Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

17. Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα:

– Προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες [2016/2806(RSP)]

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, President-in-Office of the Council. – Mr President, may I first say that this is my first appearance before the European Parliament since my country, the Slovak Republic, took over the Presidency of the Council for the first time last week. It is important for me to say that we are confident, that we, on behalf of the Council, are ready to cooperate very closely with this Chamber, with the European Parliament. We have clearly defined priorities and I rely on you that we can bring tangible results because I think this is more important than ever before.

Thank you for this opportunity to discuss the issue of protection of whistle-blowers. Indeed, a number of events and cases in recent years have highlighted the role of whistle-blowers and generated an EU-wide and, I daresay, global conversation on this issue. When acting for the purpose of protecting the general public interest, whistle-blowers play an important role in disclosing wrong-doing and dangers to society and therefore they deserve legal protection. It is crucial that they can signal and sound an alert without having to pay for it with their job, their reputation and even their life.

The protection of whistle-blowers is currently the subject of several international instruments, for instance, the OECD guidance of 2012. At the same time, the Council of Europe recommendation of 2014 encourages Member States to have in place a framework for whistle-blower protection and sets out a series of principles in this respect.

In our work at the level of the European Union, several pieces of legislation include provisions on whistle-blowing; for instance, the protection of whistle-blowers and journalistic sources was one of the issues discussed during the negotiations on the Trade Secrets Directive last year. The compromise provision offers protection to whistle-blowers when revealing misconduct or illegal activity, provided notably that they have acted in the public interest. Likewise, provisions on whistle-blowing are included in several directives or regulations in the area of financial services. Provisions also exist, let me underline, at the level of Member States and notably in the context of the Council of Europe recommendation that I have mentioned earlier.

As far as overarching or horizontal legislation at EU level on the issue is concerned, it would be up to the Commission to consider the possibilities, and I have taken note of Parliament’s call for a clear legal framework on the protection of whistle-blowers before the end of June this year. I look forward to hearing the views of the Vice-President of the Commission on this issue. The Council has not yet discussed the matter as such, but it has in a broader sense discussed integrity policies in the public and in the private sector across the EU.

Within its institutional powers, the Council is prepared to consider relevant Commission initiatives for EU measures deemed necessary in this respect. Furthermore, I know that the Commission yesterday adopted a very important communication on further measures to enhance transparency and the fight against tax evasion and avoidance, which also addresses the issue of protection of whistle-blowers.

Finally, the Commission will notably assess the scope for a horizontal and further sectoral action at EU level, while respecting the principle of subsidiarity.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Mr President, I welcome this opportunity to discuss the protection of whistle-blowers after the debate which took place in this House four months ago.

The activity of whistle-blowers can be indispensable to identifying wrongdoings where institutional processes of accountability do not function appropriately. The protection of whistle-blowers in the public and private sectors thereby contributes to addressing mismanagement and irregularities, including criminal activities. The Commission therefore strongly supports the objective of protecting whistle-blowers.

The Commission has taken steps to protect whistle-blowers in EU sectoral legislation, as well as measures within the EU institutions in the guidelines on whistle-blowing adopted on 6 December 2012. For example, Member States are required to establish effective and reliable mechanisms to encourage the reporting to competent authorities of potential and actual breaches of anti-money laundering rules. Financial institutions and other entities have to put in place procedures for employees or persons in a comparable position who report breaches of those rules. Similar requirements are in place for law firms and audit firms and in other areas of EU law such as market abuse, collective investment in transferable securities and trade secrets.

Recent mass leaks such as the Panama papers have once again highlighted the important role of whistle-blowers in journalistic investigations and, in this particular case, in exposing tax avoidance and tax evasion. For this reason, the Commission yesterday issued a communication in which it outlines the progress made so far and the priority it gives to strengthening the fight against tax evasion, tax avoidance and illicit financial activity and to promoting tax good governance globally. In particular, the Commission is facilitating research and exchange of best practices to encourage improved protection at national level and will assess the scope for further action at EU level.

In this respect, I would like to draw your attention to the public consultation launched by the Commission on media pluralism and democracy in the run—up to the second annual Colloquium on Fundamental Rights, which will take place on 17 and 18 November 2016. This consultation, open until mid—July, seeks inter alia to gather the views of a broad range of stakeholders on how to address the pressure put on journalistic sources, including whistle-blowers. The current discussions that you are holding in this House contribute to the reflections on the possible EU response.

To sum up, a lot has already been done at EU level in fields where the EU has competence. With a view to strengthening the protection of whistle-blowers, we need to carefully assess the scope for horizontal and further sectoral action at EU level, while fully respecting the principle of subsidiarity. I am glad to listen to your views on this issue, and the Commission is open for your ideas.

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Konwencja ONZ przeciwko korupcji, ratyfikowana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, w art. 33 o ochronie osób zgłaszających zachęca państwa do tworzenia systemów prawnych, mających zapewnić ochronę przed negatywnymi konsekwencjami osobom zgłaszającym przestępstwa korupcyjne. Również cywilnoprawna konwencja o korupcji Rady Europy w art. 9 o ochronie pracowników zobowiązuje strony do zapewnienia ochrony takim osobom przed konsekwencjami. Obie konwencje wskazują, że chronione powinny być osoby działające w dobrej wierze i na uzasadnionej podstawie. Sygnaliści powinni być chronieni, gdyż znając wewnętrzną organizację instytucji i mechanizmy jej funkcjonowania mogą najszybciej zareagować, gdy spostrzegą zjawiska zagrażające innym pracownikom, instytucji lub przynieść szkody poza nią. Ich aktywność ma zasadnicze znaczenie dla ujawniania nieprawidłowości, więc ochrona taka powinna być gwarantowana prawem i wzmocniona w całej Unii Europejskiej, ale tylko wtedy, gdy celem działania sygnalisty jest ochrona ogólnego interesu publicznego przez działanie w dobrej wierze. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku wydanym w lipcu 2011 r. wypowiedział się w tej sprawie, stwierdzając, że sądy i państwa członkowskie powinny zapewnić sygnalistom ochronę tylko wtedy, gdy ujawnienie przez nich informacji leży wyraźnie i zdecydowanie w interesie publicznym. Z kolei w wyroku z listopada 2012 r. ten sam Trybunał orzekł, że w żaden sposób władze nie powinny ograniczać, ani zmniejszać zdolności do dokumentowania i ujawniania przez sygnalistów i dziennikarzy nielegalnych, bezprawnych lub szkodliwych praktyk, jeśli ukazanie tych informacji w dobrej wierze w interesie publicznym jest priorytetem. Tak więc dobry, ale uwzględniający wszelkie aspekty system ochrony sygnalistów jest niezbędny, jeśli mamy dążyć do skutecznego eliminowania patologii życia publicznego.

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Katainen! Ich möchte da nicht um den heißen Brei herumreden, sondern Ihnen gleich mit auf den Weg geben, was uns hier besonders wichtig ist: Wir brauchen eine horizontale Richtlinie, eine allgemeine Richtlinie, die Whistleblower wirklich generell schützt, nicht nur Sektorregeln. Das ist eine Frage des politischen Willens, nicht eine Frage der Rechtsgrundlage. Wir haben uns das angeschaut, es gibt eine Rechtsgrundlage. Das heißt, wenn die Kommission bereit ist, weiter zu gehen als das, was sie jetzt tut, ist es absolut möglich. Insofern nehme ich auch jetzt die einleitenden Bemerkungen der Ratspräsidentschaft einmal als positives Zeichen, dass wir hier einiges tun können und auch müssen.

Wir haben diese Debatte gut angesetzt, was den Zeitpunkt betrifft. Es ist für uns Sozialdemokraten absolut wichtig, dass das heute stattfindet, denn wir schauen jetzt auf ein Urteil zurück, das letzte Woche gegen Antoine Deltour und auch gegen Raphaël Halet, gefällt wurde und das ganz einfach skandalös ist – ein Urteil, das eine Schande für Europa ist. Menschen, die wie Deltour zeigen, dass sie im öffentlichen Interesse handeln, sollen gefeiert werden, und wir im Europäischen Parlament haben dem auch Rechnung getragen und den Europäischen Bürgerpreis 2015 an Deltour verliehen. Jetzt wird dieser Herr Deltour von einem Gericht genau für das, wofür er einen Preis gekriegt hat, verurteilt. Das heißt: Hier ist etwas schlichtweg falsch gelaufen. Es ist ein Fehler im System, und deshalb müssen wir dieses System reparieren.

Das heißt: Wir brauchen – und ich wiederhole es noch einmal – eine horizontale Richtlinie und nicht nur eine, die sektoriell ansetzt, denn sonst könnten wir hier bei unserer Arbeit, die wir jetzt im Europäischen Parlament leisten, wenn es um LuxLeaks, also um unseren TAXE-Bericht von heute geht, wenn es darum geht, aufzuzeigen, was noch alles bei den Panama Papers enthalten ist, nicht genau auf diese Zusammenarbeit zählen, auf diese Hilfe, die uns diese wertvollen Whistleblower leisten. Deshalb ist jetzt die Kommission am Zug. Ich bin mir sicher, dass das Europäische Parlament sie da voll unterstützen wird.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei, în numele grupului ECR. – Domnule președinte, vrem cu siguranță să știm ce se întâmplă în instituțiile europene și cele naționale, adică ce ilegalități au loc în aceste instituții.

De aceea avem nevoie de oameni curajoși, cu conștiință, cu demnitate, care lucrează în aceste instituții europene și naționale și care dezvăluie ilegalitățile din aceste instituții. Ei nu sunt denunțători, încă o dată, nu trădează instituția. Dimpotrivă, apără interesul public pentru a opri furtul, falsul, corupția și toate celelalte rele care se pot petrece în instituții europene și naționale sau în instituții private.

Noi trebuie să-i protejăm și nu avem o procedură de protecție a lor corespunzătoare. Trebuie să-i protejăm, numele lor nu trebuie să fie aflat niciodată, pentru că altfel își pierd locurile de muncă.

Și eu, ca europarlamentar, am folosit și folosesc în activitatea mea oameni din instituțiile europene care mi-au spus și îmi spun și îmi dau documente și informații despre ce se întâmplă ilegal în aceste instituții. Trebuie să-i protejăm.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, cuando oigo hablar de las directivas, los reglamentos, todas las cosas que ustedes nos cuentan sobre este tema, pienso en Alicia en el País de las Maravillas persiguiendo al conejo del sombrero, el conejo blanco que no alcanzamos porque los grandes criminales siempre parecen ir un paso por delante de nosotros.

La Directiva de 2014 obligó a revisar los acuerdos sobre transparencia fiscal de la Unión Europea con Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza, pero Panamá no quiso firmar.

Solo hemos podido descubrir la trama gigantesca tejida en el despacho Mossack Fonseca gracias a un delator anónimo, pero en otras grandes tramas, las personas que se han atrevido a denunciar han sufrido graves consecuencias por ello.

En nombre de mi grupo, debo pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa que proteja a los delatores y que lo haga con un cuadro único europeo horizontal porque, en caso contrario, estaremos incumpliendo nuestra responsabilidad, y ahora sabemos lo que debemos hacer.

Mi grupo considera que los denunciantes juegan un papel esencial en la protección de nuestra democracia y del interés general. «Luxleaks» o los «papeles de Panamá» prueban que pese a los esfuerzos que realizamos, nuestros sistemas democráticos no disponen de los instrumentos jurídicos necesarios para protegernos eficazmente y que debemos, por tanto, proteger a los denunciantes, además de aprender de cada una de estas realidades desveladas.

Pese al interés general de las revelaciones —ya se ha dicho hoy—, Antoine Deltour ha sido condenado a doce meses de prisión y a una multa. No podemos seguir con esta situación, puesto que la impunidad es el peor elemento que podemos introducir en nuestras instituciones y necesitamos que sigan denunciando. Por tanto, necesitamos la Directiva horizontal.

 
  
MPphoto
 

  Fabio De Masi, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Die Linksfraktion hat eine solche Debatte beantragt. In Luxemburg wurden kürzlich Antoine Deltour und Raphaël Halet verurteilt, da sie die Öffentlichkeit über die LuxLeaks informierten. Das waren faule Steuerdeals unter Verantwortung des derzeitigen Kommissionspräsidenten, Jean-Claude Juncker. Die Wirtschaftsprüfer PwC verfügten sogar über das offizielle Briefpapier des Luxemburger Staates.

Apple und Google zahlen oft weniger als ein Prozent Steuern auf ihre Gewinne. Wir verlieren jährlich bis zu einer Billion Euro durch Steuerhinterziehung und -vermeidung, Geld, das für Krankenhäuser und Schulen fehlt. Antoine hat daher mehr moralische Statur als etliche europäische Politiker, die Briefkastenfirmen unterhalten. Deltour und Halet haben legalen, aber auch illegalen Steuerdiebstahl aufgedeckt. Nach meinem Rechtsempfinden sollten Menschen, die eine Straftat melden, nicht bestraft werden, sondern die Straftäter sollten verhaftet werden. Ich war gemeinsam mit meinem Kollegen Sven Giegold Zeuge für Deltour vor Gericht und darauf bin ich stolz. Antoine hat den Europäischen Bürgerpreis gewonnen, seine Arbeit wurde auch vom Sonderausschuss TAXE gewürdigt. Was Helden aber brauchen, sind keine warmen Worte. Was Helden brauchen, ist Schutz. Herr Juncker erklärte mir gegenüber, ein Schutz von Whistleblowern auf EU-Ebene sei erforderlich. Passiert ist seither nichts. Wir haben Konservative, Sozialdemokraten und Liberale gebeten, die Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht zu verabschieden, bevor der Schutz von Whistleblowern, die dem öffentlichen Interesse dienen, nicht hinreichend garantiert ist. Leider hat man nicht auf uns gehört. Daher hat uns das Urteil gegen Deltour und Halet nicht überrascht.

Mein Kollege Dennis de Jong wird als Ko-Berichterstatter einen Bericht zum Schutz von Whistleblowern auf Grundlage von Artikel 325 AEUV bzw. des Schutzes der finanziellen Interessen der Union vorlegen. Ich appelliere an Sie: Unterstützen Sie die Arbeit von Dennis. Die EU-Kommission muss auch endlich liefern. Alles andere wäre eine Schande, und ich freue mich hier über das gemeinsam zum Ausdruck gebrachte Interesse, dass wir Whistleblower schützen!

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Katainen, je vous remercie d'avoir dit à quel point il était important de protéger les lanceurs d'alerte. Au-delà des mots, je crois qu'il serait temps maintenant de changer et de passer aux actes.

Voilà quand même un monde bien étrange: nous vivons dans un monde où les personnes qui dénoncent des faits frauduleux sont poursuivies et condamnées par la justice et où les personnes qui fraudent et qui ont été dénoncées, elles, vont bien. Aucun problème. Voilà un monde dans lequel des journalistes qui informent les citoyens sont à juste titre relaxés, mais où, en revanche, les citoyens qui ont informé les journalistes sont, eux, condamnés.

Qui peut comprendre que la liberté de la presse, qui est basée avant tout sur un droit à l'information libre, ne soit pas adossée à la protection des personnes qui défendent l'intérêt général? Pourquoi les lanceurs d'alerte doivent—ils être protégés? Tout simplement parce qu'ils sont les gardiens de l'intérêt général, les acteurs et les gardiens d'une démocratie ouverte et transparente. Que ce soit pour les questions de santé, les questions d'environnement, les questions fiscales ou la corruption, nous avons besoin de ces informations, nous avons besoin de protéger ces personnes, et non de les voir poursuivies et envoyées en prison.

Monsieur le Commissaire, il serait à l'honneur de la Commission de bien vouloir respecter ce que le Parlement lui a demandé et de faire en sorte que, très rapidement, un texte sorte, et que vous preniez l'initiative que nous essayons tous de pallier, parce que vous ne la mettez pas en œuvre. Nous vous demandons, au nom du groupe des écologistes, de bien vouloir produire un texte transversal européen pour défendre l'intérêt général de protection des lanceurs d'alerte.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i crescenti fenomeni di corruzione, gli intrecci sempre più stretti tra multinazionali e società di consulenza fiscale miranti a evadere o eludere il fisco; l'attività spregiudicata di talune aziende che, con i loro comportamenti ai confini della legalità, minano la salute dei consumatori o arrecano danni incalcolabili all'ambiente: ecco, questi sono solo alcuni esempi di fenomeni perniciosi per la società, che occorre contrastare con tutti gli strumenti a nostra disposizione.

Le autorità statali da sole non sempre ce la fanno, perché taluni fenomeni sono per definizione occulti e difficili da scoprire. È necessario promuovere la collaborazione dei cittadini, che devono essere incentivati a denunciare i comportamenti scorretti, le irregolarità e le attività illecite di cui vengono a conoscenza. Per fare questo è urgente che l'Unione europea introduca una normativa comune che disciplini e tuteli i whistle-blower. La recente sentenza di condanna nei confronti delle fonti dello scandalo di Luxleaks, ci ricorda che non c'è più tempo da perdere.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). – Monsieur le Président, chers collègues, c'est en ma qualité de rapporteure de la directive relative à la protection des savoir-faire professionnels que je m'adresse à vous aujourd'hui.

Cette directive, adoptée ici même à une très large majorité le 14 avril dernier, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 juin très précisément et, pour la première fois, a vu les institutions européennes – le Parlement européen, qui était très à l'avant-garde des propositions – reconnaître tout à fait officiellement dans un texte législatif européen la nécessité d'offrir une protection à ceux qui, parfois au détriment de leur vie professionnelle, sociale, familiale ou personnelle, sont amenés à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale.

Voilà exactement les termes que nous avons inscrits dans la loi européenne: "faute, acte répréhensible ou activité illégale". [...]

‘misconduct, wrongdoing or illegal activity’

Nous avons encore une fois gravé dans le marbre cette exigence.

L'affaire Mediator, il y a quelques années, dans mon pays – la France – et l'actualité plus récente du scandale LuxLeaks et de la retentissante affaire, qui ne fait que commencer, dite des Panama Papers nous ont bien montré et nous montrent tous les jours le rôle, l'importance et l'utilité des lanceurs d'alerte dans la détection et la révélation, encore une fois, de pratiques par lesquelles certains violent, trahissent et contournent l'esprit et la lettre de nos lois, de nos normes et de certains de nos principes fondamentaux.

Il y a quelques jours, effectivement, un juge luxembourgeois a été amené à condamner deux lanceurs d'alerte dans l'affaire LuxLeaks en application stricte du droit luxembourgeois. Je fais partie de celles et de ceux – nous sommes plusieurs ici au sein du Parlement européen – qui ont la ferme conviction que, si la directive dite "secret d'affaires" avait été appliquée et transposée en droit luxembourgeois, les choses ne se seraient pas passées de la même façon.

En tout cas, il est clair que, si les scandales ne connaissent pas de frontières, la protection des lanceurs d'alerte que nous devons assurer doit être mise en place au niveau européen. L'approche globale est ici dans les institutions européennes, en pensée et en action.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ha sentito le chiediamo una direttiva orizzontale per proteggere delle persone coraggiose, che esercitano la loro professione con grande responsabilità, consapevolezza e anche un'altissima professionalità. Ma vorrei dire di più: sono persone che hanno un senso civico fuori dal comune, perché non sono stati fin qui in alcun modo tutelate. Bisogna dire che senza il lavoro di questi informatori, oggi le istituzioni europee non sarebbero a discutere con la passione e anche con la determinazione che riconosciamo alla stessa Commissione, di temi quali quelli dell'evasione e dell'elusione fiscale, della necessità di trasparenza, che è mancata nei comportamenti di tanti soggetti, singole persone, come dimostrano i Panama Papers o addirittura aziende multinazionali, come nel caso di Luxleaks.

Questi scandali minano la credibilità delle istituzioni se non vengono aggrediti, se i responsabili non vengono puniti e se chi ha aiutato ad individuare i responsabili non viene tutelato e difeso. C'è un senso etico dal quale l'azione della Commissione e delle istituzioni europee non può e non deve mai derogare. Ora, io credo che il bene comune o l'interesse di una comunità debbono essere sempre tutelati. Le persone che vogliamo proteggere con la direttiva sono persone che hanno dimostrato di avere ben chiaro il valore di questo obiettivo. Per questa ragione bisogna avere una soluzione che li protegga e bisogna averla in fretta.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Комисар, законопроектът за защита на търговските тайни, който наскоро одобрихте, ясно показва, че дефиницията за лица, подаващи сигнали за нередности, може да бъде твърде широка и неясна. Законодателството ще даде възможност на корпорациите да определят всяка информация, която те не биха желали да бъде публично достъпна, като търговска тайна.

Смятам, че работейки по ново законодателство, трябва да се фокусираме, за да избегнем неволното стимулиране на корпоративен шпионаж и сигнализиране от анонимни лица. Освен това трябва да имаме определени критерии, за да се направи разлика между защитата на източниците на надеждна информация от неинформирани такива източници. В противен случай, резултатът би бил хаос и липса на каквато и да е политическа и правна яснота.

Същевременно, за да се осигурят подходящи предпазни мерки за стимулиране на обществен контрол и хвърляне на светлина върху престъпления, трябва да бъде осигурено това, инициаторите да не бъдат превърнати в престъпници.

Въпросът с правното основание на подобно предложение е комплексен и с нетърпение очаквам да видя краен резултат, върху който да се работи за постигане на необходимия баланс за бизнеса и за лицата, подаващи сигнали за нередности.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor Presidente, Señorías, los papeles de Panamá han vuelto a revelar la importancia de los filtradores de información para conocer casos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Gracias a ello se ha constituido una comisión parlamentaria de investigación sobre los papeles de Panamá, de la que soy miembro. Mientras tanto, parece que lo que preocupa a las autoridades europeas no es la magnitud del fraude fiscal desvelado, sino que los nombres se hagan públicos. De hecho, la Comisión, con el aval de esta Cámara, promovió una Directiva sobre el secreto comercial, que deja desprotegidos a los lanzadores de alerta.

Es escandaloso que los filtradores de LuxLeaks, Deltour y Halet, hayan sido condenados, mientras los corruptos ni siquiera han sido juzgados. Tomar partido por la democracia es tomar partido por la verdad y el derecho a la información, un derecho por el cual los whistleblowers arriesgan su vida. Nuestro deber es protegerles.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE). – Mr President, it is thanks to people like Antoine Deltour and also thanks to the anonymous whistle-blower on the Panama Papers that we are having this debate. I also believe that Parliament is now united in its call for whistle-blower protection at EU level. Even though these whistle-blowers have uncovered cases of tax evasion, it is also clear that they are not the only ones and that the need for whistle-blower protection goes way beyond just the issue of tax evasion and fraud. It is a matter of the rule of law.

No area of EU law can function perfectly without whistle-blowers, whether it is the environment, transport, the internal market or other areas. The quality of our democracy depends on it; that quality is measured by how we treat those who speak out in the public interest. The Commission must win back the trust of the people and this is a great opportunity for doing so, by presenting legislation on whistle-blower protection and presenting horizontal legislation. Parliament has been calling for this for months and the Council is also now ready to consider it. I am glad that it is on the table for the Commission and that it is considering monitoring. But monitoring is not enough. After the case of the LuxLeaks whistle-blowers, what more evidence do we need that there is a need for EU legislation? So, will the Commission commit to including in next year’s work programme a horizontal legislative proposal for whistle-blower protection?

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che è successo la settimana scorsa mi ha particolarmente colpito, perché due persone che hanno dimostrato la loro onestà intellettuale, denunciando quelle che sono delle pratiche scandalose come quelle di Luxleaks, che comunque conoscevamo tutti da tempo, siano stati condannate, rispettivamente a 1 anno (Deltour) e a 9 mesi (Halet), a fronte di una politica che sostiene un Presidente della Commissione come Juncker, che per vent'anni ha continuato a perpetrare in Lussemburgo certe politiche.

Allora mi dico dov'è la giustizia? Dove può vedere la giustizia un cittadino europeo in questo momento, se le istituzioni tacciono e non emanano una normativa per aiutare queste persone che fanno progredire l'umanità, a differenza di chi incentiva certi sistemi di elusione, come ha fatto il Presidente Juncker per vent'anni, non facendo progredire l'umanità.

Quando personaggi come Deltour, Halet, Falciani e Assange saranno considerati eroi e non verranno condannati, allora i cittadini potranno credere in quest'Unione. Noi crediamo in un'altra Europa.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Herr talman! Jag vill tacka kommissionen och ordförandeskapet för att ni så snabbt har reagerat på den socialdemokratiska partigruppens begäran om denna visselblåsardebatt. Den är otroligt viktig. Att tysta människor som har orken och civilkuraget att reagera på och avslöja brott och korruption och allvarliga missförhållanden och oegentligheter – de ska ju inte straffas. De ska ju belönas, de ska hyllas. Det är ju fullständigt upp- och nervänt. De ska skyddas av lagen och enligt TAXE2-betänkandet som vi röstade om tidigare i dag så efterlyser vi just att kommissionen snarast möjligt ska föreslå en tydlig rättslig ram som garanterar ett brett visselblåsarskydd som gäller både privat och offentlig sektor. Nu har det börjat så bra med snabba reaktioner, så nu hoppas vi också på snabba förslag som vi kan ta ställning till i denna kammare. Vi ser mycket fram mot konkreta resultat av de missförhållanden som vi nu alla här har talat om att vi måste göra någonting åt. Något radikalt.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Präsident! Herr Katainen, ich wende mich direkt an Sie. Wir kennen uns ja von der Arbeit in der Wirtschafts- und Währungsunion, und ich muss sagen, wir haben jetzt heute zum fünften Mal beschlossen, dass wir endlich einen europäischen Rahmen zum Schutz von Whistleblowern haben wollen. Sie haben es fraktionsübergreifend gehört: Egal welche politische Couleur, alle möchten, dass die Europäische Kommission einen horizontalen Rechtsrahmen vorschlägt. Der Rat hat gesagt, er sei bereit, sich das anzuhören. Er hat ein positives Signal gesendet. Ich möchte von Ihnen ganz schlicht wissen: Wann zeigen Sie, dass die EU handlungsfähig ist? Wann beweisen Sie Ihre Zusagen, die Herr Juncker dem Parlament gegeben hat, auf das Parlament zu hören? Wir haben Sie fünfmal aufgefordert. Wann kommt der Vorschlag? Was Sie in Ihrer Mitteilung gesagt haben, ist nicht ausreichend. Wann, Herr Katainen, kommt der Vorschlag? Wann kommt Ihre Zusage? Die Bürgerinnen und Bürger in Europa warten darauf, und Sie sind es uns schuldig.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière (S&D). – Monsieur le Président, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama papers, le Mediator: faut-il encore allonger la liste pour qu'on prouve la nécessité des lanceurs d'alerte? Leur nécessité, mais aussi leur vulnérabilité, puisque la semaine dernière, Antoine Deltour et Raphaël Halet ont été condamnés par la justice luxembourgeoise, alors qu'ils ont révélé un des plus grands scandales d'évasion fiscale de ces dix dernières années. Aujourd'hui même, nous avons voté les conclusions de la commission TAXE 2 sur ce même scandale LuxLeaks, qui n'aurait jamais été écrites sans eux.

Alors que l'Europe traverse aujourd'hui une crise sans précédent, nous devons montrer aux citoyens européens que nous sommes capables d'agir pour eux et de protéger ceux qui défendent l'intérêt général, et nous devons aller à l'essentiel, c'est-à-dire protéger nos valeurs, protéger effectivement la liberté d'expression et la démocratie.

Le Parlement tient ce débat aujourd'hui sur les lanceurs d'alerte à la demande du groupe socialiste et démocrate et a demandé à de multiples reprises une protection européenne des lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce que les protections nationales, quand elles existent, sont hétérogènes, imparfaites, sectorielles. Par contre, les scandales, eux, sont européens. C'est donc d'un texte transversal dont nous avons besoin. Or, la Commission nous oppose, jusqu'à présent, des arguments juridiques qui, à notre sens, ne tiennent pas. Nous avons les moyens de trouver une base, un fondement pour agir et pour protéger, avec un cadre horizontal, global, multisectoriel, les lanceurs d'alerte en Europe.

Il faut dépasser les atermoiements de la Commission. Alors je vous le demande, Monsieur le Commissaire: allons-nous sortir de ce statu quo, qui n'est pas acceptable? Nous avons besoin de volonté politique. Au Parlement européen, nous l'avons et nous attendons que la Commission européenne ait la même.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Elnök Úr, tisztelt Biztos Úr, tisztelt Képviselőtársaim! Katainen biztos úr a felszólalásában szektoriális szabályokra, az Unió által korábban meghozott intézkedésekre, tagállami szabályozásokra utalt. Éppen egy hete, múlt szerdán Luxembourgban voltam Antoine Deltour tárgyalásának ítélethirdetésén, és az az ítélet, amely megszületett, az annak a legvilágosabb jele, hogy mindaz, amiről Ön beszélt Biztos Úr, az a továbbiakban nem alkalmas a közérdekű bejelentők védelmére. Annak a bizonyítéka, hogy a meglevő európai és tagállami szabályozások nem képesek megvédeni a közérdekű bejelentőket, hogy szükség van egy egységes európai szintű és a jelenleginél hatékonyabb és erőteljesebb szabályozásra. És azt is világosan bizonyítja, hogy nincs tovább időnk.

Az az ítélet, ami megszületett Luxembourgban, elbátortalanítja a közérdekű bejelentőket, hogy nyilvánosságra hozzák azokat az információkat, amely az európai állampolgárok és az európai társadalmak érdeke. Hogy ez ne történjen meg, és hogy meg tudjuk védeni az európai állampolgárok érdekeit, ehhez sürgős lépésre van szükség a Bizottságtól.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Mr President, only a few short hours ago this Parliament voted by an overwhelming majority for decisive new steps to protect whistle-blowers like Mr Antoine Deltour, Mr Raphaël Hallet and Mr Edouard Perrin. There can be no doubt either in the Commission or in the Council that this House will not accept revenge prosecution of whistle-blowers. There can also be no doubt on what is now expected from the Commission and the Council. I want to stress that we do not want to intervene in Member States’ competences, that is not what I am calling for, but there should be no doubt that right now Europe is failing big-time, failing whistle-blowers who dare to stand up and speak out.

Commissioner, we need as a bare minimum a strong, clear and coherent EU legal framework to protect whistle-blowers. We need to commit the EU Member States on a set of minimum standards that would ensure that scandals such as LuxLeaks and the Panama Papers will see the light of day. As there are so many people out there, potential whistle-blowers, who are now afraid of prosecution because they see what happened in Luxembourg, we also need to stop the automatic prosecution of whistle-blowers and to ensure that authorities use their full resources to prosecute the real criminals – not the whistle-blowers who are the heroes, but the real criminals behind tax evasion and tax dodging, not the whistle-blowers. Therefore, I call on you again: please come up with a clear legal framework at EU level to deal with this, because we need it now and we need it urgently.

 
  
MPphoto
 

  Dietmar Köster (S&D). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verurteilung des Whistleblowers Antoine Deltour ist eine Niederlage für die Europäische Union. So etwas darf sich nicht wiederholen. Es kann nicht sein, dass wir auf europäischer Ebene allenfalls im Schneckentempo vorankommen, Steuerhinterziehung zu verhindern und Steueroasen trockenzulegen, während gleichzeitig Whistleblower verurteilt werden, die im öffentlichen Interesse einen unschätzbaren Beitrag für die Demokratie leisten. Denn es ist schließlich ihr Verdienst, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass große Unternehmen illegal handeln und sich der Pflicht entziehen, ihren fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens zu leisten.

Wir brauchen in Europa dringend eine horizontale gesetzliche Regelung zum Schutz von Whistleblowern. Die Kommission hat ja in der letzten Zeit versucht, sich hinter juristischen Argumenten zu verstecken, dass sie nicht zuständig sei. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen, Herr Katainen, denn eine legale Grundlage ist durchaus gegeben. Ich fordere Sie auf, werden Sie endlich aktiv!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). –Señor Presidente, sí, en el sector del transporte aéreo en el que mucho he trabajado se protege absolutamente a quienes reportan incidentes o errores propios y de otros, precisamente para protegerse. A eso lo llamamos cultura de la seguridad.

Y lo que necesitamos ahora mismo en la Unión Europea es una cultura de la seguridad del bien público, para lo cual es necesaria esa Directiva horizontal, que no sectorial por fragmentada, mediante la que se proteja el anonimato de los denunciantes y se les dé asistencia jurídica específica, psicológica e incluso económica.

Hay muchos casos sin casuísticas, no solamente los que se han nombrado —a todos los cuales reconozco precisamente esa heroicidad de la defensa del bien público—, sino también otros más anónimos, como ha ocurrido en mi país: Ana Garrido, Luis González Segura, personas que han perdido su trabajo, su salud, sus vidas, precisamente por creer en el bien público y denunciar la corrupción y los abusos.

Y no querría terminar sin recordar y rendir homenaje a quien, con su experiencia en el Comité Económico y Social Europeo, Moisés Bermejo —va por ti—, fue víctima precisamente de su honestidad y valentía como funcionario a la hora de denunciar corruptelas y abusos dentro de las propias instituciones europeas.

Conseguimos finalmente que el Secretario General, señor Westlake, dejara de serlo, pero la no existencia de una base legal clara dejó a Moisés en una situación imposible. Gracias al Tribunal de Justicia que se lo ha reconocido. Necesitamos pues esa Directiva horizontal para los casos grandes y para los casos pequeños, señor Katainen.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι καταγγέλλοντες τις διάφορες παρανομίες δεν τυγχάνουν επαρκούς νομικής προστασίας στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, οι καταγγελίες αυτές έχουν φανεί χρήσιμες στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Το σκάνδαλο Luxleaks, οι λίστες Borjans και Lagarde και φυσικά τα ονόματα επιφανών επιχειρηματιών και πολιτικών, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα Panama Papers, κατέδειξαν ότι φυσικά πρόσωπα και πολυεθνικές επιχειρήσεις αποκομίζουν υπερκέρδη, αποφεύγοντας να φορολογηθούν στα κράτη όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητές τους και δυστυχώς, κύριε Katainen, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, γιατί μεταξύ άλλων κωλυσιεργούν και οι ευρωπαϊκές αρχές.

Τελευταία, ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη λίστα και η αποκάλυψη για τις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ και η μυστική διπλωματία που ακολούθησε η Επιτροπή. Μετά τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων, η Επιτροπή αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα. Η θέσπιση της προστασίας των καταγγελλόντων που δρουν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος είναι βέβαιο ότι θα αναδείξει και άλλες, αντίστοιχες, περιπτώσεις παραβιάσεων της νομιμότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών να ενισχυθεί το πλαίσιο της προστασίας αυτών των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospodine predsjedniče, svi govore o velikim temama Panama papers i Luxleaks koje su opće poznate svjetske teme. Naravno da ovdje želim govoriti o tome, ali prije svega želim govoriti o tisućama zviždača koji postoje i žele nam pomoći u borbi protiv korupcije, svega onoga što se dešava u raznim tvrtkama i ustanovama.

Zato želim da imamo minimalni standard među nama, zato što postoji potreba u EU-u, postoje prekogranične prijevare, prekogranična korupcija i prekogranična potreba za zviždačima koji će nam ukazati na nepravde i negativne stvari koje se dešavaju.

Dat ću vam primjer iz moje Hrvatske. Jedna je zviždačica u najvećoj tvrtki u Hrvatskoj u INA-i, prije više godina imala nevjerojatne probleme zato što je otkrila neke negativne stvari u toj tvrtki. Prije neki dan, otprilike pet, šest dana, jedna je žena otkrila što se radi s mesom i to pokvarenim mesom koje se daje na tržište. Ta je žena sljedeći dan dobila otkaz. Takve ljude trebamo zaštititi.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η διαφθορά είναι μία παρεκτροπή η οποία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει σε όλα τα ηγετικά κλιμάκια της διοικήσεως, των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των πολυεθνικών σχηματισμών. Ενώ, όμως, αυτό αποτελεί κοινό μυστικό και η διαφθορά βλάπτει πολλές φορές τα συμφέροντα του κράτους, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν το θάρρος να καταγγείλουν πράξεις διαφθοράς, κι αυτό διότι ουδείς τους προστατεύει.

Οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές γίνονται αντικείμενα αντεκδικήσεως και ορισμένες φορές υφίστανται και ποινικές διώξεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ηθικοί, δεν είναι μόνο γενναίοι, δεν είναι μόνο αξιέπαινοι, είναι οι φύλακες του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, πρέπει να τους προστατεύουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει κανόνες προστασίας αυτών που αποκαλύπτουν τη διαφθορά, διότι διαφορετικά γιατί να μη σκεφτεί κάποιος ότι ο ηγετικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει το θάρρος να πολεμήσει τη διαφθορά.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Mr President, I would like to thank everyone for this discussion. I think we are all on the same side. Whistleblowing is part of the normal, stable rule of law in Europe – or at least it is supposed to be. Unfortunately, this is not the case in all of our Member States.

That is why it is necessary to have a firm legal basis to protect whistleblowers when they are protecting the public interest. Unfortunately, I cannot give you an exact date for the arrival of the proposals, because we have to assess the legal framework. It may sound boring, but as much as protecting whistleblowers must be on a legal basis, we have to base our proposals on a legal framework. Sometimes it is quite difficult in the sense that we have to take into account what are areas of EU competence and areas of national competence. I understand fully the need in this House for a European—wide harmonised legal basis on this issue because, as I said, it is part of the normal rule of law; a modern interpretation of the rule of law of democracy.

But the reality is not as bad as some may think, as there is still room for manoeuvre and improvement. The Commission is assessing whether we have a legal basis in the Treaties to act horizontally. We have to do this because we are not sure yet. Whistleblower protection provisions figure in the acquis on audit, money laundering, market abuse, collective investment in transferable securities and soon also in trade secrets. This does not necessarily imply that the EU has a blanket competence to legislate on whistleblowing in general, but this is an issue, as I said, which we have to assess and look at very carefully.

Thank you very much for your feedback, your wishes and your strong political will. We have to find the right way to deal with this.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, President-in-Office of the Council. – Mr President, I too would like to thank you for the debate, which I believe has clearly highlighted the issue of whistle-blowers and their protection. I think it is obvious even more in the context of recent events and cases which many of you have pointed to. Secondly, I think it is important to bear in mind what Vice-President Katainen has said, namely that the Commission is assessing a possible legal base for the horizontal legislation on this very important issue.

I would just would like to conclude with what I started with in my introduction: should the Commission come up, within its competence of right of initiative, with a conclusion that there is a legal base and if a respective legislative proposal is made, then the Council is of course ready to deal with it accordingly; but once again this debate was I think very important in this context.

 
  
 

El Presidente. Se cierra el debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. – O debate sobre a base legal nos Tratados da UE para legislar sobre proteção dos denunciantes de atos ilícitos não é uma questão legal, mas uma questão política, e de vontade política, sobretudo. Não é tolerável o status quo em que aqueles com integridade e coragem denunciam corrupção, fraude fiscal e expõem outros crimes e informações de claro interesse público se vêm alvo de represálias sem qualquer proteção jurídica.

Necessitamos de um quadro horizontal de proteção a nível da UE. Precisamos proteger a liberdade de expressão e aqueles que se batem pela decência e cumprimento da lei nas nossas sociedades, tais como Antoine Deltour e Raphael Halet, os dois antigos funcionários da PricewaterhouseCoopers que estiveram na origem do escândalo LuxLeaks, e que foram perversamente condenados pela justiça luxemburguesa a 12 e 9 meses de prisão, respetivamente, com pena suspensa. A Comissão está a utilizar uma desculpa sobre a base legal para não agir. Mas esta é uma escolha política, e temos de avançar agora. Uma sociedade que protege os seus denunciantes será certamente uma sociedade mais transparente, mais justa, mais igualitária e mais democrática.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, a comparu lors de son procès au Luxembourg en mai, aux côtés de Raphaël Halet, pour avoir dévoilé les pratiques fiscales du Grand-Duché. Le jugement sera rendu courant juin, en sachant que le parquet requiert 18 mois de prison contre les deux hommes. Michel Sapin, ministre des finances, a apporté son soutien au Vosgien. Finalement, ce sont les lanceurs d'alerte qui prennent les peines de prison, et pas les fraudeurs. Pire, ces condamnations les dissuadent de procéder à ces révélations, alors qu'elles sont dans l'intérêt général. Il faut créer une définition du concept de lanceur d'alerte, assortie d’un régime général de protection. Le lanceur d'alerte doit pouvoir signaler de bonne foi, librement et dans l'intérêt général, de l'intérieur d'une organisation ou de l'extérieur, des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant des intérêts publics ou privés dont il n'est pas l'auteur. Il devra bénéficier de l'anonymat et pourra donner l'alerte au sein de l'établissement concerné ou auprès du défenseur des droits, dont l'indépendance est inscrite dans la constitution. Tous les scandales financiers de ces dernières années, et plus récemment l'affaire des Panama papers, doivent accélérer la mise en place de cette définition européenne.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności