Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 6. července 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)
 5.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Účast Ázerbájdžánu na programech Unie (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (hlasování)
  6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  6.3.Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (hlasování)
  6.4.Označování energetické účinnosti štítky (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hlasování)
  6.5.Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (hlasování)
  6.6.Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (hlasování)
  6.7.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (hlasování)
  6.8.Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  6.9.Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)
  6.10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (hlasování)
  6.11.Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (hlasování)
  6.12.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (hlasování)
  6.13.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (hlasování)
  6.14.Námitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (hlasování)
  6.15.Námitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (B8-0868/2016) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Účast Ázerbájdžánu na programech Unie (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Označování energetické účinnosti štítky (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Námitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Námitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (B8-0868/2016)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (rozprava)
 11.Přivítání
 12.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (pokračování rozpravy)
 13.Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (rozprava)
 14.Nová strategie EU pro Čínu (rozprava)
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015 (rozprava)
 16.71. zasedání Valného shromáždění OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovatelů (rozprava)
 18.Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru (rozprava)
 19.Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (rozprava)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 21.Předložení dokumentů: viz zápis
 22.Převod prostředků: viz zápis
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (4168 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (13409 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí