Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
 

(The sitting was suspended at 14.30 and resumed at 15.05)

 
  
  

IN THE CHAIR: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vice-President

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy