Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk Revidované vydání

4. Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Tätigkeitsprogramm des slowakischen Ratsvorsitzes (2016/2710(RSP)).

Dazu begrüße ich herzlich den Vorsitzenden des Rates, Herrn Ministerpräsidenten Fico.

 
  
MPphoto
 

  Robert Fico, úradujúci predseda Rady. – Dovoľte mi začať veľmi jednoduchým konštatovaním, že Európska únia je úžasný a jedinečný projekt. Je to projekt, ktorý nám priniesol mier, prosperitu a bezpečnosť na kontinent sužovaný stáročiami nenávisti a krvavých vojen medzi európskymi národmi. Zrodený bol na troskách dvoch brutálnych vojnových konfliktov s desiatkami miliónov zbytočných obetí. Prosím, nezabúdajme na to! Nijaký iný integračný pokus sa nikdy a nikde vo svete lepšie nevydaril. A som veľmi rád, že Slovensko môže byť jeho súčasťou.

Európska únia dala Slovensku veľa pozitívneho – 12 rokov členstva spravilo našu krajinu silnejšou ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky. A preto je pre Slovensko veľká česť, že nasledujúcich šesť mesiacov môže historicky po prvýkrát prispieť k dianiu a pokroku v Únii viac ako kedykoľvek predtým.

Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšou a efektívnejšou pre nás všetkých, je nevyhnutná. Európska únia je pre ľudí a musí byť budovaná ľuďmi. Potvrdil nám to aj výsledok britského referenda. Úniu sa rozhodol opustiť jeden z jej kľúčových členov. Odchod Britov nie je len vyjadrením ich postoja, ale pravdepodobne reflektuje zlyhanie Európskej únie zrozumiteľne dosahovať a komunikovať jej konkrétny prínos pre občanov.

Toto nám dáva jasný signál, že Európska únia musí lepšie počúvať kritické hlasy. Musí sa stať pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti. A musí sa zbaviť puncu elitárstva a nezrozumiteľnosti pre obyčajného človeka, ktorý ju často vníma ako vzdialenú a odtrhnutú od jeho bežných problémov.

Slovenské predsedníctvo nebude len historicky prvým pre nás. Bude zároveň historicky prvým, ktoré bude musieť čeliť prvej dezintegrácii Európskej únie vôbec. Aj preto sa k budúcemu usporiadaniu vzťahov Únie so Spojeným kráľovstvom postavíme aktívne a zodpovedne. Stane sa nevyhnutne jednou z dominantných tém nášho predsedníctva. Chceme, aby rokovania boli maximálne konštruktívne a aby bol zachovaný komfort všetkých, ktorých sa odchod Spojeného kráľovstva z EÚ dotkne.

Proces si nepochybne vyžiada istý čas, ale nemožno ho odkladať, lebo inak vznikne priestor pre rôzne dezinterpretácie a nervozitu, ktoré dôveryhodnosti Európskej únie nepridajú. Navyše ľudia v Spojenom kráľovstve aj v Európskej únii si zaslúžia vedieť, čo presne im britské rozhodnutie o odchode z Únie prinesie.

Dámy a páni, cesta k štátnickým rozhodnutiam na tak historicky a kultúrne zložitom území Európy nie je priamočiara. Dostali sme sa, žiaľ, do fázy, keď musíme prekonať strach. Strach našich občanov – z migrácie kvôli možnej strate kultúrnej identity, z terorizmu kvôli oslabenému pocitu bezpečia a z ekonomických problémov, že bez práce nebudú schopní dôstojne sa postarať o svoju rodinu. Ale musíme prekonať aj náš strach – politických lídrov, že sa nám nepodarí súčasné krízy zvládnuť. A mám dojem, že toho sa naši občania boja najviac. Aj preto ich dôvera v Európsku úniu padá.

Strach je najhorší radca. Má tendenciu naštartovať odstredivé sily v Európskej únii, a tak prispieť k jej triešteniu a  fragmentácii. Má sklon otriasť tak jej inštitucionálnou základňou, ako aj našimi európskymi hodnotami a ideálmi. Strach je premietnutý aj v súčasnom raste popularity extrémistických a nacionalistických tendencií v Európe, ktoré ponúkajú jednoduché a radikálne riešenia.

Hoci máme pocit, že Európu pohltil europesimizmus, nie je to celkom tak. Prieskumy potvrdzujú, že občania veľkej väčšiny členských krajín hodnotia ich členstvo v Európskej únii pozitívne. To znamená, že v európsky projekt stále veria.

Aj preto, že Európska únia síce nie je dokonalá, ale má zmysel a najmä nemá alternatívu. Potrebuje však nový investičný impulz, nové pracovné príležitosti a najmä novú dôveru. Žiadajú to aj ľudia. Aj preto sa chceme v rámci nášho predsedníctva sústrediť na lepšie využitie finančných nástrojov.

Rozpočet EÚ na rok 2017 musí byť pružný a vyvážený. Je nevyhnutné, aby odrážal priority Únie a reagoval na výzvy, ktorým už čelíme alebo ktoré nás môžu v krátkom čase čakať. V rámci strednodobého preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020 je tiež potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre väčšiu pridanú hodnotu investícií. K obnove dôvery v hospodársku silu Únie môže prispieť aj dobudovanie únie kapitálových trhov či dokončenie hospodárskej a menovej únie a bankovej únie.

Vážené dámy a páni, predpokladom pre zmysluplné fungovanie Únie je jednota a súdržnosť. Pri nesmiernej rôznorodosti európskych národov sa mechanické administratívne posudzovanie problémov nikdy neosvedčí. Žiadnu zo súčasných a budúcich kríz sa nepodarí vyriešiť ani nekoordinovanými individuálnymi národnými opatreniami. Žiadny členský štát na toto nie je dostatočne silný. Potrebujeme spoločný európsky prístup a vizionársky postup.

Nemôžeme sa preto zamerať len na krízový manažment, ale musíme našim ľuďom ponúknuť aj dlhodobú víziu fungovania a usporiadania Európskej únie.

Toto nám potvrdila aj migračná kríza. Hoci sa názory na migračnú politiku v jednotlivých členských štátoch často líšia, existuje celý rad spoločných konštruktívnych riešení, ktoré vedia posunúť agendu vpred. Naše predsedníctvo sa zameria práve na ne – na dosiahnutie dlhodobých riešení.

Našimi hlavnými prioritami zostáva ochrana vonkajších hraníc EÚ, bezpečnosť a funkčnosť Schengenu a odstraňovanie príčin migrácie. Počas nášho predsedníctva by mala vstúpiť do života európska pohraničná a pobrežná stráž. Zároveň musíme úzko spolupracovať s tretími krajinami, najmä s krajinami tranzitu a krajinami pôvodu. Navyše, migračná kríza nie je sezónnou regionálnou záležitosťou, ale generačným globálnym problémom. Aj preto je žiaduce, aby spoločný a skoordinovaný hlas Únie zaznel na summite OSN v septembri veľmi dôrazne a jasne.

Nesmieme sa samozrejme pozerať iba dovnútra Únie, náš zrak musíme uprieť aj von, na miesto Európskej únie vo svete. Globálnu víziu Únie na ďalšie obdobie by mala zabezpečiť nová európska globálna stratégia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Európska únia musí pracovať na tom, aby naše vzťahy so susedmi, ako aj so vzdialenými spojencami slúžili ako opora pre stabilitu a prosperitu Únie.

V rámci Východného partnerstva musíme klásť dôraz na reformy, implementáciu asociačných dohôd a vízovú liberalizáciu. Zároveň musíme pracovať na zvýšení odolnosti našich susedov voči externým hrozbám. Nevyriešená ukrajinská kríza je toho neustálou pripomienkou. Smerom na juh sa zase musíme snažiť prispieť k diplomatickému riešeniu dlhodobých konfliktov a kríz v regióne.

Je slovenskou skúsenosťou, že politika rozširovania patrí k najefektívnejším nástrojom transformácie, aké sú k dispozícii. Tradične vedie k zvýšenej bezpečnosti a stabilite nielen Únie ako celku, ale aj jej susedov. Našou ambíciou je umocniť kredibilitu tohto procesu, a tým zmobilizovať podporu v členských štátoch a kandidátskych krajinách.

Okrem toho je dôležité pokračovať v tradícii ochrany stability a prosperity Únie cez posilnenie obchodných vzťahov s globálnymi partnermi. Počas nášho predsedníctva máme záujem v súčinnosti s Európskou komisiou prispieť k úspešným rokovaniam o dohodách o voľnom obchode so Spojenými štátmi a Kanadou, prípadne ďalšími krajinami.

Vážené dámy a páni, všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia potrebuje novú víziu. Víziu, ktorá je postavená na silných stránkach Únie a eliminuje tie slabšie. Víziu, s ktorou sa stotožnia aj ľudia, ktorí v Európskej únii žijú. A ktorá zároveň citlivo berie do úvahy históriu a rôznorodosť, a tiež reálne možnosti a kapacity každého členského štátu.

Vážené dámy a páni, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, Slovensko víta a súčasne aj ďakuje, že bola prijatá a široko podporená jeho iniciatíva na zorganizovanie neformálneho samitu predsedov vlád a hláv štátov 27 členských krajín Európskej únie 16. septembra 2016 v Bratislave. Samit bude najvhodnejšou príležitosťou na diskusiu o takejto vízii. Z doterajších rozhovorov vyplýva, že samit je spojený s obrovskými očakávaniami a bude nepochybne vyvrcholením slovenského predsedníctva. Aj keď, prirodzene, vieme zadefinovať témy, o ktorých musia lídri hovoriť, nemôžeme nič podceniť a nasledujúce dva mesiace musíme využiť na dôslednú prípravu samitu, aby nebol len samoúčelnou improvizáciou.

Chcem vás ubezpečiť, všetkých, že samit v Bratislave musí byť organizovaný a pripravovaný v spolupráci s európskymi inštitúciami. Rovnako by slovenské predsedníctvo privítalo, keby závery samitu dostatočne vyvažovali krajné názory na fungovanie Európskej únie. Je treba úprimne si priznať, že sú názory, podľa ktorých by prílišná kritika našich spoločných európskych politík len dávala za pravdu euroskeptikom a otvoreným odporcom EÚ.

Bolo by však absolútne kontraproduktívne a pre našu európsku víziu doslova škodlivé, ak by sme sa 16. septembra 2016 v Bratislave rozišli s konštatovaním, že všetko je v poriadku, len nám občania nerozumejú. Vieme, že pravda je iná. Takýto záver by bol iba palivom pre ďalšie referendové hnutia, fragmentáciu Európy s nedozernými následkami. Na druhej strane je potrebné veľmi opatrne sa postaviť k úvahám o potrebe zásadných reforiem, inštitucionálnych zmien, ba dokonca zmien základných zmlúv Európskej únie.

Slovensko patrilo vždy medzi najeurooptimistickejšie krajiny. Hoci kvôli finančnej a hospodárskej kríze, migračnej kríze a ďalším problémom v našej Únii aj u nás poklesla dôvera v Európsku úniu. A to zneužívajú extrémisti a insitní antieurópania. Stále však dôvera v Európsku úniu patrí k najvyšším v Európskej únii a moja vláda ju chce posilniť.

Dnešná generácia dvadsiatnikov, tridsiatnikov či štyridsiatnikov berie mier, spoločný trh, voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a najmä osôb ako úplnú samozrejmosť. To, že sa isté prvky fungovania Únie verejnosťou nevnímajú pozitívne, a teraz je jedno, či zaslúžene alebo nezaslúžene, predsa nemôže znamenať, že teraz máme rezignovať na všetky inštitúcie, pravidlá, politiky založené na spoločných hodnotách, ktoré tieto obrovské historické výdobytky umožnili.

Prvou našou spoločnou odpoveďou na vlnu euroskepticizmu musí byť priblíženie zmyslu, podstaty a reálnych výdobytkov projektu európskej integrácie. Musíme si rýchlo definovať, čo je euroskeptická mytológia, ktorej symbolom sa stalo zakrivenie banánov, a čo sú reálne problémy fungovania našej Únie, čo sú nedostatky alebo aj zlyhania našich unijných politík a inštitúcií.

Z tohto pohľadu je pre nás všetkých z 27 členských štátov Únie priam laboratóriom priebeh kampane pred britským referendom. Tam môžeme nájsť tak mýty, otvorené klamstvá a polopravdy, ktoré používali odporcovia Únie, ale aj silné argumenty o výhodnosti Únie, a môžeme si ich premietnuť do našich špecifických národných realít.

V britskej kampani si však môžeme ozrejmiť aj reálne obavy a neistoty, ktoré pociťovali britskí občania, ktorí nechceli zostať v Únii. Mali by sme sa dohodnúť, že do neformálneho samitu lídrov 27 v Bratislave si urobíme také analýzy, aby sme neklamali sami seba a aby sme vedeli, s akými argumentmi a nástrojmi hrajú tí politici, ktorí stavili na vyvolávanie protieurópskych nálad, na primitívny nacionalizmus, na ilúzie, že inštitúcie a pravidlá Európskej únie možno jednoducho zrušiť a potom budeme mať naďalej aj slobodný trh, štyri slobody, spoluprácu, solidaritu, kooperáciu medzi našimi štátmi, a najmä že budeme mať zaručený mier, aký si užívame už 71 rokov.

Vážené dámy a páni, ako sa vo svojej eseji prednedávnom vyjadril jeden z vašich kolegov, cementom Európy je jej história. Tá určuje náš pocit príslušnosti k jednej rodine a pocit európskej identity. Práve tento pocit bol hnacím motorom dlhoročných integračných snáh Slovenska. Chceli sme, aby sa naše spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, bezpečnosť, prosperita, sloboda, mier, demokracia, stali aj pre nás na Slovensku realitou. A za to tiež vďačíme Únii. Ale nemôžeme žiť len minulosťou, pretože sa meníme my a mení sa aj svet okolo nás.

Vezmime si napríklad jednotný trh. Štyri slobody pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu patria medzi najväčšie úspechy Európskej únie. Aby však jednotný trh dosiahol svoj potenciál, musí odrážať realitu sveta, v ktorej žijeme. Aj preto, ak chceme držať krok s akcelerujúcou digitalizáciou života, potrebujeme jednotný digitálny trh. Tento trend využívania digitálnych platforiem a služieb e-commerce predstavuje nové príležitosti, ale –priznajme – aj nové riziká. Je našou úlohou zabezpečiť slobodný pohyb občanov Európskej únie v digitálnom priestore a voľné užívanie jeho výhod bez strachu užívateľov o svoje dáta.

Ak chceme ísť s dobou, naším cieľom je zaistiť cenovo dostupnú dodávku udržateľnej čistej energie. Na to potrebujeme energetickú úniu. Jej jadrom je diverzifikácia zdrojov, dodávateľov a tranzitných ciest. Nepotrebujeme však len energetickú úniu. Potrebujeme priniesť do Európskej únie celkovo novú energiu. Európska únia 21. storočia si podľa nás žiada svieži vietor. Potrebuje otvorenosť, úprimnosť a jednoduchosť, a samozrejme na to nadväzujúcu zodpovednosť v činoch a myšlienkach.

Preto chce, vážené dámy a páni, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, naše slovenské predsedníctvo otvoriť hlbokú reflexiu o tom, čo nové chce a musí Európska únia ponúknuť európskej verejnosti. A musíme byť kreatívni. Tak pri identifikácii problémov, ako aj pri navrhovaní riešení. Ale musíme byť aj realistickí a pragmatickí. Chceme sa preto venovať predovšetkým pozitívnej a prospešnej agende. A tradičným, ale aj novým atraktívnym témam. Je nevyhnutné sústrediť sa na to, čo nás spája, teda na témy, na ktorých sa dohodneme, a vieme vyslať pozitívny impulz verejnosti. Počas šiestich mesiacov vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zabránili fragmentácii v Únii. Preto budeme navrhovať riešenia, ktoré sú prijateľné pre členské štáty, ako aj pre Európsku úniu ako celok.

Počas nášho predsedníctva bude v srdci našej agendy občan Európskej únie. Chceme priniesť hmatateľné výsledky s konkrétnym dosahom na jeho každodenný život. Len tak si vieme znovu získať dôveru ľudí a bojovať proti rastúcemu populizmu, separatizmu a nacionalizmu. Ale musíme, a to je pre nás obrovská výzva, zjednodušiť spôsob komunikácie s ľuďmi. Európska únia je unikátom. Jej prínos a výhody plynúce z jej členstva sú nesporné. O to viac ma mrzí, že často nevieme našim občanom vysvetliť, v čom spočíva výnimočnosť európskeho projektu. Že nevieme vysvetliť, že silnejšia Európa nie je v záujme Bruselu, ale že je v záujme nás všetkých.

A možno nezaškodí každý jeden raz obyčajná otázka, kde sa občan EÚ v našich aktivitách a úvahách nachádza, a hlavne čo konkrétne a pozitívne mu to prinesie. Myslím, že je čas skončiť iniciatívy, nad ktorými nielen obyčajní ľudia často krútia hlavou. Buď preto, že nerozumejú ich jazyku, alebo preto, že nevidia ich zmysel a prínos pre seba či svoje rodiny. Veď ako tomu majú rozumieť oni, keď, priznajme sa, sami sa v európskej agende a hantírke ťažko orientujeme aj my.

Nahraďme preto nezrozumiteľné pojmy a ťažký byrokratický jazyk úprimnosťou a spontánnosťou. A prázdne a často zbytočné nápady konkrétnosťou a prínosom.

My tak začneme konať, dámy a páni, počas nášho predsedníctva. Prosím, podporte nás a pripojte sa k nám, aby sme našu Úniu spoločne postavili na nových základoch. Ešte lepšiu pre národy Európy.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission. – Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments, meine Damen und Herren! Die slowakische Ratspräsidentschaft wird eine sehr wichtige – so viel können wir schon vorab festhalten –, und zwar nicht nur für die Slowakei, weil sie zum ersten Mal die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sondern auch, weil wir in den kommenden Monaten entscheidende Weichen für die Zukunft Europas stellen werden. Das wird zwar oft gesagt, aber diesmal stimmt es mehr denn je. Schließlich sind wir dabei, große Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise zu meistern, und jetzt haben wir darüber hinaus noch eine Scheidung zu bewältigen.

Doch ich weiß, dass die Slowakei bestens vorbereitet ist. Das Land hat seit seiner Unabhängigkeit Bemerkenswertes geleistet und ist auch jetzt auf Kurs. Ich habe deshalb auch größtes Vertrauen in diese EU-Ratspräsidentschaft. Ministerpräsident Fico hat uns versprochen, ein Vollzeiteuropäer zu sein und Verantwortung dafür zu übernehmen, unterschiedliche nationale Standpunkte zu einer gemeinsamen europäischen Linie zusammenzuführen. Genau darauf setze ich jetzt.

Ich freue mich, dass die Prioritäten der slowakischen Regierung die der Juncker-Kommission genau widerspiegeln. Wir müssen eine positive Agenda setzen und uns jetzt erst recht auf das konzentrieren, was die Menschen von uns erwarten. Sie wollen spüren, dass Europa ihnen etwas bringt und ihre Zukunft verbessert. Europa ist mehr als bloß ein großer Markt, es ist eine soziale Marktwirtschaft, die allen zum Vorteil gereicht. Damit die Menschen das wieder spüren, müssen wir vor allem Arbeitsplätze und Wachstum schaffen und dort Lösungen anbieten, die über nationale Maßnahmen hinausgehen.

Herzstück dafür ist die Investmentoffensive, deren erste Früchte wir jetzt ernten können. Denn in bereits in den ersten zwölf Monaten hat diese 107 Mrd. EUR an neuen Investitionen mobilisiert. 148 000 kleine und mittlere Unternehmen werden von einem besseren Zugang zu Finanzierung profitieren. Das heißt, die Investmentoffensive leistet genau das, was sie soll. Sie kurbelt Investitionen, Ideen und Innovationen an und schafft so Arbeitsplätze und Perspektiven.

Im September, während der slowakischen Präsidentschaft, wird die Kommission deshalb vorschlagen, die Investmentoffensive auch über 2018 hinaus zu verstärken und zu verlängern.

Si les citoyens attendent de l'Union qu'elle leur apporte des solutions pour une perspective économique durable, il en va de même en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Je me félicite qu'en à peine six mois, nous soyons parvenus à un accord sur la création d'un Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui pourra devenir opérationnel d'ici quelques semaines. C'est une avancée très importante dans la reprise en main d'une gestion solidaire, et donc vraiment européenne du contrôle de nos frontières extérieures.

Mais aussi important cela soit-il, cela ne suffit pas. Une frontière ayant par définition deux côtés, il faut donc aussi travailler avec ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières communes pour, ensemble, mieux lutter contre l'immigration irrégulière et sauver des vies humaines. C'est ce que nous avons commencé à faire avec la Turquie et, même si, par certains aspects, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie reste fragile et souvent critiqué – il faut bien le dire –, les premiers résultats sont là. Les arrivées sont en baisse et moins de migrants risquent leur vie aux mains de passeurs sans scrupules. Cela devrait encourager toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts et à tenir tous leurs engagements, y compris en ce qui concerne la relocalisation et la réinstallation.

En Italie, l'amélioration des conditions météorologiques a, comme prévu, entraîné une augmentation du nombre d'arrivées. Je compte donc sur tous les États membres pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu des décisions du Conseil sur la relocalisation en ce qui concerne la Grèce et l'Italie, tout comme je compte sur la présidence slovaque pour faire progresser tous les autres aspects de notre programme européen en matière de migration.

La réforme de notre système commun d'asile est notre première priorité. Je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas simple et qu'il faut souvent déployer beaucoup de temps et d'énergie pour concilier des réalités nationales différentes, voire très souvent diamétralement opposées. Mais il n'y a qu’une réponse possible à la question de la migration, et c'est une réponse européenne faite d'un ensemble de mesures indissociables les unes des autres et qui demandent chacune le même engagement de tous. Cela ne peut pas se faire à la carte, sinon cela ne fonctionnera jamais.

I said that our Investment Plan for Europe is at the heart of our strategy for jobs and growth, but there is more to it. New investment will only have its full impact if we create the best conditions for business, starting with the world’s biggest single market. This is an integral part of the logic of our investment plan.

The Slovak Presidency has the opportunity to drive forward some of our most urgent proposals, starting with the digital single market. Over the next six months, you can deliver real benefits to consumers and businesses across Europe, real concrete results, exactly what Prime Minister Fico was asking for: our first copyright proposals, which will allow people to access their digital content whenever they travel; our proposals to stop geo-blocking so that people can buy from websites located elsewhere, in other Member States; our new proposals on media services, which support our creators and promote our cultural diversity, and our proposals on parcel delivery, which will bring down costs. On all of these proposals, but also in our capital markets union and our single market for services, you can make great progress.

The next priority is to complete our Banking Union, starting with the European deposit insurance scheme. I know that politically that is complicated, but it is the crucial last piece of our Banking Union and we need to have it in place.

On energy, you will continue the vital work that turns the historic Paris Agreement into action. In the next six months we really need to make progress on energy efficiency, renewables and the security of gas supplies. Slovakia understands these questions better than most and the European Union will benefit from your experience.

Finally on trade, let me say one word about our agreement with Canada. This is a deal that offers huge potential for growth and jobs for European businesses and citizens. It also marks a step change in how investor disputes are settled, making sure that such disputes will in the future be settled by fully qualified judges in full transparency.

Yesterday, the Commission decided to propose CETA for signature as a mixed agreement to allow for its swift application, so those benefits can be reaped more quickly. I would like to stress that this proposal is without prejudice to our view on competences. As you know, the majority of Member States do not share the Commission’s view in this respect. That question is before the Court, and once the Court issues its opinion in that case it will be necessary to draw the appropriate conclusions.

Dear friends, let me end on perhaps a more personal note. I had the privilege in the middle of the 1990s to work for my political father Max van der Stoel, who was at the time High Commissioner on National Minorities for the OSCE, and we did a lot of work in Slovakia. The situation in Slovakia was very tense. Even people who are now in government – from the Hungarian minority – we needed to meet them in secret outside of Slovakia, so tense was the situation at the time. There was a huge confrontation within the country, but also with one of its most important neighbours. Tensions were very high and this led to a slowing down of Slovakia’s accession process to the European Union.

Now look at the country! Sometimes it is worth taking a step back and thinking about history, even this recent history. Now look at the country. Now look at the composition of the government, parties in one government that could not even talk to each other, could not stand each other, what am I talking about, 20 years ago. So if anybody challenges the concept that European integration can bring conflicts to a close, can bring people together, let them have a look at Slovakia. Let them have a look at Hungary; let them have a look at the relationship between these two countries now. Let them have a look at the position of the Hungarian minority in Slovakia today. Progress is possible, and Europe can contribute to solving age-old conflicts and tensions on our continent, and Slovakia is a living proof of that.

We lost one of our greatest Europeans in the last week, Elie Wiesel, who spoke this wonderful lingua franca that was spoken – that was his mother tongue – that was spoken in my country, in Slovakia, in Germany, and in many of our countries, which was Yiddish, which is no longer a lingua franca due to the horrors of history. Elie Wiesel said: ‘The opposite of love is not hatred. The opposite of love is indifference’. And what our European Union cannot use today is indifference and we need to make sure that the millions and millions of Europeans who today are rather indifferent towards this project understand once more its historic importance and rekindle their love for this project that has brought so much and still has so many promises to fulfil.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Meine Herren Präsidenten! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ein herzliches Willkommen im Europäischen Parlament! Ich kann direkt an Frans Timmermanns abschließenden Appell anknüpfen. Die Slowakei, die jetzt die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist ein Erfolgsmodell Europas. Zum ersten Mal in der Geschichte übernimmt jetzt die Slowakei die EU-Ratspräsidentschaft, und es ist eine ganz normale Staffelübergabe zwischen Ost und West, zwischen West und Ost. Europa ist zusammengewachsen, und man darf in Erinnerung rufen, dass dieses Zusammenwachsen auch nur möglich war, weil wir uns gegen die Populisten gestellt haben. Wenn man vor 15, 20 Jahren die Populisten auf der rechten Seite, die Nationalisten, die heute auch bei Ihnen im Parlament sitzen, gefragt hätte: „Wollt ihr denn, dass wir zusammenwachsen, wollt ihr denn, dass Europa weitergeht?“, dann hätten viele dieser Populisten damals nein gesagt. Es wurde trotzdem gegen die Populisten entschieden, und heute ist die Osterweiterung, die Wiedervereinigung unseres Kontinents ein großer Erfolg.

Ich stimme dem slowakischen Präsidenten Andrej Kiska zu: Die Slowakei muss in den kommenden Monaten gerade auch die Erfolge Europas für die Entwicklung des eigenen Landes stark herausstellen – so hat er es formuliert. 11 Milliarden Euro wurden von der EU in der Slowakei investiert, neue Investitionen kommen in das EU-Land, und viele junge Slowaken können heute nicht nur im eigenen Land, sondern in ganz Europa studieren und ihrer Ausbildung nachgehen. Das ist der richtige Geist, der richtige Spirit für diese slowakische Ratspräsidentschaft.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie haben heute ein Bekenntnis gegen den Populismus abgegeben, und ich bedanke mich dafür. Erlauben Sie mir aber trotzdem, dass ich Sie bitte, dass wir alle in Verantwortung diesen Kampf gegen den Populismus nicht nur hier im Europäischen Parlament praktizieren, das heißt nicht nur dann, wenn die Reden in Europa anstehen, sondern dass wir diesen Kampf gegen den Populismus auch dann praktizieren, wenn wir zu Hause sind und mit den Menschen im Gespräch sind. Ich muss leider darauf zu sprechen kommen, dass leider Gottes in den letzten Wahlkampagnen in der Slowakei Populismus geschürt worden ist. Meine Fraktion ist für starke Grenzkontrollen. Wir wollen, dass die europäischen Grenzen gesichert werden. Wir wollen, dass die illegale Migration bekämpft wird. Wir wollen die Mafia bekämpfen, das Schlepperunwesen zerschlagen. Wir wollen mit aller Härte dagegen vorgehen, Recht und Ordnung an den Außengrenzen umsetzen. Aber, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine Fraktion will auch Menschen in Not helfen. Und einen Ton an den Tag legen, um den Menschen, den Bürgern vor möglicher Überfremdung Angst zu machen, nur weil wir Fremden und Menschen in Not helfen wollen, das ist leider Gottes der falsche Ton, der dort angeschlagen worden ist. Deswegen bitte ich darum, den Kampf gegen Populismus in allen Reden zu praktizieren.

Die EVP-Fraktion begrüßt das Programm der Präsidentschaft. Wirtschaftliches Wachstum steht im Mittelpunkt: Wettbewerbsfähigkeit, digitaler Binnenmarkt, Energieunion und das große Thema der Sicherheitsunion unseres europäischen Kontinents. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, diese Punkte jetzt anzupacken und umzusetzen. Und wir werden dann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger Europas zurückgewinnen, wenn wir in der Sache jetzt liefern. Deswegen: Ihnen viel Glück bei Ihrer Ratspräsidentschaft, in der Sache haben Sie die EVP-Fraktion an Ihrer Seite!

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo Ministro, il suo paese ha il compito difficile di presiedere riunioni in un momento decisivo per il futuro dell'Europa. Lei oggi ha detto delle parole importanti quando ha parlato del nucleo di fondo del progetto europeo. E ha aggiunto: "Noi siamo orgogliosi di far parte di questa storia". Ne siamo felici, Presidente Fico, e le diciamo che il modo migliore di essere parte di questa storia è difendere, con le unghie e con i denti, i valori che esprime la storia europea.

Lei ha detto che dobbiamo superare le nostre paure, di non illuderci che gli Stati membri, da soli, possono fare tutto e risolvere tutti i problemi. Parole sante. Quindi ci attendiamo che questa Presidenza assuma iniziative forti, concrete e unitarie, perché questo non è il momento di dividere l'Europa tra nord e sud, tra est e ovest. Ci vuole rapidità e se il Regno Unito vuole uscire dall'Unione, deve notificarlo quanto prima. Questi se ne vanno mentre la nave affonda – Johnson, Farage, Cameron lasciano la nave affondare. Per noi è meglio non avere a che fare con questi personaggi.

Per ciò che riguarda noi, il cambiamento deve iniziare da subito. Sul sociale auspichiamo la ripresentazione della revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, vogliamo il pilastro sociale, vogliamo archiviare definitivamente la stagione dell'austerità: non vogliamo sentire più la parola sanzioni, punizioni, gendarmerie, burocratismi. I cittadini vogliono cose positive, non cose negative. E chiediamo un'iniziativa forte della sua Presidenza contro l'evasione e l'elusione fiscale. Il Vicepresidente Timmermans ha sottolineato alcuni punti importanti, che condividiamo e che affidiamo anche all'azione della Presidenza slovacca.

Sull'immigrazione lei ha fatto riferimento alla sicurezza e all'eliminazione alla radice dei mali che producono i flussi migratori. D'accordo! Manca una parola, Primo Ministro: accoglienza. Accoglienza e ricollocazione nei paesi europei di chi fugge dalla guerra e dal terrorismo. Pronunci questa parola. Starà meglio con se stesso, con i valori che ha detto di voler difendere.

In conclusione, il suo, Presidente Fitto, è stato un discorso di equilibrio, che apprezziamo. La invitiamo ad avere più coraggio e a ricordare sempre che il cemento dell'Unione europea non è soltanto la sua storia bensì soprattutto i suoi valori.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Mr President, much has been said over the last two weeks regarding the referendum in the United Kingdom. Things have been said in the heat of the moment, strong feelings have been expressed on all sides, and emotions have been running high. All this has been understandable. As you know, I supported Britain’s membership of the European Union and I had hoped for a different result. But we have a clear decision, and it is a decision that must be respected. We now need to move on.

Prime Minister, the Slovak Presidency of the Council comes at a critical time. Your government has a crucial role to play in re-setting the terms of the debate and looking forwards, not back. As we consider the future, we should bear in mind the words of Her Majesty the Queen, speaking just a few days ago. She said this: ‘One hallmark of leadership in such a fast-moving world is allowing sufficient room for quiet thinking and contemplation, which can in turn enable deeper, cooler consideration of how challenges and opportunities can best be addressed’. As we look ahead, we need that deeper, cooler consideration in our reflections on the future of the European Union and its relationship with the United Kingdom.

We need to reflect on the meaning of the referendum and how it expresses not just the concerns of the British people, but concerns felt by millions across the continent. Many want an effective European Union, but they want a limited European Union. That is the kind of reform that my Group will continue to champion. Discussions will shortly begin on the United Kingdom’s departure from the Union. We should be conscious that we are not simply discussing a technocratic withdrawal agreement; we are laying the foundations of a new relationship between the UK and the EU.

In the United Kingdom, we must maintain our best traditions of internationalism. The country I know and love is tolerant and welcoming, and this must not change. I deplore the racist and xenophobic actions of a small minority that we have recently witnessed. While Britain has chosen to leave the European Union, it has not voted to leave behind its traditional values of decency and of respect for all those who live amongst us and who make such a positive contribution to our country. In so many areas, we share mutual interests such as developing a thriving global economy, fighting terrorism and promoting a cleaner environment. So whilst the discussions will be detailed and complex, let us all approach them in a positive and constructive spirit. Let us build a renewed partnership between the United Kingdom and the European Union based on our shared values, our history of cooperation and our long-standing friendships.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to congratulate the Prime Minister on his first Presidency and wish him the very best. Prime Minister, I am sure you can do very well. I hope you will do better than the Czechs in 2009. Seven years on, you can do better than we have done. So I wholeheartedly support the Slovak Presidency.

For quite a few years in this Chamber we have heard from different Prime Ministers and Presidents that we are at a crossroads and that we are in a dramatic and complicated situation. We have heard some strong words. We have heard that we need reforms. You have deviated to some extent from that and I do appreciate it, for one thing because we are no longer at the crossroads. We have left the crossroads and we have come to a political dead end. We need to break that dead end, and that is something we should recognise.

Slovakia, for me, is a success story as a member of the European Union. In the past 12 years, you have managed to steer the country from being an average country, averagely developed, to a real success story and much more than that. This is something that we need to recognise and applaud. I was going to ask you to remind us, on the basis of that story, about what the founding values and reasons for the European Communities were. You have done that and I do appreciate it. Let us have the courage to remind ourselves, and to remind our nations and our people, what the story really is: what is history, what is the future and, of course, what the bottlenecks and problems are that we face.

You managed to steer your country from an average situation to success. I know that a few days ago you said you feared high expectations – well, I will not reassure you on that point, as we do have high expectations. We have expectations that you will manage to steer the European Union out of crisis. That is something that needs to be done, not because of us, the MEPs, not because of our vague dreams, but because of the citizens who are tired of the European Union as it stands today.

We have heard numerous comments from the Council in recent days, blaming and shaming, and I think that is precisely the worst message that we can send. I am glad we will not continue on that path because the European institutions as such – jointly, as you have said – have to tackle the challenges which are in front of us.

We have a choice about the European Union of tomorrow. It can either be a European Union with all the success – and I do agree with you that it is a marvellous and unique project – but also, with all the deficiencies that we have, incapable of delivering, or we can deliver on issues like the crises, the real bottlenecks, the issues that concern citizens. Those issues are the migration crisis, the internal market, which you have spoken about, etcetera. I think this is the European Union that we want. This is the choice that we should make.

I will make two final remarks. We speak of reforms. We met many years ago for the first time, in my office, and I knew that you were a person who could deliver. Here are two ideas. One is: why not open the deliberations of the European Council to the public? Sometimes even Prime Ministers do not know what was agreed the day before. Make it transparent. Provide for confidence.

The second idea is: why not have a programme of revision of the secondary acquis? Do away with all the issues that we should not be focusing on, and let us take on the big issues, the ones where there is added European value.

You have our support and we hope that we will jointly succeed. All the best once again.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, historicky první předsednictví Slovenské republiky nemohlo bohužel přijít v těžší čas. Slovensko se teď musí věnovat primárně potencionálnímu Brexitu v době, kdy zároveň čelíme migrační krizi, která nás stojí mnoho sil.

Před Evropou přitom leží tolik jiných výzev, ale na ty dech již nezbývá. Není čas na stírání ekonomických rozdílů mezi zeměmi z východu a západu, severem a jihem, starými a novými členskými zeměmi. Žijeme v době, která prohlubuje staré dělící linie, v době, kdybychom se je měli snažit smazávat a společně čelit výzvám nového tisíciletí.

Doufám, že díky slovenskému předsednictví všichni pochopí, že země Visegrádské čtyřky nejsou nepřáteli Evropy. My také chceme žít v míru a prosperitě. Máme však svá politická specifika a žádáme, aby byla respektována. Nejsme nesolidární. Nejsme nezodpovědnými solitéry. Nejsme ti, kdo odchází, když je doba zlá. Od roku 2004 tady s vámi sedíme a hledáme řešení evropských problémů.

Dámy a pánové, všichni chceme často to samé, ale zdá se, že občas nemluvíme stejným jazykem. Chci v tuto chvíli jen to, abyste věděli, že země ze střední a východní Evropy odmítají být brány jako země druhé kategorie, a upřímně doufám, že vám slovenské předsednictví dokáže, že nejsme.

A jedna poznámka na závěr, pane premiére. Pokud mluvíte o pozitivní a prospěšné agendě, že chcete, aby v srdci agendy byli občané Evropské unie, vykašlete se na TTIP. Je to netransparentní, lobbistická a nesmyslná smlouva, která nikomu z občanů Evropské unie nic pozitivního nepřinese. Budete tím ztrácet čas, který potřebujeme na řešení opravdu závažných problémů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Herr Ratspräsident! Ich glaube, es wäre wirklich wieder mal übertrieben, wenn wir sagen würden: Wir erwarten von Ihrer Ratspräsidentschaft, dass sie in all diesen großen Themen, die angesprochen worden sind, insgesamt die Lösungen bringt. Wir sind Krisen inzwischen gewohnt und wissen ziemlich gut, dass es in der Aufgabe aller Akteure auf der europäischen Ebene liegt, da Fortschritte zu erzielen.

Sie sind in der Rolle des honest broker, und da glaube ich, dass in einer Frage wirklich Ihre Ratspräsidentschaft sehr wichtig sein wird, und zwar in der Frage, ob sich der Graben zwischen den Visegrád-Staaten und den anderen Staaten der Europäischen Union vertieft oder ob es über diesen Graben, der sich in den letzten Jahren aufgetan hat, Brücken gibt. Ich erinnere mich wahnsinnig gut an die 90er-Jahre und den Enthusiasmus, mit dem Südosteuropa, Zentraleuropa in die Europäische Union gedrängt hat und mit der man ihnen auch begegnet ist. Wenn man heute zum Beispiel in die Ukraine guckt – darüber haben wir gestern auch in der kleinen Runde geredet –, dann weiß man sehr gut, was Sie für Ihre Länder erreicht haben, was wir gemeinsam erreicht haben und was anderen Ländern im Osten dieses Kontinents auf wirklich harte Art verwehrt wird.

Ich glaube, dass man heute besser weiß als in den 90er-Jahren, dass wir in der Europäischen Union den globalen Herausforderungen – seien das neue Aggressionen, sei das Krieg, seien das die Risiken und Unkalkulierbarkeiten der globalisierten Wirtschaft, sei es der Klimawandel oder 50 Millionen Menschen, die global auf der Flucht sind – viel besser gemeinsam begegnen können. Wir können das aber nur gemeinsam schaffen, wenn wir tatsächlich die Werte und auch die Rechtsstaatlichkeit, die Fundamente des europäischen demokratischen Systems sind, respektieren. Ich war nicht immer sicher, ob das zum Beispiel bei Ihnen auch so wirklich in diese Richtung geht und ob da nicht Probleme in den Ländern in Osteuropa entstanden sind, deren wir nicht gewärtig genug sind.

Alle haben hier gesagt: Die Slowakei ist ein wunderbar funktionierendes Land auf einer Erfolgsgeschichte. Das haben wir bis vor Kurzem auch immer über Polen gesagt, aber es sind dann doch soziale Verwerfungen, die diese Länder in eine politische Richtung bringen, die in einigen Bereichen mit den europäischen Ideen unvereinbar scheint. Ich habe das gestern gesagt: Ich würde wirklich sehr gerne wissen, was die Probleme der Transformation sind. Warum sind die Wirtschaftsindikatoren für die Slowakei gut, aber die Unzufriedenheit mit der Europäischen Union so groß? Da stimmt doch etwas nicht. Was ich wirklich sehr schlecht finde, das ist, wenn soziale Unzufriedenheit immer nur auf die Europäische Union projiziert wird und wenn sich das dann auch in einer Politik der Slowakei gegen eine gute und solidarische Flüchtlingspolitik richtet. Ich finde, wenn da in der europäischen Politik Schwäche da ist, dass sie dann auf keinen Fall in eine Politik umgesetzt werden darf, in der Schwache gegen Schwache aufgehetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach, za skupinu EFDD. – Vážený pane premiére Fico, já vkládám do vašeho předsednictví v Evropské radě naděje. Vy jste řekl, že Evropská unie by měla brát ohledy na obavy lidí z migrace, na dopady migrace na národní identitu, na bezpečnost občanů. A vaše vláda měla odvahu hlasovat proti kvótám na přerozdělování migrantů a dokonce měla odvahu zpochybnit rozhodnutí Evropské unie u Evropského soudního dvora. A já pevně doufám, že se budete i v roli předsedajícího Evropské rady stavět proti tomu, co se nebezpečně blíží, a sice trvalému mechanismu na přerozdělování lidí po Evropě.

Také jste řekl, že budete moderovat rozchod Evropské unie s Británií ke spokojenosti všech. To bude asi těžké, protože mnoho lidí zde je vedeno iracionální nenávistí a nebude spokojeno, dokud nebude Británie nějak zadupána do země. Já ale věřím ve váš racionální přístup a chtěl bych zde připomenout 24 let starou zkušenost rozchodu, rozvodu Československa. Myslím si, že je to velmi podobná situace. Velká Británie se rozhodla odejít z Evropské unie, podobně se před 24 lety Slovensko rozhodlo odejít z Československa. A tehdy všichni zachovali zdravý rozum. Den poté, co se Československo rozdělilo, dohodli jsme se na volném obchodování, dohodli jsme se na bezvízovém styku a vztahy mezi našimi národy po tom rozdělení byly a jsou dodnes lepší, než byly kdy předtím.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF), question "carton bleu". – Cher collègue, vous venez de souligner que vous vous réjouissez, comme moi, que M. Fico ait le courage de protester contre les quotas de migrants. Toutefois, n'êtes-vous pas, comme moi, un peu déçu de ce que nous venons d'entendre, car enfin, M. Fico vient de nous tenir un discours extrêmement étonnant dans lequel il critique les populistes, les nationalistes, les xénophobes, et j'en passe. Bref, n'avez-vous pas l'impression, comme moi, qu'il est en train de faire complètement allégeance à l'Union européenne et aux eurocrates les plus déterminés?

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Já se považuju za velmi racionálního a umírněného člověka, jsem zastáncem Czexitu, jsem zastáncem toho, abychom měli Evropu svobodných národů, které budou volně obchodovat, spolupracovat, nikdo nebude se snažit někoho přehlasovávat.

Ale rozhodně se nepovažuju za populistu nebo extrémistu. Takže myslím si, že určitě ta slova pana Fica nemířila na nás, a já skutečně vkládám naděje ve zdravý rozum jeho předsednictví.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, une semaine avant que vous ne preniez vos fonctions de président du Conseil de l'Union européenne, le peuple britannique a fait le choix de sortir de ce carcan. La nation qui a vu naître George Orwell a ainsi donné une belle leçon de démocratie aux eurocrates qui, imbus d'eux-mêmes, n'imaginaient même pas que l'on puisse leur dire non. Vous qui avez vécu la révolution de velours, je ne doute pas que vous aurez à cœur d'aider à ce que cette sortie se fasse dans les meilleures conditions.

Si j'ai fait référence à Orwell, c'est qu'à bien des égards, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à la dictature décrite dans 1984. C'est ainsi que dans la novlangue des technocrates de Bruxelles, on parle de "décarbonisation" pour désigner la mise à mort de nos industries, de "bonne gouvernance" pour la mise sous tutelle de nos États ou bien encore de "migrants" pour désigner les immigrés illégaux qui affluent en masse vers notre vieux continent.

À en juger par vos déclarations de ces derniers mois, il semble que vous ayez bien pris conscience du fait que la politique migratoire, imposée par la Commission européenne et par Mme Merkel, nous mène droit dans le mur. Vous êtes allé jusqu'à qualifier cette gestion calamiteuse de la crise migratoire de suicide rituel. Avec vos homologues hongrois, polonais et tchèque du groupe de Visegrad, vous semblez déterminés à refuser cette folle politique de répartition des migrants. Si vos peuples ont souffert derrière le mur de Berlin, ils ont compris la nécessité vitale de maintenir de véritables frontières.

Cependant hier, trois des quatre députés de votre parti ont voté, ici même, en faveur d'une résolution qui se réjouit de la mobilité des réfugiés et impose aux États membres de mettre en concurrence les demandeurs d'asile avec nos concitoyens sur le marché du travail. Mais c'est hier aussi que l'on a appris la date du référendum hongrois sur la politique des quotas de migrants. Il se tiendra le 2 octobre, soit deux semaines avant les commémorations du 60e anniversaire du soulèvement de Budapest contre la dictature communiste, mais aussi la veille du nouveau scrutin présidentiel en Autriche. Gageons que les Hongrois et les Autrichiens feront de nouveau trembler les bureaucrates qui sévissent à Bruxelles, car les peuples d'Europe n'en peuvent plus de cette superstructure qui va à l'encontre de leurs intérêts vitaux, économiques, sécuritaires et identitaires.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Já se Vás chci zeptat, jestli víte, jaký je rozdíl mezi diktaturou a demokracií?

Druhá krátká otázka, jestli víte, jaký rozdíl je mezi vězením a svobodou a jestli jste někdy byl ve vězení nebo se tam chystáte podívat?

A třetí moje otázka, jestli víte, že Slovensko nebylo nikdy za berlínskou zdí a jestli víte, kde Slovensko skutečně leží?

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF), réponse "carton bleu". – Oui, je vous réponds très rapidement. Je crois en effet qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à une prison puisque, de plus en plus, les décisions qui sont prises par la Commission européenne puis malheureusement très souvent validées par ce Parlement vont à l'encontre des intérêts vitaux et fondamentaux des peuples.

À chaque fois que les peuples européens sont amenés à s'exprimer par référendum, ils opposent leur hostilité très claire à l'égard de l'Union européenne. On l'a vu il y a quelques jours avec le Brexit, on l'a vu il y a quelques semaines avec le référendum sur l'Ukraine aux Pays—Bas, on l'a vu en 2005 avec les référendums en France et aux Pays—Bas.

Il est très clair aujourd'hui que les technocrates européens – la majorité ici constituée du PPE, du S&D et des centristes – doivent enfin se remettre en question et écouter les peuples. Je crois que c'est ce qu'attendent une majorité des nations européennes aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, Prime Minister, this Presidency will be a pivotal one for the European institutions. Not only do you have important work on economic growth and stability, but much has to be done to resolve the challenges posed by migration flows into and across Europe. However, you also face the challenge of the results of the referendum in the United Kingdom. In a Europe which has been dominated by stories of those fleeing war in Syria and Iraq, this has been a remarkable exercise in democracy.

We now need to lift our eyes to negotiating a settlement. Hardened rhetoric and hollowed-out positions, from which we carp at each other, will simply not help. I hope your Presidency, Prime Minister, will focus on finding real solutions, solutions that help us trade, cooperate and build a better, more secure future for all of our people. If you are able to expedite this process, then your country will indeed have played a pivotal role at this crucial time.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). – Monsieur le Président, oui, la Slovaquie prend cette présidence à un moment particulièrement difficile, un moment historique, vous l'avez dit. Alors même que l'avenir de l'Union européenne est en jeu, et après le Brexit, vous allez devoir faire primer à nouveau l'esprit communautaire sur les égoïsmes nationaux. Car il ne suffit pas d'être européen à Strasbourg ou à Bruxelles, mais il est important aussi d'être profondément européen à Bratislava et dans les autres capitales européennes.

Pour vaincre le nationalisme et le populisme qui mènent aux pires extrêmes, il faut donner un supplément d'âme à l'Europe. Les peuples n'attendent pas seulement que nous complétions au plus vite le marché unique. Ils nous demandent de construire une Europe qui protège ses frontières, une Europe qui défende ses valeurs et son identité culturelle partagée.

À ce titre, vous avez pour priorité de démontrer les effets concrets des projets européens – c'est très bien – et de replacer les citoyens au centre, en soulignant la dimension sociale. Mais il ne peut pas y avoir de redistribution s'il n'y a pas de croissance, et il n'y aura pas de croissance sans industrie compétitive. Nous avons donc besoin d’une politique industrielle ambitieuse.

Vous avez parlé de l'union pour l'énergie et du numérique; moi, je vais vous parler aussi du secteur spatial, qui recèle des opportunités extraordinaires en termes d'applications et de services et qui doit permettre à l'Europe de bénéficier d'un accès indépendant à l'espace absolument stratégique.

Enfin, si vous souhaitez rendre l'Europe concrète, il faut aussi parler de politique de santé, parce que c'est une priorité pour nos concitoyens. J'espère de tout cœur que votre présidence pourra faire rapidement avancer les négociations sur mon rapport concernant les médicaments vétérinaires.

Bonne chance pour cette présidence slovaque.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Asszony! Én tényleg nagyon örülök annak, hogy Ön fölsorolta azokat az ügyeket, amivel úgy gondoljuk, magam is, hogy a szlovák elnökségnek foglalkoznia kell, elsősorban szociális dimenzióra gondolok. Ugyanakkor kérdezném Öntől azt, hogy az Önök pártja, az Önök pártcsoportja vajon lát-e lehetőséget arra, hogy ez az elnökég Szlovákiának is segítsen a tekintetben, hogy el tudjon szakadni a korábbi, hát meglehetősen kritizált álláspontjától a menekültügyben?

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE), réponse "carton bleu". – Vous savez, mon groupe politique souhaite effectivement que nous apportions les meilleures réponses à cette crise migratoire. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, avec un esprit profondément humanitaire, au sort des réfugiés, mais nous devons aussi répondre aux inquiétudes et aux angoisses de nos concitoyens face à cette crise migratoire. Il est donc important d'essayer de trouver les meilleures solutions au plus près du terrain. Il me semble que, dans votre intervention, Monsieur le Premier ministre, vous en avez parlé.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). –Señor Presidente, desde hace casi una década, a cada Presidencia de turno le toca afrontar una crisis nueva, pero al mismo tiempo hereda todas las anteriores: la crisis financiera, la crisis del euro, la crisis de seguridad, la crisis de los refugiados y los migrantes. Su crisis específica es el brexit.

Ayer celebramos un debate en este Parlamento. Creo que la posición mayoritaria es favorable a una activación inmediata del artículo 50, una negociación liderada por la Comisión y la búsqueda de una salida lo más limpia posible y de un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero manteniendo al mismo tiempo que quien se va no puede mantener las ventajas de quien se queda sin asumir también sus propias responsabilidades.

Pero hay algunas causas de las crisis que están ahí desde hace unos cuantos años: crecimiento insuficiente, desempleo alto —especialmente inasumible entre los jóvenes—, pobreza y desigualdad, creciente falta de cohesión dentro de la Unión, recibimiento inhumano de los refugiados y alejamiento de los ciudadanos.

A todas esas crisis, a todas esas causas, hay que darles una respuesta positiva. El miedo y el odio son reacciones humanas más intensas, más fuertes, que la confianza y la solidaridad, pero solo la confianza y la solidaridad promueven sociedades cohesionadas y de progreso.

Por tanto, necesitamos propuestas positivas que lleguen a los ciudadanos, que refuercen la confianza y la solidaridad. De lo contrario, el miedo y el odio acabarán arrastrándonos.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážený pán Fico, aj ja by som chcel oceniť tu, na tomto mieste, odmietnutie povinných kvót Vašou vládou, a to preto, že povinné kvóty považujem za masívny zásah do suverenity členských krajín. Preto ma mrzí, že do programu Vášho predsedníctva sa tento jasný postoj nedostal, naopak píše sa tam o spoločnej azylovej politike atď. Dúfam, že to chcú byť viac diplomatické floskuly.

Vítam aj, že slovenská vláda vo svojom programe predsedníctva požaduje bezodkladnú vnútornú reflexiu Európskej únie. Myslím si, že toto je to, čo EÚ potrebuje, a myslím si, že je úplne zrejmé, že bez, teda, že s pánom Junckerom žiadna vnútorná reflexia nebude. Myslím si, že treba jasne povedať, že pán Juncker ako predseda Komisie nie je únosný. Pokiaľ sa ma Európska únia skutočne reformovať, pokiaľ teda má prejsť nejakou vnútornou reflexiou, ťažko to spraví na čele s človekom, ktorý sa tu hýbe vyše 20 rokov.

EÚ je skvelý projekt, ale je načase si aj otvorene povedať, že dávno sme zabudli na tie pekné myšlienky, a dúfam, že práve slovenské predsedníctvo bude mať tú odvahu a povie aj nepekné, nepopulárne pravdy, napríklad takú, že ten koncept stále užšej Únie (ever closer Union) nefunguje. Že sa treba vrátiť k tým pôvodným myšlienkam – to je spoločný trh, voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, a hlavne viac slobody pre občanov.

(Rečník súhlasil, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, stimate coleg, știu că o parte din colegii dumneavoastră din grupul politic nu doresc o Europă. Noi, ceilalți, totuși, vrem Uniunea Europeană.

Nu considerați că perioada de președinție slovacă ar trebui, pe lângă programele pe care și le-a prezentat domnul prim ministru, să cuprindă în program și o singură Europă, nu Schengen și non-Schengen, să avem o singură granița a Uniunii Europene?

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. – Ja sám chcem jednu Európu, ale takú, ktorá funguje, takú, ktorá prináša občanom slobodu. Som za to, aby sme mali Schengen, spoločné hranice, ale pokiaľ toto všetko má fungovať, musíme dodržiavať pravidlá, musíme sa držať nejakých princípov, a to je to, čo sa dnes nerobí – pravidlá sa porušujú alebo princípy sa nedodržujú, no a potom sa len všetci čudujeme, že tu rastú extrémisti. Ale v podstate na vine je ten establishment, ktorý to tu už desiatky rokov riadi.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur Fico, je vais être franc avec vous. Votre discours de circonstance, aujourd'hui, devant nous, n'a pas réussi à me faire oublier beaucoup de vos déclarations dans votre propre pays. Et comme beaucoup de nos collègues, j'ai des difficultés à faire confiance à ces hommes politiques qui parlent européen à Bruxelles et à Strasbourg, tandis qu’ils font vibrer la seule corde nationaliste, voire populiste, une fois rentrés dans leur pays. Cela dit, votre pays va exercer, pendant six mois, la présidence de l'Union européenne et nous allons devoir collaborer ensemble du mieux possible. Pour cela, il faut que les choses soient claires.

Monsieur le Président du Conseil, vous allez exercer la présidence de l'Union, de toute l'Union, et pas seulement d'une partie de celle-ci. Je dis cela parce que je sais que, sur un certain nombre de dossiers importants, vous faites pour l'instant cause commune avec un certain nombre de pays pour vous opposer à des initiatives importantes de la Commission. Je veux parler notamment de votre opposition à la réforme du système de Dublin, réforme qui vise à organiser une répartition équitable et supportable des réfugiés dans tous les pays de l'Union. Je veux parler aussi de votre opposition à la réforme de la directive relative au détachement des travailleurs, laquelle réforme vise à combattre certaines pratiques insidieuses de dumping social que l'actuelle directive a permises.

Alors je vous le dis, Monsieur le Président, votre responsabilité dans ces dossiers est de chercher la meilleure solution pour toute l'Europe, et non la seule victoire d'un syndicat de protestataires. C'est sur ce critère que vous serez jugé et je souhaite que le jugement soit positif.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Fico, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα σας διαβάσω μια δήλωση: «Δεν υπάρχει θέση για το Ισλάμ στη Σλοβακία. Είναι αδύνατο να υποδεχθεί μουσουλμάνους». Σας θυμίζει κάτι αυτή τη δήλωση; Την κάνατε εσείς, στη Σλοβακία. Και σας ερωτώ: επιμένετε σε αυτή τη δήλωση; Με αυτό το πνεύμα θα ασκήσετε την ευρωπαϊκή προεδρία; Ο κύριος Robert Kaliňák, υπουργός σας Εσωτερικών, είπε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ποσοστώσεων για την υποδοχή των προσφύγων είναι λάθος. Συμμερίζεστε αυτή τη δήλωση; Έτσι θα εργαστείτε ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο κύριος Orbán, έχει εξαγγείλει ένα δημοψήφισμα για να ξηλώσει και να αρνηθεί την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ποια είναι η δική σας θέση και το δικό σας σχόλιο; Πώς θα εργαστείτε μέχρι τότε με τον Ούγγρο συνάδελφό σας; Και επίσης, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Με την ολοκλήρωση και του τρίτου πυλώνα, που είναι το πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο εξυπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες-καταναλωτές και εξασφαλίζει ισοτιμία και ασφάλεια και ευρωπαϊκή ομπρέλα, ένα κράτος μέλος, η Γερμανία, υπονομεύει και αρνείται αυτή την πρόταση. Εσείς θα είσαστε με την Επιτροπή ή με τη γερμανική κυβέρνηση;

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo ministro, ho letto attentamente il vostro programma, specie il recupero della centralità del cittadino. Io vi propongo due azioni fondamentali per realizzarla. La prima: una vera Europa sociale, un'Europa come spazio di diritti e difesa del lavoro, non solo del mercato unico, signor Primo ministro. Quindi dobbiamo portare avanti un piano straordinario per lottare anche contro le diseguaglianze, la povertà e la disoccupazione, perché 41 milioni di poveri è una cifra inaccettabile. La seconda è una risposta equa, comune e solidale al dramma migratorio. Rivedere Dublino, per evitare che Grecia e Italia diventino i campi rifugiati dell'Europa. La Slovacchia, le ricordo, signor Primo ministro, è uno degli Stati che più si è opposto alla redistribuzione obbligatoria in quote, votata invece dal Movimento 5 stelle.

Vorrei ricordarle però che la solidarietà, non è un optional, bensì è un dovere preciso sancito dall'articolo 80 del TFUE e chi vi si sottrae dovrebbe essere sanzionato duramente, economicamente quanto politicamente. Questi sono i passi con cui questa Presidenza può dare un cambio di marcia, una risposta vera ai cittadini europei e può evitare il rischio di frammentazione e l'effetto domino post Brexit. Il ritorno del nazionalismo, colleghi, non è la causa ma la conseguenza del vero problema, che è la paralisi politica dell'Unione. Con i soliti slogan, nascondendo la polvere sotto il tappeto, non andremo lontano. È ora di scelte coraggiose. Il terreno si può recuperare: il tempo no.

 
  
MPphoto
 

  Jean-François Jalkh (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, votre pays assure, depuis le 1er juillet dernier et pour six mois, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à un moment crucial de l'existence de celle—ci. Six mois passent très vite, mais ils risquent d'être particulièrement denses, et votre tâche, particulièrement rude: gestion du cataclysme de l'après-Brexit; tsunami migratoire de réfugiés et de pseudo-réfugiés; menace terroriste telle que le pire n'est pas derrière nous et que les dramatiques événements de Paris et de Bruxelles apparaîtront aux yeux de l'histoire comme de simples incidents de patrouille; persistance d'une austérité violente qui plombe la croissance et l'emploi comme le fera demain le CETA – accord de libre-échange avec le Canada – s'il est adopté; arrogance et dictature molle et parfois ivre d'idéologues de la Kommandantur européiste qui veulent faire marcher au pas les petits pays de l'Union et refusent de voir que ces pays ont le caractère des grands et n'acceptent pas qu'on les rackette avec des amendes de 250 000 euros par réfugié refusé. Voilà le programme.

Paradoxalement, l'alternative à laquelle vous êtes confronté est simple: chausser les pantoufles de vos prédécesseurs pour une présidence incolore, inodore et sans saveur, incapable d'être à la hauteur des défis, peut- être mortels – je ne veux pas croire, Monsieur Fico, que vous serez l'Emil Hácha de l'Union européenne, la pâle figure d'une collaboration de plus en plus insupportable aux peuples – ou au contraire réinventer, de manière loyale et honnête, une coopération nouvelle entre les pays et les peuples européens, rééquilibrer les rapports entre l'Est et l'Ouest, car l'Europe doit incarner la paix, et pas la guerre, avec la Russie, rester à l'écoute des opinions publiques, choisir la voie du respect et du courage, inscrire votre action dans le prolongement des actes glorieux du Sslovaque Jozef  Gabčík, porter haut l'étendard de la résistance, de l'identité, de la liberté aux côtés de ceux du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Hongrie et d'autres, notamment – je l'espère – celui de la France.

Monsieur le Premier ministre, portez-vous bien!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Kedves Képviselőtársaim! Hatalmasat változott Európa. Hosszú évtizedeken át mi, a közép-európai, illetőleg kelet-európai országok voltunk azok, akik vágytuk a szabadságot, vágytuk azt, hogy saját hazánk sorsának ne csak elszenvedői, hanem alakítói is legyünk. Mondjuk ki végre, hogy most eljutottunk odáig, hogy a Nyugat – amelyre annyira fölnéztünk akkor – van abban a helyzetben, hogy polgárainak többsége reménykedve és szinte könyörögve néz Közép- és Kelet Európára, néz a Visegrádi Országokra, és várja tőlünk a szabadságot, várja tőlünk azt, hogy ha már ők megtépázottak véleménynyilvánítási szabadságukban, sajtószabadságukban, akkor mi mondjuk ki azt, hogy a király meztelen, hogy a tömeges migráció értelmetlen, védjük meg őket saját hazug és torz értékrendű állami vezetőiktől.

Ez egy komoly küldetés, sok sikert kívánok hozzá, és hogyha még e mellett az Önök elnöksége idején magyar testvéreinknek az emberi jogai és méltósága is oly mértékben kiteljesedik az Önök földrajzi területén, mint ahogy azt Timmermans úr látni véli, akkor igazán nagyon boldogok leszünk. Sok sikert kívánunk! Minden jót!

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). – Señor Presidente, —ya se ha dicho varias veces—, se inicia esta Presidencia bajo un cierto shock, el shock de la salida del Reino Unido como consecuencia del resultado del referéndum. Pero hay que señalar que las emociones no deben empañar la capacidad de discernimiento ni la capacidad analítica. Hay que tomar decisiones, pero no se debe, nunca, perder la capacidad serena de reflexión, ni en este ni en otros asuntos.

Yo creo que hay una cuestión, que es fundamental a la postre: que la Unión Europea tiene que seguir siempre por la senda de responder de manera clara y de manera eficiente a necesidades reales. Esto implica responder a todos aquellos asuntos de naturaleza económica que permitan mayor crecimiento y mayor empleo; esto implica que en un mundo de transformación global, de la mano de la transformación digital, la transformación digital en todos los aspectos esté al frente de las —digamos— de las decisiones de la Unión Europea.

Ustedes lo señalan: el mercado digital único es una necesidad acuciante. Hay que romper esa fragmentación legislativa. Tenemos una serie de dosieres, como, por ejemplo, el del mercado mayorista, que afecta al fin del roaming. Ustedes dicen que hay tres principios por los que se van guiar: resultados tangibles que afecten a la vida de los ciudadanos, a la mejora de las condiciones de vida, romper con la fragmentación y devolver la confianza en el proyecto europeo. Tres bases fundamentales que requieren un liderazgo para que esto sea efectivo.

Confiamos en que ustedes lo puedan desarrollar.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D). – Británia a s ňou celá Európa zažívajú najdôležitejšie dni od ukončenia druhej svetovej vojny. Britský premiér David Cameron povedal na poslednej Rade: „Udržať Britské kráľovstvo je našou absolútnou prioritou!“ Absolútna priorita je viac možno ako Brexit. Je samozrejme záležitosťou Veľkej Británie, ako s výsledkami referenda naloží. Predlžovanie neistoty škodí Británii aj Európe.

Napriek tomu sme našim britským priateľom povedali v našom uznesení: ,,Naozaj potrebujeme Vaše stanovisko čo najskôr, ale chápeme, ak vy ešte potrebujete trocha času.“ Z Brexitu sa radujú populisti, extrémisti v celej Európe a požadujú referendá vo vlastných krajinách. Preto, pán premiér, popri riešení výziev a priorít slovenského predsedníctva potrebujeme, aby Komisia analyzovala problémy, ktoré viedli k tomu, prečo sa Briti rozhodli odísť, prečo je v Británii a celej Európe viac a viac ľudí sklamaných výsledkami integrácie, prečo významná časť obyvateľov Európskej únie odmieta projekt zjednotenej Európy.

Musíme začať ľuďom lepšie vysvetľovať zmysel a výhody spoločnej Európy ako zóny, kde panuje mier, ktorá má vnútorný trh, pohodlie, ktoré ponúka spoločná mena a otvorené spoločné hranice. Ukážme im, že Európska únie nie je len Štrasburg či Brusel so svojimi inštitúciami, ale je to 28 vlád, 28 parlamentov, sú to obce, mestá, regióny, inštitúcie, organizácie v každej krajine, ktoré majú čo povedať a ktorých argumenty majú váhu.

Vážení priatelia, pani Harms mi pripomenula obrovské nadšenie v rokoch 1998 – 2002 na Slovensku, po boku aj s Vami, pán premiér, sme v slovenskom parlamente vydržali rokovať do rána do deviatej viac ako 30 nocí za sebou, aby sme dobehli dvojročnú stratu v schvaľovaní prístupovej legislatívy do Európskej únie. Toto nadšenie sa premietlo do celej krajiny. Bola to ukážka, aký obrovský efekt môžu mať pozitívne nálady. Odvtedy sme v Európskej únii urobili aj chyby, sme tu však na to, aby sme ich priznali, napravili a ponúkli ľuďom najlepšie riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Panie Premierze! Polska wita i popiera słowackie przewodnictwo w Radzie. Przedstawił Pan rzetelną analizę wyzwań i szans stojących przed Unią. Mówił Pan słowami, które nie obrażają, nie pouczają, szukają rozwiązań, które mogą włączyć jak najszersze kręgi naszych społeczeństw. Dziękuję za to.

Mam nadzieję, że traktat, którego negocjowanie niewątpliwie rozpocznie Pan ze Zjednoczonym Królestwem, stanie się prawdziwym traktatem o przyjaźni, a nie kontraktem rozwodowym. Rozwody w tej rodzinie nie są nam potrzebne, a nowe relacje ze Zjednoczonym Królestwem mogą rozwiązać bardzo wiele spośród przedstawionych przez Pana problemów.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley (ALDE). – Herr talman! Jag vill börja med att gratulera till det kommande ordförandeskapet. Sverige är ett litet land som är extremt beroende av att vi har trygga villkor i vår omvärld, att vi kan handla. Detta har lett till att vi faktiskt har kunnat ha en ganska blomstrande ekonomi. Det betyder inte att vi är utan utmaningar, utan vi ser många utmaningar framför oss. Däremot har vi kunnat skapa oss en rik situation.

När Slovakien blev medlem av Europeiska unionen var det en diskussion i Sverige om huruvida vi skulle ha övergångsregler eller inte för slovakiska medborgare som rörde sig mot Sverige. Mitt parti och jag själv stod på barrikaderna för att se till att alla EU:s medlemmar ska behandlas på ett och lika sätt och vi vann den fajten. Vi kan också se idag i all statistik, all ekonomi, att den rädsla som andra hade för att vi skulle få det som kallades social turism inte blev en sanning. De slovakiska medborgare som har kommit till Sverige under den här tiden har bidragit starkt till vårt lands ekonomi, och det tackar vi för. Den här öppenheten är också viktig att ta med sig i det arbete som ni har framöver.

Var också noga med de saker ni väljer att lyfta rent politiskt. Jag ser hur handelsavtal ifrågasätts som om det inte var där ekonomin skapades, som om vi hade en pengamaskin som stod och såg till att vi kunde upprätthålla vår sociala nivå i Sverige. I Sverige vet vi från vänster till höger på den politiska skalan att viktiga frihandelsavtal är det som skapar de värden som kan upprätthålla vår sociala status. Jag hoppas att ni i ert ordförandeskap klarar att leverera på de handelsavtal som kommer, men också med nogsamhet välja vad som är europeiska frågor och vad som är nationella frågor. Lycka till!

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un pregiudizio favorevole del nostro gruppo e della nostra delegazione verso chi ha avuto quantomeno il merito storico di dimostrare, nel suo paese, come Presidente del Consiglio, che il socialismo non è contro il patriottismo, non è contro l'identità, non è avulso dal dovere che uno Stato ha di difendere i confini e i diritti del suo popolo. Perciò, mi permetto di formulare un solo consiglio a chi, come lei, rappresenta un popolo che ha dimostrato, come dicevo, di non rinunciare, sottostando a certe scelte assurde di Bruxelles, né alla sua identità né alla sua sovranità: anziché collocarsi un po' pedissequamente sulla scia delle politiche fallimentari e pericolose di una certa Unione europea, sulle banche, sull'immigrazione, sulla politica esterna e di sicurezza che è la vera, unica responsabile della Brexit, abbia il coraggio di indicare, se non la strada seguita dal popolo britannico, un cambiamento totale.

Lei scrive che a Bratislava verranno proposte nuove idee: certo non se le faccia suggerire da Juncker e dai suoi, perché altrimenti si prosegue nella strada sbagliata dell'annullamento antidemocratico dell'identità e dei diritti dei popoli. Lei deve avere il coraggio di andare avanti e di fare il contrario di quello che le è stato suggerito, di mantenere fede a quello che ha detto nella sua campagna elettorale, a quello che ha detto al suo popolo.

(L'oratore/oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162,

paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Te sanoitte, että britit ovat äänestäneet täydellisen muutoksen puolesta. Miten Te kommentoitte sitä, että tällä hetkellä viharikosten määrä Britanniassa Brexitin jälkeen on kasvanut 57 prosenttia? Viimeiseksi Independent-lehti kertoi, että Britanniaan muuttaneiden saksalaisten jälkeläiset ovat antisemitismin pelossa hakemassa takaisin Saksan kansalaisuutta.

Onko tämä se muutos? Paheksutteko Te tämän tyyppistä muutosta, mikä Brexitin jälkeen on tapahtunut Britanniassa, eli sitä, että viharikokset ovat kasvaneet niin valtavasti?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Io non ho assolutamente parlato affatto di ciò che lei dichiara. Ma sono comunque convinto e sicuro che il risultato della Brexit sarà qualunque cosa ma non certo la rinascita di sentimenti razzisti, perché il popolo inglese, come tutti i popoli d'Europa, ovviamente a cominciare dal mio popolo, si onorano di essere antirazzisti.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Elnök Úr! Az utóbbi évben kialakult migrációs válság közepette, valamint a britek kiválásáról szóló népszavazás nyomán Kelet-Közép Európa, illetve a szlovák uniós elnökség jelentősége felértékelődik. Európa ugyanis csak a térség országainak együttműködésével képes sikeres választ adni az egész kontinens politikai, gazdasági és szociális stabilitását veszélyeztető súlyos kihívásokra. Üdvözlöm, hogy a szlovák elnökég által meghirdetett prioritások között a fenntartható migrációs és menekültpolitika is ott szerepel, mely az EU elhibázott politikáját hivatott helyes irányba terelni ezen a téren. A milliós nagyságrendű emberáradat által előidézett problémák szinte megoldhatatlan feladatok elé állítják az Unió országait, legyen szó akár a növekvő beáramlás feltartoztatásáról és szabályozásáról, a bevándorlók elosztásáról és ellátásáról, a hatalmas anyagi megterhelést jelentő integráció megvalósításáról, a muszlim és az európai kultúrák összeütközéséről, vagy éppenséggel az elharapódzott erőszakos cselekmények, illetve a terrorizmus megállításáról.

A szlovák EU-elnökség nagy fába vágta a fejszéjét. Szlovákia eddigi migrációs politikája, és a visegrádi négyekkel való ez irányú együttműködés viszont arra a reményre jogosít fel, hogy együttes erővel, valamint a szomszédos nyugat-balkáni országokkal összefogva képesek lesznek kiegyensúlyozni Brüsszel és a nyugati államok egyoldalú és tehetetlen befogadás politikáját, és gyökeres fordulatot előkészíteni a migrációs válság megoldása irányában.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente Fico, io apprezzo la consapevolezza che lei ha dimostrato nell'assumere la presidenza dell'Unione europea in un momento così grave e questo ci rende fiduciosi. Lei parla di rilancio del progetto europeo: a noi pare, ascoltandola e leggendo le cose che scrive, che questa visione dell'Europa sia troppo limitata all'utilità, alla concretezza, agli aspetti economici del progetto europeo. Io dico e penso che utilità, concretezza ed economia sono il frutto, il risultato del progetto europeo, non la sostanza, non la vera forza e radice. Sono il risultato per tutti i cittadini quando l'Europa è forte, ed è forte perché è unita ed è unita perché è solidale. Perché se questo progetto si riducesse soltanto ai vantaggi economici, noi staremmo insieme al momento della ridistribuzione dei fondi ma ci saluteremmo e ci volteremmo le spalle nel momento in cui bisogna condividere un sacrificio, una difficoltà, una crisi. E allora, io dico che questa solidarietà va riscoperta e lei qui rappresenta 27 paesi nella loro unità, non certo 27 Stati alla ricerca di un'identità, che non viene negata bensì messa insieme nell'Unione europea. Qui non ci sono interessi solo nazionali; c'è un interesse comune da costruire, dove gli interessi nazionali si realizzano.

E un'ultima osservazione: i cittadini. Apprezzo che lei metta al centro i cittadini del progetto e che sostenga che i cittadini devono sentire l'Europa vicina. Ma i cittadini italiani o greci, che hanno accolto centinaia di migliaia di migranti e vedono l'Europa voltare loro le spalle, anche il suo paese, che cosa possono pensare di questo progetto? Lei non ha citato la riforma di Dublino nel programma: questa riforma ci sarà e la dovrà affrontare e da lei ci aspettiamo risposte in questa Presidenza anche su questi temi difficili.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Slovensko zažíva historický moment a ja chcem odkázať všetkým obyvateľom Slovenska: Buďme hrdí na to, že máme naše rodné Slovensko, a aj na to, že patríme do Európskej únie. V tejto chvíli ale pripomeniem pravdu, ktorá sa pre politickú korektnosť vytratila z politiky na Slovensku aj v Bruseli. Náš kontinent sa musí prinavrátiť k rešpektovaniu Boha a princípov židokresťanskej filozofie.

Boh je stvoriteľ a najvyšší princíp všetkého a zdrojom požehnania pre Európu, človek sám o sebe nie je najvyššia hodnota, ktorej sa môžeme klaňať. Dva citáty otcov–zakladateľov EÚ: „Demokracia sa zrodila v deň, keď bol človek povolaný, aby v dočasnom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, rešpektovaní práv druhého a praktizovaní bratskej lásky ku všetkým“, to bol Schuman. A Adenauer povedal: „Moc, ktorá sa zneužíva, je zničujúca, ale moc sprevádzaná zodpovednosťou je darom od Boha.“

Najvyšší predstavitelia Únie, aj naši najvyšší politickí predstavitelia, vy ste dnes ich priami nástupcovia, ale o úcte k Bohu od vás nie je reálne počuť. Rešpekt voči pravde sa musí prejavovať aj v politických činoch, aj v osobnom správaní politikov v súkromnom živote. Prinavráťme sa ako zodpovední politici k Bohu a nezneužívajme, prosím, svoju moc. Ovocie takéhoto konania je zničujúce nielen pre vás, ale aj pre všetkých Európanov.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, e queria saudar naturalmente a Presidência eslovaca, Senhor Comissário, eu queria dizer que há aqui, do meu ponto de vista, três grandes desafios para a Presidência eslovaca: o primeiro deles, que é o mais difícil, é sem dúvida a questão do Brexit. Aí, eu penso que é fundamental obedecer, no fundo, a três princípios ou quatro.

O primeiro é o de respeito por algum tempo para o Reino Unido organizar a sua posição, o segundo é o de, evidentemente, ter o melhor acordo possível mas com respeito pelas regras - se querem ter acesso ao mercado único têm de ter liberdade de circulação - e o terceiro é não nos envolvermos na questão constitucional do Reino Unido, ou seja, o problema da Escócia e da Irlanda do Norte. É o Reino Unido que tem de resolver, não é a União Europeia e eu julgo que a Eslováquia tem muitas lições a dar sobre isso por causa do processo de separação entre a República Checa e a Eslováquia, que correu de uma forma perfeita, porque ninguém interferiu.

O segundo ponto muito importante é o ponto de fortalecer a zona euro e aqui eu acho que era fundamental dar uma aceleração à união bancária que é um ponto essencial, nomeadamente do terceiro pilar que é o pilar do sistema de garantia de depósitos, que gostaria de ver aqui mais reforçado.

E último ponto, que para mim é fundamental, é a questão dos refugiados e das migrações e aí, sinceramente, devo dizer que não me satisfaz muito o programa da Presidência eslovaca, porque eu penso que só com um sistema de verdadeira repartição do esforço de receção de refugiados na Europa é que nós estaremos em condições de ter uma resposta humanitária à luz dos valores que são os valores europeus.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). – Pane předsedající, já nebudu tak politický. Já jsem strašně rád, že tady můžu přivítat slovenské předsednictví. Jsem rád, že můžu přivítat pana premiéra Fica nejenom jako politika, ale i jako přítele, skutečného přítele a skutečného demokrata, SMER jako sesterskou stranu mé vlastní sociální demokracie v České republice a Slovensko jakou mou bratrskou zemi. A na rozdíl od kolegy Macha mně je líto, že jsme se kdysi rozešli ze společného státu.

Co se týká programu, samozřejmě, že musíte řešit ty těžké věci, Brexit, všechny možné krize, ale já si vážím úplně jiné věci. Já si vážím moudrosti slovenského předsednictví, která je v tom, že se chystáte řešit i ty věci, zejména v oblasti zdraví a životního prostředí, které by mohly způsobit velmi brzy mnohem horší krize, než které dneska vidíme. Antimikrobiální rezistenci, endokrinní disruptory, je skvělé, že na to nezapomínáte.

Jestli potřebujeme nějakou změnu, potřebujeme změnu v komunikaci. Potřebujeme otevřenost, pravdu, méně arogance. Vy to umíte, pane premiére, naučte to i všechny ostatní v Radě.

A na závěr, protože mám jenom jednu minutu, jedno osobní přání. Roberte, přeju Ti pevné zdraví. Vydrž to!

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). – Herr Präsident! Erstaunlicherweise sehen sich alle hier im Haus von Herrn Juncker über Frau Harms zu Herrn Weber vom Brexit in ihrer bisherigen Politik bestätigt und wollen weitermachen wie bisher. Die einen wollen mehr Europa und die Probleme weiter mit Geld zuschütten und die nächsten einfach starr an ihrem Wege festhalten, als sei nichts passiert. Das Signal war doch aber laut und deutlich: So weiterzumachen wie bisher, kann keine Lösung sein. Wenn Ihnen wirklich die Zukunft der jungen Menschen – und zwar nicht nur der jungen Briten – so am Herzen liegt, dann lösen Sie die Probleme jetzt und verschieben Sie sie nicht weiter in die Zukunft.

Die EU muss grundlegend reformiert werden, wenn man sie für die Zukunft fit machen möchte, wenn man den Binnenmarkt erhalten will. Wir müssen grundlegende Reformen durchsetzen, um die EU bürgernah und transparenter und vor allem demokratischer zu machen. Dazu muss man sicherlich auch radikale Schritte gehen.

Die slowakische Ratspräsidentschaft beginnt in einer für die EU schwierigen Zeit, und ich hoffe, dass die Slowaken die Kraft und den Mut haben, die notwendige Debatte hier in diesem Hause anzustoßen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Týždeň predtým, ako sa oficiálne začalo slovenské predsedníctvo, oznámil britský premiér svoju rezignáciu. Áno, pre mladý štát, akým je Slovensko, je predsedanie v Rade Európskej únie veľkou výzvou. Nie však takou veľkou, aby kvôli tomu hneď odstupoval predseda britskej vlády.

Som poslankyňou Európskeho parlamentu už 13 rokov. Na domácej politickej scéne mám mnohé výhrady k vládnutiu nášho pána premiéra a niektorých jeho ministrov. Napriek tomu je pre mňa dnešné zasadnutie pléna vôbec najvýznamnejším za celé toto obdobie. Slovensko dnes totiž po prvýkrát v histórii predstavilo poslancom členských štátov a Európskej komisii svoj vlastný pohľad na témy, ktorým by sa mala Únia prednostne venovať počas najbližších šiestich mesiacov.

Svätý pápež Ján Pavol II. hovorieval, že Európa by mala dýchať oboma polovičkami pľúc. Verím, že slovenské predsedníctvo môže prispieť k naplneniu jeho slov. Pretože pretrvávajúce rozdelenie Únie na Západ a Východ sa najvýraznejšie prejavuje práve na pôde Rady. Až keď sa dokážeme zhlboka nadýchnuť do plných pľúc, vráti sa stratená dôvera občanov v európsky projekt. Slovensko má veľkú šancu, ale aj veľkú zodpovednosť. No aj s pomocou tohto Parlamentu verím, že túto výzvu zvládneme.

 
  
MPphoto
 

  Сергей Станишев (S&D). – Уважаеми г-н Председател, благодаря Ви, уважаеми г-н Министър-председател, пада Ви се трудната задача да председателствате Европейския съюз след британския референдум – едно събитие, което ще има дългосрочни последици за всички нас. И докато вървят споровете, дискусиите за бъдещата посока на икономическата, социална и институционална политика на Европейския съюз, трябва да се правят конкретни стъпки, които носят резултати, и които, наред с това, показват загриженост на Европейския съюз за хората.

Най-големият проблем, или един от най-големите проблеми, е младежката безработица. Затова европейските социалисти разработиха Европейски план за младежта. Той има четири стълба. Изисква много повече пари – до 20 милиарда евро, за младежката гаранция. Той изисква „Еразмус+“ за всички млади хора в Европа. Той изисква европейски културен чек за всеки млад човек. И той изисква детска гаранция в Европейския съюз.

Ако в председателството направите конкретни стъпки за реализацията на този план чрез ревизията на многогодишната финансова рамка, това ще бъде много добър знак за Европа.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedniče, želim čestitati slovačkom predsjedništvu. Svjesni smo da dolazite u vrlo teškom trenutku za Europu, u vrijeme Brexita, ekonomske krize, migracija, terorizma, svega onoga što pogađa Europu, i to je veliki izazov. S obzirom na to da dolazim iz Hrvatske pokušavam razumjeti razloge zbog kojih ste naveli ove četiri točke programa i nasuprot ovima koji misle da ste prepragmatični ja mislim da je baš to pravo rješenje, da se okrećete građanima, da želite da građani shvate konkretne interese Europske unije i konkretne pogodnosti koje sa sobom donosi Europska unija. To je ono što želite putem ove četiri točke poručiti.

Moje pitanje jedino je kako mislite pomiriti interese Višegradske skupine i ostatka Europske unije? Ja vjerujem da ćete vi racionalno i razborito moći to pomiriti i vjerujem da ćete razumjeti koje su dvojbe ovdje istaknuli naši kolege. Međutim, vjerujem u slovačko predsjedništvo, kojem zaista želim čestitati, ali naglašavam da ipak jedan od stupova Europske unije jest solidarnost. Vjerujem da će se to malo po malo razviti i u Slovačkoj i da ćemo svi zajedno biti solidarni i da ćemo zajedno razvijati Europsku uniju, sada s 27 zemalja članica.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, ďakujem za Váš úprimný a odvážny prejav. V Európskom parlamente som už 13. rok, počula som už prejavy mnohých predsedov vlád a musím povedať, že málokto z predstaviteľov členských štátov hovoril o budúcnosti EÚ v súvislosti s potrebou otvoreného a aj kritického dialógu, o pomenovaní slabých miest, ktoré Úniu občanom skôr vzďaľujú ako približujú. Málokto tu hovoril tak často, v súvislosti so svojím programom, o občanoch, o napĺňaní ich potrieb. A mohla by som hovoriť o mnohých ďalších, dôležitých veciach, ktoré vo vašom prejave odzneli.

Pravdou však je, a to chcem povedať kolegyniam a kolegom tu v pléne Európskeho parlamentu, že slovenskí sociálni demokrati, ktorých vedie predseda vlády Robert Fico, boli vždy proeurópski a ukazovali svoju solidaritu k Európe v časoch, keď boli vládnou stranou, aj v časoch, keď boli opozičnou stranou. Keď niektorí z kolegov, ktorí sú dnes poslancami Európskeho parlamentu, neboli ochotní preukázať solidaritu voči dôležitým opatreniam, ktoré EÚ potrebovala.

Boli sme vládnou stranou a plnili sme všetky ťažké kritériá, aby sme sa mohli stať ako prvý štát Vyšehradskej skupiny členom Európskej menovej únie, a boli ťažké opatrenia, ktoré vtedy vláda musela zaviesť a ktoré musela vysvetliť svojim občanom. Takisto sme splnili všetky ťažké opatrenia v súvislosti s rastom HDP a s dodržaním finančnej disciplíny. A mali sme jeden z najlepších rastov HDP v Európskej únii. Boli sme opozičnou stranou, keď sme pomohli vtedajšej vláde, aby bola prijatá solidárna pomoc Grécku, aby bol zavedený európsky finančný mechanizmus.

Toto všetko pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu sociálnych demokratov na Slovensku spravila Sociálna demokracia. Takže poprosím kolegov, ktorí dnes vystupujú kriticky, aby videli pôsobenie Sociálnej demokracie a predsedu vlády Sociálnej demokracie ako proeurópske a solidárne.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Premjera kungs! Šobrīd visas pasaules uzmanība — ne tikai mūsu — ir uz britu referenduma rezultātu. Viņu tauta ir teikusi, ka grib izstāties. Rodas jautājums vispār, kas tad Eiropas Savienība ir, kam viņa ir vajadzīga. Bet šī mums ir arī iespēja atgādināt, kāpēc un kādos veidos Eiropas Savienība mums un mūsu pilsoņiem tiešām ir ļoti noderīga. Proti, ir jautājumi, ar kuriem mēs daudz labāk un daudz vieglāk varam tikt galā tad, kad spēkus liekam kopā, nekā tad, ja domājam, ka katrs pats par sevi vienkārši tiksim galā.

Viena šāda konkrēta lieta, kas aktualizējas nākamā pusgada laikā, ir enerģētikas jomā. Mēs zinām, ka Eiropā mums ir kopīga ļoti liela energoatkarība no Krievijas, bet, lai mēs to risinātu, mums ir vajadzīgs tomēr sastrādāties kopā, mēs netiekam galā katrs atsevišķi. Ir divi konkrēti likumdošanas akti, kas tiek virzīti — viens ir gāzes drošības regula, otrs ir lēmums par starpvaldību līgumiem ar trešo valstu enerģijas piegādātājiem, un tieši jūsu prezidentūras laikā mums ir iespēja šos jaunos likumdošanas aktus nostiprināt, dodot mūsu pilsoņiem lielāku drošību un lielāku neatkarību no importētiem enerģētikas avotiem.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, nos próximos meses trabalharemos na revisão do Regulamento de Dublim e no reforço da EASO, entre outros desafios maiores, como os decorrentes do Brexit. Mas as suas posições nestas matérias, Presidente Fico, não auguram liderança europeia. O Senhor é europeísta? O Senhor afirmou, por exemplo, que o Islão não tem lugar na Eslováquia, os migrantes mudam a identidade do nosso país. Não iremos nunca trazer um único muçulmano para a Eslováquia, eles representam um grave risco para a nossa segurança. E o que dizer dos ataques aos refugiados nas fronteiras com a Hungria e a Áustria sobre o seu governo? E ter-se associado com outros do grupo de Visegrado para violar o Acordo de Schengen fechando fronteiras aos refugiados e asfixiando a Grécia?

Lamento, Senhor Fico, mas o Senhor de europeísta não me parece ter nada e de social—democrata ainda menos. Sem pôr em causa a qualidade e o empenho dos funcionários eslovacos, temo que a sua presidência da União Europeia só venha a agravar os problemas com que estamos confrontados. Tem seis meses para provar que eu estou enganada.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, votre pays a donc pris, le 1er juillet dernier, la présidence de l'Union européenne. Au nom de la délégation française du PPE, je souhaite insister sur la nécessité d'une Europe qui protège contre l'instabilité. Précisément, il reviendra à la Slovaquie de prendre part aux négociations pour la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union et d'anticiper le remplacement de la présidence britannique, initialement prévue pour le 2e semestre de 2017.

Aussi, je me réjouis de voir les priorités annoncées par le gouvernement slovaque, qui seront centrées sur l'Union économique et monétaire, la compétitivité, l'immigration, la protection des frontières extérieures, ou encore le marché unique numérique et l'union de l'énergie.

Mais attention, la présidence slovaque ne devra pas voir son programme de travail détourné par des événements érigés en crise par certains. Une Europe qui agit et protège, c'est une Europe qui apporte des solutions à des questions fondamentales, souvent oubliées au profit d'enjeux politiciens et électoraux. Ainsi pragmatisme, efficacité et volonté politique devront guider l'action de la Slovaquie et des États européens au cours des six prochains mois.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). – Il-Presidenza Slovakka bdiet fi żmien diffiċli wara r-riżultat tal-Brexit. Il-vot biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea kien il-vuċi tal-poplu Brittaniku li ħass li l-Unjoni Ewropea naqsitu, u li s-sħubija ġabitilhom aktar problemi milli kellhom bżonn. Nibża’ li dan hu s-sentiment taċ-ċittadini Ewropej.

Iċ-ċittadini tagħna qed iħossu li l-integrazzjoni, l-immigrazzjoni u l-globalizzazzjoni huma problemi, u għalhekk qegħdin jiffukaw aktar fuq l-iżvantaġġi tas-sħubija, u mhux qed japprezzaw il-vantaġġi tas-sħubija.

Il-messaġġ permezz ta’ komunikazzjoni u infomazzjoni ta’ kemm tiswa u hi importanti l-Unjoni għall-ħajja ta’ kuljum tan-nies, falla. Jekk le, għaliex, wara l-Brexit, l-aktar mistoqsija li kienet googled kienet “L-Unjoni Ewropea x’inhi?”. Tad-daħq kieku ma kinetx tal-biki!

Għalhekk, l-inizjattiva tal-Presidenza Slovakka, li trid tirbaħ lura l-fiduċja tal-Unjoni Ewropea, mhux biss hi tajba imma hi kruċjali.

Jekk le, l-isforzi biex intejbu il-qagħda finanzjarja, soċjali u ekonomika taċ-ċittadini tagħna, se tkun għal xejn.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Mr President, Slovakia is taking over the reins of the Council for the first time in very turbulent times. I wish Prime Minister Fico every success, but one low-hanging fruit is the money market funds file. This file needs to be concluded quickly, especially in the current context, given the importance of these funds in addressing systemic risks and short-term financing of the economy. It will be a real feather in your cap, Mr Fico, if we can conclude on this where very many other Presidencies have failed.

I may be a British MEP but I am a committed European and I want to ensure that the EU can move forward. Learning from the recent events in the UK, I would suggest three points. Firstly, you rightly said it is important that the EU tackles its communication problems. The UK referendum shows the power of lies and exaggeration to sway rational people easily. However, it is important to recognise that many across Europe are feeling left behind. So the EU has to deliver by doing more on education and skills. Many of those who voted ‘Leave’ in the UK were frustrated by the effects of globalisation, so intensive programmes preparing people for this new world, which is developing at the speed of sound, should be a high priority.

Secondly, it is critical that you reform what is not working, and let us start with the Council. The EU is blamed for a crisis, from the economy to employment to migration, when it is Member States which block decisive and collective action, failing to implement what has been agreed. The EU is often depicted as centralised and strong, but the truth is, it is weak and fragmented.

Lastly, listen to the young people, 75% of whom voted in the UK to remain in the future. They are the future and make sure they have a say over it.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Pane předsedající, v první řadě mi dovolte popřát našim slovenským přátelům úspěšné první předsednictví. Jsem si jistá, že Slovensko tuto nelehkou roli zvládne. Možná uslyšíme méně vzletných slov, na která jsme v této souvislosti zvyklí, ale o to více praktických řešení a výsledků.

Z několika konkrétních priorit bych ráda krátce vyzdvihla zaměření slovenského předsednictví na využití potenciálu jednotného trhu, na spravedlivá pravidla jeho fungování a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Myslím, že vlastní zkušenost bude slovenskému předsednictví v této věci velmi dobrým vodítkem. Věřím také, že společného pokroku dosáhneme v otázce Evropského aktu přístupnosti, který usnadní přístup ke zboží a službám lidem s postižením.

Vítám, že předsednictví plánuje také konkrétní iniciativy v otázce potírání nekalých obchodních praktik v potravinářství, po kterém volal ve své nedávné zprávě i Evropský parlament.

Přeji Vám, pane předsedo, mnoho trpělivosti a těším se na spolupráci. Hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Slovenské predsedníctvo sa začína v čase, keď Únia potrebuje, možno viac ako kedykoľvek predtým, silný leadership a presvedčených, zodpovedných politikov európskeho formátu. Stanete sa, pán premiér, tvárou Únie, ktorá bude musieť v najbližšom čase prijať vážne rozhodnutia dotýkajúce sa aj budúceho fungovania, otázok bezpečnosti, energetiky či vzťahov k svojim partnerom vo svete. Verím, že Slovensko je na túto úlohu pripravené a dokáže prispieť k zjednocovaniu na európskej úrovni.

Verím tiež, že Slovensko, ktoré bude predsedať Únii, bude proeurópske a jeho záujmom bude posilniť Úniu. Myslím si tiež, že treba, aby sme toto predsedníctvo brali ako príležitosť na využitie všetkých možností k tomu, aby naši občania cítili, že sú pevnou súčasťou Únie, ktorej predsedáme. Prajem Vám, pán premiér, a tým pádom aj nám všetkým, úspešné slovenské predsedníctvo.

 
  
 

Inizio della procedura catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το μόνο σίγουρο που η προεδρία της Σλοβακίας έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία δυστυχώς η προεδρία της Ολλανδίας δεν κατάφερε να λύσει. Κύριε Πρωθυπουργέ της Σλοβακίας, κύριε Fico, το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει αυτή την περίοδο την Ευρώπη και το γνωρίζετε, παραμένει αυτό των προσφυγικών ροών, αφού η συμφωνία της 18ης Μαρτίου με την Τουρκία δεν εφαρμόζεται, όπως δεν εφαρμόζονται και προηγούμενα συμφωνηθέντα ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών.

Γνωρίζετε, κύριε Fico, ότι από τον Σεπτέμβριο εκκρεμεί η μετεγκατάσταση 66.400 προσφύγων, από την Ελλάδα. Πρόσφυγες οι οποίοι παραμένουν εκεί, γιατί η μετεγκατάσταση προχωρεί με αργούς ρυθμούς, αφού έχουν γίνει μέχρι στιγμής μόνο 1.503 μετεγκαταστάσεις. Επίσης, εκκρεμεί η αναμόρφωση των κανόνων του Δουβλίνου, ούτως ώστε να υπάρξει δίκαιη ανάληψη της ευθύνης όλων των κρατών μελών έναντι των προσφύγων, προκειμένου η Ελλάδα και η Ιταλία να μην μετατρέπονται σε αποθήκες ψυχών. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Poštovani premijeru Fico, na početku svoga govora rekli ste da Europa sedamdeset i jednu godinu živi u miru, da je Europska unija dostignuće mira i sigurnosti. Na neki način ste u pravu, ali ne do kraja.

Naime, zaboravili ste da je na području bivše Jugoslavije vođen krvavi rat i to svega prije dvadeset, odnosno dvadeset i pet godina. Zašto o tome govorim? Zato što niste spominjali proširenje i razumijem Vas, jer to u ovom trenutku nije baš najpopularnija riječ u Europskoj uniji.

Ali, molim Vas, brinite o zemljama zapadnog Balkana, brinite o pozitivnim događanjima koja se danas događaju na zapadnom Balkanu. Odnosi između Srbije i Albanije počinju biti normalni – to je velika novost na Balkanu, brinite o Bosni i Hercegovini zbog mogućih opasnosti koje dolaze iz te zemlje, a tu prije svega mislim na terorizam, brinite o onome što je značila balkanska ruta, jer sam siguran da slovačko predsjedavanje ima poseban senzibilitet prema tome.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – Pane předsedající, chtěl bych popřát slovenským kolegům, aby jejich předsednictví v Evropské unii bylo úspěšné.

Priority, které zvolila Bratislava, pokládám za velmi dobře vybrané. Zachycují jak klíčové rozvojové trendy Unie, tak i její problémy. Chci upozornit na dnes stále viditelnější a stále nebezpečnější problém, a to postavení malých zemí v Unii.

Zatím se zdá, že při řešení otázek spojených s Brexitem bude úkolem předsedajícího státu udržovat náladu, zatímco věcné problémy budou řešit velké státy a Komise. Když otvírám toto téma, nemluví ze mě ješitnost. Před dvěma lety pouze někteří politologové varovali, že se Evropská unie stále více podobá klasické mezinárodní organizaci s geopolitickou osou Berlín – Paříž, jejímž zájmům se ostatní musí přizpůsobit. Dnes i značná část veřejnosti v malých státech cítí druhořadost členství svých zemí a prestiž Unie klesá. Nepřeháním. V pondělí se konal v Paříži summit EU a zemí západního Balkánu. Kde byl zástupce předsednické země Slovenska? Že by Slovensko nemělo co říci k problému? To není možné.

I já Ti, milý Roberte, přeji pevné zdraví.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule prim-ministru, Slovacia preia președinția Consiliului într-o criză dublă - cea creată de refugiați și de Brexit. Nu va fi ușor să puneți în aplicare ceea ce ați spus aici. Avem nevoie de politici sociale, de punerea oamenilor în centrul acțiunilor, accent pe coeziune socială, reindustrializare, o mai bună apărare comercială a pieței interne.

Cred că trebuie să dați dovadă de fermitate în aplicarea măsurilor, dar și de o mai bună comunicare și transparență. Mi-aș dori, ca româncă, să susțineți intrarea urgentă a României, Bulgariei și Croației în Schengen și să creați un singur spațiu european, cu frontiere bine securizate, să nu mai avem, evident, două Europe cu două viteze.

Avem nevoie de investiții care să ducă la o adevărată coeziune socială, la o Europă cu cetățeni care au o calitate a vieții asemănătoare.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Chcem privítať slovenské predsedníctvo, chcem sa tešiť z toho, že po prvýkrát v histórii nášho členstva v Európskej únii je práve Slovensko predsedajúcou krajinou. Rád by som upriamil pozornosť na témy, ktoré by mohli pomôcť Európe, a to je kľúčové slovné spojenie, ktoré ste použili, pán premiér. Ľudská dôstojnosť. Použili ste to jedenkrát. Keď tu hovoril svätý otec František, použil to 18-krát. Ja Vás chcem povzbudiť, aby ste tak ako otcovia zakladatelia ľudskú dôstojnosť dávali do centra záujmu, aby ste aj v rámci slovenského predsedníctva, a to od počatia po prirodzenú smrť, toto presadzovali.

Chcem Vás tiež poprosiť, aby ste pri dojednaní alebo dokončení dojednania TTIP dbali na to, aby GMOs neboli v zmluve zakomponované. A tiež Vás chcem poprosiť o jedno. Vy často sám osobne hovoríte: „Ja som s mojou vládou vystavil alebo staviam diaľnice“, ale už nehovoríte, že je to za európske peniaze, že sú to vlastne eurofondy, ktoré nám v tom pomáhajú. Ale keď je niečo zlé, tiež si niekedy ten Brusel pokritizujete. Tak Vás chcem poprosiť, aby ste bol presvedčivý aj v týchto vyjadreniach.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Mijnheer de eerste minister, uw voorzitterschap begint onder een turbulent gesternte. De voorbije twee weken hoorden we veel verschillende geluiden, maar ook één constante. De Europese Unie heeft behoefte aan een wervend verhaal om het vertrouwen van burgers te behouden of om het terug te winnen. Concrete en tastbare resultaten kunnen daarbij een doorslaggevende rol spelen. Als rapporteur voor het recente verslag van dit Parlement over biodiversiteit geef ik u graag één concrete suggestie: zet u volop in voor het behoud van de natuurrichtlijnen en ga resoluut voor een betere tenuitvoerlegging. De richtlijnen zijn fit for purpose.

Zoals u weet geniet dit standpunt niet alleen in dit halfrond overweldigende steun. Minstens 15 lidstaten onderschrijven dit verhaal en de meer dan 500 000 burgers die deelnamen aan de campagne Nature Alert verwachten van de Europese Unie niets minder dan dat de bestaande natuurregels terdege worden uitgevoerd. Stel dat half miljoen burgers niet teleur en maak er een erezaak van om de natuurrichtlijnen te redden tijdens uw voorzitterschap.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor Presidente, Primer Ministro Fico, ha escuchado usted en este Pleno expresión de buenos deseos para la Presidencia eslovaca, pero ha escuchado también preocupación con respecto a esos brotes de racismo y xenofobia que se han puesto de manifiesto en la jornada inmediatamente posterior al brexit en el Reino Unido, pero que recorren Europa. Porque Europa necesita abogados de su causa y, particularmente, primeros ministros y jefes de gobierno que defiendan la causa europea, sus valores, la política de asilo común, la política de libre circulación de personas, el sistema Schengen —y que lo hagan con alcance europeo y eso pasa también, por supuesto, por la Presidencia eslovaca— y un compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Tratado de Lisboa.

Y, por tanto, le pido a usted que se desdiga de esas declaraciones que han hecho pensar a muchos en Europa que hay una Presidencia rotatoria de la Unión Europea con un Primer Ministro que piensa que no se es lo bastante eslovaco si se profesa otra religión, no se es lo bastante europeo si se profesa otra identidad.

Porque Eslovaquia es la historia de un éxito, es la historia de una integración europea que abraza su propia diversidad y se reconcilia con las identidades de sus vecinos. Le pedimos que haga eso en la Presidencia eslovaca.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Ako tu už bolo viackrát spomenuté v dnešnej rozprave, Slovensko od pádu železnej opony stelesňuje úspešný európsky príbeh. Za krátke obdobie Slovensko vybudovalo demokraciu, postavilo sa na nohy, vstúpilo do Európskej únie, do Schengenu, ako prvá krajina strednej Európy zaviedlo euro. Všetci, ktorí sme tieto míľniky spoločne prežívali, vieme, ako bol tento vývoj zložitý, turbulentný, ale ako bol prospešný pre Slovensko a pre Európsku úniu.

1. júla odštartovalo Slovensko a Európska únia novú významnú etapu. Slovensko sa ujíma predsedníctva Rady EÚ v historickej chvíli, keď sa Veľká Británia rozhodla z Únie vystúpiť a keď mnohí lídri a občania volajú po sebareflexii. Bude preto potrebné zvládať riadnu agendu a túto historickú výzvu súčasne.

Vážený pán premiér, v prioritách, ktoré ste stanovili, bude mať slovenské predsedníctvo plnú podporu Európskej komisie. Spoločne budeme budovať hospodársky silnú Európu, modernizovať jednotný trh a lepšie využívať potenciál, ktorý tento najväčší hospodársky priestor ponúka. Verím, že počas slovenského predsedníctva posunieme vpred kľúčové návrhy z oblasti energetickej únie a digitálneho jednotného trhu a budeme pokračovať vo využívaní Junckerovho investičného fondu na budovanie modernej infraštruktúry a na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Rozprúdenie investícií povedie k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu, k tvorbe pracovných miest a k vytváraniu nových príležitostí pre mladých a nezamestnaných.

Slovenské predsedníctvo zdôraznilo, že v otázkach udržateľnej migračnej a azylovej politiky bude pôsobiť konštruktívne a vytvárať priestor na hľadanie najlepších riešení. V tomto kontexte bude potrebné využívať aj politiku Európskej únie voči tretím krajinám, a preto úloha globálnej angažovanej Európy určite vzrastie.

Popri týchto prioritách však bude azda ešte dôležitejšie, ako bude slovenské predsedníctvo viesť diskusiu o dvoch dôležitých otázkach: Ako sa bude formovať budúci vzťah Európskej únie s Veľkou Britániou, kde musíme nájsť férový prístup, a ako budeme fungovať vo formáte 27 členských krajín. Jean-Claude Juncker reagoval na výhrady občanov voči Európskej únii, ktoré zaznievali už v predvolebnej kampani do Európskeho parlamentu tým, že sme ako Komisia pripravili konkrétny stručný program, ktorý pozostáva z desiatich priorít, ktorým občania rozumejú a ktoré podporujú. V záujme boja s byrokraciou sme zrušili stovky návrhov či nepotrebných opatrení. Sme však pripravení na ďalšiu diskusiu, ako urobiť EÚ lepšou, obľúbenejšou a podporovanejšou zo strany našich občanov. Ako ste povedali, Únia je tu pre ľudí a je tu pre našich občanov.

Európska komisia víta, vážený pán premiér, Vašu pripravenosť na úzku spoluprácu medzi inštitúciami v príprave historického bratislavského samitu. Oceňujeme takisto načasovanie samitu, ktorý sa uskutoční deň po vystúpení predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v tomto pléne a vystúpi so správou o stave Európskej únie. Verím, že posolstvo tohto vystúpenia a myšlienky poslancov, ktoré v nasledujúcej debate zaznejú, budú pozitívnym vkladom do debaty lídrov v Bratislave.

Som presvedčený, že jedným zo záverov by malo byť zrozumiteľnejšie vysvetľovanie našich krokov, priblíženie konkrétnych prínosov opatrení, ktoré prijímame pre našich občanov, ako aj vyjadrenie spoločnej vôle európskych lídrov spoluoslavovať európske úspechy, ale aj spoluniesť zodpovednosť za zložité a nie vždy populárne opatrenia, ktoré však niekedy musíme prijímať a ktoré musíme lepšie občanom vysvetľovať. Verím, že spoločným postojom, spoločným európskym úsilím zvýšime dôveru voči európskemu projektu a atraktívnosť európskej spolupráce. Verím, že to bude najlepšia odpoveď extrémistom, populistom, radikálom, ktorí neprajú Európe nič dobré.

Na záver mi, vážený pán premiér, dovoľte, aby som Vám a Vášmu tímu ako komisár a ako Slovák zaželal veľa úspechov a úspešné predsedníctvo, ktoré Európska únia v tomto čase veľmi potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Robert Fico, úradujúci predseda Rady. – Poviem na úvod niečo, čo neviem, či niekedy povedal nejaký predseda vlády. Chcem sa priznať, že za tie roky v slovenskej politike, ale aj za roky na čele slovenskej vlády som venoval veľmi malú pozornosť vašej práci. A zisťujem, že neviem toho veľa o Európskom parlamente. Ak by som to vedel, tak by som možno lepšie pochopil rozmanitosť a bohatstvo myšlienok, ktoré sa objavuje v tomto pléne. Rovnako by som privítal, keby ste aj možno vy mali viac informácií o jednotlivých členských štátoch. Preto chcem ponúknuť spoluprácu. Aj v rámci slovenského predsedníctva zabezpečiť podstatne viac kontaktov, aby sme sa vyhli niekedy nedorozumeniam, ale najmä, aby sme si lepšie rozumeli.

V každom prípade vám chcem poďakovať za záujem o prezentovanie priorít slovenského predsedníctva, chcem poďakovať za podnetné príspevky, ako aj za zaujímavé otázky, ktoré ste odprezentovali. Potvrdzujem, pán predseda Európskeho parlamentu, záujem slovenského predsedníctva o spoluprácu s inštitúciami. Nie je možné obísť Európsky parlament, nie je možné obísť Európsku komisiu. To hovorím aj predstaviteľom Európskej komisie. A nech je bratislavský samit prvou takouto skúškou nášho odhodlania mať túto spoluprácu na čo najvyššej úrovni.

Vážené dámy a páni, nie je možné odpovedať na všetky vaše otázky a príspevky. Dovoľte mi však urobiť niekoľko súhrnných záverov. Predovšetkým chcem ubezpečiť všetkých kolegov v tejto sále, ktorí presadzujú potrebu silných sociálnych a ekonomických tém, že patrím medzi politikov, ktorí vždy upozorňovali na nebezpečenstvo politiky, ktorá je založená len na šetrení. Myslím si, že Slovensko je dobrým príkladom toho, ako sa na jednej strane dajú dostať verejné financie pod kontrolu – máme bezpečne deficit pod tromi percentami, máme veľmi nízky verejný dlh na úrovni okolo 52 % a súčasne sme boli schopní robiť veľmi zaujímavé investičné aktivity. Samozrejme, za významnej podpory európskych fondov a ja nebudem klamať, ak tu pripomeniem, že 86 % všetkých verejných investícií na Slovensku pochádza práve z európskych fondov. Aj v tom je obrovský význam Európskej únie pre členské štáty, ktoré prišli po roku 2004.

Rád by som rovnako ubezpečil všetkých tých, ktorí hovoria o vzťahu Európskej únie a Veľkej Británie, že možno máme viac porozumenia pre tento proces ako ktokoľvek iný. Viackrát sa spomínalo rozdelenie Československa, v rámci ktorého bolo veľké pochopenie pre potreby ľudí tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. Keby toto pochopenie nebolo, ťažko by sme dnes mohli vidieť úspešný príbeh dvoch krajín, ktoré spolupracujú a ktoré majú možno ešte lepšie vzťahy navzájom, ako to bolo do roku 1992, keď sme ukončili spoločný štátny život.

Vážené dámy a páni, bol by som veľmi rád, keby sme tieto skúsenosti – jedinečné – použili aj pri manažovaní komplikovaných procesov a predovšetkým mysleli na ľudí v dvadsaťsedmičke a na ľudí vo Veľkej Británii. Aby toto suverénne rozhodnutie Veľkej Británie, ktoré my rešpektujeme, nebolo na škodu občanov obidvoch týchto zoskupení.

Dámy a páni, chcem však pripomenúť aj to, že my sme prejavili veľkú mieru trpezlivosti – hovorím teraz o členských štátoch, ktoré prišli do Európskej únie v roku 2004. Veď si asi musíte uvedomiť, že to boli najmä Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a ďalší, ktorí museli urobiť isté ústupky pri vzniku dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Pretože nám záležalo na tom, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Tie ústupky sa týkali našich ľudí, ktorí pracujú vo Veľkej Británii, a tieto urobili aj ďalšie členské štáty. Ak sme teda preukázali trpezlivosť a porozumenie pre procesy vtedy, dúfam, že nám veríte, že rovnakú mieru trpezlivosti a porozumenia prejavíme aj v období, ktoré nás čaká v najbližších týždňoch a najbližších mesiacoch.

Pokiaľ ide o revíziu alebo inventúru Európskej únie, ja by som rád použil výraz inventúra. A chcem vám poďakovať za podporu myšlienky bratislavského samitu. Naozaj musíme predovšetkým začať vysvetľovať európskej verejnosti, v čom sú hodnoty Európskej únie, v čom vidíme obrovské privilégiá a výhody. Často používam príklad, prepáčte, ja ho zopakujem ten príklad, lebo mi na ňom záleží, bez zdržiavania času.

Dámy a páni, z osobného života v roku 1988 som chcel ísť na svadobnú cestu. A chcel som ísť mimo bloku bývalých socialistických krajín. Či veríte, alebo neveríte, celú noc som musel čakať pred špecializovaným obchodom, aby som si ráno mohol kúpiť zájazd do krajiny, ktorá je mne a môjmu srdcu veľmi milá, na Maltu. Čakal ma celý rad povolení, žiadostí, súhlasov a prísľubov. Bol som svedkom komplikovaných hraničných kontrol.

Preto mi verte, že bolo pre mňa veľmi emotívne, keď som s rakúskym kancelárom Alfredom Gusenbauerom pílil závoru na rakúsko-slovenskej hranici. A ja viem, v čom je význam a hodnota Schengenu. Ale vie to dnes 20-ročný človek, ktorý si sadne do auta a bez akéhokoľvek zaváhania cestuje cez celé Slovensko, Rakúsko, ide ďalej do Nemecka, pokračuje do ktorejkoľvek krajiny? Berie to ako prirodzené, samozrejmé a vôbec to nevníma ako nejakú hodnotu. My nie sme schopní predať ani len tieto cennosti EÚ, ktoré momentálne máme. Aj toto by mala byť jedna z úloh samitu v Bratislave – nastaviť novú komunikáciu, samozrejme aj sa postaviť k výzvam, ako je bezpečnosť, boj proti terorizmu, ale predovšetkým silné sociálne a ekonomické témy.

Chcem ešte pána kolegu z Českej republiky – pána Teličku – ubezpečiť, že ja mám veľké problémy s niektorými pracovnými metódami Európskej rady. Idete možno do veľmi radikálneho postoja, že poďme, napríklad, zverejniť konania Európskej rady. Ja by som privítal na úvod, keby sme zmenili aspoň niektoré pracovné metódy, ktoré nemajú nič spoločné často s kolegialitou a s kolektívnym hľadaním východísk v tomto významnom európskom orgáne. A dovoľte mi ešte sa dotknúť problematiky V4, pretože bola viackrát spomínaná.

Dámy a páni, prosím, rešpektujte, že V4 je unikátna regionálna spolupráca. To nie je federálny štát. Sú to štyri samostatné suverénne krajiny, ktoré prešli jedinečnými transformačnými skúsenosťami. Veď my sme prešli od roku ʻ89 procesom, ktorý v iných krajinách trval možno stovky rokov. A to nás priblížilo. Máme na mnohé veci rovnaký názor. Máme rovnaký jazyk. Ale prosím, verte mi, bol som veľakrát súčasťou rokovaní V4. V4 nikdy neprijala žiadne antieurópske alebo protieurópske postoje. Možno používala iný jazyk. Nám na tejto regionálnej spolupráci záleží, ale záleží nám aj na tom, aby V4 bola vždy vnímaná ako inštitúcia, ktorá rozumie európskym témam a ktorá podporuje hodnoty, na ktorých Európska únia stojí.

Úplne na záver k migrácii, pretože táto téma bola otváraná niekoľkokrát. Vláda Slovenskej republiky je za spoločnú migračnú politiku v rámci Európskej únie. Ale sme aj za mieru pružnosti pre jednotlivé členské štáty pri ponúkaní nástrojov, ako prispieť k riešeniu migračnej krízy. Ja môžem za Slovensko uviesť – na našom území pomáhame Rakúsku so žiadateľmi o azyl v Rakúsku, ide o stovky migrantov, ktorí sú umiestnení v slovenských zariadeniach. Poskytujeme stravovanie, poskytujeme ubytovanie, poskytujeme zdravotnú starostlivosť. A sme pripravení, aby sme ďalším krajinám, ktoré sú pod tlakom žiadostí o azyl, pomohli podobným spôsobom.

Jednoducho máme praktický problém s jedným z aspektov migračnej krízy, ale nikto nemôže vládu Slovenskej republiky obviňovať, že by nebola solidárna, pretože robíme všetko preto, aby migračná kríza bola vyriešená. V tomto vás prosím o pochopenie, v tomto vás prosím aj možno o dôslednejšie informovanie sa, pretože potom môže dochádzať k rôznym nedorozumeniam.

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, bolo pre mňa veľkým potešením a cťou predstaviť priority slovenského predsedníctva. Opakujem, som veľmi rád, že boli prijaté s takýmto záujmom, ale je to dané okolnosťami, za ktorých slovenské predsedníctvo nastupuje. Želám si, aby slovenské predsedníctvo nebolo len úspechom vlády Slovenskej republiky, želám si, aby slovenské predsedníctvo bolo spoločným úspechom všetkých inštitúcií Európskej únie a na prospech Európskej únie aj ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Nagy reményekkel tekintek a szlovák elnökség elé. Fogyatékossággal élő képviselőként örömmel láttam, hogy a holland elnökség számos hibája ellenére egy fontos dossziét sikerrel lezárt, ez pedig a közszolgálati szektor honlapjainak akadálymentesítéséről szóló direktíva. A szlovák elnökség egy hasonló, de jóval szélesebb kört felölelő dossziéval kell foglalkozzon, ez pedig a „European Accessibiliyt Act”. Nyílván nem ebben a félévben lesz lezárva, sem egy éven belül, de ha az elején nem foglalkoznak komolyan ezzel a dossziéval a Tanácsban, az előre meghatározza az egész folyamat tempóját. Ezért örülök annak, hogy ezt a kérdést kiemelten kezelik az elkövetkező fél évben.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), in writing. – As Parliament’s standing rapporteur on Serbia, I welcome that the Slovak Presidency Programme sets out EU enlargement as one of five themes of central importance. EU enlargement policy represents the most effective instrument of positive change in the Western Balkans. It is most welcome that Slovakia seeks to maintain the momentum and credibility of this process.

With regard to Serbia, the opening of Chapters 23 (Judiciary and Fundamental Rights) and 24 (Justice, Freedom and Security) is overdue. After tireless efforts by the Serbian negotiation team, the Commission and many Member States, a compromise has still not been reached. Not only the Serbian Government, but also the major political parties and Serbian civil society organisations urgently call on the European Union to open these chapters. The opening would be followed by Belgrade’s obligation to establish a track record in important areas such as justice, internal security, fundamental rights, the fight against corruption and organised crime. Therefore I would like to encourage the new presidency to bring back all 28 Member States to the table in a spirit of compromise to help Serbia to continue on its path towards the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Európa nem az elitek, nem a brüsszeli bürokraták projektje. Európa mindenki projektje, aki nem akar háborút és pusztító nacionalizmust. Szlovákia a legjobb példa arra, hogy az európai projekt működik, a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek feloldhatóak. Európai közvetítésnek köszönhetően olyan magyar és szlovák pártok kormányoznak együtt, amelyek 20 éve még szóba sem álltak egymással. Ezért ne mondja nekem senki, hogy Brüsszelt meg kell állítani, vagy hogy az Európai projekt elavult lenne. A következő elnökségi időszakban egyik legfőbb feladatunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy az Unió-ellenes erők hazugságokra, az emberek félelmeire építve eltérítsék az Európai projektet.

Az uniós tagság történelmi lehetőség arra, hogy felzárkózzunk a fejlett nemzetek sorába, illetve a világ legerősebb gazdasági-politikai szövetségének tagja lehessünk. Az uniós tagságának nincs alternatívája. Egy szlovák politikus kollégám úgy fogalmazta meg: „vagy az asztalnál ülsz, vagy a menün szerepelsz.” Ha felelőtlen politikusokra hallgatva az Unió, a világ legerősebb gazdasági-politikai szövetségének elhagyására szavazunk, történelmi hibát vétünk. Az Unión kívül nincs élet és a soron következő szlovák elnökség feladata ezt megmutatni. Azt, hogy az európai asztalnál ülünk, vagy a menün szerepelünk, nekünk kell eldöntenünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Nemrég múlt öt éve, hogy hatályba lépett a nemzeti roma stratégiák európai keretrendszere. A keretrendszer bár hozott bizonyos eredményeket, jelentős előrelépés nem történt az elmúlt években. Ezt az álláspontot erősítette meg a témával foglalkozó civil szervezetek véleménye mellett a Számvevőszék nemrég nyilvánosságra hozott, a romák támogatását szolgáló fejlesztési forrásokról szóló jelentése is. Számos megoldandó problémáról számolt be a Bizottság a témával foglakozó június 28-i jelentése is. Az ötéves évforduló, a keretrendszer félideje jó alkalom arra, hogy új lendületet adjunk az európai roma politikának, és az eddigieknél határozottabb lépéseket tegyünk a legnagyobb európai kisebbség szociális, lakhatási, egészségügyi és foglalkoztatási problémáinak megoldására, az őket sújtó diszkrimináció és előítéletek felszámolására.

Éppen ezért sürgetem a Tanács szlovák elnökségét, hogy a következő félévben a Tanács fogadjon el olyan következtetéseket, amelyek megerősítik a keretrendszer végrehajtását, biztosítják a nemzeti stratégiák civil és szakmai ellenőrzését, a roma közösségek jobb bevonását a programokba. Olyan európai keretrendszerre van szükség, amelyik biztosítja az iskolai szegregáció megszüntetését, a kilakoltatások elleni védelmet, a romák hatékony társadalmi integrációját, a cigányellenesség visszaszorítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Medzi priority slovenského predsedníctva patrí aj udržateľná migračná a azylová politika, s čím určite každý súhlasí a bude od Slovenska očakávať aj konkrétne kroky. EÚ je v situácii, keď čelí nárastu extremizmu, nenávisti, xenofóbii a posilneniu ultrapravicových a nacionalistických strán, ktoré neriadenú migráciu využívajú na upevnenie svojich pozícií a rozrastanie radov euroskeptikov. Migračná a utečenecká kríza preverila našu schopnosť riadiť vonkajšie hranice, udržať celistvosť Schengenu. Verím, že práve Slovensko, ktoré má svoju schengenskú hranicu zabezpečenú tak, že o jeho rady v tejto oblasti prejavili záujem aj USA a ďalšie štáty, bude vedieť EÚ ponúknuť konkrétne riešenia v ochrane vonkajších hraníc EÚ. Pri predstavovaní priorít slovenského predsedníctva pán premiér Fico zdôraznil tiež kľúčové zameranie na občana, aby sa pre občanov EÚ politika EÚ stala zrozumiteľná, hmatateľná, aby sa odbúrala zbytočná byrokracia a aby za každým rozhodnutím európskych inštitúcii videli výhody a možnosti pre svoje uplatnenie a lepší život v spoločnej Európe. Verím, že po polroku odovzdáme predsedníctvo ďalšiemu členskému štátu so cťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Slovensko má príležitosť ukázať svoje schopnosti, ale aj opätovne nadobudnúť dôveru našich partnerov. Popri urgentných témach spojených so zaistením bezpečnosti EÚ, s utečeneckou krízou, Brexitom, ruskou agresiou, ale aj stále otvorenou gréckou otázkou nesmie EÚ stratiť zo zreteľa témy rozvoja európskej ekonomiky, nakoľko podstatná časť európskej ekonomiky je založená na malých podnikateľoch a živnostníkoch, ktorí si zaslúžia väčšiu podporu dokončením spoločného európskeho trhu, znižovaním administratívneho zaťaženia, ako aj zjednodušením pravidiel. V týchto úlohách, ako aj v ekonomických témach môžeme uspieť len spoločným európskym postupom založeným na vzájomnej spolupráci. Slovensko môže využiť svoje prvé predsedníctvo v EÚ na prehĺbenie európskej koordinácie a dôrazné presadzovanie dohodnutých pravidiel a riešení. Máme na to, aby sme ponúknutú šancu využili a dobre odkomunikovanými výhodami tak zvýšili u občanov dôveru v európsku myšlienku.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí