Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2353(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0309

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on Amendment 43:

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Ich möchte beantragen, dass bei Änderungsantrag 43 erstens der Untertitel gestrichen wird und zweitens in der zweiten, dritten Zeile – „... which are targeted at the north of Ireland ...“ – der Ausdruck „the north of Ireland“ durch „Northern Ireland“ ersetzt wird.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, je voulais juste préciser que, compte tenu de l'amendement oral de Mme Zimmer, le groupe S&D votera en faveur de l'amendement oral.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου