Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0213/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0213/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.4. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (ψηφοφορία)
PV
 

- Before the vote on the legislative resolution:

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano (EFDD). – Signor Presidente, chiedo al Presidente di posporre il voto sulla risoluzione legislativa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento. Chiedo che il dossier sia rispedito alla commissione parlamentare competente al fine di entrare direttamente nelle negoziazioni interistituzionali con il Consiglio.

.

 
  
 

President. That is adopted so the matter will be referred back to committee in order to enter directly into negotiations with the Council on the basis of the mandate which we have just adopted.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου