví, doprave alebo aj energetike. Ľudské práva a demokracia sú kľúčovými prvkami vzťahu medzi Európskou úniou a Peru. Konsolidácia demokracie a ľudských práv zostáva pre Peru prioritou a dohoda o liberalizácii vízového režimu umožní pokračovať vo vyváženom, pravidelnom a prehĺbenom politickom dialógu v oblasti ľudských práv a o konkrétnych témach, ako je situácia žien. Preto vyjadrujem podporu tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of this agreement, which will be a step forward in the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru. It represents an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács 2015. május 19-én határozatot fogadott el, amelyben engedélyezte, hogy a Bizottság tárgyalást kezdjen az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló kétoldalú megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalások 2015. május 20-án kezdődtek, a felek 2015. június 9-én parafálták a megállapodást. A Tanács határozattervezetet fogadott el a megállapodás ratifikálására vonatkozóan, ehhez azonban meg kell szereznie Parlament egyetértését is. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében rámutat, hogy a Perui Köztársaság viszonylag stabil demokrácia, amely az Európai Unióhoz hasonlóan kiáll a demokrácia, a jó kormányzás, az emberi jogok és a jogállamiság értékei és elvei mellett.

A schengeni vízum igénylőinek nagy többsége meg is kapja a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot, a visszautasítási arány 2014-ben 6,1%, 2015-ben pedig 3,0% körül volt. 2014-ben a kérelmezők 43%-a többszöri belépésre jogosító vízumot kapott. A jelentés mindennek alapján azt ajánlja, hogy a Parlament értsen egyet a Tanács határozattervezetével. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ L'accord a été signé le 14 mars 2016 et appliqué à titre provisoire en attendant l'approbation du Parlement européen. Il prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. Même si le Pérou n’est pas un pays de provenance des flux migratoires majoritaires en France, dans le contexte de l’immigration de masse illégale, nous nous opposons à toute libéralisation de visas et votons contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O presente acordo enquadra-se no esforço do aprofundamento das relações da União Europeia com a República do Peru. No que toca às relações comerciais, a UE constituí o terceiro maior parceiro comercial do Peru, em termos de importações, e o principal destinatário das suas exportações.

Este acordo poderá ter um forte impacto no sector do turismo uma vez que vem facilitar a entrada e saída de cidadãos, contribuindo para reforçar as relações económicas, de investimento e culturais entre os dois continentes.

O acordo celebrado entre a União e o Peru prevê a isenção de vistos quer para os cidadãos da União quer para os cidadãos do Peru, que se desloquem para o território de uma da partes contratantes por um período não superior a 90 dias, por cada período de 180 dias.

Ficam, no entanto, excluídos da aplicação deste acordo os Estados-Membros que não apliquem plenamente o acquis communautaire em matéria de Espaço Schengen.

Neste sentido, voto favoravelmente, pois considero que este acordo reforçará aa relações entre a União e a República do Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Dans un contexte d’immigration de masse, je m'oppose à toute libéralisation de visas et donc à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing.Labour MEPs support this agreement to enable visa-free travel between EU Member States, other than the UK, and Peru. The agreement would not affect the UK, which has its own national visa agreements with this country.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit, de manière réciproque et pour des séjours de courte durée, un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union européenne et des ressortissants du Pérou. Cet accord permettra de renforcer les liens économiques et culturels qui unissent le Pérou à notre continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Mariya Gabriel. Le Parlement européen devait donner son approbation à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou, qui a déjà été négocié entre la République du Pérou et la Commission européenne. Selon la procédure d'approbation, la commission LIBE pouvait apporter des modifications, de procédure uniquement, ne portant pas sur le contenu de l'accord, mais elle a seulement adopté une recommandation favorable pour la plénière tendant à l'approbation de la conclusion de l'accord.

L'objectif de la proposition est la conclusion d'un accord avec la République du Pérou visant à faciliter la délivrance des visas de court séjour. L'accord tient compte de la situation des États membres qui n'appliquent pas l'acquis de Schengen dans son intégralité. Il prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union européenne et des ressortissants de la République du Pérou qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute la période de 180 jours. L'exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l'exercice d'une activité rémunérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare le relazioni economiche e culturali e intensificare il dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali. Pertanto mi sono espressa a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás elősegíti a két terület közötti szorosabb együttműködést. Peru, a dél-amerikai kontinens azon országai közé tartozik, ahol az utóbbi időszakban a gazdaság növekedésének dinamikus bővülését láthattuk. Ezen túlmenően a megállapodás pozitív hatással lesz a turizmusra, a beruházásokra és a kereskedelemre is. Továbbá Peru kulcsfontosságú partnerré válhat a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén. Ehhez kívántam szavazatommal hozzájárulni.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing.I voted in favour of this agreement, which will provide for visa-free travel for citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to each other’s territory for a maximum stay of 90 days in any 180-day period. The agreement will also improve economic and cultural relations and intensify political dialogue on issues including human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing.I voted in favour this agreement, which provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special-passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesem Bericht ausgesprochen, da ich der Meinung bin, dass keine Notwendigkeit für die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte besteht und dass die Kompetenzen weiter bei den Mitgliedsstaaten verbleiben sollten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Viisanõudest loobumine aitab edendada ELi ja Peruu vahelisi majandus-, poliitilisi ja kultuurisuhteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ La adopción del presente Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración es un gran paso en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y Perú. No cabe duda de que el Acuerdo irá acompañado de un aumento del comercio entre ambos socios así como del diálogo en cuestiones políticas y de derechos fundamentales, por lo que no puedo más que alegrarme y darle la bienvenida.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu šio susitarimo sudarymui.

Visų pirma, šis susitarimas suteiks galimybę plėtoti santykius tarp Europos Sąjungos ir Peru Respublikos ir sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius, taip pat paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Pažymėtina, kad Peru yra viena iš nedaugelio Lotynų Amerikos šalių, kurios piliečiams vis dar taikomas vizų režimas, tad šis susitarimas taip pat bus vienas iš veiksnių, padėsiančių stiprinti regiono sanglaudą, tam, kad būtų palengvinta asmenų integracija. Bevizio režimo susitarimu bus skatinamas turizmas ir prisidėta sutvirtinant ryšius prekybos ir investicijų srityje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į susitarimą yra įtraukta bendra deklaracija dėl bendradarbiavimo neteisėtos migracijos srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing.UKIP MEPs have voted against giving consent to this agreement. UKIP is opposed to the EU negotiating visa agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta della collega poiché ritengo che l'estensione alla Repubblica del Perù dell'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata contribuisca al netto miglioramento delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE, da una parte, e la Repubblica del Perù dall'altra. La condivisione dei valori dell'Unione, dei principi di democrazia e dello Stato di diritto fanno del Perù un partner essenziale per l'Unione europea. Allo stesso modo, i solidi rapporti commerciali che da tempo ci legano a questo paese mi inducono ad accogliere con favore la proposta in oggetto. Pertanto, ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Peru je jedna od rijetkih zemalja Latinske Amerike čijim je državljanima još uvijek potrebna viza za ulazak u zemlje EU-a. Ukoliko Europska unija želi produbiti odnose s Republikom Peru mora započeti voditi dijalog koji će ići prema tome da se ojačaju gospodarske i kulturne veze i ukinu vize.

EU je treći trgovinski partner Perua kad je riječ o uvozu (uglavnom strojeva i prijevozne opreme) i njegov glavni partner za izvoz (poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ruda) pa je potpisivanje ovog sporazuma vrlo važno jer će se njime još više intenzivirati trgovina i međusobna ulaganja. Peru je zemlja koja počiva na demokratskim načelima, pa će liberalizacija viznog režima omogućiti i politički dijalog u području ljudskih prava.

Peru također može postati ključan partner u području borbe protiv organiziranog kriminala, posebno trgovanja drogom i ljudima, što može biti važan dio suradnje. Čvrsto sam uvjerena da će potpisivanje ovog sporazum doprinijeti ne samo pojačanoj mobilnosti, već i našoj boljoj međusobnoj suradnji, te da će korist od toga imati obje strane potpisnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Je déplore que les accords de Schengen interdisent à la France de décider à quels pays elle veut ou non accorder ce genre de disposition. Dans le contexte actuel d'immigration massive vers l'Europe, je m'oppose d'ailleurs à toute libéralisation des visas. Je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Sporazum o ukidanju viza za kratkotrajni boravak rezultat je produbljivanja odnosa između Europske unije i Republike Perua te se njime dodatno jačaju gospodarski i kulturni odnosi i intenzivira politički dijalog o raznim pitanjima, između ostaloga, o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Tim će se Sporazumom omogućiti i jačanje regionalne usklađenosti jer je Peru jedna od rijetkih zemalja Latinske Amerike čijim je državljanima još uvijek potrebna viza te je on nezanemariv čimbenik u procesu približavanja europskih i peruanskog naroda.

Peru može postati ključan partner u području borbe protiv organiziranog kriminaliteta, posebno trgovanja drogom i ljudima, što može biti važan dio suradnje. Interes koji je ova država izrazila za potpisivanje sporazuma o strateškoj suradnji s Europolom pozitivan je znak i može značiti važan napredak u jačanju suradnje EU-a i Perua u području borbe protiv organiziranog kriminaliteta. Mnoštvo zajedničkih izazova Europske unije i Republike Perua pokazuje da je važno i potrebno ojačati njihovu suradnju Sporazumom o ukidanju viza za kratkotrajni boravak, te ću stoga pozitivno glasovati o ovoj odluci.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os cidadãos do Peru que se desloquem ao território da outra Parte Contratante por um período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. A isenção de visto diz respeito a todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais), independentemente do motivo da estada, com exceção do exercício de uma atividade remunerada.

Pelo exposto,- o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem uzavření dohody mezi EU a Peru, neboť ji považuji za velmi důležitý milník ve vzájemných vztazích. Otvírá prostor nejen k posílení hospodářské a kulturní spolupráce, k hlubšímu politickému dialogu na téma ochrany lidských práv a svobod, ale také ke zlepšení spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami. Je nutné rovněž zmínit, že v posledních letech došlo ke zřetelnému zlepšení v oblasti žádostí o azyl, nucených návratů a neregulované migrace z této země, přičemž v roce 2015 došlo k odmítnutí pouze 3 % žadatelů o víza. Peru podepsalo smlouvu o strategické spolupráci s úřadem Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo firmato stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Vorrei sottolineare che il Perù ha registrato la più forte crescita economica dell'America latina (5% nel 2013, 2,4% nel 2014). Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l'UE è il terzo partner commerciale del Perù in termini di importazioni (principalmente macchinari e attrezzature di trasporto) e il principale destinatario delle sue esportazioni (prodotti agroalimentari e minerari). Sono convinto che questo accordo possa favorire la cooperazione tra UE-Perù e creare maggiori opportunità di crescita per entrambe le parti. Pertanto, ho votato a favore dell’adozione di questo accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ W marcu UE zawarła z Republiką Peru umowę dotyczącą zniesienia wiz krótkoterminowych. Ten nowy system wizowy umożliwia obywatelom Unii podróżowanie bez wiz do Peru, a obywatelom Peru podróżowanie bez wiz do UE przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

W Peru w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost gospodarczy przekraczający 80%. Jeśli chodzi o handel, UE jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Peru pod względem przywozu oraz głównym miejscem przeznaczenia towarów eksportowanych. Co więcej, UE nadal jest największym inwestorem w Peru, co uwydatnia duże znaczenie przedmiotowej umowy w kontekście dalszego wspierania tego typu możliwości rynkowych.

Peru wyraziło również zainteresowanie podpisaniem porozumienia o współpracy strategicznej z Europejskim Urzędem Policji (Europolem), które oznaczałoby znaczący postęp w zacieśnianiu współpracy między UE a Peru w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej. ECR tym bardziej dostrzega znaczenie i konieczność dalszego stymulowania oraz zacieśniania tej współpracy za sprawą umowy dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych.

Umowy tego typu to jeden ze sposobów na stymulowanie kontaktów międzyludzkich z obywatelami krajów, z którymi są one zawierane, zwiększenie możliwości handlowych za sprawą wzmożonego ruchu turystycznego oraz wspieranie popularyzacji relacji biznesowych między UE a tymi krajami. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé l’accord signé entre l’Union européenne et le Pérou visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour pour les citoyens européens et péruviens. Les ressortissants des deux zones pourront désormais se rendre sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O presente acordo foi assinado no dia 14 de março de 2016 e aplica-se a título provisório, na dependência da aprovação do Parlamento Europeu. O mesmo prevê não apenas a simplificação do procedimento de emissão de vistos de curta duração entre as partes contratantes, mas também a isenção de visto aos cidadãos da União Europeia e aos cidadãos do Peru para estadas de curta duração.

Com efeito, considero que a aprovação do presente acordo é o culminar do aprofundamento das relações entre a União Europeia e a República do Peru. Este será, também, um meio de reforçar as relações culturais e económicas entre as partes, sendo a economia peruana uma das que mais cresce na América do Sul.

Ao mesmo tempo, a República do Peru é uma democracia estável, porquanto o acordo permitirá, também, intensificar o diálogo político sobre questões como os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

Em matéria de imigração ilegal, o acordo contém - e bem - uma declaração de cooperação conjunta, em que ambas as partes recordam o seu compromisso no tocante à readmissão de imigrantes em situação irregular.

Pelo exposto, votei favoravelmente a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing.UKIP MEPs have voted against giving consent to this agreement. UKIP is opposed to the EU negotiating visa agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu la résolution sur l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour, signé le 14 mars 2016 et appliqué provisoirement en attendant l’approbation du Parlement européen. Grâce à cet accord, les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants du Pérou n’auront plus besoin de visa pour se rendre sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L'exemption de visa s’applique à tous les citoyens détenant un passeport valide, quel que soit le motif du voyage, hormis l’exercice d’une activité rémunérée.

Cet accord est une belle avancée dans l’approfondissement des relations entre l’Union et le Pérou. Il dynamisera le tourisme et contribuera à renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements. Il permettra également de poursuivre un dialogue politique régulier et approfondi sur diverses questions telles que les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Enfin, la coopération entre l’Union et le Pérou sera bénéfique dans la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue et la traite des êtres humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este acordo de isenção de visto para as estadas de curta duração é o culminar do aprofundamento das relações entre a União Europeia e a República do Peru e constitui um meio adicional e essencial para reforçar as relações económicas e culturais, bem como para intensificar o diálogo político sobre diversas questões, incluindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport qui donne l'approbation du Parlement européen à la conclusion de l'accord entre l'UE et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour signé le 14 mars 2016. Cet accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Pérou sur le territoire de l'autre partie contractante. Le séjour est d'une durée maximale de 90 jours sur toute la période de 180 jours. J’ai voté en faveur de cette exemption de visa notamment parce que le Pérou est une démocratie relativement stable qui défend tout comme l'Union européenne les valeurs et les principes de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme et de l’état de droit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šią rekomendaciją, nes dar 2014 m. spalio mėn. Europos Komisija priėmė ataskaitą, kurioje išsamiai išnagrinėta Peru atitiktis kriterijams, leidžiantiems suteikti bevizį rėžimą šiai šaliai. Atsižvelgdama į teigiamus įvertinimo rezultatus, 2015 m. gegužės mėnesį Taryba savo sprendimu įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl ES ir Peru dvišalio susitarimo sudarymo. Minėtas susitarimas pasirašytas 2016 m. kovą ir iki šiol buvo taikomas laikinai, laukiant, kol jį patvirtins Europos Parlamentas.

Bevizis režimas leidžia vykstantiems į susitariančiosios Šalies teritoriją būti čia ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Šis susitarimas leis sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ES ir Peru ryšius, paskatins politinį dialogą, turizmą ir prisidės sutvirtinant ryšius prekybos ir investicijų srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Após uma avaliação globalmente positiva, a Comissão encetou em maio de 2015 as negociações para um acordo bilateral entre a União Europeia (UE) e a República do Peru sobre isenção de vistos. Assinado em março de 2016, o acordo foi aplicado a título provisório, na pendência da aprovação por parte do Parlamento Europeu.

O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da UE e os cidadãos do Peru, que se desloquem ao território da outra parte contratante, por um período máximo de 90 dias por cada período total de 180 dias.

Este acordo resulta do aprofundamento das relações entre a UE e o Peru, no seguimento do Acordo Comercial, constituindo um meio adicional para a intensificação do diálogo político.

O Peru registou um dos maiores crescimentos económicos da América do Sul, tendo nos últimos 10 anos registado um crescimento contínuo superior a 80 %. Para além disso, é um país que tem demonstrado ter uma democracia relativamente estável, vinculada aos valores e princípios da democracia, boa governação, respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito.

Sendo este um importante parceiro na América Latina, com o qual se estreitará o diálogo político equilibrado, duma forma regular, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui porte sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour.

L'accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants péruviens qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ In linea con la maggioranza parlamentare, ho votato a favore della raccomandazione relativa alla conclusione dell'accordo UE-Perù sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. L'Unione europea non è nuova a stringere accordi di questo tipo, in effetti già durante la plenaria di giugno il Parlamento europeo era stato chiamato a dare la sua approvazione a una serie di accordi volti a esentare dal visto i cittadini provenienti da paesi terzi che si recano in Europa per periodi di breve durata. Guardo positivamente a questo tipo di semplificazione, che mi sembra in linea con uno dei pilastri su cui si fonda l'UE stessa, ovvero il diritto alla libera circolazione. In un periodo alquanto cupo per l'Unione, in cui le spinte nazionalistiche hanno prodotto i risultati che ormai tutti conosciamo, questa semplificazione amministrativa mi sembra invece un segno importante di apertura dell'Europa verso l'esterno e una mossa interessante anche dal punto di vista economico. Per questo motivo ho dato il mio voto a sostegno del testo presentato.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Perú, entre otros países, cuyo propósito es establecer un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de estos países que viajen al territorio de la otra Parte Contratante cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. La exención de visados cubre todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el ejercicio de una actividad remunerada.

Dicho Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y dichos países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für das Abkommen zwischen der EU und Peru: Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte gestimmt. Es erlaubt Bürgern aus der EU und Peru, sich für 90 Tage ohne Visum im jeweils anderen Land aufzuhalten. Dies gilt jedoch nicht für die Erwerbstätigkeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jasenko Selimovic (ALDE), in writing.I voted in favour of this agreement, which provides for visa-free travel for citizens of the European Union and for the citizens of Peru – who I know have been looking forward to this moment – when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum of 90 days in any 180-day period.

The visa waiver covers all categories of persons, from ordinary to official, travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

I firmly believe that this agreement is a significant step in the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru. I feel confident that it will simplify the lives of many, strengthen economic and cultural relations, and help in improving the protection of human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo en línea con nuestra posición favorable a la exención de los visados. A pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de negociación, de forma poco transparente y sin incluir a las instituciones democráticas como el Parlamento Europeo en el mismo, estoy de acuerdo con las medidas propuestas, que facilitan la libertad de movimiento tanto de la ciudadanía peruana hacia la Unión Europea como de la ciudadanía europea hacia Perú, reduciendo así las restricciones que aún existen a la libertad de movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Tramite la raccomandazione adottata oggi, il Parlamento europeo si è espresso a favore dell'accordo riguardante l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La Repubblica del Perù rappresenta un importante partner commerciale per l'Unione europea in America latina: il paese ha conosciuto una crescita costante negli ultimi dieci anni di oltre l'80%, il che lo colloca fra i primi dieci paesi al mondo che hanno registrato la più forte crescita in tale periodo. Inoltre, l'UE continua a costituire il maggior investitore del Perù, rappresentando più del 50% del totale degli investimenti diretti all'estero, in settori quali le industrie estrattive, la banca e le finanze. Dal momento che tale accordo rappresenta uno strumento importante per rafforzare le relazioni economiche e culturali tra i due paesi, ho deciso di votare a favore di questa raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing.UKIP MEPs have voted against giving consent to this agreement. UKIP is opposed to the EU negotiating visa agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ While this agreement will not affect the UK, as it has its own national visa agreements with Peru, I support this agreement which will enable visa-free travel between other EU Member States and Peru.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Podporujem podpísanú dohodu, ktorá umožňuje občanom Európskej únie a občanom Peru cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som dohodu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch medzi EÚ a Peru, keďže ide o jeden z dôležitých prostriedkov na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu. Pozitívne hodnotenie pokroku Peru presvedčilo Radu, aby v máji 2015 poverila Komisiu začatím rokovaní o uzavretí tejto dvojstrannej dohody. Rokovania postupovali relatívne rýchlo a už v marci 2016 bola dohoda v Bruseli podpísaná. Obsahom dohody je otvorenie možnosti občanom Únie a občanom Peru cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní. Toto zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb okrem ciest vykonávaných za účelom platenej činnosti. Som presvedčená, že dohoda prispeje k zbližovaniu európskeho a peruánskeho obyvateľstva, ale najmä vnesie dynamiku do cestovného ruchu a prispeje k posilneniu vzťahov v oblasti obchodu a investícií. V súčasnosti zaznamenáva Peru jeden z najvyšších hospodárskych rastov v Latinskej Amerike, pričom v posledných desiatich rokoch krajina dosahovala viac ako 80 % rast. EÚ je zároveň tretím obchodným partnerom Peru v oblasti dovozu a hlavným prijímateľom jeho vývozu. Najviac investícií v Peru pochádza práve z EÚ, preto sa domnievam, že v tejto oblasti sa pre obe strany otvárajú nové príležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des Europäischen Parlaments sieht eine wechselseitige Befreiung von der Visumpflicht für Kurzzeitaufenthalte – maximal 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen – zwischen den EU-Schengen-Staaten und der Republik Peru vor.

Da diese Befreiung von der Visumpflicht nur gilt, sofern der oder die Reisende während des Aufenthaltes keiner bezahlten Aktivität im Zielland nachgehen wird sowie ein offizielles Ausweisdokument vorliegen muss, ist die Gefahr irregulärer Arbeitsmigration nicht gegeben. Mit der genannten Vereinbarung werden vielmehr das Reisen vereinfacht, persönliche Kontakte gestiftet und die touristische Wirtschaft gestärkt.

Ich habe der Vereinbarung aus diesen Gründen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Podporujem rozhodnutie Rady o zrušení vízovej povinnosti medzi EÚ a Peru pri krátkodobých pobytoch. Peru učinilo významný krok v oblasti ľudských práv. Uvedená dohoda vyšle jasný politický signál posilnenia vzťahov medzi EÚ a Peru. Dohoda môže mať taktiež priaznivý ekonomický vplyvov posilnením rôznych hospodárskych odvetví, ako i zjednodušením investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing.Labour MEPs support this agreement to enable visa-free travel between EU Member States, other than the UK, and Peru. The agreement would not affect the UK, which has its own national visa agreements with this country.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Ich habe für das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Peru über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Uredba (EU) br. 509/2014 Europskog parlamenta i Vijeća zamijenila je Uredbu (EZ) br. 539/2001, te je Republika Peru premještena u Prilog II., koji sadrži popis zemalja čiji državljani mogu prelaziti vanjsku granicu država članica bez posjedovanja vize. Izmijenjena Uredba primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije, osim u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

Detaljno je preispitano stanje u Republici Peru te su ocijenjene sve mogućnosti koje mogu proizići iz liberalizacije viznog režima. Vijeće je 19. svibnja 2015. godine donijelo odluku kojom se daje odobrenje Komisiji za sklapanje bilateralnog sporazuma jer je nakon dodatne evaluacije stanja u Peruu dobio pozitivnu ocjenu. Sporazum je potpisan 14. ožujka 2016. godine u Bruxellesu. Sporazumom se građanima Europske unije i Perua jamči boravak bez vize na teritoriju druge stranke od najviše 90 dana.

Podržavam ovu preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak jer smatram da je Peru ispunio sve uvjete za liberalizaciju viznog režima i jer smatram da je ovaj Sporazum u korist slobodnom i nesmetanom kretanju ljudi između dvije stranke Sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Po pozitivni oceni razmer v Peruju s strani Komisije, ki je ocenjevala morebitna tveganja zaradi liberalizacije vizumskega režima, so tako začela pogajanja o sporazumu, ki je bil podpisan letošnjega marca v Bruslju.

Podpiram podpisani sporazum, ki bo državljanom Evropske unije in Peruja omogočil potovanje za največ 90 dni brez vizumov. S tem bomo okrepili tudi dvostranske odnose med EU in Perujem, tako na področju gospodarstva kot tudi na področju političnega dialoga o različnih pomembnih vprašanjih.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dnes vyslovení souhlasu ze strany Evropského parlamentu s uzavřením Dohody mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jedná se o stejnou situaci jako v případě zavedení bezvízového režimu pro občany Kolumbie. Tedy: souhlas Evropského parlamentu je udělen poté, co členské státy, které jako jediné jsou schopny posoudit bezpečnostní hledisko, souhlasily se zavedením bezvízového režimu s Peru a poté, co byla mezi EU a Peru uzavřena dohoda o zrušení vízové povinnosti, která zajistí rovné zacházení se všemi občany EU bez rozdílu. Evropský parlament zde tedy nyní uděluje souhlas s uzavřením této dohody poté, kdy vhodnost zavedení bezvízového režimu byla již zhodnocena členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Το Περού, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της «Συμφωνίας του Κοτονού» αλλά και λοιπές νοτιοαμερικανικές χώρες, δεν αντιπροσωπεύει για την ΕΕ καμία απειλή, ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευσης, ούτε και από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Το χαμηλό ποσοστό απορρίψεων σε θεωρήσεις VISA, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης προς τους αιτούντες θεώρηση.

Τέλος, η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού και συνιστά συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az ajánlás elfogadását az EU és a Perui Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról. Döntésem során számításba vettem, hogy a vízummentes utazásról szóló megállapodás elfogadása nagyban segíti majd a két fél közötti kapcsolatok elmélyítését gazdasági és kulturális értelemben is, mi több, egyúttal a regionális koherenciát is jelentősen megerősíti. Politikai és intézményi helyzetet tekintve Peru viszonylag stabil demokrácia, amely az EU-hoz hasonlóan kiáll a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékei és elvei mellett, és e tekintetben fontos latin-amerikai partnerünk.

A megállapodás dinamizálni fogja az idegenforgalmat, és megerősíti a kapcsolatokat a kereskedelem és a beruházások terén is. Sőt, Peru kulcsfontosságú partnerré válhat a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén is. A mobilitást tekintve a visszaküldési arány folyamatosan javult 2010 óta, és a perui kormány további erőfeszítéseket tesz e szám csökkentése érdekében is.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Relațiile Uniunii Europene cu țările Americii Latine au cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, ceea ce a permis dezvoltarea colaborării în domeniile economic, cultural și politic cu această importantă regiune a lumii.

În acest context, UE a încheiat acorduri de exonerare privind obligația de a deține vize de scurtă ședere pentru cetățenii majorității statelor respective. Peru este unul dintre puținele state care nu încheiaseră un astfel de acord până în luna martie a acestui an, când Comisia a semnat documentul respectiv, urmând ca Parlamentul să ratifice acest pas.

Semnarea acordului a fost facilitată de progresele remarcabile înregistrate de Peru în ultimii ani în domeniul respectării valorilor democrației, bunei guvernări, drepturilor omului și statului de drept, dar și de creșterea economică puternică și de consolidarea turismului în calitate de cel de-al doilea sector economic al țării.

De asemenea, faptul că UE este cel de-al treilea partener comercial și cel mai mare investitor din Peru, precum și prima destinație a exporturilor acestei țări, reprezintă argumente în plus pentru aprofundarea relației bilaterale.

Ratificarea acordului va permite dezvoltarea cooperării în domenii sensibile, cum ar fi lupta împotriva criminalității organizate, a traficului de droguri și a traficului de ființe umane. Susțin adoptarea acestei recomandări.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'accord.

L'accord signé prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

L’exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing.I voted in favour of the EU-Peru Agreement, which will provide for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Peru when travelling to each other’s countries for a maximum period of 90 days in any 180-day period, as this represents a milestone in the deepening of relations between Europeans and Peruvians.

Peru has recorded one of the highest rates of economic growth in Latin America and the EU continues to be the biggest investor in Peru, which is why I am confident that this agreement will also intensify trade and investment relations, and boost tourism. Finally, the agreement will allow us to pursue a strong political dialogue on democracy, good governance, respect for human rights and the rule of law, and to increase our cooperation on illegal immigration.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Pritariau Europos Parlamento ir Tarybos nutarimo pakeitimui dėl Peru piliečių atleidimo nuo prievolės turėti vizą. ES ir Peru susitarimas apie trumpalaikių vizų panaikinimą turės palankios įtakos tarpusavio santykiams ir stiprins politinį dialogą, ypač taip svarbioje srityje, kaip pagarba žmogaus teisėms Pietų Amerikos žemyne. Be to, susitarimas skatins turizmo plėtrą, o tai turės teigiamą poveikį prekybai ir dvišalėms investicijoms. Tai labai svarbus aspektas, nes Peru ekonominio augimo lygis yra vienas iš aukščiausių Lotynų Amerikoje. Taip pat ES yra trečia pagal dydį Peru prekybos partnerė, pagrindinė eksporto rinka ir didžiausia investuotoja šalyje. Taigi, bevizis režimas neš didelę naudą Europos bendrijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za Sporazum o ukidanju viza za kratkotrajni boravak između Europske unije i Republike Perua jer smatram da se njime dodatno jačaju gospodarski i kulturni odnosi i intenzivira politički dijalog o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Potpisani Sporazum omogućava boravak bez vize na teritoriju druge ugovorne stranke od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Ukidanje viza vrijedi za sve kategorije osoba čija svrha putovanja ne uključuje obavljanje plaćene aktivnosti.

Smatram da će ovim Sporazumom oživjeti turizam te da će doprinijeti jačanju odnosa u području trgovine i ulaganja. Isto tako, vjerujem da će Sporazum utjecati i na buduću suradnju između Europske unije i Perua, ali i da će Peru postati ključan partner u području borbe protiv organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Namen priporočila je sklenitev sporazuma z Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Sporazum upošteva položaj držav članic EU, ki ne uporabljajo schengenskega pravnega reda v celoti. Prav tako predvideva potovanje brez vizumov za državljane EU in za državljane Republike Peru v primerih potovanja na ozemlje druge pogodbenice za obdobje največ 90 dni v kateremkoli 180 dnevnem obdobju.

Odprava vizumov se nanaša na vse kategorije oseb (navadne, diplomatske, službene/uradne osebe, imetnike posebnih potnih listov), ki potujejo s kakršnimi koli nameni, z izjemo opravljanja plačanega dela. Zaradi omenjenih razlogov sem priporočilo za sklenitev sporazuma med EU in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Perú, entre otros países, cuyo propósito es establecer un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de estos países que viajen al territorio de la otra Parte Contratante cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. La exención de visados cubre todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el ejercicio de una actividad remunerada.

Dicho Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y dichos países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport prévoit de faciliter le régime de déplacement des ressortissants Péruviens. Le Parlement doit en fait ratifier un accord signé le 14 mars dernier entre l'Union Européenne et le Pérou, qui prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens européens et péruviens sur une durée maximale de 90 jours (sauf exercice d'une activité rémunérée).

Le rapport ajoute qu'il faut être attentif à une possible immigration clandestine, à des problèmes d'ordre public ou de sécurité.

En constatant les problèmes que rencontre l'UE en matière d'immigration de masse illégale je me suis opposée à cette libéralisation et je m'opposerai à toute autre libéralisation de visas.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych jest dużym krokiem naprzód w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Republiką Peru. Umowa ta daje szansę na pobudzenie gospodarki turystycznej oraz nadzieję na zacieśnienie stosunków kulturalnych i gospodarczych. Republika Peru cieszy się dobrą reputacją w Unii Europejskiej, a z zaufanymi partnerami powinniśmy utrzymywać specjalne relacje, w związku z czym zagłosowałem za przyjęciem tej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is. A megállapodás megerősítené a regionális koherenciát, hiszen Peru azon kevés latin-amerikai ország közé tartozik, amelyek állampolgárainak vízumra van szükségük, és így igencsak hozzájárulna az európaiak és a peruiak közeledéséhez is. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Perú, entre otros países, cuyo propósito es establecer un régimen para los desplazamientos sin obligación de visado para los ciudadanos de la Unión y los nacionales de estos países que viajen al territorio de la otra Parte Contratante cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada periodo de 180 días. La exención de visados cubre todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el ejercicio de una actividad remunerada.

Dicho Acuerdo de exención de visados para estancias de corta duración supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y dichos países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing.I voted in favour of the recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Peru on the short-stay visa waiver. This agreement marks a significant milestone in the deepening of relations between the European Union and the Republic of Peru and is an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms.

The agreement will strengthen regional coherence, given that Peru is one of the minority of Latin American countries whose nationals still need a visa, and will have a significant impact on rapprochement between the peoples of Europe and Peru. Having in mind that Peru has recorded one of the highest rates of economic growth in Latin America, I voted in favour because I believe that the agreement will boost tourism and help to intensify trade and investment relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión, el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo negociado por parte de la Comisión Europea entre la Unión Europea y la República de Perú para otorgar la exención de visados para estancias de corta duración a dicho país. Hablamos de un acuerdo positivo que esperemos beneficie el turismo entre ambos países por lo que creo necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración, puesto que se trata de un acuerdo muy satisfactorio por el que los socialistas españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. El Acuerdo supone un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión y Perú, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De este modo, el Acuerdo permitirá reforzar la coherencia regional, ya que Perú forma parte de una minoría de países de América Latina cuyos nacionales siguen necesitando visado. Perú es una democracia relativamente estable que defiende, al igual que la Unión Europea, los valores y principios de la democracia, del buen gobierno, del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y sigue siendo un importante socio en este ámbito en América Latina. Los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la relación entre la Unión Europea y el país andino.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo en línea con nuestra posición favorable a la exención de los visados. A pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de negociación, de forma poco transparente y sin incluir a las instituciones democráticas como el Parlamento Europeo en el mismo, estamos de acuerdo con las medidas propuestas, que facilitan la libertad de movimiento tanto de la ciudadanía peruana hacia la Unión Europea como de la ciudadanía europea hacia Perú, reduciendo así las restricciones que aún existen a la libertad de movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag omdat deze overeenkomst tot doel heeft het toerisme aan te zwengelen en bij te dragen tot nauwere betrekkingen op het gebied van handel en investeringen. Peru behoort tot de landen van Latijns-Amerika die de sterkste groei hebben doorgemaakt (5 % in 2013, 2,4 % in 2014). Het land heeft de afgelopen tien jaar een groei gekend van meer dan 80 %, waarmee het behoort tot de tien landen in de wereld die gedurende die periode de sterkste groei hebben doorgemaakt. In het handelsverkeer neemt de EU de derde plaats in als handelspartner van Peru wat de invoer betreft (hoofdzakelijk machines en transportmaterieel) en de eerste plaats als exportbestemming (landbouw- en voedingsproducten en delfstoffen). Daarnaast is de EU nog steeds de grootste investeerder in Peru, met een aandeel van meer dan 50 % in de totale directe investeringen uit het buitenland, in sectoren als de mijnbouw, het bankwezen en financiën.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Depuis décembre dernier, l’UE a conclu des accords d’exemption de visas de court séjour avec dix-neuf pays. Les îles des Caraïbes et du Pacifique étaient majoritairement concernées pour des raisons essentiellement liées à l’activité touristique. À l’époque, je m’étais déjà étonnée du choix des Émirats arabes unis compte-tenu des violations innombrables de droits de l’Homme et de l’État de droit en général dans ce pays, couveuse du terrorisme international.

Cette fois-ci, l’exemption porte sur le Pérou. L’entrée en vigueur de cet accord d’exemption a été retardée en attendant la mise en place de passeports biométriques, condition sine qua non pour obtenir cette facilitation de visa. C’est tout dire...

Je regrette que, comme pour tous ces accords, il ait été mis en place dès le mois de mars avant d’obtenir l’approbation du Parlement européen transformant ce dernier en chambre d’enregistrement.

La GUE/NGL est favorable à la liberté de circulation des personnes et donc à la libéralisation de visas notamment de court séjour. Je continue néanmoins à m’interroger sur le choix des pays qui en bénéficie fait par la Commission.

J’ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os cidadãos do Peru que se desloquem ao território da outra Parte Contratante por um período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. A isenção de visto diz respeito a todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais), independentemente do motivo da estada, com exceção do exercício de uma atividade remunerada.

Pelo exposto, o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht zielt darauf ab, die Visumspflicht für die Bürger Perus bei Kurzaufenthalten aufzuheben. Aus momentaner Sicht gibt es allerdings keine Notwendigkeit dafür, und außerdem sollten die Kompetenzen ohnehin bei den Mitgliedsstaaten verbleiben. Daher ist dieses Abkommen abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. ‒ Uważam, że umowa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych wzmocni wzajemne międzynarodowe stosunki gospodarcze państw Unii Europejskiej i Republiki Peru. Za sprawą tego porozumienia będzie możliwe pogłębienie zarówno stosunków kulturalnych, jak i znaczenia wielu kwestii, takich jak m.in. poszanowanie praw człowieka czy prawo do wolności. Dzięki tej umowie z pewnością zawiąże się mocniejsza spójność regionalna mieszkańców Peru z obywatelami Unii Europejskiej. Za sprawą zniesienia wiz nastąpi poprawa integracji międzynarodowej tych dwóch podmiotów. Skutki zawartej umowy z pewnością w pozytywny sposób wpłyną na turystykę. Co więcej – nastąpi wzrost handlu i wzrost liczby prowadzonych inwestycji. Uważam, że Peru ma szansę zostać kluczowym partnerem Unii Europejskiej w walce ze zorganizowaną przestępczością, a przede wszystkim w kwestii dotyczącej handlu narkotykami czy handlu ludźmi. Podpisując umowę o współpracy strategicznej z Europolem Peru pokazało już, że wyraża chęć wzmocnienia stosunków z Unia Europejską. Głosowałem za, gdyż uważam, że współpraca z Peru będzie porozumieniem korzystnym w skutkach dla obu stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. – Labour MEPs support this agreement to enable visa-free travel between EU Member States, other than the UK, and Peru. The agreement would not affect the UK, which has its own national visa agreements with this country.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Την παρούσα συμφωνία υποστήριξαν με μεγάλη πλειοψηφία οι πολιτικές δυνάμεις στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Περού, σημειώνει αυξημένους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, η ΕΕ αποτελεί τον τρίτο εμπορικό εταίρο της χώρας, και αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα. Ψήφισα θετικά στην συγκεκριμένη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu týkajúcu sa dohody o bezvízovom styku medzi Európskou úniou a Peru som podporila. Táto dohoda už bola podpísaná a provizórne sa aj uplatňuje, ale procedurálne si vyžaduje ešte súhlas Európskeho parlamentu. Tento typ dohôd, pri ktorých sa zruší vízová povinnosť na krátkodobé pobyty, čiže pobyty kratšie ako 90 dní v období šiestich mesiacov, dlhodobo podporujem. Ide o dohody, ktoré boli uzavreté po dôkladnom zvážení vzťahov s danými krajinami, po preskúmaní percenta žiadateľov o víza, ktorí v minulosti so svojou žiadosťou neuspeli a zvážení možných rizík z nich vyplývajúcich. Keďže však Peru je významným obchodným partnerom Európskej únie a má záujem aj o spoluprácu s Europolom, myslím si, že táto dohoda prehĺbi vzťahy, umožní lepšie kontakty medzi krajinami a bude preto pozitívnym krokom.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje sem podprl.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Peruja omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Ta sporazum bo med drugim dal zagon turizmu ter pomagal okrepiti trgovinske odnose, povečal naložbe in spodbudil sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu, zlasti trgovini z drogami, in proti trgovini z ljudmi.

 

5.3. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα (A8-0276/2015 - Elisabetta Gardini)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, I will speak in my own language for this one simply because I think the issue we are debating goes to the heart of the difference between a single market and the common market. Everyone on both sides in the recent UK referendum is in favour of a common market in the sense of unrestricted trade and opportunities to benefit mutually from commerce with our friends across the Channel, but when we get to regulating issues of this sort – emissions limits for non-road mobile machinery – we realise that, instead of a market that deals with mutual product recognition and cross-border issues, we are entering a single regulatory regime.

Every country in the world, pretty much, has access to the EU single market. If you look at what it says on the back of your smartphone, it says ‘designed in California, assembled in China’. Neither of those countries has a trade deal with the EU but, of course, we are still able to purchase their products. What the argument will now be about is the extent to which the UK accepts continuing jurisdiction over the bits of its exports that do not go to the EU, and I hope that those talks will take place in a friendly atmosphere, taking for granted, I hope, our continuing military, diplomatic and commercial ties to countries which, in any dispensation, will remain our friends and our allies.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem podporoval toto nařízení, jsem přesvědčen, že je přínosné pro byznys.

Jak jsem mluvil s různými výrobci, tak pokud budou jednotná emisní kritéria pro celou Evropu, pro výrobce takovýchto strojů zde bude jasno, jak je možné vyrábět tyto stroje a pak je exportovat po Evropě. Takže toto nařízení určitě není proti byznysu, ale je pro byznys, protože bude jedna jednotná regulace pro celou Evropu a ne 28, respektive do budoucna 27 různých regulací.

Já jsem včera nestihl dodat k tomuto materiálu jednu věc. Materiál je důkazem toho, jak bohužel Komise často předkládá nekvalitní návrhy nařízení, které se pak kompletně musí přepracovat a dodělávat zde na půdě Parlamentu.

Takže na jedné straně je třeba gratulovat zpravodajce, na druhé straně je třeba říci, že tento konkrétní materiál by měl být určité memento pro Komisi, která by do budoucna měla lépe dopracovávat jednotlivé legislativní texty a ne sem posílat pouhá torza, která se pak musí předělávat.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, acesta raport este pentru reducerea poluării și pentru un mediu mai curat. 15% din totalul noxelor și 5% din emisiile de particule din Uniunea Europeană sunt emise de utilajele folosite în agricultură sau în industrie, cum ar fi industria feroviară sau chiar industria navală și alte industrii. Raportul pe care astăzi l-am votat impune limite emisiilor de noxe, chiar de la omologarea motoarelor acestor vehicule.

Aliniem acum, în fine, legislația europeană la legile americană și japoneză, la normele acestora, care sunt mult mai stricte în domeniu. Echipamentele de urgență, de pildă, cum ar fi bărcile de salvare, sunt exceptate pentru o vreme de la acest regulament. De asemenea, este important să spunem că, odată cu intrarea în vigoare a acestui acord, întreprinzătorii vor avea 20 de ani la dispoziție să înlocuiască motoarele poluante. E mult, e puțin, nu știu. Au timp să facă asta și nu îi obligăm să investească sume mari de bani acum. Ar trebui însă mai repede.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus is dóigh liom go dtaispeánann sé gur féidir linn a lán rudaí maithe a dhéanamh ar son ár saoránach agus ar son an chomhshaoil.

In particular, the legislation will help to improve our environment and air quality. The engines of hand—held equipment, construction machinery, locomotives and inland waterway vessels are responsible for 15% of nitrous oxide emissions and 5% of particulate-matter emissions. It is important to bring in effective controls on these emissions, as they have significant effects on the quality of air we breathe and, as a result, on our health.

The rapporteur and the Dutch Presidency have done a very good job in relation to this. I also welcome some exemptions, especially for narrow tractors and certain locomotive engines that are only used intermittently.

Dá bhrí sin, ag deireadh na dála, tá jab maith déanta agus cabhróidh sé leis an gcomhshaol i gcoitinne agus le sláinte ár saoránach.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nella categoria di "macchine mobili non stradali" (NRMM) rientrano un'ampia varietà di motori ed utensili, generalmente installati in macchine destinate al trasporto di persone o merci. Si ritiene che il loro impiego, in Europa, sia responsabile del rilascio del 15% di ossidi d'azoto e del 5% del particolato. L'UE ha, perciò, iniziato una procedura di negoziato interistituzionale con lo scopo di rivedere i limiti d'emissione di tali sostanze. Nel corso delle trattative il testo dell'accordo ha subito notevoli modifiche, prevedendo una serie di concessioni, deroghe e riducendo, di gran lunga, le aspettative, in particolar modo per i motori destinati alla navigazione di acque interne. Per queste ragioni, ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El control de la calidad del aire es una prioridad esencial de la política ambiental. Con las enmiendas incorporadas, la propuesta amplía su foco a la salud pública, refuerza el rol del Parlamento en la implementación de la directiva y asegura una mejora respecto a las emisiones actuales. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Celui-ci propose d’établir un règlement plus contraignant que les directives en place incluant des normes plus strictes pour la plupart des moteurs déjà couverts par la directive 97/68/CE et d'étendre sa portée à d'autres catégories de puissance des moteurs.

En effet, on trouve dans ce texte une volonté de standardisation à l'encontre d'une subsidiarité bien entendue. Ce texte s’inscrit également dans le projet politique de créer un marché unique transatlantique. Enfin, il apporte une difficulté supplémentaire à l'industrie européenne à une époque où l'urgence est de soutenir la production industrielle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing.This report was concerned with emission limits for non-road mobile machinery (NRMM). It addresses type approval for internal combustion engines, given that NRMM engines constitute a significant proportion of the total man-made emissions of certain noxious atmospheric pollutants.

In some cities, non-road mobile machinery (which includes construction machines, vessels and railways etc.) is responsible for up to 30% of traffic pollution. The figures indicate that NRMM is responsible for around 7% of airborne particulates and 16% of nitrogen oxides in Europe, causing 400 000 premature deaths each year according to the World Health Organisation.

It was for these reasons that I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Les moteurs d'engins mobiles non routiers contribuent de manière significative à la pollution de l'air et sont responsables d'environ 15 % de l'oxyde d'azote (NOx) et de 5% des émissions de matière particulaire (PM) dans l’UE De plus leur part dans les émissions totales de NOx dans l'UE va croître dans le même temps de 15 à 19% en 2020. Tandis que les normes relatives aux émissions des véhicules routiers sont devenues plus strictes, les mesures pour les moteurs d'engins mobiles non routiers ont pris du retard. Voilà pourquoi un nouveau cadre législatif abordant ces secteurs est la clé pour atteindre les objectifs d’une meilleure qualité de l’air au sein de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η παρούσα έκθεση αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η πρόταση κανονισμού, την οποία και υπερψήφισα, στοχεύει στην ρύθμιση των βλαβερών εκπομπών που προέρχονται από τους κινητήρες των λεγόμενων μη οδικών κινητών μηχανημάτων. Οι κινητήρες αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και είναι υπεύθυνοι για περίπου 15% των εκπομπών οξειδίου του αζώτου και 5% των αιωρούμενων σωματιδίων της Ε.Ε.

Καθώς τα ποσοστά αυτά τείνουν να αυξάνονται μέσα στα επόμενα χρόνια και λόγω του ότι η νομοθεσία για τα οδικά οχήματα έχει γίνει πιο αυστηρή, ενώ η αντίστοιχη σε αυτή την κατηγορία παραμένει η ίδια, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση ενός νέους νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά αυτούς τους τομείς και θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition met substantiellement à jour le système de réception par type des moteurs des EMNR en ce qui concerne les exigences techniques relatives aux émissions. Cette législation est généralement plus contraignante pour les fabricants et place un nouveau secteur de l'industrie dans une difficulté accrue. De plus ces règles s’appliquent à un nombre considérable d’objet, de la tondeuse à gazon au moteur de péniche. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This report tightens the limits imposed by the European Commission for the power ranges of many engines. I opposed this report because I believe that it is right for the United Kingdom to set our own energy policy; my vote against was on the grounds of this principle rather than related to the specific proposed standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Les émissions des engins non-routiers représentent 15% du total des émissions de dioxydes d’azote (NOx) et 5% des émissions de particules fines dans l’UE. Le Parlement européen devait alors se pencher sur une législation globale encadrant les émissions de ce type d'engin. C'est dans cet état d'esprit que j'ai voté en faveur de ce rapport qui propose des projets de mise à jour des règles d'homologation et des limites d'émission pour les moteurs des machines non routières, dont les tondeuses à gazon, les bulldozers, les locomotives diesel et certains bateaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Prie ne keliais judančių mechanizmų (NKJM) priskiriami įvairūs degimo varikliai, įrengiami įvairiose mašinose: nuo mažų rankinių įrenginių, statybos mašinų ir generatorinių įrenginių iki drezinų, lokomotyvų ir vidaus vandenų laivų. Šie varikliai labai didina oro taršą. Šių variklių išmetamųjų teršalų ribinės vertės šiuo metu yra nustatytos Direktyvoje 97/68/EB, tačiau jas būtina keisti. Šiuo pasiūlymu siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, taip pat užtikrinti tinkamą ne keliais judančiuose mechanizmuose įrengiamų variklių vidaus rinkos veikimą. Taip pat siekiama atsižvelgti į konkurencingumo ir atitikties aspektus. Atsižvelgiant į ES oro kokybės politiką, siekiama laipsniškai mažinti naujų rinkai pateikiamų variklių išmetamuosius teršalus ir kartu laikui bėgant pakeisti senuosius taršesnius variklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A nem közúti mozgó gépek és berendezések belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről szóló állásfoglalás-tervezetet támogattam, mivel a rendelettervezet hatálya alá tartozó gépek a nitrogén-dioxid-kibocsátás jelentős hányadáért felelősek, így a terület szabályozása kiemelt fontosságú. A levegőszennyezés kérdése – mint az emberi egészséget és környezetet súlyosan veszélyeztető tényező – prioritásként kezelendő. A rendelettervezet hatálya alá tartozó motorokra vonatkozó kibocsátási határértékeket egy már meglévő irányelv szabályozza. Ezt az irányelvet több alkalommal módosították, de számos műszaki felülvizsgálat megállapította, hogy a jogszabálynak jelenlegi formájában hiányosságai vannak.

Hatálya túlságosan korlátozott, mivel egyes motorkategóriákat nem is foglal magában. Új kibocsátási szakaszok bevezetésére utoljára akkor került sor, amikor 2004-ben módosították az irányelvet, amely ma már nem tükrözi a technológia jelenlegi állását. Ezen túlmenően az egyes motorkategóriákra vonatkozó kibocsátási határértékek nincsenek összhangban egymással. Különösen fontosnak tartom, hogy sikerült kompromisszumra jutni a tagállamokat képviselő Tanáccsal, mivel a jogszabály rendelet formájában fog megjelenni és így a nemzeti jogrendszerekbe azonnal behatol.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Les engins mobiles non routiers (ENMR: tracteurs agricoles, péniches, tondeuses à gazons, etc.) seraient d’après l’étude d’impact de la Commission la source d’une pollution importante: ils produiraient ainsi, entre autres, 5% des émissions de particules fines dans l’UE. Le texte prévoit donc d’établir des normes plus strictes en termes d’émission pour les moteurs des ENMR et d’étendre la portée des règlements déjà existants à d’autres catégories de puissance des moteurs.

Ce rapport mène de fait à une standardisation bafouant le principe clef de subsidiarité, et qui s’inscrit dans le funeste projet de marché unique transatlantique. En outre, à un moment où il importe de soutenir la production industrielle européenne, il ne fait que peser davantage sur une industrie européenne déjà en difficulté. Je n’ai donc pu que m’y opposer.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Les engins mobiles non routiers couvrent une grande variété de moteurs à combustion installés dans des engins allant du petit équipement portatif aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure en passant par les engins de construction et les groupes électrogènes. Ces moteurs sont une source importante de pollution atmosphérique et représentent environ 15 % des émissions d’oxyde d’azote et 5 % des émissions de particules dans l’Union européenne.

J’ai voté en faveur de cette proposition qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est des moteurs installés dans les engins mobiles non routiers. Elle entend également traiter les aspects liés à la conformité et à la compétitivité.

Conformément à la politique de l’Union sur la qualité de l’air, l’objectif est de réduire progressivement les émissions des nouveaux moteurs mis sur le marché et ainsi de remplacer au fil du temps les anciens moteurs plus polluants. Cette initiative devrait entraîner une réduction globale très significative des émissions, même si la réduction par catégorie de moteurs variera en fonction du niveau des exigences spécifiques actuellement en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Secondo la Commissione europea, l'inquinamento atmosferico dell'Unione comporta un costo annuale che varia dai 330 ai 940 miliardi di euro. A questi costi di natura economica si aggiungono poi quelli espressi in termini di vite umane, causati dalla cattiva qualità dell’aria. L'Agenzia europea dell'ambiente ha stimato che circa 72.000 morti premature sono attribuibili al biossido di azoto e altre 403.000 al particolato. Si tratta di dati preoccupanti, rispetto ai quali occorre una risposta più decisa da parte dell'UE. Il mio voto a favore della relazione Gardini muovo proprio da questa convinzione. La proposta di regolamento approvata restringe i limiti posti dalla Commissione impegnandosi però a mantenere un bilanciamento tra competitività delle imprese e tutela dell'ambiente. La normativa prevede in particolare la definizione di diverse categorie e sottocategorie di motori, stabilendo per ciascuna di esse i limiti di emissione per il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM), prevedendo anche le scadenze per la loro attuazione a partire dal 2018.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe está destinado a reducir la emisión de motores de combustión no móviles. Es un informe muy técnico, específico sobre las características de las maquinarias que no tienen rodado específico para desplazarse: usados normalmente en la agricultura, en algunas pistas ferroviarias, en algunas granjas de algodón, maquinarias como limpiadores de nieve y tractores específicos. El objetivo era armonizar su potencial de ciclo de vida, sustituyéndolos por motores menos contaminantes que podrían contribuir drásticamente a reducir emisiones de CO2 y otros agentes contaminantes.

He votado a favor del informe dado que las negociaciones en el trílogo fueron positivas para el GUE y el Consejo y el Parlamento Europeo estuvieron de acuerdo en prestar la adecuada atención a cualquier consecuencia que pudiera acarrear el reemplazo, así como mitigar el impacto económico, principalmente en el sector de agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer la labor de la ponente, la señora Gardini, para llegar a un acuerdo en el Reglamento sobre límites de emisiones para máquinas móviles no de carretera. Este informe tiene como principal objetivo establecer un equilibrio razonable entre la preocupación por la salud y el medio ambiente y la competitividad de la industria manufacturera de la UE y los correspondientes puestos de trabajo y saber hacer. En este sentido, se ha conseguido en este acuerdo ese equilibrio tan necesario.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée à ce rapport qui valide la proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux exigences concernant les limites d’émissions et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Sous couvert d’avancée technologique en effet, ce projet de règlement va durcir encore un peu plus les règles, notamment en ce qui concerne les exigences techniques relatives aux émissions. Si la perspective environnementale est louable, elle se fait ici au détriment du principe de réalité, lequel appelle à plus de souplesse quant à la période de transition.

Par ailleurs, les motivations derrières ce nouveau règlement sont connus: il s’agit d’harmoniser la législation européenne sur la législation américaine dans la perspective du PTCI, au détriment, non seulement du principe de subsidiarité, mais également de la compétitivité de l’industrie européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il testo è ben strutturato e non presenta criticità. Inoltre, l’elaborazione della nuova legislazione in materia di limiti di emissione per le macchine mobili non stradali ha tenuto conto delle difficoltà che possono riscontrare le nostre imprese nell’adeguarsi alle nuove disposizioni comunitarie. Per questi motivi ho inteso sostenere la relazione della collega con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Los motores instalados en máquinas móviles que no circulan por carretera son responsables de aproximadamente el 15% del óxido de nitrógeno emitido y el 5% de las emisiones de material particulado de la UE.

En septiembre de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento con medidas para reducir las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos procedentes de los motores de las máquinas móviles que no circulan por carretera. Con esta propuesta se reduce, al mismo tiempo, la complejidad del marco legal para el sector.

La propuesta introduce nuevos límites de emisión que reflejan el progreso tecnológico y las políticas de la UE en el sector de carretera, con vistas a la consecución de objetivos de calidad del aire de la UE; amplía el ámbito de aplicación, con el fin de mejorar la armonización del mercado (de la UE e internacional) y reducir al mínimo el riesgo de distorsiones en el mercado; e introduce medidas para simplificar los procedimientos administrativos y mejorar el cumplimiento, incluidas las condiciones para una mejor vigilancia del mercado.

Por todo ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariamos ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės. Pagrindinis šio pranešimo tikslas, kaip pasiūlė Komisija, ‒ užtikrinti deramą sveikatos ir aplinkosaugos klausimų ir ES gamybos pramonės konkurencingumo, darbo vietų bei praktinės patirties pusiausvyrą. Mūsų piliečių, ypač tų, kurie kasdien dirba su mašinomis, kurios įtrauktos į šį pasiūlymą, ir ypač patiria išmetamų taršalų poveikį, sveikata ir sauga yra pagrindiniai šio pasiūlymo klausimai. Atsižvelgdama į konkurencijos aspektus, pranešėja mano, kad MVĮ, kurios sukuria daugybę darbo vietų, gali būti pažeidžiamos, todėl joms reikėtų užtikrinti tam tikrų pranašumų. Dar vienas svarbus tikslas galėtų būti užtikrinti pramonės subjektams ilgalaikio planavimo tikrumą ir stabilią reglamentavimo aplinką. Šiuo klausimu ši nauja teisėkūros priemonė reglamento forma yra akivaizdžiai pranašesnė už direktyvą, kuriai perkelti į nacionalinę teisę reikia laiko, todėl esama pavojaus, kad ji bus skirtingai aiškinama.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Navedeno poročilo o razširitvi mejnih vrednosti emisij tudi na drugo mehanizacijo in necestna vozila, sem podprl. Navedeni predlog tako vključuje npr. gradbeno mehanizacijo, lokomotive, kot tudi pogonske agregate v notranjem ladijskem prometu. Skupaj tovrstni motorji proizvedejo kar 15 % izpustov dušikovih oksidov ter 5 % izpustov delcev PM, zato je regulacija in določitev mejnih vrednosti za tovrstne motorje nujna.

Poročilo vzpostavlja ravnotežje med zdravstvenimi in okoljskimi vprašanji na eni strani ter konkurenčnostjo predelovalne industrije EU, delov